Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv."

Transcriptie

1 Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons hyptheektraject kent een 3-tal stappen: 1. Nauwgezette inventarisatie Inventarisatie van persnlijke situatie met betrekking tt inkmenssituatie en verwachting, eigen geld/vermgen enz. Inventarisatie van uw persnlijke wensen ten aanzien van flexibiliteit, zekerheid/risic enz. Bepalen maximale hyptheek 2. Keuze van hyptheekvrm en financiële instelling Vergelijken vr - en nadelen van hyptheekvrmen met resultaten van de inventarisatie Keuze hyptheekvrm / hyptheekcnstructie Hyptheekberekeningen aan de hand van stap 1 en 3 Selectie ptimale geldverstrekker 3. De Hyptheekfferte Aanvragen definitieve fferte bij geldverstrekker Inschakelen taxateur Keuze Ntaris Tekenen definitieve fferte van geldverstrekker Aflpen checklist bendigde dcumenten en frmulieren 1.

2 Waar u p met letten bij een hyptheek! Indien u beslissingen neemt mtrent de financiering van uw wning, bijvrbeeld dr versluiting van een bestaande hyptheek f het afsluiten van een nieuwe hyptheek, dient u nder andere rekening te huden met de vlgende aspecten: 1) Rentevaste peride Bij de keuze van een hyptheek wrdt het rentepercentage vastgesteld dat u ver het geleende bedrag betaalt. De hgte van dit percentage is afhankelijk van de peride waarvr u deze rente vastzet. He langer de rentevaste peride, he hger het rentepercentage. In de dr u gekzen rentevast peride blijft uw rentepercentage cnstant. De hgte van de hyptheekrente is afhankelijk van meerdere ecnmische factren, zals de rente p de kapitaalmarkt en de internatinale cncurrentiepsitie van Nederland. 2) Mgelijkheden bij verhuizing Indien u heeft gekzen vr een lange rentevaste peride is het van grt belang m na te gaan f u in het geval van tussentijdse verhuizing de mgelijkheid heeft m dit percentage vr de ng resterende rentevaste peride mee te nemen naar uw nieuwe wning. Deze mgelijkheid varieert per geldverstrekker en per hyptheekvrm. Indien de rentestand tussentijds is gestegen, kan de mgelijkheid van het meenemen van uw hyptheek zeer gunstige financiële gevlgen hebben! 3) Flexibiliteit Minstens net z belangrijk als een gunstig hyptheekrentepercentage is de flexibiliteit van de hyptheekvrm. Welke eisen stelt u aan de hyptheek? Stelt u zich bijvrbeeld eens de vlgende vragen: Uit welke rentevaste periden kan ik kiezen en wat zijn de mgelijkheden bij verhuizing? Welk bedrag kan ik jaarlijks betevrij aflssen? Is het mgelijk m extra strtingen in mijn levensverzekering te den? Kan ik gedurende de lptijd van de verzekering de premies en verlijdensdekkingen verhgen f verlagen? He zit het met de mgelijkheid tt het tijdelijk verlagen van de maandlasten, het verkrten f verlengen van de lptijd en premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid? Bij beleggingsverzekeringen: kan ik gedurende de lptijd de verdeling van de beleggingsfndsen wijzigen? Bestaat de mgelijkheid tt het verkrijgen van een hgere hypthecaire inschrijving? U zult merken dat de hypthecaire vrwaarden van grt belang zijn vr de keuze van een flexibele hyptheekvrm. N.B. ELKE HYPOTHEEK MOET NA 30 JAAR WORDEN AFGELOST! Vr bestaande hyptheken is deze lptijd van 30 jaar ingaan p 1 januari Indien uw hyptheek na 30 jaar niet wrdt afgelst, zal de hyptheekrente in de daarpvlgende jaren niet meer fiscaal aftrekbaar zijn! 2.

3 4) Overlijden Dr een verlijdensrisicverzekering af te sluiten kunt u zrgdragen vr de gehele f gedeeltelijke aflssing van uw hyptheek indien u verlijdt vr de einddatum. Op deze wijze zrgt u ervr dat uw wning na uw verlijden geheel f gedeeltelijk vrij van hyptheek is, zdat uw nabestaanden in het huis kunnen (blijven) wnen. 5) Arbeidsngeschiktheid wnlastenverzekering Het aantal arbeidsngeschikten in Nederland is met name in de laatste jaren sterk in mvang tegenmen. Bij beslissingen ver een hypthecaire financiering is dit daarm tevens een belangrijk aspect m even bij stil te staan. De meeste mensen dekken het verlijdensrisic gedurende de lptijd van de hyptheek geheel f gedeeltelijk af, terwijl er vaak minder belang wrdt gehecht aan het risic van arbeidsngeschiktheid. De kans m vr de einddatum van de hyptheek arbeidsngeschikt te raken, is daarentegen vele malen grter! Zrg er dus vr dat uw hypthecaire last wrdt drbetaald ingeval u arbeidsngeschikt raakt. U kunt dit p vrdelige wijze realiseren dr middel van een éénmalige kpsm f een maandelijkse premiebetaling vr een arbeidsngeschiktheidsverzekering. 6) Nieuwbuw f bestaande buw? Natinale Hyptheek Garantie? Er geldt een extra vrdelig tarief vr nieuwbuwwningen. In tegenstelling tt het rentetarief vr bestaande wningen verkrijgt u bij nageneg elke bank een lagere rente indien het een hypthecaire financiering vr een nieuwbuwwning betreft. Bij een lening met Natinale Hyptheek Garantie (NHG) staat het Waarbrgfnds Eigen Wningen brg vr terugbetaling aan de geldverstrekker. Om vr NHG in aanmerking te kmen, dient uw financiering aan bepaalde vrwaarden te vlden. De belangrijkste vrwaarde is dat de lening niet meer mag bedragen dan ,--. Wanneer u aan de NHG-nrm vldet, kmt u in aanmerking vr een beduidend lager rentepercentage. Kijk naast de vrdeligere rente echter tevens naar de algemene vrwaarden en de gemiddelde rentestanden van de desbetreffende bank ten pzichte van andere banken. Wat zal de rente na aflp van de rentevaste peride den in verhuding tt de verige banken? 7) Lager rentetarief via het intermediair : Adviesbur K&S. Dr bemiddeling van Adviesbur K&S verkrijgt u veelal een lagere rente dan wanneer u rechtstreeks naar een bank gaat vr een hypthecaire financiering. De meeste banken hanteren twee verschillende hyptheekrentetarieven, namelijk één vr de particulier en de ander vr het intermediair. Omdat het intermediair een grte heveelheid aan diensten vr haar rekening neemt die anders dr de bank zelf hadden meten wrden verricht, verkrijgt het intermediair veelal een lager rentetarief dan wanneer de particulier direct, dat wil zeggen znder bemiddeling, naar de bank gaat. 8) Belningsstructuur van Adviesbur K&S. Adviesbur K&S. ntvangt van de geselecteerde financiële instelling een belningsfee vr haar bemiddelende rl. 3.

4 9) Overwaarde = huidige waarde van uw wning uitstaande hyptheekschuld De meerderheid van de huiseigenaren heeft veel verwaarde in de wning. Dr middel van versluiting van de bestaande hyptheek wrdt deze verwaarde steeds vaker aangewend vr diverse deleinden. Vrbeelden hiervan zijn: ter wningverbetering en/f nderhud; vr cnsumptieve uitgaven; vr beleggingen, bijv. aandelen/pties, spaar- en beleggingsrekeningen; vr het creëren van lagere maandlasten f ten beheve van de studie van de kinderen; vr het afdekken van het arbeidsngeschiktheidsrisic d.m.v. een éénmalige kpsm uit verwaarde; als extra pensienvrziening, zals een lijfrenteverzekering; ter aflssing van een persnlijke lening f een drlpend krediet en vr vele verige deleinden. NB: Indien u uw verwaarde niet ter verbetering en/f nderhud van uw wning aanwendt, dan is de hyptheekrente vr dat specifieke leningdeel niet meer fiscaal aftrekbaar nder het huidige belastingregime! 10) Bij de berekening van de hyptheek is het ndzakelijk dat alle gegevens aan ns wrden verstrekt, die van belang zijn. Mchten de dr u aangeleverde gegevens niet juist f nvldende zijn, dan kunt u ns niet aansprakelijk stellen als de hyptheekrente niet OF niet geheel in BOX 1 valt. Adviesbur K&S werkt samen met vele gerenmmeerde financiële instellingen. Vr vrdelige, bij een wning behrende schadeverzekeringen (inbedel, pstal e.d.) kunt u tevens bij ns terecht. Wij adviseren u graag ver de diverse mgelijkheden met betrekking tt de financiering van uw wning! 4.

5 Checklist Hyptheek: O Kpie legitimatie 1 e aanvrager O Kpie legitimatie 2 e aanvrager Alleen een pasprt f identiteitsbewijs wrdt geaccepteerd als legitimatiebewijs (een rijbewijs is uitgeslten!). Op de kpie met de handtekening zichtbaar zijn. Bij een identiteitskaart dienen vr en achterzijde gekpieerd te wrden. Per kpie één legitimatiebewijs (dus niet twee legitimaties p één papier!). O Recente riginele lnstrk 1 e aanvrager O Recente riginele lnstrk 2 e aanvrager Mag niet uder zijn dan 3 maanden bij passeren akte. De vermelding uitbetaling per kas p lnstrk wrdt niet geaccepteerd. Wanneer niet maandelijks lnstrk wrdt ntvangen dient werkgever dit schriftelijk te verklaren. O Werkgeversverklaring 1 e aanvrager O Werkgeversverklaring 2 e aanvrager Let p de invulinstructie p de achterzijde van blanc werkgeversverklaring. Mag niet uder zijn dan 3 maanden bij passeren akte. O Kpie recent bankafschrift waaruit bijschrijving lnbetaling blijkt O Kpie arbeidsvereenkmst (indien krter dan 12 maanden in dienst) O Intentieverklaring (bij tijdelijk dienstverband) Bij vrkeur de intentieverklaring gebruiken p de werkgeversverklaring. O Kpie eigendmsbewijs / leveringsakte O Kpie vrlpig kpcntract Het dr beide partijen ndertekende exemplaar. O Kpie kpvereenkmst grnd O Kpie aannemingsvereenkmst (nieuwbuw) Het dr beide partijen ndertekende exemplaar. O Kpie pgave meerwerk O Verbuwspecificatie O Gegevens huidige hyptheek (recente schuldrest pgave) O Origineel taxatierapprt (niet uder dan 6 maanden) Mag niet uder zijn dan 6 maanden p het mment van passeren akte. Let p: geldverstrekkers kunnen bepaalde eisen stellen aan taxateurs. O Kpie WOZ beschikking (f kpie aanslag nrerendgedbelasting) O Kpie lpende plis(sen) O 8% prgnse lpende plis f kpie pgave spaarsald O Recent bankafschrift van de p te geven bankrekening vr autmatisch incass O Keuze Ntaris O Dekkingsverklaring nieuwe levensverzekering Indien eerder gescheiden: O Kpie echtscheidingscnvenant + kpie inschrijving in Register Burgerlijke Stand Indien er kredieten/leningen/creditcards lpen: O Laatste afschrift lening en verklaring indien BKR-cdering (pgave penstaand sald) Indien ndernemer f freelance-inkmsten: O Kpie jaarpgave IB laatste 3 jaar Kpie riginele aangifte IB welke naar belastingdienst gestuurd is. O Kpie jaarrapprten (incl. V & W) laatste 3 jaar Indien laatste jaar ng niet gereed, gaarne pgave vrlpige cijfers. O Ondertekende prgnse vr kmende bekjaar p rigineel briefpapier O Recent uittreksel Kamer van Kphandel

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie