Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015"

Transcriptie

1 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus AM Ermel t Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel, afdeling Publiekszaken, Pstbus 500, 3850 AM Ermel. A.u.b. vermelden p de envelp: "betreft: Subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015". Tip: lees eerst het frmulier en de telichting dr vrdat u het invult! f e i NL92 BNG A. Gegevens aanvrager Naam... M V Adres... Pstcde/Wnplaats... Telefnnummer... adres... Rekeningnummer (IBAN)... Ten name van... Plaats Gegevens wning Telichting: Met dit subsidieaanvraagfrmulier kunt u subsidie aanvragen als u uw bestaande wning wilt gaan isleren. U met eigenaar van de wning zijn en fficieel p dat adres staan ingeschreven. De subsidieregeling is niet van tepassing p uitbreiding van wningen (bijvrbeeld d.m.v. een serre f de realisatie van een dakkapel) en nieuwbuw. Daar zijn namelijk autmatisch de landelijke geldende islatienrmen uit het Buwbesluit p van tepassing. Bent u de eigenaar en bewner van de wning? Ja Nee (dan is deze regeling niet p u van tepassing) Heeft u vr dezelfde wning p basis van de Ja, p basis van de subsidieverrdening wningislatie 2010 islatie-subsidieverrdening van 2010, 2011, ja, p basis van de subsidieverrdening wningislatie f islatiesubsidie ntvangen? 4) Ja, p basis van de subsidieverrdening wningislatie 2012 Ja, p basis van de subsidieverrdening wningislatie Nee 15 ind

2 3. Srt, ppervlak en ksten van de islatie Het juiste vakje aanvinken welke maatregel f maatregelen u wilt (laten) uitveren, m heveel m2 het gaat (a.u.b. afrnden p hele vierkante meters) en geef een inschatting van de ksten. U met een fferte f een kpie daarvan bijvegen. Bij het zelf uitveren graag een inschatting van de ksten (exclusief de lnksten!). Vlerislatie met een islatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W Telichting: U dient het islatie-ppervlak en de islatiewaarde ver te nemen van uw factuur. Staat het niet p de factuur? Vraagt u dan een schriftelijk bewijs van uw leverancier en veg dat aan de stukken te. Vr wat betreft de islerende waarde van de islatie gaat het niet m de Rc-waarde maar m de Rd-waarde. De islatie van de vler van de niet-verwarmde vliering wrdt beschuwd als dakislatie. U kunt deze islatie laten aanbrengen f u kunt dit zelf den. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de wning aanbrengt vert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervr zelf verantwrdelijk. De ksten van deze islatiemaatregel:. m2.. Dakislatie met een islatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W Telichting: U dient het islatie-ppervlak en de islatiewaarde ver te nemen van uw factuur. Staat het niet p de factuur? Vraagt u dan een schriftelijk bewijs van uw leverancier en veg dat aan de stukken te. Vr wat betreft de islerende waarde van de islatie gaat het niet m de Rc-waarde maar m de Rd-waarde. De islatie van de vler van de niet-verwarmde vliering wrdt beschuwd als dakislatie. U kunt deze islatie laten aanbrengen f u kunt dit zelf den. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de wning aanbrengt vert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervr zelf verantwrdelijk. De ksten van deze islatiemaatregel:. m2.. Gevelislatie dr het isleren van ng niet geïsleerde muren dr: het aanbrengen spuwmuurislatie in bestaande spuw; het aanbrengen van andere gevelislatie waarbij de islatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W is. Telichting: U dient het islatie-ppervlak en de islatiewaarde ver te nemen van uw factuur. Staat het niet p de factuur? Vraagt u dan een schriftelijk bewijs van uw leverancier en veg dat aan de stukken te. Vr wat betreft de islerende waarde van de islatie gaat het niet m de Rc-waarde maar m de Rd-waarde. De islatie van de vler van de niet-verwarmde vliering wrdt beschuwd als dakislatie. U kunt deze islatie laten aanbrengen f u kunt dit zelf den. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de wning aanbrengt vert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervr zelf verantwrdelijk. De ksten van deze islatiemaatregel:. m2.. Het vervangen van enkel f dubbel glas dr het plaatsen van HR++ - glas f HR+++-glas Telichting: Het nieuwe glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K De ksten van deze islatiemaatregel zijn:..m2.

3 4. Burenbnus Telichting: Een burenbnus kan wrden aangevraagd indien minimaal zes wningeigenaren (buren) gelijktijdig subsidie aanvragen. Buren zijn in de regel mensen die in de gemeente Ermel wnen; u heft dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Er geldt dan een subsidie ter hgte van 1/3e van de investering met een maximum van 750,00. Als u p grnd van de islatiesubsidieregeling van 2010, 2011, 2012 f een subsidie van de gemeente Ermel hebt ntvangen vr hetzelfde adres dan geldt de vlgende regel: de hgte van de uiteindelijke subsidie wrdt berekend p basis van het berekende subsidiebedrag (1/3e van de investering met een maximum van 750,00) verminderd met eerder tegekende subsidie(s). Als u niet eerder een islatiesubsidie bij de gemeente hebt aangevraagd is het subsidiebedrag 1/3e van de investering met een maximum van 750,00. Let p: a. Als een f meerdere aanvragers in de lp van het traject alsng afzien van het aanbrengen van de maatregel kmt de burenbnus autmatisch te vervallen vr alle gezamenlijk ingediende aanvragen als het ttale aantal aanvragen daarmee minder dan zes in aantal wrdt. b. Het subsidiebedrag wrdt pas uitgekeerd als bij alle bij de aanvraag betrkken wningen de islatiemaatregelen zijn getrffen, de maatregelen crrect zijn uitgeverd en als alle verantwrdingsfrmulieren binnen de gestelde termijnen en p een crrecte wijze bij de gemeente zijn ingediend. Gaat u gebruik maken van de burenbnus? Nee (ga verder naar vraag 5) Ja (ga verder naar vraag 6) 5. Ttaalbedrag van de subsidieaanvraag znder burenbnus Telichting: He hg zijn de ttale ksten van de hiervr vermelde islatiemaatregelen en vr heveel eur vraagt u subsidie aan? Vink het vakje aan dat p u van tepassing is en vul zelf de gevraagde bedragen in en bereken zelf het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Als u p grnd van de islatiesubsidieverdening van 2010, 2011, 2012 f een subsidie van de gemeente Ermel hebt ntvangen vr hetzelfde adres dan geldt de vlgende regel: de hgte van de uiteindelijke subsidie wrdt berekend p basis van het berekende subsidiebedrag (1/3e van de investering met een maximum van 500,00) verminderd met eerder tegekende subsidie(s). Als u niet eerder een islatiesubsidie bij de gemeente hebt aangevraagd is het subsidiebedrag 1/3e van de investering met een maximum van 500,00. De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn grter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3e van de ksten met een maximum van 500,00. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is daarm: De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn grter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb wel eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag is 500,00 minus de eerder verstrekte subsidie:. De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3e van de investering namelijk: De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk:... Ik heb wel eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag is 1/3e van de investering minus de eerder verstrekte subsidie waardr ik in ttaal aan subsidie aanvraag:

4 6. Ttaalbedrag van de subsidieaanvraag met burenbnus Telichting: He hg zijn de ttale ksten van de hiervr vermelde islatiemaatregelen en vr heveel eur vraagt u subsidie aan? Vink het vakje aan dat p u van tepassing is en vul zelf de gevraagde bedragen in en bereken zelf het subsidiebedrag dat u aanvraagt. De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn grter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3e van de ksten met een maximum van 750,00. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is daarm: De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn grter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb wel eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag is 750,00 minus de eerder verstrekte subsidie:. De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3e van de investering namelijk: De ttale ksten van de islatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk:... Ik heb wel eerder islatiesubsidie van de gemeente ntvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag is 1/3e van de investering minus de eerder verstrekte subsidie waardr ik in ttaal aan subsidie aanvraag: Om in aanmerking te kmen vr de burenbnus vult u hier de adresgegevens van de verige indieners van het gezamenlijke subsidieaanvraagfrmulier en het subsidie-uitkeringsfrmulier in. Alle individuele aanvragen dienen te zijn vrzien van adresgegevens en dienen gelijktijdig bij de gemeente Ermel ingediend te wrden. Als er in ttaal meer dan 6 aanvragers zijn (inclusief uzelf) dan dient u de adresgegevens p een ls bijgevegd A4-tje bij te vegen. Naam Adres Wnplaats Aanvrager Aanvrager Aanvrager Aanvrager Aanvrager

5 7. Bijlagen Tenminste 1 vakje aanvinken en stukken bijvegen! Een bedrijf gaat vr u de islatiewerkzaamheden verrichten. In dit geval met u een fferte/ffertes bij de aanvraag vegen waarp duidelijk staat aangegeven: a. het srt islatie (met vermelding van Rd-waarde van de islatie) en b. het aantal vierkante meters islatie en c. de ksten die direct verbnden zijn aan (de aanschaf en het aanbrengen van) de islatie U gaat zelf de islatiewerkzaamheden verrichten. In dit geval met u een realistische kstenraming bij de aanvraag vegen waarp duidelijk staat aangegeven: a. het srt islatie (met vermelding van Rd-waarde van de islatie) en b. het aantal vierkante meter te isleren ppervlak en c. de ksten die verbnden zijn aan (de aanschaf van) de islatie. U dient het islatie-ppervlak en de islatiewaarde ver te nemen van uw factuur. Staat het niet p de factuur? Vraagt u dan een schriftelijk bewijs van uw leverancier en veg dat aan de stukken te. Vr wat betreft de islerende waarde van de islatie gaat het niet m de Rc-waarde maar m de Rd-waarde. De islatie van de vler van de niet-verwarmde vliering wrdt beschuwd als dakislatie. U kunt deze islatie laten aanbrengen f u kunt dit zelf den. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de wning aanbrengt vert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervr zelf verantwrdelijk. 8. Ondertekening Ondergetekende verklaart dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. Plaats... Datum... Handtekening...

6 Prcedure en werkwijze - Alleen vlledig ingevulde aanvraagfrmulieren wrden in behandeling genmen. - Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht wrden ingediend vr werkzaamheden die zijn uitgeverd vanaf 1 januari Tekenning van de subsidies vindt plaats p basis van wie het eerst kmt, wie het eerst maalt. De subsidieprcedure bestaat grfweg uit vijf delen: Stap 1 Aanvraag De aanvrager vult het aanvraagfrmulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte(s) en/f inschatting van de eigen ksten bijvegen. De aanvrager ntvangt een autmatische ntvangstbevestiging met daarp de datum van ntvangst. Stap 2 Besluit tt subsidieverlening De gemeente neemt p basis van de dr aanvrager ingediende gegevens een besluit tt subsidieverlening. Daarmee wrdt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat het subsidiegeld (tijdelijk) vr hem/haar is gereser veerd. Let p: In deze fase van de prcedure vindt ng geen inhudelijke tetsing van uw aanvraag plaats! Er wrdt enkel geld vr u gereserveerd. Stap 3 Melden en uitvering Nadat de aanvrager de brief heeft ntvangen waarin de subsidie wrdt verleend dient deze de islerende maatregel(en) uit te (laten) veren. Dat met gebeuren binnen 12 weken na dagtekening van de brief tt subsidieverlening. Uiterlijk 2 werkdagen vóór het verrichten van de werkzaamheden dienen de vrgenmen werkzaamheden te wrden gemeld bij de afdeling Realisatie en Beheer, team handhaving, via telefnnummer (0341) Het uitveren van de werkzaamheden wrdt steekprefsgewijs gecntrleerd. Stap 4 Verantwrding aanvrager richting gemeente De aanvrager stuurt binnen 12 weken na dagtekening van de brief tt subsidieverlening met het Subsidieuitkeringsfrmulier de vlgende gegevens naar de gemeente: 1. Factuur/facturen van de gerealiseerde islatiemaatregelen en 2. Betaalbewijzen (bankafschrift) van de gerealiseerde islatiemaatregelen Na ntvangst verstuurt de gemeente een autmatische schriftelijke ntvangstbevestiging met daarp de datum van ntvangst. Stap 5 Tetsing en uitkering De gemeente tetst (binnen 6 weken na ntvangst) het aanvraagfrmulier, het subsidie-uitkeringsfrmulier en alle bijlagen aan de gestelde vrwaarden en gaat ver tt het subsidievaststelling en uitkering. Aanvrager... ntvangt daarvan schriftelijk bericht. Let p! Als de factuur afwijkt van de fferte dient dat actief schriftelijk dr de aanvrager bij de gemeente te wrden. gemeld p het Subsidie-uitkeringsfrmulier. Overgangsregeling Islatiemaatregelen die tussen 1 januari 2015 en het in werking treden van deze regeling zijn getrffen kmen in principe vr islatiesubsidie in aanmerking (mits aan de vrwaarden wrdt vldaan). In dat geval kunt u het Subsidieaanvraagfrmulier en het Subsidie-uitkeringsfrmulier (met bijbehrende bijlagen) tegelijk bij de gemeente indienen. Uiteraard vervalt in dit geval de regel dat de vrgenmen werkzaamheden uiterlijk 2 werkdagen vr aanvang bij de gemeente meten wrden gemeld.

7 Bij wie met u zijn vr nadere infrmatie? Prcedurele infrmatie Afdeling Publiekszaken mw. J. de Vries tel. (0341) Melding van werkzaamheden en infrmatie ver islerende maatregelen Afdeling Realisatie en Beheer team handhaving tel. (0341) Algemene prjectinhudelijke infrmatie Afdeling Realisatie en Beheer team beheer en grndzaken de heer H. van Pijkeren tel. (0341)

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie