Infodossier. Sociaal lenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infodossier. Sociaal lenen"

Transcriptie

1 Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014

2 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 4. FRGE-lening 5. Meer weten? 6. Onze gegevens 2/14

3 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij Een sciale kredietmaatschappij is dr de Vlaamse Regering erkend m sciale leningen te te kennen vr het kpen, buwen f behuden van een bescheiden wning. Dankzij een gedeeltelijke waarbrg van het Vlaams Gewest kunnen k gezinnen met weinig f geen startkapitaal bij een erkende kredietmaatschappij terecht, znder een verhging van de rentevet. a) Vrwaarden - het met gaan m een bescheiden wning f appartement (zie hiernder bij maximale waarde); - je mag geen andere wning bezitten; - de lener(s) met(en) de vlle eigendm bezitten van de wning waarvr wrdt geleend; - er is geen maximuminkmen bepaald m een lening te verkrijgen; - je met de wning gedurende minstens 10 jaar zelf bewnen; - de lening met afgelst zijn p het genblik dat de jngste kredietnemer 75 jaar wrdt. b) Maximale waarde van de wning De kredietmaatschappij schat de verkpwaarde van de wning (inclusief buwgrnd) na uitvering van eventuele verbuwingswerken. Je kan tt 100% van deze geschatte waarde van de wning lenen. (Bedragen van januari 2014) Aantal persnen ten laste Wning buiten Vlabinvest Wning in Vlabinvest gebied* eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur *Het Vlabinvest-gebied mvat alle gemeenten van het arrndissement Halle- Vilvrde, alsk Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren gelegen in het arrndissement Leuven. c) Rentevet - een vaste rentevet gedurende de vlledige duur van de lening; - de rentevet hangt af van de leningsduur; - de huidige rentetarieven kan je verkrijgen bij de erkende kredietmaatschappijen. 3/14

4 d) Aanvragen De kredietmaatschappijen zijn niet gebnden aan een regi. Je kan dus lenen bij een kredietmaatschappij naar keuze. e) Cntactgegevens erkende kredietmaatschappijen. Er zijn verschillende kredietmaatschappijen in Vlaanderen. Hiernder geven we de cntactgegevens van de erkende kredietmaatschappijen in de buurt. NV Demer en Dijle Naamsesteenweg Heverlee Tel Fraternitas Grte markt Tienen Tel Fax NV Krediet vr Sciale Wningen Vuurkruisenstraat Halle Tel De Vlaamse Maatschappij Sciaal Wnen (VMSW)1 en het Vlaams Wningfnds (VWF) Er is geen verschil meer tussen de leningen van de VMSW en het VWF. De vrwaarden en tarieven zijn sinds 1 januari 2014 bij beide instellingen vlkmen gelijk. Met andere wrden, de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds zijn twee verschillende en van elkaar nafhankelijke instellingen die echter wel identieke hypthecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide je een lening aanvraagt want het tarief en de vrwaarden zijn identiek. In januari 2014 kan je lenen aan een rentevet tussen 2% en 3,59%. Opgelet: de renteveten kunnen maandelijks stijgen f dalen. Het minimumtarief kan nit lager dan 2%. 1 Brn: 4/14

5 Wanneer je langsgaat bij de SHM is het nuttig vlgende dcumenten mee te brengen: - je identiteitskaart. - Het laatst beschikbare aanslagbiljet van jezelf en alle persnen die in de wning zullen wnen - Alle bewijsstukken in verband met je huidige inkmen en dat van de persnen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkmensfiches). Het gaat k m dcumenten mtrent een niet-belastbaar inkmen bij de mutualiteit, het OCMW enz. Dat is ndig m na te gaan f je slvabel bent, m.a.w.: kan je het krediet terugbetalen met je inkmsten. Ok handig: - een attest betreffende je gezinssamenstelling. Dat kan je verkrijgen bij de gemeente, dienst burgerzaken; - een bewijs van betaling van kinderbijslag; - indien dit vr je situatie van tepassing is: een bewijsstuk betreffende de handicap van jezelf f van een gezinslid. Waarvr kan je lenen? Vr zver er vldende budget vrhanden is p het dr de Vlaamse minister van Wnen gedgekeurde prgramma, kan er een hypthecaire lening verkregen wrden vr de vlgende verrichtingen (eventueel gecmbineerd): - de aankp van een wning; - het behud van een wning; - de renvatie, verbetering f aanpassing van de een wning; - het buwen van een eigen wning (het vlume mag niet meer bedragen dan 550 m³, te verhgen met 25 m³ per persn ten laste vanaf de derde persn ten laste. Het vlume bven het maaiveld wrdt vr 100 % meegerekend, het vlume ernder vr 50 %.); - de aankp van een sciale kavel f daarmee gelijkgestelde buwgrnd f kavel (maximaal 4,5 are ppervlakte); - de terugbetaling van vreger aangegane schulden vr de renvatie, aankp f buw van een wning, wanneer vr de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks nett-inkmen ndig is. De geschatte verkpwaarde mag niet hger zijn dan nderstaande bedragen (in eur, geldig in 2014): 5/14

6 Vanaf derde Eenmalig als er bij aanvraag persn ten laste een kind < 6jaar is Buwgrnd f kavel Idem in kernstad f Vlaamse Rand Aankp, buw, renvatie, verbetering f aanpassing van een wning Idem in kernstad f Vlaamse Rand De verkpwaarde wrdt bepaald dr een schatter van de VMSW. Een kernstad is een van vlgende steden: Aalst, Antwerpen, Bm, Brugge, Dendermnde, Genk, Gent, Hasselt, Krtrijk, Leuven, Mechelen, Ostende, Reselare, Sint-Niklaas, Turnhut en Vilvrde. De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrndissement Halle-Vilvrde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren. Vr de aankp van een sciale kpwning en een sciale kavel gelden de maximale verkpwaarden niet. Z een aankp kan dus altijd wrden beleend. Ok indien de lening wrdt aangegaan vr de vername van het eigendmsaandeel van een partner in het geval van echtscheiding f beëindiging van de samenwning, en p vrwaarde dat de wning reeds bij de VMSW f het VWF werd beleend met een sciale lening, gelden de maximale verkpwaarden niet. De wning, buwgrnd f kavel met in het Vlaams gewest liggen. Kan je lenen? Om een Vlaamse Wnlening van de VMSW f het VWF te kunnen krijgen, met je aan een aantal vrwaarden vlden betreffende inkmen, eigendm, leeftijd en slvabiliteit. - Inkmen De ntlener met p de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet vr de persnenbelasting, een inkmen hebben gehad dat niet meer bedraagt dan (in eur): 6/14

7 Persnlijke situatie In kernstad f in Vlaamse rand Elders in Vlaanderen Minimuminkmen Alleenstaande znder persn ten laste Alleenstaande gehandicapte znder persn ten laste Alle andere gevallen Verhging per persn ten laste bij "Alle andere gevallen" Om na te gaan f je in aanmerking kmt, kijk je naar het gezamenlijk belastbaar inkmen p het laatste aanslagbiljet. Ok vlgende inkmsten wrden meegerekend: de niet belastbare vervangingsinkmsten; het leefln; het inkmen dat p basis van supranatinale akkrden niet aan de Belgische persnenbelasting nderwrpen is. Het inkmen wrdt dr de VMSW gewnlijk zelf pgevraagd bij de belastingsdiensten. Het is steeds het bij de belastingsdiensten laatst gekende aanslagbiljet dat telt. Er met aan de inkmensvrwaarde wrden vldaan p de referentiedatum. Dit is de datum waarp u de dssierkst bij aanvraag heeft betaald. Op die datum met u vlden aan de vrwaarden en p die datum wrdt k de rentevet van de lening vastgesteld. Vr het minimuminkmen wrdt gekeken naar het inkmen van de ntlener(s). Vr het maximuminkmen wrdt gekeken naar het inkmen van de ntlener(s), maar k naar wie mee de wning betrekt. Vlgende inkmsten wrden niet meegerekend: de inkmsten van ngehuwde f niet wettelijk samenwnende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid znder nderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar ud zijn p de referentiedatum; de inkmsten van de familieleden van de eerste en de tweede graad die als ernstig gehandicapt erkend zijn f die ten minste 65 jaar ud zijn. 7/14

8 Vlgende inkmsten wrden vr de helft meegerekend: de inkmsten van de inwnende ascendenten (= uders, grtuders etc. van minder dan 65 jaar ud) van de aanvrager. Als persn ten laste wrdt beschuwd: kinderen jnger dan 18 jaar die gedmicilieerd zijn p het adres van de aanvrager en/f vr wie kinderbijslag wrdt betaald de aanvrager zelf f een gezinslid met een erkende ernstige handicap - Eigendm De ntlener mag uiterlijk bij het ndertekenen van de leningsakte geen andere buwgrnd, kavel f wning vlledig in vlle eigendm f vlledig in vruchtgebruik hebben dan het ged waarvr de lening is aangevraagd. - Leeftijd De aanvrager dient meerderjarig te zijn, en in staat m zich cntractueel te verbinden. De lening met vlledig zijn afgelpen in het jaar waarin de udste ntlener de leeftijd van 70 jaar bereikt. - Slvabiliteit De VMSW f het VWF gaat na f je slvabel bent, d.i. f je de maandelijkse afbetalingen van de lening aankan én je dan ng geneg geld verhudt m te vlden aan de nrmale gezinsbeheften. Dit wrdt dr de VMSW bepaald p basis van een nderzek dat uitgaat van je huidige fficiële inkmsten. Heveel kan je lenen? Er is p zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wrdt wel beperkt dr vlgende factren: - vlden aan de maximale verkpwaarden; - maximum 100% van de dr de VMSW geschatte vrije penbare verkpwaarde van het ged; - maximum de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankpprijs van de wning en de kstprijs van de werken). De rentevet De rentevet p je Vlaamse Wnlening is afhankelijk van een aantal factren: - De marktrente (= de referentierentevet) 8/14

9 - Je inkmen en gezinstestand - De ligging van de grnd en/f wning Vr een precieze berekening cntacteer je best een sciale huisvestingsmaatschappij in uw buurt die aan kredietverlening det. Vr de berekening met je het recentste aanslagbiljet meebrengen en weten in welke buurt je een grnd en/f wning wil laten belenen. Een eenvudige regel is alvast: he lager je inkmen en he grter je gezin, he vrdeliger de lening. Lenen bij de Vlaamse maatschappij vr Sciaal Wnen Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen Begijnenstraat Herentals We raden je aan alle vragen via dit mailadres te frmuleren, dan kmt dit bij een grep mensen terecht. Sciaal Wnen arr Leuven Wijgmaalsesteenweg Herent Zals eerder vermeld, kan een dssier gepend wrden bij elke sciale huisvestingsmaatschappij. Lenen bij het Vlaams Wningfnds De Meeûssquare Brussel f Zitdagen in verschillende gemeenten: Aarscht - Stadhuis, Ten Drssaarde 1 Elke wensdagnamiddag van 13.30u tt 16u Diest - OCMW, Hasseltstraat 30 9/14

10 Elke wensdagvrmiddag van 9u tt 12u Leuven - VAC, Diestseprt 6 Elke dinsdag en dnderdag van 9u tt 12u en van 13.30u tt 16.30u 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 2 Bij de prvincie Vlaams-Brabant kan je een bijkmende nderhandse lening (aanvullend p je lening bij een kredietverlener) aanvragen vr de aanpassing, renvatie en verbetering van een eigen f gehuurde wning. Hiernder smmen we de belangrijkste vrwaarden p. Meer uitgebreide infrmatie vind je in het reglement van de prvincie. - Vrwaarden vr de aanvragers: Geen andere nrerende gederen (met K.I. > 125 eur) in vlledige eigendm f vlledig vruchtgebruik hebben; Bij een ander kredietverlener het maximaal te ntlenen bedrag verkregen hebben. Deze lening met minstens 60% bedragen van de geschatte waarde in gedwngen verkp van het ged (grnd inbegrepen) waarvr je leent; Het gezamenlijk belastbaar inkmen 3 van inkmensjaar 2011 aanslagjaar 2012 ligt niet hger dan: eur vr een alleenstaande; eur vr een gezin van minstens twee persnen. Deze maximumbedragen wrden verhgd met eur per persn ten laste. Een gehandicapt kind wrdt geteld als twee kinderen ten laste. Een gehandicapte vlwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wrdt als één kind ten laste geteld. Na aftrek van de te betalen maandelijkse aflssingen vr de verschillende leningen met je minstens beschikken ver vlgend inkmen: 680 eur vr 1 persn 840 eur vr 2 persnen 2 Brn: 3 Bedragen geldig in /14

11 990 eur vr 3 persnen eur vr 4 persnen eur vr 5 persnen eur per bijkmend kind ten laste. - Vrwaarden waaraan de wning met vlden: De ttale geschatte waarde in gedwngen verkp van wningen mag niet meer bedragen dan de gemiddelde verkpprijs van wnhuizen van de vrbijgaande drie jaar. De gemeenten van Vlaams-Brabant wrden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, aan de hand van de gemiddelde verkpprijzen van wnhuizen van de vrgaande jaren. Klasse 0: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Aarscht, Butersem, Diest, Haacht, Rtselaar, Scherpenheuvel-Zichem Klasse 1: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Bertem, Bierbeek, Herent Klasse 2: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Zaventem, Huldenberg, Krtenberg en Oud-Heverlee Klasse 3: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Tervuren Deze bedragen wrden verhgd met eur vr gezinnen met drie kinderen f met een gezinslid met een handicap. Onbewnbare wningen, gebuwen van de hrecasectr en gebuwen waarvan meer dan 30 m² bestemd is vr de uitefening van een berep f vr handel drijven kmen niet in aanmerking; De wning met gelegen zijn p het grndgebied van de prvincie Vlaams-Brabant; Het met gaan m werken die het leefcmfrt van de wning verhgen, znder daarm luxewerken te zijn. Energiebesparende maatregelen kmen k in aanmerking. De lening - De leningen wrden tegekend tegen een intrestvet van 2% en deze blijft ngewijzigd gedurende de hele leningsduur. - Je kan tussen de eur en de eur lenen. 11/14

12 - De lener kan de lptijd van de lening zelf bepalen, met een maximum van 20 jaar. Vr een huurder is de maximumtermijn 9 jaar. De lening met vlledig afbetaald zijn p het genblik dat de lener 60 jaar wrdt. - Om de terugbetaling van de lening te waarbrgen met je een levensverzekering aangaan. Hiervr regelt de prvincie alles wanneer je de lening aanvraagt. De ksten van de verzekering wrden afgetrkken van je lening. Daarnaast wrdt k 1% van de lening afgehuden, deze wrdt in het waarbrgfnds gestrt. - He aanvragen? Om de lening aan te vragen vul je het aanvraagfrmulier in en stuur je dit samen met de vereiste dcumenten per aangetekende brief naar de prvincie. Dit met gebeuren binnen een termijn van: Het aanvraagfrmulier vind je p de website van de prvincie. Meer infrmatie Prvincie Vlaams-Brabant, dienst Wnen Prvincieplein Leuven tel Wnen en Milieu Wnen en ruimtelijke rdening Leningen, premies en subsidies Wning kpen f buwen 4. FRGE-lening Inwners van de meeste gemeentes in Vlaams-Brabant kunnen een zeer vrdelige lening krijgen vr het uitveren van energiebesparende maatregelen in hun wning (zals bijvrbeeld dakislatie, hgrendementsglas, een cndensatieketel, ). Deze FRGE-lening (Fnds ter Reductie van de Glbale Energiekst) is een verheidsinitiatief en wrdt in samenwerking met de gemeente uitgereikt. Je kan maximum eur lenen aan een vaste rentevet van 2%. De lening is terug te betalen binnen de vijf jaar. Ok lagere bedragen en een krtere lptijd zijn mgelijk. Wie aan bepaalde vrwaarden 4 vldet kan zelfs lenen aan 0% (behalve vr znnepanelen). Vr deze mensen wrdt extra begeleiding vrzien waar ndig. 4 Persnen die in aanmerking kmen vr een lening aan 0% zijn: Persnen die een verhgde tegemetkming in het kader van de verplichte verzekering vr geneeskundige verzrging en uitkering werden tegekend. Persnen met een jaarlijks brut gezinsinkmen niet hger dan ,47 eur, verhgd met 3.140,77 eur per persn ten laste. Persnen die een berep den p schuldbemiddeling f cllectieve schuldenregeling en niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen. 12/14

13 De werken meten wrden uitgeverd dr een geregistreerd aannemer en aan een aantal technische vereisten vlden. Meer infrmatie ver de FRGE-lening vind je p het Wnlket en p de website van juw gemeente. 5. Meer weten? De website biedt een handige zekmachine m de geschikte sciale lening te vinden. 6. Cntactgegevens Je bent steeds welkm p het Wninfpunt f wnlket vr meer infrmatie ver premies, de FRGE-lening, f andere vragen ver wnen in de ruimste zin van het wrd. Wnen tussen Dijle en Velp: (spreekuren, infdssiers en aanvraagfrmulieren), f Bertem Bierbeek Butersem Haacht Oud-Heverlee Rtselaar Wnwijzer Midden-Brabant: f (Tervuren en Zaventem) f (Herent, Huldenberg en Krtenberg) Herent Huldenberg Krtenberg Tervuren Zaventem Persnen die dr het OCMW begeleid wrden mwille van betalingsmeilijkheden, meer bepaald vr de rekeningen van gas- en elektriciteit. 13/14

14 Wnen aan de Demer: f f Aarscht Scherpenheuvel-Zichem Diest 14/14

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal huren

Infodossier. Sociaal huren Infdssier Sciaal huren Inhud 1. Algemeen 2. Huren bij een sciale huisvestingsmaatschappij (SHM) 3. Huren bij een Sciaal Verhuurkantr (SVK) 4. Huren bij Vlabinvest 5. Huren bij het Vlaams Wningfnds 6. Meer

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

info@geelsehuisvesting.be

info@geelsehuisvesting.be Lket: Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 9.00 uur 12.00 uur 9.00 uur 12.00 uur 14.00 uur 18.30 uur Telefn: 014/58 01 55 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 11.00 uur 19.00 uur 9.00 uur 16.00

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: ABC/IW WOONHAVEN ANTWERPEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer: Mutatie renvatie Mutatie ratinele bezetting Aantal slaapkamers huidige wning:..

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012 Overzicht dakislatiepremies 2011 en 2012 Samengesteld dr Etienne Rubens, KOMOSIE Rel Vermeiren, VEA Update p 23 augustus 2011 In Vlaanderen kunt u via vier kanalen premies en vrdelen krijgen als u energiebesparende

Nadere informatie

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen Belasten en subsidiëren van wningen in Vlaanderen Katleen Van den Breck Sien Winters HIVA Studiedag Wnfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Inhud Algemene principes van de Belgische fiscaliteit

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR Artikel 1 - Bekendmaking aan de bevlking Aan de bevlking wrdt via publicatie in nder meer de Lummenaar en via de gemeentelijke

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be Het Lindenhf Hanneusestraat 32/2 Kantr pen p maandag 8370 Blankenberge en dnderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 inf@lindenhf.wnnet.be Aanvraagfrmulier vr het bekmen van een sciale wngelegenheid deel 1

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be IVT-IT Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind :

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind : Kinderpvang Bwi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Naam Kind : INHOUDSOPGAVE Schriftelijke vereenkmst Deel 1... 3 1. Cntactgegevens Kinderpvang Bwi vzw (= rganisatr)... 4 Administratieve zetel :...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 9910 KNESSELARE PAGINA 1 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 AANWEZIG F. De Neve, vrzitter, F. Tanghe, burgemeester E. De Blaere, L. Creman, H. Trensn, F. Speeckaert, J. Van den Kerchve, schepenen R. Van Lierde,

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 1. Partner in de kijker: Edenred In nze rubriek partner in de kijker stellen wij u graag nze bevrrechte partners vr. Edenred is deze keer aan de beurt. Via deze weg willen wij

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenfrmulier (altijd vegen bij een aanvraag m Bijzndere Bijstand / Meedenregeling / Participatieteslag / Cmputerregeling / Kwijtschelding gemeentelijke belastingen) Belangrijk Als de frmulieren

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK

ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak van

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal huren

Infodossier. Sociaal huren Infdssier Sciaal huren Inhud 1. Algemeen 2. Huren bij een sciale huisvestingsmaatschappij (SHM) 3. Huren bij een Sciaal Verhuurkantr (SVK) 4. Huren bij Vlabinvest 5. Huren bij het Vlaams Wningfnds 6. Meer

Nadere informatie

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming.

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming. PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld dr Bek VII van het Wetbek van ecnmisch recht) WAT IS HYPOTHECAIR KREDIET? Een hypthecair krediet is een krediet p lange termijn waarmee ONROERENDE gederen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen)

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen) ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie