Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING."

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling? Waarm wrdt er gevraagd f ik rker ben? Wanneer kan ik ver het bedrag van mijn lening beschikken? Kan ik zelf de datum van de eerste aflssing van mijn lening kiezen? Met ik dssierksten betalen? Ik heb een aanvraag vr een kredietaanbd ingediend, maar ng geen antwrd gekregen. Wanneer kan ik dit verwachten? Heveel kan ik lenen? Wat is een JKP? Mijn lening werd geweigerd. Waarm? Wat is het minimumbedrag dat ik kan lenen? Ben ik verplicht m een schuldsaldverzekering af te sluiten? Kan ik mijn lening vrtijdig aflssen als ik dit wil? Waarm met mijn echtgen()t(e) f partner medekredietnemer zijn? Ik vraag een lening met een lptijd van 120 maanden en de simulatie geeft een maximale lptijd van 60 maanden aan. Waarm? Uw aanvraag verbindt nch ING België, nch uzelf, zlang de kredietvereenkmst niet in uw INGkantr werd ndertekend, na cntrle dr ING. De ING Tijdelijke Overlijdensverzekering wrdt u aangebden dr: Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, tegelaten dr de CBFA nder het cdenummer Venntschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - RPR Brussel - Btw BE Tel BIC: BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE ). Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de CBFA nder het cdenummer 12381A. Venntschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE Tel BIC: BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE ).

2 Waarm met ik mijn inkmsten en uitgaven invullen? He met ik mijn inkmsten en uitgaven invullen? Welke dcumenten en bewijsstukken met ik samen met de kredietaanvraag bezrgen? Wat is een schuldsaldverzekering? Wat is een Eckrediet Imm? Kan ik een terugbetaling van schulden financieren? Uw aanvraag verbindt nch ING België, nch uzelf, zlang de kredietvereenkmst niet in uw INGkantr werd ndertekend, na cntrle dr ING. De ING Tijdelijke Overlijdensverzekering wrdt u aangebden dr: Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, tegelaten dr de CBFA nder het cdenummer Venntschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - RPR Brussel - Btw BE Tel BIC: BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE ). Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de CBFA nder het cdenummer 12381A. Venntschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE Tel BIC: BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE ).

3 Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? U kunt naar een ING-kantr in uw buurt f naar een kantr van uw keuze gaan. Om een datum vr een afspraak vast te leggen gaat u naar en klikt u p "Maak een afspraak". Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? De minimumlptijd van een lening p afbetaling bedraagt zes maanden. Indien u een geldbehefte heeft p krtere termijn, adviseren wij u ING Cash Facility. Dit krediet laat u te nder bepaalde vrwaarden een negatief sald aan te huden p uw zichtrekening. Vr deze ING Cash Facility, k kredietpening genemd, is de lptijd nbepaald. Let wel: de wet verplicht u uw ING Cash Facility minstens eenmaal m de vijf jaar vlledig terug te betalen. Dit wil zeggen dat u verplicht bent m dan een psitief sald te hebben p uw rekening. Wat is de maximumlptijd van een lening? Lening f afbetaling: De maximumlptijd van een lening p afbetaling hangt af van het del van de lening, het geleende bedrag en de maximumlptijd pgelegd dr de reglementering p het cnsumentenkrediet. Kredietpening: Vr de kredietpening ING Cash Facility, waarbij u vlgens vastgelegde vrwaarden een negatief sald wrdt tegestaan p uw rekening, is de lptijd nbepaald. Let wel: de wet verplicht u uw ING Cash Facility minstens eenmaal m de vijf jaar vlledig terug te betalen. Dit wil zeggen dat u verplicht bent m dan een psitief sald te hebben p uw rekening. Waarm wrdt er gevraagd f ik rker ben? Rken heeft een invled p de berekening van de premie van uw schuldsaldverzekering.. Mag (een deel van) de betaling van de verzekeringspremie pgenmen wrden in het bedrag van mijn financiering? U kunt tt maximaal 10% van de financiering van uw verzekeringspremies in het gefinancierde bedrag pnemen.

4 Wanneer kan ik ver het bedrag van mijn lening beschikken? Is het ged al geleverd? Het bedrag van uw krediet wrdt maximaal 2 werkdagen na de dr u bepaalde datum ter beschikking gesteld p vrwaarde dat we ver alle dcumenten beschikken die ndig zijn m het kapitaal te kunnen vrijmaken (bestek, lastenbek, factuur, leveringsattest enzvrt). Is het ged ng niet geleverd? Het kapitaal wrdt ter beschikking gesteld maximaal 2 werkdagen na ntvangst van de dcumenten die we ndig hebben m het kapitaal te kunnen vrijmaken (bestek, lastenbek, factuur, leveringsattest enzvrt). Kan ik zelf de datum van de eerste aflssing van mijn lening kiezen? De eerste terugbetaling gebeurt in principe één maand na de datum waarp u het geld ntvangt. De datum kan wrden gewijzigd p het mment dat u uw kredietvereenkmst in een ING-kantr afsluit. Met ik dssierksten betalen? Nee, in het kader van een cnsumentenkrediet vr privégebruik rekenen wij geen dssierksten aan. Ik heb een aanvraag vr een leningsvrstel ingediend, maar ng geen antwrd gekregen. Wanneer kan ik dit verwachten? Wij brengen u binnen de twee werkdagen na uw aanvraag p de hgte van de genmen beslissing. Heveel kan ik lenen? Vr de kredietpening ING Cash Facility is het minimumbedrag eur. Vr een lening p afbetaling bij ING België is het minimumbedrag eur. Het maximumbedrag dat wij u kunnen tekennen, hangt k af van uw financiële situatie, uw terugbetalingscapaciteit en het del van het krediet.

5 Wat is een JKP? JKP staat vr Jaarlijks Ksten Percentage. Dit percentage geeft de ttale kstprijs van het krediet p jaarbasis weer en hudt rekening met alle vrwaarden van het krediet: het temp waarin u het kapitaal terugbetaalt; de betaling van de interesten; en de berekening van de eventuele ksten die gepaard gaan met de tekenning en/f het beheer van het krediet. Mijn lening werd geweigerd. Waarm? Elke kredietaanvraag wrdt geanalyseerd dr nze medewerkers, die beslissen p basis van uw gegevens ingevuld en van bjectieve criteria (finaciële situatie, terugbetalingscapaciteit, ). ING is vlgens de wet p het cnsumentenkrediet verplicht elke leningsaanvraag te weigeren die zu leiden tt een vermatige schuldenlast en die dus de financiële situatie van u en/f uw gezin in gevaar zu brengen. Wat is het minimumbedrag dat ik kan lenen? Vr de kredietpening ING Cash Facility, waarbij u binnen bepaalde vrwaarden een negatief sald p uw zichtrekening mag aanhuden, is het minimumbedrag eur. Vr een lening p afbetaling bij ING België is het minimumbedrag eur. Het bedrag dat ING België u tekent hangt k af van uw financiële situatie, uw terugbetalingscapaciteit en het del van de lening. Ben ik verplicht m een schuldsaldverzekering af te sluiten? Nee. Maar wij raden u tch sterk aan een dergelijke verzekering af te sluiten. Deze verzekering met beperkte premie verzekert u en eventueel k uw medekredietnemer bij verlijden: als een van beiden verlijdt wrdt het sald van de schuld in vereenstemming met de mdaliteiten van de verzekering kwijtgeschlden. Kan ik mijn lening vrtijdig aflssen als ik dit wil? De vervregde terugbetaling is mgelijk mits de cliënt een bepaalde vergeding betaalt. Die vergeding wrdt, p grnd van het vereengekmen jaarlijks kstenpercentage (JKP), berekend p het schuldsald p de datum van de vervregde terugbetaling en mag niet meer bedragen dan 1 % van het vervregd terugbetaalde kapitaal vr een resterende lptijd > 1 jaar 0,50 % van het vervregd terugbetaalde kapitaal vr een resterende lptijd 1 jaar Bvendien mag de wederbeleggingsvergeding niet hger zijn dan de interesten die de kredietnemer zu hebben betaald vr de peride tussen de vervregde terugbetaling en de einddatum van de kredietvereenkmst.

6 Waarm met mijn echtgen()t(e) f partner medekredietnemer zijn? Het algemeen beleid van ING vereist de handtekening van beide echtgenten f wettelijk samenwnende partners m te vermijden dat een van hen de financiële situatie van het gezin in het gedrang brengt. Ik vraag een lening met een lptijd van 120 maanden en de simulatie geeft een maximale lptijd van 60 maanden aan. Waarm? De maximumlptijd van uw krediet wrdt vastgesteld dr: de wet p het cnsumentenkrediet afhankelijk van het ntleend bedrag, ING-België p basis van het del van het krediet. Waarm met ik mijn inkmsten en lasten invullen? ING baseert zich p deze gegevens m uw terugbetalingscapaciteit nauwkeurig te bepalen. Op die manier zijn wij er zeker van dat u de lening kunt aflssen znder uw financiële situatie f die van uw gezin in het gedrang te brengen. Dit is een wettelijke verplichting. He met ik mijn inkmsten en lasten invullen? In de mdule "3. Uw financiële gegevens" ziet u inf knppen bij elk invulveld. Wanneer u daarver beweegt met uw PC-muis, leest u he u uw inkmsten en uitgaven best kan invullen. Nett maandelijks inkmen - In de rubriek Ln (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Uw nettmaandinkmen (dr uw werkgever p uw rekening gestrt). Vlgende gegevens mgen niet wrden ingevuld in bvenstaande rubriek * dertiende maand; vakantiegeld; bnus; * maaltijdcheques; * tegemetkming van de werkgever in de wn-werkverplaatsingen; * vergedingen vr verplaatsings- f vertegenwrdigingsksten; * vrdelen in natura zals een bedrijfswagen. - In de rubriek Vervangingsinkmen (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Uw maandelijks nettpensien Uw ziektevergeding Uw invaliditeitsuitkering Uitkering bij uderschapsverlf Vlgende gegevens mgen niet wrden ingevuld in bvenstaande rubriek * kinderbijslag * alimentatie

7 - In de rubriek Huurinkmsten (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): De sm van de nett huurgelden die u maandelijks ntvangt znder de te betalen elektriciteit, gas, water en syndicibijdragen. - In de rubriek Andere inkmsten (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Terugkerende en financiële inkmsten die lsstaan van uw hfdberep. Indien het m een jaarlijks inkmen gaat, deelt u het bedrag dr 12. Eenmalige inkmsten kmen niet in aanmerking. De inkmsten die wrden in getetst in de rubriek andere inkmsten (in eur) meten wrden bewezen. U vult tevens in ver welke inkmsten het gaat. Geen de inkmsten vrkmend in de bvenstaande rubrieken mgen wrden ingevuld in de rubriek andere inkmsten (in eur). Nett maandlasten - In de rubriek Huur (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): De huurbedrag dat u maandelijks betaalt vr een bepaald ged dat u huurt znder de bijdragen vr elektriciteit, water en gas en znder de maandelijkse ksten. - In de rubriek Onderhudsgeld (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Het maandelijkse bedrag aan alimentatiegeld dat u betaalt aan uw ex-partner, kinderen f aanverwanten. - In de rubriek Afbetaling vr je hypthecair krediet (niet-ing) (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Het ttale bedrag van de maandelijkse terugbetaling van uw hypthecair krediet dat u bij een andere bank heeft. Het maandelijks terug te betalen bedrag van een hypthecair ING krediet heft u hier dus niet in te vullen. - In de rubriek Afbetaling vr andere niet-ing kredieten (in eur) vult u de vlgende gegevens in (indien van tepassing): Het ttale bedrag van uw kredietlasten (andere dan hypthecaire) die u maandelijks betaalt aan andere financiële instellingen dan ING België nv. Het is belangrijk dat de ingevulde gegevens in de bvenstaande rubrieken exact wrden ingevuld en dus vereenkmen met de gegevens die vermeld staan p de bewijsstukken. Vanzelfsprekend dienen deze bewijsstukken te wrden vrgelegd bij de ndertekening van het cntract in het kantr. Welke dcumenten en bewijsstukken met ik samen met de kredietaanvraag bezrgen? uw identiteitskaart;

8 een bewijs van uw inkmsten (uw 3 laatste lnbrieven f uw laatste aanslagbiljet als u zelfstandige bent); een bewijs van uw vaste uitgaven (bv. autlening, huur); uw bestelbn vr een lening tt eur; uw factuur als de lening meer dan eur bedraagt. Vr een Eckrediet Imm zijn enkel finale facturen aanvaard, nhanfankelijk van het ntleend bedrag. Wat is een schuldsaldverzekering? Een schuldsaldverzekering is een tijdelijke verlijdensverzekering die het sald van de lening p afbetaling dekt in geval van verlijden van de verzekerde. De begunstigde wrdt vrij bepaald dr de verzekeringnemer. U kiest tussen de betaling van een eenmalige premie f terugkerende premies (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks f maandelijks) die autmatisch van uw zichtrekening wrden afgehuden. De eerste premie zal wrden afgehuden p het genblik dat het geld van de financiering ter beschikking wrdt gesteld. De premies hangen af van het verzekerde kapitaal (minimaal eur), uw leeftijd p het genblik van de intekening, uw geslacht, van het feit f u rker f niet-rker bent en de lptijd van de verzekering. De lptijd van uw schuldsaldverzekering valt samen met de duur van de gedekte lening p afbetaling. Wat is een Eckrediet Imm? Het ING Eckrediet Imm is een lening vr privédeleinden, waarmee u tussen en eur kunt lenen m uw grene verbuwingswerken te financieren en genieten van een vrdelig tarief. Het Eckrediet Imm is bestemd vr de financiering van één f meerdere van de hierna vermeldde uitgaven, en dit ten belpe van minimum 80 % van het ttale geleende bedrag: Vervanging van een ude verwarmingsketel Onderhud van een verwarmingsketel Installatie van een verwarmingssysteem p znne-energie Plaatsing van znnecelpanelen vr de mzetting van znne-energie in elektrische energie Installatie van elke andere vrziening vr de pwekking van gethermische energie Installatie van dubbele beglazing Islatie van een dak en k vr vler- en muurislatie Installatie van thermstatische kranen f een kamerthermstaat met tijdschakelaar Energie-audit van de wning U met een finale factuur vrleggen. Opgelet: vrschtfacturen kunnen niet wrden weerhuden in een aanvraag Eckrediet Imm.

9 Terug naar de vragen Kan ik een terugbetaling van schulden financieren? U kunt via deze tepassing geen kredietaanvraag indienen vr de terugbetaling van schulden. ING raadt u aan m een afspraak te maken in een ING-kantr naar keuze. Daar zal een van de ING-medewerkers samen met u naar een plssing p maat zeken. Terug naar de vragen

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie