Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007."

Transcriptie

1 Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve van het cntract p dat mment. Deze reserve wrdt berekend p basis van het aantal eenheden van elk beleggingsfnds vermenigvuldigd met hun inventariswaarde. Het aantal eenheden in uw cntract tegewezen aan één f meer beleggingsfndsen wrdt bepaald dr de mzetting van de nett belegde premie(s) (= na aftrek van de instapksten en de verschuldigde taksen) verminderd met de risicpremies vr de aanvullende verlijdensverzekeringen, de afkpen en de verdrachten, indien van tepassing. Het is mgelijk m een minimumkapitaal in geval van verlijden te te vegen. Delgrep Deze belegginsgverzekering is eerst en vral bestemd vr wie een superieur rendement begt dr te beleggen in beleggingsfndsen van tak 23. Deze beleggers dragen het financiële risic gekppeld aan de verrichting en pteren vr een dynamisch beheer van hun kapitaal, znder kapitaalsbescheming. Fndsen De Tp Prfit-fndsen zijn beleggingsfndsen van tak 23 gecmmercialiseerd dr Frtis AG. De benaming Frtis AG duidt de verzekeringen van Frtis Insurance Belgium aan die exclusief verdeeld wrden dr verzekeringsmakelaars. Elk fnds uit dit gamma wrdt samengesteld en beheerd dr Frtis Insurance Belgium Fund Of Funds Investment Luxemburg Management in functie van een specifieke strategie die het risicniveau en het rendementsptentieel bepaalt. Een verzicht van de fndsen uit het Tp Prfit-gamma p 01/01/2007 bevindt zich p p. 2. Het is mgelijk m te beleggen in één f meerdere Tp Prfit-beleggingsfndsen. Deze fndsen kunnen vrij gecmbineerd wrden in functie van de delstellingen van elke belegger vr zver minstens 5 % van elke premie f verdracht belegd wrdt in elk van de gekzen fndsen. De verdeling ver de fndsen wrdt gekzen bij de nderschrijving van het cntract en kan wrden aangepast mits een schriftelijke aanvraag van de verzekeringnemer geadresseerd aan de maatschappij (zie de rubriek "Overdracht tussen fndsen"). Rendement Het rendement van het cntract wrdt berekend dr het aantal eenheden van elk fnds tegekend aan het cntract te vermenigvuldigen met hun inventariswaarde (zie k de rubriek "Inventariswaarde"). De inventariswaarde van een eenheid hangt af van de waarde van de nderliggende activa. Deze waarde en de evlutie ervan zijn nit gewaarbrgd. Het financiële risic wrdt gedragen dr de verzekeringnemer. Deze verrichting verbnden aan beleggingsfndsen geeft geen enkele aanleiding tt winstdeling. Rendementen uit het verleden De rendementshistriek van de Tp Prfit-fndsen uit de rubriek "Fndsen" wrdt berekend p basis van de nettinventariswaarde. De instap- en uitstapksten zijn niet inbegrepen. Het glbale rendement per kalender van elk fnds geeft de evlutie weer van zijn nett-inventariswaarde. De histriek van de nett-inventariswaarde van de Tp Prfit-fndsen bevindt zich p p. 3. Rendementen uit het verleden zijn luter ter illustratie en huden geen waarbrg nch beperking in vr de tekmst. * Deze financiële infrmatiefiche beschrijft de prductmdaliteiten die van tepassing zijn p 1 januari Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

2 Type fnds Cash Strategisch Wrld Strategisch Eur Sectriële Best Of Third Party Funds Beheer en geselecteerde activa vr de grei van de nettpremie Liquide middelen p krte termijn. Belegging hfdzakelijk in een ruime selectie aandelen en bligaties uitgegegeven ver alle sectren uit de hele wereld (Multi Assets), beheerd dr interne en externe beheerders (Multi Managers) vlgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Belegging hfdzakelijk in een ruime selectie aandelen en bligaties uitgegeven ver alle sectren uit de Eur-zne (Multi Assets) beheerd dr interne en externe beheerders (Multi Managers) vlgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Belegging hfdzakelijk in aandelen uit een specifieke sectr, met interne en externe beheerders (Multi Managers) vlgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Belegging hfdzakelijk in een selectie van de beste actief beheerde fndsen wereldwijd vr elke activaklasse. Overzicht van de fndsen uit het Tp Prfit-gamma p 01/01/2007 Fnds Samenstelling Creatie Risicklasse Risic- van het 1 prfiel fnds Satellite 100 % cash 10/07/96 0 Defensief 2006 Op 1 Rendementen uit het verleden p 30/11/ (Jaarlijkse rendementen) Op 3 Op 5 Op 10 Sinds de lancering 2,08% 2,21% 1,61% 2,05% 2,49% 2,32% Cmet Wrld 100 % bligaties 09/02/99 1 Defensief 0,17% 0,54% 2,82% 2,33% - 1,71% Planet Wrld 70 % bligaties - 31/01/93 2 Defensief 30 % aandelen 1,82% 2,92% 6,35% 3,21% 5,32% 6,48% Galaxy Wrld 50 % bligaties - 31/01/93 2 Neutraal 50 % aandelen 2,64% 4,25% 8,64% 3,64% 6,02% 7,24% Universe Wrld 30 % bligaties - 31/01/93 3 Dynamisch 70 % aandelen 3,47% 5,57% 10,86% 3,85% 6,60% 7,87% Csms Wrld 100 % aandelen 01/07/98 4 Dynamisch 4,51% 7,39% 14,19% 3,43% - 1,41% Cmet Eur 100 % bligaties 30/04/99 1 Defensief 0,09% 0,40% 3,47% 3,69% - 2,82% Planet Eur 70 % bligaties - 30/04/99 2 Defensief 30 % aandelen 3,88% 5,40% 8,28% 5,52% - 3,81% Galaxy Eur 50 % bligaties - 30/04/99 2 Neutraal 50 % aandelen 6,35% 8,73% 11,50% 6,54% - 4,46% Universe Eur 30 % bligaties - 30/04/99 3 Dynamisch 70 % aandelen 8,69% 11,95% 14,76% 7,31% - 4,71% Csms Eur 100 % aandelen 30/04/99 4 Dynamisch 11,84% 16,48% 19,59% 4,92% - 2,62% Technlgy Aandelen uit de technlgiesectr 2/05/00 6 Dynamisch -1,31% 0,00% 5,92% -2,26% - 0,67% Finance Aandelen uit de financiële sectr 2/05/00 4 Dynamisch 4,15% 6,43% 13,32% 2,36% - 0,40% Health Care Aandelen uit de sectr van de 2/05/00 4 Dynamisch gezndheidszrg -7,25% -5,41% 3,41% -6,07% - -4,01% Bnds³ Obligaties 31/07/06 1 Defensief 0,69% ,10% Equities³ Aandelen met grte beurskapitalisatie 31/07/06 4 Dynamisch 5,71% ,85% Abslute Return VAR-beheer 2 31/07/06 2 Defensief Bnds³ -0,67% ,10% Small Caps Aandelen met kleine beurskapitalisatie 2/05/00 4 Dynamisch 12,83% 17,12% 20,47% 11,78% - 6,34% Emerging Markets Aandelen uit de greilanden 2/05/00 5 Dynamisch 9,77% 14,82% 23,47% 14,28% - 3,80% Real Estate Effecten uitgegeven dr immbiliënmaatschappijen 1/08/05 3 Dynamisch 30,58% 32,28% Market Cmbinatie van verschillende 1/03/01 4 Dynamisch 4,44% 6,47% 7,70% -2,44% - -4,03% Opprtunities activaklassen (aandelen, bligaties, prducten p krte termijn f derivaten uitgegeven ver alle sectren en alle regi's in functie van de strategie van de beheerder De rendementen uit het verleden zijn luter ter illustratie en huden geen waarbrg in nch een beperking vr de tekmst. 1 Het risic is de mgelijke graad van afwijking tussen het werkelijk behaalde rendement en het verwachte rendement van een belegging. De fndsen met het kleinste risic bevinden zich in risicklasse 0, die met het grtste risic in klasse 6. Deze risicklassen wrden bepaald in functie van het K.B. Leven en wrden minstens één keer per herzien, in functie van de kersevlutievan het fnds. 2 VaR (Value at Risk): Dit type beheer wil een aantrekkelijke prestatie leveren dr eerst en vral de vlatiliteit van de belegging te beheersen dr de lijkse VaR te berekenen van de prtefeuille. Met deze statistische risic-indicatr kan het risic nauwgezet wrden pgevlgd znder het glbale rendementsniveau van de belegging te hypthekeren. 3 Berekeningswijze van deze rendementen: zie de rubriek "Rendementen uit het verleden. Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

3 Histriek van de nett-inventariswaarde van de Tp Prfit-fndsen p 30/11/2006 Cashfnds Strategische fndsen Wrld Strategische fndsen Eur Cmet Planet Galaxy Cmet Planet Galaxy Universe Satellite Universe Csms Wrld Wrld Wrld Eur Eur Eur Eur Csms Eur Datum prichting 10/07/96 09/02/99 31/01/93 31/01/93 31/01/93 01/07/98 30/04/99 30/04/99 30/04/99 30/04/99 30/04/99 Beginwaarde in EUR 51,34 43,48 59,25 71,39 81,56 68,74 18,14 38,51 60,40 66,91 99,69 Waarde p 30/11/ /10/ ,16 51,87 141,20 187,82 232,70 79,47 22,40 51,14 84,10 94,83 121,27 Glbaal rendement in EUR p 31/ ,49% 22,68% 25,96% ,62% -7,10% -8,04% ,49% 10,90% 9,24% ,68% - 14,13% 17,15% 20,11% ,49% - 14,48% 17,78% 21,82% ,89% - 15,16% 17,91% 20,52% -4,44% ,84% -3,82% 6,31% 12,26% 18,50% 27,86% -5,46% 0,83% 8,13% 13,17% 22,64% ,71% 5,33% 2,56% 0,29% -1,45% -4,70% 4,26% 2,73% 0,93% 0,01% -2,95% ,87% 4,49% -1,02% -4,45% -8,56% -14,93% 4,19% -1,65% -6,33% -11,03% -18,17% ,17% 3,69% -7,24% -14,13% -20,91% -31,08% 6,33% -4,82% -12,10% -18,97% -32,32% ,17% 0,46% 5,68% 9,23% 12,61% 15,70% 3,18% 9,53% 13,84% 17,34% 10,85% ,61% 4,25% 6,25% 7,41% 8,58% 10,06% 6,21% 9,12% 11,02% 12,94% 15,84% ,03% 3,58% 10,26% 15,04% 19,67% 27,24% 3,09% 10,31% 15,28% 20,58% 28,50% 30/11/2006 2,08% 0,17% 1,82% 2,64% 3,47% 4,51% 0,09% 3,88% 6,35% 8,69% 11,84% Histriek van de nett-inventariswaarde van de Tp Prfit-fndsen p 30/11/2006 (vervlg) Sectriële fndsen Technlgy Finance Heath Care Bnds Equities A.R. Bnds Best Of Third Party Funds Emerging Small Caps Markets Real Estate Market Opprtunities Datum 2/05/00 2/05/00 2/05/00 31/07/06 31/07/06 31/07/06 2/05/00 2/05/00 prichting 1/08/05 1/03/01 Beginwaarde in EUR 10,00 30,00 35,00 100,00 100,00 100,00 45,00 50,00 50,00 45,00 Waarde p 30/11/ /10/2006 9,76 30,64 26,60 100,41 105,41 99,05 67,10 63,59 63,03 35,52 Glbaal rendement in EUR p 31/ ,28% 7,71% 15,31% ,73% -30,18% ,52% -15,15% -9,12% ,19% -3,21% - -9,40% ,18% -30,43% -36,72% ,09% -18,56% - -35,22% ,37% 11,01% 3,94% ,59% 27,29% - 8,90% ,93% 8,69% -2,17% ,97% 10,99% - 4,49% ,74% 28,47% 22,15% ,11% 49,00% -3,46% 13,18% 30/11/2006-1,31% 4,15% -7,25% 0,69% 5,71% -0,67% 12,83% 9,77% 30,58% 4,44% De rendementen uit het verleden zijn luter ter illustratie en huden geen waarbrg in nch een beperking vr de tekmst. Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

4 Ksten - Instapksten 3,5 % van de gestrte premies vr de premies < EUR. 3 % van de gestrte premies vr de premies EUR. - Uitstapksten/ afkpksten De vlgende ksten (uitgedrukt in percentage van de afgekchte reserve) zijn van tepassing vr de niet-geplande afkpen afgehuden van alle Tp Prfit-fndsen met uitzndering van het fnds Tp Prfit Abslute Return Bnds: 1 ste *: 2 %. 2 de *: 1,5 %. 3 de *: 1 %. 4 de *: 0,5 %. Daarna: 0 %. De vlgende ksten (uitgedrukt in percentage van de afgekchte reserve) zijn van tepassing vr de niet-geplande afkpen afgehuden van het fnds Tp Prfit Abslute Return Bnds: 0,5 % tijdens de eerste 4 *, daarna 0 %. *Jaar: Het lpende wrdt bepaald in functie van de verdag van de inwerkingtreding van het cntract. - Ksten regelmatige afkp - Beheersksten rechtstreeks tegepast p het cntract - Ksten vr de Overlijdensdekking In geval van regelmatige afkpen wrden vaste ksten van 3,72 EUR per afkp aangerekend. De beheersksten wrden afgehuden van de waarde van het fnds en verrekend in de inventariswaarde. In het geval van een dagelijkse valrisatie bijvrbeeld, wrden deze ksten berekend ten belpe van 1/365ste per dag. De beheersksten (uitgedrukt in % van het gemiddeld beheerd vermgen) p basis wrden vastgelegd in functie van het type fnds. Cashfnds (Satellite): 1 % per. Strategische fndsen Wrld en Eur: 1 % per. Sectriële fndsen: 1 % per. Best Of Third Party Funds: 1 % per, behalve: Equities: 1,60 %, Market Opprtunities: 1,10 %. De kst van de verlijdensdekking wrdt elke maand afgehuden van de reserve van het cntract. De afhuding gebeurt dr het vereenstemmende aantal eenheden te annuleren en wrdt evenredig verdeeld ver de verschillende gekzen fndsen. De kst van deze dekking is afhankelijk van de te te passen maandelijkse premievet vr het verlijdensrisic, in functie van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Leeftijd Vruw Man Leeftijd Vruw Man Leeftijd Vruw Man 6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

5 Leeftijd Vruw Man Leeftijd Vruw Man Leeftijd Vruw Man 66 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ksten bij verdracht van de fndsen De eerste transfer van het * naar één f meerdere fndsen is gratis. Vanaf de 2de transfer van het * naar één f meerdere fndsen, wrden de ksten bepaald in functie van de aard van het fnds waarnaar de verdracht gebeurt. Indien wrdt vergedragen: Enkel naar het fnds Abslute Return Bnds: steeds gratis. Naar minstens één sectriëel fnds en/f Best Of Third Party Funds: 1 % van de ttaal vergedragen reserve (behalve vr het deel van de reserve vergedragen naar het fnds Abslute Return Bnds waarvr de ksten 0 % bedragen). Indien wrdt vergedragen naar andere fndsen: 37,18 EUR per verdracht. *Jaar: Het lpende wrdt bepaald in functie van de verdag van de inwerkingtreding van het cntract. Tetreding / Inschrijving Het cntract vangt aan p de datum aangeduid in de bijzndere vrwaarden, maar niet vr de definitieve ntvangst van de eerste premie p de financiële rekening van de maatschappij. De mzetting van de nettpremie in eenheden van één f meerdere beleggingsfndsen zals gekzen dr de verzekeringnemer p het nderschrijvingsdcument gebeurt vanaf het mment dat dit dcument in het bezit is van de maatschappij en dat de te beleggen premie gecrediteerd is p de financiële rekening De mzetting van de premie gebeurt ten laatste p de derde valrisatiedag vlgend p de dag waarp de maatschappij de belegde premie en het nderschrijvingsdcument heeft ntvangen. Behudens andersluidend beding, wrdt de mzetting in eenheden van elke aanvullende nettpremie prprtineel verdeeld ver de verschillende fndsen waarin de reserve van het cntract belegd is. Lptijd De lptijd van het cntract is nbepaald. Ze kan wrden vastgelegd dr de verzekeringnemer. De aanbevlen beleggingshrizn is minimum 4 en met verlengd wrden in functie van de risicklasse van de gekzen fndsen. Het vezekeringscntract eindigt bij het verlijden van de verzekerde f in geval van vlledige afkp van het cntract. Inventariswaarde De nett-inventariswaarde is de prijs waartegen een eenheid van een beleggingsfnds aan een cntract wrdt tegewezen f geannuleerd. De prijs van een eenheid van een beleggingsfnds is gelijk aan de waarde van het beleggingsfnds verminderd met de beheerskst gedeeld dr het aantal eenheden waaruit dat beleggingsfnds p dat genblik bestaat. De waardebepaling van de eenheden van de fndsen wrden minstens eenmaal per week berekend. De nett-inventariswaarde verschijnt dagelijks in de Belgische financiële pers (De Tijd/L Ech) en p de website van de maatschappij (www.frtisag.be). Premie Eerste premie: minstens EUR (p het rekeningnummer met als vermelding het aansluitingsnummer van het cntract). Er is geen enkele verplichting tt bijstrten. Bijkmende premies zijn mgelijk vanaf EUR per premie. Een peridieke premie is niet mgelijk. Fiscaliteit Deze levensverzekering kmt niet in aanmerking vr fiscale aftrek. Taks van 1,10 %(vr particulieren) f 4,40 % (vr rechtspersnen) p de levensverzekeringsverrichtingen: Kan ingehuden wrden p de gestrte premie bij de betaling f gratis gespreid wrden ver 4. De afkpen en uitkeringen p einddatum zijn niet nderwrpen aan de rerende vrheffing. Afhankelijk van de gekzen partijen binnen het levensverzekeringscntract en desgevallend van het tepasselijk huwelijksvermgensstelsel, kunnen er eventueel successierechten verschuldigd zijn bij het verlijden van de verzekeringnemer f van de verzekerde. Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

6 Afkp/pname: De aanvraag met gebeuren via het dr de verzekeringnemer gedagtekend en ndertekend afkpdcument van de maatschappij. De afkp zal dan gebeuren ten laatste de derde valrisatiedag vlgend p de dag waarp we de aanvraag tt afkp ntvangen hebben. Behudens andersluidend beding, zal de afhuding van de eenheden en de ksten prprtineel wrden afgehuden p de verschillende beleggingsfndsen waarin de reserve van het cntract belegd is. Op elk genblik dient de reserve van het cntract minimum 600 EUR te bedragen. - Niet-geplande gedeeltelijke afkp Het cntract kan p ieder genblik gedeeltelijk afgekcht wrden met een minimum van 600 EUR per afkp. Geplande afkpen Geplande afkpen zijn p ieder genblik mgelijk binnen vlgende grenzen: Min. 120 EUR per afkp. Max. 10 % van de premie per. Peridiciteit van de geplande afkpen : lijks, zesmaandelijks, driemaandelijks f maandelijks. Op ieder mment kunnen de geplande afkpen wrden stpgezet f de mdaliteiten ervan gewijzigd via een gedagtekend en ndertekend schrijven. De geplande afkpen wrden beëindigd p het genblik dat de reserve van het cntract lager is dan het bedrag dat minimum p het cntract behuden met blijven. - Vlledige afkp Het cntract kan geheel wrden afgekcht rekening hudend met de afkpvergeding. De ttale afkp stelt een einde aan het cntract. Overdracht van fndsen Op elk genblik kan de reserve van het in één f meer beleggingsfndsen geïnvesteerd gedeelte van uw cntract geheel f gedeeltelijk wrden vergedragen naar één f meer andere beleggingsfndsen die beschikbaar zijn in het kader van het cntract. Een verdracht van fndsen dient minimum 600 EUR te bedragen. De verdracht zal gebeuren ten laatste de derde valrisatiedag vlgend p de dag waarp we de aanvraag tt verdracht ntvangen hebben. Infrmatie De verzekeringnemer ntvangt lijks een rekeninguittreksel. Alle bijkmende inlichtingen en de risicklasse zijn pgenmen in het Beheersreglement dat ter beschikking is bij uw makelaar f p de maatschappelijke zetel. Uitsluitend de meest recente versie is van tepassing p uw cntract. De maandelijkse rapprten van de Tp Prfit-fndsen en deze Financiële infrmatiefiche levensverzekering kunnen wrden geraadpleegd p de website van de maatschappij: Frtis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming tegelaten nder het cdenummer 0079, takken 1 tt 18, 21 tt 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en 14/6/05)

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 07/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 12 september

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 25 maart

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie