Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever"

Transcriptie

1 Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende salaris Tussen 50% en 70% van het laatst verdiende salaris Tussen 25% en 50% van het laatst verdiende salaris Wie kmen in aanmerking vr de pensienregeling? Werknemers DGA's Bent u met betrekking tt de pbuw van het pensien bereid risic te lpen? Werknemers meten altijd exact weten heveel pensien zij straks krijgen Exact is niet ndig, maar wel grve mate van nauwkeurigheid Een glbale indicatie is vldende He staat u tegenver het beleggen van pensiengelden? Pensiengeld is bedeld vr de verzrging, beleggen is dan geen ptie Pensiengeld wrdt gezien als een ndzakelijke aanvulling, dan kan er in zekere fndsen wrden belegd (eventueel met garantie) Pensien is lange termijn. Belegging kan hger rendement pleveren, (eventueel met garantie) Als uw werknemers te weinig uderdmspensien hebben, wat is hiervan de invled p de financiële psitie? De invled is zeer grt, daar ik het pensien de enige aanvulling is p de AOW- uitkering De invled is grt, dch niet nverkmelijk De invled is beperkt, via eigen vermgen is het hiaat p te lssen Vragen met betrekking tt uw ervaring Heeft u ervaring met pensienen? Nee, geen enkele ervaring Ja, ik ken een aantal pensienregelingen en weet glbaal he deze in elkaar zitten Ja, ik heb ervaring met pensien en weet exact he mijn pensien 'm elkaar zit He is uw kennis van de sciale zekerheid in Nederland het beste te mschrijven? Slecht, ik heb geen enkele kennis genmen van de sciale zekerheid in Nederland Matig, ik lees er wel eens iets ver in de kranten Ged, ik heb een ged beeld van de mgelijkheden en nmgelijkheden van de sciale zekerheid in Nederland He is uw kennis van het Nederlandse belastingsysteem ten aanzien van pensien het beste te mschrijven? Slecht, ik heb geen enkele kennis genmen van het belastingsysteem Matig, ik lees er wel eens iets ver in de kranten Vldende, ik weet dat de pensienpremie aftrekbaar is van het bedrijfsresultaat f inkmen werknemer Vldende, pensienuitkering na 65 jaar = 1 e + 2 e belastingschijf, geen premie vlksverzekering verschuldigd

2 Heeft u ervaringen met beleggingen? Slecht, ik heb geen enkele kennis Matig, ik lees er we! eens iets ver in de kranten Vldende, ik weet ngeveer welke beleggingsmgelijkheden er zijn Ged, ik heb (veel) ervaring met beleggingen Perfect, ik heb een vlledig beeld van de beleggingsmarkt Financieel kader van de nderneming Verwacht u tekmstige premiestijgingen p te kunnen vangen? Neen, ik zie geen mgelijkheden Ja, er is vldende financiële ruimte Telichting: Bespreekt u de financiële pensiensituatie met uw accuntant? Nee Ja, mijn accuntant is Cntrle financiële gegevens in verleg met uw accuntant? Financiële jaarstukken (aanwezig/niet aanwezig/ingezien/niet ingezien) Liquiditeitsverzicht (aanwezig/niet aanwezig/ingezien/niet ingezien) Ondernemingsplan (aanwezig/niet aanwezig/ingezien/niet ingezien) Bedrijfsprfiel Omschrijving bedrijfsactiviteiten Omschrijving vanuit Kamer van Kphandel CAO-verplichtingen BPF-verplichtingen (heden/verleden/tekmst) Bestaande regelingen Langleven Overlijden Arbeidsngeschiktheid Overige tezeggingen

3 Deel I. Pensienvrmen Ouderdmspensien Verplicht Vrijwillig Nabestaandenpensien Opbuwbasis (OP) Risicbasis (...% per dienstjaar) Verplicht Vrijwillig Kring van gerechtigden Partner/kinderen Werkgever Wezenpensien Verdubbeling Wzp Eindleeftijd Wzp Eindleeftijd 18/21/27/30 Studerend tt leeftijd... Extra nabestaandenverbruggingspensien tt 65 jaar (ANW) Vast bedrag... Wettelijk maximum Direct ingaand f uitgesteld Vrijwillig Verplicht Gelijkblijvend Index...% Drbetaling bij ziekte WGA-hiaat WIA-excedent 100% f 70% drbetaling in tweede jaar ziekte Hierbij het verzek aan de verzekeringsadviseur vr verdere screening. Arbeidsngeschiktheid Hgte van het arbeidsngeschiktheidspensien 70% 80% Premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid 2-klassen 3-klassen 6-klassen 7-klassen Premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid Gelijkblijvend Staffelvlgend

4 Deel II. Pensiendelstelling werkgever Belningsgedachte Verzrgingsgedachte Aanwezigheid CAO en BPF Zijn er verplichtstellingen vanuit CAO f BPF Ja, inhudelijke cntrle gewenst Nee, cntrle bedrijfsactiviteiten dr pensienadviseur Nee, cntrle bij Kamer van Kphandel en/f accuntant Uitkeringsvereenkmst Het eindlnstelsel Het p buwpercentage uderdmspensien... % Het pbuwpercentage nabestaandenpensien... % Het pbuwpercentage wezenpensien.....% Het middellnstelsel Het pbuwpercentage uderdmspensien...% Het pbuwpercentage nabestaandenpensien % Het pbuwpercentage wezenpensien % Kpsmmen Gelijkblijvend premiesysteem Kapitaalvereenkmst De streefregeling Premievereenkmst Het beschikbare-premiestelsel Staffel 2.b.v. 3% rekenrente Staffel 2.b.v. 4% rekenrente Staftel 3.b.v. 3% rekenrente Staffel 3.b.v. 4% rekenrente... percentage van de staffel Gelijkblijvend percentage...% staffel 2 Gelijkblijvend percentage...% staffel 3 Excedentregeling Tt bepaald maximum Aanvulling p de basisregeling Optimalisatie pensien Extra vrijwillige bijdrage van werknemer Pensien cllectief Levenslp Pensien individueel Extra nabestaandenpensien vrliggende diensttijd

5 Verwachtingen betaalbaarheid versus delstelling Vrlpige cnstateringen pensienvrm en vrkeur Realiseert u de cnsequenties van uw delstellingen en verwachtingen Ja, vlledig Ja, grtendeels Nee Deel III Pensiennderdelen Dienstjaren De pensienleeftijd Tetredingsleeftijd jaar Eindleeftijd.jaar Wachttijd Dienstjaren vr het nabestaandenpensien (indien van tepassing) Verlf, uderschapsverlf Waardeverdracht Indexatiebeleid Het pensiengevend salaris x maandsalaris en vakantiegeld Variabel salaris De AOW-franchise Witteveen franchise Vast bedrag Maximum pensiengevend salaris Deel IV. Financieel pensienkader Uitgangspunten van de pensienregeling De ttale lasten van de werkgever in de ude regeling De eigen bijdrage van de werknemers % pensien grndslag / premie De gemiddelde leeftijd jaar De gemiddelde lnsm Het aantal deelnemers De gemiddelde diensttijd jaar Verwachte grei persneelsbestand Nee/Ja, aantal Wilt u jaarlijks een actuariële berekening van de tekmstige pensienlasten Ja Nee

6 Deel V. Advies elementen De fiscale pensien wetgeving is gewijzigd m flexibilisering en individualisering mgelijk te maken. Dit heeft k gevlgen vr werknemers. De vlgende nderwerpen zijn f wrden besprken met de deelnemers: De pensienleeftijd Variatie van uitkering Uitruil Ouderdmspensien vr nabestaandenpensien en vice versa Deel tijdpensinering / flexibele einddatum Mate van zekerheid Invulling van het uderdmspensien Dekking partner- en wezenpensien Mate van premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid Vrwaarden vr indexatie Aanvullende (vrijwillige) dekkingen Eigen bijdrage werknemers Deel VI. Overige elementen Carenzjaren Nabestaandenpensien tijdens ww-peride Nabestaandenpensien risic basis Gevlgen waardeverdracht per pensiensysteem Ontwikkelingen relevante wet- en regelgeving Deel VII.Nazrg en cntrle De fiscale pensienwetgeving is gewijzigd m flexibilisering en individualisering mgelijk te maken. Dit heeft gevlgen vr werkgevers en werknemers. De vlgende nderwerpen zijn besprken: U wilt peridiek p de hgte blijven van de relevante (pensien)wet- en regelgeving U wenst een uitgebreide cntrle van alle juridische stukken, reglementen, rekening curant- en verige verzekeringsvereenkmsten U wenst rechtstreeks de stukken van de pensienuitverder te ntvangen znder cntrle Deel VIII. Rekenrente en rendement Vr wiens rekening kmt een mgelijke tename van de lasten als gevlg van de tename van de rekenrente? Werkgever Werknemer Beide d.m.v. herziening pensientezegging Vrbeeldrendement pbuw pensienkapitaal Brut rendement Histrisch rendement Vast percentage..6.. %. Anders %

7 Beleggingsfndsen Beleggingsvrijheid, vrije keuze werknemer (infrmatief karakter) Life-cycle fndsen Garantieprdukten Geen beleggingsvrijheid / vast fnds nl Rentestandskrting (TL- f UL-krting), Overrentedeling, Technische winst Aanwending winstdeling Krting p de premie Indexatie Vrwaardelijk Onvrwaardelijk Niet van tepassing Deel IX. Beneming kst en nderdelen Heeft u vlledig inzicht in de ksten van de pensienuitverder Ja Nee Gewenst inzicht in: Eerste ksten Drlpende ksten Plisksten Aankpksten Verkpksten Premievrijstelling TER Garantieksten Beheersksten beleggingen switch ksten Overige p- en afslagen Risicpremies Waardeverdracht - Cllectief - Individueel Echtscheiding Tekmstige ksten verzekeraar Heeft u vlledig inzicht in de ksten van adviseur/bemiddelaar Ja Nee Gewenst Adviesksten Intermediairksten ICT-ksten

8 Tensltte Op basis van dit dcument zullen wij met u een aantal keuzes drnemen en bespreken tijdens nze vervlg afspraak. Uw keuzes zijn gebaseerd p wat u belangrijk vindt. Met dit klantprfiel hebben wij tt del u een passend advies te geven. Deze keuzes hebben echter altijd financiële cnsequenties. De cijfermatige nderbuwingen zijn niet benemd. Passend advies Uiteraard kunnen wij tijdens het gesprek een indicatie geven ver de financiële gevlgen van uw keuzes. De gedetailleerde berekeningen vlgen in een later stadium tijdens ns advies. Aan de hand van ns advies zal het vervlgtraject wrden ingegaan vlgens de afgegeven tijdsplanning. Afwijkend advies Tijdens het vervlgtraject kan het zijn dat p basis van bvenstaand klantprfiel en de uitgeverde berekeningen uw delstellingen niet haalbaar zijn en de keuzes bijgesteld dienen te wrden. Op dat mment is er sprake van een afwijkend advies. Tijdens nze besprekingen kunnen er ngetwijfeld nieuwe aspecten naar vren kmen. Die zullen wij uiteraard p dat mment p de juiste waarde schatten en meenemen bij het verdere vervlg. Vr gezien: Datum: THP Financial Guidance Werkgever

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie