U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden."

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p de dienstverlening van ns kantr. In deze brief leggen wij u graag uit he wij werken en he wij belnd wrden. Kerngegevens: De kerngegevens treft u aan in de bijlage Dienstenwijzer, die u hierbij ntvangt. In deze bijlage treft u infrmatie aan ver nze adres en crrespndentie gegevens, nze klachtenregeling en het registratienummer waarnder wij staan ingeschreven bij de Autriteit Financiële Markten ( AFM ). Onze gebruikelijke dienstverlening: Elke klant is vr ns uniek. Wat wij exact vr u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en mstandigheden. In het algemeen zijn wij nze klanten van dienst p het gebied van hyptheken, kredieten, verzekeringen, sparen en beleggen. Onze werkwijze is als vlgt: Wij inventariseren uw wensen, mgelijkheden en huidige situatie. Wij adviseren ver mgelijke plssingen waarlangs u uw wensen kunt realiseren. Hierbij baseren wij ns advies p nze kennis van de prducten van diverse financiële instellingen en verzekeraars waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in nze advisering, met geen enkele financiële f verzekeringsinstelling zijn wij de verplichting aangegaan m specifiek prducten van die instelling te adviseren/bemiddelen. Wij verzrgen de cntacten tussen u en de financiële instelling f de verzekeraar waarbij u verweegt een prduct aan te schaffen. Wij begeleiden u na aanschaf van het dr u gewenste prduct. Deze begeleiding bestaat uit het beantwrden van algemene vragen ver het prduct. Ok staan wij u bij wanneer u veranderingen aan wenst te brengen in het prduct. Bij verzekeringen kan het zijn dat u een berep p de dekking met den, bijvrbeeld bij schade, arbeidsngeschiktheid f verlijden. Ok in die situaties prberen wij u z ged mgelijk bij te staan in de cntacten met verzekeraar. Versie

2 He wrden wij belnd: Als kantr maken wij ksten. Onze inkmsten bestaan uit de vergeding die u rechtstreeks aan ns betaalt en niet de instelling waar u na nze advisering en begeleiding een prduct heeft aangeschaft. In de meeste gevallen zult u daardr een lagere prijs vr het prduct betalen, bijvrbeeld een lagere hyptheekrente f een lagere maandpremie. Alleen bij eenvudige schadeverzekeringen ntvangen wij prvisie van verzekeraar en betaald u ns niets. De vergeding (declaratie) die u aan ns betaalt is gebaseerd p een vast tarief f een afspraak p basis van een tarief per uur. U ziet exact wat nze ksten zijn: Of wij nu middels vast tarief f uurtarief belnd wrden, in alle gevallen melden wij u vraf wat nze belning is vrdat u definitief besluit via nze bemiddeling een prduct aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij u echter pas geven wanneer precies duidelijk is m welk prduct het gaat. Wel kunnen wij p dit mment een glbaal inzicht geven wat de ksten zijn van nze dienstverlening. In de tabel die als bijlage is tegevegd laten wij als vrbeeld een aantal diensten zien. Ons uurtarief bedraagt 125,= Wij zijn vlledig gediplmeerd en nafhankelijk. Heeft u ng vragen? Stel ze ns gerust. Bijlagen: 1. Specificatie werkzaamheden 2. Dienstenwijzer 3. Bijlage Tarievenlijst 2

3 1. Specificatie werkzaamheden bij ns Advies, Bemiddeling en Nazrg Orientatiefase Afspraakbevestiging, dcumentatie vrbereiden, etc Telichten van de dienstverlening die het kantr aanbiedt (dienstenwijzer) Vaststellen vergedingsvrm en tekenen dienstverleningspdracht Inventarisatiefase Opstellen klantprfiel. Dit hudt in: Inventarisatie van de delstellingen en wensen van de cliënt Inventarisatie van de persnlijke situatie van de cliënt Inventarisatie van de vermgenspsitie van de cliënt Inventarisatie van de bestaande vrzieningen van de cliënt Inventarisatie van de financiële kennis en ervaring van de cliënt Inventarisatie van de risicbereidheid van de cliënt Verstrekking van glbale infrmatie ver de verschillende prductvrmen en fiscaliteit ervan Indicatief advies geven van de mgelijkheden en indicatie van de maandlasten Verslaglegging en dssiervrming m in de kmende tijd ged te begeleiden Aangepaste berekeningen naar aanleiding van actuele ntwikkelingen (bijv. zektcht p de wningmarkt) Advies fase Nalpen en bespreken klantprfiel zals pgesteld in de inventarisatiefase Verzamelen en analyseren van de nderliggende stukken ten beheve van het advies. Bijvrbeeld: Lpende plissen, pgebuwde pensienaanspraken, lpende financiële verplichtingen Relatie leggen tussen de geslten verzekering en de delstelling p lange termijn met.a. financiële gevlgen van pensinering; na een vreg verlijden; na arbeidsngeschiktheid (rekening hudend met de aanwezige vrzieningen) Gedetailleerd bespreken van de verschillende verzekeringsvrmen en adviseren mbt de vrm Vaststellen van de exacte verzekeringswensen Indicatie maken van de maandlasten p basis van een aannemelijke aanbieder Verslagleggen van de uitgangspunten en samenvatten van het advies Bespreken van het advies 3

4 Bemiddelingsfase Naar aanleiding van het advies een analyse maken van de verschillende aanbieders waar vr Bemiddeld wrdt. Hier wrdt vergeleken p.a.: de premie, de vrwaarden, verwachte Kapitaalpbuw en risicprfiel Uitwerking van de analyse waarin de verschillende aanbieders wrden vergeleken. Overleg met verzekeraars ver bijznderheden en afwijkende wensen Aanvragen één f meer ffertes Cntrleren fferte(s) p vlledigheid en juistheid Inventariseren van de bendigde stukken. U kunt dan denken aan: kpie identiteitsbewijzen, de financiële verplichtingen (afhankelijk van de leeftijd), echtscheidingscnvenant en inschrijving burgerlijke stand, financiële bijsluiters en algemene vrwaarden. Bespreken van de ffertes en de vrwaarden vr de verzekering Begeleiden bij de keuze vr een van de ffertes Ondertekening fferte, invullen aanvraagfrmulieren, gezndheidsverklaringen en regelen medische keuringen. Bewaken vrtgang definitieve acceptatie dr de verzekeraar Bewaken vrtgang van de (medische) acceptatie dr de verzekeraar Berdelen en bespreken van eventuele afwijkende aanbiedingen Bewaken pmaak eventuele plissen Cntrleren crrectheid en vlledigheid van de plissen in relatie tt aanvraag en advies Praktische dssierbegeleiding: kpakte drnemen. ntbindende vrwaarden en passeerdatum bewaken, bankgarantie en eventuele verbruggingsfinanciering regelen, taxatierapprt aanvragen en begeleiden, ntarisvrbereiding en evt. begeleiding naar ntaris Plis in de administratie verwerken en uitreiken aan de klant Het dssier van de klant cntrleren p WFT- eisen Bewaken ntvangst adviesbelning van cliënt, bank f verzekeraar Service en Nazrg Zrgen vr peridieke infrmatie aan cliënt ver de actualiteit Wijzigingen in de persnlijke situatie van cliënt bespreken en wat daar de cnsequentie van is Bij de wijzigingen kunt u denken aan: andere werkgever, beëindiging van een lpende relatie, samenwnen f truwen, gezinsuitbreiding, een andere vermgenssituatie (bijv een erfenis) Bespreken van de stand van zaken in de waardentwikkeling (zitten de beleggingen p schema) Cntrleren f de verstrekker een ged tarief aanbiedt (bv markt- en prductntwikkelingen) Afhankelijk van de bvenstaande evenementen kan het zijn dat het adviestraject vlledig bijgesteld met wrden. Wanneer de cnclusie naar aanleiding van een gewijzigd advies leidt tt aanpassing van de verzekeringen zal het bemiddelingstraject (deels) pgestart wrden. Onze algemene vrwaarden vindt u in digitale vrm p nze website : 4

5 2. DIENSTENWIIZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Infrmatie ver nze dienstverlening Op grnd van de Wet financieel tezicht zijn wij verplicht u vrafgaand aan de ttstandkming van een financiële vereenkmst nderstaande infrmatie te verstrekken. Naam en adres Onze gegevens luiden: Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus RM Haarlem Registratie AFM Ons kantr is geregistreerd bij de Autriteit Financiële markten nder nummer: Aard van dienstverlening Ons kantr is dr de AFM geautriseerd m te adviseren en te bemiddelen in: Hyptheken Verzekeringen Kredieten Sparen en Beleggen 5

6 Klachten Uiteraard den wij ns best u z ged mgelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ns direct te laten weten. Wij zullen ns uiterste best den m uw klacht z snel mgelijk te verhelpen. Mcht u menen dat wij niet adequaat p uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tt: KiFiD Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, Brdewijklaan 12, 2591 XR Den Haag, Pstbus 93257, 2509 AG Den Haag; Ons aansluitnummer is Adviesvrij Ons kantr is vlledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele cntractuele verplichting hebben m u te adviseren m te kiezen vr de financiële prducten van bepaalde banken f hyptheekverstrekkers. Geen zeggenschap Wij zijn een vlledig zelfstandige nderneming. Geen enkele bank, verzekeraar f andere aanbieder van financiële prducten heeft stemrechten f een aandeel in ns kapitaal. Selectie van aanbieders Peridiek maken wij een selectie van de financiële prducten die banken en verzekerings-maatschappijen veren. Hiermee werken wij met een aantal vrkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus vlledig vrij in nze advisering. Wijze van belning De ksten van nze werkzaamheden wrden rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de dr u te betalen premie, aan u in rekening gebracht. 6

7 Bijlage Uitgebreide tarieven lijst: Dienst ADVIES Bemiddeling Nazrg Hyptheek: Wettelijk verplicht Hyptheek basis (excl rv/ib ) Hyptheek ndernemer e hyptheek Levensverzekering: Overlijdensrisic verzekering 500 Lijfrente verzekering 500 Nabestaande vrziening 300 Gemengde verzekering 750 Cnversie bestaande plis 300 Uitvaartverzekering 150 extra persn meeverzekeren pp (maximaal 150 extra) 50 Kredietverstrekking: Nieuw drlpend krediet/persnlijke lening 750 Inkmensverzekeringen: Arbeidsngeschiktheidsverzekering 1250 Overige diensten: Financieel Overzicht 250 Overige verrichtingen 125 / uur p kantr 130 / uur bij u thuis Bedragen zijn in eur's Bij niet cmplexe schadeverzekeringen zals inbedel, pstal, AVP en autverzekeringen ntvangen wij prvisie van de betreffende verzekeraar dus bent u aan ns daarver geen extra ksten verschuldigd 7

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument De Leeuw Hypotheken B.V.

Dienstverleningsdocument De Leeuw Hypotheken B.V. Dienstverleningsdocument De Leeuw Hypotheken B.V. Dienstverleningsdocument 2013 p. 1/8 Wie zijn wij? Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de aan- of verkoop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen

Nadere informatie