Nieuwsbrief 1 Groen Licht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 1 Gren Licht

2 Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht Het is inmiddels alweer enige tijd geleden, maar p 25 ktber jl. is de vereenkmst getekend vr de subsidie die Gren Licht lucht inblaast! Deze subsidie wrdt beschikbaar gesteld dr de Prvincie, waarbij wijken als Nieuw Krtenrd gestimuleerd wrden p het gebied van energiezuinigheid. Het del van de subsidie is dat we met zijn allen ver twee jaar terug kunnen kijken p een geslaagd prject met aantnbaar resultaat. Dr deze subsidie en de investeringen van Buwfnds kan Gren Licht u aangebden wrden. De actie behelst dus meer dan alleen znnepanelen. U wrdt dr de energiecach van andere acties p de hgte gesteld. Hierbij wat beelden van de ndertekening. Energiedata beschikbaar stellen Inmiddels hebben zich 31 huishudens aangemeld m hun energiedata beschikbaar te stellen. Erg fijn, bedankt daarvr! Wij gaan deze gegevens analyseren en anniem pnemen in een van de vlgende nieuwsbrieven, zdat k u hiervan p de hgte blijft. Het delen van deze data is, zals u weet, van belang: enerzijds kunt u nagaan f u nder f bven het gemiddelde verbruik zit en anderzijds kan Buwfnds deze infrmatie gebruiken m aan te tnen dat deze campagne haar del bereikt heeft. Daarnaast kan Buwfnds de ervaringen die bij Nieuw Krtenrd pgedaan wrden inbrengen bij srtgelijke nieuwbuwprjecten elders in het land. Wij zijn ng p zek naar meer huishudens die hun energiedata beschikbaar willen stellen. Helpt u ns en uzelf hiermee? Vul dan het frmulier in dat achteraan deze nieuwsbrief is tegevegd! Bijkmend vrdeel is uiteraard dat u een drgmlen ntvangt t.w.v. 95,-. Uitleveren drgmlens Die mensen die hun energiedata beschikbaar hebben gesteld ntvangen vr de kerst de belfde drgmlen f hebben die al ntvangen. Wij hebben het bedrijf Fnq ingeschakeld m deze drgmlens bij u thuis te leveren. Mcht u uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en geen drgmlen hebben

3 Nieuwsbrief 1 Gren Licht ntvangen na de kerst, wilt u de energiecach hiervan dan even p de hgte stellen per mail p: Dan zrgt zij ervr dat dit tch ng ged geregeld wrdt. Ng enkele pakketten znnepanelen beschikbaar met subsidie! De eerste actie van Gren Licht richt zich p znnepanelen met een fikse krting. Er zijn in ttaal 75 znnepaneelpakketten met subsidie beschikbaar, waarvan de helft al verkcht is binnen een paar weken. Bedankt vr jullie pdracht, dankzij u is dit al een mi resultaat van Gren Licht! Heeft u ng geen znnepanelen besteld? Twijfelt u ng f heeft u vragen? Mailt u dan naar Er zijn ng znnepaneelpakketten beschikbaar met 50% krting. Het is dus ng niet te laat! Vul het frmulier in dat achteraan deze nieuwsbrief is tegevegd! Weet u niet vr welk znnepaneelpakket u met kiezen? Tijdens de infrmatiebijeenkmst is gebleken dat een aantal van u de heveelheid te te passen znnepanelen af wil laten hangen van wat er maximaal p het dakvlak past. Als dit k vr u geldt, meld dan p het frmulier: aantal panelen in verleg. U kunt dan met de znnepaneelpartij Slar NRG bespreken heveel panelen bij uw dakvlak passen en daar uiteindelijk definitief pdracht vr geven. Znnepanelen aangeschaft, he nu verder? Slar NRG is de partij die de pdrachten vr de znnepanelen uit zal veren. Zij zullen u, als u pdracht heeft gegeven, nader infrmeren mtrent leveringsdata en lcatie van de panelen. Heeft u het pdrachtfrmulier ingeleverd maar ng niets vernmen van Slar NRG? Dan willen wij u vragen dit even te mailen naar Belangrijk: meld u aan als u energie terug wilt gaan leveren! Als u straks znnepanelen heeft bestaat de mgelijkheid dat u energie pwekt die u zelf p dat mment niet gebruikt. Dan kunt u de energie terugleveren aan het net en hier een vergeding van uw energieleverancier vr ntvangen. U dient hiervr wel ng actie te ndernemen. He dat gaat leest u hier: Bent u tch aan het surfen? Ga dan vr meer infrmatie k ng even naar: Waar vindt u Gren Licht? Gren Licht is te vlgen p verschillende manieren: - p de speciale Gren Licht-pagina ; - p de Nieuw Krtenrd Facebkpagina; - per mail: De energiecach is er vr u als vraagbaak/aanspreekpunt. Maak hier gebruik van als u dat ndig vindt.

4 December Nieuwsbrief 1 Gren Licht Infrmatiebijeenkmst Gren Licht De infrmatiebijeenkmst Gren Licht van 14 nvember jl. met aansluitende brrel is ged bezcht. Bedankt vr uw kmst en de grte interesse in het prduct. Om u een impressie te geven vind u hierbij een aantal ft s: Tips vr gren kerstlicht! Als u een kerstbm heeft met lampjes, een kerstster vr het raam en buiten een bm met lichtjes kunt u flink besparen dr de verlichting pas aan te den als het dnker wrdt. Tijdschakelaars kunnen u daarbij van dienst zijn. Bij een ttaalverbruik van 255 watt, 32 dagen lang waarbij de verlichting slechts 6 uur brandt per etmaal bespaart u ca. 32,- en kmt de rekening p 11,- in plaats van 43,-. U bespaart ng meer dr energiezuinige ledverlichting te gebruiken. Als we uitgaan van bvenstaand vrbeeld, kmt de elektriciteitsrekening uit p slechts 2,-. Dat scheelt ngal, niet? En last but nt least: Buwfnds en de energiecach wensen u ntzettend fijne feestdagen en een energiebesparend, maar vral k geznd 2013!

5 Frmulier Nieuwsbrief energiedata 1 Gren Licht Dit is het frmulier waarmee u uw energiedata anniem beschikbaar stelt, zlang ú dat wilt! Het belang van het beschikbaar stellen van uw data: U kunt zich vrstellen dat een dergelijk grte nieuwbuwwnwijk als Nieuw Krtenrd in deze tijd uniek is. Geavanceerde technieken zijn in uw wning tegepast, waardr deze meer dan ruimschts vldet aan de huidige nrmen. Met znnecellen wrdt de energiebesparing ng eens vergrt. Wat is de werkelijke invled hiervan p het energieverbruik? Dr uw data, die autmatisch uitgelezen wrden d.m.v. de slimme meter, beschikbaar te stellen levert dat u én ns vrdeel p: - uw vrdeel: 1) U ntvangt van ns een Brabantia-drgmlen en bespaart dus meteen al energie dr uw drger niet aan te zetten. 2) U wrdt geïnfrmeerd ver de annieme resultaten van andere wningen in uw wijk, waardr u kunt sturen p uw eigen verbruik. - ns vrdeel: 1) Wij kunnen deze infrmatie anniem gebruiken bij de ntwikkeling van srtgelijke duurzame wnwijken in de tekmst. Z kunt k u, znder k maar enige investering te heven den, uw steentje al bijdragen aan een grenere tekmst, dr anniem uw gegevens beschikbaar te stellen aan Buwfnds, zlang ú dat wilt. Ja, ik stel mijn energiedata, die uitgelezen wrden dr de slimme meter, ter beschikking aan Buwfnds vr de kmende 2 jaar, f tt wederpzegging: Naam... Straat + huisnummer... Pstcde... Wnplaats... Telefnnummer... adres... Buwnummer... Gezinssamenstelling (aantal persnen):... Datum:... Plaats:... Handtekening 1:...Handtekening 2:... Vul dit getekende frmulier in en lever dit in tijdens de infrmatiebijeenkmst p 14 nvember a.s. f mail het naar: Wij zrgen er dan vr dat u de drgmlen p een later tijdstip ntvangt. U heeft recht p de drgmlen als u minimaal 2 jaar uw gegevens beschikbaar stelt. Opzeggen van het beschikbaar stellen van energiedata det u dr dit schriftelijk te melden aan Buwfnds ntwikkeling Amersfrt, Pstbus 1, 3800 AA Amersfrt, t.a.v. de Energiecach f te mailen naar

6 Opdrachtbevestiging December Frmulier Nieuwsbrief znnepanelen 1 Gren Licht Let p! Deze actie geldt vr de eerste 75 wningen die zich aanmelden, wees er dus snel bij! Naam... Straat + huisnummer... Pstcde... Wnplaats... Telefnnummer... adres... Buwnummer... Kruis hiernder aan welke pties u wenst: Omschrijving M 2 Prijs van Prijs Pakket A (1225 Wp) kWh - Besparing: 230 per jaar 5 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 1200) Alternatieve pakketten* Opties Pakket B (1470 Wp) kWh - Besparing: 275 per jaar 6 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 1300 TL10) Pakket C (1715 Wp) kWh - Besparing: 320 per jaar 7 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 1600 TL10) Pakket D (1960 Wp) kWh - Besparing: 367 per jaar 8 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 2000 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket E (2205 Wp) kWh - Besparing: 412 per jaar 9 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 2000 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket F (2450 Wp) kWh - Besparing: 458 per jaar 10 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 2500 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket G (2695 Wp) kWh - Besparing: 504 per jaar 11 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 2500 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket H (2940 Wp) kWh - Besparing: 550 per jaar 12 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 3000 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket I (3185 Wp) kWh - Besparing: 596 per jaar 13 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 3000 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket J (3430 Wp) kWh - Besparing: 641 per jaar 14 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 3000 HF30), incl. Bluetth zender/ntvanger Pakket K (3675 Wp) kWh - Besparing: 687 per jaar 15 x Znnepanelen (Senersun Black 245 Wp) 1 x Omvrmer (SMA SB 3600 TL21), incl. Bluetth zender/ntvanger 8, , , , , , , , , , , Optie vr Pakket 1/2/3): Bluetth zender/ntvanger 143,85 * De aanschaf van pties en alternatieve pakketten valt buiten de actie en subsidie. Betalingscndities: 25% dient vraf betaald te wrden, na installatie dient de resterende 75% betaald te wrden. Wij behuden het recht m de installatie te verwijderen wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen vldet. 25% van de aanneemsm, incass- en juridische ksten zullen meten wrden vldaan dr de pdrachtgever. Hierte wrdt pas vergegaan wanneer alle gebruikelijke juridische prcedures zijn gevlgd en afgernd. Aan deze fferte kunnen geen rechten ntleend wrden t..v. de pbrengst. Alle extra, niet in de fferte vermelde, arbeid en materialen zullen als meerprijs drberekend wrden. Hierbij verklaart ndergetekende tevens de bijgeslten leveringsvrwaarden te hebben gelezen. Indien u meedet aan deze PV-celcampagne is elke andere subsidieverstrekking p PV-cellen uitgeslten. Aan de berekeningen en afbeeldingen in dit infrmatiepakket kunnen geen rechten ntleend wrden. Zet- en drukfuten vrbehuden. Returneer deze getekende pdrachtmschrijving naar: Buwfnds ntwikkeling Amersfrt, t.a.v. de Energiecach f per mail naar naar: Naam:...Datum:... Plaats:...Handtekening:...

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie