KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen is bestemd vr iedereen, die een nderneming uitbaat: grt f klein, met f znder persneel. Deze bedrijfsplis is NIET bestemd vr: ndernemingen in de land- en tuinbuwsectr, ndernemingen ~7 VTE uit de sectr handel en diensten. Deze risic's hren thuis in de Bedrijfsplis Land- en Tuinbuw f in de Plis Handel & Diensten. Verzekeringen Wat kan verzekerd wrden? Vlgende verzekeringen wrden aangebden aan 3 risicgrepen: ~ Bezldigde werknemers Verplichte verzekering arbeidsngevallen Aanvullende verzekering arbeidsngevallen Ongevallenverzekering privé-leven p basis van de arbeidsngevallenwet Bijstand persneel Verzekering gewaarbrgd ln na een arbeidsngeval ~ Zelfstandigen en hun gezinsleden Ongevallenverzekering p basis van een vereengekmen jaarln Ongevallenverzekering gezinsleden ~ Onbezldigde werknemers Ongevallenverzekering nbezldigde helpers Dit met u zeker weten! Vr de meeste ndernemingen met minder dan 5 vltijdse equivalenten wrdt een frfaitair tarief gerekend Vr grtere ndernemingen kan, indien ndig, maatwerk geleverd wrden. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

2 VERPLICHTE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN De arbeidsngevallenverzekering werk. vergedt ngevallen p het werk en p de weg van en naar het Delgrep Deze verzekering wrdt geslten dr de werkgever ten beheve van zijn werknemers, ~ de werknemers die nderwrpen zijn aan de SZ-reglementering. ~ het persneel dat bij KB aangeduid is:.a. jbstudenten, dienstbden. namelijk: Waarbrgen Wat is verzekerd Vr elk ngeval met lichamelijk letsel dat gebeurt: ~ tijdens en dr de uitvering van de arbeidsvereenkmst, f ~ p weg naar en van het werk, zijn vlgende waarbrgen verzekerd: ~ tijdelijke arbeidsngeschiktheid ~ blijvende arbeidsngeschiktheid ~ verlijden: begrafenisuitkering, transprt van stffelijk verscht, lijfrente vr verblijvende echtgen()t(e), wezenrente ~ medische en aanverwante ksten ~ verplaatsingsksten Wat is niet verzekerd ~ stffelijke schade ~ mrele schade Dit met u zeker weten ~ Dit is een wettelijk verplichte verzekering geregeld bij wet van 10/04/71. ~ De uitkeringen zijn wettelijk bepaald. ~ De vergedingen wrden berekend p basis van de werkelijke bezldigingen beperkt tt het wettelijk plafnd Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

3 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsngevallen die bij KBC-Verzekeringen werd geslten. Delgrep Deze aanvullende verzekering bestaat uit 2 luiken: vergedingen: vr werknemers die meer verdienen dan het wettelijk plafnd medische ksten: vr alle werknemers ngeacht hun ln Waarbrgen Wat is verzekerd Vergedingen We berekenen de vergedingen p basis van het verschil tussen uw werkelijk jaarln en het wettelijk maximum. Het werkelijk jaarln is begrensd tt het bedrag dat in de verzekering is aangeduid. Blijvende arbeidsngeschiktheid Wij vlgen vlledig de regeling zals in de verplichte verzekering arbeidsngevallen met uitzndering van: Bij blijvende arbeidsngeschiktheid van < 16 % wrdt de vergeding na het verstrijken van de wettelijke herzieningstermijn in de vrm van een niet-geïndexeerd kapitaal betaald aan het slachtffer. bij zware ngevallen met een blijvende ngeschiktheid van ~ 16% zijn uitkeringen verzekerd in de vrm van fwel een levenslange rente f een éénmalige kapitaalsuitkering vlgens de keuze van het slachtffer. Overlijden De rechthebbenden kunnen kiezen tussen een levenslange geïndexeerde rente en een éénmalige kapitaalsuitkering. Zijn niet alle begunstigden het eens ver een uitkering in kapitaal, dan vergeden wij in de vrm van een rente. De vergedingen die verschuldigd zijn aan kinderen, kleinkinderen, brers en zussen wrden tt uiterlijk de leeftijd van 25 jaar betaald. Begrafenisksten: 30 maal het verzekerde dagln Tijdelijke arbeidsngeschiktheid We vlgen vlledig de regeling zals in de verplichte verzekering arbeidsngevallen. Medische ksten ~ Deze verzekering waarbrgt de terugbetaling van de ksten vr geneeskundige verzrging en de aanverwante ksten die niet dr de arbeidsngevallenverzekering wrden terugbetaald Deze ksten zijn verzekerd tt een bedrag van maximaal EUR per verzekerde en per ngeval. ~ De ksten die hiervr in aanmerking kmen zijn: Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

4 de ksten vr geneeskundige verzrging p dktersvrschrift, de psprings- en reddingsksten, de verblijfsksten in het ziekenhuis gedurende maximaal 30 dagen van een familielid tijdens de hspitalisatie van het verzekerde slachtffer Dit met u zeker weten! De 2 luiken kunnen samen f apart verzekerd wrden Deze verzekering biedt een plssing vr de beperkingen van de verplichte arbeidsngevallenverzekering Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

5 BIJSTAND PERSONEEL Deze verzekering verleent bijstand aan werknemers die tijdens hun berepsverplaatsing buitenland het slachtffer wrden van een ngeval f ziek wrden. in het Delgrep Deze verzekering is bestemd vr werknemers die zich vr berepsdeleinden naar het buitenland verplaatsen. De duur van de buitenlandse pdracht mag niet meer bedragen dan 90 dagen vr landen in Eurpa en 45 dagen vr landen buiten Eurpa. Waarbrgen Wat is verzekerd ~ bijstand in geval van ziekte is verzekerd tt EUR per persn: geneeskundige verzrging ziekenhuisksten verversksten ~ verver van de bagage en het terugbrengen van de persnenaut ~ verbrenging van het stffelijk verscht ~ verkmst van de familieleden ~ vervregd naar huis ~ verlengd verblijf ~ dringende hulp Dit met u zeker weten De verzekering geldt uitsluitend in het buitenland, zwel tijdens het verblijf als tijdens de verplaatsing Deze waarbrg kan enkel verzekerd wrden p vrwaarde dat k de vlgende verzekeringen de bedrijfsplis geslten zijn: de verplichte verzekering arbeidsngevallen en de ngevallenverzekering privé-leven van de te verzekeren werknemer(s). in Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen. gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen. NV met maatschappelijke zetel in België. Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

6 ONGEVALLENVERZEKERING PRIVÉ-LEVEN OP BASIS VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET Deze verzekering vergedt de werknemers van de verzekerde nderneming die in hun privé-leven het slachtffer wrden van een ngeval. Delgrep Deze verzekering is een must vr wie het nderscheid tussen werk en privé-leven niet z duidelijk is. Dit zijn bijvrbeeld inwnende persneelsleden, de cnciërge, persneel tijdens buitenlandse verplaatsingen, thuiswerkers,. Waarbrgen Blijvende arbeidsngeschiktheid Wij vlgen vlledig de regeling zals in de verplichte verzekering arbeidsngevallenverzekering met uitzndering van: Bij blijvende arbeidsngeschiktheid van < 16 % wrdt de vergeding na het verstrijken van de wettelijke herzieningstermijn in de vrm van een niet-geïndexeerd kapitaal betaald aan het slachtffer. bij zware ngevallen met een blijvende ngeschiktheid van ~ 16% zijn uitkeringen verzekerd in de vrm van fwel een levenslange rente f een éénmalige kapitaalsuitkering vlgens de keuze van het slachtffer. Overlijden De rechthebbenden kunnen kiezen tussen een levenslange geïndexeerde rente en een éénmalige kapitaalsuitkering. Zijn niet alle begunstigden het eens ver een uitkering in kapitaal, dan vergeden wij in de vrm van een rente. De vergedingen die verschuldigd zijn aan kinderen, kleinkinderen, brers en zussen wrden tt uiterlijk de leeftijd van 25 jaar betaald. Begrafenisksten: 30 maal het verzekerde dagln Tijdelijke arbeidsngeschiktheid De dagelijkse vergeding is evenredig aan de graad van ngeschiktheid Deze vergeding is verschuldigd vr een arbeidsngeschiktheid van 25 % f meer. De vergedingen van het ziekenfnds wrden in mindering gebracht. Ksten vr geneeskundige verzrging en aanverwante ksten ~ Basiswaarbrg: De terugbetaling van de ksten vr geneeskundige verzrging en de aanverwante ksten vereenkmstig de arbeidsngevallenverzekering, maar aanvullend aan het ziekenfnds. ~ Aanvullende waarbrg (verzekerbaar mits bijpremie) Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in Belgiê, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

7 > Deze verzekering waarbrgt de terugbetaling van de ksten vr geneeskundige verzrging en de aanverwante ksten die niet vereenkmstig de arbeidsngevallenverzekering wrden terugbetaald Deze ksten zijn verzekerd tt een bedrag van maximaal EUR per verzekerde en per > ngeval. De ksten die hiervr in aanmerking krren zijn: de ksten vr geneeskundige verzrging p dktersvrschrift, de psprings- en reddingsksten, de verblijfsksten in het ziekenhuis gedurende maximaal 30 dagen van een familielid tijdens de hspitalisatie van het verzekerde slachtffer Dit met u zeker weten! Deze verzekering is een interessant extra-legaal vrdeel vr de werknemers, die nder tepassing van de arbeidsngevallenwet vallen. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

8 VERZEKERING GEWAARBORGD LOON NA EEN ARBEIDSONGEVAL Deze verzekering waarbrgt de terugbetaling van het gewaarbrgd ln dat de werkgever verschuldigd is aan de verzekerde werknemer na een arbeidsngeval. In deze verzekering zijn eveneens de verschuldigde werkgeversbijdragen vr de sciale zekerheid begrepen. Delgrep Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen. Waarbrgen Nrmale ln min vergeding arbeidsngevallenverzekering We betalen het verschil tussen het nrmale ln van de getrffen werknemer en de vergeding die vr dezelfde peride wrdt uitgekeerd dr de arbeidsngevallenverzekering. Het nrmale ln mvat eveneens het gedeelte van het ln bven het lnplafnd Werkgeversbijdragen sciale zekerheid De verzekering vergedt eveneens de werkgeversbijdragen (max. de bijdragen van het algemeen stelsel) die de werkgever vr de verzekerde peride gewaarbrgd ln aan de sciale zekerheid verschuldigd is. We huden geen rekening met eventuele (tijdelijke) verminderingen per individuele werknemer. Dit met u zeker weten! Deze verzekering geldt slechts vr zver de Belgische arbeidsngevallenwet Deze verzekering vergedt eveneens uw patrnale bijdragen. van tepassing is. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Ondememing vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

9 ONGEVALLENVERZEKERING OVEREENGEKOMEN OP BASIS VAN EEN JAARLOON De verzekering waarbrgt aan de verzekerden vergedingen vr ngevallen verkmen in hun privéleven en tijdens de explitatie van de verzekerde nderneming. Delgrep Vr wie? Alle persnen, die hun berepsinkmen halen uit de nderneming en niet nder tepassing van de arbeidsngevallenwet vallen. De verzekerde persn is bij het sluiten van de verzekering minstens 18 jaar en hgstens 60 jaar ud. Waarbrgen De vergedingen wrden berekend p basis van een vast vereengekmen jaarln, waarvan het bedrag vermeld wrdt in de plis. Wat is verzekerd? Blijvende arbeidsngeschiktheid De vergeding is evenredig aan de graad van ecnmische arbeidsngeschiktheid en is afhankelijk van de leeftijd van het slachtffer bij cnslidatie Vaststelling van de graad van blijvende ecnmische arbeidsngeschiktheid bij cnslidatie van de letsels maar ten laatste drie jaar na datum van ngeval. Er is enkel uitkering indien de blijvende ngeschiktheid> 5% is Ernstige blijvende letsels Bij blijvende ngeschiktheid van 67% f meer: uitkering van een bijkmende vergeding die gelijk is aan 2,5 maal het vereengekmen jaarln. Overlijden Vergeding wrdt betaald aan de samenwnende echtgent: De vergeding wrdt bekmen dr 30% van het vereengekmen jaarln te vermenigvuldigen met een cëfficiënt, die beantwrdt aan de leeftijd van het slachtffer de kinderen tt 25 jaar; die ng ten laste zijn: De vergeding wrdt bekmen dr 15% van het vereengekmen jaarln te vermenigvuldigen met een cëfficiënt, die beantwrdt aan de leeftijd van het kind p het genblik van het verlijden Zijn er geen rechthebbenden (samenwnende echtgent f kinderen ten laste), dan betalen we aan een testamentaire pvlger (indien deze is aangeduid): De vergeding wrdt bekmen dr 30% van het vereengekmen jaarln te vermenigvuldigen met een cëfficiënt, die beantwrdt aan de leeftijd van het slachtffer Zijn er geen begunstigden dan betalen wij de begrafenisksten tt een bedrag van EUR Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBG Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

10 Tijdelijke arbeidsngeschiktheid Bij 100% arbeidsngeschiktheid is de dagvergeding gelijk aan 90% van het vereengekmen jaarln gedeeld dr 365. De dagvergeding is evenredig aan de graad van ngeschiktheid Deze vergeding is verschuldigd vr een arbeidsngeschiktheid van 25 % f meer. Ksten vr geneeskundige verzrging en aanverwante ksten de ksten vr geneeskundige verzrging en de aanverwante ksten zijn per ngeval en per verzekerde verzekerd tt het vermelde bedrag in de verzekering (5 000 EUR f EUR) tijdens de peride van hspitalisatie en gedurende de daarpvlgende 6 maanden wrdt deze begrenzing niet tegepast (= nbeperkte dekking) wij betalen steeds na tussenkmst van het ziekenfnds de verzekerde ksten wrden betaald tt 5 jaar na het ngeval Wat is niet verzekerd? Ongevallen die in de vlgende situaties gebeuren, zijn uitgeslten van deze verzekering: arbeids(weg)ngevallen zelfdding en de gevlgen van pging tt zelfdding zware fut rlgsrisic en kernreacties deelname aan winstgevende sprtbeefening f in cmpetitieverband beefenen van gevechtssprten, gemtriseerde spten, ski, skeletn en bbslee, trainingen inbegrepen ngevallen tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen indien u niet de passagier bent Mits bijpremie kunnen verzekerd wrden: ngevallen als bestuurder van een mtrfiets van 50 cc f meer ngevallen die het gevlg zijn van het beefenen van alpinisme, diepzeeduiken, valschermspringen en deltavliegen spelelgie, Dit met u zeker weten! Deze verzekering is een must vr zelfstandigen die geen verzekering gewaarbrgd inkmen hebben. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in Belgiê, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

11 ONGEVALLENVERZEKERING GEZINSLEDEN De verzekering waarbrgt aan de verzekerden vergedingen vr ngevallen verkmen in hun privéleven en tijdens de explitatie van de verzekerde nderneming. Delgrep Elke zaakverder f vennt van een nderneming en zijn gezinsleden Wie kan verzekerd wrden? ~ De persnen die met naam in de bijzndere vrwaarden vermeld wrden: Zij zijn verzekerd vr ngevallen die gebeuren tijdens de explitatie van de verzekerde nderneming en tijdens hun privé-leven Zij blijven verzekerd tt de eerste vervaldag na hun 75 ste verjaardag ~ De kinderen van de verzekeringnemer f zijn samenwnende partner Zij zijn verzekerd vr ngevallen in hun privé-leven en wanneer zij nbezldigd helpen in de verzekerde Waarbrgen Wat is verzekerd? Blijvende ngeschiktheid Vaststelling van de graad van blijvende ngeschiktheid bij cnslidatie van de letsels maar ten laatste drie jaar na datum van ngeval. Er is enkel uitkering indien de blijvende ngeschiktheid> 5% is Vanaf 25% blijvende ngeschiktheid wrden hgere vergedingen uitgekeerd (vr 100% invaliditeit wrdt 225% van het verzekerde bedrag vr blijvende ngeschiktheid uitgekeerd) De invaliditeit wrdt bepaald p basis van de OBS-schaal Ernstige blijvende letsels Bij blijvende ngeschiktheid van 67% f meer: uitkering van een bijkmende vergeding die gelijk is aan 1,25 maal het verzekerde bedrag vr blijvende ngeschiktheid Overlijden Indien het slachtffer binnen de 3 jaren na het ngeval verlijdt, wrdt het verzekerd kapitaal, in vlgrde hierna vermeld, betaald aan de samenwnende echtgent de kinderen de aangeduide testamentaire pvlger de wettige erfgenamen tt en met de derde graad Begrafenisksten De werkelijke begrafenisksten wrden terugbetaald tt maximaal EUR Ksten vr geneeskundige verzrging en aanverwante ksten Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

12 de ksten vr geneeskundige verzrging en de aanverwante ksten zijn per ngeval en per verzekerde verzekerd tt het vermelde bedrag in de verzekering (5 000 EUR f EUR) tijdens de peride van hspitalisatie en gedurende de daarpvlgende 6 maanden wrdt deze begrenzing niet tegepast (= nbeperkte dekking) wij betalen steeds na tussenkmst van het ziekenfnds de verzekerde ksten wrden betaald tt 5 jaar na het ngeval Wat is niet verzekerd? Ongevallen die in de vlgende situaties gebeuren, zijn uitgeslten van deze verzekering: arbeids(weg)ngevallen zelfdding en de gevlgen van pging tt zelfdding zware fut rlgsrisic en kernreacties deelname aan winstgevende sprtbeefening f in cmpetitieverband beefenen van gevechtssprten, gemtriseerde spten, ski, skeletn en bbslee, trainingen inbegrepen ngevallen tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen indien u niet de passagier bent Mits bijpremie kunnen verzekerd wrden: ngevallen als bestuurder van een mtrfiets van 50 cc f meer ngevallen die het gevlg zijn van het beefenen van alpinisme, diepzeeduiken, valschermspringen en deltavliegen spelelgie, Dit met u zeker weten! ~ Vr uw kinderen is deze verzekering absluut ndzakelijk ~ Vr de zaakverder en/f vennt adviseren wij de ngevallenverzekering p vereengekmen jaarln Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Ondememing vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

13 ONGEVALLENVERZEKERING ONBEZOLDIGDE HELPERS Deze verzekering waarbrgt vergedingen vr ngevallen verkmen aan nbezldigde helpers Delgrep Deze verzekering is aanbevlen vr werkgevers die berep den p nbezldigde helpers. Waarbrgen Wie is verzekerd? Verzekerd zijn de nbezldigde helpers als zij: in de verzekerde nderneming helpen; tuin- f huishudelijk werk ten huize van de zaakverders, nderneming uitveren. bestuurders f vennten van de Wat is verzekerd? Deze verzekering waarbrgt: Vergedingen in geval van tijdelijke en blijvende ngeschiktheid Een bijkmende financiële tegemetkming in geval van ernstige blijvende letsels Een vergeding in geval van verlijden f de betaling van de begrafenisksten De terugbetaling van de ksten vr geneeskundige verzrging en aanverwante ksten Wat is niet verzekerd? Ongevallen die in de vlgende situaties gebeuren, zijn uitgeslten van deze verzekering: p de weg naar f van de plaats waar het nbezldigd werk wrdt uitgeverd ngevallen verkmen aan persnen van 75 jaar f uder arbeids(weg)ngevallen zelfdding en de gevlgen van pging tt zelfdding zware fut rlgsrisic en kernreacties ngevallen tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen indien u niet de passagier bent Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in Belgiê, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze is bestemd vr curante vakantiereizen Ok gewne zakenreizen vallen nder het tepassingsgebied Deze plis is daarentegen niet bestemd vr reizen met een duidelijk verhgd risic zals

Nadere informatie

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit.

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

Studentenarbeid 2011

Studentenarbeid 2011 13.04.2007 Rev.04.05.2011 Juridische dienst inf@salar.be Studentenarbeid 2011 De redactie en uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd. Artikel 76 Dienst dringende zrgen in het buitenland Het Onafhankelijk Ziekenfnds 501 rganiseert vr haar rechthebbenden een dienst «Dringende zrgen in het buitenland» genaamd. Vr de rganisatie van deze

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 1. Partner in de kijker: Edenred In nze rubriek partner in de kijker stellen wij u graag nze bevrrechte partners vr. Edenred is deze keer aan de beurt. Via deze weg willen wij

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Vragenlijst voor (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden

Vragenlijst voor (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden Organisatie vr Clandestiene Arbeidsmigranten Grupe de Recherches Interdisciplinaires sur l Amérique latine (GRIAL) de l Université cathlique de Luvain Vragenlijst vr (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Studentenarbeid 2013

Studentenarbeid 2013 08.12.2011 Rev.16.04.2013 Juridische dienst inf@salar.be Studentenarbeid 2013 De redactie en uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier Lnklfrapprt begeleidend schrijven: vlledig frmulier Op basis van de vrwaarden in de lnklfwet met uw nderneming binnen de drie maanden na het afsluiten van het bekjaar een analyseverslag ver de bezldigingsstructuur

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Intentie: geen Trigoon nieuwe zaak vervangt polis nr.... bijvoegsel polis nr.... domiciliëring bemiddelaar naam en adres (of stempel)... Fidea-nummer CBFA-nummer

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie.

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie. Beperking aftrekbaarheid ksten in de inkmstenbelasting Persnenwagens - autksten Ksten van nthaal receptie representatie Restaurantksten Relatiegeschenken Beten Sciale vrdelen Overige bijzndere gevallen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

ASO s en stafleden in het buitenland juridische aspecten

ASO s en stafleden in het buitenland juridische aspecten ASO s en stafleden in het buitenland juridische aspecten 26 nvember 2016 Stefaan Callens Inleiding Vrbereiding is cruciaal Binnen pleiding f niet? Op vraag van instelling/ziekenhuis? He lang? Naar waar?

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Reisbijstandsverzekeringen

Reisbijstandsverzekeringen Reisbijstandsverzekeringen Bijstand persnen 1. DEFINITIES Reisgezel: de persn die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en wiens aanwezigheid ndzakelijk is vr het gede verlp van

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2 V904 Inhudstafel Artikel 1. Cntracterende partijen... 4 Artikel 1.1. Verzekeringnemer... 4 Artikel 1.2. Verzekeringsnderneming... 4 Artikel 1.3. Verzekerde... 4 Artikel 1.4. Cllectieve verzekeringsvereenkmst...

Nadere informatie

Attentia sociaal secretariaat. Tramstraat 61 9052 Zwijnaarde

Attentia sociaal secretariaat. Tramstraat 61 9052 Zwijnaarde Brchure HET EENHEIDSSTATUUT Wat verandert er vanaf 1 januari 2014? Status Draft Definitieve versie Cntact infrmatie Kenniscentrum Attentia sciaal secretariaat Tramstraat 61 9052 Zwijnaarde Tel: 02 706

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID Sinds 1 juli 2004 kunnen ndernemingen genieten van een verlaging van de ksten van plegarbeid en nachtarbeid en dit dr te te

Nadere informatie