U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen."

Transcriptie

1 Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken van de risic's waar u als cnsument mee te maken krijgt. Deze zijn aanwezig p het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Samen met u gaan we na welke risic's verzekerd meten wrden en geven u hierbij advies welke prducten het beste aansluiten bij uw wensen en persnlijke mstandigheden. Gedragscde Hypthecaire Financieringen (GHF) Vrijwel alle banken, spaarbanken, hyptheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensienfndsen en buwfndsen hebben zich verplicht aan de Gedragscde Hypthecaire Financieringen te huden. Deze gedragsregels zijn pgesteld in verleg met de verheid en cnsumentenrganisaties. Er zijn minimumvrwaarden afgesprken waaraan flders, ffertes en de vrwaarden waarp hyptheken wrden verstrekt aan meten vlden. De aan de cnsument verstrekte berekeningen van de aan de hyptheek verbnden lasten meten nderling ged vergelijkbaar zijn. Bij vertreding van de gedragscde kan men zich beklagen bij een Cmmissie van Tezicht. Wij vertruwen erp u hiermee van dienst te zijn geweest en hpen in een persnlijk gesprek een nadere telichting p nze bevindingen te kunnen geven. Schuurman Financieel Advies Neptunus VH Ulft

2 Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens Partner Naam : Naam : Vrvegsels : Vrvegsels : Vrletters : Vrletters : Straatnaam : Straatnaam : Huisnummer : Huisnummer : Pstcde /Plaats : Pstcde / Plaats : Telefn nummer : Telefn nummer : privé privé adres : adres : Burgerlijke Staat : Burgerlijke Staat : Inkmengegevens: Cliënt Partner Wat is u inkmen per maand... Heeft u ng andere vaste jaarinkmens e maand.... Winstuitkering... Eindejaarsuitkering.... Graag bijvegen de salarisstrken en de pensienbrieven van huidige werkgever en vrige werkgevers. Pensienverzicht kunt u k pvragen met u digid cde p Heeft u eigenvermgen dat u wilt meenemen vr financiering van de wning. Zijn er aanleidingen m rekening te huden met de gezndheidvragen vr de risicverzekering. Cliënt O Ja O Nee Partner O Ja O Nee

3 Wat is uw burgerlijke staat? Alleenstaand Gehuwd (gemeenschap van gederen) Gehuwd met huwelijkse vrwaarden Samenwnend met samenlevingscntract Samenwnend znder samenlevingscntract Partnerregistratie in gemeenschap van gederen Partnerregistratie nder registratievrwaarden Wat weet u van financiële prducten in het algemeen? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Wat weet u van de inkmenssituatie van uzelf en/f uw partner na het verlijden van een van beiden? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat?

4 Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner nvrijwillig werkls wrdt? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Vrij tekstvlak He met de Financiële huishuding drgaan p het mment dat er een van jullie kmt te verlijden. Wat is vr u het best van tepassing? Nu lekker kunnen leven, geld pzij leggen vr inkmen later is vr mij minder belangrijk. Zekerheid van vldende inkmsten in alle situaties. Alleen vr specifieke delstellingen geld pzij leggen vr later. Anders: Welke veranderingen verwacht u in de kmende 5 jaar in uw persnlijke situatie? Verhuizen Erfenis / Schenking Kinderen (bv. Kinderwens, studie) Inkmen (bv. Andere baan, pensinering, eigen bedrijf) Anders:

5 Wat is de dr u gewenste pensienleeftijd?.. Jaar. Wat is de gewenste pensienleeftijd van uw partner?.. Jaar. Vrij tekstvlak Kunt u aangeven vr welke termijn u uw financiële situatie kunt inschatten. Ik kan het helemaal niet inschatten. ½ jaar tt 1 jaar. 1 tt 3 jaar. 3 tt 7 jaar. Langer dan 7 jaar. Tt aan mijn pensien. He schat u de ntwikkeling van uw inkmen? Dalend. Gelijkblijvend. Waardevast (inflatie). Stijgend met een bepaald percentage per jaar % Denkt u minder te gaan werken? (bijvrbeeld in verband met kinderen) Nee. Ja, van een bepaalde leeftijd. Leeftijd Percentage werkzaam

6 He schat u de ntwikkeling van het inkmen van uw partner in? Dalend. Gelijkblijvend. Waardevast (inflatie). Stijgend met een bepaald percentage per jaar % Prbeer een vrstelling te maken he je een financiële tegenvallers kunt pvangen. Denkt uw partner minder te gaan werken? (bijvrbeeld in verband met kinderen) Nee. Ja, van een bepaalde leeftijd. Leeftijd Percentage werkzaam Vrij tekstvlak Kunt u leven met financiële risic s? Ik zek altijd zveel mgelijk zekerheid. Ik waag wel eens een gkje, maar vermijd grte risic s. Ik accepteer nzekerheid en kan ged leven met financiële risic s. Bent u bereid uw uitgavenpatrn bij te stellen in geval van financiële tegenvallers? Ja, ik ben bereid m mijn huis te verkpen. Ja, ik ben bereid m mijn levensstijl te verlagen. Beperkt, ik ben bereid m een keer minder p vakantie te gaan. Beperkt, ik spreek desnds mijn financiële buffer aan. Nee, geheel niet.

7 Wat zekt u vral als u een financieel prduct wil aanschaffen? Meer kans p een hg rendement en accepteer meer risic s. Veilig rendement. De beste kwaliteit in vrwaarden en dit mag wat ksten. He meer risic s zijn uitgeslten he beter ik mij vel. Anders: Wat spreekt u het meeste aan? Zekerheid. Rendement. Anders: Kennis en ervaring Wat weet u van hyptheken? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Heeft u al eerder ervaring pgedaan met een hyptheek? Nee, ik heb geen ervaring met hyptheek. Ja, ik heb al eerder een hyptheek afgeslten. Ja, ik heb ng een hyptheek lpen

8 Bent u zich bewust van het restschuldrisic aan het eind van de lptijd van de hyptheek? Ja. Nee (indien nee, klant infrmeren ver dit risic). Bent u bereid dit risic te lpen? Ja. Nee. Wat weet u van de fiscale aftrekbaarheid van rente van leningen? Ik ben bekend met de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van de hyptheekrente tt 30 jaar Ik ben bekend met de bijleenregeling Ik ben bekend met het verschil tussen de fiscale aftrekbaarheid van leningen vr de eigen wning en vr bijvrbeeld een aut Ik weet weinig f niets van de fiscale behandeling van een hyptheek Waaruit blijkt dat? He heeft u die kennis pgedaan? Niet van tepassing Via gesprekken met familie, kennissen en/f vrienden Dr het lezen van vakliteratuur Anders

9 Delstellingen Waarm wilt u de hyptheek afsluiten? Aankp wning Verbuwing f verbetering bestaande eigen wning Lagere maandlasten Benutten van verwaarde vr vermgenspbuw Benutten van verwaarde vr inkmensaanvulling Vr cnsumptieve deleinden (bijvrbeeld aankp aut, bt f reis) Anders Risicbereidheid Heveel van de hyptheekschuld wilt u p het eind van de lptijd hebben afgelst? De gehele hyptheek. 75% tt 100%. 50% tt 75%. 25% tt 50%. 0% tt 25%. Ik wil niets aflssen. Bent u bereid een renterisic te lpen met als gevlg eventuele wijzigingen in de maandlast? Ik wil gedurende de gehele lptijd van de hyptheek stabiele maandlasten. Ik wil zekerheid van gelijkblijvende maandlast vr langere peride, bijvrbeeld 10 tt 15 jaar. Ik vind een zekere stijging van de maandlast acceptabel. Ik vindt het belangrijker dat ik eerst een lagere maandlast heb, k al betekent dat een grter risic dan mijn maandlast stijgt dr een hgere rente.

10 U kunt p verschillende manieren kapitaal pbuwen. Wenst u dit te den dr te: Sparen. Sparen + beleggen. Beleggen. Geen kapitaal pbuwen. Kapitaal pbuwen met behulp van beleggingen geeft een zeker risic p restschuld. Accepteert u dit risic p een restschuld? Ja. Nee. Beperkt. Niet van tepassing. Vrij tekstvlak Bent u bereid m met het betaal pakket van u bank ver te stappen naar de bank waar u de hyptheek afsluit. Inruil vr rentekrting. Ja Nee Smmige geldverstrekkers geven krting p de rente waarneer u er vr kiest m een beterente bij verkp van de wning te accepteren binnen de rentevaste peride. Wat vindt u daarvan?.

11 Kennis en ervaring Wat weet u van beleggingsprducten? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Heeft u kennis en/f ervaring met de verschillende vrmen van vermgenspbuw? Geheel niet Sparen via spaarrekening(en) / spaarverzekering(en) Beleggen via beleggingsverzekering(en) Beleggen via beleggingsfnds(en) Individueel vermgensbeheer In welke mate vlgt u wat er p de financiële markten gebeurt? Nit. Sms (ten minste 1x per maand). Vaak (ten minsten 1x per week).

12 Tt welk niveau wilt u geïnfrmeerd wrden als u een financieel prduct aanschaft? Niet, ik vertruw p mijn adviseur. Glbaal. Gedetailleerd. Delstellingen Waarvr wilt u met name een vermgen pbuwen? Vr de aflssing van de hyptheek. Vr tekmstige bestedingsdeleinden. Vr financiering van studie later. Vr extra inkmensaanvulling later. Risicbereidheid U kunt te maken krijgen met een lager kapitaal p einddatum dan gepland. Bent u bereid dit risic te nemen? Nee, ik verwacht een gegarandeerde uitkering p de einddatum. Ja, het kapitaal p de einddatum mag vlledig afhankelijk zijn van het rendement. Ten dele, het kapitaal p de einddatum mag deels afhankelijk zijn van het rendement. Indien u een grt deel, bijvrbeeld de helft, van uw inleg kwijtraakt dr tegenvallende beleggingsresultaten, he reageert u hier dan p? Dan zu ik niet meer kunnen slapen en mij geen raad meer weten. Ik weet niet f ik dit zu kunnen drstaan. Ik vind dat erg maar het zal mijn leven niet (verder) beïnvleden. Na verlp van tijd km ik er wel weer ver heen. Dit det mij geheel niets, geld is maar geld. Jammer maar helaas. Anders:

13 Verwacht u tussentijds een berep te meten den p de pgebuwde waarde? Ja. Nee. Welke van de vlgende verklaringen is p u van tepassing? Ik prefereer sparen bven beleggen. Ik prefereer beleggingen met een laag risic en accepteer een relatief laag rendement. Ik prefereer het grtste deel van mijn beleggingen met een laag risic en een klein deel met een hger risic. Ik prefereer een evenwichtige verhuding tussen beleggingen met een laag risic en een hger risic. Ik prefereer het grtste deel van mijn beleggingen met een hger risic en een klein deel met een laag risic. Ik prefereer beleggingen met een hg risic met een kans p een hg rendement; ik accepteer een grte kans p verlies. Vrij tekstvlak Kennis en ervaring Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner arbeidsngeschikt wrdt? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van.

14 Waaruit blijkt dat? Bijvrbeeld uit gerichte pleidingen (geef aan welke), eerdere adviezen, etc. Wat weet u van arbeidsngeschiktheidsverzekeringen (AOV) en van de criteria die wrden tegepast vr het bepalen van de uitkering? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weel ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Welke delstelling(-en) heeft u met de inkmensaanvulling dr de arbeidsngeschiktheidsverzekering? Geen behefte aan inkmensaanvulling. Opvang hyptheeklasten. Opvang inkmstenterugval. Welk deel van uw nett inkmen wenst u in geval van vlledige arbeidsngeschiktheid te ntvangen? 100% 80 tt 100% 50 tt 80% Lager dan 50% Risicbereidheid Bij AOV s met u wachten tt deze uitkeert. Bent u zich er bewust van dat u gedurende deze wachttijd, met een lager inkmen, met rndkmen?

15 Ja. Nee. Vr mij niet van tepassing. Bij arbeidsngeschiktheid lpt u een financieel risic, afhankelijk van pensiendatum en lptijd van de hyptheek en krediet. Ik wil mij hier tegen vlledig verzekeren. Ik wil mij hier tegen gedeeltelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen zeer beperkt verzekeren. Ik wil mij hier tegen niet verzekeren. Bent u bereid het risic te nemen dat bij een lager inkmen van u en/ f uw partner vanwege arbeidsngeschiktheid u tch de ksten van de financiering met blijven pbrengen? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak Kennis en ervaring Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner met pensien gaat? Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat?

16 Wat weet u van de verschillende srten pensienvrzieningen? (Pensienregeling via de werkgever, AOW, uitkering in lijfrente f kapitaal) Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Waarvr wilt u een pensienvrziening treffen? Inkmensaanvulling vanaf de huidig bekende pensiendatum. Eerder kunnen stppen met werken dan huidig bekende pensiendatum. Beide. Anders: Welk deel van uw huidig inkmen wenst u vanaf de dr u gewenste pensiendatum te ntvangen? 100% 80 tt 100% 50 tt 80% Lager dan 50%

17 Risicbereidheid Bent u bereid te accepteren dat uw pensien minder is dan gepland, drdat minder vermgen dan verwacht is pgebuwd? Nee, ik wil een gegarandeerde uitkering p einddatum. Ja, het pensien mag afhankelijk zijn van beleggingsresultaten. Ja, ik wil bij vrkeur een cmbinatie van een gegarandeerde uitkering p einddatum en een uitkering afhankelijk van beleggingsresultaten. Wenst u een levenslange f tijdelijke pensienvrziening? Levenslang. Tijdelijk. Beide. Neemt u het risic, dat bij een lager inkmen van u en/f uw partner, bijvrbeeld dr WW f AO, dezelfde ksten van pensienvrziening drgaan? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak

18 Kennis en ervaring Wat weet u van verschillende nabestaandenvrzieningen (Risicverzekeringen, ANW, lijfrente)? Daar weet ik geneg van. Ik weet daar weinig van. Daar weet ik heel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Waarvr wilt u een nabestaandenvrziening treffen? (Aanvulling) van het nabestaandenpensien f lijfrente Eenmalige uitkering bij verlijden Uitvaartverzrging Aflssing van een hyptheekschuld Vrziening vr de pvang van kinderen Ik wil geen nabestandenvrziening treffen Anders

19 Risicbereidheid Bent u zich er bewust van dat bij een lager inkmen van u en/f partner, bijv. WW f AO, dezelfde ksten van de nabestaandenvrziening drgaan? Ja. Beperkt. Nee. Niet van tepassing. Vr welke peride wilt u uw verlijdensrisic verzekeren? Levenslang. Tijdelijk. Wil ik niet verzekeren. Vrij tekstvlak Kennis en ervaring Wat weet u van werklsheidsverzekeringen en van de criteria die wrden tegepast vr het bepalen van de uitkering? Ik weet daar weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel van. Waaruit blijkt dat?

20 Delstellingen Welke delstelling(-en) heeft u met de inkmensaanvulling dr de ww-verzekering? Geen behefte aan inkmensaanvulling. Opvang hyptheeklasten. Opvang inkmstenterugval Welk deel van uw nett inkmen wenst u in geval van nvrijwillige werklsheid te ntvangen? 100% 85 t 100% 70 tt 85% Minder dan 70% Risicbereidheid Bij nvrijwillige werklsheid lpt u een financieel risic, afhankelijk van pensiendatum en lptijd van de hyptheek. Ik wil mij hier tegen z vlledig mgelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen gedeeltelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen zeer beperkt verzekeren. Ik wil mij hier tegen niet verzekeren. Bent u bereid het risic te nemen dat bij een lager inkmen van u en/ f uw partner wegens nvrijwillige werklsheid u tch de ksten van de financiering met blijven pbrengen? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie