Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014"

Transcriptie

1 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte f de aangiftebrief mee. U heft de gegevens die al p dat frmulier staan hiernder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Uw gegevens! Naam en vrletters :!Adres :! Pstcde en wnplaats :! Telefn privé :! Telefn werk/mbiel :! ! Burgerservicenummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Echtgen()t(e) / partner! Naam en vrletters :! Adres :! Pstcde en wnplaats :! Sfinummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Let p: Indien uw echtgen()t(e)/partner zelf k inkmsten f aftrekpsten heeft, met hij f zij een eigen frmulier invullen. Is uw persnlijke situatie in 2014 anders dan in 2013? Ja/nee Vr gehuwden:! Bent u het hele jaar 2014 gehuwd/geregistreed partners geweest? Ja/nee! Bent u in 2014 gehuwd f geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Z ja, p (datum) :! Bent u gehuwd nder huwelijkse vrwaarden? Ja/nee : Z ja, wij ntvangen graag een kpie vr ns dssier

2 vervlg checklist Vr ngehuwden:! Wnde u in het hele jaar 2014 samen? Ja/nee! Bent u beiden het hele jaar 2014 p hetzelfde adres in het bevlkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Z nee, welke peride wel? (data) :! Bent u in 2014 gaan samenwnen? Ja/nee : Z ja, p (datum) :! Vldet u aan de vrwaarden vr fiscaal partnerschap en z ja welke: U hebt samen een ntarieel samenlevingscntract. U met dan allebei meerderjarig zijn U hebt samen een kind. U f uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. U staat als partners geregistreerd bij een pensienfnds. U bent allebei eigenaar van de wning die uw hfdverblijf is. Op uw adres staat k een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let p: geldt deze situatie vr u? Maar is er sprake van verhuur p zakelijke grnden? Dan bent u geen fiscale partners. U met dan een schriftelijke huurvereenkmst hebben. U was in vrgaand jaar k al fiscale partners! Bent u in 2014 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Z ja, p (datum) : Kinderen Heeft u thuiswnende kinderen? Z ja: vul hiernder de vrletters, gebrtedata en sfinummers van de kinderen in. Vrletters Gebrtedatum BSN-nummer (sfinr)

3 Vervlg checklist Bendigdheden vr het invullen van de aangifte, indien aanwezig meesturen: Aanslag / teruggaaf Vrlpige aanslag 2014 inkmstenbelasting Vrlpige teruggaaf/aanslag 2014, die u f uw partner eerder in het jaar is tegekend Vrlpige aanslag 2014 inkmensafhankelijke bijdrage zrgverzekeringswet Indien u dit jaar vr het eerst uw aangifte dr ns laat verzrgen: een kpie van uw aangifte ver 2013 Overzicht p ntvangen dividend, ingehuden dividendbelasting. Inkmsten Jaarpgave(n): werkgever/uitkerende instantie Andere inkmsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/nrdzee visser etc. Pensienuitkering f een lijfrente-uitkering waarp lnheffing is ingehuden Wn/werkverkeer met penbaar verver Heeft u regelmatig met het penbaar verver naar uw werk gereisd? Z ja dan pgeven: Een kpie van de penbaarverververklaring f reisverklaring van uw werkgever Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperide De reiskstenvergeding die u van uw werkgever ntving (jaarbedrag) Levenslpverlf Heeft u in 2014 geld pgenmen vr nbetaald verlf dat u heeft gespaard met de levenslpregeling? Ja / nee z ja, heveel Ouderschapsverlf Heeft u in 2014 uderschapsverlf gehad? Ja / nee z ja dan graag de uderschapsverlfverklaring van uw werkgever meesturen aantal pgenmen uren 2014:.. uur

4 Vervlg checklist Stamrecht Heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de mgelijkheid m uw stamrecht af te kpen? Ja/nee Z ja, tt welk bedrag? Alimentatie Heeft u in 2014 alimentatie ntvangen? Z ja, heveel Ontvangen van: - naam betaler - adres - pstcde en wnplaats (niet het bedrag ntvangen vr kinderen) Wning WOZ-waarde peildatum van uw wning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2014) Opgaven van in 2014 betaalde hyptheekrente, hyptheekksten en restant schuld einde jaar Heeft u tijdelijk twee wningen (geen tweede wning)? Dan alles van de tijdelijk wning k meesturen. Is de vrmalige eigen wning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkp? Bij aankp/verkp f versluiten/verhgen hyptheek in het belastingjaar 2014: Rekening(en) makelaar Rekening taxateur Afrekening(en) ntaris (kp en/f verkp) Opgave van ntvangen deptrente Rekeningen f betaalbewijzen met betrekking tt het nderhud f verbetering van de eigen wning.

5 Vervlg checklist Mnumentenpand Heeft u een mnumentenpand? Z ja, dan ntvangen wij graag de vlgende infrmatie: Het (de) adres(sen) Een kpie van het afschrift van inschrijving in het mnumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ns heeft verstrekt De waarde vlgens de wz-beschikking van de Gemeente p 1 januari 2013 (waardepeildatum) indien het een wning betreft. Graag een kpie meesturen. Een pgave van de waarde in het ecnmisch verkeer (vrije verkpwaarde) p 1 januari 2014, indien het geen wning betreft. Een verzicht van de in 2014 betaalde nderhudsksten. Wanneer heeft u de pdracht vr het nderhud verstrekt? Een verzicht van de ntvangen, te ntvangen en tegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) Inkmsten uit aanmerkelijk belang Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% vand e aandelen in een BV f NV Z ja, heeft u in 2014 hieruit dividend ntvangen f heeft u aandelen verkcht? Z ja graag een specificatie van de inkmsten en de ingehuden dividendbelasting Lijfrente Betalingsbewijzen en plis van betaalde lijfrentepremie. Uw pensienverzicht 2013 waar de (A) factr is vermeld van uw pensien aangrei in Nta/verzicht betaalde arbeidsngeschiktheidsverzekering premie. Vermgen Sald/rekeningnummers van spaartegeden en privérekeningen per (zie verzicht bank) Opgave van het sald/rekeningnummers van uw effectenbezit per (zie verzicht bank) Opgave van de waarde van verige vermgensbestanddelen per Opgave van waarde en schulden van 2e huis per Bewijsstukken van ng penstaande schulden per Plis(sen) kapitaalverzekeringen.

6 Vervlg checklist Ziekteksten Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzlen, gehrapparaten e.d.) Bewijsstukken van de niet vergede ziekteksten (bv tandarts, rthdntist) Dieet vrschrift(en) van arts f specialist Reisafstanden van dkters, specialisten f tandarts bezek. Reisafstanden ziekenbezek partner f thuiswnde kind(eren) Overigen Bewijsstukken van betaalde ksten vr levensnderhud van kinderen tt 30 jaar waarvr geen kinderbijslag f studiefinanciering werd genten. (bv bij gescheiden en kinderen bij meder f kind geen studiefinanciering) Betalingsbewijzen en verzicht van gedane giften Betalingsbewijzen van gemaakte schlingsksten van u en/f uw partner Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Kpie identiteitsbewijs vr zver ng niet in ns bezit (pasprt f ID-kaart) Ondernemers: Denkt u eraan de urenverklaring in te vullen en ndertekend mee te sturen? Deze vindt u k p nze website (nder diensten)

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 In deze instructie leest u op welke manier wij uw documenten en informatie bij voorkeur ontvangen. Vervolgens leest u welke documenten en informatie

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

I.Kinderen. II.W oning

I.Kinderen. II.W oning Checklistpraktischezaken Deze checklist bevat een algemeen verzicht van allerlei praktische, niet juridische zaken die rnd een scheiding geregeld kunnen wrden. Wat er precies geregeld met wrden, is afhankelijk

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

B E Z O E K A D R E S. Koornmarkt 12-14 4001 KW Tiel Telefoon (0344) 62 60 60. Tiel, Kerkstraat 39. Vraagprijs: 147.500,00 k.k.

B E Z O E K A D R E S. Koornmarkt 12-14 4001 KW Tiel Telefoon (0344) 62 60 60. Tiel, Kerkstraat 39. Vraagprijs: 147.500,00 k.k. B E Z O E K A D R E S Krnmarkt 12-14 Telefn (0344) 62 60 60 Tiel, Kerkstraat 39 Vraagprijs: 147.500,00 k.k. B E Z O E K A D R E S Kerkstraat 39 te Tiel Krnmarkt 12-14 Telefn (0344) 62 60 60 In hartje centrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie