INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING"

Transcriptie

1 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: ABC/IW WOONHAVEN ANTWERPEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer: Mutatie renvatie Mutatie ratinele bezetting Aantal slaapkamers huidige wning:.. Inhuringsdatum: Mutatie verbezetting Ruil Huurder bij andere SHM ja nee Z ja, welke SHM?:... Met dit frmulier kan u een sciale huurwning aanvragen. U vult dit frmulier in en tekent achteraan. U gaat dan met dit frmulier en de gevraagde dcumenten naar één van nze 3 regikantren. De inschrijvingsmmenten en de adressen vindt u p pagina 8 van dit frmulier. 1. VUL UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN. Uw persnlijke gegevens Persnlijke gegevens van uw partner Naam:... Vrnaam:... Gebrtedatum:.... Gebrteland:... Gebrteplaats:... Geslacht: man vruw Burgerlijke staat: gehuwd ngehuwd wettelijk samenwnend feitelijk samenwnend echtgescheiden leeft gescheiden Rijksregisternummer:..-. Naam:... VOORNAAM :.... Vrnaam:... Gebrtedatum:... Gebrteland:... Gebrteplaats:... Geslacht: man vruw Burgerlijke staat: gehuwd ngehuwd wettelijk samenwnend feitelijk samenwnend echtgescheiden leeft NATIONALITEIT: gescheiden. Rijksregisternummer:..-. Natinaliteit:... Natinaliteit:.... Bent u andersvalide?: ja (veg het attest te van de FOD Sciale Zekerheid) nee Bent u andersvalide?: ja (veg het attest te van de FOD Sciale Zekerheid) nee Telefnnummer: Telefnnummer: _2 1

2 2. HEEFT U KINDEREN DIE MET U IN DE WONING GAAN WONEN? (Kruis aan) JA NEE (ga naar vraag 3) Naam en Vrnaam Gebrte - datum 3. ZIJN ER ANDERE PERSONEN DIE MEE IN DE WONING GAAN WONEN? (Kruis aan) JA NEE (ga naar vraag 4) M V Rijksregisternummer Persn met handicap (lees punt 6) C - Ouderschap f Bezekrecht: JA / NEE JA / NEE JA / NEE JA / NEE Naam en Vrnaam Gebrte - datum M V Rijksregisternummer Persn met handicap (lees punt 6) Verwantschap HEEFT U NOG FAMILIE IN HET BUITENLAND? (Kruis aan) JA (vul dan hiernder alles crrect in) NEE (ga naar vraag 5) Naam en Vrnaam Familieband (kind, uder, brer ) Gebrtedatum M V Kmt deze persn it naar België m bij u te wnen? Persn met handicap? (lees punt 6) 1. JA / NEE JA / NEE 2. JA / NEE JA / NEE 3. JA / NEE JA / NEE 4. JA / NEE JA / NEE 5. JA / NEE JA / NEE 6. JA / NEE JA / NEE 7. JA / NEE JA / NEE 5. WAT IS NU UW ADRES? Uw adres Straat :... Nummer:... Bus:... Pstcde:... Gemeente:... Land:... Uw pstadres (Als dit niet hetzelfde is als uw adres) Straat : p/a... Nummer:... Bus:... Pstcde:... Gemeente:... Land: _2 2

3 6. WELKE PAPIEREN MOET U MEENEMEN? WELKE PAPIEREN NEEMT U ALTIJD MEE? WAAR KAN U DEZE INFORMATIE KRIJGEN OF VINDEN? OK? Infrmatie ver uw gezinssamenstelling. Infrmatie ver uw adres nu en vreger (1). Infrmatie ver de identiteit van gezinsleden die uder zijn dan 18 jaar. Infrmatie ver uw inkmen 2010 aanslagjaar Infrmatie ver uw inkmen 2011 aanslagjaar We hebben de inkmsten ndig van alle gezinsleden die uder zijn dan 18 jaar. Haal het attest gezinssamenstelling gratis in uw districtshuis f wijkkantr (1). Haal het attest adressenhistriek gratis in uw districtshuis f wijkkantr (1). Maak een kpie van het pasprt f geldige verblijfsdcumenten van alle gezinsleden die uder zijn dan 18 jaar. Dat kan zijn: - Aanslagbiljet belastingen - Attest OCMW, werklsheidsattest, uitkering ziektevergeding f invaliditeit - Heeft u geen inkmsten van 2010 f 2011? Bezrg ns dan een verzicht van uw eerste inkmsten na 2010 f Dcumenten ver taalbereidheid vr alle gezinsleden die uder zijn dan 18 jaar. Wnhaven Antwerpen kan een mndelinge sneltest afnemen p kantr. Meer infrmatie ver mgelijke dcumenten vindt u terug in de infrmatieflder. KLOPT ONDERSTAANDE SITUATIE VOOR U? ZO JA, BRENG DAN DEZE PAPIEREN MEE OK? U bent getruwd / wettelijk samenwnend maar u wil zich apart inschrijven? Bent u een uder met bezekrecht f cuderschap? - Een bewijs dat de echtscheidingsprcedure is gestart - Een bewijs beëindigen wettelijke samenwnst - OF dat er dringende maatregelen genmen zijn (bv. beslissing van een vrederechter) - OF dat u minstens 1 jaar feitelijk gescheiden leeft. - Bij partnergeweld: een prces-verbaal OF een bewijs van slagen en verwndingen, OF een bewijs dat u in een vluchthuis blijft. - Een vnnis van de echtscheiding - OF een uitspraak van de vrederechter f rechter in krt geding - OF een akte van de ntaris. - Bij een nderlinge vereenkmst hebben we een schriftelijke verklaring ver de bezekregeling f mgangsregeling ndig, ndertekend dr beide partijen. Is er in uw gezin een persn met een handicap? - Attest Federale Overheidsdienst Sciale Zekerheid f mutualiteit dat een permanente handicap van minimum 66% cnstateert. Is er iemand van uw gezin minstens drie maanden zwanger? Wnt u in een wning die nbewnbaar f ngeschikt is verklaard? (vlgens artikel 15 van de Vlaamse Wncde f artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet) U wnt in een wning die nteigend gaat wrden. - Attest gynaeclg / arts minimaal drie maanden zwangerschap. - Besluit tt nbewnbaarheidsverklaring en/f ngeschiktheid (maximum 2 maanden ud). - Veg de akte van nteigening te (maximum 2 maanden ud). U bent tussen 17 en 21 jaar ud en u wnt begeleid zelfstandig. - Een attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest met de begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan. U bent een verplichte inburgeraar. - Alle infrmatie hierver staat in de infrmatieflder. Die heeft u bij dit inschrijvingsfrmulier gekregen. (1) Wnhaven Antwerpen kan uw gezinssamenstelling k pvragen tijdens het intakegesprek, maar dit kan vr vertraging zrgen. 2013_2 3

4 7. WAAR WILT U WONEN? Omcirkel de kruisjes en duid zveel mgelijk pstcdes aan. Wilt u niet veral wnen en beperkt u uw keuze aan wijken? Vul dan de VERKLARING OP EREWOORD in p pagina 9. Meer infrmatie rnd het aantal slaapkamers vindt u in de infrmatieflder. In de grijze vlakken in lichte cijfers staan het aantal wningen per pstcde. Alle pstcdes Appartementen Huizen Aantal slaapkamers Aantal wningen Alle pstcdes x x x x x x x x x regi centrum Appartementen Huizen Aantal slaapkamers District Antwerpen Omgeving Stadhuis - Leien x x x x x x x Omgeving Kaaien - Natinalestraat x x x x x x x District Antwerpen Omgeving Haantjeslei x x x x Stadspark - Diamant x x x x Omgeving Militair Hspitaal x x x x District Antwerpen Wijk Eurpark x x x x x District Antwerpen Wijk Dam x x x x x Wijk Atheneum - Stuivenberg x x x x x Omgeving Kerkstraat x x x x District Brgerhut Omgeving Turnhutsebaan x x x x x District Berchem Berchem x x x regi zuid Appartementen Huizen Aantal slaapkamers District Antwerpen Omgeving Jan de Vslei x x x x x Wijk Silvertp x x x Omgeving Zaanstraat x x x x Omgeving Oud-Kiel x x x x x x District Hbken Wijk grens Hbken - Kiel x x x x x Wijk Mretusburg x x x x Wijk Stuivenberg x x x x x Omgeving Vinkenvelden x x x x Omgeving Kleine Heide x x x x x x Omgeving Grenenhek x x x District Wilrijk Wilrijk x x x x x x Gemeente Edegem Tuinwijk x x x Gemeente Mrtsel Mrtsel x x 2013_2 4

5 regi nrd-st Appartementen Huizen Aantal slaapkamers District Antwerpen Wijk Luchtbal x x x x x x Wijk Rzemaai x x x x x x District Berendrecht Berendrecht x x x x x District Deurne Deurne centrum x x x x x x Deurne nrd x x x x x x Deurne zuid x x x x x District Brgerhut Brgerhut (buiten de ring) x x District Merksem Merksem x x x x Aangepaste appartementen ADL (1) Rlstelgebruikers Seniren (2) MS (3) Aantal slaapkamers Regi nrd-st Wijk Luchtbal x x Wijk Rzemaai Regi nrd-st Deurne centrum x x Deurne zuid x x x District Merksem Merksem x x Regi zuid Wijk Silvertp x x x x x Omgeving Oud - Kiel x x x Regi zuid Omgeving Klein Heide x x x Omgeving Vinkenvelden x x x Omgeving Mretusburg x x x Regi centrum Omgeving Haantjeslei Regi centrum Wijk Eurpark x x x Regi centrum Wijk Atheneum - Stuivenberg x x x x x x Wijk Dam Omgeving Kerkstraat x xx x Regi centrum Omgeving Turnhutsebaan x x Regi centrum Kaaien - Natinalestraat x x x x Stadhuis - Leien x x 1) Vr deze appartementen met u zich k bij ZEWOPA (Zelfstandig Wnen Prvincie Antwerpen) inschrijven. 2) Vr deze appartementen krijgen huurders van Wnhaven Antwerpen vrrang en daarna kandidaten die in de mgeving wnen. 3) Vr deze appartementen met u zich k bij de MS-Liga inschrijven. x x x 2013_2 5

6 8. MOTIVEER UW KEUZE U wil niet veral wnen? U wil dat Wnhaven hier rekening mee hudt? U beperkt daarm uw keuze en zal langer meten wachten p een sciale wning. Daarm vragen wij u nderstaande verklaring p eer in te vullen. VERKLARING OP EREWOORD Ik, als hfdaanvrager van de sciale wning, verklaar p erewrd dat ik mijn keuze vr een sciale wning beperk mwille van: Maximale nett huurprijs (znder vrschtten f extra ksten) per maand Gezndheidsredenen Fysieke mbiliteit Lift ndig Geen lift ndig, maar wel maximum verdiepingen Bereikbaarheid van schl, werk, sciaal en familiaal netwerk Mantelzrg Ik geef mantelzrg Ik ntvang mantelzrg Veg een attest van de mutualiteit te bij uw aanvraag. De vrrang mantelzrg is alleen geldig als u familie bent van wie de mantelzrg geeft/ntvangt. Andere: Ik verklaar dat mijn pgegeven keuzes en mtivatie echt en vlledig zijn. 2013_2 6

7 9. CONTROLE EIGENDOMSVOORWAARDE Hiermee verklaart u dat u geen wning f grnd bezit f in vruchtgebruik heeft in België f in het buitenland. Futieve infrmatie kan leiden tt de schrapping van uw kandidatuur f als u later huurder bent, zetten we de huurvereenkmst meteen stp. PERSOONLIJKE VERKLARING OP EREWOORD De aanvrager, zijn echtgent f de persn met wie hij (zij) wettelijk f feitelijk samenwnt, Verklaren p erewrd: A. Dat hij (zij) en de leden van het gezin zals hiervr pgegeven, p datum van de ndertekening van deze verklaring, geen andere nrerende gederen (1) vr de geheelheid bezitten dan deze hierna vermeld: (2) Gemeente Land: Straat, nr. f plaatsnaam: Kadastrale aanduiding: Aard van het ged: Aard van het recht (3): GOED 1 GOED 2 B. In de lp van de.. (4) vrgaande jaren vergegaan zijn tt de vervreemding (verkp, verdeling, schenking, kstelze afstand.. ) van de vlgende nrerende gederen f rechten: (5) Datum vervreemding: Ligging en aard van het ged: Bekmen prijs f geschatte waarde:.... NIET VAN TOEPASSING (1) wning, appartement, gebuw, perceel grnd.; (2) indien men geen nrerende gederen f rechten bezit: NIHIL vermelden; (3) vlle eigendm, vruchtgebruik, blte eigendm, gebruik f bewning, erfpacht, pstel; (4) de uitreikende dienst vult hier vraf het aantal jaren in dit, p basis van de geldende reglementering, in aanmerking met wrden genmen. Indien het verleden geen rl speelt, dient te wrden vermeld: NIET VAN TOEPASSING (5) indien tijdens deze peride geen nrerende gederen f rechten wrden vervreemd: NIHIL vermelden BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER De persnsgegevens die ingezameld wrden, zullen pgenmen wrden in de bestanden van Wnhaven Antwerpen, Steenhuwersvest 61, 2000 Antwerpen en van de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen, Klniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens wrden uitsluitend verwerkt m de efficiënte en crrecte samenstelling van het dssier van (kandidaat-)huurders, kpers f ntleners mgelijk te maken, m de cncrete huur-, kp-, f ntleningsvrwaarden vr een sciale wning f lening vast te stellen en m na te gaan f deze vrwaarden dr de huurders wrden nageleefd. Overeenkmstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Tezichtcmmissie vr het elektrnische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de kandidaat-sciale huurders k uitgewisseld wrden met enerzijds de Huizen van het Nederlands vr de pvlging van de taalbereidheidsvrwaarde en met de Onthaalbureaus vr de pvlging van de inburgeringsbereidheidsvrwaarde. Overeenkmstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Tezichtcmmissie vr het elektrnische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sciale huurders k uitgewisseld wrden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving mtrent sciale verhuring. Overeenkmstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Tezichtcmmissie vr het elektrnische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sciale huurders k uitgewisseld wrden met het IVA Wnen Vlaanderen in het kader van de huurpremie. Mits u uw identiteit aantnt en p uw schriftelijk verzek hebt u vereenkmstig de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt k ver de mgelijkheid m het penbaar register van de geautmatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel _2 7

8 10. VOLDOET U AAN DE TOELATINGSCRITERIA? Als u een wning krijgt, cntrleert Wnhaven Antwerpen: - Of uw inkmen ng steeds vldet aan de inkmensvrwaarde. - Dat niemand van uw gezin een wning f buwgrnd in vlle eigendm f vruchtgebruik heeft, in binnen- f buitenland. - Of de attesten ver taalbereidheid en inburgering ng in rde zijn. - U verklaart fficieel dat u de vlledige en juiste infrmatie van de gezins- en/f familiesamenstelling drgeeft aan Wnhaven Antwerpen. - U bezrgt veranderingen van uw adres f gezinssamenstelling altijd schriftelijk aan Wnhaven Antwerpen. - In uw wning mgen geen extra gezins- en/f familieleden van binnen- f buitenland wnen die u niet p deze aanvraag vermeld hebt. Laat u tch mensen bij u wnen znder telating? Dan kunnen wij het huurcntract stppen. - Dr uw inschrijving mag Wnhaven Antwerpen persnlijke en andere infrmatie pvragen en deze infrmatie cntrleren bij de bevegde diensten. We gebruiken deze infrmatie m uw klantendssier vlledig te maken. DATUM: Handtekening aanvrager, Handtekening echtgent f samenwner,.. Handtekening meerderjarige kinderen f verwanten 11. WAAR EN WANNEER KAN U ZICH INSCHRIJVEN? U met verplicht naar een regikantr kmen. Wanneer? Waar? Telefn DINSDAG u. en u. Avndpening: 1 e dinsdag van de maand u. Tampicplein Antwerpen WOENSDAG u. en u. Avndpening: 2 e wensdag van de maand u. Van Der Sweepstraat Antwerpen DONDERDAG u. en u. Avndpening: 3 e dnderdag van de maand u. Jan De Vslei Antwerpen Alle infrmatie ver Wnhaven Antwerpen vindt u k p WAT ZIJN DE ANDERE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN IN ANTWERPEN? A.B.C. cvba Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen De Ideale Wning cvba Diksmuidelaan 276, 2600 Antwerpen _2 8

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning

inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Klantnummer: // ABC / IW -../.../201.. inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Hier niets schrijven - Woonhaven antwerpen vult dit vak in Inschrijvingsnummer:... KBI nummer:. MRE MRB MOV RUIL

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer:

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Hier niets schrijven - Woonhaven vult dit vak in Inschrijvingsnummer:... KBI nummer:. MRE MRB

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer:

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen Hier niets schrijven - Woonhaven Antwerpen vult dit vak in Inschrijvingsnummer:...

Nadere informatie

info@geelsehuisvesting.be

info@geelsehuisvesting.be Lket: Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 9.00 uur 12.00 uur 9.00 uur 12.00 uur 14.00 uur 18.30 uur Telefn: 014/58 01 55 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 11.00 uur 19.00 uur 9.00 uur 16.00

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-s Vlkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dssiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.vlkshaard.be Centrale Lijst: sciale.dienst@vlk.wnnet.be Tekmstige referentiehuurder

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017 NIET INVULLEN SHrL VULT DIT VAK IN Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so Hertog van Brabantlaan 61, 3400 Landen 011/88.21.58 info@shrlanden.be

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN WOONPUNT ZENNEVALLEI VULT DIT IN ININININVAK IN Inschrijvingsnummer:... Inschrijvingsdatum: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Met dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: C.V. Voor Huisvesting Gewest Aalst NIET INVULLEN C.V. VOOR HUISVESTING-GEWEST AALST VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer:... Aantal slaapkamers

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING Mariadal 1 9140 Temse Tel. : 03/771 10 33 Email: info@woonanker.be Inschrijvingsnummer :... Klantnummer :.. Datum van aanvraag:../.../... Uur aanvraag :.....uur 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Dossier ook doorgestuurd naar: ABC DIW niet gevraagd door kandidaat Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Hier niets schrijven - Woonhaven

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Kandidatennummer Maatschappij voor sociale woningbouw Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen Stoppelstraat 48, 9000 Gent Tel. 03/210.94.00 Fax. 03/219.05.51 Tel. 03/210.94.18 Fax.

Nadere informatie

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be Het Lindenhf Hanneusestraat 32/2 Kantr pen p maandag 8370 Blankenberge en dnderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 inf@lindenhf.wnnet.be Aanvraagfrmulier vr het bekmen van een sciale wngelegenheid deel 1

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Dossier ook doorgestuurd naar: ABC DIW niet gevraagd door kandidaat Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning Hier niets schrijven - Woonhaven

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING - 2017 Cel Huisvesting gemeente OCMW De Panne Met dit formulier kunt u een sociale huurwoning aanvragen. U dient dit document volledig ingevuld en ondertekend

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30 uur Pagina

Nadere informatie

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met:

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met: Betreft: Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

Huurwoning. Ooms Makelaars

Huurwoning. Ooms Makelaars Huurwning Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende Stuiverstraat 401 a 8400 Oostende Tel

Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende Stuiverstraat 401 a 8400 Oostende Tel Sciaal Verhuurkantr Kepel Bredene-Ostende Stuiverstraat 401 a 8400 Ostende Tel. 059 43 37 78 Inschrijvingsfrmulier 2017 Datum van aanvraag:. /. / 2017 Datum van inschrijving:. /. / 2017 Inschrijvingsnummer:.

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Kandidatennummer Maatschappij voor sociale woningbouw Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen p/a. Belvedèreweg 3, 9000 Gent Tel. 03/210.94.00 Fax. 03/219.05.51 Tel. 09/225.46.38

Nadere informatie

UW DOSSIERBEHEERDER Aanvraaag kraamgeld ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum

UW DOSSIERBEHEERDER Aanvraaag kraamgeld ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum UWW DOSSIERBEHEERDER cntact: telefn: fax: : Aanvraa ag Met dit frmulier kunt u aanvragen als: werknemer (f ambtenaar) zelfstandige werklze invalide gepensineerde Bezrg deze aanvraag ten vregste 4 maanden

Nadere informatie

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning

Inschrijvingsformulier voor een sociale huurwoning HIER NIETS INVULLEN VAK VOOR WOONHAVEN Dossier ook doorgestuurd naar: ABC DIW niet gevraagd door kandidaat Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsnummer:... KBI nummer:. Prioriteit:.

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenfrmulier (altijd vegen bij een aanvraag m Bijzndere Bijstand / Meedenregeling / Participatieteslag / Cmputerregeling / Kwijtschelding gemeentelijke belastingen) Belangrijk Als de frmulieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal huren

Infodossier. Sociaal huren Infdssier Sciaal huren Inhud 1. Algemeen 2. Huren bij een sciale huisvestingsmaatschappij (SHM) 3. Huren bij een Sciaal Verhuurkantr (SVK) 4. Huren bij Vlabinvest 5. Huren bij het Vlaams Wningfnds 6. Meer

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Mevrouw, Meneer, Lees aandachtig het aanvraagformulier! Alle documenten die u aan het OCMW moet bezorgen, staan er duidelijk op vermeld.

Mevrouw, Meneer, Lees aandachtig het aanvraagformulier! Alle documenten die u aan het OCMW moet bezorgen, staan er duidelijk op vermeld. Mevruw, Meneer, U wenst te wrden ingeschreven in het register van de kandidaat-huurders vr een huurwning van het OCMW van Deerlijk. Vr u kan ingeschreven wrden met u aan een aantal vrwaarden vlden, die

Nadere informatie

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind :

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind : Kinderpvang Bwi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Naam Kind : INHOUDSOPGAVE Schriftelijke vereenkmst Deel 1... 3 1. Cntactgegevens Kinderpvang Bwi vzw (= rganisatr)... 4 Administratieve zetel :...

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV Inschrijvingsdatum Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv gelieve hier niets in te vullen. De Mandel cv Inschrijvingsnummer Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: [Vul aan met specifieke info voor uw SHM] NIET INVULLEN CVBA WONEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer:... Aantal slaapkamers : (max. RB..)

Nadere informatie

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN Dossier volledig (= alle documenten ontvangen en waarborg betaald) op: Gelieve hieronder de gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling te noteren. Huidig adres: Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats/

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank m uw visumaanvraag te laten behandelen dr de firma traveldcs. Wij zullen alles in het werk stellen m uw visumaanvraag z vlt mgelijk te laten verlpen. Naar aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HALDERBERGE

GEMEENTE HALDERBERGE GEMEENTE HALDERBERGE TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER WMO Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen zijn wij verplicht uw gegevens te cntrleren. Daarm vragen wij u m kpieën van de gevraagde stukken bij

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE Dit vak is voorbehouden voor OCMW Moorslede, gelieve hier niks in te vullen. Inschrijvingsdatum Inschrijvingsnummer Met dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

5. Welke nationaliteit hebt u? Belg / andere: 6. Wat is de hoogste opleiding die u hebt behaald? (kruis aan a.u.b.) o Universitair onderwijs

5. Welke nationaliteit hebt u? Belg / andere: 6. Wat is de hoogste opleiding die u hebt behaald? (kruis aan a.u.b.) o Universitair onderwijs ALGEMENE VRAGEN VRAGENLIJST LOKAAL SOCIAAL BELEID 1. He ud bent u: jaar 2. Geslacht: Man / Vruw 3. Burgerlijke staat: (kruis aan a.u.b.) Gehuwd Alleenstaand Gescheiden Samenwnend Weduw(e)naar Klsterling(e)

Nadere informatie

Mutatiedossier: Ja / Neen INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016

Mutatiedossier: Ja / Neen INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016 Sociaal Verhuurkantoor Dienst Woonbeleid OCMW Destelbergen Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen Tel: 09/230.08.99 Fax: 09/231.89.90 svk@ocmw-destelbergen.be INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016 Mutatiedossier:

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie Onderstaande bescheiden zijn ndig m een deelnemer fficieel in te kunnen schrijven. Breng het gevraagde mee naar de intake. (kpieën kunnen gemaakt wrden p schl). Inschrijffrmulier(en): vlledig ingevuld,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no.

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let p: dit frmulier is

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Ontvangstbevestiging gestuurd Aanvraag cmpleet ja / nee Gescand en verwerkt in Carel behandeld dr: d.d.: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014-2015 Wij verzeken u de telichting vr het invullen

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Belangrijk Lees dit eerst!

Belangrijk Lees dit eerst! AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Belangrijk Lees dit eerst! Waarvr dient dit frmulier? Dit frmulier vult u in als u tijdens de peride waarin u arbeidsngeschikt

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst tussen organisator en contracthouder

Schriftelijke overeenkomst tussen organisator en contracthouder Schriftelijke vereenkmst tussen rganisatr en cntracthuder Vlgende afspraken kmen tt stand tussen: 1. De rganisatr gezinspvang- en grepspvang: van VZW kinderpvang Wieltjeshve met secretariaat te Menen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Voorwaarden voor Woningruil van Woonbedrijf

Voorwaarden voor Woningruil van Woonbedrijf Vrwaarden vr Wningruil van Wnbedrijf Lees deze ged dr vrdat u de wningruil aanvraagt. Het del van wningruil is dat twee f meer partijen elkaars wning in gebruik willen nemen met als del permanente bewning;

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING DIJLEDAL cvba so, Vaartkom 1B, 3000 Leuven tel 016 /

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING DIJLEDAL cvba so, Vaartkom 1B, 3000 Leuven  tel 016 / INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING DIJLEDAL cvba s, Vaartkm 1B, 3000 Leuven www.dijledal.be tel 016 / 25 24 15 Met dit frmulier kunt u een sciale huurwning aanvragen. U vult het frmulier

Nadere informatie

Schreeuwen in de middeleeuwen

Schreeuwen in de middeleeuwen Schreeuwen in de middeleeuwen Kindervakantieweek 2017 Beste jngens en meisjes! Ok dit jaar is de HEIVLUS kindervakantieweek weer in de laatste week van de zmervakantie, namelijk van maandag 21 augustus

Nadere informatie

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding Gemeente Vaals Vrstelfrmulier vr een gemeentelijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een gemeentelijke nderscheiding? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit):

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Registratieformulier

Registratieformulier De Executeur Registratiefrmulier Dit frmulier valt nder de werkingssfeer van het privacyreglement van De Executeur. De Executeur Vleutenstraat 22 2546 EJ Den Haag Tel.nr Fax Website E-mail Facebk : : :

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie