DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n T: TST 3405; E: W: DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE Belangrijk: De peningstijden van de zijn van maandag tt en met dnderdag van u en des vrijdags van u. Indienen van uw aanvraag is slechts mgelijk p afspraak!! Bij het indienen van uw aanvraag dienen alle persnen vr wie de aanvraag geldt zich persnlijk aan te melden met medeneming van het rigineel pasprt en verige nderstaande dcumenten. Bij het indienen van uw aanvraag met u reeds vldaan hebben aan de administratieksten (kwitantie strting) en het bewijs hiervan hebben bijgevegd aan uw aanvraag. Hudt u rekening mee dat u de riginele dcumenten altijd ter inzage zal meten aanbieden. OP HET STORTINGSBEWIJS VAN DE BANK IS DE VOLGENDE INFORMATIE VERPLICHT; Te strten ten name van : Centrale Betaaldienst Gestrt dr : Naam van de hfdaanvrager (degene die het verzek det) Bijznderheden/wegens : vr het aanvragen van een nbepaalde tijd verblijfsvergunning Alle vreemdelingen afkmstig uit een van de Caricmlanden zijn VRIJGESTELD VAN DE KWITANTIE STORTING. Indien uw verzek wrdt afgewezen, betekent dit niet dat u in aanmerking kmt vr restitutie van de gemaakte ksten. OVER TE LEGGEN DOCUMENTEN: 1. *Verzekschrift gericht aan de Minister van Justitie en Plitie (Vlledig invullen ) Kinderen vanaf 18 jaar meten hun verzek apart indienen; 2. Plakzegel van SRD. 1,50 (plakken p het riginele verzekschrift); 3. Twee (2) recente gedgelijkende pasprt ft s per gezinslid (geen scan f cmputer ft s); 4. *Een ingevuld vestigingsfrmulier (Vlledig invullen); 5. Kpie van alle beschreven pagina s van het pasprt per gezinslid; 6. Gebrteakte kpie en (rigineel ter inzage) per gezinslid; 7. Indien niet in Suriname gebren, een bewijs waaruit blijkt dat betrkkene van Surinaamse rigine is bv. kpie gebrte akte een der uders die in Suriname is gebren, kpie (ud) Surinaamse pasprt van een van de uders etc. 8. Burgerlijke staat: Indien gehuwd: Huwelijksakte kpie en ( rigineel ter inzage) bezit de echtgen()t(e) de Surinaamse natinaliteit dan k een kpie van de ID- kaart/ Pasprt; Indien gescheiden: Echtscheidingsakte kpie en rigineel ter inzage; Overlijdensakte van de echtgen()t(e) kpie en rigineel ter inzage. 9. Kwitantie strting ad SRD 670,- de tegenwaarde van $ 200,- de mgelijkheid bestaat m de strting te vlden bij: 1. DSB bank p de SRD rekeningnummers: f OF 2. VCB bank p het SRD rekeningnummer: OF 3. De Landbuwbank p het rekeningnummer (SRD rekening ): OF 4. De Hakrinbank p het rekeningnummer (SRD rekening ): OF 5. De kas van het Ministerie van Justitie en Plitie, Cmptabele en Financiële afdeling. Adres: Mirandastraat n. 10 Kasuren: Maandag t/m Vrijdag van u. Vr middelen van bestaan zie pagina 2 1

2 10. Middel van bestaan: Dcumenten verleggen die vr u van tepassing zijn: Werknemers: Werkgeversverklaring (rigineel,niet uder dan 3 maanden, met de hgte van het inkmen, datum van afgifte, bedrijfsstempel en handtekening): Ondernemers die vergunningplichtig zijn: Kpie winkel/bedrijfsvergunning en (rigineel ter inzage): Ondernemers die niet vergunningplichtig zijn: Uittreksel KKF (rigineel, niet uder dan 1 jaar): Een recente SAS betalingsbewijs. Afhankelijke gezinsleden (schlieren f studenten, echtgenten, cncubanen en minderjarigen) Officiële brief van de schl f universiteit: Zie pag. 4 m.b.t. dcumenten van de persn/ persnen van wie u financieel afhankelijk bent (garantsteller). Andere inkmsten w.. : Bewijs van pensienuitkering niet uder dan 3 maanden: Bankverklaring (Met sald) f bankafschriften van de afgelpen 3 maanden: Kpie jaarpgave niet uder dan 1 jaar met de ndige stempel. 2

3 VERZOEKSCHRIFT Aan Onderwerp : de Minister van Justitie en Plitie : aanvraag vestiging Datum : V.Z. n. : Geachte Minister, Ondergetekende. gebren p / / te.. pasprt n.:... geldig tt... wnende aan de. te... nadert U met het verzek hem/ haar vestiging, ingevlge art. 13 van de Vreemdelingenwet 1991 (S.B n. 3) te verlenen in Suriname. Het verblijf wrdt tevens aangevraagd vr de navlgende gezinsleden: 1. gebren te p gebren te p gebren te p gebren te p gebren te...p... Hgachtend, Leges :... Kwitantienummer :... plakzegel Telefn n. :... adres : 3

4 MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n T: TST 3405; E: W: DOCUMENTENLIJST GARANTSTELLING De garantsteller dient zich in persn aan te melden. Bij aanvragen van de categrie Surinaamse Origine, heft de garantsteller niet in persn te verschijnen. Afhankelijk van uw inkmen mag u vr maximaal 3 persnen garant staan. Is de garantsteller Surinamer: 1. Kpie ID kaart f pasprt van de garantsteller (rigineel ter inzage) 2. Origineel bewijs van inschrijving van CBB van de garantsteller (niet uder dan 6 maanden ) 3. Middel van bestaan van de garantsteller, u kunt uit nderstaande een keuze maken. a. Werknemers: Werkgeversverklaring rigineel en niet uder dan 3 maanden met de hgte van het inkmen, datum van afgifte en bedrijfsstempel en handtekening van de werkgever, lnslip niet uder dan 3 maanden, lnbelasting verklaring niet uder dan 3 maanden (n.v.t. vr persnen in verheidsdienst) b. Ondernemers die vergunningplichtig zijn: Kpie winkel/bedrijfsvergunning (rigineel ter inzage) EN en recente SAS betalingsbewijs van de garantsteller c. Ondernemers die niet vergunningplichtig zijn: Uittreksel KKF (rigineel, niet uder dan 1 jaar) EN en recente SAS betalingsbewijs van de garantsteller d. Andere inkmsten w.. : Bewijs van pensienuitkering niet uder dan 3 maanden Bankverklaring (Met geneg sald ) f bankafschriften van de afgelpen 3 maanden Kpie jaarpgave niet uder dan 1 jaar met de ndige stempel 4. Garantstellingsfmulier vlledig invullen en ndertekenen Is de garantsteller Vreemdeling: 1. Kpie pasprt van de garantsteller (alle beschreven pagina s) rigineel ter inzage 2. Kpie van een geldige vestigings-f verblijfvergunning van de garantsteller 3. Origineel bewijs van inschrijving van CBB van de garantsteller(niet uder dan 6 maanden ) 4. Middel van bestaan van de garantsteller, u kunt uit nderstaande een keuze maken. a. Werknemers: Werkgeversverklaring rigineel en niet uder dan 3 maanden met de hgte van het inkmen, datum van afgifte en bedrijfsstempel en handtekening van de werkgever, kpie van de werkvergunning van de garantsteller (deze dient te wrden aangevraagd bij het Ministerie van ATM) lnslip niet uder dan 3 maanden, lnbelasting verklaring niet uder dan 3 maanden (n.v.t. vr persnen in verheidsdienst) b. Ondernemers die vergunningplichtig zijn: Kpie winkel/bedrijfsvergunning (rigineel ter inzage) EN en recente SAS betalingsbewijs van de garantsteller c. Ondernemers die niet vergunningplichtig zijn: Uittreksel KKF (rigineel, niet uder dan 1 jaar) EN en recente SAS betalingsbewijs van de garantsteller d. Andere inkmsten w.. : Bewijs van pensienuitkering niet uder dan 3 maanden Bankverklaring (Met geneg sald ) f bankafschriften van de afgelpen 3 maanden Kpie jaarpgave niet uder dan 1 jaar met de ndige stempel 5. Garantstellingsfmulier vlledig invullen en ndertekenen 4

5 GARANTSTELLINGSFORMULIER Behrt bij het verzek van: dhr / mw... inzake aanvraag tt verblijf / verlenging van verblijf / vestiging/naturalisatie. GEGEVENS VAN DE GARANTSTELLER De Ondergetekende :... Gebrte datum en plaats:... Wnende :... Cntactnummer:... Natinaliteit:... pasprtnummer/ ID nummer :... Verblijfsstatus:... Middelen van bestaan:... Vr heveel persnen staat u reeds garant:.. Verklaart zich te verplichten vr zijn/haar rekening te nemen de ksten van levensnderhud, huisvesting, ziekteksten en eventuele uitzetting van de in Suriname tegelaten persn/persnen: GEGEVENS VAN DE VREEMDELING N Naam en vrnamen (vluit) Gebrte datum en plaats Natinaliteit Adres in Suriname:... Huidige verblijfsstatus (geldig tt):... De relatie tussen de garantsteller en vreemdeling:... Paramarib,... Handtekening van de vreemdeling: Handtekening van de garantsteller :. Plakzegel SRD 1,50 Ingevlge art. 20 van het Vreemdelingenbesluit S.B n.85 zijn verplichtingen, vrtvleiende uit een garantstelling vereenkmstig artikel 17 lid 1 nder b, hebben uitsluitend betrekking p ksten, verrzaakt binnen tien jaren nadat de vergunning is verleend. 5

6 VESTIGINGSFORMULIER Gegevens te verstrekken bij verzek tt vestiging ingevlge art 13 van de Vreemdelingenwet 1991 j. 16 Vreemdelingenbesluit N Verzeker Echtgent/ Cncubine Minderjarige kinderen Onder andere 1 Naam 2 Vrnaam/ Vrnamen 3a 3b Pasprt n. Geldig tt 4 Geslacht 5 Gdsdienst 6 Berep 7 Natinaliteit 8 Gebrtedatum 9 Gebrteplaats 10 Burgerlijke staat 11 Vregere wn en verblijf plaatsen 12 Tijdstip van aankmst in Suriname 13 Dagtekening van verblijf in Suriname 14 Huidige wnplaats 15 Grnden die tt het verzek tt vestiging leiden 16 Nadere bijznderheden Paramarib,... Verzeker,. 6

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie