Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)"

Transcriptie

1 Openingstijden: website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens ndig. Om u in staat te stellen deze gegevens verzichtelijk en vlledig aan te leveren, hebben wij nderstaande vragenlijst pgesteld. Wij verzeken u de vragen, vr zver van tepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij vrkeur kpieën daarvan) mee te sturen. Vr Ondernemers: Vldet u aan het urencriteria: (minimaal uur) Ja/Nee (indien ja, graag specificatie meezenden.) Wilt u FOR (als ndernemer kunt u een FISCALE OUDEDAGSRESERVE (FOR) pbuwen? Ja/Nee Dat det u dr jaarlijks een deel van uw winst pzij te zetten.) (indien van tepassing) Denkt u er aan (indien van tepassing) m de vrraadlijst per en een kilmeter- en urenadministratie mee in te leveren. Persnlijke gegevens (stuur een kpie legitimatiebewijs mee) Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte f de aangiftebrief mee. U heft de gegevens die al p dat frmulier staan hiernder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Uw gegevens Naam en vrletters :. Adres : Pstcde en wnplaats : Telefn privé :. Telefn werk/mbiel : . Sfinummer (BSN) : Gebrtedatum : M / V. Bankrekening teruggave : Echtgen()t(e) / partner. Let p: Naam en vrletters :.. Adres : Pstcde en wnplaats :... Sfinummer (BSN) : Gebrtedatum : M / V. Bankrekening teruggave :.. Indien uw echtgen()t(e) / partner zelf k inkmsten f aftrekpsten heeft, met hij f zij een eigen frmulier invullen.

2 Vr gehuwden/geregistreerd partners: Bent u het hele jaar 2014 gehuwd geweest? Ja/nee Bent u in 2014 gehuwd? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) : Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :.. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Z ja, p (datum) :. Bent u gehuwd nder huwelijkse vrwaarden/ partnerschapsvrwaarden? Ja/nee : Z ja, wij ntvangen graag een kpie vr ns dssier, tenzij we deze al eerder van u hebben ntvangen. Vr ngehuwden: Wnde u in het hele jaar 2014 samen? Ja/nee Bent u beiden het hele jaar 2014 p hetzelfde adres in het bevlkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Z nee, welke peride wel? (data) :.. Bent u in 2014 gaan samenwnen? Ja/nee : Z ja, p (datum) :.... Bent u in 2014 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Z ja, p (datum) :. Heeft u samen een ntarieel samenlevingscntract? Ja/nee Z ja, p (datum):. Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja/nee : Z ja, p (datum):. Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja/nee : Z ja, p (datum) :.. Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja/nee Z ja, p (datum) : Bent u als partner aangemeld vr de pensienregeling van uw partner? Ja/nee : Z ja, p (datum) :... Is uw partner aangemeld als partner vr uw pensienregeling? Ja/nee : Z ja, p (datum) : Bent u samen eigenaar van uw wning? Ja/nee : Z ja, p (datum) :. Kinderen Heeft uw huisgent een minderjarig kind dat bij hem/haar wnt? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) Heeft u thuiswnende kinderen? Z ja: vul hiernder de vrletters, gebrtedata en Burgerservicenummer (BSN) van de kinderen in. Vrletters l Gebrtedatum l Burgerservicenummer (BSN).. Is uw persnlijke situatie in 2014 anders dan in 2013? Ja/nee

3 Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Vrlpige aanslag(en)/teruggave(n) Indien u dit jaar vr het eerst uw aangifte dr ns laat verzrgen: een kpie van uw aangifte ver 2013 Eventuele beschikkingen kinderpvangteslag 2014, huurteslag 2014, zrgteslag 2014 f kindgebnden budget 2014 Werk en verige inkmsten Inkmsten van werkgevers, pensienen e.d. Had u in 2014: inkmsten uit dienstbetrekking een uitkering (van UWV, Sciale Verzekeringsbank en dergelijke) een pensienuitkering f een lijfrente-uitkering, waarp lnheffing is ingehuden In alle gevallen: een kpie van de jaarpgave(n) 2014 van werkgever(s) f uitkeringsinstantie(s) meesturen. Aut van de zaak Rijdt u in een aut van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die ver de bijtelling met wrden betaald al p uw ln ingehuden. U heft geen gegevens te verstrekken. Verklaring geen privégebruik Rijdt u minder dan 500 privékilmeters, dan heeft u mgelijk een verklaring geen privégebruik aut aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever verhandigd, dan is geen belasting ingehuden. De kans is heel grt dat de Belastingdienst u vraagt m aan te tnen dat u inderdaad z weinig privékilmeters heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit met blijken welke zakelijke ritten u p welke datum heeft gemaakt. Ok de bestemmingen en het aantal gereden kilmeters meten zijn vermeld. U heft de rittenadministratie niet mee te sturen. Wn/werkverkeer met penbaar verver Heeft u regelmatig met het penbaar verver naar uw werk gereisd? Z ja dan pgeven: Een kpie van de OV-verklaring f reisverklaring van uw werkgever : Het aantal dagen per week waarp u drgaans per penbaar verver naar uw werk reisde : Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperide : De reiskstenvergeding die u van uw werkgever ntving (jaarbedrag) :

4 Andere inkmsten Heeft u naast uw inkmsten uit dienstbetrekking ng inkmsten uit andere werkzaamheden? Z ja, dan een pgave van: de ntvangen inkmsten de betaalde ksten Graag een specificatie bijvegen. Levenslpverlf Stamrecht Heeft u in 2014 geld pgenmen vr nbetaald verlf dat u heeft gespaard met de levenslpregeling? Ja/nee Z ja, heveel: Z ja, was dit het vlledige teged? Ja/nee Heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de mgelijkheid m uw stamrecht af te kpen? Ja/nee Z ja, tt welk bedrag? Graag een kpie van de pgave. Ouderschapsverlf Alimentatie Van: Heeft u in 2014 uderschapsverlf gehad? Ja/nee : Z ja, dan graag de uderschapsverlfverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen Heeft u in 2014 alimentatie ntvangen? Z ja: Bedrag (niet het bedrag ntvangen vr kinderen) : Eigen wning Naam betaler :. Adres/pstcde/wnplaats :.. Als u de eigenaar en tevens bewner bent van uw eigen (hfd)wning: Waarde vlgens de wz-beschikking 2014 van de Gemeente (waardepeildatum p deze beschikking) per 1 januari Graag kpie bijvegen* :.. Betaalde hyptheekrente (niet de aflssing f premies)* Graag kpie jaarpgaaf bijvegen :.. Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kpie jaarpgaaf bijvegen :. Betaalde erfpachtcann* Graag kpie nta s bijvegen : Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, nderhud, verbetering f aflssing eigenwningschuld. Graag kpie van de ntariële akte bijvegen

5 * Als u tijdelijk twee wningen (geen tweede wning) heeft (gehad): Van beide wningen de wz-beschikking :.. Is de leegstaande (nieuwe) wning uitsluitend bestemd m binnen drie jaar als eigen wning te dienen? : Z ja, dan k van deze wning pgave van rente en dergelijke zals van een eigen wning. Is in 2014 de leegstaande (nieuwe) wning uitsluitend bestemd m binnen drie jaar als eigen wning te dienen? : Z ja, dan k van deze wning pgave van rente en dergelijke, zals van een eigen wning. Is in 2014 de leegstaande (vrmalige) wning minder dan 3 jaar geleden verlaten? : Z ja, datum dat de vrmalige eigen wning is verlaten (vr zver ng niet bekend) en pgave van rente en dergelijke zals van de eigen wning Is de vrmalige eigen wning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkp? : Z ja, pgave van de verhuurperide. Als u in 2014 een wning heeft gekcht: Een kpie van de afrekening van de ntaris van de aankp van de wning Een verzicht van de gemaakte ksten vr de nieuwe wning, zals ksten van de makelaar, ntaris de bank, het kadaster f uw hyptheekadviseur. Vanaf welke datum staat u bij de gemeente p het nieuwe adres ingeschreven? : Als u in 2014 een wning heeft verkcht: Een kpie van de afrekening van de ntaris van de verkp van de wning Verkpksten van de wning, zals ksten van de makelaar, taxatieksten en advertentieksten. Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven p uw ude adres? Heeft u na verkp van de eigen wning (p ) een restschuld? Ja/Nee z ja, betaalde rente ver de restschuld... Graag kpie jaarpgaaf bijvegen. Als u in 2014 vr het eerste een eigen wning gekcht f uw bestaande eigenwning schuld verhgd: Z ja: een kpie van de leningsvereenkmst. Let p! Vr deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2014 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvrbeeld bij uders f eigen BV), dan geldt vr deze leningen bvendien een infrmatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2015.

6 Heeft u een dergelijke lening afgeslten vóór 2014 maar zijn de leningsvrwaarden in 2014 gewijzigd (bijvrbeeld het rentepercentage, de wijze van aflssing f de lptijd), dan met u dit uiterlijk 31 januari 2015 aan de Belastingdienst melden. Als u in 2014 een eigen wning schuld heeft verhgd: Een pgave van de gedane uitgaven vr verbetering f nderhud van de eigen wning met bewijsstukken. Heeft u vr de aflssing van de lening een spaar- f levenhyptheek? Z ja: een kpie van de plis (niet de fferte!), tenzij u deze al eerder aan ns heeft verstrekt Heeft u vr de aflssing van de lening een geblkkeerde beleggings- f spaarrekening? Z ja, een kpie van de vereenkmst, tenzij u deze al eerder aan ns heeft verstrekt Andere nrerende zaken Tweede wning Heeft u een vakantiehuis f een andere dan eigen wning in Nederland f in het buitenland? Z ja, een verzicht van: Het (de) adres(sen) Een pgave van de waarde van de wning vlgens de wz-beschikking van de Gemeente van 2014 p 1 januari 2013 (waardepeildatum). Graag een kpie meesturen Wrdt de wning verhuurd? Wat is dan de kale huurprijs per maand. Adres vakantiehuis, andere wning l Wz-waarde per ( ): / kale huur per maand ( ).. Andere nrerende zaken Heeft u andere nrerende zaken (niet wningen) in Nederland f in het buitenland? Z ja, een verzicht van: Het (de) adres)sen De waarde(n) bij vrije verkp per 1 januari 2014 Adres verige nrerende zaken l Waarde per ( )

7 Mnumentenpand Heeft u een mnumentenpand? Z ja, dan ntvangen wij graag de vlgende infrmatie: Het (de) adres(sen) Een kpie van het afschrift van inschrijving in het mnumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ns heeft verstrekt Een pgave van de waarde van de wning vlgens de wz-beschikking van de Gemeente van 2014 p 1 januari 2013 (waardepeildatum). Graag een kpie meesturen Een pgave van de waarde in het ecnmisch verkeer (vrije verkpwaarde) p 1 januari 2014 De nderhudsksten, betaald in 2014 Wanneer heeft u de pdracht vr het nderhud verstrekt? Ontvangen, te ntvangen en tegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) Adres mnumentenpand l Wz-waarde per ( ) l Waarde vrije verkp p ( ): Terbeschikkingstelling van vermgen verbnden persn f BV Als u vermgen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV f aan een nderneming f BV van een verbnden persn, dan met u dat vermgen en het resultaat daaruit pgeven als resultaat uit verige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, lds, zelfstandige werkruimte f het hebben van een schuldvrdering. Maar k andere situaties zijn mgelijk. Ok als u nder ngebruikelijke vrwaarden binnen de familiesfeer vermgen ter beschikking stelt aan een nderneming f BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van tepassing zijn. Wij verzeken u daarm aan ns mee te delen f u (financiële) banden nderhudt met verbnden ndernemingen f venntschappen. Z ja, dan ntvangen wij graag nder meer: de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbnden nderneming f BV Een aanduiding van de aard van verbndenheid (bijvrbeeld: nderneming partner f BV van vader ) de waarde(n) per 1 januari 2014 en 31 december 2014 van het terbeschikkinggestelde vermgen de meest recente wz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde nrerende zaak de pbrengsten en de ksten Indien u een huwelijkspartner f geregistreerd partner bent van de verbnden persn, dan zijn vr de aangifte de huwelijksvrwaarden van belang. Dit geldt k als uw huwelijkspartner f geregistreerd partner het vermgensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbnden persn.

8 Inkmsten uit aanmerkelijk belang Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV f NV? : Ja/nee Z ja, heeft u in 2014 hieruit dividend ntvangen f heeft u aandelen verkcht? Ja/nee Z ja, graag een specificatie van de inkmsten en de ingehuden dividendbelasting. Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) Bankrekeningen, spaartegeden, vrderingen en cntant geld Van alle bank- en girrekeningen (inclusief geblkkeerde tegeden spaarlnregeling) het sald per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (kpie jaarverzicht) Van de vrderingen het sald per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (specificatie) Cntant geld vr zver meer dan 512 (1.024,-- vr partners) per 1 januari 2014 en 31 december 2014 Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het wrd, maar exclusief nrerende zaken): Een verzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (bijvrbeeld de fndsenstaat van uw bank) Het bedrag van de in 2014 ingehuden dividendbelasting Het bedrag van de in 2014 ntvangen buitenlandse dividenden en ingehuden buitenlandse dividendbelasting per fnds Bij kapitaalverzekeringen: een kpie van de plis (m te berdelen f een vrijstelling van tepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaarpgave van de pgebuwde waarde Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervr kunnen vrijstellingen gelden Andere bezittingen, NIET vr persnlijk gebruik in eigen huishuden Vrbeelden: zals inbedel in een verhuurde wning, een verhuurde caravan f bt Een verzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december Kunstvrwerpen (ten minste vr 70% belegging) Vrbeelden: verzameling kunstvrwerpen ter belegging, verzameling ldtimers ter belegging Een verzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december 2014 Schulden Alle schulden zals schulden vr de aanschaf van een tweede wning, bt, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefnie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan vr de eigen wning). Een verzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december 2014

9 Bijzndere aftrekpsten Ziekteksten Als u in 2014 een aanzienlijk bedrag aan ziekteksten heeft betaald dat niet wrdt verged dr uw verzekering, dan heeft u mgelijk recht p een aftrek wegens ziekteksten. Onder ziekteksten vallen de niet-vergede ksten van artsen, ziekenhuizen, dr een arts vrgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ok dieetksten en verversksten kunnen nder vrwaarden in aftrek wrden gebracht. Niet als ziekteksten wrden aangemerkt bijvrbeeld premies vr uw ziektekstenverzekering, bijdragen f eigen risic s Zrgverzekeringswet, uitgaven vr zrg die vlgens de Zrgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafenisksten, eigen bijdragen p grnd van AWBZ en WMO, brillen f cntactlenzen, glaserbehandelingen, sctmbielen, rlstelen, aanpassingen aan een wning, bepaalde in-vitrfertilisatiebehandelingen, krukken, lprekken, rllatrs. Let p: Er geldt een inkmensafhankelijke drempel vr de aftrek van ziekteksten. Vr een verzamelinkmen tt is de drempel 125. Vr inkmen bven 7.457,- is deze 1,65% van het verzamelinkmen. Vr inkmen bven bedraagt de drempel 653 plus 5,75% ver het verzamelinkmen bven Als uw ksten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek te te kmen, geef dan een specificatie van alle ziekteksten. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee Schlingsksten Heeft u in 2014 meer dan 250,- ksten gemaakt vr schling van uzelf f uw partner/echtgent? Dit kan zijn vr een pleiding vr een nieuw berep f vr een pleiding m uw huidige berep beter te kunnen uitefenen. Alimentatie Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee Heeft u in 2014 alimentatie betaald aan uw ex-echtgen()t(e)? (Het gaat niet m alimentatie vr de kinderen) Het in 2014 betaalde bedrag Naam en adresgegevens van uw ex-echtgen()t(e) en bsnnr. Lijfrentepremies De in 2014 betaalde premies Een kpie van de plis (niet de fferte), tenzij al eerder verstrekt De pensienpgave (UPO) van het pensienfnds van uw werkgever ver 2013 Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen De in 2014 betaalde premies Een kpie van de afgeslten plis, tenzij al eerder verstrekt Giften Heeft u giften gedaan aan een als zdanig aangewezen algemeen nut begende instelling (ANBI)? Denk k aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kstenvergeding waar u wel recht p had. Giften meten schriftelijk kunnen wrden aangetnd. De giften meten ttaal meer dan 60 bedragen. De giften meten bvendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk)

10 verzamelinkmen (vóór aftrek persnsgebnden aftrek) verschrijden (tenzij sprake is van een zgenemde peridieke gift) Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee Levensnderhud minderjarige kinderen Draagt u vr minimaal 416,- per kwartaal bij aan het levensnderhud van uw minderjarige kinderen waarvr u geen recht p kinderbijslag heeft? Bijvrbeeld kinderalimentatie. Geef een specificatie van de per kind (met vrletter(s) en gebrtedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen m rechtstreeks betaalde bedragen, maar k m dr u betaalde kleding, vakanties etc. Overige infrmatie Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest vrkmende situaties. Wij verzeken u ns de nderwerpen te melden die in dit frmulier niet zijn pgenmen maar die vr uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem cntact met ns p indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een njuiste aangifte! Het is aan te raden m in ieder geval cntact met ns p te nemen als een van de vlgende situaties p u van tepassing is: partner; U heeft een nderneming f bent een nderneming gestart (bijvrbeeld ZZP-er); U bent medegerechtigde in een nderneming; U heeft uw ude wning verkcht en een andere wning gekcht; U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV; U verhuurt (n)rerende zaken f heeft geld uitgeleend aan de nderneming van een familielid f U bent gescheiden f gescheiden gaan leven in 2014; U gaat binnenkrt scheiden f gescheiden leven; U bent gaan samenwnen f gaat binnenkrt samenwnen; U bent eigenaar van de wning waarin uw uders wnen; U bent c-uder; U heeft dit jaar een erfenis f een schenking ntvangen, f u heeft zelf een schenking gedaan; U heeft recht p een (nverdeeld) aandeel in een erfenis; U heeft aandelen, vrderingen, rechten f schulden waarvan met wrden aangenmen dat daarmee te behalen vrdelen mede een belning vr verrichte werkzaamheden zijn; U heeft vermgensbestanddelen afgeznderd in een zgenemd afgeznderd particulier vermgen f u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan. Let p! Wij verzrgen uw aangifte z vrdelig mgelijk. Daarvr hebben wij de vlledige en juiste gegevens ndig. Neem cntact met ns p als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Telefn: Mevr. Wansart v.d. Westerl Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de dr u verstrekte gegevens njuist en/f nvlledig zijn.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016 Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2016 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens ndig. Om u in staat te stellen deze gegevens verzichtelijk en vlledig aan te leveren, hebben wij nderstaande

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2015 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen:

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2016 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2015. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2015

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2015. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Gegevens Aangifte Inkmstenbelasting 2015 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens ndig. Om u in staat te stellen deze gegevens verzichtelijk en vlledig aan te leveren, hebben wij nderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Persoonlijke gegevens Uw gegevens Naam en voorletters Geslacht Adres Postcode en woonplaats Mobiele telefoonnummer E-mail Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Werk en overige inkomsten

Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier:

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: Klik linksboven bestand, verzenden naar, als bijlage en vul bij uw email het adres in info@pjongenbelastingadvies.nl u kunt natuurlijk

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2014

Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2014. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van de jaarlijkse aangiften zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren,

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Werk en overige inkomsten

Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz GEGEVENS AANGIFTE 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015 Checklist aangifte Om u in staat te stellen de juiste gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, verzoeken wij u onderstaande vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en (kopieën van) de

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 CHECKLIST 2009 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

C H EC K LIST InkomstenBelasting 2008

C H EC K LIST InkomstenBelasting 2008 C H EC K LIST InkomstenBelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum Sofinummer (BSN) Kijkt u ook bij persoonsgebonden aftrek of de aftrek levensonderhoud kinderen van toepassing is.

Voorletters Geboortedatum Sofinummer (BSN) Kijkt u ook bij persoonsgebonden aftrek of de aftrek levensonderhoud kinderen van toepassing is. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Sofinummer (BSN): Geboortedatum:. Bankrekening teruggave:.. Echtgenoot/ partner: Wel/ niet van toepassing. Adres:...

Sofinummer (BSN): Geboortedatum:. Bankrekening teruggave:.. Echtgenoot/ partner: Wel/ niet van toepassing. Adres:... Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 CHECKLIST 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Blaauw belastingadvies

Blaauw belastingadvies Blaauw belastingadvies Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte(n) zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Raadhuis_IB-aangifte 2014-1 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2012 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

CHECKLIST 2010. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

CHECKLIST 2010. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 CHECKLIST 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V CHECKLIST IB 2015 Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing,

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist IB-aangifte 2014 particulieren (beperkt)

Checklist IB-aangifte 2014 particulieren (beperkt) Algemeen Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door ons wilt laten verzorgen, hebben wij veel gegevens en informatie van u nodig. Om u te helpen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te kunnen

Nadere informatie

Naam en voorletters. Postcode en woonplaats. Telefoon privé. Telefoon werk/mobiel. Sofinummer (BSN) Bankrekening teruggave

Naam en voorletters. Postcode en woonplaats. Telefoon privé. Telefoon werk/mobiel. Sofinummer (BSN) Bankrekening teruggave Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie