GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal"

Transcriptie

1 Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze uren zitten mee vervat in de eerder bepaalde huurprijzen. Artikel 2 Het gebruiksreglement zmertent 2014 aldus vast te stellen als vlgt: GEBRUIKSREGLEMENT Zmertent 2014 Vr meer inlichtingen kan u cntact pnemen met de jeugddienst Ivan Dierckx Tel Sint-Crdulastraat Schten 1. Algemene infrmatie De zmertent is het geheel van tenten en randinfrastructuur die de gemeente Schten vrziet tijdens de zmervakantie. Deze zmertent staat in het Park van Schten, Kasteeldreef 61 p de grasweide achter het kasteel. De eerste gebruiker van de zmertent is Hell! Schten. De laatste gebruiker is Park Happening Schten. Tussentijds verhuurt het gemeentebestuur de zmertent vr activiteiten zals een cncert, feest, sprtactiviteit, tneel, film, jeugdatelier, hbbybeefening, beurs, cngres, met een penbaar karakter en gerganiseerd dr een Schtense vereniging. De zmertent kan niet gehuurd wrden dr een plitieke partij f vr een activiteit waarbij men een gelfsvertuiging rechtstreeks f nrechtstreeks beleeft, prmt f verspreidt. Het cllege van burgemeester en schepenen behudt zich de vrijheid m uitznderingen te te staan f activiteiten te weigeren. Activiteiten die dr het gemeentebestuur wrden gerganiseerd en/f rganisaties die eerder drgingen in de zmertent krijgen vrrang p bijkmende initiatieven (Schten Zingt, filmavnden). Enkel de zmertent met bijhrende materialen, zals vermeld in dit reglement, zitten inbegrepen in de huur. Indien de rganisatie bijkmende materialen wil plaatsen, is dit nderhevig aan andere reglementen en wrdt het expliciet aangevraagd aan het cllege van burgemeester en schepenen (via het evenementenlket). Twee pties: Kleine hal: 10 m x 30 m, maximaal 300 persnen tegelaten. Tarief: Huur 225,00 per 24 uur. Waarbrg 500,00. Per activiteit (1 f meerdere dagen) wrdt rekening gehuden met 12 uur pbuw en 12 uur afbuw, dit zit mee vervat in de huurprijs. Kleine & grte hal: Klein: 10 m x 30 m, maximaal 300 persnen tegelaten. Grt: 40 m x 50 m, maximaal persnen tegelaten. Tarief vr beide hallen: Huur 650,00 per 24 uur. Waarbrg 500,00.

2 Per activiteit (1 f meerdere dagen) wrdt rekening gehuden met 12 uur pbuw en 12 uur afbuw, dit zit mee vervat in de huurprijs. Huurperide: Tussen 25 juli 2014 en 24 augustus 2014 kan de zmertent gehuurd wrden. De minimumhuurperide is 1 dag en de maximale huurperide is 14 dagen. De zmertent is al in gebruik vr vlgende evenementen: - Hell! Schten: 4 juli tt 25 juli 2014 (inclusief pbuw & afbuw). - Schten Zingt: 15 tt 17 augustus 2014 (inclusief pbuw & afbuw). - Park Happening Schten: 24 augustus tt en met 1 september 2014 (inclusief pbuw & afbuw). Aanvragen: stap 1: stap 2: stap 3: Neem max. 9 maanden en min. 3 maanden vr de activiteit cntact p met de jeugddienst m na te gaan f de datum ng vrij is. Geef de gegevens van een verantwrdelijke. U krijgt een aanvraagfrmulier, het gebruiksreglement van de zmertent en een aanvraagfrmulier vr ccasinele gelegenheden in Schten tegestuurd. U stuurt het aanvraagfrmulier en het aanvraagfrmulier vr ccasinele gelegenheden ingevuld terug en betaalt de waarbrg binnen de 20 dagen na ntvangst van de waarbrgfactuur. Het spreekt vr zich dat de rganisatr zich met huden aan de activiteiten die werden vermeld p het aanvraagfrmulier. Indien uit de feiten zu blijken dat de gegevens die dr de aanvrager bij de reservatie wrden verstrekt nvlledig en/f njuist waren, kan de activiteit geannuleerd wrden. (Zie k nderaan bij 5. Sltbepalingen - verantwrdelijke ). U maakt z snel mgelijk een afspraak met de jeugddienst. Zij geven meer infrmatie en nemen met u de technische aspecten dr. Dit kan niet telefnisch. Hierbij dient rekening gehuden te wrden met de termijnen zals bepaald vr ccasinele gelegenheden. stap 4: Na de activiteit ntvangt u een factuur vr de huur van de zmertent die u binnen de 20 dagen betaalt. Inbegrepen: energieksten en waterverbruik pdium met afmetingen: 10 m breed x 7 m diep 48 tafels en 500 stelen 10 afvalcntainers (het ledigen van cntainers met restafval wrdt aangerekend) gebruik vaste tiletbarak en tiletcntainer met 4 tiletten brandverzekering van de tenten technische uitrusting van de hal (licht, elektriciteit, water, afver,...) beperkte tapinstallatie (te gebruiken indien u bij de bierhandel bestelt die wrdt aangeduid dr de Organisaties Hell! Schten en Park Happening Schten). Niet inbegrepen: het ledigen van cntainers (zie retributiereglement feestmaterialen) huur van materiaal dat niet tt de uitrusting van de zaal behrt (zie retributiereglement feestmaterialen) de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen

3 billijke vergeding, SABAM en andere belastingen, taksen, retributies en andere rechten die vrtvleien uit de activiteit Waarbrg: de gebruiker staat zelf in vr het achterlaten van de zaal in de testand vóór het gebruik ervan klaarzetten en wegbergen van tafels en stelen. Er dient een waarbrg van 500,00 eur te wrden betaald. Deze zal (deels) wrden ingehuden bij schade, bij nalatigheid (sleutels verlren, lichten laten branden, niet netjes achterlaten, ), wanneer materiaal is verdwenen, wanneer facturen niet tijdig wrden betaald f indien de activiteit een winstgevend en/f cmmercieel karakter vertnt znder dat dit werd drgegeven. Annulatie: Indien men meer dan 8 weken vr de activiteit annuleert wrdt de waarbrg teruggestrt. Indien men minder dan 8 weken vr de activiteit annuleert met de waarbrg vlledig betaald wrden f wrdt deze ingehuden. Afwijkingen kunnen wrden tegestaan dr het cllege van burgemeester en schepenen mits bewezen vermacht. Indien het gemeentebestuur dr vermacht de gehuurde zmertent niet ter beschikking kan stellen, kan hiervr geen schadevergeding wrden gevraagd. Enkel de betaalde waarbrg wrdt terugbetaald. Vrijstelling Het gemeentebestuur van Schten, haar diensten en instellingen, de lkale plitie, de Schtense adviesraden, het OCMW van Schten, Hell! Schten en Park Happening Schten kunnen gratis beschikken ver de zmertent. Ok deze instanties dienen de aanvraagprcedure te vlgen m misverstanden te vermijden. 2. Gebruik van de zmertent Sleutel, badge en alarm Vanaf het genblik dat de zmertent ter beschikking is van de huurder, wrden vlgende zaken vergedragen m gedurende de hele huurperide te gebruiken: - sleutel van de tent - badge m de paaltjes aan de tegang via de Papenaardekenstraat neer te laten - cde en instructies vr het gebruik van het alarm van de zmertent. Daarbij wrdt een telichting gegeven ver het gebruik van de technische materialen en de afspraken vr het penen en sluiten van de zmertent. Het penen en sluiten gebeurt verder dr de gebruiker. Ten laatste twee dagen na het laatste gebruik wrden bvenstaande materialen ter plaatse terug bezrgd waarbij er een nazicht van de structuur gebeurt. Afstaan Het is de gebruikers verbden hun rechten p het gebruik van het zmertent geheel f gedeeltelijk af te staan aan derden f ver te dragen. Het tegen betaling ter beschikking stellen van een nderdeel van de zmertent is tegelaten, mits dit vraf in de aanvraag werd vermeld. Verbden deuren, panelen, zeilen en vleren te benagelen f te beschilderen f van enig permanent hechtingsmiddel te vrzien p tafels en stelen te staan

4 de testand van de zmertent te wijzigen pstellingen te buwen die buiten het kader van de zmertent vallen, znder vrafgaande schriftelijke testemming van het gemeentebestuur dieren binnen te brengen tenzij het gemeentebestuur dit uitdrukkelijk testaat panelen van de hal te verwijderen en terug te plaatsen tenzij het gemeentebestuur dit testaat. Opstellen en afbuwen Op het aanvraagfrmulier van de zmertent meldt u welke materialen u bijkmend zult gebruiken vr uw activiteit. Op het aanvraagfrmulier vr ccasinele gelegenheden kunt u melden welke bijkmende materialen u wilt huren bij gemeente Schten. Indien dit ng wijzigt dient u dit dr te geven aan het evenementenlket. Zdende heeft het gemeentebestuur een ged zicht p de inrichting en de mgelijke risic s van uw activiteit. Transprt met vrachtwagens en persnenwagens met in het park tt een minimum beperkt wrden. Hiervr wrden de verharde wegen gebruikt, in geen geval mag men ver de grasvelden rijden. Aan de parking, Kasteeldreef 42, mgen aut's en vrachtwagens geparkeerd wrden p de daarte vrziene plaatsen. Indien de gebruiker wel ver de grasvelden rijdt, wrden de ksten vr herstel van het veld van de waarbrg afgetrkken. Alle materialen die niet tt de zmertent behren, meten binnen de aangevraagde huurperide geplaatst en verwijderd wrden. Indien deze vrwerpen niet tijdig wrden verwijderd, zullen deze p ksten van de gebruiker verwijderd wrden. Het gemeentebestuur is niet verantwrdelijk vr achtergelaten f verdwenen materiaal. De gebruiker wrdt verndersteld de zmertent netjes achter te laten. De zmertent met vlledig pgeruimd en uitgekeerd wrden. De gebruiker staat in vr het verwijderen van het afval dat er is ten gevlge van zijn/haar manifestatie. Indien dit niet gebeurt, wrdt (een deel van) de waarbrg ingehuden. Einde activiteit Znder vrafgaande machtiging van het cllege van burgemeester en schepenen dienen alle muziekactiviteiten beëindigd te zijn m uur. Persnen die niet betrkken zijn bij de rganisatie wrden ten laatste m uur verzcht de zmertent te verlaten. 3. Veiligheid en hygiëne Indien het gemeentebestuur het ndig vindt, wrdt een bijznder nd- en interventieplan en/f een circulatieplan vr het park pgemaakt. Het gemeentebestuur f zijn afgevaardigde kan m het even wanneer de manifestatie stpzetten indien de regels niet wrden nageleefd. Bij externe dreigingen (bv. mete) kan het gemeentebestuur f zijn afgevaardigde bijkmende bepalingen pleggen f beslissen m de activiteit te annuleren, znder recht p schadevergeding van het gemeentebestuur. Brandveiligheid De wettelijke bepalingen zijn van tepassing. De verantwrdelijke waakt er dus ver dat de gebruikers de nrmen van de brandveiligheid naleven. Het is verbden licht ntvlambare stffen in de zmertent binnen te brengen f er pen vuren te maken. Tijdens de activiteit meten alle nduitgangen ls en bstakelvrij gehuden wrden. EHBO De huurder staat zelf in vr het vrzien van EHBO-materiaal. Indien ndig wrdt een PRIMA-plan pgemaakt zdat de juiste medische inzet kan bepaald wrden.

5 Elektriciteit en ndverlichting Aan de elektrische uitrusting mag niets gewijzigd wrden. De ndverlichting mag nit uitgeschakeld wrden. Aantal deelnemers De gebruiker mag nder geen enkel vrwendsel meer mensen telaten in de zmertent dan vrzien. Deze maxima vindt u bij de algemene infrmatie terug. De rganisatr draagt hiervr zelf de uitdrukkelijke en enige verantwrdelijkheid. Tilet Indien de gebruiker de tiletten (cntainer en/f vaste infrastructuur) gebruikt, zrgt hij zelf vr het tiletpapier, petsgerief e.a. De tiletten wrden na gebruik prper achtergelaten. Tegang tt het park De paaltjes aan de tegang van de Papenaardekenstraat wrden vlak na de activiteit steeds naar bven geplaatst. De rganisatr vlgt de richtlijnen betreffende de in- en uitrijrute van de hulpdiensten strikt p, zals wrdt besprken met de dienst integrale veiligheid. Hinder en lawaai De vrbereiding van activiteiten mag nit vrafgaande activiteiten stren. De gebruiker dient er p te te zien dat er geen geluidsverlast is. De verantwrdelijke brengt de buren schriftelijk p de hgte van geluidsprductie hger dan 85 decibel (geluid in een praatcafé). Aanbieden van drank en eten De rganisatr staat zelf in vr de ndige vergunningen. Bijkmende gas- en elektriciteitsinstallaties meten een keuring krijgen dr een erkende rganisatie. Deze wrden vr de activiteit nagekeken en gecntrleerd dr de brandweer. 4. Aansprakelijkheid Reglement De gebruiker is tijdens het gebruik van de gehuurde zmertent verantwrdelijk vr het naleven van de bepalingen van dit reglement. Wetten, reglementen en vrschriften de gebruiker dient alle wetten, reglementen en vrschriften na te leven die gelden vr de dr hem gerganiseerde activiteit alle belastingen, retributies, taksen en rechten, die vrtvleien uit het gebruik van de activiteiten in de ter beschikking gestelde zmertent, zijn ten laste van de gebruiker, vr zver ze niet betaald werden dr het gemeentebestuur en als dusdanig werden vermeld elders in dit reglement de gebruiker is aansprakelijk vr alle eisen, beten f strafrechtelijke eisen naar aanleiding van authenticiteit, misbruik van naam, vervalsing, eerrf en andere wetsvertredingen alle gebruik van de infrastructuur dient te vlden aan de vrwaarden van de cultuurpactwetgeving. Schade aan gebuw en inbedel De gebruiker is tegenver het gemeentebestuur aansprakelijk vr elke beschadiging van welke aard k aan de zmertent en de inbedel, verrzaakt hetzij dr hemzelf, hetzij dr zijn aangestelde f medewerkers, hetzij dr de teschuwers f derden die zich ter plaatse bevnden ter gelegenheid van de gerganiseerde manifestatie.

6 Wanneer bij het betreden van de zmertent f tijdens het gebruik ervan enige schade wrdt vastgesteld, dient dit dr de gebruikers nmiddellijk meegedeeld te wrden aan het gemeentebestuur. Er wrdt dan een verslag pgemaakt. De verantwrdelijkheid vr de schade en de te betalen vergeding vr het herstel van de schade kan niet wrden afgewend p de afznderlijke deelnemers, nch p het aanwezige publiek. De gebruiker met de schade integraal vergeden, zdra het gemeentebestuur er m verzekt. De mvang van de schade zal dr beide partijen gezamenlijk begrt wrden. Schade mag enkel hersteld wrden via het gemeentebestuur, behudens uitdrukkelijke en vrafgaande machtiging vanwege het gemeentebestuur. Verdwenen Verdwenen materiaal, eigendm van het gemeentebestuur, zal dr de gebruiker verged wrden aan de p dat genblik geldende waarde van nieuw materiaal van dezelfde aard en/f vlgens het reglement ccasinele aangelegenheden. Verzekering De gebruiker is gehuden een allesmvattende geldige plis van burgerlijke aansprakelijkheid en ngevallen vr te leggen. Bij gebrek aan een dergelijke plis behudt het gemeentebestuur het recht de activiteit niet dr te laten gaan, znder ksten vr het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur van Schten zrgt vr een brandverzekering met afstand van verhaal. De gebruiker kan desgewenst bijkmende verzekeringsplissen afsluiten (bv. alle risic s). Bewaarnemer Het gemeentebestuur kan in geen geval beschuwd wrden als bewaarnemer (art van het BW) en kan dus nit aansprakelijk wrden gesteld vr beschadiging, verlies f diefstal van bezittingen van persnen f verenigingen. De gebruiker ziet af van alle verhaal dat hij/zij krachtens de arts en 1721 van het BW zu hebben tegenver de verhuurder en/f tegenver diegenen van wie hij/zij zijn rechten kreeg. Elektriciteit Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk vr het uitvallen f nderbreken van de elektriciteit waardr de manifestatie zu wrden verhinderd. Burgerlijke aansprakelijkheid Het gemeentebestuur is niet verantwrdelijk vr gebeurlijke ngevallen. Geluidsverlast Klachten betreffende geluidsverlast en/f elke andere burenhinder vallen nder de aansprakelijkheid van de gebruiker. Technische materialen De bediening van de technische materialen gebeurt uitsluitend dr de gebruiker. Apparatuur die niet behrt tt het gemeentebestuur f Hell! Schten met technisch in rde zijn en vlden aan de geldende veiligheidsnrmen. Tezicht De gebruiker zrgt zelf vr tezicht p de naleving van de reglementering tijdens de vrbereiding, uitvering en afbuw van de activiteit. Tegangsbewijzen De vrverkp en de verkp van tegangsbewijzen aan de inkm wrden verzekerd dr de gebruiker.

7 5. Sltbepalingen Cntrle De gebruiker is steeds verplicht m een afgevaardigde van het gemeentebestuur tegang te verlenen tt de zmertent met het g p cntrle ver het naleven van de gestelde vrwaarden. Uitzetting Bij niet-naleving van een f meer bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur de vereenkmst teniet den znder enige schadevergeding aan de gebruiker. Ok kunnen de vertreders, nverminderd de invrdering van de schadevergeding en retributies, vr de tekmst wrden uitgeslten van ieder gebruik van de accmmdaties. Betwistingen Alle betwistingen tussen het gemeentebestuur en de gebruikers wrden dr de rechtbanken van Antwerpen beslecht. Verantwrdelijke Deze persn is in eigen naam en eventueel vr rekening van de vereniging verantwrdelijk vr het tegestane gebruik, vr het behud in gede testand van de lkalen, installaties en accmmdaties, vr eventuele aangerichte schade, vr de veiligheid en vr de betaling van de smmen die wegens het gebruik aan het gemeentebestuur verschuldigd zijn. Deze persn dient meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Zijn/haar naam en vlledig adres dienen vermeld te zijn p het aanvraagfrmulier. Hij/zij dient de aanvraag te ndertekenen. Bewijsmateriaal ver de identiteit van de gebruiker kan gevraagd wrden. Bevestiging De terbeschikkingstelling van de zmertent wrdt bij gedkeuring schriftelijk f via bevestigd dr het evenementenlket maar wrdt pas definitief na betaling van de waarbrg zals vrpgesteld in de aanvraagprcedure. Bij niet-betaling tijdens de gestelde termijn vervalt de reservatie. Opties die na 2 weken niet schriftelijk wrden bevestigd met een fficieel aanvraagfrmulier vervallen. Cntactgegevens Jeugddienst (infrmatie en reservatie tent) Sint-Crdulastraat Schten Evenementenlket (aanvraagfrmulier ccasinele gelegenheden) Sint-Crdulastraat Schten

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE De beschikbare ruimten zijn gelegen in de grep van assistentiewningen en lkaal dienstencentrum Huis Driane, Mlenstraat 56 2270

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van de gemeenteeigendom

CONCESSIEOVEREENKOMST Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van de gemeenteeigendom CONCESSIEOVEREENKOMST Cncessieverlening met vaststelling van de vrwaarden vr de uitbating van de gemeenteeigendm gelegen Kasteeldreef 61-2900 Schten (Fyer Cafetaria De Kelder) deel uitmakend van het privaat

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw Functiebeschrijving Tezicht en nderhudsmedewerker vrijetijdsgebuw & cnciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebuw 1. Plaats in de rganisatie De medewerker rapprteert rechtstreeks aan het afdelingshfd

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde sporthal Oostbroek te Nevele geëxploiteerd door Farys TMVW

Reglement van inwendige orde sporthal Oostbroek te Nevele geëxploiteerd door Farys TMVW Reglement van inwendige rde sprthal Ostbrek te Nevele geëxpliteerd dr Farys TMVW Vastgesteld dr het Directiecmité secundaire diensten van DE BEHEERDER (btw-nr.: BE 0200.068.636) met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS SESSIE 1 16 APRIL 2013 (18U - 22U) Wettelijk kader van de fuifcach (1 lesuur) kennismaking met de lkale plitiezne rl

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

CLUBREGLEMENT VVW AALST

CLUBREGLEMENT VVW AALST CLUBREGLEMENT VVW AALST ART.1 Onder de jachthaven waarp dit reglement van tepassing is wrdt verstaan: het bij het VVW Aalst in explitatie zijnde waterppervlak, de daaraan grenzende terreinen, steigers

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen.

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen. Gent, juli 2010 Betreft: Uitndiging vr Agriflanders 2011 13, 14, 15 & 16 januari 2011 Gent site Flanders Exp Geachte, Van dnderdag 13 tt en met zndag 16 januari 2011 gaat p de site Flanders Exp de 7 de

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden)

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN DOCUMENT/ 09/2010 Tussen enerzijds de VZW Wnzrgcentrum De Vrzienigheid die de assistentiewningen beheert, gelegen Kerkhfstraat 31, te 3950 Bchlt,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Telichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de pvlger van het B-Circuit. De hfdredenen vr deze wijziging zijn: Het Prvinciaal Bestuur stelt vast

Nadere informatie

REGLEMENT "Promoactie SUNSET RELAY - BELGIË" GRATIS EN ZONDER AANKOOPVERPLICHTING

REGLEMENT Promoactie SUNSET RELAY - BELGIË GRATIS EN ZONDER AANKOOPVERPLICHTING REGLEMENT "Prmactie SUNSET RELAY - BELGIË" GRATIS EN ZONDER AANKOOPVERPLICHTING Artikel 1: ORGANISEREND BEDRIJF De venntschap L Oréal Belgilux nv, Divisie Cnsumentenprducten (hierna "het rganiserende bedrijf"),

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN.

WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN. HUURVOORWAARDEN HET ENTREPOT WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN. 1. Cntractuele bepalingen: Het cntract geeft recht p: - Het gebruik

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur

Reglement gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur Reglement gebruik gemeentelijke sprtinfrastructuur Artikel 1. Algemene bepalingen Omschrijving gemeentelijke sprtinfrastructuur Onder gemeentelijke sprtinfrastructuur wrden begrepen: de gemeentelijke turnzalen,

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40)

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) DOCUMENT: 11/2014 28/01/2015 Tussen enerzijds de VZW Wnzrgcentrum De Vrzienigheid die de assistentiewningen beheert, gelegen Kerkhfstraat 31,

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Teveging in verband met bijwnen... 2 3. Teveging in verband met de huurlasten... 2 3.1. Vr wat betreft de hgblkken van Velleke en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

City Mountainbike 2015 Reglement

City Mountainbike 2015 Reglement City Muntainbike 2015 Reglement Dagindeling: Inschrijvingen pen m 11u00 12u30 tt 13u30 vrije training p parcurs (0-30min.,iedereen/30-45min. znder kids/ 45-60min. UCI) 13u40 tt 13u55 Gratis Kids initiatie

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

GEBRUIKERS- REGLEMENT SPORTCENTRUM DE BORRE

GEBRUIKERS- REGLEMENT SPORTCENTRUM DE BORRE GEBRUIKERS- REGLEMENT SPORTCENTRUM DE BORRE gedgekeurd p gemeenteraad 4 december 2003 in vege p 1 januari 2004 GEBRUIKERSREGLEMENT SPORTCENTRUM DE BORRE Art. 1: SPORTINFRASTRUCTUUR Het gemeentelijk sprtcentrum

Nadere informatie

AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden)

AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden)

Nadere informatie