Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College"

Transcriptie

1 Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar

2 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari, maar pas aan het einde van het schljaar. Vr de schlen van het vrtgezet nderwijs betekent dit dat de resultaten van de Cit Eindtets niet meer bruikbaar zijn vr de plaatsing bij de aanmelding p 1 april. Het Dr. Nassau Cllege heeft daarm nderstaande plaatsingsrichtlijn samengesteld m de nieuwe leerlingen z ged mgelijk te plaatsen. Niveaugrepen Op het Dr. Nassau Cllege hebben we de vlgende niveaugrepen: - Gymnasium - Atheneum - HAVO - MAVO+ - MAVO - VMBO Kaderberepsgerichte leerweg - VMBO Kaderberepsgerichte leerweg met LWOO - VMBO Basisberepsgerichte leerweg met LWOO Advisering dr de basisschl De basisschl geeft een advies vr plaatsing in het eerste leerjaar. Dat advies wrdt gebaseerd p gegevens uit het leerlingvlgsysteem en de indrukken uit de dagelijkse lespraktijk. Het advies wrdt verder nderbuwd dr tetsen van het CITO, de Drempeltest f andere testen die tt midden grep 8 zijn afgenmen. Werken met een plaatsingsrichtlijn Vr de plaatsingsrichtlijn is gekzen m niet alleen de vergang van grep 8 van het basisnderwijs naar het vrtgezet nderwijs ptimaal te laten verlpen, maar k m de drstrm van de leerling binnen het Dr. Nassau Cllege z succesvl mgelijk te laten zijn. Cncreet betekent dit dat wij bij de telating van een leerling tt het Vw, Hav, Mav- f Vmb-Kb en Bb-niveau er vanuit gaan dat de geplaatste leerling de capaciteiten heeft het diplma van deze pleiding binnen de gestelde tijd te behalen. De plaatsingsrichtlijn is gebaseerd p het leerlingvlgsysteem van grep 6, 7 en 8 van de basisschl. Met behulp van de plaatsingsrichtlijn kan de leerkracht het advies nderbuwen. Tevens creëert de plaatsingsrichtlijn duidelijkheid in de richting van uders: welke criteria hanteert de schl vr vrtgezet nderwijs vr de telating van mijn kind? Bij de plaatsingsrichtlijn staan de gegevens uit het Cit leerlingvlgsysteem vanaf grep 6 centraal: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. 2

3 Met name vr de telating tt vw f hav ligt de nadruk hierbij p de twee laatstgenemde. Deze nadruk wrdt.a. ingegeven dr het inveren van de kernvakken regeling met ingang van het eindexamen van het schljaar : maximaal één vijf vr de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Per nderwijsniveau zijn er drie prfielen waarp een leerling kan wrden aangemeld: het basisprfiel, het twijfelprfiel en het disharmnisch prfiel. Het basisprfiel is vr het betreffende nderwijsniveau het vereiste niveau. Het twijfelprfiel is het prfiel vr leerlingen die niet geheel vlden aan de eisen vr het betreffende nderwijsniveau. Een leerling kan dr bepaalde gebeurtenissen een negatieve prestatie hebben neergezet. In een dergelijk geval geeft de leerkracht van grep 8 in een schriftelijke nderbuwing aan dat een leerling tch p een bepaald niveau geplaatst kan wrden. Het disharmnische prfiel is het prfiel waarbij een leerling niet in aanmerking lijkt te kmen vr een bepaald niveau maar waarbij de rzaak gevnden kan wrden in een gediagnsticeerde leerstrnis f een diagnse p sciaal-emtineel gebied. Ok hiervr levert de basisschl een schriftelijke nderbuwing. Tt slt wrdt k gekeken naar andere leerling-kenmerken uit het nderwijskundig rapprt, de Apeldrnse Vragenlijst f de Sciale Cmpetentie Observatie Lijst en het frmulier nietcijfermatige criteria vr hav en vw leerlingen. Veel leerlingen vlden niet aan alle eisen vr het betreffende nderwijsniveau. In dat geval vragen wij de basisschl extra infrmatie aan te leveren, zdat de plaatsingscmmissie p grnd van de aangeleverde infrmatie een afgewgen besluit kan nemen. Tevens bestaat de mgelijkheid dat de plaatsingscmmissie m een aanvullend gesprek verzekt met leerkracht,intern begeleider en/f uders. De prfielen staan hiernder mschreven. Invering van de plaatsingsrichtlijn betekent niet dat wij leerlingen al definitief determineren in een afdeling. Net als nu het geval is, bestaat vr leerlingen die bven verwachting presteren de mgelijkheid tt pstrmen. Ervaringen van de afgelpen jaren hebben geleerd dat pstrmen vr leerlingen een psitieve impuls betekent: een succeservaring, een belning vr getnde inzet. Afstrmen daarentegen blijkt in veel gevallen een negatief effect p de mtivatie en het zelfbeeld van de leerling te hebben. Het uiteindelijke, gezamenlijke del van basis- en vrtgezet nderwijs is de leerling p de gede plaats te krijgen. De basisschl en de uders zijn de eerst aangewezenen zich daarver een mening te vrmen. Uiteindelijk bepaalt de plaatsingscmmissie van het Dr. Nassau Cllege p welk niveau de leerling het beste kan wrden geplaatst. Plaatsingsrichtlijn vw en hav Basisprfiel vw Dit is het vereiste niveau vr het betreffende nderwijsniveau.de leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem ver het geheel genmen resultaten behaald p A/I-niveau. 3

4 Twijfelprfiel vw De leerling scrt verwegend p A/I-niveau, maar bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde staan te veel scres p B/II-niveau f lager. De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem tenminste 2 van de 3 scres m.b.t. begrijpend lezen f rekenen-wiskunde p B/II-niveau f lager alle 6 scres m.b.t. begrijpend lezen en rekenen-wiskunde p B/II-niveau f lager. De leerling in het twijfelprfiel vldet niet geheel aan de eisen vr het betreffende nderwijsniveau. Het kan hierbij gaan m leerlingen die ng vlp in ntwikkeling zijn, die m.b.t. het niveau ng wat ver lijken te hebben en misschien in de (nabije) tekmst kunnen pstrmen naar een hger niveau. Het kan k gaan m leerlingen waarbij zich in het (schl)leven van de leerling een situatie heeft vrgedaan/vrdet, waardr het presteren p schl tijdelijk negatief is beïnvled. De basisschl wrdt naast het nderwijskundig rapprt gevraagd naar een schriftelijke nderbuwing van het advies de leerling tch te plaatsen p het betreffende niveau. Ok vragen wij de leerkracht het frmulier niet-cijfermatige criteria in te vullen. Disharmnisch prfiel vw Dit prfiel geldt vr leerlingen die, p grnd van het leerlingvlgsysteem, niet aan de eisen van het prfiel lijken te vlden. Een leerling met dit prfiel heeft prblemen met één f twee van de vier leerdmeinen (technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde). De verklaring hiervr ligt dan in een gediagnsticeerde leerstrnis (bijvrbeeld dyslexie) f een diagnse p sciaalemtineel gebied (bijvrbeeld pdd-ns). Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p C/III-niveau f lager. Ok bij dit prfiel wrdt de basisschl naar een schriftelijke nderbuwing van het advies en het ingevulde frmulier niet-cijfermatige criteria gevraagd. Een riënterend gesprek in aanwezigheid van de zrgcördinatr kan nderdeel uitmaken van de telatingsprcedure. Basisprfiel hav Dit is het vereiste niveau vr het betreffende nderwijsniveau. De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem ver het geheel genmen resultaten behaald p A- en B/II-niveau. 4

5 Twijfelprfiel hav De leerling scrt bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde scres verwegend p C/III-niveau. De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem tenminste 2 van de 3 scres m.b.t. begrijpend lezen f rekenen-wiskunde p C/III-niveau f lager 4 f meer scres begrijpend lezen en rekenen-wiskunde samen p C-niveau. De leerling in het twijfelprfiel vldet niet geheel aan de eisen vr het betreffende nderwijsniveau. Het kan hierbij gaan m leerlingen die ng vlp in ntwikkeling zijn, die m.b.t. het niveau ng wat ver lijken te hebben en misschien in de (nabije) tekmst kunnen pstrmen naar een hger niveau. Het kan k gaan m leerlingen waarbij zich in het (schl)leven van de leerling een situatie heeft vrgedaan/vrdet, waardr het presteren p schl tijdelijk negatief is beïnvled. De basisschl wrdt naast het nderwijskundig rapprt gevraagd naar een schriftelijke nderbuwing van het advies de leerling tch te plaatsen p het betreffende niveau. Ok vragen wij de leerkracht het frmulier niet-cijfermatige criteria in te vullen. Disharmnisch prfiel hav Dit prfiel geldt vr leerlingen die, p grnd van het leerlingvlgsysteem, niet aan de eisen van het prfiel lijken te vlden. Een leerling met dit prfiel heeft prblemen met één f twee van de vier leerdmeinen (technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde).de verklaring hiervr ligt dan in een gediagnsticeerde leerstrnis (bijvrbeeld dyslexie) f een diagnse p sciaalemtineel gebied (bijvrbeeld pdd-ns). Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p C/III-niveau f lager. Ok bij dit prfiel wrdt de basisschl naar een schriftelijke nderbuwing van het advies en het ingevulde frmulier niet-cijfermatige criteria gevraagd. Een riënterend gesprek in aanwezigheid van de zrgcördinatr kan nderdeel uitmaken van de telatingsprcedure. Plaatsingsrichtlijn MAVO Basisprfiel mav Dit is het vereiste niveau vr het betreffende nderwijsniveau. De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem ver het geheel genmen resultaten behaald p C/III-niveau. Vr de dmeinen rekenen en begrijpend lezen geldt dat er minimaal een III met zijn behaald. Vr de Mav + klas vlstaat het basisprfiel met psitieve leerlingkenmerken. 5

6 Twijfelprfiel mav De leerling scrt verwegend p C/III-niveau, maar bij maximaal twee nderdelen staan meer dan twee scres p niveau D f lager (IV f V). Disharmnisch prfiel mav Dit prfiel geldt vr leerlingen die, p grnd van het leerlingvlgsysteem, niet aan de eisen van het prfiel lijken te vlden. Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee nderdelen per nderdeel twee f meer scres zien p D -niveau f lager, mgelijk verrzaakt dr een leer- f gedragsstrnis. Een riënterend gesprek in aanwezigheid van de zrgcördinatr kan nderdeel uitmaken van de telatingsprcedure. Plaatsingsrichtlijn VMBO Kaderberepsgerichte leerweg Basisprfiel VMBO-Kaderberepgerichte leerweg De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem ver het geheel genmen resultaten behaald p hg D- en laag C niveau. Dit kmt vereen met niveau IV. Hierbij geldt dat vr rekenen en begrijpend lezen in ieder geval een IV met zijn behaald. Twijfelprfiel VMBO-kaderberepsgerichte leerweg De leerling scrt verwegend p hg D en laag C-niveau/III-niveau, maar bij maximaal twee nderdelen staan meer dan twee scres p niveau E/V. Disharmnisch prfiel VMBO-kaderberepsgerichte leerweg Dit prfiel geldt vr leerlingen die, p grnd van het leerlingvlgsysteem, niet aan de eisen van het prfiel lijken te vlden. Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee nderdelen per nderdeel twee f meer scres zien p E-niveau, mgelijk verrzaakt dr een leerf gedragsstrnis. Een riënterend gesprek in aanwezigheid van de zrgcördinatr kan nderdeel uitmaken van de telatingsprcedure. 6

7 Plaatsingsrichtlijn VMBO Basisberepsgerichte leerweg Basisprfiel VMBO-Basisberepgerichte leerweg De leerling heeft in grep 6 t/m 8 p de tetsen die deel uitmaken van het leerlingvlgsysteem ver het geheel genmen resultaten behaald met verwegend E/V-niveau en vr technisch lezen E- en D-scres. Leerling in de basisberepsgerichte leerweg wrden getest vr leerwegndersteuning. Deze testen bepalen uiteindelijk f de leerling telaatbaar is tt de basisberepsgerichte leerweg met leerwegndersteuning f dat er gekzen met wrden vr het praktijknderwijs. Hetgeen hierbven beschreven is vr de verschillende niveaus is in bijlage 1 schematisch weergegeven. Plaatsing p grnd van het niveauadvies in het nderwijskundig rapprt Basisprfiel De leerling wrdt geplaatst p het geadviseerde niveau. Twijfelprfiel/disharmnisch prfiel Op grnd van alle aangeleverde infrmatie bepaalt de plaatsingscmmissie p welk niveau het Dr. Nassau Cllege de leerling plaatst. Verschil van mening tussen uders en de grepsleerkracht de wens van de uders is hger dan het advies van de basisschl (de leerling vldet niet aan een prfiel): de plaatsingscmmissie ndigt de uders uit vr een gesprek en licht te waarm de leerling niet p het dr uders gewenste niveau wrdt tegelaten de wens van uders is hger dan het advies van de basisschl (de leerling vldet wel aan een prfiel): de plaatsingscmmissie neemt cntact p met de basisschl vr nderbuwing van het advies. Vervlgens ndigt de plaatsingscmmissie de uders uit vr een gesprek. De plaatsingscmmissie bepaalt uiteindelijk het niveau waarp de leerling wrdt geplaatst. 7

8 Samenstelling plaatsingscmmissies: De plaatsingscmmissie Quintus bestaat uit: een afdelingsmanager vw 1 e fase een afdelingsmanager hav 1 e fase twee cördinatren leerling-zaken1 e fase de zrgcördinatr De vrzitter van de plaatsingscmmissie is gemandateerd dr de directeur van de lcatie Quintus. De plaatsingscmmissie Penta bestaat uit: de unitmanager klas 1 de cördinatr leerling-zaken klas 1 de zrgcördinatr de rthpedagg De plaatsingscmmissie is gemandateerd dr de directeur van de lcatie Penta. De plaatsingscmmissie van de regilcaties bestaat uit: de vestigingsmanager de cördinatr leerling-zaken De plaatsingscmmissie is gemandateerd dr de directeur van de regilcaties. Assen, 11 ktber

9 Bijlage 1 Plaatsingsrichtlijn vw Srt prfiel Technisch Spellen Begrijpend Rekenen- lezen lezen wiskunde Basisprfiel A A A A I I I I (gerekend naar M-8, M-7 en M-6) Twijfelprfiel De leerling scrt verwegend p A/I-niveau, maar bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde staan te veel scres p B/II-niveau f lager. Disharmnisch prfiel Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p C/III-niveau f lager. Plaatsingsrichtlijn hav Srt prfiel Technisch Spellen Begrijpend Rekenen- lezen lezen wiskunde Basisprfiel A A B B I I II II (gerekend naar M-8, M-7 en M-6) Twijfelprfiel De leerling scrt bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde scres verwegend p C/III-niveau. Disharmnisch prfiel Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p C/III-niveau f lager. 9

10 Plaatsingsrichtlijn mav Srt prfiel Technisch Spellen Begrijpend Rekenenlezen lezen wiskunde Basisprfiel B/C B/C C C III III III III (gerekend naar M-8, M-7 en M-6) Twijfelprfiel Disharmnisch prfiel De leerling scrt verwegend p C/III-niveau, maar bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde staan te veel scres p D/IV-niveau f lager. Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p C/III-niveau f lager. Dit wrdt mgelijk verrzaakt dr een leer- f gedragsstrnis. Plaatsingsrichtlijn VMBO Kaderberepsgericht Srt prfiel Technisch Spellen Begrijpend Rekenen- lezen lezen wiskunde Basisprfiel hg D hg D laag C laag C I tm IV I tm IV IV IV (gerekend naar M-8, M-7 en M-6) Twijfelprfiel Disharmnisch prfiel De leerling scrt bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde scres verwegend p hg D en laag C/IV-niveau. Een leerling in dit prfiel laat dr de leerjaren heen p één f twee leerdmeinen per dmein 2 f meer scres zien p hg D en laag C/IIIniveau f lager. Dit wrdt mgelijk verrzaakt dr een leer- f gedragsstrnis. Plaatsingsrichtlijn VMBO Basisberepsgericht Srt prfiel Technisch Spellen Begrijpend Rekenenlezen lezen wiskunde Basisprfiel D f E D f E E E IV V IV V V V (gerekend naar M-8, M-7 en M-6) Basisbereps heeft geen twijfel- f disharmnisch prfiel 10

11 Bijlage 2. Verdeling ver de grepen bij de niveau-indelingen I tt en met V en A tt en met D. I 20% hgst scrende leerlingen A 25% hgst scrende leerlingen II 20% bven landelijk gemiddelde B 25% ruim f net bven landelijk gemiddelde III 20% landelijk C 25% net tt ruim nder het landelijk gemiddelde IV 20% nder landelijk gemiddelde D 15% ruim nder het landelijke gemiddelde V 20% laagst scrende leerlingen E 10% laagst scrende leerlingen 11

12 Bijlage 3 12

13 Bijlage 4. Scre frmulier leerdmeinen Grep 6 Technisch lezen Spellen Begrijpend lezen Rekenen- Wiskunde Grep 7 Grep 8 Niveau advies: Prfiel: CITO eindtets 13

14 Bijlage 5: frmulier niet-cijfermatige criteria hav Naam leerling: Klas: Schljaar: Naam dcent: Vak: 1 = nvldende 2 = minder dan gemiddeld 3 = gemiddeld 4 = meer dan gemiddeld Bij het invullen gaat het erm f de leerling de hav kan vlgen. U mag per uitspraak maar één vakje aankruisen. Leervermgen Bereidheid/wil Cncentratie/kan Temp De leerling tnt theretische interesse in de leerstf. De leerling kan gecncentreerd werken tijdens de les. De leerling kan snel èn nauwkeurig werken Leerstijl vrkeur Zelfstandigheid Praktisch /theretisch Transfervermgen De leerling kan zelfstandig en met drzettingsvermgen werken aan pen pdrachten. De leerling kan de therie vertalen naar de praktijk. De leerling kan het geleerde k tepassen in vergelijkbare situaties, bijvrbeeld in andere vakgebieden. Leerprces Planning De leerling kan ged zelfstandig plannen c.q. werken met studiewijzers. Evaluatie Cmmunicatie Taalvaardigheid De leerling kan ged aangeven wat de sterke en zwakke punten zijn in het prces en het prduct en hier cnclusies aan verbinden. De leerling heeft een gede actieve taalvaardigheid en kan k langere teksten aan. 14

15 Bijlage 6: frmulier niet-cijfermatige criteria vw Naam leerling: Klas: Schljaar: Naam dcent: Vak: 1 = nvldende 2 = minder dan gemiddeld 3 = gemiddeld 4 = meer dan gemiddeld Bij het invullen gaat het erm f de leerling het vw kan vlgen. U mag per uitspraak maar één vakje aankruisen. Leervermgen Bereidheid/wil Cncentratie/kan Temp De leerling is nieuwsgierig naar de therie. De leerling kan k znder begeleiding gecncentreerd werken. De leerling kan snel èn nauwkeurig werken Leerstijl vrkeur Zelfstandigheid Praktisch /theretisch Transfervermgen De leerling is in staat zijn eigen leerprces te plannen en uit te veren. De leerling gebruikt de therie als basis vr zijn handelen. De leerling zekt naar mgelijkheden van transfer. Leerprces Planning De leerling kan werken met prbleemgestuurde pdrachten en een eigen aanpak kiezen. Evaluatie Cmmunicatie Taalvaardigheid De leerling kan zelfsturend leren en handelen. De leerling heeft een gede actieve taalvaardigheid en kan k ingewikkelder teksten aan. 15

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport. Bevrderingsnrmen Rapprt Het schljaar is verdeeld in vier perides. Aan het eind van elke peride krijgen de leerlingen een rapprt. Cijfers Op het rapprt staat een cijfer vr elk vak. Dat is het vrtschrijdend

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015 TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2014-2015 Vastgesteld dr CMT: 21 ktber 2013 Met instemming MR: 11 nvember 2013 Ltingsprcedure MA ingevegd (pag. 8-9): februari 2015 1 Telating-

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 Dyslexie is een strnis die gekenmerkt wrdt dr een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/f het vlt tepassen (autmatiseren) van het

Nadere informatie

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden ( in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevrderingsnrmen 2013-2014 1 Inleiding: De bevrdering geschiedt p basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapprt vlgens nderstaande richtlijnen. Het eindrapprt wrdt in de nderbuw vastgesteld met

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor het cursusjaar

Aanmeldformulier voor het cursusjaar Aanmeldfrmulier vr het cursusjaar 2017-2018 In te vullen dr het Almere Cllege Ontvangstdatum aanmeldfrmulier In te vullen dr de huidige schl Leerling Vrnaam: Achternaam: Aanmelding vr leerjaar: 1 2 3 4

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages?

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages? Frequently Asked Questins Onderbuw Wat is tt? tt staat vr Tweetalig Onderwijs. In het Tweetalig Onderwijs wrdt een aantal vakken in het Engels gegeven en wrden de leerlingen gevrmd tt Internatinaal burger.

Nadere informatie

Aanmeldingen voor het cursusjaar 2013-2014

Aanmeldingen voor het cursusjaar 2013-2014 Infrmatiebrchure vr de telatingsprcedure van Basisnderwijs en Speciaal Basis Onderwijs naar Vrtgezet Onderwijs in de prvincie Grningen Aanmeldingen vr het cursusjaar 2013-2014 De reginale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle Dyslexie beleidsplan 2011-2015 Maerlant Brielle 1 Inleiding In het Dyslexie beleidsplan 2011-2015 wrdt het meerjarig strategisch beleid p het gebied van dyslexie van Maerlant vrmgegeven. Dit plan zal de

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding Zrg en Begeleiding nderwijsadvies 1.1 De schl gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en prcedures vr het vlgen van de prestaties en de ntwikkeling van leerlingen. Dit is een nrmindicatr. Telichting:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Ontvangstbevestiging gestuurd Aanvraag cmpleet ja / nee Gescand en verwerkt in Carel behandeld dr: d.d.: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014-2015 Wij verzeken u de telichting vr het invullen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Einde Schooljaar

Nieuwsbrief Einde Schooljaar Den Haag, juni 2016 Nieuwsbrief Einde Schljaar Geachte heer, mevruw, Graag stellen we u in deze brief p de hgte van allerlei zaken die aan het eind van het schljaar belangrijk vr u zijn m te weten. Maar

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Implementatie Leerlijnen

Implementatie Leerlijnen Nieuwsbrief nr. 6 December 2008 Implementatie Leerlijnen Wec-Raad, Pstbus 222, 3500 AE Utrecht, 030-276 9911 inf@wecraad.nl Inhudspgave Vanuit het KIT 1 Tetsntwikkeling speciaal nderwijs en speciaal basisnderwijs

Nadere informatie

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE Vrtgezet Onderwijs Cranendnck Aandacht en Actie vr Levensvatbaarheid RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE AUTEUR(S) : Philip de Gey en Mat van der Heijden DOCUMENTNUMMER : VOCAAL/001 STATUS : Gereed vr verspreiding

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Protocol Meerbegaafden

Protocol Meerbegaafden Prtcl Meerbegaafden Maart 2013 Inhudspgave Inleiding 3 Visie meerbegaafdheid 3 Delstelling 3 Signalering 4 Diagnsticering 4 Cmpacten en Verrijken 5 Levelwerk en Talentenlijn 6 Bvenschlse Plusklas 7 Samenwerking

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

De missie van de school

De missie van de school De missie van de schl De kern van ns nderwijs is nze identiteit. Daarnaast willen wij als schl een veilige en gebrgen mgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd velt en ruimte ntvangt m zich verder

Nadere informatie

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops Bijzndere Richtlijn Keuringen nline webshps Telichting tetsing Keuringsraad t.b.v. nline webshps De Keuringsraad hanteert een aangepast tetsingssysteem t.b.v. nline webshps gezien de grtte (aantal prducten)

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur. Vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de vragenlijst vr het themacertificaat Milieu en natuur. De vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Wolthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: info@skgo.nl. Naam en voornaam ouder/verzorger 2: vader / moeder * vader / moeder * ...

Wolthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: info@skgo.nl. Naam en voornaam ouder/verzorger 2: vader / moeder * vader / moeder * ... Stichting Kindcentrum Oldebrek Wlthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: Naam en vrnaam uder/verzrger 1: vader / meder *... Naam en vrnaam uder/verzrger 2: vader / meder * Vrletters: Vrletters: Gebrtedatum: Burgerservicenummer

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016 KIND Ondergetekende (uder / verzrger) meldt het vlgende kind aan vr de Tussen Schlse Opvang (n.b.: u kunt per frmulier slechts één kind pgeven. Vr ieder kind met een apart frmulier ingevuld wrden): Achternaam:

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur. Criteria en vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Milieu en natuur. De vragenlijst

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Opdracht van CLBSchool

Opdracht van CLBSchool Kinderen met prbleemgedrag He vinden behandelende artsen en CLB elkaar? Dr Inge Van Trimpnt Opdracht van CLB De centra hebben als pdracht bij te dragen tt het welbevinden van leerlingen nu en in de tekmst.

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie