Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een"

Transcriptie

1 Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling. 2. Hierbij wrdt vr elke leerling afgewgen wat vr hem f haar het ptimale vervlg van de leerlpbaan is. 3. De bvenstaande berdeling vindt plaats p basis van de leerresultaten die de leerling in de lp van dat schljaar heeft behaald, de wijze waarp die resultaten tt stand zijn gekmen en andere factren die de kans p succes in het vervlg van de leerlpbaan beïnvleden. 4. Op basis van het bvenstaande kan de schl besluiten tt: a. bevrdering naar een vlgend leerjaar: p hetzelfde niveau f p een ander niveau; met f znder beperkingen in de te kiezen vakken; b. het pnieuw laten den van hetzelfde leerjaar, al dan niet p hetzelfde niveau en eventueel met een gewijzigd vakkenpakket; c. verplaatsing naar een lcatie f schl met een ander nderwijsaanbd. 5. De leerling mag in principe niet twee achtereenvlgende leerjaren tweemaal vlgen. 6. Indien het eindrapprt, dat samengesteld is uit de jaarcijfers van de afznderlijke vakken, vldet aan de bevrderingsrichtlijn vr het betreffende leerjaar, dan heeft de leerling het recht m binnen hetzelfde niveau (dezelfde leerweg) naar het vlgende leerjaar te gaan. 7. De bevrderingsrichtlijnen alsmede de berekening ervan staan gepubliceerd p de website van de schl en wrden dr de mentr met de leerlingen besprken. 8. Aanvullend p het in artikel 4 genemde besluit f het in artikel 6 genemde bevrderingsrecht kan de vergadering k een advies aan de leerling meegeven. Indien het daarbij gaat m een advies dat afwijkt van het bevrderingsrecht f van een eerder aan de schl aangegeven keuze, wrdt aan leerlingen en uders verzcht m uiterlijk de eerste maandag van de zmervakantie dr te geven f men het betreffende advies wel f niet pvlgt. 9. De dcentenvergadering kan aanvullende eisen aan deze bevrdering stellen, met inachtneming van het feit dat een vrwaardelijke bevrdering naar een examenjaar wettelijk niet is tegestaan 10. Ouders/verzrgers en meerderjarige leerlingen kunnen tegen de bevrderingsbeslissing in berep gaan. Tegen de gemtiveerde beslissing kan tt uiterlijk één dag nadat deze is meegedeeld, maar niet later dan wensdag 6 juli 2016 vr uur, schriftelijk berep wrden aangetekend bij de schlleiding. Deze legt het berep vr aan de zgenaamde (lcatieverstijgende) berepsvergadering. De berepsvergadering berdeelt p grnd van de infrmatie, verkregen van uders/verzrgers f meerderjarige leerling en de lcatie, f het berep al dan niet ntvankelijk wrdt verklaard. De berepsvergadering tetst f gecnstateerd kan wrden f de besluitvrming in de dcentenvergadering p (vldende) gede grnden heeft plaatsgevnden. Indien de berepsvergadering van mening is, dat dit niet het geval is, neemt de dcentenvergadering in een zgenaamde revisievergadering het genmen besluit pnieuw in verweging. De schlleiding deelt de uitkmst van de behandeling van het berep z snel mgelijk, dch uiterlijk binnen drie werkdagen na de behandeling mndeling mee. Een en ander wrdt schriftelijk bevestigd.

2 11. Bij de bevrderingsrichtlijnen wrdt een aantal begrippen gebruikt, de betekenis hiervan is: Kernvakken: de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (niet elke Hav-leerling heeft wiskunde) CE-vakken: vakken waar een Centraal Examen van is (Aardrijkskunde, Bilgie, Duits, Ecnmie, Engels, Filsfie, Frans, Geschiedenis, Grieks, Kunst Algemeen, Latijn, M&O, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde) Cmbinatiecijfer: het p een geheel getal afgernde gemiddelde van de vakken Algemene Natuur Wetenschappen 1 (ANW), Gdsdienst (GD) en Maatschappijleer (ML). Vr Gymnasiasten geldt dat Klassieke Culturele Vrming (KCV) k bij het cmbinatiecijfer wrdt meegenmen. In de examenklas kmt het Prfielwerkstuk (PWS) er ng bij, maar dat valt nder de slaag-/zakregeling en niet binnen de bevrderingsrichtlijnen. Bevrderingsrichtlijnen nderbuw Algemeen leerjaar een en twee: In het eerste jaar 8 cijfers vr de 8 vakken (leerlingen met Latijn 9 cijfers). In het tweede jaar 10 cijfers vr de 10 vakken (gymnasiumleerlingen 12 cijfers) Eén cmbinatiecijfer, bepaald dr het gemiddelde van de afgernde cijfers vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid (hv), lichamelijke efening (l), muziek (mu) en drama (dr), elk met hetzelfde gewicht. Een hg cmbinatiecijfer kan een f twee cmpensatiepunten pleveren vr het te behalen aantal punten. Bevrderingsrichtlijnen van klas 1 H/A naar 2 hav Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f 1 x 4 en 1 x 5 In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi) en science (sc) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 48 punten) Cmbinatiecijfer vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid Minimaal: 6 (met maximaal 1 nvldende, niet lager dan een 4) bij een 9: twee cmpensatiepunten Bevrderingsrichtlijnen van klas 1 H/A naar 2 atheneum/gymnasium Maximaal 1 nvldende p het eindrapprt, maar niet lager dan een 5: 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi) en science (sc) gemiddeld minimaal 7,5 (ttaal minimaal 60 punten); begde gymnasiumleerlingen met Latijn hebben bvendien minimaal een 6 vr Latijn. Cmbinatiecijfer vr de vakken Gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid minimaal 6: (met maximaal 1 nvldende, niet lager dan een 4) bij een 9: twee cmpensatiepunten 1 Havisten vlgen geen ANW

3 Bevrderingsrichtlijnen van klas 1 VWO naar 2VWO Maximaal 2 nvldende cijfers en 3 nvldende punten p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f 1x 4 en 1x 5. In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Gemiddeld cijfer vr de vakken Nederlands (ne), (Latijn (la)), Engels (en), Frans (fa), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi) en science (sc): minimaal 6 (atheneum ttaal minimaal 48 punten; pre-gymnasium ttaal minimaal 54 punten) Cmbinatiecijfer vr de vakken Gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid Bevrderingsrichtlijnen van klas 1 TTO naar 2 TTO Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f 1 x 4 en 1 x 5; een vldende vr Engels (en) en tenminste een 7,0 vr Use f English (UE) vr alle Engelstalige vakken In de vakken Nederlands (ne), en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne), (Latijn (la)), Engels (en), Frans (fa), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi) en science (sc) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (TTO-atheneum ttaal minimaal 48 punten; TTO-leerlingen Latijn ttaal minimaal 54 punten) Een vlledig ingevuld Persnal Internatinal Prtfli eerste leerjaar TTO Cmbinatiecijfer vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid minimaal 6: (met maximaal 1 nvldende, niet lager dan een 4) bij een 8: één cmpensatiepunt bij een 9: twee cmpensatiepunten.

4 Bevrderingsrichtlijnen van klas 2 hav naar 3 hav Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du) geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi), natuurkunde (na) en science (sc) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 60 punten). Cmbinatiecijfer vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid (ha), lichamelijke efening (l), muziek (mu) en drama (dr): Bevrderingsrichtlijnen van klas 2 atheneum/gymnasium naar 3 atheneum/gymnasium Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f 1 x 4 en 1 x 5 In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du) geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi), natuurkunde (na), en science (sc) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 60 punten vr gymnasium leerlingen met grieks (gr) en latijn (la) 72 punten). Cmbinatiecijfer vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid (ha), lichamelijke efening (l), muziek (mu) en drama (dr): Bevrderingsrichtlijnen van klas 2 hav naar 3 atheneum (dubbele bevrdering) Er is sprake van een dubbele bevrdering als een leerling p grnd van de behaalde resultaten in 2 hav in aanmerking kmt vr een bevrdering naar het vlgende leerjaar p atheneumniveau. De leerling met dan vr alle vakken gemiddeld minstens een 7,5 hebben en een psitief advies van de dcenten die aan de leerling lesgeven. Dit advies wrdt tijdens de bevrderingsvergadering uitgebracht. Daarnaast met de leerling vlden aan de bevrderingsrichtlijnen van klas 2 hav naar 3 hav, vr de richtlijnen zie hierbven. Bevrderingsrichtlijnen van klas 2 TTO-atheneum/gymnasium naar 3 TTOatheneum/gymnasium Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f 1 x 4 en 1 x 5 In de vakken Nederlands (ne), en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken Nederlands (ne),(latijn (la), Grieks (gr)), Engels (en), Frans (fa), Duits (du) geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), bilgie (bi), natuurkunde (na), science (sc) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (TTO-atheneum: ttaal minimaal 60 punten, TTO-gymnasium: plus Latijn (la), Grieks (gr): minimaal 72 punten) Een vldende vr Engels (en) en tenminste een 7,0 vr Use f English (UE) vr alle Engelstalige vakken Een vlledig ingevuld Persnal Internatinal Prtfli tweede leerjaar TTO Cmbinatiecijfer vr de vakken gdsdienst (gd), tekenen (te), handvaardigheid (ha), lichamelijke efening (l), muziek (mu) en drama (dr): bij een 8: één cmpensatiepunt bij een 9: twee cmpensatiepunten.

5 Bevrderingsrichtlijnen van klas 3 naar 4 Ttaal 12 cijfers, gymnasiumleerlingen 14 cijfers Eén cijfer vr elk van de vakken ne, en, fa, du, gs, ak, wi, bi, ec, na, sc en sk (la en gr) Eén cmbinatiecijfer, bepaald dr de vakken gd, bw en CKV (mu, dr, te en hv) elk met hetzelfde gewicht. Een hg cmbinatiecijfer kan één f twee cmpensatiepunten pleveren, wanneer het gemiddelde van 6 niet is behaald vr de vakken buiten het cmbinatiecijfer. Een psitief advies van de rapprtvergadering vr het gekzen prfiel is zeer wenselijk. De telatingseisen vr een te kiezen prfiel + keuzevak zijn: In de gekzen vakken (uit prfiel + keuzevak) maximaal één nvldende punt. Wrdt wiskunde B gekzen, dan met een leerling afgernd een 7 vr wiskunde hebben behaald. Sprkkelvak: Een leerling kan een extra vak (sprkkelvak) kiezen wanneer het gemiddelde van de afgernde vakken gemiddeld minimaal een 7 is en de de teamleider daar testemming vr geeft. Bevrderingsrichtlijnen van klas 3 Hav naar 4 Hav Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken ne, en, fa, du, gs, ak, wi, bi, ec, na, sc en sk vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 72 punten) Cmbinatiecijfer: Bevrderingsrichtlijnen van klas 3 Atheneum/Gymnasium naar 4 Atheneum/Gymnasium Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken ne, en, fa, du, gs, ak, wi, bi, ec, na, sc en sk vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 72 punten en 84 punten vr Gymnasium) Cmbinatiecijfer:

6 Bevrderingsrichtlijnen van klas 3 TTO(-Gymnasium) naar 4 TTO(-Gymnasium) Maximaal 2 nvldendes p het eindrapprt, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 f In de vakken Nederlands (ne), en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 Vr de vakken ne, en, fa, du, gs, ak, wi, bi, ec, na, sc en sk(en la en gr) vr de afgernde cijfers gemiddeld minimaal een 6 (ttaal minimaal 72 punten vr TTOatheneum en 84 punten vr TTO-gymnasium) Cmbinatiecijfer: Een vldende vr Engels en tenminste een 7,0 vr Use f English (UE) vr alle Engelstalige vakken. Het ERK B2 niveau met aangetnd zijn. Een vlledig ingevuld Persnal Internatinal Prtfli derde leerjaar TTO Bevrderingsrichtlijnen van klas 3 hav naar 4 vw (dubbele bevrdering) Er is sprake van een dubbele bevrdering als een leerling p grnd van de behaalde resultaten in 3 hav in aanmerking kmt vr een bevrdering naar het vlgende leerjaar p atheneumniveau. De leerling met dan vr alle vakken gemiddeld minstens een 7,5 hebben en een psitief advies van de dcenten die aan de leerling lesgeven. Dit advies wrdt tijdens de bevrderingsvergadering uitgebracht. Daarnaast met de leerling vlden aan de bevrderingsrichtlijnen van klas 3 hav naar 4 hav, vr de richtlijnen zie vrige pagina. Bevrderingsrichtlijnen van klas 4 hav naar 5 hav 1. CKV en LO meten minimaal met een vldende zijn afgeslten en wrden niet meegenmen bij het bepalen van het gemiddelde van de eindlijst. 2. De vakken maatschappijleer en gdsdienst wrden rekenkundig gemiddeld. Vr het berekenen van het gemiddelde wrden de p de cijferlijst afgernde cijfers (bestaande uit hele getallen) gemiddeld. Vervlgens wrdt het gemiddelde weer afgernd p het nabij liggende gehele getal: 5,5 wrdt een 6. Vr elk van de nderdelen mag het cijfer niet lager dan een 4 zijn. Het gemiddelde telt als cmbinatiecijfer mee als één eindcijfer. bevrderd naar het 5 e leerjaar bij 0-1 nvldende punten. Bevrderd naar het 5 e leerjaar bij 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de vier niet één van de kernvakken betreft. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 2 x 5, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en beide vijven niet twee van de kernvakken betreffen. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 1 x 5 en 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de 4 niet één van de kernvakken betreft.

7 Bevrderingsrichtlijnen van klas 4 (t)vw naar 5 (t)vw 1. CKV, LO en Glbal Studies meten minimaal met een vldende zijn afgeslten en wrden niet meegenmen bij het bepalen van het gemiddelde van de eindlijst. 2. De vakken ANW en gdsdienst wrden rekenkundig gemiddeld, bij Gymnasiasten wrdt KCV k bij dit gemiddelde betrkken. Vr het berekenen van het gemiddelde wrden de p de cijferlijst afgernde cijfers (bestaande uit hele getallen) gemiddeld. Vervlgens wrdt het gemiddelde weer afgernd p het nabij liggende gehele getal: 5,5 wrdt een 6.Vr elk van de nderdelen mag het cijfer niet lager dan een 4 zijn. Het gemiddelde telt als cmbinatiecijfer mee als één eindcijfer. bevrderd naar het 5 e leerjaar bij 0-1 nvldende punten. Bevrderd naar het 5 e leerjaar bij 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de vier niet één van de kernvakken betreft. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 2 x 5, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en beide vijven niet twee van de kernvakken betreffen. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 1 x 5 en 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de 4 niet één van de kernvakken betreft. Vr deelname aan het IB English A prgramma en het TTO-pakket in klas 5 en 6 gelden de vlgende aanvullende richtlijnen: - Tenminste een vldende vr Engels en tenminste een 7,0 vr Use f English (UE) vr de Engelstalige vakken. - Een vlledig Persnal Internatinal Prtfli vierde leerjaar TTO. Bevrderingsrichtlijnen van klas 5 (t)vw naar 6 (t)vw 1. LO met minimaal met een vldende zijn afgeslten en wrdt niet meegenmen bij het bepalen van het gemiddelde van de eindlijst. 2. De cijfers van de vakken maatschappijleer, ANW en gdsdienst wrden rekenkundig gemiddeld, bij Gymnasiasten wrdt KCV k bij dit gemiddelde betrkken. Vr het berekenen van het gemiddelde wrden de p de cijferlijst afgernde cijfers (bestaande uit hele getallen) gemiddeld. Vervlgens wrdt het gemiddelde weer afgernd p het nabij liggende gehele getal: 5,5 wrdt een 6.Vr elk van de nderdelen mag het cijfer niet lager dan een 4 zijn. Het gemiddelde telt als cmbinatiecijfer mee als één eindcijfer. bevrderd naar het 6 e leerjaar bij 0-1 nvldende punten. Bevrderd naar het 5 e leerjaar bij 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de vier niet één van de kernvakken betreft. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 2 x 5, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en beide vijven niet twee van de kernvakken betreffen. bevrderd naar 5 e leerjaar bij 1 x 5 en 1 x 4, mits het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is en de 4 niet één van de kernvakken betreft. Vr vrtgang deelname aan het IB English A prgramma en het TTO-pakket in klas 6 gelden de vlgende aanvullende richtlijnen: - Tenminste een vldende vr Engels en tenminste een 7,0 vr Use f English (UE) vr de Engelstalige vakken. - Een vlledig ingevuld Persnal Internatinal Prtfli vijfde leerjaar TTO.

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport. Bevrderingsnrmen Rapprt Het schljaar is verdeeld in vier perides. Aan het eind van elke peride krijgen de leerlingen een rapprt. Cijfers Op het rapprt staat een cijfer vr elk vak. Dat is het vrtschrijdend

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevrderingsnrmen 2013-2014 1 Inleiding: De bevrdering geschiedt p basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapprt vlgens nderstaande richtlijnen. Het eindrapprt wrdt in de nderbuw vastgesteld met

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Regels over Bevordering. Pieter Groen Stichting Andreas College

Regels over Bevordering. Pieter Groen Stichting Andreas College RB Regels ver Bevrdering Pieter Gren 2016-2017 Stichting Andreas Cllege Inhudspgave 1 Vrwrd... 3 2 Tetsen en berdeling... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Tetsing... 4 2.3 Begrippenlijst... 4 2.4 Duur... 5 2.5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo Vw Cde - Vr: Van: Betreft: Datum: Leerling en uder(s)/verzrger(s) hav 5 P. Tilman (cnrectr vw 3-6), en H. Heerdink (decaan vw) Prcedure instrm van hav 5 naar vw 5 januari In deze brief staat aangegeven

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Aantal punten vooraf: Vroeger kon je alles kiezen, nu profielen > Binnen profielen nog veel vrijheid Keuze maken op basis van: wat iemand wil wat

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Revius Lyceum Doorn Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de schoolleiding van het Revius Lyceum Doorn en met instemming van de medezeggenschapsraad op 29 september

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018 Hondsrug College Lessentabellen 2017/2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Lessentabellen Hondsrug Start College leerjaar 1 3 Lessentabellen leerjaar 2 4 Lessentabellen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Normen en Determinatie 2013-2014

Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie HNE 2013-2014 Pagina 1 Voorwoord Op onze school ontvangen de ouders/verzorgers driemaal per jaar een tussenrapportage per mail en worden er drie

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo Mededelingen OCenW Bestemd voor: c scholen voor vwo en havo. Voorlichting Datum: 19 juli 1999 Kenmerk: VO/BOB99/31304 Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag:

Nadere informatie

Lessentabellen brugklassen

Lessentabellen brugklassen Lessentabellen brugklassen vmbo-k/g/t vmbo-k/g/t Nederlands 2 2 4 4 Engels 2 2 3 3 Duits 2 wiskunde 2 2 4 4 rekenen 1 1 1 1 nask1 1 2 biologie 1 2 geschiedenis 2 1 aardrijkskunde 2 1 creatief (muziek,

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau Bevorderingsnormen onderbouw schooljaar 2017-2018 Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar: - als voor alle vakken de s een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle op een decimaal afgeronde

Nadere informatie

Rapport: Lessentabel opleiding

Rapport: Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding 1TH natec natuurkunde-techniek Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 ak aardrijkskunde Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 bi biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

Rapport: Lessentabel opleiding

Rapport: Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding 2TH nepl nederlands extra Ja Ja Ja 0,75 0,00 1,00 1,00 1,00 wipl wiskunde plus Ja Ja Ja 0,75 0,00 1,00 1,00 1,00 ak aardrijkskunde Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

EINDEXAMEN. ouderavond 5H en 6V 29 september 2016

EINDEXAMEN. ouderavond 5H en 6V 29 september 2016 EINDEXAMEN ouderavond 5H en 6V 29 september 2016 Examencommissie Voorzitter: mw. M.J.W. Krabbenborg Examensecretarissen: Menno Bartlema (CE) Jos Kieboom (SE) Harm Denissen (Monnikskap) Afdelingsleiders

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Rapport: Lessentabel opleiding

Rapport: Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding HM4 ckv ckv Nee Ja Ja Nee 1,00 1,00 1,00 du Duitse taal Nee Ja Ja Ja 4,00 4,00 4,00 ec economie Nee Ja Ja Ja 4,00 4,00 4,00 en Engelse taal Nee Ja Ja Nee 4,00 4,00 4,00 gs geschiedenis

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 Dinsdag 1 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf Sinds 2012: slaag/zakregeling strenger (gemiddeld 5.5 of hoger bij centraal examen)

Nadere informatie

Overgangsnormen. 4x (ec) + 2x (ne, en, wi) + 1x (fa*, du, gs, bi, ec, nas)

Overgangsnormen. 4x (ec) + 2x (ne, en, wi) + 1x (fa*, du, gs, bi, ec, nas) Overgangsnormen D. Vanuit de niveaus klas 2 bavo2 en bavo3 zal er een bevordering naar een sector en een leerweg moeten plaatsvinden. Beoordeling vindt plaats op basis van de gekozen sector met de volgende

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding op

Studiekeuzebegeleiding op Studiekeuzebegeleiding op 29 november 2016 Ouderavond 3 vwo 1. De Profielen 2. De Profielkeuze 1. Profielen Inhoud: A gemeenschappelijk deel 50% B verplichte profielvakken C profielkeuzevakken D vrije

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

beide profielonderzoeken bestaat eveneens uit een afgerond eindcijfer.

beide profielonderzoeken bestaat eveneens uit een afgerond eindcijfer. Algemeen De dcentenvergadering berdeelt f een leerling een kans van slagen heeft in het vlgend leerjaar. De vergangsnrmen vrmen de hulpmiddelen bij die berdeling. Het besluit van de dcentenvergadering

Nadere informatie

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord VMBO OSG Schoonoord 2 / 10 Inhoudsopgave 1 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 1 - KLAS 2 3 1.1 Algemeen 1.2 Becijfering 1.3 Berekening 1.4 Bevordering 1.5 Lijst met afkortingen 2 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 2 -

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie