Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar"

Transcriptie

1 Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar september 2016

2 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Nadere bepalingen Bijzondere omstandigheden Revisie Begrippenlijst SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

3 1. Rapporten en cijfers 1.1 Het rapportcijfer voor een vak is gebaseerd op minimaal 3 toetsen (bij één uurs-vakken minimaal 2). Toetsen kunnen zijn: oefentoetsen schriftelijke en mondelinge overhoringen repetities (profiel)werkstukken (zoals opstellen, samenvattingen, brieven, boekverslagen en fictieverslagen) vaardigheidstoetsen (zoals practica, luister-, spreek-, schrijf- en stelvaardigheidstoetsen) openboektoetsen 1.2 Aantal rapporten per schooljaar: Alle leerlingen, behalve die in de eindexamenklassen, krijgen per schooljaar drie keer een cijferrapport De leerlingen in de voorexamenklassen van de vmbo-afdelingen ontvangen drie maal per jaar een rapport met voortgangscijfers. Deze cijfers zijn gewogen gemiddelden van de cijfers voor voortgangstoetsen en SE-toetsen in dat leerjaar De leerlingen in de voorexamenklassen van het havo en vwo ontvangen drie maal per jaar een overzicht van de resultaten van de SE toetsen De leerlingen in de examenklassen krijgen twee maal per jaar een overzicht van behaalde resultaten van de SE-toetsen. 1.3 De bevordering vindt plaats op grond van de eindcijfers. In bijzondere gevallen kan de school besluiten daar van af te wijken (zie art. 4). 1.4 De eindcijferberekening vindt op de volgende wijze plaats: De cijfers van het 1 e, 2 e en 3 e rapport (R1, R2 en R3) worden als afgerond cijfer vermeld in zowel één decimaal als zonder decimaal Voor alle leerjaren wordt op elk rapport (R1, R2 en R3) het voortschrijdend gemiddelde per vak aangegeven. Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde cijfer van alle behaalde cijfers. De cijfers op rapport 3 zijn dus het gemiddelde van alle cijfers die door het hele jaar behaald zijn Het cijfer zonder decimaal op R3 is het eindcijfer. 1.5 Voor alle eindexamenkandidaten geldt de landelijke zak-slaagregeling. Deze staat vermeld in het PTA. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

4 2. Bevorderingsnormen 2.1 Leerjaar 1 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Havo leerjaar 1 - Plaatsing in 2 havo bij maximaal 3 tekortpunten. - Opstroommogelijkheden naar Exellius (vwo) na leerjaar 2 (zie 2.2.2) Havo/vwo leerjaar 1 - Plaatsing in 2 havo/vwo bij maximaal 3 tekortpunten - Exellius (vwo): Plaatsing in 2 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. - TTO (havo/vwo): Plaatsing in 2 TTO (havo/vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Het vak EIO moet met een voldoende beoordeling afgerond worden. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de leerling een extra opdracht Vmbo-tl leerjaar 1 - Plaatsing in 2 vmbo-t bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 2 havo/vwo bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken tenminste 7,5 is (CE-vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald Vmbo-k leerjaar 1 - Plaatsing in 2 vmbo-k bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 2 vmbo-tl bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken tenminste 7,5 is (CE-vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

5 2.2 Leerjaar 2 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Havo/vwo leerjaar 2 - Plaatsing in 3 havo bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,0 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald - Exellius (vwo): Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. - TTO (havo/vwo): Plaatsing in 3 TTO (havo/vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Het vak EIO moet met een voldoende beoordeling afgerond worden. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de leerling een extra opdracht Havo leerjaar 2 - Plaatsing in 3 havo bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald Vmbo-tl leerjaar 2 - Plaatsing in 3 vmbo-tl bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 havo als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, economie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 als eindcijfer behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

6 2.2.4 Vmbo-k leerjaar 2 - Plaatsing in 3 vmbo-k bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 vmbo-tl als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, economie, wiskunde en tekenen 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 als eindcijfer behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

7 2.3 Leerjaar 3 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 3 - Plaatsing in 4 Exellius bij maximaal 3 tekortpunten waarvan ten hoogste één tekortpunt voor de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde en - Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. en - Voor het kiezen van een stroom gelden de volgende voorwaarden: - Plaatsing mogelijk in de stroom liberal arts: tenminste een totaal van 18 punten voor wiskunde, geschiedenis en één van de vakken economie of aardrijkskunde én maximaal één tekortpunt voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. - Plaatsing mogelijk in de stroom science: tenminste een totaal van 18 punten voor wiskunde, scheikunde en één van de vakken aardrijkskunde of natuurkunde. Wanneer natuurkunde gekozen wordt, dan móet dit vak meegenomen worden in het totaal van 18 punten. Er mag maximaal één tekortpunt zijn voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. De volgende twee stromen met bijbehorende vakken kunnen worden gekozen: liberal arts verplicht Wi A, B of C Gs Ec Ak liberal arts keuze (2 vakken kiezen) Te M&O Sp-e Fa Du science verplicht WiA of B Sk Bio Ak science keuze (2 vakken kiezen) Ec Na Te Sp-e Havo leerjaar 3 - Plaatsing in 4 havo bij maximaal 3 tekortpunten waarvan ten hoogste 1 tekortpunt voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en - plaatsing mogelijk in profiel NT als: tenminste 18 punten voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken - plaatsing mogelijk in profiel NG als: tenminste 18 punten voor wiskunde, scheikunde en aardrijkskunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken. NB. Indien natuurkunde in het vrije dele is gekozen geldt: tenminste 18 punten voor wiskunde, scheikunde en natuurkunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken. - plaatsing mogelijk in profiel EM als: tenminste 18 punten voor de vakken geschiedenis, wiskunde en economie en maximaal 1 SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

8 tekortpunt in deze vakken - plaatsing mogelijk in profiel CM als: tenminste 18 punten voor drie van de vier vakken in het profiel en maximaal 1 tekortpunt in deze drie vakken - Opstromen naar 4 Exellius (vwo) is mogelijk indien het gemiddelde tenminste een 7,5 is van de afgeronde eindcijfers van de volgende vakken: o Liberal arts: Ne, En, Fa, Du, Wi, Gs, Ec, Ak, Te o Science: Ne, En, Fa, Du, Wi, Sk, Ak, Ec, Na, Te Voor het kiezen van een stroom gelden de volgende criteria: o Plaatsing mogelijk in de stroom liberal arts: Tenminste een totaal van 18 punten voor Wi, Gs en één van de vakken Ec of Ak én maximaal één tekortpunt voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. o Plaatsing mogelijk in de stroom science: Tenminste een totaal van 18 punten voor Wi, Sk en één van de vakken Ak of Na. Wanneer Na gekozen wordt, dan moet dit vak meegenomen worden in het totaal van 18 punten. Er mag maximaal één tekortpunt zijn voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers Vmbo-tl leerjaar 3 - Plaatsing in 4 vmbo-tl als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 3 vmbo-tl is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. de leerling heeft voor al zijn vakken maximaal 3x5, of 1x4 en 1x5 2. de leerling heeft niet meer dan 1 x 5 in zijn examenvakken of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 2 x 5, en voor de overige examenvakken een 6 of meer, met minstens één 7 of hoger of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 1 x 4, en voor de overige examenvakken een 6 of meer, met minstens één 7 of hoger 3. het gemiddelde van de SE s van de CE vakken in leerjaar 4 is minimaal 5,5. 4. voor de vakken die de leerling niet meeneemt naar leerjaar 4 moet gemiddeld een 5,5 behaald zijn. 5. indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. Het vak maatschappijleer telt in 3 vmbo-tl mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling Vmbo-k leerjaar 3 - Plaatsing in 4 vmbo-k als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 3 vmbo-k is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. de leerling heeft niet meer dan 1 x 5 in zijn examenvakken, of 2. de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 2 x 5, en de overige cijfers van zijn examenvakken zijn 6 of hoger en minstens één 7 of hoger, 3. of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 1 x 4 en de overige cijfers van zijn examenvakken zijn 6 of hoger en minstens één 7 of hoger 4. het gemiddelde van de SE s van de CE-vakken is minimaal 5,5. 5. Indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

9 - Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak (economie en ondernemen) telt hierbij als 2 eindcijfers. Dit eindcijfer is het gemiddelde van: - Het onafgeronde gemiddelde van de onderdelen van het profielvak. - Het onafgeronde gemiddelde van de onderdelen van de keuzevakken. - Indien een leerling niet bevorderd kan worden naar 4-vmbo-k zijn er 3 mogelijkheden: 1. doubleren in 3-vmbo-k 2. bevorderen naar 4-vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) voor max. 2 examenvakken 3. Indien de leerling voor meer dan 2 examenvakken moet afstromen naar basis wordt de leerling doorverwezen naar een school met de basisberoepsgerichte leerweg. NB. Het vak maatschappijleer telt in 3 vmbo-k mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

10 2.4 Leerjaar 4 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 4 - Plaatsing in 5 Exellius als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 4 Exellius is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; en 2. 1x5 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is en 4. indien CKV en LO aan het eind van dit schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. De vakken maatschappijleer en anw vormen samen het combinatiecijfer aan het eind van 4 Exellius. De berekening van het combinatiecijfer komt als volgt tot stand: - De behaalde cijfers van de afzonderlijke vakken worden afgerond op een geheel cijfer. Vervolgens worden de hele cijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. Dit combinatiecijfer telt mee in de bevorderingsnormen als één cijfer. - Indien een vak niet meegenomen wordt naar leerjaar 5, dan telt dit vak niet mee in bovenstaande regeling, maar het cijfer voor dit vak mag niet lager zijn dan een afgeronde Havo leerjaar 4 - Plaatsing in 5 havo als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 4 havo is voldaan en aan de volgende criteria: 1. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en het gemiddelde van de SE s van de CE vakken minimaal 5,5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 2. 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en voldaan is aan criteria 1 en 4. indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. Het vak maatschappijleer telt in 4 havo mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling Vmbo-tl leerjaar 4 - Een leerling met een vmbo-tl diploma kan geplaatst worden in 4 havo conform de toelatingseisen van de school. Deze toelatingseisen zijn gepubliceerd op de website van SGR. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

11 2.5 Leerjaar 5 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 5 - Plaatsing in 6 Exellius als aan de becijferde en de niet becijferde PTA-verplichtingen van leerjaar 5 Exellius is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en het gemiddelde van de SE s van de CE vakken minimaal 5,5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 2. 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en voldaan is aan criteria 1 en 4. indien CKV en LO aan het eind van dit schooljaar tenminste voldoende is beoordeeld. - Het combinatiecijfer, behaald in 4 vwo, wordt niet meegenomen in de bevorderingscriteria Havo leerjaar 5 - Een leerling met een havo diploma kan geplaatst worden in 5 Exellius conform de toelatingseisen van de school. Deze toelatingseisen zijn gepubliceerd op de website van SGR. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

12 3. Nadere bepalingen 3.1 Regels ten aanzien van het doubleren Het is in principe niet toegestaan te doubleren: in het eerste leerjaar in twee achtereenvolgende leerjaren twee keer in hetzelfde leerjaar in een leerjaar waarin de leerling is geplaatst na het behalen van een diploma 3.2 Bespreekgebied Indien niet wordt voldaan aan de desbetreffende bevorderingsnormen dan komt de leerling in het bespreekgebied. Dit houdt niet in dat de leerling automatisch wordt bevorderd of doubleert, maar dat de rapportvergadering de desbetreffende leerling bespreekt. In de bespreking worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht). Na overleg met de vergadering bepaalt de afdelingsleider op basis van een gedegen argumentatie of de leerling overgaat de leerling doubleert, of dat de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op SGR, of dat de leerling verwezen wordt naar een andere school. De beslissing is bindend. 3.4 Een bevordering is altijd onvoorwaardelijk. 3.5 Een leerling kan alleen bevorderd worden als het rapport volledig is. Indien het rapport onvolledig is door nalatigheid van de leerling wordt de leerling niet bevorderd. 3.6 In leerjaar 1 worden tot de herfstvakantie geen cijfers lager dan een 4.0 gegeven. 3.7 De schoolleiding behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van de bevorderingsnormen. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

13 4. Bijzondere omstandigheden Wanneer bij het moment van de vaststelling van de prognose van de eindcijfers de afdelingsleider en de mentor veronderstellen dat bijzondere omstandigheden er de oorzaak van kunnen zijn dat een leerling (mogelijk) niet wordt bevorderd, dan kunnen zij deze leerling voordragen bij een commissie bestaande uit het lid CvB, de afdelingsleider en de zorgcoördinator. In het leerlingdossier dienen de gegevens opgenomen te zijn waaruit blijkt dat er inderdaad sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden. Deze commissie toetst of het leerlingdossier compleet is, zorgt ervoor dat dit dossier waar mogelijk wordt aangevuld. Vervolgens wint de commissie informatie in bij docenten, de mentor, de ouders, de leerling en mogelijk de zorgverlener omtrent de veronderstelde bijzondere omstandigheden. De commissie neemt voor de eindrapportvergadering de beslissing in welk leerjaar en niveau de leerling geplaatst wordt. 5. Revisie 5.1 Revisievergadering Ouders kunnen een schriftelijk verzoek indienen hun zoon/dochter opnieuw te bespreken in de revisievergadering op grond van relevante, nieuwe informatie, die bij het door de rapportvergadering genomen besluit geen rol heeft gespeeld. De revisiecommissie beslist of het relevante, nieuwe informatie betreft, waardoor het besluit kan worden herzien. 5.2 Samenstelling revisiecommissie De revisiecommissie bestaat uit het lid CvB, een afdelingsleider en twee mentoren. 5.3 Procedure revisie 1. Ouders kunnen na bekendmaking van het eindrapport schriftelijk revisie aanvragen bij de afdelingsleider 2. Het revisieverzoek dient binnen 2 dagen na bekendmaking van het eindrapport overhandigd te worden aan de afdelingsleider. 3. De revisiecommissie besluit in de laatste schoolweek of op basis van de nieuwe informatie het besluit kan worden herzien. 4. De ouders krijgen voor aanvang van de zomervakantie de beslissing van de revisiecommissie schriftelijk toegezonden. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

14 6. Begrippenlijst - Rapportvergadering: De rapportvergadering bestaat uit de aanwezige lesgevende docenten, de mentor en de afdelingsleider. Niet aanwezige docenten leveren voor de vergadering schriftelijk ter zake doende informatie in bij de afdelingsleider. - Afdelingsleider: Het lid van de schoolleiding dat is belast met de leiding van een afdeling in de school. - Tekortpunt: Een tekortpunt is het getal dat aangeeft hoeveel punten een cijfer lager is dan het cijfer 6. Een vier is 2 tekortpunten. Tweemaal vijf is ook 2 tekortpunten. Het totaal aantal tekortpunten bepaalt de bevordering. - R1, R2 en R3: R1 = rapport 1 e periode, R2 = rapport 2 e periode, R3 = rapport 3 e periode en eindcijfer - MVT: Moderne vreemde taal - Eindcijfer: Het cijfer op het eindrapport R3. Dit is een afgerond cijfer zonder decimalen. - TTO: Tweetalig onderwijs - PTA: Programma van toetsing en afsluiting - SE: Schoolexamen - CE: Centraal eindexamen - Profielen: De volgende 4 profielen heeft de afdeling havo vanaf leerjaar 4 en de afdeling vwo vanaf leerjaar 5: Cultuur en Maatschappij (CM) met de profielvakken geschiedenis, Frans of Duits, aardrijkskunde en tekenen of een derde MVT Economie en Maatschappij (EM) met de profielvakken wiskunde A, economie en geschiedenis Natuur en Gezondheid (NG) met de profielvakken wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie Natuur en Techniek (NT) met de profielvakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende hogere leerjaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Versie 2016 2017, 31 oktober 2016 Vakken 1 Theoretische- en kaderberoepsgerichte leerweg (1TKA 1TKB) NE Nederlands EN Engels GS Geschiedenis

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Roemer Visscher College Wateringse Veld College Zuid-West College Schooljaar 2016 2017 Definitief INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Roemer Visscher College 5 Wateringse Veld College 7 Zuid-West

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3(havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5. Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie - Levensbeschouwing - O&O - Tekenen - Muziek - Lichamelijke

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 Van Naar Overgangs- en sectornormen VMBO 1 VMBO 2 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. 2. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie