Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -"

Transcriptie

1 Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken die je nu kiest, bepalen vr een grt deel de pleidingen die je straks kunt vlgen en hebben invled p het berep dat je later kunt uitefenen. Om te beginnen met je ged geïnfrmeerd zijn ver wat er mgelijk is. Daarnaast is het van belang dat je weet welke keuze ged bij ju past. Als je straks drgaat met de vakken die je liggen, heb je meer plezier in je schlwerk en ben je k meer bereid m er hard vr te werken. Kmende tijd gaan wij, mentren, dcenten, decanen en cnrectren, je helpen m tt een welverwgen keuze te kmen. Allereerst besteden we de kmende maanden in de mentrlessen regelmatig aandacht aan de prfielkeuze. Je werkt zwel individueel als klassikaal aan pdrachten uit de methde prfielkeuze. Daarnaast zullen wij in de klas kmen m je vrlichting te geven ver de inhud van de prfielen. Ok zullen leerlingen uit de bvenbuw je iets kmen vertellen ver de wijze waarp zij hun keuze hebben gemaakt en he zij de vakken in de tweede fase ervaren. Als het ged is, heb je straks niet alleen een ged beeld van wat je zelf wilt en aankunt maar weet je k wat de verschillende vakken in de tweede fase inhuden en welke prfielen het beste p welke vervlgpleidingen aansluiten. In dit infrmatiebekje vind je terug wat er p nze schl gekzen kan wrden. In de vakles wrdt er een beeld geschetst van de inhud van de verschillende vakken in de tweede fase. Veel succes met het maken van juw prfielkeuze! S. Kningsveld, decaan Hav H. Lubberdink, decaan Vw - 1 -

2 Inhudspgave Inleiding Inhudspgave De tweede fase p het Kennemer Lyceum De 2 e fase p het Hav De prfielen Het gemeenschappelijk deel Het prfieldeel Het vrije deel Het geheel vrije deel Het examen Schema prfielen Hav De 2 e fase p het Vw De prfielen Het gemeenschappelijke deel Het prfieldeel Het vrije deel Het geheel vrije deel Het examen Schema prfielen Atheneum Schema prfielen Gymnasium Prcedure prfielkeuze Bijlage 1 - Lijst van afkrtingen Bijlage 2 De decanen Bijlage 3 - Belangrijke data prfielkeuze derde klassen

3 1 De tweede fase p het Kennemer Lyceum Je hebt een brchure in handen waarin allerlei infrmatie ver de tweede fase van het Kennemer Lyceum is gebundeld. Hierin vind je infrmatie ver: de visie van de schl p de tweede fase, de keuzemgelijkheden die je p het Kennemer Lyceum hebt. Visie p en pzet van de tweede fase Kernbegrippen van de tweede fase zijn actief en zelfstandig leren, recht den aan verschillen en brede vrming. De schl wil de leerlingen duidelijk maken dat er van hen bij het leren een actieve huding wrdt verwacht. Bvendien spreekt de schl de leerlingen uit de bvenbuw in tenemende mate aan p hun verantwrdelijkheid. Vr elk vak in de bvenbuw van het Vw en het Hav is een bepaalde studielast vastgesteld. Van deze studielast dient de schl, dr middel van begeleide nderwijstijd (lessen, excursies, werkweken etc.) ruim 60% te verzrgen. Dat betekent dat de leerling 40% van de studielast zelf met verzrgen. In de praktijk kmt het er p neer dat een leerling vr elk lesuur dat p schl wrdt gegeven een half uur zelf met werken. Hierbij kan gedacht wrden aan huiswerk, het maken van praktische pdrachten, het maken van het prfielwerkstuk. Aan het begin van elk schljaar krijgen alle bvenbuwleerlingen een Prgramma van Tetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Daarin staat vermeld welke tetsen meetellen vr het examen, he zwaar de tetsen tellen, de stfmschrijving van de tetsen en wanneer ze wrden afgenmen. Leerlingen wrden in de tweede fase intensief begeleid dr de mentr / cach. In het vierde leerjaar kmen veel veranderingen p hen af. In eerste instantie zal de mentr tijdens de mentrles de leerlingen wegwijs maken. Hij f zij hudt vervlgens het welbevinden en de resultaten van de leerlingen in de gaten. De mentr is dan k het eerste aanspreekpunt vr leerlingen. Wanneer er specifieke vragen zijn ver de prfielkeuze f de keuze vr een vervlgpleiding kunnen leerlingen zich wenden tt de decanen (zie bijlage 2)

4 2 De 2 e fase p het Hav 2.1 De prfielen In de bvenbuw van het Hav kunnen de leerlingen kiezen uit vier prfielen: Natuur en Techniek (N&T) Natuur en Gezndheid (N&G) Ecnmie en Maatschappij (E&M) Cultuur en Maatschappij (C&M) Elk prfiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een prfieldeel en een vrij deel. Vr een vlledig verzicht van de prfielen zie blz.5, een lijst met afkrtingen van de vakken is weergegeven in bijlage Het gemeenschappelijk deel De leerlingen vlgen een grt deel van de lessen in een vast klassenverband. Dit kan wrden gerealiseerd drdat alle leerlingen het gemeenschappelijk deel meten vlgen. De vakken uit het gemeenschappelijke deel zijn: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opveding en Culturele Kunstzinnige Vrming. 2.3 Het prfieldeel De leerlingen kiezen een van de vier prfielen en vlgen de daarbij behrende vakken. Elk prfiel bestaat uit vier prfielvakken, waarin deels k keuzemgelijkheden zitten. 2.4 Het vrije deel Naast de gemeenschappelijke vakken en de prfielvakken met elke leerling een examenvak in het vrije deel kiezen. Een examenvak is een vak dat minimaal met een schlexamen wrdt afgeslten. Het keuzevak is in principe vrij. Indien de keuze m rstertechnische redenen niet mgelijk is, dan wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger een alternatieve keuze gemaakt. In smmige gevallen wrdt de mgelijkheid gebden dat een leerling een extra vak vlgt. Omdat een extra vak bvenp de reguliere studielast kmt is dit alleen weggelegd vr leerlingen die dit echt aan kunnen. De resultaten vr alle vakken meten gemiddeld ruim vldende zijn (minimaal 7,0) en de vergangsvergadering met hierin psitief hebben geadviseerd. Uiteindelijk besluit de cnrectr van de afdeling f de leerling een extra vak mag vlgen. Een leerling die een extra vak kiest, kiest dat vr het hele schljaar. Dit vak met lgisch aansluiten bij het betreffende prfiel p het Vw. Het extra vak wrdt in principe gewn mee gersterd, maar het kan gebeuren dat dit vanwege rstertechnische redenen niet mgelijk is. In dat geval wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger bekeken wat er eventueel wel mgelijk is

5 2.5 Het geheel vrije deel Naast het keuze-examenvak in het vrije deel zijn er ng studielasturen die dr de schl wrden ingevuld. Deze uren wrden nder andere gebruikt vr activiteiten als werkweken, lpbaanriëntatie en excursies. 2.6 Het examen In de tweede fase krijgen leerlingen te maken met een schlexamen en een landelijk (centraal) examen. Aan het einde van 5 Hav hebben leerlingen een centraal examen. Niet alle vakken wrden met een centraal examen getetst. Zie hiervr het verzicht p blz

6 2.7 Schema prfielen Hav Zie de laatste pagina s van dit dcument

7 3 De 2 e fase p het Vw 3.1 De prfielen In de bvenbuw van het Vw kunnen de leerlingen kiezen uit vier prfielen: Natuur en Techniek (N&T) Natuur en Gezndheid (N&G) Ecnmie en Maatschappij (E&M) Cultuur en Maatschappij (C&M) Elk prfiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een prfieldeel en een vrij deel. Een vlledig verzicht van de prfielen is te vinden p bladzijde 9 en 10, een lijst met afkrtingen van de vakken treft u aan in bijlage 1. Leerlingen kunnen naast de genemde vakken deelnemen aan Fastlane. In de vakles Engels zal in de derde klas aandacht wrden besteed aan de inhud van het prgramma van Fastlane. Leerlingen kunnen zich na deze vrlichting pgeven waarna een selectie vlgt. 3.2 Het gemeenschappelijke deel Het gemeenschappelijke deel van het atheneum verschilt van het gemeenschappelijk deel van het gymnasium. Bij het atheneum bestaat dit deel uit de vlgende vakken: Nederlands, Engels, een tweede mderne vreemde taal, Maatschappijleer, Lichamelijke Opveding, Culturele Kunstzinnige Vrming en Algemene Natuurwetenschappen. Een atheneum leerling maakt bij de tweede mderne vreemde taal de keuze uit Duits f Frans. Het gymnasium heeft in het gemeenschappelijk deel de vlgende vakken: Nederlands, Engels, Klassieke taal (Grieks en f Latijn), Maatschappijleer, Lichamelijke Opveding, Klassieke Culturele Vrming en Algemene Natuurwetenschappen. Onze schl heeft ervr gekzen m in de vierde klas alle gymnasiasten zwel Grieks als Latijn te laten vlgen. De tweede klassieke taal maakt geen deel uit van het gemeenschappelijke deel maar is nderdeel van het vrije deel. Aan het einde van de vierde klas kunnen leerlingen hun tweede klassieke taal laten vallen. 3.3 Het prfieldeel Ieder prfiel bestaat p nze schl uit drie verplichte prfielvakken en één prfielkeuze vak. De prfieldelen van het atheneum en het gymnasium zijn in de vierde klas vr alle prfielen hetzelfde. Elk prfiel bestaat uit vier prfielvakken, waarin deels k keuzemgelijkheden zitten. 3.4 Het vrije deel Tt slt kiezen atheneumleerlingen in het vrije deel ng één examenvak. Gymnasiasten mgen naast de verplichte tweede klassieke taal k ng een ander examenvak in het vrije deel kiezen. Aan het einde van de vierde klas besluiten zij vervlgens met welk van beide vakken in het vrije deel zij in 5 gym verder zullen gaan

8 Een vak in het vrije deel heeft een belasting van minstens 400 studielasturen ( zie bladzijde 9 en 10), vr de klassieke taal bedraagt deze belasting 600 studielasturen. Het keuzevak is in principe vrij. Indien de keuze m rstertechnische redenen niet mgelijk is, dan wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger een alternatieve keuze gemaakt. In smmige gevallen wrdt een leerling de mgelijkheid gebden een extra vak te vlgen.. Omdat een extra vak bvenp de reguliere studielast kmt, is dit alleen weggelegd vr leerlingen die dit echt aan kunnen. De resultaten vr alle vakken meten gemiddeld ruim vldende zijn (minimaal 7,0) en de vergangsvergadering met hierin psitief hebben geadviseerd. Uiteindelijk besluit de cnrectr van de afdeling f de leerling een extra vak mag vlgen. Er wrdt geprbeerd m het extra vak gewn mee te rsteren, maar het kan gebeuren dat dit vanwege rstertechnische redenen niet mgelijk is. In dat geval wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger bekeken wat er eventueel wel mgelijk is. 3.5 Het geheel vrije deel Naast het keuze-examenvak in het vrije deel zijn er ng studielasturen die dr de schl wrden ingevuld. Deze uren wrden nder andere gebruikt vr activiteiten als werkweken, lpbaanriëntatie en excursies. 3.6 Het examen In de tweede fase krijgen leerlingen te maken met een schlexamen en een landelijk eindexamen. Aan het einde van 6 Vw hebben leerlingen een centraal examen. Niet alle vakken wrden met een centraal examen getetst. Zie hiervr het verzicht p bladzijde 9 en bladzijde

9 3.7 Schema prfielen Atheneum Zie de laatste pagina s van dit dcument

10 3.8 Schema prfielen Gymnasium Zie de laatste pagina s van dit dcument

11 4 Prcedure prfielkeuze Om het vr de leerling (en uders) mgelijk te maken een ged gefundeerde keuze te kunnen maken is het van belang dat deze z vreg mgelijk p de hgte is van adviezen van de verschillende vakdcenten. Anderzijds is het vr de vakdcenten van belang dat ze vldende tijd hebben m ged gefundeerd hun vakadvies te geven. Deze vakadviezen dienen niet alleen gebaseerd te zijn p de behaalde cijfers, maar k p de (te verwachten) inzet, werkhuding, talenten en capaciteiten. Van belang is hierbij is te denken in mgelijkheden (wat is er ndig m een leerling een bepaald vak te laten kiezen) in plaats van nmgelijkheden (een leerling staat een nvldende dus die mag het vak niet kiezen). Met ingang van dit schljaar wrden deze adviezen (psitief, negatief, neutraal/twijfel) inclusief nderbuwing) dr de vakdcenten in Magister gezet. Dit gebeurt in de week van januari, zdat de leerling vldende tijd heeft m met vakdcenten/mentr/decaan/ cnrectr et cetera te verleggen vrdat deze in de week van 2 maart zijn vrlpige vakkenpakket- en dus prfielkeuze maakt. De vrlpige vakkenpakketkeuze wrdt vervlgens in de rapprtvergaderingen van maart besprken en (indien mgelijk) vrlpig vastgesteld, waarna uiterlijk begin april de definitieve vakkenpakketkeuze ingevuld met zijn. Uiteindelijk wrden de individuele vakkenpakketkeuzes tijdens de vergangsvergadering besprken en definitief vastgesteld. In het hierbven beschreven prces kan het gebeuren dat een leerling tegen het advies van een f meerdere vakdcenten in tch een bepaald vak wil kiezen. Daarm is het van belang m vraf een leidraad af te spreken he de verschillende adviezen meewegen in uiteindelijke besluit f een leerling een bepaald pakket daadwerkelijk mag gaan vlgen: - 1x negatief advies: telaatbaar - 2x negatief advies: niet telaatbaar - 1, 2 f 3x twijfel advies: telaatbaar - 1x negatief advies en 1x twijfel: telaatbaar - Meer keer negatief en/f twijfel advies dan hierbven genemd: ntelaatbaar Alleen een leerling die ten tijde van het vergangsrapprt van de derde klas minimaal een 7,0 staat mag wiskunde-b kiezen. Het kan dus vrkmen dat een leerling een bepaalde cmbinatie van vakken f prfiel niet mag vlgen. Vr de definitieve prfielkeuze krijgen leerlingen/uders een frmulier waarp ze hun definitieve prfiel meten invullen. Dit exemplaar met wrden ndertekend dr de leerling en uders en gereturneerd wrden aan de schl. Tijdens de eindvergadering wrdt het prfiel definitief vastgesteld. Alleen in zeer uitznderlijke gevallen is er ng aanpassing mgelijk. Hiervr dient cntact te wrden pgenmen met de verantwrdelijke cnrectr

12 Bijlage 1 - Lijst van afkrtingen La Gr Ne En Fa Du MVT KT ANW Gs Ma CKV KCV LO Ec WI-A WI-B WI-C WI-D Ak Te/Kg Na Sk Bi M&O FL LOB SLU Latijn Grieks Nederlands Engels Frans Duits Mderne Vreemde Taal Klassieke Taal Algemene Natuurwetenschappen Geschiedenis Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vrming Klassieke Culturele Vrming Lichamelijke Opveding Ecnmie Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D Aardrijkskunde Tekenen en Kunstgeschiedenis Natuurkunde Scheikunde Bilgie Management en Organisatie Fastlane Lpbaan Oriëntatie en Begeleiding Studielasturen

13 Bijlage 2 De decanen Mevr. S.A. Kningsveld Vr vragen ver: HBO pleidingen Prfielen in het Hav Zij is p schl bereikbaar p dinsdag, dnderdag en vrijdag. Dhr. H. Lubberdink Vr vragen ver: Universitaire pleidingen Prfielen in het Vw Hij is p schl bereikbaar p maandag, dinsdag, wensdag, dnderdag en vrijdag. Bezek k de website van de schl met de link naar het decanaat

14 Bijlage 3 - Belangrijke data prfielkeuze derde klassen Week 48 Week 3 Week 4 Week 10 Week 13 Week 14 Week 16 Speeddaten 27 nvember uur Vakvrlichting tweede fase ( he is het vak in de bvenbuw?). Vakadviezen in magister. Leerlingen veren hun vrlpige prfielkeuze in (cmputerlkaal). Vakdcenten en mentren krijgen een verzicht van de vrlpige keuzes. Rapprtvergaderingen + vergadering ver de prfielkeuze. De prfielkeuze van de leerling en de beslissing van de vergadering ver het prfiel wrdt naar huis gestuurd. Vanaf nu is er ruimte vr gesprekken met mentr en/f decaan ver deze Beslissing Deze week wrdt het definitieve prfiel frmulier ingeleverd bij de mentr

15 Prfielkeuzefrmulier Hav Naam: Huidige klas: Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele & Kunstzinnige Vrming en Lichamelijke Opveding Keuze prfiel en prfielvakken Cultuur & Maatschappij Ecnmie & Maatschappij Natuur & Gezndheid Natuur & Techniek Verplicht vak: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Geschiedenis X Ecnmie X Bilgie X Natuurkunde X Geschiedenis X Scheikunde X Scheikunde X 2 (culturele) prfielkeuzevakken kiezen Wiskunde B* X Duits 1 vak kiezen 1 vak kiezen Frans Wiskunde A Wiskunde A 1 vak kiezen Tekenen/kunstgeschiedenis Wiskunde B* Wiskunde B* Bilgie Wiskunde D 1 maatschappelijk prfielkeuzevak kiezen 1 vak kiezen 1 vak kiezen Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Ecnmie Duits Natuurkunde Frans Management & Organisatie * = Om wiskunde B te mgen kiezen is het vereist dat het gemiddelde p het eindrapprt in 3Hav vr wiskunde minimaal een 7,0 is. Keuzevak in het vrije deel (1 vak kiezen) Mijn keuzevak is: Het keuzevak is in principe vrij. Indien de keuze m rstertechnische redenen niet mgelijk is, dan wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger een alternatieve keuze gemaakt. Keuze extra vak (zie pmerking hiernder) Mijn extra vak is: In smmige gevallen wrdt de mgelijkheid gebden dat een leerling een extra vak vlgt. De resultaten vr alle vakken meten gemiddeld ruim vldende zijn (minimaal 7,0) en de vergangsvergadering met hierin psitief hebben geadviseerd. Een leerling die een extra vak kiest, kiest dat vr het vlledige schljaar. Het extra vak wrdt in principe gewn meegersterd, maar het kan gebeuren dat dit vanwege rstertechnische redenen niet mgelijk is. In dat geval wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger bekeken wat er eventueel wel mgelijk is. De vergangsvergadering bespreekt de keuze van het vakkenpakket en adviseert de cnrectr inzake de vaststelling ervan met betrekking tt prfielkeuze, keuzevakken en eventueel extra vak. Uiteindelijk besluit de cnrectr van de afdeling definitief ver het vakkenpakket van de leerling. De leerling en zijn/haar uders/verzrgers hebben dit frmulier gelezen, ingevuld en gaan met het zetten van hun handtekening akkrd met alle pmerkingen aangaande keuzes in het vrije deel, een extra vak en weten dat de keuze p dit frmulier vr hen hiermee bindend en niet herrepbaar is. Handtekening leerling: Handtekening uder/verzrger:

16 Prfielkeuzefrmulier Atheneum Naam: Huidige klas: Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken: Nederlands, Engels, MVT 2, Maatschappijleer, Culturele & Kunstzinnige Vrming en Lichamelijke Opveding Mderne vreemde taal (1 kiezen) Frans Duits Keuze prfiel en prfielvakken Cultuur & Maatschappij Ecnmie & Maatschappij Natuur & Gezndheid Natuur & Techniek Verplicht vak: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Geschiedenis X Ecnmie X Scheikunde X Wiskunde B* X Geschiedenis X Bilgie X Natuurkunde X 1 vak kiezen Scheikunde X Wiskunde A 1 vak kiezen 1 vak kiezen Wiskunde B* Wiskunde A Wiskunde A 1 vak kiezen Wiskunde C Wiskunde B* Wiskunde B* Bilgie Wiskunde D 1 cultureel prfielkeuzevak kiezen 1 vak kiezen 1 vak kiezen Duits Aardrijkskunde Natuurkunde Frans Duits Aardrijkskunde Tekenen/kunstgeschiedenis Frans Management & Organisatie 1 maatschappelijk prfielkeuzevak kiezen Aardrijkskunde Ecnmie * = Om wiskunde B te mgen kiezen is het vereist dat het gemiddelde p het eindrapprt in 3Vw vr wiskunde minimaal een 7,0 is. Keuzevak in het vrije deel (1 vak kiezen) Mijn keuzevak is: Het keuzevak is in principe vrij. Indien de keuze m rstertechnische redenen niet mgelijk is, dan wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger een alternatieve keuze gemaakt. Keuze extra vak(ken) (zie pmerking hiernder) Ik kies het vlgende extra vak: In smmige gevallen wrdt de mgelijkheid gebden dat een leerling een extra vak vlgt. De resultaten vr alle vakken meten gemiddeld ruim vldende zijn (minimaal 7,0) en de vergangsvergadering met hierin psitief hebben geadviseerd. Een leerling die een extra vak kiest, kiest dat vr het vlledige schljaar. Er wrdt geprbeerd m het extra vak gewn mee te rsteren, maar het kan gebeuren dat dit vanwege rstertechnische redenen niet mgelijk is. In dat geval wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger bekeken wat er eventueel wel mgelijk is. De vergangsvergadering bespreekt de keuze van het vakkenpakket en adviseert de cnrectr inzake de vaststelling ervan met betrekking tt prfielkeuze, keuzevakken en eventueel extra vak. Uiteindelijk besluit de cnrectr van de afdeling definitief ver het vakkenpakket van de leerling. De leerling en zijn/haar uders/verzrgers hebben dit frmulier gelezen, ingevuld en gaan met het zetten van hun handtekening akkrd met alle pmerkingen aangaande keuzes in het vrije deel, een extra vak en weten dat de keuze p dit frmulier vr hen hiermee bindend en niet herrepbaar is. Handtekening leerling: Handtekening uder/verzrger:

17 Prfielkeuzefrmulier Gymnasium Naam: Huidige klas: Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Latijn*, Grieks*, Maatschappijleer, Klassieke culturele vrming, Lichamelijke pveding Keuze prfiel en prfielvakken Cultuur & Maatschappij Ecnmie & Maatschappij Natuur & Gezndheid Natuur & Techniek Verplicht vak: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Verplichte vakken: Geschiedenis X Ecnmie X Scheikunde X Wiskunde B** X Geschiedenis X Bilgie X Natuurkunde X 1 vak kiezen Scheikunde X Wiskunde A 1 vak kiezen 1 vak kiezen Wiskunde B** Wiskunde A Wiskunde A 1 vak kiezen Wiskunde C Wiskunde B** Wiskunde B** Bilgie Wiskunde D 1 cultureel prfielkeuzevak kiezen 1 vak kiezen 1 vak kiezen Duits Aardrijkskunde Natuurkunde Frans Duits Aardrijkskunde Tekenen/kunstgeschiedenis Frans Management & Organisatie 1 maatschappelijk prfielkeuzevak kiezen Aardrijkskunde Ecnmie * = Latijn en Grieks zijn beide verplicht tt en met de 4e klas van het gymnasium. **= Om wiskunde B te mgen kiezen is het vereist dat het gemiddelde p het eindrapprt in 3Vw vr wiskunde minimaal een 7,0 is. Keuzevak in het vrije deel (1 vak kiezen) Mijn keuzevak is: Het keuzevak is in principe vrij. Indien de keuze m rstertechnische redenen niet mgelijk is, dan wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger een alternatieve keuze gemaakt. Keuze extra vak(ken) (zie pmerking hiernder) Ik kies het vlgende extra vak: In smmige gevallen wrdt de mgelijkheid gebden dat een leerling een extra vak vlgt. De resultaten vr alle vakken meten gemiddeld ruim vldende zijn (minimaal 7,0) en de vergangsvergadering met hierin psitief hebben geadviseerd. Een leerling die een extra vak kiest, kiest dat vr het vlledige schljaar. Er wrdt geprbeerd m het extra vak gewn mee te rsteren, maar het kan gebeuren dat dit vanwege rstertechnische redenen niet mgelijk is. In dat geval wrdt in verleg met leerling en uder/verzrger bekeken wat er eventueel wel mgelijk is. De vergangsvergadering bespreekt de keuze van het vakkenpakket en adviseert de cnrectr inzake de vaststelling ervan met betrekking tt prfielkeuze, keuzevakken en eventueel extra vak. Uiteindelijk besluit de cnrectr van de afdeling definitief ver het vakkenpakket van de leerling. De leerling en zijn/haar uders/verzrgers hebben dit frmulier gelezen, ingevuld en gaan met het zetten van hun handtekening akkrd met alle pmerkingen aangaande keuzes in het vrije deel, een extra vak en weten dat de keuze p dit frmulier vr hen hiermee bindend en niet herrepbaar is. Handtekening leerling: Handtekening uder/verzrger:

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Aantal punten vooraf: Vroeger kon je alles kiezen, nu profielen > Binnen profielen nog veel vrijheid Keuze maken op basis van: wat iemand wil wat

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevrderingsnrmen 2013-2014 1 Inleiding: De bevrdering geschiedt p basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapprt vlgens nderstaande richtlijnen. Het eindrapprt wrdt in de nderbuw vastgesteld met

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo Vw Cde - Vr: Van: Betreft: Datum: Leerling en uder(s)/verzrger(s) hav 5 P. Tilman (cnrectr vw 3-6), en H. Heerdink (decaan vw) Prcedure instrm van hav 5 naar vw 5 januari In deze brief staat aangegeven

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding op

Studiekeuzebegeleiding op Studiekeuzebegeleiding op 29 november 2016 Ouderavond 3 vwo 1. De Profielen 2. De Profielkeuze 1. Profielen Inhoud: A gemeenschappelijk deel 50% B verplichte profielvakken C profielkeuzevakken D vrije

Nadere informatie

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport. Bevrderingsnrmen Rapprt Het schljaar is verdeeld in vier perides. Aan het eind van elke peride krijgen de leerlingen een rapprt. Cijfers Op het rapprt staat een cijfer vr elk vak. Dat is het vrtschrijdend

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Interactieve vormgeving en productie (IV) Een website ontwerpen en maken Een interactief document ontwerpen en maken (tablet en smartphone)

Interactieve vormgeving en productie (IV) Een website ontwerpen en maken Een interactief document ontwerpen en maken (tablet en smartphone) Inf ver de leerwegen vmb Met ingang van 1 augustus 2016 gaat het vmb veranderen. Vr leerlingen zijn er meer keuzemgelijkheden en hun vmb-pleiding sluit straks beter aan p het mb. Van de nieuwe prfielen

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

STUDEREN IN DE TWEEDE FASE KIEZEN IN VWO 3 VOOR

STUDEREN IN DE TWEEDE FASE KIEZEN IN VWO 3 VOOR STUDEREN IN DE TWEEDE FASE KIEZEN IN VWO 3 VOOR CURSUS 2015-2016 adres : Selma Lagerlöflaan 3 9406 KB ASSEN tel : 0592-357533 e-mail : administratie@csvvg.eu internet: www.csvincentvanggh.nl 2 sectrdirecteur

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Fan e Wiken Continurooster

Fan e Wiken Continurooster Fan e Wiken Cntinurster m.i.v. schljaar 2014-2015 CBS Fan e Wiken Wlfsklauw 27 8411RC Jubbega www.cbsfanewiken.nl Inhudspgave Vrwrd 1. Uitwerking cntinurster 1.1 Lestijden 1.2 Uren verantwrding 2. De lunch

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 Dyslexie is een strnis die gekenmerkt wrdt dr een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/f het vlt tepassen (autmatiseren) van het

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 BIJLAGE Tabel 1: profielen vwo Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 maatschappijleer 120 lich. opvoeding 1 160 ckv 1 óf kcv 160 anw 120

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

WP 31 augustus Welkom

WP 31 augustus Welkom WP 31 augustus 2017 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 L&W (ANW) Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen (mentoren) naar

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO Informatieavond 10 januari 2017 Profielkeuze VWO PROGRAMMA Voorstellen Profielkeuzetraject derde klas vwo Informatie over de mogelijke keuzes in onze Tweede Fase Invullen voorlopige profielkeuze Belangrijke

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages?

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages? Frequently Asked Questins Onderbuw Wat is tt? tt staat vr Tweetalig Onderwijs. In het Tweetalig Onderwijs wrdt een aantal vakken in het Engels gegeven en wrden de leerlingen gevrmd tt Internatinaal burger.

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT RUDOLF STEINER COLLEGE Klas 9 OVERZICHT EN HANDLEIDING PROFIELKEUZE voor HAVO / VWO 4 in klas 10 voor SCHOOLJAAR 2010-2011 CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT e lijk Prieldeel Prieldeel Prieldeel

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma 1. Voorlichting profielkeuzetraject 2. Workshops/Informatierondes vakken bovenbouw 3. Opmerkingen/vragen na de avond + informeel samenzijn. Deze presentatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar TEAMWIJZER team 2 Schljaar 2015-2016 Hierin vind je infrmatie ver leerjaar 3 en 4 van Team 2, VMBO van De Werkplaats Kindergemeenschap. Naast deze teamwijzer verschijnt er elke peride een Nieuwsbrief.

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

OUDERAVOND ATHENEUM 3

OUDERAVOND ATHENEUM 3 OUDERAVOND ATHENEUM 3 WELKOM! Alida Jones mentor A3A Inez van Loon mentor A3B Nico Kooy mentor A3C conrector Dirk Lam decaan Martijn Burger 2 PROGRAMMA 19:30 welkom 19:35 schoolloopbaanoriëntatie profielkeuze

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van TL4 uit Assen (Salland) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden H3 H4 H5 HBO H3 (overgangsbewijs naar H4) MBO TL4 MBO TL4 H4 H5 HBO

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie