Rietschans College Overgangsnormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014"

Transcriptie

1 Rietschans Cllege Overgangsnrmen Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1

2 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl 1 naar vmb-tl Bevrdering van vmb-tl1 naar hav Bevrdering van vmb-tl 2 naar vmb-tl Bevrdering van leerjaar 3 naar leerjaar Bevrdering van leerjaar 4-TL naar leerjaar 4 hav... 4 EXAMENREGLEMENT... 4 Deel 2 Overgangsnrmen hav/vw... 6 DEFINITIES... 6 BEVORDERING ALGEMEEN... 6 BEVORDERING - PER LEERJAAR... 7 Van vw 1 naar vw Van hav 1 naar vw Van brugklas hav/vw naar hav Van vw 2 naar vw Van hav 2 naar hav Van vw 3 naar vw Van hav 3 naar hav Van hav 4 naar hav TAKEN EN HERKANSINGEN Taken Herkansingen in de bvenbuw EXAMENREGLEMENT

3 Deel 1 Overgangsnrmen vmb ALGEMEEN 1. De dcentenvergadering: de vergadering van dcenten, die les geven aan een bepaalde klas, plus de teamleider en eventuele anderen die betrkken zijn bij een klas. 2. Vr het vergangsrapprt vmb geldt: Het cijfer 5 is 1 tekrt. Het cijfer 4 f lager is 2 tekrten. 3. Gerichte bevrdering: een leerling wrdt bevrderd naar een hger leerjaar in een andere vmb-strm, bijvrbeeld van TL 2 naar KBL 3. De dcentenvergadering kan besluiten een leerling die niet znder meer bevrderd kan wrden, gericht te bevrderen. 4. Bij de bevrdering wrdt uitgegaan van de resultaten die behaald wrden bij alle vakken. 5. Persnskenmerken zals mtivatie, cncentratie en vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en plannen, wrden in de bespreking betrkken. 6. In bijzndere gevallen deze ter berdeling van mentr, teamleider en lcatiedirecteur, kan de dcentenvergadering een vrstel tt afwijking van de bevrderingsnrmen indienen bij de Cmmissie van Begeleiding (CVB). 7. Vr alle klassen in de nderbuw geldt, dat het cijfer vr het eindrapprt berekend wrdt dr het gewgen gemiddelde van de tetscijfers van het gehele jaar te nemen. Deze vergangscijfers wrden berekend in één decimaal nauwkeurig. Op het rapprt wrden de cijfers weergegeven in gehele getallen. BEVORDERING - PER LEERJAAR Bevrdering van vmb-tl 1 naar vmb-tl 2 In principe strmt een leerling dr naar leerjaar 2 binnen dezelfde leerweg. Hierp zijn twee uitznderingen mgelijk: 1. Een leerling heeft vier f meer tekrten. De leerling kmt in bespreking waarbij de dcentenvergadering het vlgende advies kan geven aan de CVB: De leerling strmt alsng dr naar leerjaar 2 binnen dezelfde leerweg. De leerling wrdt gericht bevrderd en kmt in leerjaar 2 van de naastgelegen lagere leerweg. 2. De leerling heeft geen tekrten en een cijfergemiddelde van 8 f hger. De leerling kmt in bespreking vr gerichte bevrdering naar leerjaar 2 in de naastgelegen hgere leerweg. 3

4 Bevrdering van vmb-tl 1 naar hav 2 Leerlingen kunnen bevrderd wrden naar hav 2 als zij vlden aan de vlgende eisen: Gemiddeld een 8. Niet meer dan één 7 en geen cijfers lager dan een 7. De CVB geeft testemming. Bevrdering van vmb-tl 2 naar vmb-tl 3 In principe strmt de leerling dr naar leerjaar 3 binnen dezelfde leerweg. Hierp zijn drie uitznderingen mgelijk: 1. Een leerling heeft 4 f meer tekrten. 2. De leerling kmt in bespreking, waarbij de dcentenvergadering het vlgende kan vrstellen aan de CVB: a. De leerling strmt alsng dr in leerjaar 3 van dezelfde leerweg. b. De leerling wrdt gericht bevrderd en kmt in leerjaar 3 van de naastgelegen lagere leerweg. Deze zal echter buiten het Rietschans Cllege zijn, mdat vmb-tl het laagste niveau is dat p het Rietschans Cllege wrdt afgernd. c. De leerling scrt nvldende p TL 2-vakken die uit het lespakket vallen, maar p blijvende TL 3-vakken wel (ruim) vldende. Bevrdering van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Het uitgangspunt is dat alle leerlingen die in leerjaar 3 aan hun schlexamen-prgramma zijn begnnen, drstrmen naar leerjaar 4. Om te kunnen berdelen f een leerling kans van slagen heeft aan het eind van leerjaar 4, meten de jaarcijfers aan de vlgende criteria vlden: 1. Alle in het Prgramma van Tetsing en Afsluiting (PTA) genemde nderdelen van de vrbije schlexamenperide(s) meten zijn afgewerkt. 2. Het vakkenpakket met vlden aan de slaag-/zakregeling van het examen (zie PTA). 3. Beeldende vrming en lichamelijke pveding meten vldende zijn. Als bij uitzndering een leerling niet aan de criteria kan vlden, zijn er de vlgende mgelijkheden: 1. De leerling wrdt gericht verwezen naar leerjaar 3 van de naastgelegen lagere leerweg. 2. De leerling wrdt in de gelegenheid gesteld het derde leerjaar ver te den. Bevrdering van leerjaar 4-TL naar leerjaar 4 hav Leerlingen die na vmb-tl 4 willen verstappen naar het havtraject, dienen aan de vlgende eisen te hebben vldaan: 1. Zij hebben examen gedaan in 7 av-vakken. Bij de keuze van het vakkenpakket (leerjaar TL 3 naar leerjaar TL 4) is rekening gehuden met de prfielkeuze in het havtraject. 2. Zij hebben gemiddeld vr de 7 examenvakken een 7,0 f hger hebben behaald. 3. Zij hebben geen nvldendes p de eindlijst. 4. Zij krijgen p vrspraak van de dcentenvergadering een psitief advies van de CVB, in afweging wrden elementen meegewgen als zelfstandigheid, werkhuding, werkplanning en drzettingsvermgen. 4

5 EXAMENREGLEMENT Onderdelen van het schlexamen starten in het derde leerjaar. Leerlingen van leerjaar 3 en 4 ntvangen een PTA en een examenreglement. 5

6 Deel 2 Overgangsnrmen hav/vw DEFINITIES 1. De dcentenvergadering: de vergadering van dcenten die lesgeven aan een bepaalde klas, plus de teamleider en eventuele anderen die betrkken zijn bij een klas. In leerjaren waar het vaste klassenverband ntbreekt met vr klas gelezen wrden: leerling. 2. Tekrtpunt(en): het verschil tussen het nvldende rapprtcijfer en het cijfer 6. Bijvrbeeld: een 5 betekent één tekrtpunt, een 4 twee tekrtpunten. Cmpensatiepunt: elk vak waarvr p het eindrapprt het cijfer 7 f hger is behaald. In de leerjaren 1 t/m 3 levert een vak ten hgste één cmpensatiepunt p. In leerjaar 4 levert een 7 één cmpensatiepunt p en geven een 8, 9 f 10 twee cmpensatiepunten. 3. Gerichte bevrdering: een leerling wrdt bevrderd naar een hger leerjaar in een andere schlsrt, bijvrbeeld van hav 2 naar vmb-tl Advies: een nderbuwde uitspraak van de dcentenvergadering aan het einde van het schljaar ver de meest passende leerrute vr een leerling. Hierbij kijkt de dcentenvergadering naast de resultaten naar.a. werkhuding, inzet, interesse, zelfstandigheid en cncentratie. Het advies wrdt ingebracht in de CVB. Het uiteindelijke advies wrdt vermeld p het eindrapprt van een schljaar. 5. We maken in klas 1 nderscheid tussen twee vakkenclusters: I. Nederlands, Frans, Engels, Duits, wiskunde, bilgie, geschiedenis en aardrijkskunde. II. Beeldende vrming, lichamelijke efening en techniek. BEVORDERING ALGEMEEN 1. De dcentenvergadering geeft aan het einde van het cursusjaar advies aan de CVB, ver welke leerlingen tt een hger leerjaar wrden tegelaten. 2. De dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, een leerling die niet znder meer bevrderd kan wrden gericht te bevrderen. 3. Bij de bevrdering wrdt uitgegaan van de resultaten die behaald zijn bij alle vakken. 4. De dcentenvergadering heeft de vrijheid m in bijzndere gevallen de CVB advies te geven van de bevrderingsnrmen af te wijken. 5. Het cijfer vr het eindrapprt van leerjaar 1 t/m 3 is het gewgen gemiddelde van alle gedurende het schljaar behaalde cijfers, dat wrdt afgernd p een heel getal. 6. Vr rekenen met tenminste het cijfer 5 wrden behaald m te kunnen wrden bevrderd. Bij het cijfer 4 f lager vlgt discussie. 7. Vr klas 4 en 5 is de berekening van het eindcijfer van de schlexamens te vinden in het PTA. 6

7 BEVORDERING - PER LEERJAAR Van vw 1 naar vw 2 Bij de vergang van vw 1 naar vw 2 rekenen we als tekrtpunt: iedere punt minder dan het cijfer 6. Bevrderen bij: maximaal 2 tekrtpunten in grep I. maximaal 1 tekrtpunt in grep II. vldende afrnding van alle niet-lesgebnden prgrammanderdelen van het vw. vldende studie- en sciale vaardigheden die hren bij een vwleerling, náást de vldende studiepunten. In april van het schljaar wrden deze vaardigheden geëvalueerd. Afwijzen: meer dan 3 tekrtpunten in grep I. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrdering naar als tt afwijzing vr vw 2: bij 3 tekrtpunten in grep I. f bij meer dan 1 tekrtpunt in grep II. Gerichte bevrdering: na afwijzing vr vw 2 kan de dcentenvergadering advies geven aan de CVB, een leerling gericht naar hav 2 te bevrderen. Van hav/vw 1 naar vw 2 Bij de vergang van hav 1 naar vw 2 rekenen we als tekrtpunt: iedere punt minder dan het cijfer 7. Bevrderen bij: maximaal 2 tekrtpunten in grep I. maximaal 1 tekrtpunt in grep II. vldende studie- en sciale vaardigheden die hren bij een vwleerling, náást de vldende studiepunten. In mei van het schljaar wrden deze vaardigheden geëvalueerd. Afwijzen: meer dan 3 tekrtpunten in grep I. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrdering naar als tt afwijzing vr vw 2: bij 3 tekrtpunten in grep I. f bij meer dan 1 tekrtpunt in grep II. Van hav/vw 1 naar hav 2 Bij de vergang van hav/vw 1 naar hav 2 rekenen we als tekrtpunt: iedere punt minder dan het cijfer 6. Bevrderen bij: maximaal 2 tekrtpunten in grep I, gecmbineerd met minimaal 2 cmpensatiepunten in grep I. maximaal 1 tekrtpunt in grep II. 7

8 Afwijzen: meer dan 4 tekrtpunten in grep I. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrdering naar als tt afwijzing vr hav 2: bij 3 f 4 tekrtpunten in grep I. f bij nvldende cmpensatiepunten in grep I. f bij meer dan 1 tekrtpunt in grep II. Gerichte bevrdering: na afwijzing vr hav 2 kan de dcentenvergadering advies geven aan de CVB, een leerling gericht naar vmb TL-2 te bevrderen. Van vw 2 naar vw 3 Bevrderen bij één van de vlgende mgelijkheden: geen tekrtpunten. 1 x 5 en tenminste twee cmpensatiepunten. 1 x 4 en tenminste drie cmpensatiepunten. 2 x 5 en tenminste vier cmpensatiepunten. alle niet-lesgebnden prgrammanderdelen van het vw vldende zijn afgernd. de leerling beschikt naast vldende punten, ver de studie- en sciale vaardigheden die hren bij een vw-leerling. In april van het schljaar wrden deze vaardigheden geëvalueerd. Afwijzen: bij meer dan 4 tekrtpunten. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrdering naar als tt afwijzing vr vw 3: bij nvldende cmpensatiepunten. f bij 3 f 4 tekrtpunten. f wanneer één f meerdere niet-lesgebnden prgrammanderdelen van het vw niet f niet naar behren zijn afgernd. Gerichte bevrdering: na afwijzing vr vw 3 kan de dcentenvergadering advies geven aan de CVB, een leerling gericht te bevrderen naar hav 3. 8

9 Van hav 2 naar hav 3 Bevrderen bij één van de vlgende mgelijkheden: geen tekrtpunten. 1 x 5 en tenminste twee cmpensatiepunten. 1 x 4 en tenminste drie cmpensatiepunten. 2 x 5 en tenminste vier cmpensatiepunten. Afwijzen: bij meer dan 4 tekrtpunten. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrdering als tt afwijzing vr hav 3: bij nvldende cmpensatiepunten. f bij 3 f 4 tekrtpunten. Gerichte bevrdering: na afwijzing vr hav 3 kan de dcentenvergadering advies geven aan de CVB, een leerling gericht naar vmb-tl 3 te bevrderen. Van vw 3 naar vw 4 Van leerlingen met de capaciteiten m ver te gaan naar vw 4, vernderstelt het Rietschans Cllege dat zij vldende vaardigheden en kennis bezitten m dr te kunnen strmen naar het regulier nderwijs. De leerling dient dan k aan de vergangseisen van de tekmstige schl te vlden. De vergang zal in ged verleg en nder leiding van de CVB plaatsvinden. Van vw 3 naar hav 4 De vw-cijfers wrden mgezet naar hav-cijfers via de frmule: 0,8 maal vw-cijfer + 2 is hav-cijfer. Hierna gelden de vergangsnrmen vr de hav. Van hav 3 naar hav 4 Bevrderen bij één van de vlgende mgelijkheden: geen tekrtpunten. 1 x 5 en tenminste twee cmpensatiepunten. 1 x 4 en tenminste drie cmpensatiepunten. 2 x 5 en tenminste vier cmpensatiepunten. ten hgste één vijf vr de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Afwijzen: bij meer dan 4 tekrtpunten. Discussie: de dcentenvergadering kan advies geven aan de CVB, zwel tt bevrderen als tt afwijzen: bij nvldende cmpensatiepunten. f bij 3 f 4 tekrtpunten. f bij twee vijven vr de basisvakken Nederlands, Engels f wiskunde. (Een leerling kan eventueel ver naar MBO 4, als hij ver is naar hav 4) 9

10 Van hav 4 naar hav 5 Bevrderen indien wrdt vldaan aan de vlgende drie eisen: de vakken CKV en LO zijn tenminste vldende afgernd. Het aantal tekrtpunten vr de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is maximaal 1. er wrdt vldaan aan één van de vlgende mgelijkheden: geen tekrtpunten. 1 x 5. 1 x 4 en tenminste 2 cmpensatiepunten. 2 x 5 en tenminste 2 cmpensatiepunten. 1 x 4 en 1 x 5 en tenminste 3 cmpensatiepunten. Afwijzen: bij 3 f meer tekrtpunten vr de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen, ngeacht het aantal cmpensatiepunten. bij 3 tekrtpunten en minder dan 2 cmpensatiepunten. bij een cijfer 3 en minder dan 3 cmpensatiepunten. bij 4 tekrtpunten en minder dan 4 cmpensatiepunten. bij meer dan 4 tekrtpunten. bij meer dan 3 nvldendes. Discussie: de dcentenvergadering kan de CVB advies geven tt zwel bevrderen als tt afwijzen, als: het aantal tekrtpunten vr de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen 2 is, en er tenminste 2 cmpensatiepunten zijn behaald. er wrdt vldaan aan één van de vlgende mgelijkheden: 2 tekrtpunten en minder dan 2 cmpensatiepunten. 1 x 4 en 1 x 5 en 2 cmpensatiepunten. 3 x 5 en tenminste 2 cmpensatiepunten. 1 x 3 en tenminste 3 cmpensatiepunten. 2 x 4 en tenminste 4 cmpensatiepunten. 1 x 4 en 2 x 5 en tenminste 4 cmpensatiepunten. TAKEN EN HERKANSINGEN Taken Sms kan een leerling dr de dcentenvergadering aan het einde van het schljaar vrwaardelijk wrden bevrderd. Bijvrbeeld mdat de leerling dr vermacht f ziekte langdurig p schl afwezig is geweest, maar die in de visie van het dcententeam met extra taken in de vakantie, de leerstf vldende heeft ingehaald. De vakantietaak met vlden aan de vlgende eisen: De stf vr een taak met duidelijk mschreven zijn p de daarvr bestemde takenkaart. 10

11 Na de rapprtuitreiking met een leerling zijn taak phalen bij de vakdcent. Deze taak met wrden ingeleverd f verhrd p de eerste maandag na de zmervakantie m 9.00 uur, tenzij p de kaart iets anders staat vermeld. Leerlingen die de betreffende taak vldende hebben afgernd, wrden alsng bevrderd. Als de dcent de taak als nvldende berdeeld, kan de leerling de tegang tt de lessen wrden ntzegd. Hierver beslissen de betrkken dcent en de ntvangende teamleider. Herkansingen in de bvenbuw De leerlingen in klas hav 4 en 5 hebben na de eerste drie tetsperides telkens recht p één herkansing van een aangewezen tets uit die tetsperide. Die herkansing vervalt als zij één f meer tetsen meten inhalen f pdrachten niet p tijd inleveren tenzij de CVB anders rdeelt. Na de vierde (en laatste) tetsperide is er geen herkansing meer mgelijk. EXAMENREGLEMENT Alle regelingen met betrekking tt het eindexamen die vr de leerlingen van belang zijn, zijn te vinden in het Prgramma van Tetsing en Afsluiting dat de leerlingen in klas 3 f hger ntvangen. 11

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden Tets- en cijferbeleid De Passie Wierden Inhud INLEIDING... 3 1. TOETSING... 3 1.1. Del van tetsing... 3 1.2. Tetsvrmen + tetsweging... 3 1.3. Ontwikkelen van tetsen... 4 1.4. Afnemen van tetsen... 4 1.5.

Nadere informatie

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo Vw Cde - Vr: Van: Betreft: Datum: Leerling en uder(s)/verzrger(s) hav 5 P. Tilman (cnrectr vw 3-6), en H. Heerdink (decaan vw) Prcedure instrm van hav 5 naar vw 5 januari In deze brief staat aangegeven

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle Dyslexie beleidsplan 2011-2015 Maerlant Brielle 1 Inleiding In het Dyslexie beleidsplan 2011-2015 wrdt het meerjarig strategisch beleid p het gebied van dyslexie van Maerlant vrmgegeven. Dit plan zal de

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 Branding Nieuws De Branding : Delgericht samen de wereld ntdekken schljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 In deze nieuwsbrief nder andere: Geslaagd zmerpleinfeest Opgave verblijven Juf Wietske

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar TEAMWIJZER team 2 Schljaar 2015-2016 Hierin vind je infrmatie ver leerjaar 3 en 4 van Team 2, VMBO van De Werkplaats Kindergemeenschap. Naast deze teamwijzer verschijnt er elke peride een Nieuwsbrief.

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015 TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2014-2015 Vastgesteld dr CMT: 21 ktber 2013 Met instemming MR: 11 nvember 2013 Ltingsprcedure MA ingevegd (pag. 8-9): februari 2015 1 Telating-

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hgeland MAVO/HAVO/VWO Augustus 2015 Uitgangspunten In dit beleidsstuk wrdt ten beheve van de leesbaarheid alleen de mannelijke vrm geschreven. Daar waar mannelijke vrnaamwrden

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

PTA Programma Toetsing en Afsluiting vwo Schooljaar 2015-2016

PTA Programma Toetsing en Afsluiting vwo Schooljaar 2015-2016 PTA Prgramma Tetsing en Afsluiting vw Schljaar 2015-2016 Kandinsky Cllege Malderburchtstraat 11 Nijmegen 1 Wat is het PTA? De afkrting PTA staat vr Prgramma van Tetsing en Afsluiting. Het PTA is een verzicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten Verslag Vergadering : Platfrm Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten 1. Opening, aanvullingen p de agenda en mededelingen Welkm Antnette Sanders, directeur

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Pregymnasium 2013-2014

Pregymnasium 2013-2014 Pregymnasium 2013-2014 PENTA cllege CSG Scala Mlenwatering Curieweg 25 3208 KJ Spijkenisse 0181-617588 pregymnasium@penta.nl www.scala.mw.penta.nl Cördinatr van het pregymnasium: J.W.H. Scharink Vrwrd

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen de berekeningen

Nadere informatie

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Prtcl Geheimhuding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Basisberepsgerichte leerweg (BB) Kaderberepsgerichte leerweg (KB) Theretische leerweg (TL) Prtcl geheimhuding bij papieren centrale examens De geheimhuding

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning Inhudspgave 1 Inleiding... 3 1.1. Frmulering pdracht... 3 1.2. Cntext... 3 1.3. Onderzeksvraag vr de verkenning... 3 2 Verkenning... 4 2.1. Literatuurverkenning... 4 2.1.1. Huiswerkbelasting... 4 2.1.2.

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Opleidingsgids branche erkende pleiding Gespecialiseerd Verzrgende Psychgeriatrie (GVP) Dit is de algemene pleidingsgids vr de branche erkende pleiding GVP. Het kan zijn dat met de rganisatie waar u werkt

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie