Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders"

Transcriptie

1 Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders

2 Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur Margriet Snellen Versie 1.0 Datum 16 januari 2012 Prjectnummer CINOP Pstbus BP s-hertgenbsch Tel: Fax: CINOP 2011 Niets uit deze uitgave mag wrden vermenigvuldigd f penbaar gemaakt dr middel van druk, ftkpie, p welke andere wijze dan k, znder vraf schriftelijke testemming van de uitgever.

3 Inhudspgave Inleiding Resultaten Belangrijkste elementen m te kiezen vr een pleiding Welke infrmatie zekt men vrafgaand aan verdere rientatie Meest belangrijke kwaliteitsaspecten vr pleider Meest belangrijke aspecten aan dcenten Gebruik van infrmatie p PrVet website Open vraag: wat is meest belangrijk aan pleider Overige pmerkingen Bijlage: inhud van de enquete Bijlage 2 Overzicht antwrden pen vragen Vraag: Wat vindt u belangrijk aan een gede pleider? Vraag: Overige pmerkingen Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 I

4

5 Inleiding Binnen de pedicurebranche is de afgelpen jaren hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbrging van (medisch) pedicures. Z is er nder andere een kwaliteitsregister pedicures (KRP) pgezet waarin gediplmeerde medisch pedicures en pedicures met een aantekening zichzelf kunnen registreren. Om geregistreerd te blijven dient men vldende aan bijschling te den. Nu er enkele jaren is gewerkt aan de kant van de berepsgrep, is het een lgische stap m te kijken naar de kwaliteit en kwaliteitsbrging van de partijen die zrgen vr pleiding en schling van de berepsgrep: de pleiders. In het vrjaar en zmer van 2011 is gewerkt aan het in kaart brengen van het systeem van schling tt aan het diplma en bij- en naschling na het behalen van het diplma. Hieruit kwam naar vren dat kwaliteitsbrging van pleiders nvldende belegd en transparant is. Met de pleiders is afgesprken dat er kwaliteitscriteria wrden pgesteld waaraan men zich als pleiders gaat huden en waarde klant vanuit kan gaan dat dit p rde is. In december 2011 is gestart met een werkgrep met afgevaardigden van pleiders en PrVet m deze criteria p te stellen. Er wrdt uitgegaan van een greimdel: wat is wenselijk p termijn en wat is nu al haalbaar. Om te tetsen wat de klanten en tekmstige gebruikers nu eigenlijk belangrijk vinden aan een pleider, is er nder 230 pedicures een enquête uitgezet m hen te vragen naar kwaliteit van pleiders. In dit rapprt staan de resultaten beschreven. Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 1

6 1 Resultaten In dit hfdstuk staan de resultaten pgenmen die uit de enquête zijn gekmen. De enquête is aan 228 mensen verstuurd. Dit is een steekpref uit de leden van PrVet, waarbij een evenredig aantal mensen is gekzen uit de 3 grepen: - Al meerdere jaren geleden een diplma behaald. - Afgelpen twee jaren een diplma behaald. - Ng in pleiding/net afgestudeerd. De enquête is verstuurd tijdens een schlvakantie, waardr de respns meestal wat lager ligt. Er is in deze peride een respns geweest van 40%. Hiervan heeft 38% (87 persnen) de enquête helemaal afgemaakt. Dit aantal is vldende m er daadwerkelijk cnclusies aan te verbinden als input vr de werkgrep die de kwaliteitscriteria vr pleiders mmenteel pstelt. 1.1 Belangrijkste elementen m te kiezen vr een pleiding De eerste vraag van de enquête was: Wanneer u een pleiding wilt vlgen. Wat is vr u het belangrijkste element m vr een pleider te kiezen (max 4 aankruisen). De antwrdmgelijkheden waren al gefrmuleerd, men mcht er maximaal 4 aankruisen m z een keuze te krijgen vr wat men het allerbelangrijkst vindt. Er was wel een ptie m zelf antwrden te te vegen. Hiernder een verzicht van de gegeven antwrden: Antwrdmgelijkheid Aantal Percentage Lcatie dichtbij mijn huis 49 54% Prijs van de pleiding 43 48% De meeste dcenten van de pleiding zijn gediplmeerd als medisch pedicure 42 47% De heveelheid praktijk in de pleiding 38 42% Indruk van de inhud van de pleiding 35 39% De grtte van de klassen 29 32% Onderwijsvrm, zals schriftelijk nderwijs, nderwijs in de klas, digitaal nderwijs, cmpetentiegericht nderwijs 28 31% Gede website met heldere infrmatie 26 29% Slagingspercentages 25 28% Mgelijkheid vr aanpassing van de pleiding aan juw situatie 24 27% De heveelheid begeleiding die mgelijk is naast de lessen 22 24% De meeste dcenten van de pleiding zijn pgeleid als dcent 20 22% Lptijd van de pleiding 20 22% Er is persnlijk cntact en een gesprek vrafgaand aan de 20 22% 2 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

7 pleiding Aantal uren les 14 16% Leuk gesprek gehad tijdens een pen dag 8 9% Mi gebuw met een fijne sfeer 5 6% Anders 5 6% Anders: was al bekend met de schl aangezien ik daar al andere pleidingen had gevlgd. Duidelijk verzicht van de ksten, pleiding, examens, aan te schaffen materialen. Een ged verzicht van de te behandelen nderdelen tijdens de pleiding. Dat degene begrijpt wat dyslexie inhud en de stf dus k ged mndeling weet te vertellen/uit te leggen persnlijk cntact tijdens de praktijklessen Samenvatting: Er zijn 3 zaken die dr ngeveer de helft van de respndenten wrdt genemd: Lcatie dichtbij huis; de prijs; en de dcenten zijn gediplmeerd als medisch pedicure. Daarnaast geeft z n 40% aan de heveelheid praktijk belangrijk te vinden en de indruk van de inhud van de pleiding. Tussen een kwart en eenderde van de respndenten geeft aan nderwijsgerelateerde zaken als grtte van de klas, de nderwijsvrm en de mgelijkheden vr aanpassingen aan persnlijke situatie belangrijk te vinden. Daarnaast k infrmatieve zaken zals een gede website en slagingspercentages. De verige antwrden hebben minder dan een kwart van de respndenten aangegeven als behrend bij de meest belangrijke elementen. Opvallend is dat 22% aangeeft het belangrijk te vinden dat dcenten zijn pgeleid als dcent, terwijl 47% aangeeft het belangrijk te vinden dat dcenten zijn gediplmeerd als medisch pedicure. 1.2 Welke infrmatie zekt men vrafgaand aan verdere riëntatie Deze vraag van de enquête luidde: Als u p zek bent naar een pleiding. Waarver wilt u dan zeker infrmatie vrdat u verweegt m bijvrbeeld een pen dag te bezeken f een verdere afspraak vr infrmatie te maken? (max. 4 aankruisen) De antwrdmgelijkheden waren al gefrmuleerd, men mcht er maximaal 4 aankruisen m z een keuze te krijgen vr wat men het allerbelangrijkst vindt. Er was wel een ptie m zelf antwrden te te vegen. Hiernder een verzicht van de gegeven antwrden: Antwrdmgelijkheid Aantal Percentage Inhud van de pleiding 49 56% Prijs 40 45% De leerdelen: wat kunt u p het eind van de pleiding 39 44% De heveelheid praktijk en therielessen 36 41% Niveau/meilijkheidsgraad van de pleiding 35 40% Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 3

8 Onderwijsvrm, zals schriftelijk nderwijs, klassikaal nderwijs, digitaal nderwijs, cmpetentiegericht nderwijs 27 31% Duur van de pleiding 22 25% Aantal uren les en thuisstudie 21 24% Mgelijkheid vr aanpassing van de pleiding aan juw situatie 17 19% Lcatie(s) 15 17% Gaat de pleiding definitief van start f is er een risic dat er niet vldende aanmeldingen zijn 14 16% Welke afspraken gelden als u tch zakt vr het examen 11 13% Lptijd van de pleiding 7 8% Grtte van de klassen 6 7% Anders 3 3% Anders: Lastig antwrden als je niet meer dan max 4 punten mag aankruizen. Ik neem p basis van meer factren een beslissing. Of de pleiding erkend is. Nieuwe ntwikkelingen,eerlijke infrmatie geven bv wat vr perspectief geeft een pleiding vr ju plaats p de arbeidsmarkt f is het ng reeel m na je 50 ste te starten met een pleiding vr pedicure? Samenvatting: Met 56% is de inhud van de pleiding vr de respndenten veruit het meest gekzen item dat men wil weten. Daarnaast zijn items als prijs, niveau van de pleiding, verdeling therie/praktijk en de leerdelen van de pleiding belangrijk vr z n 40 44% van de respndenten. Iets minder dan eenderde van de respndenten wil infrmatie ver de nderwijsvrm vinden. Ongeveer een kwart wil infrmatie ver de duur van de pleiding en het aantal uren thuisstudie en cntacturen. Opvallend is dat de lcatie en grtte van de klassen die eerder redelijk hg scrden als basis m vr een pleiding te kiezen, hier laag wrden gescrd p infrmatie waar men vraf naar p zek gaat. De inhud en pzet van de pleiding is het meest belangrijk. Daarnaast vral k de praktische zaken als duur, aantal cntacturen en thuisstudie-uren, en niveau van de pleiding. 1.3 Meest belangrijke kwaliteitsaspecten vr pleider De vlgende vraag in de enquête luidde: Als wrdt gepraat ver kwaliteit van nderwijs, gaat dat meestal ver zaken achter de schermen. Welke elementen vindt u het meest belangrijk als het gaat ver kwaliteit van een pleider? (max. 3 aankruisen) De antwrdmgelijkheden waren al gefrmuleerd, men mcht er maximaal 3 aankruisen m z een keuze te krijgen vr wat men het allerbelangrijkst vindt. Er was wel een ptie m zelf antwrden te te vegen. Hiernder een verzicht van de gegeven antwrden: Antwrdmgelijkheid Aantal Percentage 4 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

9 De lessen sluiten aan p het examen 59 70% Er wrden gede en gangbare materialen en instrumenten beschikbaar gesteld De beken en lessen passen bij de inzichten die p dit mment gangbaar zijn De pleider biedt u veel mgelijkheid bij de pleider m de praktijk te efenen De pleider checkt regelmatig met mensen uit de praktijk f de inhud van de lessen aansluit bij de praktijk U weet vraf welke nderwerpen in de pleiding aan bd kmen en heveel aandacht hiervr is De pleider evalueert de gang van zaken met u en dcenten en past dit waar ndig aan Er wrdt niet afgeweken van de nderwerpen die vraf zijn aangegeven en de aandacht die eraan wrdt gegeven 40 48% 38 45% 30 36% 25 30% 19 23% 13 15% 12 14% De heveelheid begeleiding die mgelijk is naast de lessen 9 11% Anders 2 2% Het gebuw is mdern en ged nderhuden 1 1% Anders: Antwrden (maximaal 100) k hier geldt: max drie vldet niet. Lesstf met ged zijn, dcenten kundig, materialen meten ged en beschikbaar zijn en natuurlijk met de pleiding aansluiten bij de praktijk. Alle punten zijn belangrijk Samenvatting: De respndenten zijn eenduidig in wat zij het meest belangrijk vinden: 70% kiest vr aansluiting van het nderwijs p het examen het meest belangrijk te vinden. Gevlgd dr gede en gangbare materialen en up-t-date les- en leerstf (resp. 48% en 45%). Rnd eenderde van de respndenten geeft aan de mgelijkheden m praktijk te efenen bij de pleider (36%) en de inhud van de pleiding checken bij mensen uit de praktijk (30%) belangrijk te vinden. Het is daarmee helder wat respndenten willen als het gaat ver kwaliteit van pleiders: het nderwijs leidt ged p tt het examen en werkt met gede en gangbare materialen en beken. 1.4 Meest belangrijke aspecten aan dcenten Dcenten zijn een zeer belangrijk element in kwaliteit van pleiden, en zeker in de ervaring van de cursisten. Daarm deze aparte vraag ver wat belangrijk is aan dcenten: Wat vindt u het meest belangrijk aan de dcenten van wie les krijgt? (max. 3 aankruisen) De antwrdmgelijkheden waren al gefrmuleerd, men mcht er maximaal 3 aankruisen m z een keuze te krijgen vr wat men het allerbelangrijkst vindt. Er was wel een ptie m zelf antwrden te te vegen. Hiernder een verzicht van de gegeven antwrden: Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 5

10 Antwrdmgelijkheid Aantal Percentage Dcenten zijn p de hgte van de laatste ntwikkelingen p het vakgebied De lessen van dcenten zijn effectief, dr bijv. gebruik van tussentijdse tetsen, duidelijke lespbuw, gede pdrachten, etc. De meeste dcenten van de pleiding zijn gediplmeerd als medisch pedicure 63 75% 48 57% 31 37% Dcenten zijn geduldig bij het uitleggen van therie en praktijk 27 32% Dcenten hebben meerdere jaren ervaring als pedicure 21 25% Dcenten kunnen ged uitleggen 20 24% De meeste dcenten van de pleiding hebben een dcentenpleiding gevlgd 17 20% Dcenten kunnen u mtiveren als het meilijk wrdt 16 19% Dcenten zijn enthusiast 4 5% Anders 1 1% Anders: Antwrden (maximaal 100) Alles is belangrijk Samenvatting: 75% van de respndenten geeft aan dat het meest belangrijk is dat dcenten p de hgte zijn van de laatste ntwikkelingen p het vakgebied. Ruim de helft vindt effectiviteit van de lessen dr de lesinrichting bij de meest belangrijk elementen te hren. Op een derde plaats met 37% staat het gediplmeerd zijn van de dcent als medisch pedicure. Ongeveer eenderde geeft aan dat de dcent geduldig met kunnen uitleggen. Rnd een kwart van de respndenten vindt het belangrijk dat de dcent meerdere jaren praktijkervaring heeft en daarnaast dat de dcent ged met kunnen uitleggen. Opvallend is k hier dat het gediplmeerd zijn als medisch pedicure en het hebben van praktijkervaring hger wrdt gescrd dan het hebben gevlgd van een dcentenpleiding. De belangrijkste elementen zijn znder discussie het up-t-date zijn van de kennis van de dcent en een effectieve lesinrichting. 1.5 Gebruik van infrmatie p PrVet website Vr de zekerheid is gevraagd f het de mensen zelf nuttig lijkt m te weten welke criteria er zijn pgesteld m hen te helpen zeken naar een geschikte pleider. Vraagstelling: De kwaliteitscriteria wrden gepubliceerd p de website van PrVet. Als u een pleiding zu willen vlgen, vindt u het dan nuttig m deze criteria te lezen en gebruiken m een pleider te zeken? Antwrdmgelijkheid Aantal Percentage Ja 81 96% 6 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

11 Nee 3 4% Nee: Antwrden (maximaal 100) ben al begnnen met pl. med. ped. Vaak is de werkelijkheid anders dan wrdt vrgeschteld Ik bepaal zelf wat ik belangrijk vind, daarp zal ik mijn pleider uitkiezen. Het is jammer dat enquete niet ver de pleiders gaat. Kwaliteit van de pleiders vind ik belangrijker. He hebben mijn cllega's de pleiding ervaren bij andere pleiders dan waar ik de pleiding gevlgd heb. Zals te zien hierbven geeft 96% aan dit nuttig te vinden. Twee antwrden bij nee zuden pleiten vr een evaluatiesysteem zals eerder is vrgesteld. Twee antwrden zijn echter te weinig m cnclusies te trekken. Wel is duidelijk dat het de respndenten waardevl lijkt m de criteria te publiceren vr degenen die een pleiding zeken. 1.6 Open vraag: wat is het meest belangrijk aan pleider Om input te krijgen waaraan men vral belangrijk vindt als klant van een pleider, is hier de pen vraag gesteld: Wat vindt u het meest belangrijk aan een gede pleider? Samenvatting van de antwrden: Op de pen vraag wat men het meest belangrijk vindt aan de pleider, blijkt men de dcent het vaakst te nemen. Er zijn twee srten eisen aan de dcenten: 1. Vakkennis en praktijkervaring van de dcenten (32%). De respndenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de dcent beschikt ver ruim vldende vakkennis en praktijkervaring. Men verwacht van de dcent dat zij zelf gediplmeerd zijn. Vral wanneer men dceert aan medisch pedicures in pleiding verwacht men dat de dcent zelf eveneens gediplmeerd is p dit niveau. Daarnaast verwacht men van de dcenten dat zij hun vakkennis bijhuden en up-t-date zijn p het gebied van ntwikkelingen en regelgeving. Iets minder vaak wrdt genemd dat men pedaggisch gediplmeerd dient te zijn. 2. De manier van dceren (29%). De respndenten vinden de manier van dceren belangrijk. Wat vaak wrdt genemd is dat de dcent gede uitleg kan geven, geduldig is, helder en duidelijk, kan mtiveren en inspireren, dat men k zelf met enthusiasme vr de grep staat en dit kan verbrengen, gede maar kritische feedback geeft, begrip tnt. Naast aandacht vr de dcent geeft 20% respndenten aan zaken belangrijk te vinden die te maken hebben met de lesinrichting. Vldende tijd vr therie en praktijk en de verdeling hiertussen, vldende dcenten, gede begeleiding, de inhud en delgerichtheid van de lessen, het gebruik van pdrachten en de grepsgrtte. 3% van de respndenten nemen bereikbaarheid vr vragen buiten de lesuren als belangrijk en 2% geeft aan vrselectie van kandidaten dan wel telatingseisen belangrijk te vinden vr de kwaliteit van de pleider. Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 7

12 Dr 16% van de respndenten wrdt de aansluiting p het examen als belangrijk benemd. Zaken als het ged aansluiten van de lessen p de exameneisen zwel in de lessen als de les- en leerstf, het werken van dcenten vlgens de cde, de juiste infrmatie ver de exameneisen, en de cmmunicatie tussen pleider en exameninstituut wrden genemd. 14% van de respndenten vindt het belangrijk vr de kwaliteit van een pleider dat er duidelijke afspraken wrden gemaakt en gecmmuniceerd en dat hier dan k aan wrdt vastgehuden en niet van afgeweken. Het aansluiten van de lessen p de praktijk wrdt dr 11% van de respndenten genemd. Enerzijds wrdt genemd dat er vldende praktijk in de lessen met zijn, en daarbij behrende ged ingerichte lcaties. Anderzijds wrdt het ged aansluiten van de lessen p de praktijk en het vrbereiden van de studenten p een eigen praktijk aangegeven als belangrijk. Ten sltte wrdt een betaalbare pleiding, prijs/kwaliteitverhuding dr 3% van de persnen genemd. Het behalen van een erkend diplma dr 2% van de persnen, en een lcatie in de buurt dr 1 persn. In de bijlagen staat het ttaalverzicht van de gegeven antwrden pgenmen. 1.7 Overige pmerkingen In de bijlagen staat een verzicht pgenmen van alle gegeven antwrden bij de vraag f men verige pmerkingen had. De antwrden zijn divers, enkele keren werd ng eens benadrukt wat men belangrijk vindt aan een pleider f dcent. Ok wrden enkele pmerkingen gemaakt ver de enquête zelf. Een pmerking die enkele keren terugkmt is dat er behefte is aan een kwaliteitsverbetering van pleiders dan wel dat er tezicht kmt f een keurmerk m pleiders te kunnen nderscheiden in kwaliteit. 8 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

13 2 Antwrden versus de kwaliteitscriteria Gekeken naar de antwrden die respndenten geven zijn er enkele pvallende zaken die als input meegenmen kunnen wrden dr de werkgrep die bezig is met het pstellen van de kwaliteitscriteria. 2.1 Dcenten Bij de verschillende vragen geven de respndenten een vrij helder beeld ver wat zij belangrijk vinden aan de dcenten. Zij dienen als medisch pedicure gediplmeerd te zijn en ver vldende praktijkervaring te beschikken. Daarnaast zijn zij ged p de hgte van de ntwikkelingen in het vak. Uit de antwrden kmt naar vren dat men het minder belangrijk vindt dat men als dcent is pgeleid. Men vindt echter effectiviteit van de lessen dr een gede lesinrichting wel erg belangrijk. Hieruit blijkt dat men het wellicht minder belangrijk vindt dat de dcent een dcentendiplma heeft, de didactiek in de lessen met echter wel gewaarbrgd zijn. De vraag aan de werkgrep is f dit in de criteria met wrden gebrgd dr dcentendiplma s f p een andere manier. Gezien de antwrden staat echter buiten discussie dat het nderwijsprgramma didactisch gezien ged in elkaar dient te zitten en enige nderlegdheid in de didactiek dr dcenten daarvr ndig is. Daarnaast wrdt duidelijk in de antwrden dat men van een dcent verwacht het vak serieus te nemen en een rustige en mtiverende huding aan te nemen naar de cursisten. 2.2 De pleiding Uit de antwrden blijkt dat respndenten erg eenduidig zijn in hun beeld van een gede pleider: deze leidt cursisten p vr het examen dat wrdt afgenmen met gangbare materialen en gede les- en leerstf die up-t-date is en aansluit bij de eisen van het examen. Eigen stkpaardjes wrden minder gewaardeerd: men wil het leren zals het hrt vlgens de exameneisen en het kwalificatiedssier. Daarnaast wil men dat een pleider helder is in afspraken en zich daar k aan hudt. Duidelijke en transparante cmmunicatie, afspraken en eisen. 2.3 Infrmatievrziening Als het gaat ver infrmatievrziening, dan zijn er veel zaken p te nemen p een website. Waar men echter vral naar p zek gaat vrafgaand aan verdere riëntatie is de inhud van de pleiding. Daarnaast geeft men enkele zaken aan p basis waarvan men een keuze maakt. Dit pleit ervr m in de kwaliteitscriteria p te nemen dat de inhud van de pleiding en de daarbijbehrende leerdelen, het niveau, transparante infrmatie ver de prijs en de nderwijsvrm en prgramma makkelijk te vinden zijn. Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0 9

14 3 Bijlage: inhud van de enquete Inleiding PrVet wil p haar website gede infrmatie geven ver pleidingen. Daarvr staat er p de website een verzicht met pleiders pgenmen. Er is p dit mment geen zicht p de kwaliteit van deze pleiders. PrVet en de schlen willen gede kwaliteit vr iedereen. Daarm willen PrVet en de schlen afspraken maken ver kwaliteit waaraan de schlen zich huden als ze p de website van PrVet staan pgenmen. PrVet en de schlen stellen hiervr samen kwaliteitscriteria p. Graag vragen we uw mening ver wat vr u gede kwaliteit is. Daarnaast wat vr u belangrijk zu zijn als u een keuze vr een pleider maakt. Vraag 1. Wanneer u een pleiding wilt vlgen. Wat is vr u het belangrijkste element m vr een pleider te kiezen (max 4 aankruisen). Gede website met heldere infrmatie Lcatie dichtbij mijn huis Mi gebuw met een fijne sfeer Leuk gesprek gehad tijdens een pen dag De meeste dcenten van de pleiding zijn pgeleid als dcent De meeste dcenten van de pleiding zijn gediplmeerd als medisch pedicure Indruk van de inhud van de pleiding Onderwijsvrm, zals schriftelijk nderwijs, nderwijs in de klas, digitaal nderwijs, cmpetentiegericht nderwijs De heveelheid praktijk in de pleiding De heveelheid begeleiding die mgelijk is naast de lessen Mgelijkheid vr aanpassing van de pleiding aan juw situatie Lptijd van de pleiding Aantal uren les Prijs van de pleiding De grtte van de klassen Slagingspercentages Er is persnlijk cntact en een gesprek vrafgaand aan de pleiding Anders, namelijk. Vraag 2. Als u p zek bent naar een pleiding. Waarver wilt u dan zeker infrmatie vrdat u verweegt m bijvrbeeld een pen dag te bezeken f een verdere afspraak vr infrmatie te maken? (max. 4 aankruisen) 10 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

15 Inhud van de pleiding De leerdelen: wat kunt u p het eind van de pleiding Onderwijsvrm, zals schriftelijk nderwijs, klassikaal nderwijs, digitaal nderwijs, cmpetentiegericht nderwijs De heveelheid praktijk en therielessen Mgelijkheid vr aanpassing van de pleiding aan juw situatie Wat is het niveau/meilijkheidsgraad van de pleiding Duur van de pleiding Aantal uren les en thuisstudie Lcatie(s) Prijs Grtte van de klassen Gaat de pleiding definitief van start f is er een risic dat er niet vldende aanmeldingen zijn Welke afspraken gelden als u tch zakt vr het examen Anders, namelijk Vraag 2. Kwaliteit van nderwijs Als wrdt gepraat ver kwaliteit van nderwijs, gaat dat meestal ver zaken achter de schermen. Welke elementen vindt u het meest belangrijk als het gaat ver kwaliteit van een pleider? (max. 3 aankruisen) De lessen sluiten aan p het examen U weet vraf welke nderwerpen in de pleiding aan bd kmen en heveel aandacht hiervr is Er wrdt niet afgeweken van de nderwerpen die vraf zijn aangegeven en de aandacht die eraan wrdt gegeven De beken en lessen passen bij de inzichten die p dit mment gangbaar zijn Er wrden gede en gangbare materialen en instrumenten beschikbaar gesteld De pleider biedt u veel mgelijkheid bij de pleider m de praktijk te efenen De heveelheid begeleiding die mgelijk is naast de lessen De pleider evalueert de gang van zaken met u en dcenten en past dit waar ndig aan De pleider checkt regelmatig met mensen uit de praktijk f de inhud van de lessen aansluit bij de praktijk. Het gebuw is mdern en ged nderhuden. Anders, namelijk. Vraag 3 Dcenten Wat vindt u het meest belangrijk aan de dcenten van wie les krijgt? (max. 3 aankruisen) Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie

16 De meeste dcenten van de pleiding hebben een dcentenpleiding gevlgd De meeste dcenten van de pleiding zijn gediplmeerd als medisch pedicure Dcenten zijn p de hgte van de laatste ntwikkelingen p het vakgebied Dcenten hebben meerdere jaren ervaring als pedicure Dcenten zijn geduldig bij het uitleggen van therie en praktijk Dcenten kunnen u mtiveren als het meilijk wrdt Dcenten kunnen ged uitleggen Dcenten zijn enthusiast De lessen van dcenten zijn effectief, dr bijv. gebruik van tussentijdse tetsen, duidelijke lespbuw, gede pdrachten, etc. Anders, namelijk Vraag 4 De kwaliteitscriteria wrden gepubliceerd p de website van PrVet. Als u een pleiding zu willen vlgen, vindt u het dan nuttig m deze criteria te lezen en gebruiken m een pleider te zeken? Ja Nee, mdat Vraag 5 Wat vindt u het meest belangrijk aan een gede pleider?. Vraag 6 Heeft u ng andere aanvullingen f pmerkingen?. 12 Kwaliteitsaspecten van nderwijs, versie 1.0

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning Inhudspgave 1 Inleiding... 3 1.1. Frmulering pdracht... 3 1.2. Cntext... 3 1.3. Onderzeksvraag vr de verkenning... 3 2 Verkenning... 4 2.1. Literatuurverkenning... 4 2.1.1. Huiswerkbelasting... 4 2.1.2.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 Branding Nieuws De Branding : Delgericht samen de wereld ntdekken schljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 In deze nieuwsbrief nder andere: Geslaagd zmerpleinfeest Opgave verblijven Juf Wietske

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Een zero-emission Utrecht CS

Een zero-emission Utrecht CS PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van

Nadere informatie

"Samen met de school ben je een team" Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO

Samen met de school ben je een team Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO "Samen met de schl ben je een team" Beheftennderzek ver uderbetrkkenheid p het MBO Februari 2015 Clfn februari 2015, Phars Kennis- en adviescentrum en SOVEE. Niets uit deze uitgave mag wrden vermenigvuldigd

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers Rapprt nline bevraging Kstenbeheersing en leerlingendssiers De Cel Ouderbetrkkenheid, netverstijgende cel van de uderkepels december 2011 Inhud Inleiding... 3 Delstelling... 4 Methdiek... 4 Steekpreftrekking...

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie