Laurens Heuzinkveld mei Dyslexiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020"

Transcriptie

1 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid

2 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring Dyslexiepas 2.2 Cmpenserende faciliteiten 2.3 Gebruik van hulpmiddelen 2.4 Verplichtingen leerling 3. Leerlingen in hav 3 met een dyslexieverklaring Cmpenserende faciliteiten 3.2 Gebruik van hulpmiddelen 3.3 Verplichtingen leerling 3.4 Mgelijkheid aanpassing mderne vreemde taal 4. Leerlingen in mav 3/ 4 en hav 4/ 5 met een dyslexieverklaring Cmpenserende faciliteiten 4.2 gebruik hulpmiddelen 4.3 verplichtingen leerling 4.4 Examens 4.5 Aanpassing mderne vreemde talen in de hav bvenbuw leerjaar Examen 4.7 Taken van de dyslexiecördinatr(en) 5. Organisatie Signaleringsnderzek 5.2 Dyslexiepas vr de nderbuw 5.3 Auditieve ndersteuning 5.4 Aanpassing mderne vreemde taal hav Examen Bijlage 1: vrbeeld dyslexiepas 10 2

3 Inleiding Het Mntessri Cllege Arnhem biedt zrg aan leerlingen met kenmerken van dyslexie en aan leerlingen met dyslexie die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring ndersteund met een dyslexierapprt. In nderstaande uiteenzetting is de gebden zrg beschreven in drie grepen namelijk: 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 3. Leerlingen in de bvenbuw met een dyslexieverklaring 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 1.1 Signaleringsnderzek Alle leerlingen die in het eerste leerjaar starten, krijgen een signaleringsnderzek (met uitzndering van de leerlingen met een dyslexieverklaring). De prcedure van signalering is pgedeeld in vier fasen: Eerste fase In de eerste fase van het signaleringsnderzek wrden bij de leerlingen een tienzinnendictee en een stilleestest afgenmen. Deze wrden nagekeken dr de sectie Nederlands en geanalyseerd dr de dyslexiecördinatr die verantwrdelijk is vr het nderzek. Ouders wrden schriftelijk van de uitslag p de hgte gesteld dr de verantwrdelijk dyslexiecördinatr. Tweede fase Wanneer het signaleringsnderzek uitwijst dat vervlgnderzek ndig is, zal de verantwrdelijk dyslexiecördinatr bij deze leerlingen twee vervlgnderzeken afnemen: een wrddictee en een vrleestest. Ouders wrden wederm schriftelijk van de uitslag p de hgte gesteld dr de verantwrdelijk dyslexiecördinatr. Derde fase Wanneer na het vervlgnderzek ng steeds een vermeden van dyslexie bestaat, zal de leerling geplaatst wrden in een remediërende keuzecursus waarin geprbeerd wrdt de vaardigheden spelling en lezen te verbeteren. De cursus wrdt aangevangen en afgeslten met een dictee, zdat de eventuele vruitgang gemeten kan wrden. Ok van deze uitslag wrden uders dr de verantwrdelijk dyslexiecördinatr p de hgte gesteld. Vr de leerlingen vanaf leerjaar drie die dr de mentr zijn aangemeld vr het signaleringsnderzek, kan deze remediërende keuzecursus niet gerganiseerd wrden dr Mntessri Cllege Arnhem. Ouders zullen deze hulp in dit geval buiten schl meten rganiseren. Deze remediërende hulp is een vereiste m eventueel dr te kunnen strmen naar de vierde en laatste fase. Vierde fase Wanneer er na de remediërende cursus ng altijd een vermeden van dyslexie bestaat, zal de leerling via de dyslexiecördinatr en de ndersteuningscördinatr verwezen wrden naar het Expertise Centrum Quadraam (EECEE) vr diagnstiek. De ksten vr diagnstiek wrden gedeeld dr de schl en de uders. 3

4 Wanneer bij diagnstiek inderdaad sprake blijkt te zijn van dyslexie, gelden vr de leerling de faciliteiten en vrzieningen die staan vermeld bij 'leerlingen met een dyslexieverklaring ndersteund dr nderzeksrapprt'. 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring ndersteund dr nderzeksrapprt Leerlingen krijgen van de dyslexiecördinatr nderbuw een dyslexiepas waarp de faciliteiten en vrzieningen staan waar de leerling gedurende de lessen en bij tetsen recht p heeft. De mgelijke vrzieningen zijn: 2.1 Cmpenserende faciliteiten: Kpieën van brdschema s, dictaten en efeningen. Extra tijd vr prefwerken tt maximaal 30 minuten f vermindering van tetsvragen. Naast schriftelijke tetsing, regelmatige mndelinge tetsing vr Engels, Duits en Frans. Prefwerken en schriftelijke verhringen p papier in lettertype Arial 12 f p USB-stick bij gebruik laptp. Aangepaste berdeling vr spelling Nederlands, en mderne vreemde talen, mits spelling niet het hfdnderdeel van de tets is. Werkvermindering zals minder vragen werkbek in verleg met vakdcent. 2.2 Gebruik ndersteunende hulpmiddelen: Tekstverwerkingsprgramma/spellingscntrle (Laptp is eigen aanschaf). (digitale) wrdenbeken. spellingsschema bij tetsen. grammaticaschema s bij tetsen. gebruik van vrleessftware (leerlingen die hier vlgens hun nderzeksrapprt recht p hebben, krijgen van het Mntessri Cllege Arnhem het prgramma ClarRead aangebden). digitale beken (zie vrwaarden vetnt 1 ). 2.3 Verplichtingen leerling: Zelf rtjes en laptp met geïnstalleerde sftware meenemen m vrleessftware te gebruiken. Gespreid leren van leerstf talen. Minimaal 15 minuten per dag. Gebruik maken van de gekzen hulpmiddelen. Inzet bij de lessen. Aanschaffen digitale beken bij Dedicn (zie vrwaarden vetnt 1 ). De leerling heeft recht p de vrzieningen en faciliteiten die geadviseerd wrden in het nderzeksrapprt, mits Mntessri Cllege Arnhem deze vrzieningen en 1 Aanschaf digitale beken is tegestaan als: De leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring waarin in het nderzeksverslag duidelijk beschreven staat dat er sprake is van frse leesprblemen (achterstand van 2 jaar f meer). De leerling ervaring heeft met het lezen van beken p audi. (Leerlingen die met name een spellingsprbleem hebben kmen niet in aanmerking vr digitale beken.) 4

5 faciliteiten heeft pgenmen p de dyslexiepas. De dyslexiecördinatr nderbuw zal hierp tezien. 3. Leerlingen in hav 3 met een dyslexieverklaring, ndersteund dr nderzeksrapprt Van de leerlingen uit hav drie wrdt dr de dyslexiecördinatr in kaart gebracht welke vrzieningen en faciliteiten wrden geadviseerd in het nderzeksrapprt dat behrt bij de dyslexieverklaring. Aan de hand van het geadviseerde zaken in het nderzeksrapprt wrdt gekeken welke adviezen in te passen zijn bij faciliteiten en vrzieningen die Mntessri Cllege Arnhem biedt vr leerlingen in hav drie. Deze vrzieningen zijn: 3.1 Cmpenserende faciliteiten: Kpieën van brdschema s, dictaten en efeningen. Extra tijd vr prefwerken tt maximaal 30 minuten. Prefwerken en schriftelijke verhringen p papier in lettertype Arial 12 f p USB-stick bij gebruik laptp. Aangepaste berdeling vr spelling Nederlands, en mderne vreemde talen, mits spelling niet het hfdnderdeel van de tets is. Werkvermindering zals minder vragen werkbek in verleg met vakdcent. 3.2 Gebruik ndersteunende hulpmiddelen: Tekstverwerkingsprgramma/spellingscntrle(Laptp is eigen aanschaf). (digitale) wrdenbeken. spellingsschema bij tetsen. grammaticaschema s bij tetsen. gebruik van vrleessftware (leerlingen die hier vlgens hun nderzeksrapprt recht p hebben, krijgen van het Mntessri Cllege Arnhem het prgramma ClarRead aangebden). digitale beken (zie vrwaarden vetnt 1 ). 3.3 Verplichtingen leerling: Zelf rtjes en laptp met geïnstalleerde sftware meenemen m vrleessftware te gebruiken. Gespreid leren van leerstf talen. Minimaal 15 minuten per dag. Gebruik maken van de gekzen hulpmiddelen. Inzet bij de lessen. Aanschaffen digitale beken bij Dedicn (zie vrwaarden vetnt 2 ). Wanneer leerlingen besluiten gebruik te maken van de mgelijkheid tetsen te maken p een laptp, zullen de leerlingen een week vr de tets een lege USB- 2 Aanschaf digitale beken is tegestaan als: De leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring waarin in het nderzeksverslag duidelijk beschreven staat dat er sprake is van frse leesprblemen (achterstand van 2 jaar f meer). De leerling ervaring heeft met het lezen van beken p audi. (Leerlingen die met name een spellingsprbleem hebben kmen niet in aanmerking vr digitale beken.) 5

6 stick meten verhandigen aan de vakdcent (per vak 1 USB-stick). Ok met de leerling zelf een laptp meenemen naar de tets. De surveillant reikt de leerling tijdens de tets de USB-stick met de digitale versie van de tets uit. De leerling maakt de tets, slaat de antwrden p de USB-stick p en levert deze USB-stick in bij de surveillant. 3.4 Mgelijkheid tt aanpassing mderne vreemde taal Wanneer blijkt dat ndanks gebruik van de faciliteiten en vrzieningen de leerling niet in staat is een mderne vreemde taal te vlgen en wanneer aan de inspanningsverplichting is vldaan, kan ervr gekzen wrden een mderne vreemde taal (Frans, Duits f beiden) in een aangepast prgramma te vlgen. In dit geval wrdt met de vakdcent bepaald welke nderdelen van de mderne vreemde taal dr de leerlingen wel en welke nderdelen niet wrden gemaakt, de leerling wrdt niet meer berdeeld met een cijfer, maar enkel met O-V-G. Dit gaat altijd in verleg tussen leerling, uders en de mentr. De mentr verlegt dit met de vakdcent en de dyslexiecördinatr bvenbuw. Wanneer na verleg wrdt beslten de mderne vreemde taal in een aangepast prgramma te vlgen, betekent dit dat de leerling dit vak niet kan kiezen in hav vier en vijf; eindexamen den in dit vak is daarmee dus niet meer mgelijk. Wanneer een leerling beide mderne vreemde talen in een aangepast prgramma vlgt, hudt dit in dat de leerling het prfiel Cultuur en Maatschappij niet meer kan kiezen. Van deze afspraken wrdt dr de afdelingsleider hav een frmele brief gestuurd aan de uders. In deze brief staat vermeld dat de taal waarp de aanpassing betrekking heeft, niet meer meetelt vr de vergang naar hav vier. 4: leerlingen in mav 3, mav 4, hav 4 en hav 5 met een dyslexieverklaring ndersteund dr nderzeksrapprt In deze leerjaren zijn de leerlingen bezig met hun schlexamens (SE) en daarm zullen de regels die gelden bij het Centraal Examen (CE) van tepassing zijn. Van de leerlingen uit deze leerjaren is in kaart gebracht welke vrzieningen en faciliteiten wrden geadviseerd in het nderzeksrapprt dat behrt bij de dyslexieverklaring. Aan de hand van het geadviseerde zaken in het nderzeksrapprt wrdt gekeken welke adviezen in te passen zijn bij faciliteiten en vrzieningen die Mntessri Cllege Arnhem biedt vr leerlingen in de klassen die vallen nder het examenreglement. Deze vrzieningen zijn: 4.1 Cmpenserende faciliteiten: Extra tijd vr SE en CE tt maximaal 30 minuten. SE en CE p papier in lettertype Arial 12 f p een laptp met vrleessftware. 3 Werkvermindering zals minder vragen werkbek in verleg met vakdcent. 4.2 Gebruik ndersteunende hulpmiddelen: 3 Leerlingen en uders/ verzrgers ndertekenen een verklaring waarin aangegeven staat f de leerling gebruik wenst te maken van het prgramma ClarRead tijdens het maken van de schlexamens. 6

7 Tekstverwerkingsprgramma/spellingscntrle tijdens de lessen (Laptp is eigen aanschaf) (digitale) wrdenbeken. Bij SE en CE zijn digitale wrdenbeken niet tegestaan. Het gebruik van gedrukte wrdenbeken is wel tegestaan, k vr de leerlingen znder dyslexie. gebruik van vrleessftware (leerlingen die hier vlgens hun nderzeksrapprt recht p hebben, krijgen van het Mntessri Cllege Arnhem het prgramma ClarRead aangebden). digitale beken (zie vrwaarden vetnt 1 ) 4.3 Verplichtingen leerling: Zelf rtjes en laptp met geïnstalleerde sftware meenemen m vrleessftware te gebruiken tijdens de lessen Gespreid leren van leerstf talen. Minimaal 15 minuten per dag Gebruik maken van de gekzen hulpmiddelen Inzet bij de lessen Aanschaffen digitale beken bij Dedicn (zie vrwaarden vetnt 4 ) 4.4 Examens Tijdens examens kan de leerlingen met een dyslexieverklaring een aantal hulpmiddelen gebruiken. Hierbij gelden de bij de wet vastgelegde bepalingen. De tegestane hulpmiddelen vr leerlingen met dyslexie wrden ieder jaar dr het Cllege vr Examens bekend gemaakt. De dyslexieverklaring is leidend vr de aanvraag van de tegestane hulpmiddelen. 5. Organisatie 5.1 Signaleringsnderzek Bij het vak Nederlands vert de dcent Nederlands het screeningsnderzek uit bij alle leerlingen, znder geldige dyslexieverklaring, van het eerste leerjaar. Hiernder de prcedure in stappen: 1. Afnemen van het 10 zinnendictee het wnderlijke weer en de stilleestemptets He gevaarlijk is een tekenbeet. Beide wrden in één lesuur afgenmen. 2. Binnen de vaksectie Nederlands wrden de tetsen nagekeken. De uitslag gaat naar de dyslexiecördinatr. 3. Leerlingen die bij een van deze testen een C-scre halen tussen de 0 t/m 3 en geen half jaar remedial teaching hebben gehad krijgen de vervlgnderzeken PI-dictee, de Klepel en EenMinuutTest. De dyslexiecördinatr vraagt testemming aan de uders/verzrgers vr het vervlgnderzek en vert het uit. Wanneer k bij dit vervlgnderzek een C-scre tussen de 0 t/m 3 wrdt behaald, krijgen de leerlingen een 4 Aanschaf digitale beken is tegestaan als: De leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring waarin in het nderzeksverslag duidelijk beschreven staat dat er sprake is van frse leesprblemen (achterstand van 2 jaar f meer). De leerling ervaring heeft met het lezen van beken p audi. (Leerlingen die met name een spellingsprbleem hebben kmen niet in aanmerking vr digitale beken.) 7

8 remediërende cursus aangebden. Ouders/ verzrgers wrden hier schriftelijk van in kennis gesteld. 4. Leerlingen die een C-scre halen tussen de 0 t/m 3 en een half jaar remedial teaching hebben gehad krijgen de vervlgnderzeken PI-dictee, de Klepel en EenMinuutTest. De dyslexiecördinatr vraagt testemming aan de uders/verzrgers vr het vervlgnderzek en vert het uit. 5. Ouders/verzrgers krijgen na het vervlgnderzek en de eventuele remediërende cursus een advies. Het advies bij een leerling met dyslexiekenmerken uit het nderzek is: vlgnderzek gewenst vr een dyslexieverklaring. Ksten vr de uders/verzrgers. (uitgebreide beschrijving van tetsen en vervlgnderzek staan beschreven in stappenplan signalering dyslexie van het expertise centrum Quadraam). 5.2 Dyslexiepas vr de nderbuw Op de dyslexiepas staan een aantal cmpenserende faciliteiten die wrden tegekend dr de dyslexiecördinatr aan de hand van de dyslexieverklaring. De leerling mag met ClarRead werken. ClarRead wrdt gefaciliteerd dr de schl. De tetsen kunnen dan digitaal aangeleverd wrden p een USB-stick van schl. De dyslexiecördinatr nteert in Magister de cmpenseerde faciliteiten. De dyslexiecördinatr zrgt vr infrmatie, schling en ndersteuning van de vakdcent, mentr, uders/verzrgers p het gebied van dyslexie. De vakdcenten faciliteren de aangekruiste nderwerpen van de dyslexiepas. Kiest de leerling vr tetsverlenging dan mag de leerling maximaal 30 minuten tijdsverlenging. Deze kan tijdens de tets f aan het eind van de dag plaatsvinden. De mentr cacht de leerling met dyslexie p bijvrbeeld acceptatie, sciaalemtineel en studie. Biedt hulp en ndersteunt. De mentr is tevens aanspreekpunt vr de uders/verzrgers en vakdcent. De mentr verwijst de leerling f uders/verzrgers naar de dyslexiecördinatr bij specifieke hulpvragen p dyslexiegebied. De uders/verzrgers zrgen vr digitale beken (zie vrwaarden bijlage 1) en laptp. 5.3 Auditieve ndersteuning De ICT-er zrgt dat het prgramma ClarRead p de schlcmputers te gebruiken is. Alle leerlingen waar in hun dyslexieverklaring (ndersteund met een nderzeksrapprt) expliciet vermeld staat dat zij gebruik mgen maken van auditieve ndersteuning, krijgen van de schl het prgramma ClarRead geleverd. Het is niet vr alle leerlingen met dyslexie ndzakelijk m de beken digitaal te hebben. Zie vrwaarde p de dyslexiepas (bijlage1). Leerlingen die in de nderbuw digitale beken hebben gebruikt mgen dat k in de bvenbuw. De uders/verzrgers schaffen de digitale beken bij Dedicn aan als hun zn/dchter gebruikt maakt van auditieve ndersteuning (zie vrwaarden bijlage 1). Zij kunnen de rekening van de digitale beken per schljaar declareren bij schl via de receptie. Ouders/verzrgers kunnen maximaal 8

9 vr elk bek eenmalig een vergeding declareren. Mcht de leerling zwel Daisy als PDF willen gebruiken, dan kan er vr een van dezen een vergeding aangevraagd wrden. (Beken van Dedicn zijn per leerling gelabeld en mgen niet gedeeld wrden met andere leerlingen). Ouders/verzrgers vragen naast de beken bij Dedicn k de bekenlijst bij Van Dijk aan. 5.4 Aanpassing mderne vreemde talen in de hav bvenbuw leerjaar 3 De havleerling met dyslexie kan kiezen vr een aangepast prgramma vr Duits en/f Frans in leerjaar 3. De leerling en zijn f haar uders bespreken dit met de mentr. De mentr raadpleegt de dyslexiecördinatr bvenbuw, waarna de afdelingsleider dit fficieel vastlegt en cmmuniceert aan uders. 5.5 Examen De examensecretaris en de dyslexiecördinatr bvenbuw inventariseren bij de leerlingen met dyslexie in het vrexamen welke hulpmiddelen zij ndig hebben gedurende het examentraject. De dyslexieverklaring en het bijbehrende nderzeksrapprt zijn leidend vr de faciliteiten die gebden kunnen wrden. De examensecretaris rganiseert de hulpmiddelen tijdens de examens. Tijdens examens kan de leerlingen met een dyslexieverklaring een aantal hulpmiddelen gebruiken. Deze zijn: Gebruik cmputer met spellingscntrle en vrleesmgelijkheden, maar znder digitale wrdenbek. Audi hulpmiddelen zals een Daisyspeler f leespen. Tijdverlenging tt 30 minuten per examen. De tegestane hulpmiddelen wrden ieder jaar dr het Cllege vr Examens bekendgemaakt. Zie website: 9

10 Bijlage 1: vrbeeld dyslexiepas Dyslexiepas Naam leerling: Klas: Dyslexiekaart geldig tt en met: Cmpenserende faciliteiten: Kpieën van brdschema s, dictaten en efeningen Extra tijd vr prefwerken tt maximaal 30 minuten f vermindering van tetsvragen Naast schriftelijke tetsing, regelmatige mndelinge tetsing vr Engels, Duits en Frans Prefwerken en schriftelijke verhringen p papier in lettertype Ariel 12 f p USBstick bij gebruik laptp. Aangepaste berdeling vr spelling Nederlands, en mderne vreemde talen. Werkvermindering zals minder vragen werkbek Gebruik ndersteunende hulpmiddelen: Tekstverwerkingsprgramma/spellingscntrle,. (Laptp is eigen aanschaf) Lesmateriaal/tetsen p licht gekleurd papier wrdenbeken spellingsschema Vrleessftware ClarRead digitale beken (zie vrwaarden vetnt 1 ) Verplichtingen leerling: Zelf rtjes meenemen m vrleessftware te gebruiken Gespreid leren van leerstf talen. Minimaal 15 minuten per dag Gebruik maken van de gekzen hulpmiddelen Inzet bij de lessen Maken van huiswerkpdrachten Geen misbruik maken van de laptp Aanschaffen digitale beken bij Dedicn (zie vrwaarden vetnt 5 ) 5 Aanschaf digitale beken is tegestaan als: De leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring waarin in het nderzeksverslag duidelijk beschreven staat dat er sprake is van frse leesprblemen (achterstand van 2 jaar f meer). De leerling ervaring heeft met het lezen van beken p audi. (Leerlingen die met name een spellingsprbleem hebben kmen niet in aanmerking vr digitale beken.) 10

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 Dyslexie is een strnis die gekenmerkt wrdt dr een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/f het vlt tepassen (autmatiseren) van het

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hgeland MAVO/HAVO/VWO Augustus 2015 Uitgangspunten In dit beleidsstuk wrdt ten beheve van de leesbaarheid alleen de mannelijke vrm geschreven. Daar waar mannelijke vrnaamwrden

Nadere informatie

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog voorjaar 2013

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog voorjaar 2013 Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen p Helen Parkhurst Wendy van Leeuwen Orthpedagg vrjaar 2013 1 Dyslexie, dyscalculie en verige beperkingen Helen Parkhurst Schljaar 2013-2014 Inhudspgave

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Dys-lexie. Ouderbrochure

Dys-lexie. Ouderbrochure Dys-lexie Ouderbrchure Uitspraken van dyslectische leerlingen Dat ik niet gewn ben. Dat ik heel hard vr de vreemde talen leer en dan ng een nvldende krijg. Dat ik mijn aantekeningen niet kan lezen. Als

Nadere informatie

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle Dyslexie beleidsplan 2011-2015 Maerlant Brielle 1 Inleiding In het Dyslexie beleidsplan 2011-2015 wrdt het meerjarig strategisch beleid p het gebied van dyslexie van Maerlant vrmgegeven. Dit plan zal de

Nadere informatie

Dys-lexie. Ouderbrochure

Dys-lexie. Ouderbrochure Dys-lexie Ouderbrchure Uitspraken van dyslectische leerlingen Dat ik niet gewn ben. Dat ik heel hard vr de vreemde talen leer en dan ng een nvldende krijg. Dat ik mijn aantekeningen niet kan lezen. Als

Nadere informatie

Protocol dyslexie. De Rietlanden

Protocol dyslexie. De Rietlanden Prtcl dyslexie De Rietlanden Juli 2017 Dyslexie is een strnis die gekenmerkt wrdt dr een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat en/f vlt tepassen van het lezen en/f spellen p wrdniveau. De

Nadere informatie

Dyslexie & dyscalculie op het KWC

Dyslexie & dyscalculie op het KWC Dyslexie & dyscalculie p het KWC 13 de editie Cursusjaar 2014-2015 Inhud Dyslexie en dyscalculie... 3 1.1. Dyslexie... 3 1.1.1. Inleiding dyslexie... 3 1.1.2. Uitgangspunten dyslexie... 3 1.1.3. Maatregelen

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages?

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages? Frequently Asked Questins Onderbuw Wat is tt? tt staat vr Tweetalig Onderwijs. In het Tweetalig Onderwijs wrdt een aantal vakken in het Engels gegeven en wrden de leerlingen gevrmd tt Internatinaal burger.

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Toetsreglement Penta 2016/2017

Toetsreglement Penta 2016/2017 Tetsreglement Penta 2016/2017 11 mei 2016 Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemene regels vr de tetsing 2.1 Aankndiging en planning 2.2 Inhud 2.3 Afname 2.4 Absentie 2.5 Berdeling en afhandeling 2.6 Onregelmatigheden

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Inschrijffrmulier C-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Algemeen LanguageOne zrgt vr passend, kwalitatief en eigentijds nderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur gericht p Nederlandstalige leerlingen

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden ( in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Dyslexie. Protocol voor overdracht Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland

Dyslexie. Protocol voor overdracht Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland Bijlage 12 Dyslexie Prtcl vr verdracht Primair Onderwijs - Vrtgezet Onderwijs in de regi Waterland Dit prtcl wil het prces van de vergang van de basisschl naar het vrtgezet nderwijs van de leerling z ged

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Prtcl Schrsing en verwijdering Versie: 19-03-2012 Basis Wet en regelgeving Wet p het Vrtgezet Onderwijs, art. 27 Inrichtingsbesluit WVO, art. 13, 14, 15 Archief CvB DN 1.4 Van tepassing p/vr Gehele schlengrep

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een rapport. Bevrderingsnrmen Rapprt Het schljaar is verdeeld in vier perides. Aan het eind van elke peride krijgen de leerlingen een rapprt. Cijfers Op het rapprt staat een cijfer vr elk vak. Dat is het vrtschrijdend

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Betrouwbaarheid: als een toets bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden eenzelfde resultaat laat zien

Betrouwbaarheid: als een toets bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden eenzelfde resultaat laat zien Tetsplan Cllege Zuid 2016-2017 Inleiding Het del van dit tetsplan is m de kwaliteit van de tetsen en de becijfering daarvan te bewaken, te cntrleren en zndig te verbeteren. Cllege Zuid wil waarbrgen dat

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo Vw Cde - Vr: Van: Betreft: Datum: Leerling en uder(s)/verzrger(s) hav 5 P. Tilman (cnrectr vw 3-6), en H. Heerdink (decaan vw) Prcedure instrm van hav 5 naar vw 5 januari In deze brief staat aangegeven

Nadere informatie

Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie. informatie voor ouders

Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie. informatie voor ouders Prtcl lees- en spellingprblemen en dyslexie infrmatie vr uders Inhudspgave Prtcl lees- en spellingprblemen en dyslexie 3 Kaders/wetgeving; Masterplan Dyslexie 3 Wat is dyslexie? 3 Dyslexie kenmerken 4

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog najaar 2016

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog najaar 2016 Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen p Helen Parkhurst Wendy van Leeuwen Orthpedagg najaar 2016 1 Dyslexie, dyscalculie en verige beperkingen Helen Parkhurst Schljaar 2016-2017 Inhudspgave

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar Gresbeek, 29 augustus 2014 Geachte uders/verzrgers, IN DEZE BRIEF: * Infrmatie ver de Lndenreis * Prgramma * Vrwaarden * Inschrijffrmulier * Checklist Vr alle derdejaars leerlingen van het Mntessri Cllege

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6 Schlreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audivisuele Kunsten 1/6 Hfdstuk 1 Tepassingsgebied Art. 1 Dit schlreglement is van tepassing

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie