Beste geïnteresseerde,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste geïnteresseerde,"

Transcriptie

1 INFORMATIE DOCUMENT

2 Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de S&P500). Wij handelen via een Amerikaans handelsplatfrm waarin vlautmatisch de aan- en verkp signalen znder nze fysieke tussenkmst drgestuurd wrden naar de brker ( de financiële instelling ), die ze p haar beurt drstuurt naar de beleggersrekening van de klant. Op deze rekening wrdt het signaal mgezet in een rder waarna de aan- f verkp een feit is. Uiteraard mnitren wij het dagelijks verlp. Oftewel; Wij kunnen het beheer van uw geld vlledig verzrgen en laten renderen dr autmatische aan-en verkpen te den p de beurs. Veilig p uw eigen rekening, met een grte winstgevendheid Wij zijn te vergelijken met een vermgensbeheerder al mgen wij deze naam niet dragen en kunnen dus niet rechtstreeks p uw rekening handelen. Vandaar dat wij een brker hebben als tussenpersn. U vraagt zich wellicht af wat de verschillen en vereenkmsten zijn tussen een gerenmmeerde vermgensbeheerder en ns bedrijf. Hiernder vlgt een telichting; Future4prfits hgere rendementen mgelijk recent gestart (2013 ) innvatief ( ntwikkeling nieuwe systemen ) winstptentie bij stijgende en dalende beurs zeer ged risicmanagement beleggen p n cure-n pay basis autmatisch beleggen klassieke vermgensbeheerder vaak maximaal rnd de 5-7% per jaar vaak jarenlange dienstverlening heel cnservatief ( ude denkpatrnen ) winst bij stijgende beurs, verlies bij daling ged risicmanagement u betaalt altijd, bij winst en verlies handmatige uitveringen Dit vlautmatisch handelen heeft de tekmst ( denk aan discipline, snelheid, nauwkeurigheid, maar k het gemak vr de handelaar en de belegger ). U kunt de zrg vr uw geld vlledig uit handen geven met behud van een grte mate van veiligheid en cntrle. Veiligheid en transparantie Uiteraard is uw rekening gevestigd bij één van de grtste brkers van de wereld en hebben wij geen enkele tegang tt uw rekening. U heeft, indien gewenst, dagelijks inzicht in uw rekening. U kunt p elk gewenst mment van de dag de dienstverlening pzeggen, er wrdt geen pzegtermijn gehanteerd.

3 Ok wrden we niet beperkt dr een lage vraag en aanbd in de markt. Op de S&P500 kunnen wij bijna 24 uur per dag handelen met grte vlumes. Ons bedrijf heeft alle systemen draaien p externe prfessinele servers in een data center met meervudige systemen, zdat veiligheid, snelheid en betruwbaarheid gewaarbrgd zijn. Wij werken uitsluitend met de prfessinele derivaten zals futures, (een derivaat is een afgeleid prduct van aandelen ) vrnamelijk p de S&P500, wat de verhandelbaarheid enrm verhgt. Een future vlgt de kers van de S&P500, de beursindex van de VS, die het betruwbaarste beeld geeft van de ntwikkelingen p de aandelenmarkt. De 500 grtste Amerikaanse bedrijven gemeten naar hun marktkapatalisatie zijn hierin pgenmen. Hierdr handelen we als het ware p een mandje met 500 aandelen, wat de risic s verkleint. Wij hanteren een pen cmmunicatie met de klant en infrmeren u regelmatig. Cijfers en inleg De minimale inleg is $10.000, maximaal kunnen wij $ vr u beleggen. Hge winsten zijn zeker mgelijk. We verwachten minimaal tientallen prcenten p jaarbasis, wellicht meer. Zie bijlage A. Wilt u niet gelijk uw vlledig vermgen bij ns nderbrengen dan zu u bijvrbeeld kunnen starten met 20% van uw belegd vermgen en de rest laten staan bij uw traditinele vermgensbeheerder. Na een jaar kunt u de nett rendementen eens ged vergelijken en een mgelijke grtere verstap verwegen. Waarm zijn wij anders? Nadat wij een research peride hebben drlpen van z n 2 jaar heeft een Amerikaanse partner, gespecialiseerd in het prgrammeren van beleggingssystemen, nze unieke strategieën geprgrammeerd vr ns. Tevens is een unieke kerpresentatie ntwikkeld. Dit vrmt de basis van ns bedrijf. U kunt uw geld laten renderen p n cure-n pay basis (redelijk uniek in de beleggingswereld), wat betekent dat wij u alleen factureren indien wij winst hebben gemaakt vr u. Uiteraard wrden eerst alle handelsksten van de brutwinst afgetrkken vrdat wij nze fee ver de winst berekenen. Dus geen; fndsksten, administratieksten, management fee, bewaarln etc. U kunt zich vrstellen dat wij gede renderende systemen ndig hebben en ns vr de vlle 100% inzetten m het ptimale resultaat vr u te behalen. Maakt u winst dan delen wij mee, anders verdienen wij niets. U heeft p deze manier geen nndige ksten. Hpelijk mgen wij u binnenkrt persnlijke uitleg geven f zelfs al begreten als nieuwe klant van Future4prfits. Bel f mail ns bij interesse; Met vriendelijke gret, Rb de Vries Future4prfits K.v.k : Mbile: Web:

4 Bijlage 1 Wrld Cup Advisr Hiernder vindt u een verzicht van nze rekening die lpt bij een Amerikaanse brker, via Rbbinsn Trading. Wij den sinds februari 2014 mee met nze Trendfllwer strategie aan de Wrld Cup Advisr ( WCA ), een cmpetitie vr adviseurs gehuden in Amerika, waarbij gekeken wrdt welke strategieën het beste scren. Verschillende natinaliteiten den hier aan mee. Wij hebben in Amerika een eigen accunt vr het handelen p de Trendfllwer strategie. Onze klanten kunnen dus via deze Amerikaanse brker nze signalen één p één autmatisch vlgen. Wilt u meer inzage in het gehele verlp van 2014, dan laten we u graag een gedetailleerd verzicht zien van deze rekening bij kennismaking. Wij willen absluut transparant pereren. U ziet dat het nett resultaat, dus na aftrek van de ksten, begin juli al p +51% staat. Dit is inclusief een meizame zijwaartse markt v.w.b. begin 2014! Tevens zijn we pas halverwege het jaar met nze resultaten.

5 Bijlage 2 De werking van aan- en verkpen met futures He verdienen wij geld p een beurs die zwel mhg gaat als k naar beneden? Wij handelen in futures, net zals vele prfessinele grte partijen. Dit zijn termijn cntracten die.a. pensienfndsen gebruiken m hun enrm grte aandelenpsities tijdelijk te beschermen. Deze futures kunnen zrgen vr wat extra dekking tegen een waardedaling van hun prtefeuille. Met futures is een grter rendement te behalen dan met bijvrbeeld aandelen, waar de traditinele vermgensbeheerders vaak mee werken. Het grte verschil in rendement tussen ns systeem en de aandelenmarkt ntstaat drdat een verlies bij traditineel beleggen keihard aankmt. Daalt de aandelenmarkt met bijvrbeeld 50%, dan met er al 100% rendement vlgen m weer break-even te draaien (fwel p exact hetzelfde punt kmen te staan). Vrdat dit gebeurt zijn er vaak jaren verstreken, terwijl een systeem in deze peride rustig drlpt. Ons systeem met handelen in futures kan immers zwel lng psitie (meegaan met een stijging van de index) als shrt psitie (meegaan met een daling van de index) innemen. Vrbeeld: Met het vereiste geld p nze rekening mgen wij van de bank een future cntract kpen p de S&P500. Stel ns systeem ziet kansen in een pgaande markt en gaat lng p een kers van Zdra dit cntract is aangekcht zal de bank ns geen mgelijkheid geven ng een cntract te kpen mdat daar niet geneg geld vr p de rekening staat ( de z.g. margin verplichting ). Indien we 2x zveel geld hebben staan mgen we dus k 2 cntracten kpen enz. Op 1930 ziet ns systeem dat we deze transactie het beste kunnen sluiten dr een samenwerking van verschillende technische indicatren die hierte besluiten. De verkp vindt plaats binnen een fractie van een secnde. Nu is dus de kp en de verkp achter ns en staan we neutraal. Wel hebben we 20 punten winst gemaakt ( van 1910 tt 1930 ). Aangezien elk punt een waarde vertegenwrdigt van $50 heeft u nu 20*$50 =$1000 extra p uw rekening staan. Dit is een rendement van 10% terwijl de beurs ( het mandje van aandelen) maar 20 punten, fwel 1% is gestegen. Indien u had gehandeld met aandelen was uw prtefeuille gestegen met maar 1% t..v. de 10% stijging die wij hadden kunnen bereiken. Een daling werkt precies z. We beginnen met het verkpen van een cntract. Overigens bezitten we dat cntract niet, maar drdat we een bepaalde heveelheid geld ( weer die margin ) p nze rekening hebben staan is dit tegestaan. We willen dus duur verkpen en later p een lagere stand van de beurs, het cntract vr een lagere prijs terugkpen zdat we na deze transactie weer neutraal staan en winst hebben gemaakt. Verkpen p 1900 en terugkpen p 1862 levert een winst p van 38 punten. De berekening is als vlgt; 38*$50 = $1900. De beurs is maar 2% gedaald ( van 1900 naar 1862 ), terwijl wij een winst hebben van $1900. Aangezien uw rekening begn met $ en nu $ bedraagt heeft u een rendement gerealiseerd van 19%.

6 Bijlage 3 S&P Trendfllwer 5 jaar perfrmance ( ) Hiernder vind u gegevens ver nze succesvlle trendvlgende strategie welke handelt p de Amerikaanse S&P500, met e-mini futures We laten nze perfrmance zien zals die zu zijn geweest indien we die real-time hadden gehandeld vanaf tt Onze partner in Amerika heeft de strategie dermate ged geprgrammeerd dat de backtesting 100% crrect werkt, we hebben dit k uitgebreid kunnen testen. De winst is dus z n 800% ver 5 jaar. We hebben de winsten niet geherinvesteerd, iets wat de uiteindelijke winst gigantisch verhgt. U mag de winsten uiteraard k elk jaar laten staan, waardr u na één jaar in de gelegenheid bent niet 1 maar 2-3 cntracten te handelen. Hiermee maakt u dus k 2x-3x zveel winst uiteraard. Hiernder is uitgegaan van het handelen ver een peride van 5 jaar, met steeds maar 1 cntract.

7 Bijlage 4 Wat is belangrijk bij beleggingsfndsen? Sharp-Rati He kan men het beste de risk adjusted return berekenen? Velen kijken naar de Sharpe- rati. Deze berekent het rendement per eenheid risic, ftewel is het rendement ged t..v. het risic wat genmen wrdt? Over de afgelpen 5 jaar haalt Future4prfits een rati van 0,48. Een rati van 0,5 betekent ged tt zeer ged. Het merendeel van de beleggingsfndsen heeft een significant lagere rati. Drawdwn Zals meerdere specialisten vind ik de Sharpe-rati niet hét aangewezen instrument m het risic t..v. het rendement te berekenen. Het echte risic vr een belegger is namelijk de maximum drawdwn ftewel het maximale verlies dat de belegger zu geleden hebben tijdens de peride die in genschuw genmen wrden. Dat interesseert een belegger veel meer. MAR-rati De MAR-rati, is dus veel beter te gebruiken. Deze rati berekent de verhuding tussen het gemiddelde jaarlijkse rendement en de maximum drawdwn ( aaneengeslten verlies ) sinds de prichting van het fnds. Als een fnds bv. een gemiddeld jaarlijks rendement van 6% heeft behaald en een maximum drawdwn van 25% dan is de MAR rati 0,24 (6/25). Wat is nu een gede MAR-rati? Wanneer we naar de institutinele beleggingswereld kijken (waar meestal de beste beheerders te vinden zijn) dan zien we dat ver perides van 20 tt 30 jaar maar weinig beheerders erin slagen m een MAR van 1 te behalen. Z behaalde bijvrbeeld Warren Buffett sinds 1965 maar een MAR van 0,39. Future4prfits haalde ver de laatst 5 jaren ( ) een MAR van 3,02 (160/53).

Onderzoeksrapport Portfolio spreiding

Onderzoeksrapport Portfolio spreiding Onderzoeksrapport Portfolio spreiding Een kwantitatief onderzoek naar de voordelen van diversificatie d.m.v. het handelen met futures via één trendmatige strategie, met inachtneming van een strikt risicomanagement.

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie