Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche , versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1"

Transcriptie

1 Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche , versie Deelnemen Gefeliciteerd! U bent geregistreerd als deelnemer aan Sturen p Cijfers van PrVet. Uw bedrijfsadministratie is erp ingericht. Nu gaat het erm dat u het maximale resultaat haalt uit uw deelname. Zdat u daadwerkelijk kunt Sturen p Cijfers. Deze handleiding vl tips helpt u daarbij. Leeswijzer Deze handleiding Deelnemen is de vierde en laatste in de reeks. Hiervr heeft u kennis genmen van: 1. Ontdek heveel Sturen p Cijfers u plevert 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie 3. Registreren. Veel succes! In deze handleiding leest u -He u in vijf stappen het beste resultaat behaalt met Sturen p Cijfers -He u kwartaalcijfers invert en welke afwegingen u daarbij kunt maken. -He u uw gegevens kunt nderhuden en wijzigen. -He u de cijfers uit het prgramma kunt gebruiken. -Wat de belangrijkste rapprten vr u zijn. -Wat de kengetallen in de rapprten betekenen. -He u de cijfers vertaalt naar verbeteringen en cncrete acties. In vijf stappen behaalt u het beste resultaat Met Sturen p Cijfers heeft u het beste resultaat vr uw praktijk binnen handbereik. Alles draait nu m vijf stappen: 1. Kwartaalcijfers inveren 2. Uw gegevens up t date huden 3. Uw cijfers, verzichten, rapprtages en vergelijkingen met andere praktijken vertalen in cncrete verbeterplannen 4. Daadwerkelijk Sturen p Cijfers 5. Gede resultaten en succes beken met uw pedicurepraktijk! Kwartaalcijfers inveren z det u dat Veel werk is het niet: kwartaalcijfers inveren. Want de bendigde gegevens kmen uit uw bedrijfsadministratie, die u eventueel samen met uw accuntant f bekhuder - al heeft ingericht vr Sturen p Cijfers. Lg in in het internetprgramma Sturen p cijfers met uw gebruikersnaam en wachtwrd en kies de functie Cijfers inveren. Er zijn twee mgelijkheden vr gegevensinver A. U hebt in uw bedrijfsadministratie gekzen vr Melissa f PdFile, pedicuresftware die aansluit p Sturen p Cijfers. B. U gebruikt andere, bijvrbeeld financiële sftware f administratiesystemen. Pagina 1 van 10

2 Nu kunt u twee dingen den: 1. Met Melissa f PdFile exprteert u de gegevens elk kwartaal autmatisch naar Sturen p Cijfers. 2. U maakt geen gebruik van Melissa f PdFile en u vert alle f een deel van de gegevens handmatig in. Sturen p Cijfers vert bij het pslaan van de gegevens enkele cntrles uit. Eventueel krijgt u daarbij een futmelding. U kunt futen direct f achteraf crrigeren. De ingeverde gegevens wrden altijd pgeslagen. Een peride met futen krijgt de status ingeverd, een peride znder futen krijgt de status gedgekeurd. U kunt alleen rapprten pvragen ver perides die de status gedgekeurd hebben. Tip Zrg dat u de meest actuele versie van Melissa f PdFile gebruikt. He gaat u m met de kstengegevens? U hebt drie mgelijkheden. 1.U legt de kstengegevens vast in uw pedicuresftware en u neemt de werkelijke kstengegevens elk kwartaal mee bij de autmatische exprt. 2. U legt de kstengegevens vast in andere sftware en vert de werkelijke kstengegevens elk kwartaal handmatig in. U met de bedragen van Overige ksten ttaal en van de negen kstengrepen apart inveren. Het ttaal wrdt niet autmatisch berekend. Dat vrkmt rekenfuten. 3. U vert niet elk kwartaal de werkelijke kstengegevens in, maar u gebruikt u de vaste gegevens die u bij het registreren als deelnemer hebt ingeverd. Deze kunt u desgewenst verschrijven met een andere (werkelijke) waarde. Extra handig! Bent u eens vergeten m kwartaalcijfers in te veren? Geen prbleem. U krijgt autmatisch een herinnering via uw . Sturen p Cijfers vert elk kwartaal een autmatische cntrle uit van een aantal ingeverde gegevens. Als daarin futen wrden gevnden, krijgt u een . U kunt de gegevens van een peride altijd ng crrigeren. Tips vr het nderhud van uw gegevens Verandert uw adres? Dan met u het nieuwe adres als gebruikersnaam inveren in het prgramma Sturen p cijfers. De dat met de functie Gebruikersnaam en wachtwrd wijzigen. Exprteert u autmatisch gegevens vanuit uw pedicuresftware Melissa f PdFile? Dan met u de gebruikersnaam k daarin wijzigen. Het is veiliger m uw wachtwrd geregeld te veranderen. Bijvrbeeld elk kwartaal f ieder jaar. De dat met de functie Gebruikersnaam en wachtwrd wijzigen. Tarieven en vergedingen veranderen meestal jaarlijks. Pas dus aan het begin van elk jaar de vaste gegevens aan. De dat met de functie Vestigingsgegevens > Bewerken vestiging. Ver de begrte f gemiddelde gegevens per kwartaal in. U met de bedragen van Overige ksten ttaal en van de negen kstengrepen apart inveren. Het ttaal wrdt niet autmatisch berekend. Dit vrkmt rekenfuten. Het internetprgramma cntrleert de gegevens en geeft eventueel een futmelding. Cntrleer jaarlijks de keuzes die u heeft gemaakt bij de bedrijfskenmerken. De dat met de functie Bedrijfsgegevens > Bewerken. Cntrleer k jaarlijks de keuzes die u heeft gemaakt bij de vestigingskenmerken. De dat met de functie Vestigingsgegevens > Bewerken vestiging. Pagina 2 van 10

3 Gebruik van de cijfers in de rapprten uit het internetprgramma Sturen p cijfers Maak er een gewnte van m elk kwartaal minimaal één keer na uw gegevensinver de rapprten te bekijken en te bepalen f u cijfers ziet die uw aandacht vragen. Plan dit in als vast nderdeel van uw werkzaamheden. Kijk k naar pvallende kengetallen die te maken kunnen hebben met futen in de cijfers. Wat zijn de meest infrmatieve rapprten vr u? Peridevergelijking: hiermee vergelijkt u twee perides, bijvrbeeld twee kwartalen f een kwartaal met een cumulatieve peride. Vergelijking met gemiddelde: hiermee vergelijkt u de eigen kengetallen met de gemiddelde kengetallen van alle deelnemers (znder selectie van kenmerken) f van vergelijkbare deelnemers (u kunt selecteren p een f meer kenmerken). Mnitr: hiermee vergelijkt u de ntwikkeling van mzet, aantal behandelingen, enzvrts van uw praktijk met dezelfde peride vrig jaar met de gemiddelde ntwikkeling bij alle deelnemers (znder selectie van kenmerken) f van vergelijkbare deelnemers (u kunt selecteren p een f meer kenmerken). Benchmark: u ziet een grafiek met de waarde van een kengetal vr uw eigen praktijk en vr de vergelijkbare deelnemers (p basis van de geselecteerde kenmerken). Wat betekenen de kengetallen in de rapprten? Rubriek Omzet Omzetaandeel artikelen, behandelingen, behandelinggrepen, verige, nevenactiviteiten. Deze kengetallen geven weer he de (nett) mzet van de praktijk is samengesteld. Het grtste aandeel zal uit behandelingen kmen. Een behandelinggrep met een klein aandeel biedt in het algemeen de mgelijkheid tt vergrting. Rubriek Brutwinst Brutmarge artikelen, behandelingen, verige, nevenactiviteiten, ttaal. Deze kengetallen geven weer heveel prcent brutwinst u maakt in de verschillende mzetgrepen. De brutmarge artikelen (nett mzet minus inkpprijs) is het meest interessant. De brutmarge p behandelingen (nett mzet minus de ksten van verbruiksprducten) is in de pedicurebranche altijd hg. De brutmarge verige en nevenactiviteiten zullen vaak 100% zijn. Rubriek Ksten en Overige ksten per grep Lnksten ttaal t..v. nett mzet. Dit kengetal geeft weer heveel prcent van uw nett mzet u betaalt aan lnksten van medewerkers. Omdat de meeste praktijken in de branche (ng) geen medewerkers kennen, zal dit meestal 0% zijn. Overige ksten ttaal en per kstengrep t..v. nett mzet. Deze kengetallen geven weer heveel prcent van uw nett mzet u betaalt aan verige bedrijfsksten. Naarmate een percentage hger is, zijn de ksten hger en de mgelijkheden m ksten te besparen grter. In de branche zijn de ksten van huisvesting, bekhuder/accuntant en afschrijving vaak het hgst. Rubriek Nettwinst Nettwinst incl. ndernemersln t..v. nett mzet. Dit kengetal geeft aan wat het percentage nettwinst van de praktijk is. De nettwinst is de resultante van nett mzet minus inkpprijs van verkpartikelen en verbruiksprducten en alle ksten. Meer mzet en minder ksten betekenen dus een hgere nettwinst. In de branche wrdt de nettwinst meestal beschuwd als het (brut) inkmen vr de ndernemer. Het kengetal Resultaat ndernemer per gewerkt uur is hierbij interessant. Pagina 3 van 10

4 Rubriek Arbeidsprductiviteit Nett mzet en Brutwinst per gewerkt uur. Deze kengetallen geven aan he prductief u (en uw eventuele medewerkers) werken. Hierbij wrden alle gewerkte uren meegeteld, k de uren vr administratie, schling, schnmaken, etc. Een hgere mzet per gewerkt uur kan met name wrden bereikt dr efficiënter te werken (niet alleen bij de behandelingen, maar k bij de algemene werkzaamheden) f hgere tarieven vr behandelingen in rekening te brengen. Resultaat ndernemer per gewerkt uur. Dit kengetal geeft aan wat het (brut) inkmen van de ndernemer per gewerkt uur is. Hier wrden alle gewerkte uren van de ndernemer geteld. U met natuurlijk zelf bepalen wat u een redelijk bedrag vindt. Hudt wel rekening met de nrmale ksten van pensien, zrgverzekering, vakantieteslag, ziektedagen. Verhging is mgelijk dr de nettwinst te verhgen f dr efficiënter te werken. Percentage uren Dit kengetal geeft aan welk percentage van de gewerkte uren in de praktijk wrdt besteed aan De rest wrdt besteed aan de verige werkzaamheden. Dit wrdt k wel de effectiviteit genemd. Naarmate het ttaal aantal uren dat u werkt lager is (parttime werken), zal dit kengetal vaak lager zijn, mdat de verige werkzaamheden nu eenmaal een zekere heveelheid tijd vergen. Gemiddeld uurtarief behandelingen en nevenactiviteiten. Vral het uurtarief behandelingen is interessant. Dit kengetal duidt de (nett) mzet aan per gewerkt behandeluur. Het wrdt bepaald dr de efficiëntie van werken en de hgte van de tarieven. Rubriek Klanten, afspraken, behandelingen Gemiddeld bedrag per afspraak. Dit kengetal duidt de (nett) mzet (behandelingen + artikelen) per afspraak aan. Het hangt samen met het assrtiment behandelingen, de tarieven en de artikelverkp. Aantal artikelen per afspraak. Dit duidt het aantal artikelen aan dat u gemiddeld per afspraak verkpt. Dit hangt vral samen met de presentatie van het assrtiment en uw verkpvaardigheden. Aantal behandelingen per afspraak. Dit duidt het aantal behandelingen aan dat u gemiddeld bij een afspraak uitvert. U kunt dit beperkt beïnvleden. Afspraakfrequentie ttaal. Dit kengetal duidt aan met welke frequentie uw klanten een afspraak hebben. U kunt dit beperkt beïnvleden. Gemiddelde behandelingtijd. Dit kengetal duidt aan heveel minuten in uw praktijk gemiddeld vr een behandeling in de agenda wrden gereserveerd. Dit aantal kan wrden verlaagd dr efficiënter te werken. Verbruiksksten en Overige ksten per uitgeverde behandeling: Deze kengetallen geven de ksten per behandeling weer. Deze hangen nder meer samen met het assrtiment behandelingen en het aantal Net als vr Percentage uren behandelingen geldt vr Overige ksten per behandeling vaak dat naarmate het aantal uren dat u werkt lager is (parttime werken), dit kengetal hger zal zijn, mdat u een aantal ksten nu eenmaal altijd maakt. Tip: Als u kengetallen van uw praktijk vergelijkt met die van cllega s is van belang dat u cllega s met een vergelijkbare praktijk neemt. He vertaalt u de cijfers naar verbetermaatregelen? Meten is weten. En p basis van de cijfers in de rapprten kunt u verbeterdelstellingen bepalen. Een verbeterdelstelling is cncreet en bevat een getal f een percentage. U wilt bijvrbeeld meer nett mzet, meer artikelen verkpen per klant f meer behandelingen uitveren per maand f per klant. Pagina 4 van 10

5 Heeft u uw verbeterdelstelling bepaald? Bepaal dan acties en maatregelen m uw delstelling te bereiken en beschrijf k de praktische uitvering ervan. De haalbaarheid van uw verbeterdelstellingen wrdt vergrt als de verbeterdelstellingen specifiek en meetbaar zijn, verbeteracties acceptabel en realistisch zijn en er een tijdspad aan wrdt gekppeld. (SMARTdelstellingen) De tabel aan het eind van deze handleiding bevat de belangrijkste verbeterdelstellingen die u kunt uitveren.,de tabellen zijn gegrepeerd naar de rubrieken uit Sturen p cijfers en bevatten mgelijke verbeteracties en tips vr de uitvering ervan. Tip Dr er zelf een tijdspad te kppelen, veranderen uw verbeterdelstellingen in een SMART-plan. Vlg het effect van uw acties en maatregelen. Het effect met na een f enkele kwartalen in de rapprten zichtbaar wrden. Tt slt: PrVet staat vr u klaar Heeft u vragen ver Sturen p Cijfers, ver de gegevens die u in met veren f ver de interpretatie van de cijfers in de rapprten en de te nemen stuurmaatregelen? Neemt u dan gerust cntact p met de helpdesk van PrVet Pagina 5 van 10

6 Rubriek Verbeterdelstelling Mgelijke maatregelen Uitvering en uitverbaarheid Planning Specifiek Omzet en brutwinst behandelingen Meetbaar Nett mzet behandelingen neemt te met?%. Acceptabel Werven van nieuwe klanten (+ behuden van huidige klanten) Realistisch Advertentie vergrt naamsbekendheid. Cntacten met drverwijzers (netwerken). Peilen van de tevredenheid van klanten. Peridieke nieuwsbrief vr de klanten (imag van actieve pedicure). Werktijden aanpassen aan de klanten. Website met allerlei infrmatie. Tijd Vergrten van de persnele capaciteit. Medewerker in dienst nemen (k ingeval van dreigende langdurige klantenstp). Vrkeur vr medewerker met VAR / Payrlling Aanbieden van nieuwe behandelingen (+ vergrten persnele capaciteit). Reclameacties vr bepaalde / nieuwe Behandelingen waar (nieuwe) klanten behefte aan hebben (bijv. csmetische behandelingen die inhaken p wensen van jngeren). (Extra) verhgen van tarieven van Verschillende tarieven, mede afhankelijk van de afspraakfrequentie van de klant. Opslag p tarief vr ambulante behandeling. Tarief baseren p kstprijscalculatie en marktriëntatie. Pagina 6 van 10

7 Rubriek Verbeterdelstelling Mgelijke maatregelen Uitvering en uitverbaarheid Planning Specifiek Meetbaar Gemiddeld uurtarief behandelingen neemt te tt?. Acceptabel (Extra) verhgen van tarieven van Efficiënter werken bij uitveren Realistisch Reclameacties vr bepaalde / nieuwe Behandelingen waar (nieuwe) klanten behefte aan hebben (bijv. csmetische behandelingen die inhaken p wensen van jngeren). Tijd Verschillende tarieven, mede afhankelijk van de afspraakfrequentie van de klant. Opslag p tarief vr ambulante behandeling. Tarief baseren p kstprijscalculatie en marktriëntatie. Omzet en brutwinst artikelen Verbruiksksten per behandeling nemen af tt?. Nett mzet artikelen neemt te met?%. Efficiënter inkpen van verbruiksprducten. Efficiënter gebruiken van verbruiksprducten. Starten met artikelverkp / Uitbreiden van het assrtiment artikelen. Verkrten van de standaard agendatijd. Kunnen pvullen van gaatje in agenda. Praktijkvrwaarden vr uren derving (breng ksten in rekening vr laat afgezegde f vergeten afspraken). Benut behandeltijd vr adviezen ver prducten en verzrging. Gebruik maken van acties van televeranciers. Berdelen van televerancier. Berdelen van televerancier Cmplete prductlijn aanbieden Cncept aanbieden: behandeling, incl. prducten Actiever verkpen van artikelen. Aantrekkelijk presentatie van assrtiment. Aanbieden van prefprduct/mnster. Advisering tijdens behandeling. Zelf achter het prduct staan. Pagina 7 van 10

8 Rubriek Verbeterdelstelling Mgelijke maatregelen Uitvering en uitverbaarheid Planning Specifiek Meetbaar Aantal artikelen per afspraak neemt te tt?. Acceptabel Uitbreiden van het assrtiment artikelen. Actiever verkpen van artikelen. Realistisch Berdelen van televerancier Cmplete prductlijn aanbieden Cncept aanbieden: behandeling, incl. prducten Tijd Brutmarge artikelen neemt te tt?%. Een gede marge bepalen. Aantrekkelijk presentatie van assrtiment. Aanbieden van prefprduct/mnster. Advisering tijdens behandeling. Zelf achter het prduct staan. Verhgen van prijzen van artikelen. Efficiënter inkpen van verkpartikelen. Gebruik maken van acties van televeranciers. Berdelen van televerancier. Omzet en brutwinst Omzet verige neemt te (Meer) verhuur van de praktijk. (Startende) cllega-pedicures / benaderen. verige met?%. Ruimte die u niet gebruikt verhuren. Praktijkruimte verhuren p tijden dat u deze zelf niet gebruikt. Lnksten Lnksten nemen af met?% VAR-afspraken / arbeidscntracten / cntracten Payrlling berdelen Overige ksten Overige persnele ksten Schlings- en reisksten in verhuding brengen. nemen af tt?% van de nett mzet. Huisvestingsksten nemen af tt?% van de nett mzet. Kantr-, inventaris- en machineksten nemen af tt?% van de nett mzet. Huisvestingsksten in verhuding brengen tt het aantal uren dat u werkt. Zuinig zijn met energie, registreren van energiegebruik. Andere bedrijfsruimte huren / kpen. Regelmatig nderhud inventaris en machines. Let p de garantiebepalingen bij aanschaf. Wees kritisch p kleine aanschaffingen en kantrartikelen. Pagina 8 van 10

9 Rubriek Verbeterdelstelling Mgelijke maatregelen Uitvering en uitverbaarheid Planning Specifiek Meetbaar Reclame-, verkp- en cmmunicatieksten nemen af tt?% van de nett mzet. Aut- en verversksten nemen af tt?% van de nett mzet. Accuntants-, advies- en beheerksten nemen af tt?% van de nett mzet. Diverse ksten nemen af tt?% van de nett mzet. Afschrijvingsksten nemen af tt?% van de nett mzet. Acceptabel Realistisch Zrg vr effectieve reclame/prmtie in geschikte media vr uw delstellingen, meet het effect van reclameacties. Vraag aan nieuwe klanten he ze u hebben gevnden. Beperk representatieksten en ga kritisch m met attenties vr klanten. Bespaar p verpakkings- en prtksten. Sluit gedkpere telefn- en/f internetabnnementen af (pintransacties). Berdeel nderhud, belasting, verzekering, brandstf van de zakelijke aut. Vraag ffertes p, verweeg aanschaf van een zuiniger aut. Besparen p accuntantsksten dr zelf de bekhuding te gaan den (in verleg met). Gebruik maken van cllectieve vrdelen PrVet Berdeel ndzaak cntributies, lidmaatschappen, abnnementen. Uitstellen van investering / vervanging. Nettwinst Nettwinst neemt te met?%. Meer mzet / brutwinst. Zie verbetervrstellen bij mzet en brutwinst. Tijd Arbeidsprductiviteit Nett mzet per gewerkt uur (prductiviteit) neemt te tt?. Kritisch berdelen van de werkzaamheden en tarieven. Efficiënter werken bij het uitveren van (Extra) verhgen van tarieven van Pagina 9 van 10

10 Rubriek Verbeterdelstelling Mgelijke maatregelen Uitvering en uitverbaarheid Planning Specifiek Meetbaar Resultaat ndernemer per gewerkt uur neemt te tt?. Acceptabel Kritisch berdelen van de gewerkte uren ndernemer. Realistisch Efficiënter werken bij het uitveren van behandelingen en algemene werkzaamheden (zie hiervr).minder ksten. Zie verbetervrstellen bij mzet en brutwinst. Tijd Klanten, afspraken, behandelingen Percentage uren behandelingen (effectiviteit) neemt te tt?%. Gemiddelde behandelingtijd neemt af tt? minuten. Het aantal afspraken neemt te met?%. Efficiënter uitveren van de algemene werkzaamheden. Efficiënter werken bij het uitveren van Werven van nieuwe klanten. Vergrten van de persnele capaciteit. Maken van urenbegrting van algemene werkzaamheden. Registreren van alle uren vr algemene werkzaamheden, k van partner/familie. Verkrten van de standaard agendatijd. Benut behandeltijd vr adviezen ver prducten en verzrging. Vrkm tijdsverspilling met privé gerelateerde gesprekken. Zie verbetervrstellen bij mzet en brutwinst. Tabellen: SMART-plan Pagina 10 van 10

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Privégebruik Privégebruik van de auto van de zaak is een fictieve dienst:

Privégebruik Privégebruik van de auto van de zaak is een fictieve dienst: Wat kmt waar p de mzetbelasting-aangifte 1a en 1b Binnenlandse leveringen/diensten. Leveringen/diensten belast met (a) 21% f (b) 6% De ndernemer vermeldt het ttaal van de met 21% f 6% belaste vergedingen

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Van en naar, vertrek en aankomst, kunt u op 3 manieren invullen: o de IATA drielettercode van de stad of luchthaven

Van en naar, vertrek en aankomst, kunt u op 3 manieren invullen: o de IATA drielettercode van de stad of luchthaven Handleiding Airtip Online 1. Inleiding 2. Opvragen en Reserveren 2.1 Hmepage-Zeken 2.2 Tarievenverzicht 2.3 Beschikbaarheid 2.4 Beking afsluiten 2.5 Bevestiging 3. LwCst Airlines (N Frills) 4. Ticketpdrachten

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie