Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing"

Transcriptie

1 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing

2 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende ecnmische malaise Tenemende prijzenslag Veranderende eisen van cliënten Verregaande digitalisering van prcessen In drie stappen naar verbetering 5 Autmatisering van de basisprcessen: activiteiten strmlijnen Aanpassing verdienmdel: ver p abnnementen en value added pricing Uitbreiding diensten: inspelen p nieuwe beheften van cliënten Cnclusie 7 Over Visma Sftware 8 Brnnen 9 Adresgegevens Visma Sftware 10

3 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 3 Inleiding Administratie- en accuntantskantren staan vr strategische keuzes. Onder druk van meilijke ecnmische mstandigheden, wijzigende cliëntbeheften en ingrijpende technlgische ntwikkelingen meten ze de zaken anders aanpakken. Een nieuw verdienmdel is ndzakelijk. He werkt het en wat zijn de vrdelen?

4 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 4 De ntwikkelingen Blijvende ecnmische malaise Het zijn lastige tijden vr administratie- en accuntantskantren. De aanhudende ecnmische crisis speelt hen parten: al sinds 2009 is er sprake van een dalende mzet en een druk p de tarieven (1). De verwachtingen zijn ng niet echt rskleurig. De situatie lijkt zich te stabiliseren, maar zlang er geen f een lage ecnmische grei is, zal er geen f een zeer beperkte grei van de samenstel- f cntrlepraktijk zijn. De ksten drukken m winstgevend te blijven, is binnen de traditinele accuntancysetting maar tt p een bepaalde hgte mgelijk. Dat kmt drdat de ksten van de kantren vr een grt deel niet flexibel zijn. Tenemende prijzenslag Er is mmenteel sprake van een tenemende prijzenslag (2). Zwel midden- en kleinbedrijven als grte bedrijven willen minder uitgeven aan hun accuntant en dat maakt de situatie er niet gemakkelijker p. Lagere prijzen betekenen dat administratie- en accuntantskantren efficiënter meten werken m hun ksten te verlagen en meer cliënten ndig hebben m hun mzet p peil te huden. Bvendien hebben ze inzicht ndig in de kstprijs van hun diensten m tt een financieel haalbare en cncurrerende prijsstelling te kmen. Ze meten hun zaken dus ged p rde hebben, willen ze de prijzenslag verleven. Veranderende eisen van cliënten Cliënten willen niet alleen minder betalen aan hun accuntant mdat ze het zelf ecnmisch zwaar hebben, ze zijn k mndiger en kritischer dan vreger. Autmatiseringsplssingen maken het veel minder ingewikkeld dan vreger m de administratie te veren en de ndige rapprtages te maken. Ok de invering van SBR (Standard Business Reprting) vr het digitaal en gestandaardiseerd aanleveren van rapprtages aan banken, de Kamer van Kphandel en de Belastingdienst speelt hierbij een rl. Ondernemers besteden de administratie vral uit mdat ze er geen zin in f tijd vr hebben. Ze verwachten k meer van hun accuntant dan vreger: ze willen een sparringpartner die hen p een practieve manier ndersteunt bij het leiden van hun bedrijf. Verregaande digitalisering van prcessen De digitalisering van de prcessen in de accuntancy gaat steeds verder. Het is tegenwrdig mgelijk het hele administratieve prces geautmatiseerd te laten verlpen, van de inver van data tt het prduceren en aanleveren van btw-aangiftes, samenstelverklaringen en jaaraangiften. Drdat het werk sneller gebeurt, wrden er minder prductie-uren gemaakt. Dat maakt het factureren van uren minder lucratief. Als kantren al de digitale efficiëntieslag hebben gemaakt, meten ze dus k ng de stap zetten naar een ander verdienmdel. Dat gebeurt ng nvldende.

5 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 5 In drie stappen naar verbetering Ondanks de grte uitdagingen in de markt zijn er administratie- en accuntantskantren die het wel ged den en zelfs sterk greien. Welke stappen zijn ndig? 1. Autmatisering van de basisprcessen: activiteiten strmlijnen De administratieve dienstverlening is ingericht als een fabrieksmatig prces. Alle activiteiten zijn gedigitaliseerd en geautmatiseerd: data gaan de lpende band p en wrden verwerkt tt eindprducten zals btw-aangiftes, samenstelverklaringen en jaarrekeningen. Gaat er iets mis, er ntbreken bijvrbeeld data, dan geeft een mnitringsysteem een signaal. Op dat mment is de vakkennis van de accuntant ndig m het prbleem te verhelpen. Dr de prcessen vr de basisdienstverlening p deze manier te strmlijnen, kunnen kantren hun efficiëntie sterk verbeteren. Drdat ze alleen sturen p uitznderingen werken ze k veel effectiever. De tijd die ze hiermee winnen, kunnen ze besteden aan diensten die hun cliënten een hgere meerwaarde bieden. Cuntus accuntants en adviseurs: digitale prcessen en dssiers Ik gelf dat administratieve prcessen steeds verder geautmatiseerd zullen wrden, k mdat ndernemers meer behefte hebben aan real-time infrmatie. Dat type infrmatie is veral beschikbaar, dus waarm niet vr de financiële administratie? Jan Kasper, hfd applicatiebeheer Cuntus accuntants en adviseurs Vr meer infrmatie: Dr alle activiteiten te vlgen, ntstaat er bvendien inzicht in de werkzaamheden. Het is mgelijk de activiteiten te evalueren en p basis daarvan het werk beter ver het jaar te verspreiden m de gebruikelijke pieken rnd de btw-aangiftes en jaarrekeningen te vrkmen. Dr p het juiste mment werkzaamheden uit te veren, kunnen accuntants- en administratiekantren hun efficiëntie en de effectiviteit verder verhgen. 2. Aanpassing verdienmdel: ver p abnnementen en value added pricing In plaats van diensten vral in rekening te brengen p basis van de bestede uren, wrdt er gewerkt met abnnementen. Hierbij gebeurt de afrekening aan de hand van aantallen, bijvrbeeld het aantal lnstrken f btw-aangiftes, f p maandbasis. Bij een maandabnnement kunnen cliënten kiezen welke diensten zij vr een vast bedrag afnemen. De diensten kunnen k in vraf samengestelde pakketten wrden aangebden. Abnnementen bieden cliënten de zekerheid dat ze niet vr verrassingen kmen te staan: ze weten precies wat ze kwijt zijn aan de dienstverlening die hun wrdt gebden. In ngunstige ecnmische mstandigheden is dat een grt pluspunt. Het accuntants- f administratiekantr heeft p zijn beurt de zekerheid van vaste inkmsten. Alfa Accuntants: elke ndernemer zijn pakket Alfa Accuntants biedt zijn cliënten de keuze uit drie abnnementspakketten. De pakketten stellen hen in staat heel eenvudig te bepalen welke werkzaamheden ze aan de accuntant uitbesteden. Maandelijks ntvangen ze een factuur met een vast bedrag. Vr meer infrmatie:

6 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 6 De prducten en diensten wrden geprijsd p basis van de meerwaarde die ze cliënten bieden, dus aan de hand van value added pricing. Als de accuntant een cliënt bijvrbeeld twee uur werk uit handen neemt en de cliënt kan in die twee uur 500 eur verdienen, waarm zu hij dan geen 250 eur vr de dienst willen betalen? Drdat alle bestede uren geautmatiseerd wrden geregistreerd en dus k deze kstenpst ged inzichtelijk is, is het mgelijk de marge ptimaal te bewaken. 3. Uitbreiding diensten: inspelen p nieuwe beheften van cliënten Welke nieuwe diensten kunnen kantren aanbieden? Betaaladviezen genereren Debiteurenbeheer verzrgen Managementrapprtages maken vr business cntrl Analyses maken en adviezen geven p het gebied van vrraadbeheer Adviezen geven p het gebied van prjectmanagement en cntrl Wrkflw facturen accrderen uit handen nemen Het traditinele administratie- en accuntancyaanbd wrdt uitgebreid met nieuwe diensten, die cliënten practief ndersteunen in hun activiteiten en verdergaan dan puur het administratieve f het financiële (zie kader). De beste manier m dit aan te pakken, is een testcase te den met een aantal cliënten. Aan welke nieuwe diensten hebben ze behefte, wat leveren de diensten hun p en wat willen ze daar maandelijks vr betalen? Dr waardevlle nieuwe diensten te bieden, kunnen administratie- en accuntantskantren zich nderscheiden van de cncurrentie en hun marktpsitie verstevigen. De uitbreiding van het dienstenaanbd maakt het mgelijk de band met cliënten aan te halen en hun lyaliteit te versterken. De kantren kunnen de nieuwe diensten k gebruiken m hun specialisatie te versterken. Onderzek laat zien dat het ntwikkelen van specialismen bijdraagt aan het succes van kantren (3). Het aanbieden van nieuwe diensten vergt wel andere cmpetenties. Administratie- en accuntantskantren meten inventariseren welke kennis en vaardigheden ze ndig hebben en maken dat ze de juiste mensen p de juiste plek hebben. Harrier Accuntancy en bedrijfsadvies: samenstel- en cntrlepraktijk geautmatiseerd Dr de keten van dataverwerking in het financieel-administratieve prces te ptimaliseren, kunnen we traditinele accuntantsprducten uit de samenstelpraktijk tegen een fractie van de huidige ksten aanbieden. Hierdr huden cliënten budget vr adviesdiensten met een hgere tegevegde waarde. Harry Marissen, mkb-adviseur/accuntant, Harrier Accuntancy en bedrijfsadvies Vr meer infrmatie:

7 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 7 Cnclusie In de huidige markt zijn er bedreigingen, maar k kansen vr accuntants- en administratiekantren. Deze kansen liggen in het vergaand autmatiseren en strmlijnen van de prcessen, het vlgen en meten van de activiteiten en het vernieuwen van het verdienmdel en de het dienstenaanbd. Op die manier kunnen kantren efficiënter en effectiever werken, terwijl ze zich nadrukkelijker prfileren en de band met cliënten versterken. Ze verbeteren hun financiële psitie en verzekeren zich van bestaansrecht, k in de tekmst.

8 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 8 Over Visma Sftware Visma Sftware biedt lkale en cludplssingen die accuntants- en administratiekantren in staat stellen te innveren en hun winstgevendheid te verhgen. Ze kunnen: 1. De administratie vlledig autmatiseren en strmlijnen vr het verhgen van de efficiëntie en effectiviteit. Drdat medewerkers wrden gewezen p uitznderingen en futen, heven ze geen nndig cntrlewerk te den. Er blijft meer tijd ver vr hgwaardig advieswerk. Het werk wrdt bvendien ptimaal ver het jaar verspreid. 2. Een verdienmdel tepassen waarbij er p abnnementsbasis wrdt afgerekend. Kantren hebben inzicht in hun activiteiten en weten wat de ksten zijn. Ze kunnen de juiste prijs bepalen aan de hand van de meerwaarde die ze cliënten bieden en daarbij hun marge bewaken. 3. De persneelsbezetting en vrtgang van activiteiten p de vet vlgen. Ze zijn in staat de prestaties en ksten en daarmee de resultaten delgericht te sturen. Vr meer infrmatie:

9 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 9 Brnnen (1) Rabbank Cijfers & Trends Sectrupdate Accuntancy, september 2013 (2) Verdienmdel nder druk Jan Wietsma, Accuntancy Nieuws, 16 ktber 2013 (3) Sectrvisie Accuntantskantren ING Ecnmisch Bureau, ktber 2013

10 Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 10 Visma Sftware B.V. Amsterdam HJE Wenckebachweg AS AMSTERDAM Amersfrt Mdemweg BS AMERSFOORT

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

Zelf ideeën verzinnen

Zelf ideeën verzinnen Zelf ideeën verzinnen Je zit alleen thuis f met je grepje te zuchten bven het blanc blad. De ideeën willen maar niet kmen. Waar gaat het fut? Misschien wil te snel te cncreet spelletjes bedenken. Misschien

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie