de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie"

Transcriptie

1 de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus AA PURMEREND uw kenmerk ns kenmerk bri bijlage(n) Betreft VNG Ondersteuningsprgramma Energie datum 3 april 2014 Geachte leden van het Cllege van B&W en leden van de Gemeenteraad, Op 20 maart jl. heeft VNG u een brief gestuurd ver het 'Ondersteuningsprgramma Energie' (kenmerk: ECFD/U ). In deze brief wrdt een ndersteuningsprgramma vr gemeenten aangekndigd, m nadere invulling te geven aan afspraken uit het SER Energieakkrd, gericht p energiebesparing in de kpwningensectr. Hiervr is vr de peride een budget van 15 miljen beschikbaar. Vrdat de afzenders van deze brief (Meer Met Minder, Natuur en Milieufederaties en Energieke Regi) zich verder aan u vrstellen, willen wij graag aangeven wat wij gezamenlijk vr uw gemeente kunnen betekenen: Wij kunnen de vraag naar energiebesparing bij particulieren stimuleren met deurtt-deur-bezeken en samen met/ via lkale cllectieve bewnersinitiatieven. Wij kunnen belangstellende bewners verbinden aan capabele lkale marktpartijen en bieden verschillende vrmen van facilitatie. Wij kunnen via het wningdssier de vrtgang van particulieren vlgen en hen p een later mment stimuleren tt nieuwe maatregelen. Wij kunnen (reeds ntwikkelde) instrumenten en tlsleveren vr uw aanpak f samen met u een reginale aanpak (mede) ntwikkelen. Wij bieden een reeds bestaand energie servicepunt (energielket). Wij kunnen de pgave in de kpsectr verbinden aan bestaande reginale netwerken en aan pgaven in bijvrbeeld de huursectr, utiliteitsbuw en MKB. Wij kunnen de bendigde ndersteuningsstructuur vr lkale en reginale energiebesparing en pwekking (mede) uitveren. Het energielket zal daar een belangrijk nderdeel van zijn. Wij kunnen desgewenst vr uw gemeente en de andere gemeenten in uw regi de cördinatie van de aanvraag naar VNG verzrgen. Met deze brief laten wij u kennis maken met het samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederaties, Meer Met Minder en Energieke Regi. Samen hebben zij een breed scala aan instrumenten m uw ndersteuningsstructuur te versterken en verrijken. In aansluiting p gede lkale initiatieven die er ngetwijfeld al zijn en ideeënvrming die al plaatsvindt. Hiernder stellen wij ns aan u vr. Stichting Energieke Regi i.. telefn KvK (vlgt in april 2014) Geldersedijk 22A fax Bank (vlgt in april 2014) 3247 KD Dirksland BTW (vlgt in april 2014) Pagina I

2 Natuur en Milieufederaties De Natuur en Milieufederaties zijn prvinciaal gerganiseerd, zijn landelijk dekkend en tch lkaal gewrteld. Zij hebben hun rts in lkaal actieve bewnersgrepen en hebben een sterk netwerk nder ambtenaren, bestuurders en lkale vlksvertegenwrdigers. Zij hebben een trackrecra'in het faciliteren van bewnersinitiatieven. Dat den zij nder meer met hun Servicepunten vr energie initiatieven, zals die zijn pgebuwd in het prject HIER pgewekt. In heel Nederland hebben de Natuur en Milieufederaties daarnaast prjecten uitgeverd en begeleid rnd energiebesparing. Meer Met Minder Stichting Meer Met Minder wrdt vanuit de brancherganisatie Buwend Nederland ingezet m de lkale particuliere vraag te verbinden met het kwalitatieve aanbd. De stichting heeft daarvr een breed pallet van ndersteunende instrumenten vr zwel bewners als bedrijven in de aanbieding en een greiend aantal ndernemers die zich aansluiten en kwalificeren. Energieke Regi Energieke Regi is in 2012 ntstaan als lkaal particulier initiatief, in samenwerking met de gemeente Geree-Overflakkee en de lkale Rabbank. De missie van Energieke Regi is: het gebuw-gebnden energieverbruik beperken en het decentraal duurzaam pwekken van energie stimuleren." Hierte is in 2013 in de gemeente Geree-Overflakkee, ndersteund dr het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een lcal-fr-lcal piltprject gestart, met grter dan verwacht succes. Energieke Regi heeft een prjectaanpak met verschillende methden en technieken vr het lkale MKB, maatschappelijke rganisaties en particulieren ntwikkeld. Inmiddels bereidt Stichting Energieke Regi i.., in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rabbank Nederland, gemeente Geree-Overflakkee, Stichting Meer Met Minder, Stichting Natuur & Milieu en Natuur & Milieufederatie Zuid-Hlland, een Green Deal vr. Samen meer dan de sm der delen De samenwerking tussen Energieke Regi, de Natuur en Milieufederaties en Meer Met Minder resulteert in een cmplete 'ne-stp-shp' aanpak in uw gemeente, met ruimte vr en inzet van lkale partijen, zwel bewners(cllectieven), bedrijven als intermediaire rganisaties, en met ruimte vr lkaal maatwerk. Wij bieden meer dan VNG u vraagt! Het vrstel van VNG gaat uit van een ndersteuningsstructuur per regi, waarbij tevens een vrstel gedaan is welke gemeenten samen een regi zuden kunnen vrmen. Per regi kan één aanvraag vr financiële ndersteuning ingediend wrden. De aanvraag vanuit de regi dient uiterlijk 15 juni 2014 ingediend te zijn. Dit samenwerkingsverband biedt aan vr uw gemeente en de andere gemeenten in uw regi de cördinatie van de aanvraag naar VNG te verzrgen en de ndersteuningsstructuur verder p te zetten. Ok kunnen wij nderdelen van de ndersteuningsstructuur mede ntwikkelen f uitveren. Z kunt u ng dit jaar aan de slag, znder nemenswaardige inzet van eigen ambtenaren! He verder? Gezien de krte tijd die ng rest m één vrstel per regi bij VNG in te dienen en de VNGbijdrage veilig te stellen, stellen wij vr dat, indien u interesse heeft in dit aanbd, u ns snel benadert. U kunt ns het best bereiken via Meer Met Minder. Wij zullen van nze kant k de bij ns bekende cntactpersn in uw regi benaderen. Efficiënt en effectief handelen is het devies. Stichting Energieke Regi i.. Geldersedijk 22A 3247 KD Dirksland telefn fax KvK (vlgt in april 2014) Bank (vlgt in april 2014) BTW (vlgt in april 2014) Pagina 2

3 Meer infrmatie vindt u in de bijgevegde flyer 'Kleur uw gemeente Gren' en in het Energieke Regi filmpje met.a. André Kuipers, dat u terugvindt p Wij gaan graag met u aan de slag en hpen p een plezierige samenwerking! Met vriendelijke gret, Krijn Ratsma vrzitter Stichting Energieke Regi i.. Lt van Hijdnk cördinatr energiebesparing Natuur en Milieufederaties en adjunct-directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht Chris Bruijnes directeur Meer Met Minder Nadere infrmatie: Lt van Hijdnk Krijn Ratsma Chris Bruijnes Stichting Energieke Regi i.. Geldersedijk 22A 3247 KD Dirksland telefn fax KvK (vlgt in april 2014) Bank (vlgt in april 2014) BTW (vlgt in april 2014) Pagina 3

4 Kleur uw Gemeente Gren! De One-Stp-Shp aanpak m straten en wijken gren te kleuren ssss*. «sas ^3 mr

5 1 Inhud Het stappenplan 2 1. Raadpleeg de atlas 2 2. Kies uw wijk 3 3. Benader de bewners 1: Organiseer kwalitatief aanbd & faciliteer 4 5. Ontwikkel aantrekkelijk aanbd 5 6. Vlg de drlp van het prces 5 7. Ogst waardering en laat dit zien 6 8. Kleur de atlas gren Ga terug naar 1! Waar gebeurt dit al? 7 Cntacten 7 Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

6 2 Het stappenplan Kleur uw Gemeente Gren! is een ne-stp-shp aanpak die in uw gemeente f regi kan wrden uitgeverd. Het bestaat in hfdlijnen uit de vlgende stappen: 1. Raadpleeg de atlas 2. Kies uw wijk 3. Benader de bewners 1:1 4. Organiseer kwalitatief aanbd & faciliteer 5. Ontwikkel aantrekkelijk aanbd 6. Vlg de drlp van het prces 7. Ogst waardering en laat dit zien 8. Kleur de atlas gren Ga terug naar 1! Dit stappenplan biedt alle ruimte vr eigen invulling en wrdt ndersteund dr de rganisaties p de vrpagina. Alle nderdelen wrden krt tegelicht. 1. Raadpleeg de atlas Via de website krijgt u direct een beeld van de energielabels van de wningen in uw gemeente. De meeste wningen zijn indicatief gelabeld p basis van penbare data. Via een eenvudige wizard kunnen bewners hun gegevens bijstellen en het energielabel p basis hiervan pnieuw laten berekenen. Dat levert een betruwbaar resultaat. Daarnaast staan alle gecertificeerde energielabels in de atlas. In de afbeelding hiernaast ziet u de uitkmst van de wizard, nadat relevante wninggegevens dr de eigenaar zijn ingeverd. De aanpassing van het indicatieve energielabel is k nderdeel van stap 3. Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

7 3 2. Kies uw wijk De keuze van de wijk f straat die in aanmerking kmt vr een gerichte benadering wrdt bepaald dr verschillende factren, zals: de energetische situatie samenstelling van de wijk (.a. inkmensverdeling) type wningen en unifrmiteit aanwezige actieve bewners, wijkcmités maatregelptentieel Vr de energetische situatie van de wijk wrdt dezelfde database gebruikt als vr de Energielabelatlas. Die data kunnen in de Expertmdule van het Wningdssier in statistieken en scenari's wrden verwerkt. Een afbeelding van het verzicht 'beste en slechtste straten' ziet u hiernaast. Tevens kunnen in de scenari's maatregelpakketten wrden drgerekend. 3. Benader de bewners 1:1 Er zijn verschillende manieren m met bewners ver energiebesparing in cntact te kmen. Sms is er een actieve grep in de wijk aanwezig en sms kmen mensen p een energiemarkt af. Ok kunnen cntacten gelgd wrden via energie cörpraties, kerken, sprtclubs, buurtverenigingen en ander sciale verbanden. Een vrij nieuwe aanpak is de dr-t-dr (D2D) benadering, waarbij jnge pgeleide mensen, vrafgegaan dr een aankndiging vanuit de gemeente (zie beeld hiernaast), aan de vrdeur in cntact kmen met de wningeigenaar. Deze mensen wrden prfessineel ndersteund en maken gebruik van een ipad mini, waarp de lprutes zijn geprgrammeerd. Bezchte wningen wrden geregistreerd, vragen zijn pgenmen en het nieuwe indicatieve energielabel wrdt ter plekke vastgesteld. Tevens wrdt de interesse gepeild vr een cllectieve aanpak van energiebesparende maatregelen. Het platfrm vr de wningeigenaar is waarvan de data weer geladen wrden in de database van de Energielabelatlas. Bewners kunnen zelf zien wie in de buurt meeden. Op basis van deze benadering wrden geïnteresseerde bewners benaderd vr een vervlgactie. Dit kan een bijeenkmst zijn, een adviesgesprek aan huis f ndersteuning bij fferteaanvragen. Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

8 4 4. Organiseer kwalitatief aanbd & faciliteer Bedrijven kunnen zich in deze aanpak kwalificeren als een ne-stp-shp aanbieder, hetgeen zich vertaald in aansluiten bij Meer Met Minder. Vr het rganiseren van het aanbd vr geïnteresseerde wningeigenaren kan een bijeenkmst met (lkale) aanbieders wrden gerganiseerd met als nderdelen: het aanbd zich aan te sluiten nder de Erkenningsregeling Meer Met Minder; een kennismaking en infrmatie-uitwisseling met lkale spelers, zals actieve bewners, lkale banken en andere dienstverleners; financieringsmgelijkheden, zwel landelijk als lkaal; tepassing van een eventuele energiebesparingsgarantie; afspraken ver de wijze waarp de vraag wrdt ntslten vr het aanbd; mgelijkheid m deel te nemen aan specifieke cursussen etc. De aanbieders kunnen deelnemen aan de infrastructuur nder de Energielabelatlas, zals het Wningdssier. Daarmee wrdt gebrgd dat de prcessen richting de klant adequaat en netjes verlpen. Ok gaan we p zek naar bedrijven die in staat zijn wningen ineens integraal te verbeteren Bij het pzetten van de facilitatie kan dr bewners wrden gekzen vr 3 varianten, die de nderstaande figuur wrden geïllustreerd. Uitgangspunt daarbij is dat deze facilitatie p nafhankelijke leest is gescheid. f Prcesbewaking (Tracks&Traces) Van belang is dat de wningeigenaren vrij zijn in de weg die zij willen bewandelen m energiebesparende maatregelen te nemen, en dat de prcesbewaking in de uitvering strak in één hand blijft (Tracks&Traces, zie 6). Wel kan wrden gekzen tussen 2 f 3 als faciliterend aanbd. Ok is in de infrastructuur mgelijk gemaakt dat bij cllectieve aanbestedingen 3 bewners meeden in de berdeling van de ffertes. Een belangrijke faciliterende rl zal wrden vervuld dr de reginale servicepunten van de Natuur & Milieufederaties, dr bewners die in cllectieve verbanden verder willen gaan, te ndersteunen. Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

9 5. Ontwikkel aantrekkelijk aanbd De kern vr succesvlle implementatie van energiebesparende maatregelen is een aantrekkelijk aanbd. De aantrekkelijkheid manifesteert zich met name in de vlgende aspecten: 1. verlaging van de energierekening met een aantrekkelijk terugverdientijd; 2. verlaging in de aanschafksten dr gezamenlijke inkp van maatregelen; 3. aantrekkelijke financiering; 4. waardentwikkeling van de wning (gren p de kaart); 5. cmfrtverbetering; 6. gezndere wning 7. geen gede: zrgels verbuwen. De kunst is niet alleen deze vrdelen te benemen, maar ze k daadwerkelijk te leveren en te brgen. Dit cncrete 'prduct' kan vanuit de nafhankelijke facilitatie wrden geleverd: ad 1. uitkmsten van de wizard in de Energielabelatlas, eventueel gespecificeerd dr nader (maatwerk)advies; aangevuld met een verzekeringsprduct (i.. bij BuwGarant); ad 2. te regelen met het (lkale) aanbd, naar aanleiding van de D2D-benadering van bewners; ad 3. aan te bieden via het Natinaal Energiebesparingsfnds, de lkale bank, f via een duurzaamheidslening van de gemeente; ad 4. nderbuwd met nderzek naar verkpbaarheid van wningen (Universiteit van Tilburg en Maastricht); ad 5. te nderbuwen met referenties van bewners die maatregelen genmen hebben; ad 6. eventueel te nderbuwen met het Binnenmilieuprfiel van Meer Met Minder/ISSO (publicatie 82.4). Dit prfiel is ng niet pgenmen in het Wningdssier, maar dat behrt wel tt de mgelijkheden. ad 7. Het ne-stp-shp principe in de uitvering: zveel mgelijk zrg uit handen via bedrijven en facilitering 6. Vlg de drlp van het prces Zdra de besluitvrming bij bewners eenmaal heeft geleid tt actie, is het van belang dat de drlp van de uitvering nauwlettend wrdt gevlgd. Dit verhgt het vertruwen bij bewners, mdat Mijn Wningdssier een nafhankelijke partij meekijkt in het prces. Tevens vrkmt dit Track&Traces systeem klachten ver te late leveringen etc. In de afbeelding hiernaast een vrbeeld van het Track&Traces systeem van het Wningdssier. (Ter bescherming zijn privacygevelige gegevens weggehaald.) MHM1MW WIIIIIIIIW»!<M.<> Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

10 6 7. Ogst waardering en laat dit zien Een belangrijk factr die het vertruwen bij de bewners bepaalt, is de transparantie waarmee zij inzicht krijgen in de kwaliteit van de aanbieder. Als nderdeel van dit One- Stp-Shp aanbd wrdt een klantberdeling aangebden. Klantberdeling Btwbednjf Van Rhenen bv SS Na plevering van de werkzaamheden wrden de bewners vanuit het Track&Traces-systeem gevraagd een klantberdeling te den. Deze berdeling kmt p de penbare website te staan en kan daarmee dr iedereen wrden geraadpleegd. 8. Kleur de atlas gren De vrtgang van de vrgaande stappen wrden zichtbaar p Op basis van bijgehuden statistieken kan de vrtgang van vergrening in de gemeente realtime wrden bijgehuden en kunnen inwners dit desgewenst raadplegen. Vanuit de backffice van deze atlas kunnen verbeterpercentages etc. wrden geleverd, zdat de gemeente kan laten zien he ged zij het det. Meer Met Minder verweegt jaarlijks een verzicht uit te brengen van dergelijke statistieken Ga terug naar 1! Grtschalige wningverbeteringen lukken nit in één slag. Bewners zijn vaak niet direct te aan een investeringsbeslissing, mdat er ng tal van andere bestedingen aanklppen. Daarm is het van belang dat 'het wiel draait', dat wil zeggen: van een peridieke herhaling van de aanpak tt een cnsistent verbeterprces. Dit kan er k te leiden dat mensen in een vervlgstap weer nieuwe energiebesparende maatregelen treffen, zich energiezuiniger gaan gedragen 1, en andere mensen enthusiasmeren m k mee te den. ^agriet van Lidth de Jeude, Casper Nach en Michel Handgraaf; Energiebesparing: de relatie tussen verbruiksgedrag en investeren; Ecfys 2014 Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

11 7 10. Waar gebeurt dit al? De aanpak van 'Kleur uw Gemeente Gren' gebeurt in verschillende varianten al in de vlgende gemeenten: Hardenberg, Blk vr Blk-prgramma in de drpen Balkbrug, Dedemsvaart en Slagharen. Aantal wningen bezcht 3.000; ca. 350 verbeterde wningen Ges; in het drp 's Heerhendrikskinderen, 450 Wningen bezcht; 100 eigenaren zijn vrnemens maatregelen te nemen (lpt) Den Haag (Zeeheldenkwartier), 350 wningen bezcht (50% niet thuis); 20 eigenaren zijn vrnemens maatregelen te nemen, (lpt) In de planning zijn reeds pgenmen: Kapelle Leiden Nuth... uw gemeente? Cntacten Chris Bruijnes (Meer Met Minder) tel c.bruijnes(5>meermetminder.nl Lt van Hijdnk (Natuur&Milieufederaties) tel Krijn Ratsma (Energieke Regi) tel Paul Schumacher (Buwend Nederland) tel Kleur uw Gemeente Gren, April 2014 Buwend Nederland, Meer Met Minder, de Natuur en Milieufederaties, Energieke Regi

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Inhoud Het stappenplan voor de particuliere woningvoorraad... 2 1. Raadpleeg de atlas... 2 2. Kies uw wijk... 2 3. Benader de bewoners 1:1... 3 4. Organiseer

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie