Update transacties. Voorbeelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update transacties. Voorbeelden"

Transcriptie

1 Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver de verwachtingen die men heeft ver het nieuwe jaar. Wij willen dit iets anders den. In deze nieuwsbrief willen wij graag even terugblikken en ingaan p een aantal transacties dat wij de laatste weken hebben uitgeverd. Aangezien elke prtefeuille p maat is gemaakt, kan dit betekenen dat smmige wijzigingen niet van tepassing zijn p uw prtefeuille. De reden dat wij eerst willen terugblikken p een aantal recente transacties, is dat wij u willen uitleggen waarm wij een bepaalde aan- f verkp verstandig achten. Obligaties Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn banken terughudend met het verstrekken van krediet. Hier is een aantal redenen vr. De eerste reden is dat veel banken hun buffervermgen hebben meten verhgen en hierdr minder ruimte hebben gehad m kredieten te verstrekken. Daarnaast is het risic p wanbetaling tegenmen, waardr banken ng terughudender zijn, dan wel hge pslagen in rekening brengen. Hierdr zijn veel ndernemingen meer p de kapitaalmarkt aangewezen. Tegelijkertijd zeken ndernemingen zelf k naar andere vrmen van krediet m minder afhankelijk te wrden van banken. Dit geldt vral vr kleine en middelgrte ndernemingen. Met name Duitse ndernemingen, vaak familiebedrijven, geven de laatste jaren vaker bligaties uit. Deze MKB bligaties wrden Mittelstandsanleihen genemd. Deze trend is (helaas) in Nederland minder zichtbaar. Als vermgensbeheerder prberen wij gebruik te maken van deze trend. Het eerste vrdeel van het pnemen van dit srt nieuwe bligaties is het diversificatievrdeel. De bligaties die wij selecteren wrden veelal uitgegeven dr Duitse middelgrte ndernemingen die in sectren actief zijn waar wij ng weinig bligaties van hebben. Te denken valt bijvrbeeld aan prducenten van frisdrank (Berentzen en Valensina), recycling ndernemingen (Schlz) f prducenten van medicijnen (Omega Pharma). Daarnaast zijn veel van deze ndernemingen ng (deels) in handen van de familie die vral gericht is p een stabiel en degelijk beleid p de lange termijn. Juist dr deze aandacht vr de lange termijn wrden minder risicvlle beslissingen genmen, waardr uiteraard k het beleggingsrisic lager is. Het derde, en niet nbelangrijke, argument is de hge rente p deze bligaties. Veel van dit srt familiendernemingen vragen geen rating aan; dit kst immers geld. Daarnaast is de mvang van de uit te geven bligatie vaak te klein vr institutinele investeerders. Om kleinere, veelal particuliere, beleggers tch ver de streep te trekken, met er een hgere cupnrente wrden verged. Aangezien dit srt bligaties ng niet lang bestaat, is de nieuwe bligatie vaak k de eerste bligatie van een nderneming. Vanwege een gebrek aan vergelijkingsmateriaal met k nu weer een hgere cupnrente wrden betaald m beleggers ver de streep te trekken. Vrbeelden 1) Begin ktber 2012 hebben wij een bligatie van Berentzen Gruppe AG gekcht. Aangezien de emissie 7 keer was vertekend, hebben wij slechts een deel uit emissie kunnen kpen ( 100). De rest hebben wij de vlgende dag p de beurs gekcht ( 103,75). Aangezien de bligatie van

2 Berentzen geen rating heeft, wrden beleggers gedwngen zelf hun huiswerk te den. Dit Duitse familiebedrijf bestaat al 250 jaar, heeft een psitieve kasstrm en maakt k al jaren winst. Daarnaast heeft het bedrijf dankzij de stabiele winstntwikkeling een behrlijk hge rentedekking. De rentedekking per eind 2011 bedreg ruim 7. Dit betekent dat de brutwinst 7 keer z grt is als de jaarlijkse rentelast. Een getal bven de 3-5 geeft aan dat de nderneming slide is (en vaak een gede rating krijgt). Berentzen Gruppe A.G Winst per aandeel -2,31 0,43 0,924 0,67 0,85 0,98 1,01 Kasstrm per aandeel -0,47 0,09 1,9 0,73 1,42 1,63 1,77 Rentedekking -1,95 3,45 6,22 7,2 De bligatie lpt 5 jaar en wrdt in 2017 p 100 afgelst. De rente die verged wrdt bedraagt 6,5 prcent. De kers is per ultim 2012 pgelpen tt 107,70. 2) Een bekende beurswijsheid luidt: plan a trade and trade a plan. Dit betekent dat het bij beleggen niet alleen gaat m een ged aandeel, dan wel een gede bligatie te selecteren, maar k van te vren de eventuele aan- en verkplimieten vast te stellen. Halverwege ktber hebben wij een bligatie van Cca Cla verkcht. Iets minder dan een jaar eerder hadden wij de bligatie gekcht p een kers van circa 103. De bligatie heeft een cupn van 4,25 % en wrdt in 2016 afgelst (p 100). Wij hebben de bligatie vanwege het lage tekmstige rendement verkcht p een kers van ) Eind nvember hebben wij een bligatie van Valensina gekcht. Ok deze bligatie is uitgegeven dr een Duitse MKB- nderneming. Het betreft een lening met een cupn van 7,375 % die in 2016 wrdt afgelst. Onze aankpkers bedreg 101,25, waardr ns effectief rendement uitkmt p circa 7 prcent. De kers per ultim 2012 bedreg 101,50. Valensina is een middelgrte prducent van versgeperste sinasappelsap. Aangezien de nderneming geen beursntering heeft en dit de enige bligatie is, is er nauwelijks research te vinden ver de nderneming. Juist daarm levert de bligatie k een mi rendement p. Over de afgelpen 10 jaar bedreg de gemiddelde mzetgrei van Valensina 2 prcent per jaar. 4) Een bligatie die bij de meeste klanten al jaren in de prtefeuille aanwezig is, is de eeuwigdurende bligatie van Wlters Kluwer. Deze bligatie geeft een cupn van 6,875 % en is één van de weinige eeuwigdurende bligaties die niet is uitgegeven dr een financiële instelling. Halverwege december 2012 hebben wij de bligatie verkcht p 102. Zals (bijna) alle perpetuals is k deze lening vervregd aflsbaar p een kers van 100. De eerstvlgende mgelijkheid tt aflssing is 14 mei Mcht de lening wrden afgelst, dan kunnen wij ng 5 maanden aan rente ntvangen, ftewel 2,8 %. We verliezen echter in kers 2 prcent (huidige kers van 102 minus aflssingskers van 100). In ngeveer een half jaar kunnen we dus ng maximaal 0,8 % verdienen. Daarnaast is een eeuwigdurende lening altijd risicvller dan een gewne bedrijfsbligatie. Dit srt leningen zijn bijna achtergesteld en hebben vaak een hger renterisic vanwege de lptijd. Wij schatten in dat Wlters Kluwer gedkper kan lenen dan de huidige 6,875 %. Het is waarschijnlijk vrdeliger een nieuwe lening uit te geven tegen bijvrbeeld 3 % en de pbrengst te gebruiken m deze lening af te lssen. Vandaar dat wij denken dat de kans grt is dat de lening wrdt afgelst en de klant daarmee ng maximaal 0,8 % kan verdienen p de bligatie. 2

3 Aandelen Zals u wellicht weet zijn wij een vrstander van Eurpese kwaliteitsaandelen. Daarnaast schrijven wij hier bijna altijd callpties p die vr extra rendement zrgen (en een beetje bescherming) tijdens een zijwaartse beurs. Vrbeelden 1) Eén van de miste mmenten m kwaliteitsaandelen te kpen, vinden wij als een aandeel (tijdelijk) dr niet echt majeure ntwikkelingen zwaar nder druk staat. Halverwege ktber 2012 hebben wij vr klanten waar dat past het aandeel Akz Nbel gekcht. Het aandeel was in de weken daarvr gedaald van circa 49 naar ruim 43. Dit kwam dr het persbericht dat de CEO van Akz Nbel tijdelijk zijn werkzaamheden stil had gelegd vanwege een burn- ut. Wij vnden de daarp vlgende kersreacties vertrkken. Het blijft immers een degelijk bedrijf met een gunstige waardering en een gunstig dividend. 33 verschillende analisten vlgen het aandeel. 14 van de analisten hebben een kpadvies, 13 een hudenadvies en 6 een verkpadvies. Het gemiddeld kersdel bedraagt De verwachte winst 2012 bedraagt vlgens de analisten 3,30 en het dividend 1,50. De kers/winstverhuding bedraagt dus ruim 13. Wij hebben het aandeel gekcht p 43,35 en tegelijkertijd een call september 2013 met een uitefenprijs van 46 verkcht vr 2,60. Onze investering bedraagt dus 43,35 2,60 = 40,75. Inclusief het te ntvangen dividend bedraagt het break- even punt 40,75-1,50 = 39,25. Daarnder leiden we dus verlies p de psitie. Meten we leveren p 46 dan maken we een winst van 46 40,75 = 5,25 + 1,50= 6,75. Dit is tevens de maximale winst. Blijft de kers gelijk, dan verdienen 43,35-39,25 = 4,10. 2) Eind ktber hebben wij vr klanten waar dat past het aandeel Zigg gekcht p 25,03 en de call juni 2013 strike 26 verkcht vr 1,32. De nett investering is dus 23,71. Dit was vr smmige relaties de tweede keer dat we het aandeel hebben gekcht. De vrige keer hebben we een brut rendement behaald van ruim 10 prcent. Naast de stabiele vruitzichten, de gunstige waardering, het mie dividendrendement (circa 4,5 %) en het gebrek aan telecmaandelen in de prtefeuilles, speelt er ng een andere reden dat wij beslten het aandeel wederm p te nemen in veel prtefeuilles. 3

4 Sinds de intrductie van het aandeel (maart 2012) heeft het aandeel Zigg een lage en sms zelfs een negatieve crrelatie met de AEX. De crrelatie geeft de samenhang tussen twee f meer beleggingen weer. De crrelatie beweegt zich tussen 1 en - 1. Wanneer twee beleggingen perfect gecrreleerd zijn, dan is de crrelatie 1. Als de ene belegging stijgt, dan stijgt k de andere belegging. Bij een daling geldt hetzelfde. Bij een crrelatie van 1 is er geen risicreductie te behalen. Is de crrelatie - 1 dan zijn de beleggingen perfect negatief gecrreleerd. Er is dan een maximaal vrdeel uit spreiding te behalen. Onderstaande grafiek geeft de crrelatie van Zigg met de AEX weer. De gemiddelde crrelatie sinds intrductie bedraagt 0,01. Dat wil zeggen dat de kersntwikkeling van Zigg eigenlijk geen enkele relatie heeft met de kersntwikkeling van de AEX. Brn: Reuters Het pnemen van het aandeel met deze lage crrelatie zrgt vr een aanzienlijke risicreductie van de prtefeuille znder dat dit ten kste heft te gaan van het rendement. Stel dat u alleen in de AEX belegt. Het risic van de prtefeuille bedraagt dan 9,15 %. Het risic (de standaard deviatie) van Zigg bedraagt 18,77. Stel dat u vervlgens de helft van de AEX verkpt en de pbrengst gebruikt m Zigg te kpen. Op het eerste gezicht zu u kunnen denken dat het risic van de prtefeuille dan 13,96 % (=0,5*9,15 + 0,5*18,77) bedraagt. Vanwege de lage crrelatie tussen beide is dat niet z. Het risic van de prtefeuille bedraagt vanwege de crrelatie van 0,01 niet 13,96 % maar 10,48 %. Een risicreductie van bijna 25 prcent. 3) Halverwege ktber hebben wij vr smmige relaties het aandeel Lagardère gekcht en uiteraard tegelijkertijd een callptie verkcht. Dit Franse familiebedrijf, met een ntering aan de Franse Midcap (CAC Next 20), publiceert tijdschriften en beken. Daarnaast heeft zij een klein belang in Canal+ en een 7,5 % in EADS (de eigenaar van Airbus). Lagardère is al geruime tijd bezig het belang in EADS te verkpen. Het aandeel fluctueert al geruime tijd tussen de 21 en 24 eur. Het gemiddelde kersdel bedraagt 26,68. Wij hebben het aandeel p 21,06 gekcht. De call juni 2013 met een uitefenprijs van 23 hebben wij verkcht vr 1 eur. Onze nett investering bedreg dus 20,06. Lagardère keert al een paar jaar 1,30 aan dividend uit. De verwachte winst 2012 bedraagt 1,91 en vr vlgend jaar 2,30. Het belang in EADS was p het mment van nze aankp 12,90 waard. De uitgeverij is dus slechts 8,10 waard. Kijkende naar de winst van de uitgeverij, dan heeft de uitgeverij een kers/winstverhuding van slechts 6. 4

5 Begin december hebben wij het aandeel Lagardère weer verkcht en de call teruggekcht. Het aandeel is verkcht p 25 en de call is terug gekcht p 2,87. Per sald ntvangen we dus 22,13. De callptie was intrinsiek 2 eur waard (25 de uitefenprijs van 23), waardr er ng slechts 0,87 ( 2,87 2,00) aan verwachtingswaarde was. Om deze 0,87 ng te verdienen, met de psitie ng wel tt en met juni wrden aanhuden. Het pwaarts ptentieel is daardr beperkt, terwijl het neerwaarts risic in therie 25 eur bedraagt. 4) Vr smmige klanten hebben wij halverwege december het aandeel Nkia gekcht. Nkia nteerde begin ,90 waarna het daalde tt een kers van 1,33. Tussentijds bereikte de kers een hgtepunt van 4,46. Wij hebben het aandeel gekcht p 2,92. De redenen van de recente stijging en k van nze aankp zijn de vlgende: Het hfdkantr is verkcht en wrdt terug gehuurd waardr er liquide middelen wrden vrijgespeeld. Nkia heeft een cntract / samenwerking met China Mbile afgeslten. China Mbile is één van de grtste peratrs ter wereld. Hiermee betreedt Nkia dus als een van de weinige telefnprducten een van de grtste markten ter wereld. Het aantal vrinschrijvingen p het tpmdel van Nkia (Lumia 820) is het hgste cijfer aller tijden, dus meer dan de Iphne. Veel analisten zijn ng wel negatief aangezien er ng geen fficiële mzetcijfers bekend zijn. Vr ns is dat psitief, aangezien dit kan betekenen dat er ng veel pwaarts ptentieel in de kers zit. Mcht het p krte termijn een mi kersrendement hebben behaald, dan zullen wij k weer afscheid nemen van het aandeel. Mcht u ver bvenstaande transacties f ver uw prtefeuille ng vragen hebben, aarzel dan niet m cntact met ns p te nemen. Met vriendelijke gret, Richard de Jng Van Lieshut & Partners 5

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

NXP: iphone geeft impuls aan krachtig herstel

NXP: iphone geeft impuls aan krachtig herstel NXP: iphne geeft impuls aan krachtig herstel Dat de vrige maand uitgebrachte iphne 6 van Apple een succes wrdt, staat inmiddels vast. De kprders slaan alle recrds. Maar vr beleggers zijn vaak de nderdelen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie