Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie"

Transcriptie

1 Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit en sterk en kunnen lang en nvermeibaar met werken drgaan. Vitale medewerkers wrden wel me van hun werk, maar het geeft ze k veel vldening, het levert ze k weer energie p. Vitaliteit is een kenmerk van bevlgenheid, dat wrdt gekenmerkt dr tewijding, vldening en een hge mate van betrkkenheid. Vitale en bevlgen medewerkers kunnen, ndanks tenemende taakeisen, meer aan, zwel in hun werk als privé. He grter de betrkkenheid en mtivatie van management en medewerkers, he grter en duurzamer hun inzet is. Dit leidt tt succes en betere resultaten van medewerkers en de rganisatie. Waarm investeren in vitaliteit en bevlgenheid? Dr te investeren in vitaliteit en bevlgenheid haalt u het beste uit uw medewerkers, uw medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, het ziekteverzuim daalt, de prductiviteit gaat mhg, de kwaliteit verbetert en er is ruimte en energie vr innvatie en creativiteit. Vitale en bevlgen medewerkers ervaren werkgeluk, velen binding met uw rganisatie en dragen bij aan de delen en ambities van uw rganisatie. Bevlgen medewerkers geven een bst aan uw imag, waardr u als werkgever aantrekkelijker bent p de arbeidsmarkt. Dr deze psitieve effecten zal de tevredenheid van uw klanten stijgen. Het investeren in vitaliteit en bevlgenheid levert een aanzienlijke kstenbesparing p, nder meer dr een hgere prductie, minder verzuim, minder kennisverlies (drdat medewerkers de rganisatie niet verlaten) en minder ksten vr het inwerken van nieuwe medewerkers. Vitaliteit en bevlgenheid wrdt daarm een steeds belangrijkere cncurrentiefactr. Bevlgen medewerkers zijn een vrwaarde vr een vitale rganisatie.

2 Kenmerken van een vitale rganisatie Een vitale rganisatie: heeft een visie p vitaliteit en bevlgenheid en draagt deze uit in haar rganisatiecultuur; heeft inzicht in de (gewenste) kwaliteit en kwantiteit van medewerkers en cllega s nu en in de tekmst en zet dit p een juiste wijze in; kent de verschillende vrmen van vitaliteit (mentaal, sciaal en lichamelijk) en weet deze te vertalen naar haar persneel(sbeleid); inspireert en stimuleert m bevlgen te zijn dr persnlijke hulpbrnnen en energiebrnnen in het werk te faciliteren en vluit te benutten; kent inspirerende leiders, die weten wat hun medewerkers stimuleert en mtiveert; beschikt ver vldende leer- en ntwikkelmgelijkheden m de vitaliteit en innvativiteit te vergrten en hiermee (persnlijke) grei in de rganisatie te stimuleren; prbeert met kleine stapjes vitaliteit te vergrten en viert successen. Plan van aanpak Vitaliteit & Bevlgenheid Kenmerken van nze aanpak Op een praktische en resultaatgerichte manier gaan wij met het thema vitaliteit en bevlgenheid aan de slag in uw rganisatie. Onze aanpak wrdt gekenmerkt dr: Psitieve psychlgie Wij gaan uit van de mmenten waarp medewerkers in hun kracht staan. Waar krijgen zij energie van, ndanks dat een activiteit inspanning vraagt. Wij maken u bewust van en geven u inzicht in vitaliteit en bevlgenheid en de rl van gedrag hierin. Integrale benadering Daarnaast gaan wij uit van een integrale benadering: wij hebben g vr de verschillende vrmen van vitaliteit (mentaal, sciaal en lichamelijk), zwel in het werk als privé. Wij hebben hierbij g vr de verschillende niveaus in de rganisatie (rganisatie/ afdeling/ individu). Vitaliteit en bevlgenheid ntstaat dr een ptimale fit tussen de rganisatie, de afdeling, de taken en de medewerker. Wij zien het investeren in vitaliteit en bevlgenheid als een gedeelde verantwrdelijkheid vr de werkgever en de medewerker. 2

3 Verandering in kleine stapjes en actief leren Onze aanpak gaat uit van verandering in kleine stapjes en actief leren: kleine veranderingen kunnen medewerkers al vitaler en meer bevlgen maken. Het vieren van kleine successen vergrt bvendien de energie m te blijven investeren in vitaliteit en bevlgenheid. Bevlgenheid werkt aanstekelijk: een bevlgen mens maakt een ander mens k meer bevlgen. Vitaliteit in rganisaties ntstaat daar waar mensen zich bewust zijn van wat hen bevlgen maakt en men elkaar inspireert en stimuleert m bevlgen te zijn. Z krijgt u kennis van en inzicht in de kracht en het resultaat van het met kleine stapjes vergrten van vitaliteit en bevlgenheid van uw medewerkers en rganisatie. Onze aanpak In nderstaand verzicht geven wij een grve schets van de dr ns vrgestelde aanpak. Graag zijn wij in samenspraak met u bereid deze vr uw rganisatie p maat te maken. In nze aanpak ziet u de verschillende niveaus van een rganisatie (rganisatie afdeling individu) terug. Op deze wijze wrdt de gehele rganisatie betrkken. Een belangrijke eerste stap vr het succesvl verbeteren van de vitaliteit en bevlgenheid is bewustwrding in alle lagen van de rganisatie. Managers Terugkppeling Bewustwrding Visie ntwikkeling Delbepaling Kick-ff directie Bewustwrding Delen van visie, del en kennis Wrkshp Bewustwrding Overdracht aan medewerkers Aan de slag! Afdelingen Terugkmdag Caching Kennis delen Vervlg Eventueel MTO Stap 1 Kick-ff directie Randvrwaardelijk vr het vergrten van de vitaliteit en bevlgenheid binnen een rganisatie is een gedeeld bewustzijn van de nut en ndzaak van het thema en de aanpak. Er met draagvlak zijn m met elkaar aan de slag te gaan. Dit begint bij de tp van de rganisatie. Veelal wrdt de nut en 3

4 ndzaak wel met de mnd beleden, maar niet echt als zdanig geveld. De ndzaak m aan de slag te gaan met vitaliteit en bevlgenheid kan p kwalitatieve en kwantitatieve wijze nderbuwd wrden. Een medewerkerstevredenheidsnderzek (MTO) kan hierbij ndersteunen 1. Dr middel van een inspirerende en prikkelende kick-ff sessie wrdt de directie meegenmen in de nut, ndzaak en vrdelen van het inzetten p vitaliteit en bevlgenheid en wrdt een gezamenlijke visie en een gemeenschappelijk del bepaald. Stap 2 Kick-ff managers In een kick-ff wrkshp wrden alle managers meegenmen in de nut, ndzaak en vrdelen van de vrgestelde aanpak. De visie en delstellingen wrden gedeeld, waarbij ruimte wrdt gegeven vr aanvullingen en invulling vr de eigen afdeling. Ok is er ruimte vr nderlinge kennisdeling. Op deze wijze wrden alle managers betrkken bij het nderwerp en wrden zij tegerust m met de eigen afdeling aan de slag te gaan. Stap 3 Aan de slag p de afdeling Nu de managers zijn tegerust, kunnen zij met hun medewerkers aan de slag met het thema vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bevlgenheid. Indien gewenst, kan hier p maat begeleiding bij gebden wrden. Cruciaal in deze fase is het gesprek tussen manager en medewerker. Centraal staat de vraag: he kunnen we samen werken aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bevlgenheid? Immers: een bevlgen mens maakt de ander k bevlgen, zij kunnen elkaar psitief beïnvleden. Stap 4 Terugkppeling Na een half jaar vindt een terugkmdag plaats. Afhankelijk van de gekzen aanpak is dit een rganisatiebrede bijeenkmst f een bijeenkmst met alle managers. In deze bijeenkmst wrden ervaringen gedeeld, successen gevierd en wrdt gekeken naar de tekmst: wat kunnen we van elkaar leren? Welke interventies zijn het waard m terug te laten kmen? He willen we in de tekmst bij dit nderwerp betrkken blijven? 1 Dr het inzetten van een medewerkerstevredenheidsnderzek wrdt een 0-meting gedaan naar de mate van vitaliteit, bevlgenheid, inzetbaarheid en tevredenheid van medewerkers. Hierdr kunnen interventies ng specifieker ingezet wrden p die aspecten waar binnen uw rganisatie de pririteit ligt. 4

5 Werkvrmen/ interventies De vrgestelde aanpak wrdt ndersteund met verschillende werkvrmen/ interventies, die p verschillende niveaus kunnen wrden ingezet. Onderstaand geven wij u een indruk van de mgelijkheden. In samenspraak met u stellen we een inspirerend Vitaliteitsprgramma samen! Niveau rganisatie Interventies p rganisatieniveau: nadruk p rganisatieaspecten (deze kunnen eventueel uit een MTO wrden gehaald) Inspiratiebijeenkmsten/ vieren van successen/ belnen van beste ideeën Verbindingspdracht Management Develpment wrkshp bevlgen leidinggeven Organisatiefilm Aandacht vr quick wins (bijvrbeeld uit MTO f beste ideeën drpbx) Niveau afdeling Interventies p afdelingsniveau: nadruk p afdelingsaspecten (deze kunnen eventueel uit een MTO wrden gehaald). De pdrachten wrden met cllega s (van de eigen afdeling) gedaan. Intervisie tussen cllega s Wrld café Jb crafting (teamwrkshp): inzicht in he je je werk leuker kunt maken dr kleine dingen te veranderen. Welke aspecten in je werk leveren energie p en welke aspecten ksten energie? Ft/ filmpdracht Teamactiviteit rganiseren Best practice nderzek Niveau individu Interventies p individueel niveau: de nadruk ligt p individueel niveau, het gaat hierbij m individuele pdrachten. Persnlijke hulpbrnnen definiëren (mentale, fysieke, sciale vitaliteit), eventueel met gebruik van een vitaliteitscan Generatiepdracht; interview/ kpje kffie Diversiteitspdracht; interview/ kpje kffie 5

6 Intervisie in/ extern met vakgenten Jb crafting (wrkshp), inzicht in he je je werk leuker kunt maken dr kleine dingen te veranderen. Welke aspecten in je werk leveren energie p en welke aspecten ksten energie? Caching in/ extern Interview bevlgen mensen Verrassingspdracht: wat heb je altijd al willen den? 6

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

"Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid"

Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid "Wie geen drmen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid" van uit die filsfie zijn wij enkele jaren geleden begnnen met het verkennen van de mgelijkheid vr het rganiseren van een hardlp Marathn, (42 km en

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

perspectief op vitale zorg een frisse wind

perspectief op vitale zorg een frisse wind perspectief op vitale zorg een frisse wind productzorg U weet het, wij weten het: Nederland is een welvarend land met een goede gezondheidszorg en mede daardoor worden wij steeds ouder. Dat is prachtig,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie