Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende"

Transcriptie

1 Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende

2 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties en de vrgang van de CO2-reductiedelstellingen is bekeken. De input vr deze management review bestnd uit: De geactualiseerde emissie inventarisatie (energie prestaties) De CO2-reductie delstellingen De CO2-reductie maatregelen Overige ntwikkelingen p gebied van CO2-reductie Ketenanalyses Keteninitiatieven 2. Energie prestaties Vr deze management review zijn de energie prestaties van het huidige jaar tt het uitveren van deze management review afgezet tegen de prestaties van het basis jaar 2010 en het vrgaande jaar. Op basis van deze vergelijking wrdt gekeken he de vrtgang is van het CO2-reductiebeleid. Tevens wrdt gekeken f er trends zijn te zien in de significante energiestrmen. Om een ged beeld te krijgen is de uitstt gerelateerd aan het gemiddeld aantal FTE s in die peride. Activiteit 1e helft e helft e helft 2015 CO 2 (tn) Tn/FT E CO 2 (tn) Tn/FT E CO 2 (tn) Tn/FT E Brandstfverbruik leaseaut's, busjes etc. 80,9 0,74 105,89 0,89 155,63 1,23 Brandstfverbruik 486,4 4,42 509,75 4, ,41 12,30 Gasverbruik vestigingen 6,8 0,06 10,20 0,09 11,36 0,09 Ttaal scpe 1 574,1 5,22 625,84 5, ,40 13,62 Elektriciteitsverbruik vestigingen 24,3 0,22 0,83 0,01 0,93 0,01 Elektriciteitsverbruik p buwlcaties 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandstfverbruik zakelijke kilmeters met privé aut 125,9 1,14 125,47 1,05 178,88 1,41 Vliegverkeer 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ttaal scpe 2 150,2 1,36 126,29 1,06 179,81 1,42 Ttaal Scpe 1 & 2 724,3 6,58 752,14 6, ,21 15,03

3 3. Trends in de energie prestaties In de 1 e helft van het jaar 2015 is ten pzichte van de 1 e helft van het basis jaar 2010 per FTE 8,5 tn CO2 meer uitgestten. De verdeling naar scpe ziet er als vlgt uit: Scpe 1 : ,3 tn Scpe 2 : + 29,6 tn In de tabel valt te zien dat de stijging scpe 1 verrzaakt wrdt dr het brandstf verbruik en dr brandstf verbruik van het eigen wagenpark. Het brandstf verbruik is direct afhankelijk van: Heveelheid werk Srt werk Reisafstand tt het werk Uitveringsperide Als bedrijf streven we naar een grei, waardr k de heveelheid werk te zal nemen. Dr de uitstt terug te rekenen naar FTE s wrdt dit enigszins genrmaliseerd. Op het srt werk is dr ns slechts beperkt invled uit te efenen, daarbij spelen wensen van klanten en k de mstandigheden (bijvrbeeld werken in de winter) een grte rl. De CO2-uitstt die verband hudt met het type werkzaamheden is niet te nrmaliseren dr deze m te rekenen naar FTE s, daarm is het k lastig m cnclusies te verbinden aan een stijging f daling van de uitstt als gevlg van het brandstf gebruik. Het verschil in brandstf verbruik vr de 1 e helft van 2015 ten pzichte van de 1 e helft van 2010 heeft als rzaak dat in de eerste maanden van 2015 meer werkzaamheden zijn uitgeverd p een grt prject in Limburg, waarbij cnditineren van de te cnserveren brug in de wintermaanden ndzakelijk was en dr de grtere reisafstanden naar de prjectlcaties. 4. Vrtgang maatregelen Om de CO2-reductiedelstelling te behalen zijn een aantal maatregelen genmen. In de management review is gekeken naar de status en de effectiviteit van de maatregelen. Vrtgang maatregelen Scpe 1 1 Ontwikkelen stimuleringsbeleid vr keuze aut, bijv aanschaf beperken van nieuwe persnenaut s kiezen vr een A f B label. Nieuwe leaseregeling wrden alleen ng aut s met een A f B label tegestaan. Bijna alle aut s in de lease zijn nu label A f B. Zie uitwering nder par. 2.1 Nr. Omschrijving maatregel Vrtgang maatregel Effectiviteit Einddatum Het nieuwe rijden inveren. Het nieuwe rijden is gecmmuniceerd via een nieuwsbrief en het intranet. 3 Prmtiecampagne pzetten t.b.v. Gd husekeeping, d.w.z. verwarming, verlichting uitden in ruimtes waar niemand is, etc; Cncrete maatregelen in 2013 inveren in dit kader: - Tezicht p nndig draaiend equipment - Berekenen inzet van equipment met juiste capaciteit - Opzet testprgramma vr drgers Vr drgers en aggregaten wrdt bij de jaarlijkse keuring een rendementsmeting met een belastingspref gedaan en p basis daarvan ptimaal afgesteld. Training van de uitverders (met gastdcenten leveranciers) ver ptimale inzet van equipment. Dr de berekeningswijze p basis van de gereden kilmeters is het niet mgelijk de gerealiseerde CO2-reductie te bepalen. Resultaten (ng) niet

4 Vrtgang maatregelen Nr. Omschrijving maatregel Vrtgang maatregel Effectiviteit Einddatum Scpe 2 6 Optimalisatie plegenindelingen vr een efficiëntere rute-indeling waardr aantal gereden km s verminderd wrdt. 7 Inventariseren p welke wijze het gebruik van energie en van grit beperkt kan wrden dr alternatieve cnserveringsmethden. Per wrdt gebruik gemaakt van 100% grene strm (wind en zn) van Delta Energy. Drlpende actie Machinestralen is een alternatief dat drberekend zal wrden. UHP waterstralen en inductie-reinigen zijn mgelijkheid die ng nader nderzcht wrden. Scpe 3 3 Straalgrit Efficiënter gebruik van gietijzergrit Efficiënter gebruik van smeltslakgrit Verfprducten verfafval (resten verf in blikken) Verminder verfverbruik (verlaagdiktes) Onderzek alternatieve spuitmethden Zie uitwerking nder par. 2.2 Sterk afhankelijk van de lcatie van de prjecten, daardr is niet te berekenen wat de gerealiseerde CO2-reductie is. Resultaten (ng) niet Resultaten (ng) niet Resultaten (ng) niet 5 Omzetten leveringscntracten naar grene strm t.b.v. verlaging CO2 uitstt Vr het bepalen van de meest significante emissies in scpe 3 is een ketenanalyse uitgeverd. Vr de maatregelen naar aanleiding van deze analyse verwijzen we naar het dcument ketenanalyse. De vrtgang van deze maatregelen is in de tabel nder hfdstuk 3 meegenmen Stimuleringsbeleid keuze aut Naar aanleiding van de maatregel is in 2012 een nieuwe leaseregeling pgezet. Deze leaseregeling is verdeeld in twee categrieën, te weten: Verplichte keuze aut s Vrije keuze aut s Vr de verlichte keus aut s wrden (indien de werkzaamheden dit telaten) enkel ng aut s met energie label A f B geleased, waarbij de vrkeur uitgaat naar hybride aut s. Vr de vrije keus aut s zijn enkel aut s tegestaan met een A f een B label. Dit heeft de afgelpen jaren al geresulteerd in de duidelijke vermindering van de gemiddelde CO2- uitstt van het wagenpark. Die trend zet zich duidelijk dr vr de eerste helft van CO2-uitstt wagenpark Sm CO2-uitstt aut s Aantal aut s Gemiddelde CO2-uitstt 143,9 92,2

5 De gemiddelde CO2-uitstt per km van het wagenpark is per juli 2015 met ruim 35 prcent afgenmen ten pzichte van het basisjaar Dr de rekenwijze p basis van verbruikte liters brandstf, zals die mmenteel gehanteerd wrdt m de CO2-uitstt van het wagenpark te berekenen, is deze reductie niet direct zichtbaar in de resultaten Omzetten leveringscntract strm In 2012 is er een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd p het elektriciteitsverbruik van de vestiging. Het cntract vr de levering van strm is per mgezet naar een cntract vr gecertificeerde grene strm in de vrm van 100% wind energie. Dit heeft een CO2 reductie pgeleverd van 97%. Vanaf is het cntract ver gegaan naar een andere leverancier. Ok hier.b.v. een cntract vr gecertificeerde grene strm in de vrm van 100% wind energie. CO2-uitstt strmverbruik Jaar Srt strm Verbruik Factr Uitstt CO2 (tn/jr) 2010 Grijs Kwh 455 g CO₂/kilWattuur 50,05 Tn/jaar 2011 Grijs Kwh 455 g CO₂/kilWattuur 50,05 Tn/jaar % gren (wind) Kwh 15 g CO₂/kilWattuur 1,65 Tn/jaar % gren (wind) Kwh 15 g CO₂/kilWattuur 1,65 Tn/jaar % gren (wind) Kwh 15 g CO₂/kilWattuur 1,88 Tn/jaar % gren (wind) Kwh 15 g CO₂/kilWattuur 1,88 Tn/jaar 5. Keten initiatieven In het streven naar reductie van de CO2-emissies neemt Van der Ende k actief deel aan keten initiatieven. Het betreft de vlgende initiatieven: - Expertgrep OnderhudNL (Fsag) Zie verdere uitwerking van dit aspect in het dcument sectr- en keteninitiatieven. 6. Functineren CO2-reductiesysteem De CO2-prestatieladder is ingeverd in de eerste maanden van Hierte is een emissie inventaris pgesteld p basis van beschikbare gegevens uit Dr deze emissie inventaris is inzicht verkregen in de Carbn Ftprint van Van der Ende. Op basis van dit inzicht zijn de CO2-reductiedelstellingen de bijbehrende maatregelen bepaald. In 2011 zijn deze deels al ten uitver gebracht, hetgeen k terug te zien is in de vrtgang van de maatregelen. Berekening van de Carbn Ftprint ver de eerste helft van 2015 laat zien dat de ttale uitstt is gestegen. Dit is k terug te zien in de CO2-uitstt per FTE die met 8,5 tn tegenmen is. Dit is een direct gevlg met het type werk dat is uitgeverd. Het relateren van de CO2-uitstt aan FTE biedt vrdelen mdat het de uitstt enigszins in perspectief plaatst, echter er zijn ng steeds veel variabelen die bepalen wat de CO2-uitstt is. Een aantal van deze variabelen zijn dr ns beperkt te beïnvleden (type werk en peride van uitveren). Omdat het brandstf verbruik equipment veruit de grtste CO2 uitstt plevert in nze carbn ftprint, geven fluctuaties als gevlg van het type werk en de peride waarin het werk wrdt uitgeverd k direct grte verschillen in de uitstt per FTE. Daarmee kan niet gezegd wrden dat het CO2-reductie systeem niet werkt. Kijken we naar de afznderlijke delstellingen, dan zien we dat zeker er vrtgang is gebekt, bijvrbeeld bij de CO2-uitstt van het wagenpark f de CO2-uitstt dr strmverbruik vanaf Op basis daarvan is de directie van mening dat het CO2-reductiesysteem functineert. Wel is er verbetering wenselijk in de wijze waarp de delstellingen wrden vastgesteld, die minder afhankelijk is van de hierbven genemde variabelen.

6 7. wijzigingen 7.1. Delstellingen en maatregelen De streefdatums vr het implementeren van een grt aantal maatregelen is per 2014 afgelpen. Van al die betreffende maatregelen is de status bvendien gereed. Daarm is er een revisie van de emissie inventaris pgesteld p basis van beschikbare gegevens uit Op basis daarvan zijn nieuwe CO2-reductiedelstellingen en bijbehrende maatregelen bepaald vr de peride Hiernder een verzicht: Handhavende maatregel brandstfverbruik Energieaspect Kans Maatregel Energie-reductie Drlptijd Brandstfverbruik Verlagen verbruik machines dr aanschaf nieuwe machines Bij vervangen letten p laag brandstfverbruik 0 tt 1,5% van het brandstfverbruik t..v drlpend Maatregel: in principe geen extra ksten mdat vervanging wrdt vlgens de nrmale investeringscyclus. Brandstfbesparing levert een kstenbesparing p. Reductiemaatregel brandstfverbruik Energieaspect Kans Maatregel Energie-reductie Drlptijd Brandstfverbruik brandstfverbruik aggregaten nderzeken Onderzeken f inplannen p capaciteitsbehefte van aggregaten in deelfasen van een prject CO2- reductie en ksten effectief is. nderzeken Reductiemaatregel brandstfverbruik Energieaspect Kans Maatregel Energie-reductie Drlptijd Brandstfverbruik brandstfverbruik verwarming nderzeken Onderzeken f het mgelijk is de warmte terug te winnen uit de kellucht van cmpressren. Warmte tepassen vr verwarmen cntainers, tanks, etc. nderzeken Reductiemaatregel brandstfverbruik Energieaspect Kans Maatregel Energie-reductie Drlptijd Brandstfverbruik brandstfverbruik verwarming nderzeken Onderzeken f het mgelijk is beperken van inzet verwarming dr tepassen andere prducten. nderzeken

7 Reductiemaatregel brandstfverbruik Energieaspect Kans Maatregel Energie-reductie Drlptijd Brandstfverbruik brandstfverbruik verwarming nderzeken Onderzeken f het mgelijk is beperken van het warmteverlies van afschermingscnstructies nderzeken Reductiemaatregel wagenpark Energieaspect Kans Maatregel Reductie in % Reductie in tn CO2 Persnenaut Omzetting wagenpark naar zuinigere mdellen (label A-B) Cntinueren leaseregeling 10% van het ttale CO2 uitstt in categrie persnenaut. 9,56 tn/jaar Drlptijd 0,00; Na 2 jaar circa - 5% p brandstfksten van desbetreffende vervangen aut s Handhavende maatregel strmverbruik vestiging Energieaspect Actie Maatregel Reductie in % Drlptijd Strmverbruik leveringscntract strm 100% grene energie (wind) 400,- (t..v. grijze strm) Cntinueren leveringscntracten grene strm B type Wind f Waterkracht 0% van de ttale CO2-uitstt t..v drlpend Reductiemaatregel strmverbruik vestiging Energieaspect Kans Maatregel Reductie in % Reductie in tn CO2 Strmverbruik energieafname leverancier dr eigen duurzame pwekking nderzeken Onderzeken f tepassen znnepanelen p het dak van vestiging te Barendrecht rendabel is nderzeken nderzeken Drlptijd 7.2. CO2 reductiesysteem Daarnaast is beslten m de delstelling vr de reductie van de CO2-uitstt niet meer te baseren p een percentage ten pzichte van het referentiejaar Dit mdat de werkelijke uitstt sterk afhankelijk is van het aantal prjecten, de aard van de prjecten en de tijd van het jaar (weersinvleden). Een benadering die een beter beeld geeft is m delstellingen te baseren p de gemiddelde uitstt per gewerkte dag per persn(mandag) per maand. Wintermaanden zullen daarbij altijd hgere waardes laten zien dan de zmermaanden. Dr daarbij te kijken naar het aantal gewerkte mandagen per maand en daar een gemiddelde van te nemen wrdt het mgelijk m jaren met stille wintermaanden beter te vergelijken met jaren met veel meer werk in de wintermaanden. Del is immers m te kunnen berdelen f de maatregelen structureel effectief zijn, niet f het tevallig een rustige f drukke peride betrf. In de beleidsverklaring van juli 2015 zal deze nieuwe wijze van frmulering van de delstelling vr scpe 1-2 en scpe 3 wrden pgenmen.

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage Juli 2016 (Referentiejaar = 2010¹) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage Juli 2016 (Referentiejaar = 2010¹) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage Juli 2016 (Referentiejaar = 2010¹) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 20 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN. 1.1. Aanpak analyse Energieaspecten. 1.2. Afbakening

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN. 1.1. Aanpak analyse Energieaspecten. 1.2. Afbakening 1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN Deze analyse van de energieaspecten is een quick-scan van de emissieveroorzakers binnen Van der Ende Steel Protectors Group BV. De analyse is opgezet om kansen te identificeren

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2013

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2013 Vrtgang CO 2 emissie reductie H1-2013 ICT staat vr gren! 2012 ICT - Alle rechten vrbehuden - WWW.ICT.NL pagina 1 Histrie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 07-08-2013 F. Wuts Initiële versie 1.0 15-10-2013

Nadere informatie

REVIEW CO₂ REDUCTIEDOELSTELLINGEN 3.B.1_2 VERSIE:

REVIEW CO₂ REDUCTIEDOELSTELLINGEN 3.B.1_2 VERSIE: GBR. VIS PARTICIPATI B.V. WATRINGN RVIW RDUCTIDOLSTLLINGN 3.B.1_2 VRSI: 02 30 06 2016 Conform niveau 3 op de CO² Prestatieladder 3.0 Klopperman 6 2292 JD Wateringen 0172 274100 Samen zorgen voor minder

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN

1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN 1. ANALYSE ENERGIE ASPECTEN Deze analyse van de energieaspecten is een quick-scan van de emissieveroorzakers binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V.. De analyse is opgezet om kansen te identificeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen. Document 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen Auteur Jeanette van Zuijlen Datum 01-10-2015

Inhoudsopgave. 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen. Document 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen Auteur Jeanette van Zuijlen Datum 01-10-2015 Dcument 3.B.1-1 CO2 reductiedelstellingen Auteur Jeanette van Zuijlen Datum 01-10-2015 3.B.1-1 CO 2 reductiedelstellingen Inhudspgave 1 Inleiding 1.1. Delstellingen 2 Subdelstellingen 2.1. Subdelstelling

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma 2013

Energiemanagementprogramma 2013 Energiemanagementprgramma 2013 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 3 Versie datum: 31 juli 2013 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

1. Beoordeling Energie Aspecten

1. Beoordeling Energie Aspecten 1. Beoordeling Energie Aspecten Deze energiebeoordeling is een quick-scan van de emissieveroorzakers binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV. Doel van de beoordeling is om kansen te identificeren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

CO2-rapportage 2012. CO2-footprint

CO2-rapportage 2012. CO2-footprint CO2-ftprint 1 Zelfevaluatie 1. Inleiding Verheij Integrale grenzrg is landelijk actief p het gebied van integrale aanleg en nderhud van (penbare) buitenruimten. In 2012 realiseerde het bedrijf een persneelsinzet

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Rsebm Aannemers en Transprt Hlding B.V. 1. Inleiding Dit dcument beschrijft het energiemanagement prgramma (EMP) van Rsebm-Ede. Rsebm- Ede heeft in de zmer van 2012 beslten m p

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

STAPPENPLAN. ONDERZOEK Kwaliteit zaalstoelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN. OmTT DEFINITIEF

STAPPENPLAN. ONDERZOEK Kwaliteit zaalstoelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN. OmTT DEFINITIEF STAPPENPLAN ONDERZOEK Kwaliteit zaalstelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN DEFINITIEF OmTT OPDR. NR. P677 13 OKTOBER 2007 *** Pagina 2 van 6 INLEIDING Dit stappenplan leidt het nderzek dat de

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 4. Deelnemen Gefeliciteerd! U bent geregistreerd als deelnemer aan Sturen p Cijfers van PrVet. Uw bedrijfsadministratie is erp ingericht.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Waasland Klimaatland Klimaatbeleid bij MIWA

Waasland Klimaatland Klimaatbeleid bij MIWA Waasland Klimaatland Klimaatbeleid bij MIWA Sven Peeters Algemeen Directeur Kruibeke 14 ktber 2016 MIWA in een ntendp Opdrachthudende Vereniging vr huisvuilverwerking Midden-Waasland Opgericht in 1978

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier - prijsaanvraag 'Kruidlaag in Wdland' - inlichtingenfrmulier - Datum: Termijn: Beste klant Wij helpen u graag bij de creatie van uw schaduwtuin f schaduwbrder nder bestaande bmen f en heesters. Vul dit frmulier

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie