Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een wning Een znne-energiesysteem via deze actie Teruglevering Ksten & Financiering Zn instraling Zn-Privé actie Utrecht 1. Wat hudt deze actie in? 2. Zijn znnepanelen wel een gede investering? 3. Vr wie is deze actie bestemd? 4. Waarm rganiseert de gemeente Utrecht deze actie? 5. He heeft de gemeente Utrecht de leverancier geselecteerd? 6. Wat is de lptijd vr deze actie? Het plaatsen van znnepanelen p een wning 1. Zijn alle wningen geschikt vr znnepanelen? 2. Is een vergunning ndig vr znnepanelen? 3. He wrden znnepanelen geplaatst? 4. Heveel znnepanelen passen p mijn dak? Een znne-energiesysteem via deze actie 1. Waaruit bestaat een znne-energie systeem via deze actie? 2. Welke type mvrmer met ik kiezen? 3. Als je via deze actie pdracht hebt gegeven vr het plaatsen van znnepanelen? 4. En als mijn wning tch niet geschikt is? 5. Onderhud & garanties? Teruglevering 1. Wat gebeurt er met de strm die de huiseigenaar niet zelf gebruikt? 2. Heb ik een andere elektriciteitsmeter ndig? Ksten & Financiering 1. Zijn znnepanelen niet veel te duur? 2. Wat gebeurt er met de taxatiewaarde van mijn wning? 3. Kan ik mijn vakantiedagen inzetten vr de financiering van mijn znnepanelen? 4. Zijn znnepanelen wel een slimme investering? Zn instraling 1. He kan ik bepalen heveel znlicht er p mijn dak kmt? Staat het antwrd p je vraag er niet bij? Laat het ns weten! Dat kan via (vragen ver deze actie) f via (vragen ver het aanbd en je specifieke situatie). 1 van 7

2 Zn-Privé actie Utrecht Wat hudt deze actie in? Met de Zn-Privé actie krijg je als medewerker van de gemeente Utrecht de mgelijkheid m gebruik te maken van een cllectieve aanbieding vr znnepanelen. De gemeente faciliteert de actie en heeft haar expertise ingezet m een gede aanbieding vr je te rganiseren. Vervlgens kun je zelf bepalen f je gebruik wilt maken van de aanbieding. Als je besluit mee te den, sluit je zelf een cntract met de leverancier. Zijn znnepanelen wel een gede investering? Dr de lage prijzen vr znnepanelen en de mgelijkheid tt BTW-teruggave, is een investering in znnepanelen in veel gevallen een gede beslissing. Zwel vr je prtemnnee als vr het milieu. Het is daarnaast erg leuk m je eigen energie p te wekken en direct te besparen p je energierekening. Vr wie is deze actie bestemd? Deze actie is speciaal gericht p de medewerkers van de gemeente Utrecht. Het maakt niet f je wel f niet in de stad Utrecht wnt en p welke basis je vr de gemeente Utrecht werkt (part-time f fulltime, tijdelijk f vast cntract, uitzendbasis). Waarm rganiseert de gemeente Utrecht deze actie? De Utrechtse gemeenteraad heeft al in 2008 de ambitie neergelegd m klimaatneutraal te wrden. Dit is gecncretiseerd in het prgramma Utrechtse Energie. Cncrete delen van het prgramma zijn: 30% CO 2 besparen in % duurzame energie pwekken in 2020 Met deze Zn-Privé actie draagt de gemeente direct bij aan deze delstelling en laten we zien dat investeren in znnepanelen vr particulieren financieel interessant is. De actie hudt een aantrekkelijk aanbd in van znnestrmsysteem en gaat gepaard met een cncreet advies p maat. He heeft de gemeente Utrecht de leverancier geselecteerd? De gemeente Utrecht heeft bij verschillende (vrnamelijk lkale) partijen ffertes pgevraagd vr een cllectieve aanbieding richting haar medewerkers. De binnengekmen ffertes zijn nderling vergeleken en berdeeld p aspecten als prijs, kwaliteit, garanties, ervaring en service. Uit die vergelijking en berdeling is Beznnen Energie als beste uit de bus gekmen. Atama is de leverancier en installateur van de systemen; Dr de gekzen samenwerking met Atama prfiteer je als medewerker van de gemeente Utrecht van de advies-, ntwerp- en systeemkennis van Beznnen Energie, én van de installatie-expertise (inclusief Znnekeur) van Atama. Wat is de lptijd vr deze actie? Binnen deze actie kun je tt en met 30 juni 2014 znnepanelen bestellen. De levering en installatie van znnepanelen vindt plaats binnen enkele weken na ntvangst van de fferte. Het streven is m eind augustus alle installaties afgernd te hebben. Het plaatsen van znnepanelen p een wning Zijn alle wningen geschikt vr znnepanelen? Bijna alle wningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal vrwaarden: 2 van 7

3 Als je znnepanelen wilt plaatsen is het van belang dat je vlledige zeggenschap hebt ver het dak f testemming hebt van de eigenaar en/f alle medegebruikers in het geval van appartementen f benedenwningen. Er met vldende stevig en vrij dakppervlak beschikbaar zijn. Elk dak met een nrmaal draagvermgen kan znnepanelen dragen. Belangrijk is dat de plek waar de znnepanelen kmen te liggen, niet is beschaduwd. Verder is het ged m te weten dat de zninstraling maximaal is p daken die tussen het zuidwesten en zuidsten zijn geriënteerd. De znnepanelen leveren dan dus k de meeste elektriciteit p. He de zninstraling is p een dak met een andere riëntatie, kun je zien p het plaatje nder het kpje Zninstraling. Is een vergunning ndig vr znnepanelen? Nee, de plaatsing van znnepanelen is vergunningvrij mits de znnepanelen in f direct p het dakvlak wrden geplaatst. Bij een mnument f beschermd stadsgezicht geldt wel een vergunningplicht. Deze met vóór installatie dr de wningeigenaar zijn aangevraagd en tegekend. He wrden znnepanelen geplaatst? Znnepanelen kunnen p vrijwel alle daktypen wrden geplaatst, zwel platte als schuine daken, zwel in prtrait (lange zijde aan de zijkant) ) als in landscape (krte zijde aan de zijkant). Op schuine daken kmen ze vlak bven de dakpannen f het bitumen. Op platte daken wrden ze p een speciale bevestigingscnstructie gemnteerd. In huis wrdt een mvrmer geplaatst die de gelijkstrm van de znnepanelen mzet in dezelfde wisselstrm als p het gewne elektriciteitsnet. De mvrmer wrdt via een kabel p de meterkast aangeslten. Het huis is z dus eigenlijk een kleine, lkale energiecentrale, helemaal veilig en znder CO 2-uitstt. Heveel znnepanelen passen p mijn dak? Eén znnepaneel meet gemiddeld grfweg 1 bij 1,7 meter. Je kunt dus makkelijk zelf inschatten heveel panelen er p je dak passen. Op een schuin dak wrden de panelen met het dakvlak meegeplaatst. Rekening hudend met wat speling, is vr een systeem van bijvrbeeld 8 znnepanelen p een schuin dak circa 15 m 2 vrij dakppervlak ndig. Op een plat dak wrden de panelen middels een mntagesysteem in een hellingshek van circa 15 tt 25 graden geplaatst met de lange zijde p het dak. Op deze manier neemt het paneel p het platte dak een ruimte in van circa 0,9 bij 1,6 meter. Om schaduwwerking te vrkmen, met tussen twee rijen een afstand van minimaal 1 á 1,2 meter in acht wrden genmen. Vanwege regelgeving met verder rekening wrden gehuden met een afstand van ngeveer 40 tt 50 centimeter tt de rand van het dak. Twijfel je ver de mgelijkheden in juw geval f wil je gewn even verleggen, dan denkt Beznnen Energie graag met je mee. Stuur dan een met je adres en z mgelijk een indicatie van de afmetingen van je dak en een ft. Het adres hiervr is Vrdat je besluit het maximaal beschikbare dakppervlak met znnepanelen te bedekken, is het verstandig te kijken heveel elektriciteit je eigenlijk verbruikt. In de meeste gevallen is het verstandig niet meer panelen neer te leggen dan dat je vr je eigen verbruik ndig zu hebben (zie k bij het kpje Teruglevering). Waaruit bestaat een znne-energie systeem via deze actie? Een znne-energie systeem bestaat uit plykristallijne znnepanelen van Yingli van circa 1 bij 1,7 meter, een mvrmer en bijbehrend installatie-, kabel- en mntagemateriaal. 3 van 7

4 Het systeem wrdt cmpleet en werkend p het dak geïnstalleerd en p de grepenkast aangeslten p een aparte grep. De kabel wrdt binnen netjes weggewerkt. Als dat niet mgelijk blijkt, wrdt de kabel buitenlangs gelegd. Het eventueel plaatsen van een extra grep is standaard inbegrepen. De installateur zrgt altijd dat de mvrmer de juiste dimensie heeft vr juw systeem. Dat kan in Nederland betekenen dat de mvrmer een ander vermgen heeft dan het piekvermgen van de znnepanelen bij elkaar pgeteld. De reden hiervr is dat je niet alleen een gede pbrengst wil in de zmer p het mment dat de zn maximaal schijnt, maar juist k in de andere jaargetijden als de zn minder hard schijnt. Als hiermee rekening wrdt gehuden bij de keuze van de mvrmer, levert het znne-energiesysteem ver het hele jaar genmen het meeste p. Welke type mvrmer met ik kiezen? In deze actie hebben wij gekzen vr een centrale mvrmer van het merk Omnik. Op wningen waar geen (f nauwelijks) sprake is van schaduw vlstaat het standaard systeem met centrale Omnik mvrmer. Hierbij wrden de znnepanelen in serie geschakeld en p de centrale mvrmer aangeslten. Op de plekken waar eventueel langdurige schaduw ptreedt, leg je geen znnepanelen, mdat een structureel mindere lichtinval p één znnepaneel van invled is p de pbrengst van het hele systeem. Heb je incidentele schaduw p stukken van je dak? Bijvrbeeld een stuk dak dat vrijwel de gehele dag schaduwls is, behalve nét gedurende een f twee uurtjes van de dag bij een bepaalde stand van de zn? Dan wrdt p basis van een pbrengstberekening bepaald wat de beste plssing is (wèl f géén extra paneel plaatsen). Als je via deze actie pdracht hebt gegeven vr het plaatsen van znnepanelen?...dan krijg je vrijwel direct een bevestiging en neemt de leverancier/installateur vervlgens z spedig mgelijk cntact met je p m een afspraak te maken vr een wningpname. Op basis van de wningpname wrden afspraken gemaakt vr de installatie van het znne-energiesysteem. En als mijn wning tch niet geschikt is?... dan laat de installateur dit weten tijdens de wningpname. De installateur zal dan geen ksten in rekening brengen. Onderhud & garanties Op de systemen zit een ntzrgingsgarantie van 2 jaar p de installatie. Znnepanelen zijn geen rcket-science meer. Het is een ged bekende techniek die al jaren wrdt tegepast. Op de znnepanelen geeft de leverancier een vermgensgarantie van 80,7% gedurende 25 jaar en 91,2% gedurende 10 jaar. Op de znnepanelen zit een prductgarantie van 10 jaar, p de Omnik mvrmer 5 jaar. De fabrieksgarantie van 20 jaar p de ndersteuningscnstructie. Het znne-energiesysteem heeft nauwelijks nderhud ndig. Zelfs wassen is niet ndig, al kan het natuurlijk geen kwaad. Hud er wel rekening mee dat een mvrmer een krtere levensduur heeft dan de znnepanelen en waarschijnlijk eens in de 10 jaar vervangen met wrden. Teruglevering Wat gebeurt er met de strm die de huiseigenaar niet zelf gebruikt? Alle strm die niet direct dr de eigenaar wrdt benut, wrdt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De heveelheid terug geleverde strm wrdt dan afgetrkken van de energierekening, vr dezelfde prijs als de huiseigenaar betaalt vr de strm die hij kpt 4 van 7

5 ( salderen ). De energieleverancier is verplicht dit te den vr tenminste het eigen elektriciteitsverbruik tt kwh per jaar. Smmige energieleveranciers bieden k nbeperkt salderen aan. Als je ver het jaar gezien méér teruglevert dan je zelf hebt verbruikt, is het afhankelijk van de energieleverancier wat je per extra kwh ntvangt. Minimaal is dit de kale strmprijs, die schmmelt rnd de 7 á 8 cent per kwh. Financieel gezien rendeert een znneenergiesysteem dus het best wanneer deze precies zveel elektriciteit pwekt als de eigenaar zelf verbruikt. Heb ik een andere elektriciteitsmeter ndig? Afhankelijk van wat vr elektriciteitsmeter er al in de wning aanwezig is, is het verstandig een speciale teruglevermeter aan te vragen bij de netbeheerder. De meeste netbeheerders installeren deze gratis. Als je wning al een teruglevermeter heeft, is het natuurlijk niet ndig een nieuwe aan te vragen. Ok wanneer je ng een uderwetse terugdraaimeter hebt, is een nieuwe meter in principe niet ndig. Cntrleer vr de zekerheid f het telwerk k daadwerkelijk terugdraait. De teruglevermeter registreert precies heveel znnestrm je teruglevert aan het net. Je ziet dus p de afrekening wat je met je znne-energiesysteem hebt teruggeleverd. Om het elektriciteitsnetwerk ged te kunnen nderhuden, willen de netbeheerders graag weten wie er elektriciteit teruglevert p het netwerk. Daarm vinden ze het fijn als je je systeem aanmeldt via Bvendien kunnen zij dan na aanmelding autmatisch cntact met je pnemen ver de geschiktheid van je elektriciteitsmeter én stellen zij je energieleverancier p de hgte van het feit dat je gaat salderen. Ksten & financiering Zijn znnepanelen niet veel te duur? Nee, de prijs van znnepanelen is de afgelpen jaren spectaculair gedaald, terwijl de znnepanelen k steeds meer strm zijn gaan leveren. En een znne-energiesysteem prduceert wel 25 tt 30 jaar strm. Znnepanelen wrden in deze tijd juist gezien als een slimme en rendabele investering vr particulieren. Als je kijkt naar de ttale heveelheid strm die je vanaf de aanschaf zelf gaat pwekken en de ksten vr het znne-energiesysteem, dan is de strmprijs per kwh van een znneenergiesysteem vele malen lager dan wat je betaalt aan het energiebedrijf. Wanneer de znnepanelen in de hyptheek wrden meegefinancierd, is het financieel vrdeel vr de huiseigenaar zelfs direct vanaf de eerste dag merkbaar. Wat gebeurt er met de taxatiewaarde van mijn wning? Huizen met znnepanelen en een gegarandeerd lagere energierekening zijn natuurlijk meer waard. Vr veel taxateurs is het alleen ng niet bekend he ze dit mee meten rekenen, daarm is het van belang dit bij de taxatie expliciet te vermelden. Is er een subsidie vr znnepanelen beschikbaar? Nee. Op dit mment is er geen subsidieregeling actief vanuit het Rijk f vanuit de gemeente Utrecht. Wel kunt u mmenteel de BTW terugvragen. Zijn er andere regelingen waar ik gebruik van kan maken? Vr znnestrmsystemen die na 20 juli 2013 zijn aangeschaft en waarvr de eigenaar zich bij de Belastingdienst heeft ingeschreven als zelfstandige, is BTW-teruggave mgelijk. Deze teruggave is sinds een uitspraak van het Eurpees Hf p 20 juli 2013 mgelijk vr particulieren, maar niet gegarandeerd aangezien het m gedwngen beleid gaat. Het terugvragen van BTW kunt u eenvudig zelf den via het stappenplan. 5 van 7

6 Beznnen Energie biedt de mgelijkheid aan de BTW teruggave dr een dr hun aangetrkken accuntant te verzrgen. Je kunt via de website kijken f vr ju ng lkale subsidieregelingen van tepassing zijn. Kan ik mijn vakantiedagen inzetten vr de financiering van mijn znnepanelen? Ja, het aantal vakantie-uren bven het bvenwettelijke aantal van 144 uur (p fulltime basis) kun je laten uitkeren. Over het bedrag wrdt wel lnbelasting ingehuden. Hier zit dus verder geen belastingvrdeel aan. De mgelijkheid van het laten uitkeren van vakantie-uren is geregeld in het Individueel Keuzemdel Arbeidsvrwaarden. Zijn znnepanelen wel een slimme investering? Het rendement van een investering in znnepanelen is al gauw vergelijkbaar met een rente van 8 tt 10 prcent p een spaarrekening. Z zijn znnepanelen een uiterst rendabele investering. Als u de btw p uw znnepanelen terugvraagt, heeft uw investering een ng hger rendement. Onzekerheden Het rendement van de investering in znnepanelen kan in de lp van de jaren mee- f tegenvallen: De elektriciteitsprijs is van invled p het berekende rendement. Er is een kleine kans dat uw znnepanelen defect raken, waardr het rendement lager uitvalt. Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht m de vr strm die een huishuden via znnepanelen aan het strmnet levert - vr zver de pgewekte heveelheid strm kleiner is dan het eigen verbruik - het geldende strmtarief te betalen (inclusief energiebelasting en btw). Mcht deze verplichting it vervallen, dan daalt het rendement. Als u verhuist zijn de verhuisksten van de znnepanelen f de mgelijk hgere verkpwaarde van uw huis dr de znnepanelen van invled p het rendement. Berekening rendement Naast de aanschafksten van eur vereist een znnepanelensysteem van wattpiek met ngeveer 13 m2 aan panelen ngeveer 400 eur aan nderhudsksten ver de hele levensduur van 25 jaar. U bespaart in het eerste jaar al ruim 380 eur p uw elektriciteitsrekening. Dit levert u na ver de gehele peride een rendement p dat is te vergelijken met twaalf prcent rente p een spaarrekening. De investering is in 8 jaar terugverdiend. Beznnen Energie heeft in deze berekening geen rekening gehuden met eventuele BTW teruggave vr aankp en installatie van znnepanelen. Brn: Milieucentraal (prijs en rendement geactualiseerd vr de actie) 6 van 7

7 Zninstraling In nderstaand plaatje is zichtbaar he de zninstraling in Nederland is p daken met verschillende riëntaties en verschillende hellingsheken. Uiteraard is hierin geen rekening gehuden met lkale afwijkingen, zals schaduw dr een bm en dergelijke. De kleuren geven het percentage van de maximale zninstraling aan. Rd en dnkerranje zijn ptimaal. He je dit kaartje gebruikt: 1. Bepaal de hellingshek van het znne-energiesysteem (p een schuin dak is dit gelijk aan de hellingshek van het dak). Zek de cirkellijn p die hrt bij deze hellingshek. 2. Bepaal de riëntatie van het znne-energiesysteem en zek deze p aan de buitenzijde van de cirkel. 3. Ga naar het kruispunt van de lijnen die je in punt 1 en 2 hebt bepaald en bekijk welke kleur dat punt heeft. In de kleurschaal rechts is het bijbehrende percentage. 7 van 7

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie