Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord"

Transcriptie

1 Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk Dit centrale telefnnummer wrdt beantwrd dr het Cntactcenter Amsterdam (CCA), nderdeel van de stedelijke dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) en wrdt in deze ntitie aangeduid met Antwrd. Op 18 december 2007 heeft de Stadsdeelraad beslten in te stemmen met de gefaseerde aansluiting bij Antwrd met in achtneming van kwaliteit en prijsntwikkeling. Dit mdat de Raad g heeft vr de diversiteit van Zuidst en erg hecht aan de kwaliteit van haar relatie met de burgers van Zuidst. Reden vr de Raad m tt een gefaseerde aansluiting te besluiten was dat Antwrd ntwikkeld werd vanuit een greiscenari met als risic dat het stadsdeel met nvrziene knelpunten gecnfrnteerd zu wrden. Uitgangspunt vr de Raad was het vermijden van de hiermee gepaard gaande effecten en het kunnen garanderen van de cntinuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Cntactcenter Zuidst werd dan k aangehuden. Stadsdeel Zuidst is sinds begin 2009 aangeslten znder dit actief aan de burger / ndernemer te cmmuniceren. Naar aanleiding van een nderzek dr de Ombudsman naar de kwaliteit van de telefnische behandeling van vragen, klachten en meldingen dr Antwrd heeft het Prtefeuillehudersverleg Dienstverlening d.d. 25 mei 2009 beslten tt invering van een unifrm basispakket stadsdelen per 1 januari Op 1 december 2009 heeft de stadsdeelraad beslten in te stemmen met de invering van het basispakket Antwrd in stadsdeel Zuidst vr een half jaar. Na dit half jaar dient de raad p basis van de beschikbare gegevens ver het inhudelijk functineren van Antwrd en inzicht in de financiële langetermijn gevlgen van aansluiting een definitief besluit te nemen ver het al dan niet aansluiten p het basispakket Antwrd. Deze ntitie biedt u de beschikbare gegevens ten beheve van het nemen van een definitieve beslissing ver aansluiting bij Antwrd en is als vlgt pgebuwd: krte telichting p het basispakket Antwrd; evaluatie van het inhudelijk functineren van Antwrd; financiële cnsequenties van aansluiting; een schets van de brede stedelijke cntext en; sluit af met een advies. 1. Basispakket Antwrd Antwrd is het algemene nummer vr de burger met een algemene vraag, melding, klacht f iemand die de weg zekt" binnen de prducten van de gemeente Amsterdam. De intrductie van het basispakket betekent dat Antwrd zich richt p de afhandeling van eenvudige, 1 e lijns vragen met behulp van de kennisbank ver vier deelnderwerpen. Wanneer Antwrd de vraag niet kan beantwrden wrdt met vraankndiging drverbnden naar de 2 e lijn, het stadsdeel dat per deelnderwerp een tegewijd telefnnummer heeft ingericht. Daarnaast verbindt Antwrd, wanneer een beller daar m vraagt, dr p naam naar medewerkers van het stadsdeel f verstuurt een terugbelntitie in geval de medewerker niet bereikbaar is. Anwrd biedt haar dienstverlening in twee talen aan. Naast Nederlands kan de burger / ndernemer er vr kiezen dr een Engels sprekende medewerker gehlpen te wrden. Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

2 De kwaliteit van Antwrd wrdt mede bepaald dr het stadsdeel. De kwalitatieve inbreng van Stadsdeel Zuidst bestaat uit een ged bereikbare 2 e lijn vr Antwrd; een snelle aanname van 2 e lijns gesprekken; het vullen en beheren van de kennisbank met de eenvudige, 1 e lijns vragen, die Antwrd kan beantwrden en het binnen 1 dag reageren p terugbelntities. De kwaliteit van Antwrd is dus een cprductie tussen CCA en deelnemende rganisatie. 2 e lijn Stadsdeel: 4 telefnnummers (8.30 tt uur) Burgers die bellen Burgerzaken Vergunningen Melding penbare ruimte / (grf) afval Overig, incl. drverbinden p naam Kennisbank Meldingen OR Zek een Cllega 2. Evaluatie inhudelijk functineren Antwrd Invering van het basispakket en uitvering van het Verbeterplan Cntactcenter Amsterdam dr de dienst Dienstverlening en Facilitair Management hebben geleid tt een betere kwaliteit van dienstverlening dr Antwrd. Evaluatie van de prestaties van Antwrd met betrekking tt het uitveren van het basispakket gedurende het eerste half jaar vindt plaats p basis van gerealiseerd servicelevel, afhandelpercentages, gesprekkwaliteit en klanttevredenheid Servicelevel De behaalde resultaten met betrekking tt het servicelevel van Antwrd zijn alleen vr alle stadsdelen gezamenlijk beschikbaar en niet per stadsdeel afznderlijk. Het servicelevel schmmelt de eerste zes maanden van 2010 rnd het afgesprken serviceniveau: 80% van de prepen wrdt binnen 20 secnden pgenmen. Antwrd vldet hiermee aan de Servicecde Amsterdam (80% van prepen wrdt binnen 25 secnden pgenmen). Ter vergelijking, binnen Cntactcenter Zuidst wrdt gedurende het eerste half jaar 79% van de prepen wrdt binnen 25 secnden pgenmen Afhandelpercentages Per deelnderwerp zijn afhandelpercentages afgesprken. Hiernder wrdt een verzicht gepresenteerd van de afgesprken en gerealiseerde afhandelpercentages gedurende het eerste half jaar. Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

3 aantal afgehandeld dr nrm prepen Antwrd Burgerzaken % 70% Meldingen Openbare ruimte % 70% Vergunningen % 40% Overig % 40% ttaal SDZO % De afhandelnrm van 70% vr Burgerzaken bij Antwrd is gebaseerd p een mix van eenvudige en cmplexe vragen. De lage scre vr Burgerzaken is te te schrijven aan het feit dat alle, dus k de cmplexe, vragen naar Antwrd geruteerd zijn naast het gegeven dat Cntactcenter Zuidst eenvudige vragen afvangt. Daarnaast kan Antwrd vralsng geen afspraken vr Burgerzaken maken. De verwachting is dat naarmate Antwrd in Zuidst meer bekendheid krijgt het afhandelpercentage vr Burgerzaken bij Antwrd zal stijgen drdat er meer ngerichte, eenvudige prepen bij Antwrd binnenkmen. Het gerealiseerde afhandelpercentage Meldingen Openbare Ruimte en Vergunningen liggen weliswaar nder de nrm, maar laat een stijgende lijn zien. Prgnse afhandelpercentages De gerealiseerde afhandelpercentages dr Antwrd laten vr de stadsdelen ten pzichte van eerdere metingen een stijgende lijn zien. Verwachting is dat de afhandelpercentages verder zullen stijgen drdat het aantal en de kwaliteit van de vragen in de Kennisbank stijgen waardr de zelfredzaamheid van Antwrd teneemt. Ok het centraal ntsluiten van statusinfrmatie en de invering van een centraal afsprakensysteem kunnen de prestaties in de tekmst verder den tenemen. Inmiddels zijn ten beheve van dit laatste stappen gezet dit in de nabije tekmst te realiseren Gesprekkwaliteit Antwrd Stedelijke Dienst DFM vert regelmatig zelf metingen uit naar de gesprekkwaliteit van Antwrd. Daarbij wrdt gekeken naar inhudelijk crrecte afhandeling van de klantvraag alsk de juiste vrm van het klantcntact. Op basis van eigen nderzek vldet 72,9% van de afgehandelde telefngesprekken aan de eisen zals deze wrden gesteld aan het inhudelijk crrect afhandelen van een klantvraag. In 89% van de afgehandelde telefngesprekken wrdt de begde vrm van klantcntact gerealiseerd. Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

4 Klanttevredenheid Antw rd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jun-09 feb-2010 aug-2010 deskundigheid 2e lijn deskundigheid 1e lijn snelheid drverbinden tijdsduur vriendelijkheid bereikbaarheid klantgerichtheid gesprekresultaat 2.4. Klanttevredenheid en het rapprtcijfer De resultaten van de klanttevredenheidsnderzeken dr CCA laten zien dat de burger de kwaliteit van de telefnische dienstverlening steeds beter berdeelt. 1 Hiernder zijn de vr stadsdeel Zuidst relevante resultaten pgesmd met betrekking tt het algemene functineren van Antwrd, waarbij pgemerkt wrdt dat in het nderzek geen nderscheid gemaakt wrdt tussen afhandeling dr Antwrd zelf f de 2 e lijn van Antwrd, het stadsdeel. Het gemiddelde rapprtcijfer stijgt. Antwrd scrt in augustus 2010 een rapprtcijfer van 7,3, in februari dit jaar is dat een 7,24 en in juni 2009 een 6,74). Ter vergelijking, de klanten waardeerden de dienstverlening van Cntactcenter Zuidst (Benchmark 2009) met een 7,1. Begin nvember zijn de resultaten van het klanttevredenheidsnderzek 2010 bekend Cntactcenter Zuidst Cntactcenter Zuidst vervult een rl in het basispakket Antwrd, die van 2 e lijn deelnderwerp Overig. Specifieke vragen ver het stadsdeel en andere vragen die niet dr Antwrd beantwrd kunnen wrden en die (ng) niet in de kennisbank zijn pgenmen, wrden dr Antwrd naar Cntactcenter Zuidst drverbnden. 3. Financiële cnsequenties van aansluiting 3.1. Vaste ksten Antwrd 2010 en 2011 In het vrjaar 2009 is ten aanzien van Antwrd bestuurlijk het vlgende vastgesteld: Naast een callprijs van 3.50 (lnksten) wrden de resterende ksten Antwrd verdeeld cnfrm de verdeling van het Stadsdeelfnds. Vr de stadsdelen geldt vr 2009 en 2010 een vergangsperide: % resterende ksten % resterende ksten, bijdrage stadsdeel Zuidst ,5% verdeling cnfrm het Stadsdeelfnds, bijdrage stadsdeel Zuidst Kwaliteitsmeter call center Amsterdam, Steda research augustus Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

5 Deze wijze van financieren versterkt de afweging m via Antwrd te cmmuniceren, immers he hger het callvlume, he lager de gemiddelde prijs per gesprek Variabele ksten Antwrd 2010 en 2011 De vaste callprijs 2010 bedraagt 3,50. De callprijs wrdt in 2011 naar beneden bijgesteld naar 3,31 per gesprek p basis van verwacht hger aanbd en lagere ksten als gevlg van een efficiencyslag dr CCA. Het callvlume Antwrd stadsdeel Zuidst is in de eerste helft prepen. Dit aantal is niet te vergelijken met het aantal prepen in andere stadsdelen daar deelname in Zuidst niet actief gecmmuniceerd wrdt. Hierbij wrdt pgemerkt dat de stijging van de ksten Antwrd een direct gevlg is van beëindigen van de vergangsperide verdeling resterende ksten; Het callvlume Antwrd stadsdeel Zuidst zal stijgen wanneer deelname Antwrd actief aan nze burger en ndernemer gecmmuniceerd gaat wrden. De te realiseren vlumes zijn echter afhankelijk van het belgedrag van de klant en elke prgnse betreffende het callvlume berust p aannames. Ter indicatie: Stadsdelen die wel actieve nummercmmunicatie hebben tegepast realiseerden gedurende de eerste helft 2010 een gemiddeld callvlume van gesprekken. Vr Zuidst gaan we uit van een geleidelijke uitfasering van het eigen nummer. Op basis hiervan is de indicatie van het callvlume in nderstaande prgnse tt calls. Ksten Vast Callprijs Indicatie Ttaal 1 Indicatie 2 Ttaal 2 Antwrd ksten callvlme 1 callvlume , , Op dit mment zijn er geen ramingen beschikbaar ver de kstenntwikkeling Antwrd na Dit betekent dus dat het besluiten tt deelname nzekere factren met zich meebrengt als het gaat m te realiseren tekmstig callvlme en kstenntwikkeling Antwrd. Het feit dat CCA in 2010 een efficiencyslag heeft gerealiseerd die zich vertaald in een lagere prijs per call in 2011 maakt dat de prijsntwikkelingen met vertruwen tegemet kunnen wrden gezien Ksten telefnische dienstverlening stadsdeel Zuidst De ksten van de telefnische dienstverlening bestaan in hfdzaak uit persnele lasten en tegerekende verheadksten (incl. telefncentrale callcenter). De ttale jaarksten 2010 Cntactcenter Zuidst Het geraamde callvlume is Het cntactcenter wrdt bemenst (3,7 fte) dr tijdelijk persneel. Wanneer het stadsdeel vlledig aansluit bij Antwrd zal het enige tijd duren vrdat het algemene nummer van het stadsdeel uitgefaseerd is. Daarbij speelt Cntactcenter Zuidst een rl in de dienstverlening dr Antwrd zals nder 1. is aangegeven. De verwachting is dat er k in de tekmst specifieke telefnische taken zullen meten wrden uitgeverd. De telefncentrale callcenter die Cntactcenter Zuidst functineel ndersteunt is technisch en ecnmisch afgeschreven. In 2011 wrdt, vereenkmstig stedelijke afspraken, geïnvesteerd in een nieuw telefniesysteem vr het gehele stadsdeel. De eisen die de frntffice dienstverlening dr Cntactcenter Zuidst hieraan stelt wrden meegenmen. De daar aan gerelateerde ksten wrden gedekt vanuit bestaande budgetten. Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

6 4. De Gemeente Amsterdam 4.1. Servicecde Amsterdam Stadsdeel Zuidst heeft zich gecmmitteerd aan de Servicecde Amsterdam. Dit is helder pgenmen in het bestuursakkrd Werken aan Evenwicht. In de Servicecde is aangegeven wat burgers en bedrijven van de gemeente mgen verwachten. Hierin is ndermeer vermeld dat de gemeente telefnisch te bereiken is vr vragen, klachten f meldingen via nummer (Antwrd) p werkdagen van 0800 tt 1800 uur. Bellers krijgen z mgelijk direct antwrd f wrden binnen een dag teruggebeld Visie dienstverlening In maart 2010 is de visie Dienstverlening Amsterdam ambtelijk vastgesteld. Vertegenwrdigers van stadsdelen en diensten schetsen in deze visie hun ideale tekmstbeeld: Amsterdam = 1. De burger ziet de gemeente Amsterdam als één rganisatie en verwacht dus k in de dienstverlening één stem. De gemeente met haar dienstverlening z inrichten de burger / ndernemer deze gemeenschappelijkheid k ervaart. Hij met kunnen uitgaan van een unifrme kwaliteit en aanbd en via elk kanaal, telefnisch (Antwrd), digitaal (Lket Amsterdam) en aan de balie (het tekmstige Stadslket 2 ). Del van de visie is het in gezamenlijkheid verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. De visie wrdt p dit mment gecncretiseerd in een prgrammaplan dienstverlening dat in de kmende jaren dr stadsdelen en diensten zal wrden uitgeverd. Zuidst en zijn bewners zijn k nderdeel van de Gemeente Amsterdam. De bewners van dit stadsdeel hebben als inwner van Amsterdam dus k recht p dezelfde gemeentebrede dienstverlening via Antwrd als de verige inwners van nze gemeente. 5. Advies Uit deze evaluatie blijkt dat zwel aansluiten als niet aansluiten bij het basispakket Antwrd cnsequenties heeft. De vlgende argumenten wrden meegegeven bij het nemen van een definitief besluit : De kwaliteit van de dienstverlening dr Antwrd is substantieel verbeterd sinds de invering van het basispakket. Dit rechtvaardigt de verwachting dat deze verbetering zich zal vrtzetten; De financiële langetermijngevlgen van deelname kent nzekerheden: het stadsdeel heeft weinig cntrle ver het belgedrag van de klant en weinig invled p de prijsntwikkeling Antwrd. Het feit dat CCA in 2011 een verlaging van de prijs per call realiseert, geeft vertruwen in de tekmstige prijsntwikkeling. Wij zullen de prijsntwikkeling nauwlettend mnitren en ns blijvend inzetten deze trend psitief te beïnvleden; Aansluiten bij Antwrd betekent vr het stadsdeel vlp kunnen deelnemen aan en invled kunnen uitefenen p de ntwikkeling van Antwrd enerzijds en de 2 Op 7 juli 2009 heeft het Cllege van Burgemeesters en Wethuders de Uitwerking Implementatieplan Inrichten Nieuwe Stadsdeelrganisaties vastgesteld. Dit plan bevat de pdracht m te kmen tt een helder dienstverleningsmdel en de inrichting daarvan. Deze pdracht valt uiteen in twee delen: 1. Gezamenlijk (dus diensten en stadsdelen) nderzeken he wij in Amsterdam tt de invulling (cncept) kmen van een mdern, effectief en burgergericht dienstverleningscncept en de praktische realisering ervan resulterend in 1 servicepunt per stadsdeel waarin de lketten vr de burger vanuit de gemeente zijn ndergebracht. Dit in verband met het realiseren van een eenduidige service en bezien vanuit integriteit en ksten ptiek; 2. Kmen tt een gezamenlijk aanbd van prducten en diensten vanuit stadsdelen en centrale diensten. Uitgangspunt is dat er in 2014 ng 7 stadslketten in de stad en eventueel een beperkt aantal specialistische lketten zijn, tenzij er gede argumenten zijn m meer stadswinkels in stand te huden; k de integratie van het aanbd van diensten in deze lketten is p dat mment gerealiseerd. Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

7 gemeentebrede ntwikkeling richting een unifrme, kwalitatief hgstaande dienstverlening aan de inwners van het stadsdeel en de stad Amsterdam anderzijds; Aansluiten betekent vr de burger / ndernemer dat hij bij elk Amsterdams lket gehlpen wrdt en bij elk lket dezelfde kwaliteit kan verwachten; Niet aansluiten betekent dat stadsdeel Zuidst niet kan vlden aan de servicecde Amsterdam, deze verwijst immers naar Antwrd; De gemeentebrede dienstverlening ntwikkelt zich steeds meer gezamenlijk en in samenhang. Niet aansluiten betekent dat het stadsdeel kiest vr een islement p het gebied van de stedelijke dienstverlening die richting eenheid en unifrmiteit beweegt en zich uitstrekt ver alle dienstverleningskanalen. Ok dit zal ksten met zich mee brengen. Een paar vrbeelden: investeren in de ntwikkeling van een eigen kennisbank, alle klantprcessen verbeteren in plaats van een gezamenlijke inspanning (eenmalig ntwikkelen en zeven maal uitrllen), niet kunnen deelnemen aan het Stadslket. Of het vr het stadsdeel mgelijk is zich later in te kpen en welke ksten dat met zich meebrengt is nbekend. Niet aansluiten betekent vr de burger / ndernemer dat hij niet gehlpen wrdt wanneer hij Antwrd belt; Niet aansluiten betekent vr de burger / ndernemer van Zuidst uitsluiting van de Amsterdamse dienstverlening en dat hij / zij de stad Amsterdam niet als één rganisatie zal kunnen ervaren. Het Dagelijks Bestuur adviseert de Raad p grnd van bvengenemde verweging aan te sluiten bij Antwrd. Gevraagd besluit: 1. In te stemmen met definitieve aansluiting p het basispakket Antwrd; Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen)

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen) gemeente Eindhven Inbeknummer 12bst02008 Beslisdatum B&W 20 nvember 2012 Dssiernummer 12.47.103 (2.4.1) Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) ver het afschuiven van verantwrdelijkheid (vervlgvragen)

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken.

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. Enquête MVO Welkm bij de enquête ver MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. De vragenlijst bestaat uit 6 nderdelen 1. Vragen ver uw bedrijf 2. Vragen ver uw MVO-beleid 3.

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ridderkerk. Dienstverlening. Aan de gemeenteraad van Ridderkerk via: de griffie. Onderwerp: Motie digitale dienstverlening nr

Ontwikkelingen Ridderkerk. Dienstverlening. Aan de gemeenteraad van Ridderkerk via: de griffie. Onderwerp: Motie digitale dienstverlening nr Aan de gemeenteraad van Ridderkerk via: de griffie ambtenaar : F. Krijgsman uw brief d.d. : drkiesnr : 0180 451 461 uw kenmerk : fax : ns kenmerk : RU10/02098 email : inf@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk,

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Bijlage 1 AFSTANDOVEREENKOMST totale pensioenregeling

Bijlage 1 AFSTANDOVEREENKOMST totale pensioenregeling Bijlage 1 AFSTANDOVEREENKOMST ttale pensienregeling Ondergetekende (werknemer) : Marsha Leeuw gebren : 31-10-1985 te : Amsterdam in dienst van Statutair gevestigd te (nader te nemen de werkgever) : De

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Een zero-emission Utrecht CS

Een zero-emission Utrecht CS PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie