Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014"

Transcriptie

1 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A de Boer en Mevrouw ing. T. Adema-Platvoet Versie 001 Status concept Doorkiesnummer Tekstgedeelte 8 pagina s Internet Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Uitbreiding Copernicus SG - NOTA VAN INLICHTINGEN 001

2

3 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van Inlichtingen (NvI) betreffende de selectiefase niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Uitbreiding Copernicus SG te Hoorn. Deze NvI beantwoordt de vragen die gesteld zijn door geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn aan deze NvI 2 bijlagen van de Selectieleidraad toegevoegd die de eerdere bijlagen doen komen te vervallen. Het betreft de volgende bijlagen: Uitbreiding Copernicus SG BIJLAGE 06 Formulier Gegevens Referentieproject A tm F 002; Uitbreiding Copernicus SG BIJLAGE 09 Selectiematrix 002. De projectopdracht in paragraaf 1.2. Project in vogelvlucht wordt vervangen door onderstaande tekst. Het project omvat de uitbreiding van het huidige schoolgebouw in een Design & Build (D&B) aanbestedingsmethode conform de UAV-gc Het huidige schoolgebouw omvat circa m 2 aan bvo. Het schoolgebouw moet met circa m 2 aan bvo uitgebreid worden. Het schoolgebouw moet na de uitbreiding voldoende ruimte bieden om leerlingen te huisvesten. De uitbreiding en het huidige schoolgebouw worden door een verbinding tussen de bestaande centrale hal en een uitbreiding daarop in de nieuwbouw met elkaar geïntegreerd tot één gebouw. De aula in het huidige schoolgebouw wordt uitgebreid. Daarnaast is een wens van de school (geen eis) dat ook op de verdiepingen een koppeling wordt gemaakt tussen het huidige schoolgebouw en de uitbreiding. Als optie maakt het vervangen van de huidige noodtrappenhuizen naar volwaardige trappenhuizen voor normaal gebruik en gebruik in noodsituaties onderdeel uit van de Vraagspecificatie. De wens van de aanbestedende dienst is om in de zomervakantie van 2015 de nieuwbouw in gebruik te nemen. De planning van deze aanbesteding stuurt vooralsnog aan op een ingebruikname voor onderwijs na de herfstvakantie van Het huidige schoolgebouw is in 2008 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolgebouw is gerealiseerd als semipermanente voorziening met een levensduur tot en met Ook de uitbreiding krijgt een semipermanente status met een levensduur tot en met Uitbreiding Copernicus SG pagina 3 van 8

4 2. Vragen en antwoorden 1. Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG: Paragraaf 5.9 Referentieprojecten: Wat verstaat u exact onder een semi-permanent schoolgebouw? De eis semi-permanent/ systeembouw komt te vervallen. Hiervoor te lezen flexibel bouwsysteem. Toelichting: De uitbreiding wordt voor een periode van 15 jaar neergezet, daarna is vervangende nieuwbouw van de volledige school aan de orde. In het kader van duurzaamheid zijn wij op zoek naar een flexibel bouwsysteem met een hoog percentage her te gebruiken materialen bij demontage/ sloop. 2. Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG : Paragraaf 5.9 Referentieprojecten: U geeft aan dat referentie A semi-permanent schoolgebouw een geschiktheidseis is. Is het mogelijk deze geschiktheidseis te wijzigen in een semi-permanent utiliteitsgebouw? De eis voor een schoolgebouw blijft gehandhaafd. Voor semi-permanent zie het antwoord op vraag Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG: Paragraaf 5.1 Wijze van Aanmelding: U vermeldt hier dat op alle in te dienen stukken de naam van het project moet worden vermeld. Dient de naam van het project op alle bladzijden van de in te dienen stukken te worden vermeld of alleen op de eerste bladzijde van de in te dienen stukken? Alleen op de 1 e bladzijde van elk ingediend document. 4. Als referentieproject A wilt u een semi-permanent schoolgebouw zien. Hoe bepaalt u wat semipermanent is? Er worden tijdelijke gebouwen neergezet die vervolgens veertig jaar staan, en gebouwen gebouwd die binnen tien jaar weer gesloopt worden. Zie antwoord op vraag Bij en wordt bij de puntentelling het verkeerde referentieproject genoemd. Paragraaf de tekst: In totaal A 15 punten te verdienen vervangen door de tekst: In totaal B 15 punten te verdienen. Paragraaf de tekst: In totaal D 5 punten te verdienen vervangen door de tekst: In totaal C 5 punten te verdienen. 6. Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het begrip soort project verruimen, met bijvoorbeeld: verzorgingshuis, kinderopvang of multifunctioneel centrum? Nee, wij zijn op zoek naar partijen met ervaring in het realiseren van scholen. Zie ook het antwoord op vraag Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het soort project loskoppelen van de minimale omvang, of de minimale omvang bijstellen naar een redelijker niveau b.v. 750m2 bvo? Nee, de gevraagde omvang van het referentieproject is in relatie tot het te realiseren schoolgebouw Uitbreiding Copernicus SG pagina 4 van 8

5 8. Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het contract vorm loskoppelen van de minimale omvang? Zie antwoord op vraag Betreft: Bijlage 09: Selectiematrix: Voor referentieproject E kunnen er bonuspunten gehaald worden indien het gebouw is uitgevoerd in systeembouw. Onze vraag: waarom kunnen hier geen bonuspunten worden behaald voor een project uitgevoerd in semi-permanente bouw? Zie antwoord op vraag 1, voor beide situaties kunnen dus punten behaald worden. 10. Betreft: Selectieleidraad, pagina 14, 4 e opsomming: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is: Het is ons niet geheel duidelijk of nu een referentieproject waarvan de goedkeuring van het Definitief Ontwerp iets ouder is dan zeven jaar gerekend vanaf de datum van sluiting voor de aanmeldingstermijn, maar waarvan de oplevering maar zes jaar geleden heeft plaatsgevonden voldoet aan deze eis? Kortom is het een EN/EN of een EN/OF eis? Referentieproject C betreft uitvoering, dus oplevering, referentieprojecten D, E en F betreffen het ontwerp, dus goedkeuring van het Definitief Ontwerp. 11. Betreft: Selectieleidraad, pagina 15, paragraaf , opsomming 2: Algemene beschrijving: Is het toegestaan om gevraagde beschrijving te combineren met gevraagde beeldmateriaal? Ja, dit is toegestaan. 12. Betreft: Bijlage 09: Selectiematrix: Voor referentieproject E kunnen er bonuspunten gehaald worden indien het gebouw is uitgevoerd in systeembouw. Waarom kunnen hier geen bonuspunten worden behaald voor een project uitgevoerd in semi-permanente bouw? Zie antwoord op vraag Betreft: Selectieleidraad, pagina 16, onderdeel 3: Tevredenheidsverklaring opdrachtgever: Veelal worden bij afsluiting van onze projecten standaard tevredenheidverklaringen opgesteld en door opdrachtgever ondertekend. Wij trachten te voorkomen dat onze relaties meermaals belast worden om een nieuwe tevredenheidverklaring met een specifieke tekst af te geven. Stemt u, gezien het bovenstaande, ermee in dat wij gebruik maken van tevredenheidverklaringen welke bij afsluiting van een project door opdrachtgever ondertekend zijn en evt. ontbrekende vereiste informatie wij zelf zullen geven a.h.v. een eigen verklaring met verwijzing naar naam en contactgegevens desbetreffende opdrachtgever t.b.v. verificatie? Ja, dit is akkoord. 14. Betreft: Selectieleidraad, pagina 11, paragraaf 5.1: Is het toegestaan om gevraagde bescheiden in te dienen als een boekje ingebonden met een stalen ringband (i.p.v. een map)? Ja, dit is toegestaan. 15. In 3.4 geeft u aan dat het aan te besteden contract afwijkingen van en aanvullingen op UAV-GC 2005 bevat. Is het mogelijk een concept van dit contract te ontvangen of kunt u aangeven welke afwijkingen en/of afwijkingen zullen worden opgenomen? Nee, dit document wordt ter beschikking gesteld in de gunningfase Uitbreiding Copernicus SG pagina 5 van 8

6 16. In de tabel bij 5.2 mist onderdeel 5, dienen wij deze tab open te laten of kunnen wij de Verklaring beroep draagkracht Derde (indien van toepassing) onder dit nummer voegen en vanaf daar verder tellen (6 wordt 5, 7 wordt 6 enz.)? Ja, u dient deze tab open te laten. 17. Van enkele bijlagen (bijlage 3 / 5 en 7) geeft u aan dat deze alleen als pdf-bestand verstrekt worden en niet als bewerkbare tekst. Kunt u aangeven waarom u deze keuze heeft gemaakt voor deze bestanden en niet voor andere bestanden zoals bijvoorbeeld bijlage 2? Wij vermoeden dat dit te maken heeft met het voorkomen van wijzigingen aan de tekst maar begrijpen niet waarom dit bij het ene bestand wel en het andere geen issue is. U kunt toch aangeven dat dergelijke wijzigingen niet zijn toegestaan zoals u aangeeft op bijlage 4? Dit betreft formulieren die moeten worden voorzien van een handtekening. 18. In geeft u aan dat de referenties C en F een renovatie project dienen te betreffen. Uit de projectomschrijving in 1.2 begrijpen wij dat het om een fysiek zelfstandig gebouw gaat als uitbreiding. Kunt u aangeven waarom renovatie dan toch een kernkwaliteit is in dit project? Zie de inleiding van deze Nota van Inlichtingen, waar een aangepaste project opdracht staat beschreven. In geeft u bij referentie C en F aan dat het project als referentie voor een renovatie minimaal m2 en maximaal m2 BvO dient te omvatten waarbij gebouwdelen die nieuwbouw betreffen ook nog eens buiten beschouwing worden gelaten. De totale opdracht is in 1.2 omschreven als ca m2 BvO nieuwbouw, uit het feit dat er ook om een referentie op renovatie gebied wordt gevraagd leiden wij af dat er in of aan het bestaande gebouw ook werkzaamheden plaats dienen te vinden. Zijn deze werkzaamheden dusdanig omvangrijk dat deze een referentie van m2 BvO rechtvaardigen? Kunt u de werkzaamheden (beknopt) omschrijven zodat wij een idee krijgen van de uit te voeren werkzaamheden en welke referentie hier bij past? Zie de inleiding van deze Nota van Inlichtingen, waar een aangepaste project opdracht staat beschreven. De minimale omvang voor het referentieproject C en F wordt verlaagd naar 500 m2 bvo. 19. In geeft u bij 2f aan dat wij dienen aan te geven of Frisse scholen Klasse B als minimale eis is gehanteerd. In de selectiecriteria zien wij deze vraag niet terug komen in de waardering van de referenties. Kunt u aangeven hoe belangrijk deze eis voor u is en hoe u deze beoordeeld / waardeert? Dit is slechts ter informatie. 20. In geeft u onder punt 5 geïntegreerd contract aan dat er voor referentieproject B en E een aantal zaken dienen te worden beschreven, dit zijn echter dezelfde punten die wij voor alle projecten reeds dienen te beschrijven onder punt 2 a / b / c. Vanwaar deze herhaling voor deze 2 projecten onder punt 5? Paragraaf , punt 2 is van toepassing op alle projecten. Hierin wordt o.m. gevraagd welke contractvorm is toegepast. Punt 5 is van toepassing op de referentieprojecten B en E. Hier wordt specifiek gevraagd om een geïntegreerd contract met een uitgebreider toelichting op o.m. de werkwijze. 21. In bijlage 6 zijn er een aantal velden die niet correct in te vullen zijn, dit betreft in ieder geval de velden waar een datum ingevuld dient te worden en de ruimte bestemd voor het invullen van 8317 Uitbreiding Copernicus SG pagina 6 van 8

7 een toelichting. De datum velden springen bij het invullen naar een datum automatisch naar een getal ( wordt bijvoorbeeld ). De ruimte bestemd voor een toelichting kan maar een regel worden ingevuld, de rest van de tekst gaat niet naar de volgende regel maar wordt onleesbaar buiten het veld weergegeven. Kunt u dit formulier aanpassen zodat dit correct invulbaar is? Zie bijlage 2 van deze Nota van Inlichtingen. 22. Betreft: Leidraad p. 5, 1.1: Aangegeven is dat sprake is van 2 schoolgebouwen en dat dit logistieke problemen met zich mee brengt. De opgave omvat de uitbreiding van een schoolgebouw met m2 bvo. Betekent dit dat 1 schoolgebouw na uitbreiding wordt afgestoten? Ja, het gebouw aan de Nieuwe Steen 21 in Hoorn wordt afgestoten. 23. Betreft: Leidraad p.5, 1.2: Wat wordt verstaan onder een semipermanente voorziening / status? Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.9, 3.4: Graag ontvangen wij een opgave van de afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.14, 5.9.2: Is de veronderstelling juist dat als voor de referentieprojecten D t/m F gebruik wordt gemaakt van de bekwaamheid van een architect deze niet door de aannemer ook gerealiseerd moeten zijn? Ja, dit is correct. 26. Betreft: Leidraad p.14, tabel punt A: Kunt u de term semi-permanent nader verduidelijken in relatie tot specificaties waaraan het gebouw dan aan moet voldoen? Zie antwoorden op vragen 1 en Betreft: Leidraad p.14, tabel punt A: Kunt u de term semi-permanent nader verduidelijken in relatie tot de term systeembouw? Zie antwoorden op vragen 1 en Betreft: Leidraad p.14, 5.9.2, tabel punt A en D: Wordt met schoolgebouw een zelfstandig gebouw bedoeld of mag het deel uitmaken van bijvoorbeeld een multifunctioneel complex? De school mag onderdeel uitmaken van een multifunctioneel complex. Het bouwdeel school moet qua omvang voldoen aan de omvang eis. 29. Betreft: Leidraad p14, , tabel punt A en D: Kan een schoolgebouw ook een muziekschool zijn? Ja, dit is toegestaan. 30. Betreft: Leidraad p.14, , tabel punt B en E: Hoe ruim kunnen wij de term geïntegreerd contract interpreteren? Zal bijvoorbeeld Engineer & Build, Total Engineering, directievoering & toezicht ook onder deze definitie vallen? Conform de interpretatie van de UAV-gc Uitbreiding Copernicus SG pagina 7 van 8

8 31. Betreft: Leidraad p.14, , tabel punt F: Wat wordt verstaan onder een functionele aanpassing? Het toewijzen van een andere functie, waarbij het noodzakelijk is geweest bouwkundige en/of technische installatie aanpassingen door te voeren. 32. Betreft: Leidraad p.16, , punt 4: Moet de twee kantjes A4 tekst apart of mag de tekst gemengd worden met het beeldmateriaal? Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.24, : Kunt u de termen systeembouw en semi-permanent nader omschrijven? Zie antwoord op vraag Wij hebben een referentieproject dat is opgeleverd in januari Mogen wij dit project als referentie gebruiken? De tekst: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening een geschiktheidseis is. De datum van oplevering van de referentieprojecten A en B moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en vijf jaar. Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. vervangen door: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening een geschiktheidseis is. De datum van oplevering van de referentieprojecten A en B moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en 1 januari Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. De tekst: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is. De datum van oplevering van referentieproject C en de datum van goedkeuring van het Definitief Ontwerp van referentieprojecten D, E en F moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en zeven jaar daarvóór. Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. vervangen door: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is. De datum van oplevering van referentieproject C en de datum van goedkeuring van het Definitief Ontwerp van referentieprojecten D, E en F moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en 1 januari Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend Uitbreiding Copernicus SG pagina 8 van 8

9 Bijlage 1 Bijlage 09 Selectieleidraad versie 002

10 Bijlage 2 Bijlage 06 Selectieleidraad versie 002

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c Behoort bij de selectieleidraad met referentienummer LW281-2/14-023.857 d.d. 16 december 2014. De hierna volgende wijzigingen c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting:

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting: Nota van Inlichtingen Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbesteding Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: 980074 Omschrijving: Nieuwbouw IKC

Nadere informatie

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Status : definitief Datum : 9 april 2014 ALGEMEEN Voorliggend document maakt integraal

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nota van Inlichtingen Selectieleidraad architect Colofon Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Uitgegeven door: Onderwijsbureau Hollands Midden

Nadere informatie

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606 Nota van Inlichtingen Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbesteding Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw Nota van Inlichtingen Selectiefase Aanbesteding Realisatie renovatie Hoofdgebouw voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1573693-1 Datum: 14 december 2015 Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbestedingsnaam: Aanbesteder/Opdrachtgever: Contactpersoon: Internet: Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen Gemeente Zutphen De heer A. Timmerman www.tenderned.nl Vraag

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen Behorende bij de Selectiefase Niet-Openbare aanbesteding 2 e Tranche bodemsanering, asbest in tuinen, Kracht van Overijssel. de provincie Overijssel Zwolle, 24 februari 2015 Intern

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Gemeente Den Haag Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Versie 1.0 Datum 03-05-2016 Referentie 150194 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling

Nadere informatie

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald:

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald: Advies 184 1. Feiten 1.1. Beklaagde houdt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de selectie van de architect en constructeur voor een ten behoeve van de beklaagde te realiseren aanbouw

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase

Nota van Inlichtingen Selectiefase Niet Openbare Europese aanbesteding Communicatieadviseurs en diensten 2015 1 ste Nota Nota van Inlichtingen Selectiefase Datum: 7-12-2017 1 Nr. Document/ Hoofdstuk/ paragraaf/ artikel Pagina nr. Vraag

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Nota van Inlichtingen Selectiefase Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Bezoekadres Zijlvest 39 2011 VB Haarlem Document kenmerk: HLM525-1/15-019.220 Datum: 19 november

Nadere informatie

Stanislascollege 'Samen in 1 Gebouw' Selectieleidraad niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8205 Datum 15 november 2013

Stanislascollege 'Samen in 1 Gebouw' Selectieleidraad niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8205 Datum 15 november 2013 Stanislascollege 'Samen in 1 Gebouw' Selectieleidraad niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8205 Datum 15 november 2013 Rapportnummer 001 Opgesteld door de heer ir. A.B. van den

Nadere informatie

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Europese nietopenbare aanbesteding Versie definitief 8 april 2016 Inhoudsopgave Bijlage 1 Uniforme Eigen Verklaring... 3 Bijlage

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. In Tenderned is een mogelijkheid gezamenlijk aan te melden op een uitvraag. Als wij als consortium willen deelnemen, dienen alle ondernemingen zich dan in te schrijven op Tenderned via deze optie? Of

Nadere informatie

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen.

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen. Nota van Inlichtingen VMBO Het Rijks Nijmegen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: VMBO Het Rijks Nijmegen Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen RIJKS201611 Omschrijving: Opdracht betreft

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Nota van Inlichtingen Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN. behorende bij aanbesteding AI Maaiveldinrichting KWT

NOTA VAN INLICHTINGEN. behorende bij aanbesteding AI Maaiveldinrichting KWT NOTA VAN INLICHTINGEN behorende bij aanbesteding AI 2016-267 Maaiveldinrichting KWT Deze nota van inlichtingen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Mededelingen van de Opdrachtgever 2. Wijzigingen van

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam Oproep tot het opsturen van een portfolio ten behoeve van de architectenselectie: Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Nationale niet-openbare aanbesteding van de sloop en renovatie van een bestaand schoolgebouw Opdrachtgever Vereniging tot het verstrekken van

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Formulier referentieproject t.b.v. geschiktheid

Formulier referentieproject t.b.v. geschiktheid Formulier referentieproject t.b.v. geschiktheid Referentieproject 1 Project-/ opdrachtbenaming Naam organisatie referentie Adres / plaats Contactpersoon en telefoonnummer Aard van de opdracht Renovatie/

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Nota van Inlichtingen Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Haarlem Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Architectenselectie voor de bouw van de Brede school Babberspolder Oost Gemeente Vlaardingen BI.2013.295 Datum: donderdag 4 juli 2013 Mededelingen:. Bijlagen: Vraag 1 selectieleidraad:

Nadere informatie

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting: Nota van Inlichtingen MFA Werkendam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: MFA Werkendam Gemeente Werkendam Siw003722 Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept

Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept In Terwolde wordt een multifunctionele accommodatie (mfa) gerealiseerd, die plaats biedt aan Educatief Centrum De Bongerd met een geïntegreerde

Nadere informatie

Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein

Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein Nota van Inlichtingen Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting 2 juni 2017 Dit document is de Nota van Inlichtingen Selectieleidraad betreffende de Europese niet-openbare

Nadere informatie

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Wellantcollege Utrecht Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Rapportnummer 001 Opgesteld door de heer ir. R.S. Oosterink Versie 003 mevrouw

Nadere informatie

Koningsoord, Civieltechnische (GWW) ontwerp en advieswerkzaamheden met projectnummer Nota van Inlichtingen aanmedlingsfase d.d.

Koningsoord, Civieltechnische (GWW) ontwerp en advieswerkzaamheden met projectnummer Nota van Inlichtingen aanmedlingsfase d.d. 1 Wij zijn als projectmanagers altijd eindverantwoordelijk geweest voor de gevraagde werkzaamheden onder 5.7.2 en het aansturen van al deze werkzaamheden in de lijst met eisen. Het daadwerkelijk produceren

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Preferred suppliers Werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Preferred suppliers Werken Erasmus MC Omschrijving: Om het hoogwaardige karakter van haar leveranciersbestand

Nadere informatie

Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen. Referentie:

Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen. Referentie: Nota van Inlichtingen Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen Fontys Hogescholen Omschrijving: De aanbesteding

Nadere informatie

Parkeergarage Katwolderplein te Zwolle. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 7673 Datum 6 oktober 2014

Parkeergarage Katwolderplein te Zwolle. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 7673 Datum 6 oktober 2014 Parkeergarage Katwolderplein te Zwolle Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure Projectnummer 7673 Datum 6 oktober 2014 Rapportnummer 001 Opgesteld door De heer ing. T.C.G. Claassen

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra definitief 02-09-2013 EA Onderhoud + Beheer E&W Installaties Geachte heer / mevrouw, Overeenkomstig

Nadere informatie

Leveranciersbeoordeling. Bestek OV

Leveranciersbeoordeling. Bestek OV Leveranciersbeoordeling Bestek 2014-03 OV 2014 Leveranciersbeoordeling: De gemeente Epe beoogt met het sluiten van contracten met marktpartijen een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Nadere informatie

Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College

Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College Vlak voor de Aanbestedingswet van kracht werd, 1 april 2013, zetten meerdere aanbestedende diensten

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbesteding Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Nadere informatie

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente EttenLeur Nationale identificatie: 142155573 Postadres: Roosendaalseweg 4 Plaats: EttenLeur Postcode: 4875 AA

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie:

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: Nota van Inlichtingen Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbesteding Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027753 Omschrijving: De gemeente Utrecht (hierna: de

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Datum: 21-12-2017 1. Wat zijn dan de gegevens t.b.v. het bepalen van de grondbalans? (peilhoogtes terrein en toekomstige

Nadere informatie

Omschrijving: Betreft de architectenselectie voor de nieuwbouw aan de Spoorzone in Tilburg ten behoeve van o.a. de Hogeschool voor Journalistiek.

Omschrijving: Betreft de architectenselectie voor de nieuwbouw aan de Spoorzone in Tilburg ten behoeve van o.a. de Hogeschool voor Journalistiek. Nota van Inlichtingen Architect Nieuwbouw MindLabs Tilburg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Architect Nieuwbouw MindLabs Tilburg Fontys Hogescholen Omschrijving: Betreft de architectenselectie

Nadere informatie

Omzet en solvabiliteitsratio

Omzet en solvabiliteitsratio AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Bergen Jan Ligthartstraat 4, 1817MR ALKMAAR ( Nederland ) Ter attentie van: Cees van Geel Telefoon: +31 728880000, E-mail:

Nadere informatie

Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp. Perceel

Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp. Perceel Project Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer 1517402 Aanbestedende dienst Stichting Samenwerkingsschool ABVO Perceel 1 (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp Vragen, antwoorden en mededelingen

Nadere informatie

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref.

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref. Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 3: MBO BBL niveau 1 en 2 Groen opleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop"

Europese aanbesteding Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbesteding Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbestedende

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Nota van Inlichtingen Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbesteding Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Omschrijving: De ontwerpwerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf Nota van Inlichtingen d.d. 21.10.2015 Nr. Leidraad of bijlage Pagina, Selectieleidraad: 1 Verkoop pag. 8, par. 3.3 Grondprijs aanbouw links (bekende kavel) bekend? 2 Verkoop pag. 8, par 3.3. Hoeveel m

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504 Nota van Inlichtingen Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbesteding Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie:

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Bladnr. 1 van 6 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Opdrachtgever: Bestek: Team: Projectleider: College van B & W van de gemeente Hardenberg GHG00316 Openbaar Gebied Infra,geb.

Nadere informatie

Blz. 16, par. 4.4, punt 7 Minimumeisen - Referentieprojecten

Blz. 16, par. 4.4, punt 7 Minimumeisen - Referentieprojecten Nota van Inlichtingen ERASMUS MC Aanbesteding interimvoorziening Thema Thorax Nr. Uw vraag heeft betrekking op Verwijzing naar tekst in 1 Uitnodiging tot Inschrijving - 2 Uitnodiging tot Inschrijving -

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Derde Nota van Inlichtingen leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Projectnummer: DP20141104 Status: Definitief Colofon: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Nota van Inlichtingen aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: aanbesteding van de

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 16 oktober 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 21-8-2012 Raadsvragen nr R12.50 Naam raadslid Marianne Vos Fractie Velsen Lokaal Registratienummer Rs12.00644 Portefeuillehouder(s) W. Westerman

Nadere informatie

Inkoop Nota van Inlichtingen

Inkoop Nota van Inlichtingen Inkoop Nota van Inlichtingen UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag GEGEVENS AANBESTEDING Kenmerk 201500114.002.061 Datum:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger.

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger. Nota van Inlichtingen Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Stichting Regionaal Opleidingen Centrum

Nadere informatie

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn 4 september 2014 Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn INHOUD 1 Mededelingen Aanbesteder 3 2 Verzoeken om Inlichtingen 4 3 Wijzigingen 7 4 Bijlagen 8 2 1 Mededelingen

Nadere informatie

DAADKRACHT IN CIVIELE TECHNIEK

DAADKRACHT IN CIVIELE TECHNIEK DAADKRACHT IN CIVIELE TECHNIEK Welkom Fagus Projectmanagement en Trita Engineering zijn twee zelfstandige ondernemingen met hun eigen expertise, die onderdeel uitmaken van de Burdock Group. Fagus is gespecialiseerd

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Referentie:

Nota van Inlichtingen. Referentie: Nota van Inlichtingen E-Hrm Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: E-Hrm Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met

Nadere informatie

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen 4/ Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen Borging kwaliteit vormgeving in de aanbestedingsprocedure Het kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid is gevraagd te adviseren op de borging van vormgevingskwaliteit

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen perceel 1 Marktfaciliterende IT-Voorzieningen

Nota van Inlichtingen perceel 1 Marktfaciliterende IT-Voorzieningen 1 16 8.2.1 In de Selectieleidraad "IT-Voorzieningen - versie definitief" wordt aangegeven dat Gegadigde dient te voldoen aan de volgende bekwaamheid: "Uitvoeren business analyses conform BABOK raamwerk".

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Versie: definitief Datum: 8 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie