Nota van Inlichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het beschikbare budget voor deze opdracht dan wel of er gewerkt gaat worden met een prijsplafond? Antwoord: Hier kan vooralsnog geen antwoord op worden gegeven. par , pag. 8 Graag ontvangen we van u nadere informatie omtrent de invulling van de EMVI criteria en de waardering daarvan in percentages. Antwoord: Hier kan vooralsnog geen antwoord op worden gegeven. Par , pag.10 Alle afzonderlijke aan een samenwerkingsverband deelnemende partijen dienen individueel aan de gestelde verplichte- en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen te voldoen en worden gezamenlijk aan de selectiecriteria onderworpen. De technische bekwaamheden ( ) staan ook onder het hoofdstuk Geschiktheidseisen. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat elke deelnemende partij individueel aan de technische bekwaamheden dient te voldoen? Dient hier te staan: worden gezamenlijk aan de technische bekwaamheden en selectiecriteria onderworpen.? Antwoord: De omzeteis en de eis inzake technische bekwaamheid mogen door partijen gezamenlijk worden aangetoond. par en 2.3.8, pag. 11 Wat is precies het verschil tussen inschrijven met een onderaanneming en inschrijven met een beroep op derden? Antwoord: De onderaannemer is een partij waarmee samen gewerkt wordt in het project in de verhouding als opdrachtgever

2 Pagina 2 van 5 opdrachtnemer. Derden zijn alle overige partijen waar een beroep op wordt gedaan bij de uitvoering van het project. par , pag. 11 Bij de documenten mist een Beschikbaarheidsverklaring van Derden. Kunt u die nog bijvoegen? Antwoord: Indien aanmeldende partij een beroep doet op derde(n), dan dient de aanmeldende partij een verklaring van die derde(n) naar eigen ontwerp op te stellen waarin de derde(n) verklaart te beschikken over de middelen, ervaring en kennis en dat deze daadwerkelijk worden ingeschakeld bij uitvoering van de opdracht. Aan deze verklaring wordt een beschrijving gehecht waarmee wordt aangetoond te voldoen aan de geschiktheidseisen en selectiecriteria waarvoor een beroep op hem wordt gedaan. par , pag. 13 U vraagt hier de aanmelding als geprinte versie in tweevoud op een bijgevoegde USB stick in te dienen. In het kader van duurzaamheid en het milieu vragen wij u of wij dit ook per aan u mogen verzenden. Dit bespaart onnodig veel papiergebruik en benzine kosten voor het aanleveren. Daarnaast vraagt u het in te dienen op 27 april. Dit is op koningsdag en zijn veel bedrijven gesloten. Is er dan wel iemand aanwezig op de aanmelding in ontvangst te nemen? Antwoord: De aanbestedende dienst blijft bij de gevraagde indieningsvorm middels een geprinte versie in tweevoud en op een bijgevoegde USB stick. De indieningsdatum is nader vastgesteld op 28 april 2016 voor uur. par , pag. 13 De uiterlijke datum van indiening is 27 april voor uur. Dit valt op Koningsdag. Welke datum dienen we aan te houden? Antwoord: De indieningsdatum is nader vastgesteld op 28 april 2016 voor uur. par pag. 23, en par pag. 26 Wij gaan er vanuit dat t.a.v. de eis dat de projecten maximaal vijf jaar geleden opgeleverd dienen te zijn, voor zowel de referentieprojecten van de Technische

3 Pagina 3 van 5 bekwaamheid als de Selectiecriteria, het hele jaar 2011 mag worden meegerekend. Is deze veronderstelling correct? Antwoord: Akkoord, de projecten dienen uiterlijk vanaf 1 januari 2011 te zijn opgeleverd. Indien wij één referentieproject voor meerdere kerncompetenties indienen, mogen de betreffende kerncompetenties dan gezamenlijk in het format van bijlage 6 worden uitgewerkt? Zo ja, is het in dat geval toegestaan het maximum van 3 pagina s per kerncompetentie te handhaven? Voorbeeld: een referentieproject wordt gebruikt voor 3 kerncompetenties; het maximaal toegestaan aantal pagina s betreft 3 x 3 = 9. Antwoord: Nee, een referentieproject dient maximaal 3 pagina s te omvatten. Het is aan de inschrijver om de omschrijving van eenzelfde referentieproject per kerncompetentie specifiek te herschrijven. De aanneemsom van de afzonderlijke referentieprojecten dient minimaal 4 mln euro bedragen. Zou dit bedrag ook op 3 mln gesteld kunnen worden? Antwoord: Nee. Bij referentie project A wordt gesproken over een onderwijsgebouw voor voortgezet onderwijs. Mag dit ook een Multifunctionele Accommodatie (MFA) zijn met verschillende activiteiten (basisschool, bibliotheek, sporthal)? Antwoord: Nee. U vraagt onder kerncompetentie B een renovatie-project van een utiliteitsgebouw (bij voorkeur bestemd voor een onderwijsinstelling). Hoe moeten we dit lezen: krijgt gegadigde aftrek van punten als het utiliteitsgebouw niet in het segment onderwijs valt, of bonuspunten als dat wel het geval is?

4 Pagina 4 van 5 Antwoord: Als de referentie niet aantoont dat u voldoet aan kerncompetentie B heeft dit tot gevolg dat u geacht wordt technisch niet bekwaam te zijn, mitsdien uw aanmelding terzijde wordt gelegd. De referentie dient een utiliteitsgebouw te omvatten. Ziet u deze realisatie als hoofdaannemer of moeten wij hier een installateur meenemen als derde. Antwoord: Er dient aan alle kerncompetenties te worden voldaan. Mocht uw bedrijf niet zelf kunnen voldoen aan alle kerncompetenties, dan dient een samenwerkingsverband of onderaanneming te worden aangegaan, dan wel derde(n) te worden ingezet. Voor de goede orde verwijs ik u naar paragraaf betreffende de omvang van de opdracht. par , pag. 25 Bij kerncompetentie D omvang vraagt u: Het opleveren van een publiek openbaar gebouw van minimaal m² BVO. Het gaat hier om openbare gebouwen met een geklimatiseerde omgeving, zoals een gemeentehuis, theater, schoolgebouw, cultuurhuis of bibliotheek. Wat bedoeld u precies met zoals, lezen wij dit als voorbeelden, of is het limitief en zijn er geen andere mogelijkheden. Antwoord: Dit is niet limitatief. Het gebouw dient wel vergelijkbaar te zijn met de opgesomde mogelijkheden. par , pag. 27 Houdt de eis onder sub a) in dat er een referentieproject dient te worden opgegeven dat tijdens uitvoering in gebruik is gebleven? Mogen voor selectiecriterium A projecten uit zowel de woning- als utiliteitsbouw worden ingediend? Antwoord: De Aanbestedende dienst merkt een referentie pas als relevant aan als het een vergelijkbaar object betreft binnen de utiliteitsbouw. Een vergelijkbaar object waarbij binnen de functie meerdere gebruikers aanwezig zijn en verplaatsen terwijl de renovatiewerkzaamheden afgeschermd worden uitgevoerd. par. 4.4 ( ), pag. 24 U vraagt bij C en om de ervaring van de installaties. Wij gaan ervan uit dat wanneer de

5 Pagina 5 van 5 par. 5.1 (5.1.3), pag. 27 bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden in één opdracht zaten, en wij hier als hoofdaannemer verantwoordelijk waren, wij geen beroep hoeven te doen op een derde. Is dit correct geïnterpreteerd? Antwoord: Nee, ik verwijs u in dit verband naar de paragraven 2.3.6, en par. 5.1 (5.1.1a en b), pag. 27 en 28 Wij gaan er bij selectiecriteria a en b vanuit dat wanneer het gebouwdeel in gebruik kan blijven dit de functie betreft van het betreffende referentieproject en dat het niet beperkt is tot de functie onderwijs. Antwoord: De Aanbestedende dienst merkt een referentie pas als relevant aan als het een vergelijkbaar object betreft binnen de utiliteitsbouw. Een vergelijkbaar object waarbij binnen de functie meerdere gebruikers aanwezig zijn en verplaatsen terwijl de renovatiewerkzaamheden afgeschermd worden uitgevoerd. par , pag. 28 U vraagt bij Selectiecriterium D een tijdig opgeleverde opdracht bij renovatiewerkzaamheden aan een Rijks- of gemeentelijk monument. Mogen wij hier ook een referentie aanleveren dat een provinciaal monument is? Antwoord: Ja. Bijlage financiële gegevens U vraagt de cijfers van 3 boekjaren 2013, 2014 en Onze cijfers betreffende 2015 zijn nog niet goedgekeurd door onze accountant. Mogen wij een schatting doen van de cijfers 2015? Antwoord: Partijen die niet beschikken over de jaarcijfers van 2015, kunnen volstaan met het indienen van de jaarcijfers van 2012, 2013 en 2014 onder overlegging van een verklaring van de accountant dat de jaarcijfers van 2015 nog niet beschikbaar zijn, doch dat deze naar verwachting geen bijzondere afwijkingen van voorgaande jaren te zien zullen geven.

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Europese nietopenbare aanbesteding Versie definitief 8 april 2016 Inhoudsopgave Bijlage 1 Uniforme Eigen Verklaring... 3 Bijlage

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw Nota van Inlichtingen Selectiefase Aanbesteding Realisatie renovatie Hoofdgebouw voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1573693-1 Datum: 14 december 2015 Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen.

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen. Nota van Inlichtingen VMBO Het Rijks Nijmegen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: VMBO Het Rijks Nijmegen Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen RIJKS201611 Omschrijving: Opdracht betreft

Nadere informatie

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting: Nota van Inlichtingen MFA Werkendam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: MFA Werkendam Gemeente Werkendam Siw003722 Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Nadere informatie

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbestedingsnaam: Aanbesteder/Opdrachtgever: Contactpersoon: Internet: Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen Gemeente Zutphen De heer A. Timmerman www.tenderned.nl Vraag

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. In Tenderned is een mogelijkheid gezamenlijk aan te melden op een uitvraag. Als wij als consortium willen deelnemen, dienen alle ondernemingen zich dan in te schrijven op Tenderned via deze optie? Of

Nadere informatie

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Nota van Inlichtingen Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Haarlem Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Nota van Inlichtingen Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nota van Inlichtingen Selectieleidraad architect Colofon Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Uitgegeven door: Onderwijsbureau Hollands Midden

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c Behoort bij de selectieleidraad met referentienummer LW281-2/14-023.857 d.d. 16 december 2014. De hierna volgende wijzigingen c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting:

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting: Nota van Inlichtingen Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbesteding Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: 980074 Omschrijving: Nieuwbouw IKC

Nadere informatie

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606 Nota van Inlichtingen Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbesteding Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst:

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Preferred suppliers Werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Preferred suppliers Werken Erasmus MC Omschrijving: Om het hoogwaardige karakter van haar leveranciersbestand

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013 Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: 11667 Betreft: voorselectie Datum: 21 januari 2013 Vraagnr. Referentie Vraag/opmerking Antwoord aanbestedende dienst

Nadere informatie

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger.

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger. Nota van Inlichtingen Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Stichting Regionaal Opleidingen Centrum

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: AI 2016 0277 d.d. 01 december 2016 Nieuwbouw AICS Architect (+constructeur) Nota van Inlichtingen d.d. 01 december 2016 Vraag 1, selectieleidraad, paragraaf 4.2.3 In

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp. Perceel

Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp. Perceel Project Nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam Projectnummer 1517402 Aanbestedende dienst Stichting Samenwerkingsschool ABVO Perceel 1 (B) / 2 (W) / 3 (E) Onderwerp Vragen, antwoorden en mededelingen

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen 2 Datum 1 december 2016

Betreft Nota van Inlichtingen 2 Datum 1 december 2016 Nota van Inlichtingen 2 Betreft Nota van Inlichtingen 2 Datum 1 december 2016 Van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Ref. HHSK 2016.08782 Project Selectiefase aanbesteding Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Status : definitief Datum : 9 april 2014 ALGEMEEN Voorliggend document maakt integraal

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Nota van Inlichtingen Selectiefase Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Bezoekadres Zijlvest 39 2011 VB Haarlem Document kenmerk: HLM525-1/15-019.220 Datum: 19 november

Nadere informatie

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf Nota van Inlichtingen d.d. 21.10.2015 Nr. Leidraad of bijlage Pagina, Selectieleidraad: 1 Verkoop pag. 8, par. 3.3 Grondprijs aanbouw links (bekende kavel) bekend? 2 Verkoop pag. 8, par 3.3. Hoeveel m

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Nota van Inlichtingen aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: aanbesteding van de

Nadere informatie

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie:

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: Nota van Inlichtingen Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbesteding Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027753 Omschrijving: De gemeente Utrecht (hierna: de

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting 2 juni 2017 Dit document is de Nota van Inlichtingen Selectieleidraad betreffende de Europese niet-openbare

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase

Nota van Inlichtingen Selectiefase Niet Openbare Europese aanbesteding Communicatieadviseurs en diensten 2015 1 ste Nota Nota van Inlichtingen Selectiefase Datum: 7-12-2017 1 Nr. Document/ Hoofdstuk/ paragraaf/ artikel Pagina nr. Vraag

Nadere informatie

Omzet en solvabiliteitsratio

Omzet en solvabiliteitsratio AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Bergen Jan Ligthartstraat 4, 1817MR ALKMAAR ( Nederland ) Ter attentie van: Cees van Geel Telefoon: +31 728880000, E-mail:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Architectenselectie voor de bouw van de Brede school Babberspolder Oost Gemeente Vlaardingen BI.2013.295 Datum: donderdag 4 juli 2013 Mededelingen:. Bijlagen: Vraag 1 selectieleidraad:

Nadere informatie

Datum 3 december 2014 Onderwerp Nota van Inlichtingen (selectie) Geachte meneer/mevrouw,

Datum 3 december 2014 Onderwerp Nota van Inlichtingen (selectie) Geachte meneer/mevrouw, > Retouradres Postbus 90004 3509 AA Utrecht Herculeslaan 1 MPC 55 A Postbus 90004 3509 AA Utrecht www.defensie.nl/cdc Contactpersoon mr. L. Beurse Senior Contractmanager Datum 3 december 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Gemeente Den Haag Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Versie 1.0 Datum 03-05-2016 Referentie 150194 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie:

Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie: Nota van Inlichtingen Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbesteding Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie: 2014-077 Omschrijving: Ten behoeve

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48486-2014:text:nl:html België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486 Aankondiging van

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieel vertrouwelijk Aanbesteding volgens de niet-openbare aanbestedingsprocedure in 2 fasen Betreft: Raamovereenkomst Meerjaren Uitvoering Plan Gebouwen. JL 12.006 Selectieleidraad 1 e Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Advies 52. 1. Feiten

Advies 52. 1. Feiten Advies 52 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 14 oktober 2013 een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure conform het ARW 2012 gestart betreffende de selectie van gegadigden en gunning van de opdracht

Nadere informatie

Selectieleidraad aanbesteding Gezonde Scholen Amsterdam

Selectieleidraad aanbesteding Gezonde Scholen Amsterdam november 2014 Selectieleidraad aanbesteding Gezonde Scholen Amsterdam De heer R.B.M. van Ritbergen De heer S. ten Hoven november 2014 Voorwoord Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van partijen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht (NL). t.a.v.: dhr. B.M. Laarhoven. Tel.:

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij de selectie. Amsterdam Centraal - Architectendiensten PHS. TenderNed nummer TenderNed-nummer :

Aanvullende informatie bij de selectie. Amsterdam Centraal - Architectendiensten PHS. TenderNed nummer TenderNed-nummer : Aanvullende informatie bij de selectie Amsterdam Centraal - Architectendiensten PHS TenderNed nummer 123086 Project : Amsterdam Centraal - Architectendiensten PHS TenderNed-nummer : 123086 Reglement :

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht (NL). Contactpunt(en): Lenie Janssen-Sollet,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn

Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn Perceel 1: bouwkundig Perceel 2: installaties Datum : 04-01-2016 Projectnummer : 13.026 Opgesteld door : ir. H. Th. van Papenrecht Pagina : 2 van

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Aannemersselectie

Europese Aanbesteding Aannemersselectie Europese Aanbesteding Aannemersselectie Nieuwbouw Stelle College Fase 1 - Selectieleidraad Opdrachtgever ROC van Amsterdam Referentienummer 990246-01/20160121DB01 Samenstelling Jan Remijnse David Bouwer

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

ALGEMEEN. Kunt u een indicatie geven om hoeveel deuren het gemiddeld per locatie gaat?

ALGEMEEN. Kunt u een indicatie geven om hoeveel deuren het gemiddeld per locatie gaat? NOTA VAN INLICHTINGE N Naar aanleiding van de Selectieleidraad welke onderdeel uitmaakt van de niet-openbare Europese aanbesteding toegangscontrole voor de Veiligheidsregio Haaglanden zijn er door verschillende

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden Aanbestedende dienst: ID College en ROC Leiden Opgesteld door: InkoopMeesters Datum: 18-11-2016 Versie definitief

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts 24 februari 2017, Advies 401 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. M.M. Fimerius en mr. M. Turk Proportionaliteit geschiktheidseisen. Proportionaliteit selectiecriteria. Referentie-eisen. Stapeling

Nadere informatie

Betreft Het beantwoorden van vragen Datum 17 november Van Richard Brabers Project P /PD

Betreft Het beantwoorden van vragen Datum 17 november Van Richard Brabers Project P /PD Nota van inlichtingen II Betreft Het beantwoorden van vragen Datum 17 november 2014 Van Richard Brabers Project P.2014.001/PD Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend

Nadere informatie

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie.

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie. Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: centralisatie markt faciliterende systemen Meetdata Periodiek, Allocatie & Reconciliatie en Meetdata

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Wellantcollege Utrecht Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Rapportnummer 001 Opgesteld door de heer ir. R.S. Oosterink Versie 003 mevrouw

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, afdeling Projecten, Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Nationale niet-openbare aanbesteding van de sloop en renovatie van een bestaand schoolgebouw Opdrachtgever Vereniging tot het verstrekken van

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente EttenLeur Nationale identificatie: 142155573 Postadres: Roosendaalseweg 4 Plaats: EttenLeur Postcode: 4875 AA

Nadere informatie

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/6 NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S 222-319699 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Projectbureau

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 13/05/2013 S076. I. II. IV. VI. KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Nadere informatie

Cursus Aanbesteding - Actualiteiten

Cursus Aanbesteding - Actualiteiten Cursus Aanbesteding - Actualiteiten Aanbesteden in de praktijk Samenstelling Jan Boer & Arjan Grootkarzijn Datum 13 april 2016 Introductie Jan Boer Arjan Grootkarzijn Inhoud Blok 1: Basisprincipes aanbesteden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA ETTEN-LEUR (NL). Contactpunt(en): BCO Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop"

Europese aanbesteding Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbesteding Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbestedende

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Ingenieursbureau Drechtsteden,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie.

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. Aankondiging van een opdracht. Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling

Nadere informatie

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad Nota van Inlichtingen behorende bij de Niet-Openbare aanbestedingsprocedure Facilitair Management Nummer Pagina nummer Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad 1. 5 1.1 Gaat het

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Versie definitief Datum 12 maart 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Groene Rivier Pannerden

Nadere informatie