Inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, D, F, H, K en X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, D, F, H, K en X"

Transcriptie

1 Inhudspgave Nvak Kwaliteitshandbek deel A, B, C, D, F, H, K en X Deel A Kwaliteitsmaatregelen p kantrniveau Inleiding Inleiding Brnnen Kantrpzet Prcedure kantrpzet Instructie verlegstructuur Mdel algemene vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst Instructie verzekeringen Prcedure strategie en risicmanagement Vrbeeld kantrplan 200x Prcedure financieel beleid Kantrregelingen Prcedure planning en vrtgangsbewaking Prcedure samenwerken en uitbesteden Instructie archivering Instructie bewaartermijnen Instructie tekeningsbevegdheid Prcedure urenverantwrding Vrbeeld werkcdelijst Prcedure debiteurenbeheer Mdelbrief betalingsherinnering Mdellen vr aanmaningen Vrbeeld brief werkstp Prcedure retentierecht Instructie telefn Instructie crrespndentie Prcedure vakliteratuur Prcedure verige huishudelijke zaken Vrbeeld bestelfrmulier facilitaire zaken Mdel inschrijvingsfrmulier ten beheve van educatieve deleinden Instructie besprekingsverslagen Vrbeeld besprekingsverslag en aantekeningen Kantrautmatisering Instructie ICT Instructie elektrnische cmmunicatie Instructie disclaimer Instructie clud cmputing Instructie assurance ICT Prcedure website Kwaliteitsbeleid Instructie kwaliteit: meten en verbeteren Instructie gedragscde Vrbeeld gedragscde Instructie nafhankelijkheid en betrkkenheid bij incidenten Mdelverklaring bjectiviteit (nafhankelijkheid) en betrkkenheid bij incidenten Instructie geheimhuding Instructie Cmpliance Officer Prcedure klachten en incidenten Vrbeeld klachten en meldingsregeling

2 Prcedure klanttevredenheidsnderzek Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p kantrniveau Prcedure medewerkers Vrbeeld berdelingsfrmulier medewerkers Prcedure vrschriften PE Mdelfrmulier PE registratie NOvAA leden Cliëntbeheer en -acceptatie Prcedure relatiebeheer Checklist riëntatie nieuwe cliënt Instructie risicprfiel cliënt en berdeling integriteit Checklist risicprfiel cliëntacceptatie en berdeling integriteit cliënt Overige pdrachten Instructie verige pdrachten Instructie verzrgen belastingaangiften Werkprgramma verzrgen belastingaangiften Instructie tussentijdse rapprtages Werkprgramma tussentijdse rapprtages Overige pdracht Administratieve dienstverlening Instructie administratieve dienstverlening Mdel pdrachtbevestiging administratieve dienstverlening Mdel stamfrmulier ADV Checklist administratieve dienstverlening Vrbeeld administratiedssier Mdel vlgbiljet aangifte inkmstenbelasting 200x Mdel vlgbiljet aangifte venntschapsbelasting 200x Salarisadministratie Instructie salarisadministratie Mdel pdrachtbevestiging salarisadministratie Vrbeeld salarisdssier Vrbeeld salarisgegevens werkgever Vrbeeld permanente gegevens werkgever Checklist beëindiging werkgever Vrbeeld gegevens nieuwe werknemer Vrbeeld ziekmeldingen Checklist werknemer uit dienst Vrbeeld urenstaat Overige bepalingen Instructie fraude algemeen Prcedure bekennderzek Belastingdienst Instructie nderzek FIOD

3 Deel B Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van samenstellingspdrachten Inleiding Inleiding Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Stappenplan samenstellingspdracht Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p pdrachtniveau Checklist kwaliteitsreview samenstellingpdracht Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie dssiervrming Vrbeeld balansdssier Vrbeeld permanent dssier Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Vrbeeld fferte Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding samenstellingspdracht Mdel plegen cllegiaal verleg Instructie pdrachtverandering Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie samenstellingspdracht Prcedure pdrachtbeëindiging Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Opdrachtplanning Instructie planning Mdel bedrijfsbeschrijving Mdel planningschecklist Mdel urenbegrting samenstellingspdracht (ptineel) Instructie materialiteit bij samenstellingspdrachten Instructie frauderisic's en fraudemelding Uitvering Instructie uitvering werkzaamheden Overzicht werkprgramma's samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht klein Werkprgramma samenstellingspdracht beheer Werkprgramma samenstellingspdracht ZZP Werkprgramma samenstellingspdracht stichting/vereniging Werkprgramma cnslidatie Instructie discntinuïteit van de nderneming Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Checklist mzetbelasting Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten Checklist assuranties Afrnding en bespreking Instructie afrndende werkzaamheden Instructie afsluitende cijferanalyse Werkprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Checklist review jaarrekening Aantekening review jaarrekening Mdel dssierafrndingschecklist samenstellingspdracht

4 Prcedure tezending en bespreking cnceptrapprt Mdel bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking samenstellingspdracht Mdel brief tezending cncept jaarrekening Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Rapprtering Instructie pstellen jaarrekening en rapprtering Mdel rapprtgeleidefrmulier Instructie gebruik en verspreiding jaarrekening Instructie datering en ndertekening jaarrekening Mdel brief tezending definitief rapprt samenstellingspdracht Mdel ntulen AvA gedkeuring jaarrekening Mdel ntulen AvA uitstel Prcedure beneming bestuurder bij ntstentenis Instructie publicatie jaarrekening Mdel brief tezending publicatiestukken aan cliënt Mdel brief aanbieding Kamer van Kphandel Overige nn-assurance pdrachten Instructie vereengekmen specifieke werkzaamheden Instructie verige pdrachten

5 Deel B Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van berdelingspdrachten en bijzndere nderzeken Inleiding Inleiding Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Stappenplan berdelingspdracht Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p pdrachtniveau Checklist kwaliteitsreview berdelingspdracht Checklist pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling berdelingspdracht Instructie dssiervrming Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie cnsultatie en verschillen van inzicht Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding berdelingspdracht Instructie nafhankelijkheid Mdel pdrachtgerichte nafhankelijkheidsverklaring Checklist nafhankelijkheid Mdel plegen cllegiaal verleg Instructie pdrachtverandering Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie berdelingspdracht Prcedure pdrachtbeëindiging Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Opdrachtplanning Instructie planning Instructie verwerven van inzicht in de entiteit en haar mgeving Vrbeeld vastlegging inzicht in de entiteit en haar mgeving Instructie risicverkenning en -beheersing in een geautmatiseerde mgeving Checklist risic's en maatregelen autmatisering Instructie cijferanalyse Mdel urenbegrting berdelingspdracht Instructie materialiteit en tlerantie berdelingspdracht en verslaggevingsmaterialiteit Mdel frmulier bepaling materialiteit Instructie frauderisic's en fraudemelding Checklist fraude risicfactren Instructie pre-audit meeting Vrbeeld agenda bespreekverslag pre-audit meeting Mdel berdelingsplan Uitvering Instructie uitvering werkzaamheden Mdel p te leveren gegevens Werkprgramma berdelingspdracht Mdel afsluitend sectiememrandum per jaarrekeningpst berdelingspdracht Instructie discntinuïteit van de nderneming Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Instructie evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen

6 Mdel frmulier evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Instructie tpmem Mdel eindejaars-tpmem Afrnding en bespreking Instructie afrndende werkzaamheden Werkprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Mdel dssierafrndingschecklist berdelingspdracht Prcedure tezending en bespreking cnceptrapprt Mdel verzicht bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking berdelingspdracht Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Rapprtering Instructie rapprtering Instructie datering en ndertekening verklaring en penbaarmaking Mdel brief tezending definitief rapprt berdelingspdracht Cntrles van financiële verzichten vr bijzndere deleinden Instructie cntrlepdrachten bij stelsels met bijzndere deleinden Instructie inbrengverklaring Cntrleprgramma beschrijving inbreng in natura Mdel dssierafrndingschecklist inbrengverklaring Vrbeeld vrvereenkmst prichting en inbreng Instructie verklaring verzekerd belang Cntrleprgramma pgave verzekerd belang Instructie verklaring bij een declaratie vr een subsidie Cntrleprgramma bij een declaratie vr een subsidie

7 Deel C Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van cntrlepdrachten Inleiding Inleiding en uitgangspunten cntrlehandbek Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Vergunningplicht wettelijke cntrlepdracht Cliëntenadministratie wettelijke cntrlepdracht Prcedure dssierreview Checklist kwaliteitsreview Instructie pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling Checklist pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling Instructie cnsultatie en verschillen van inzicht Instructie dssiervrming Vrbeeld cntrledssier planning (CP) Vrbeeld cntrledssier interimcntrle (CI) Vrbeeld cntrledssier eindejaarscntrle (CE) Vrbeeld cntrledssier afrnding (CA) Vrbeeld permanent dssier (P) Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie inzake het cntrleprces Het vaststellen van de pdracht Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding Instructie dssier inzage vrige accuntant Mdel cntrleprgramma berdeling dssier vrgaande accuntant Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie Instructie nafhankelijkheid cntrlepdrachten Mdel pdrachtgerichte nafhankelijkheidsverklaring Checklist nafhankelijkheid Instructie pdrachtbeëindiging Planning en risicanalyse Stappenplan planning en risicanalyse Instructie planning Instructie verwerven van inzicht in de entiteit en haar mgeving Vrbeeld vastlegging inzicht in de entiteit en haar mgeving Instructie cijferanalyse Vrbeeld verzicht materiële psten en prcessen Instructie risic analyse Vrbeeld risic register Instructie significante risic s Vrbeeld significante risic s en cntrlemaatregelen Instructie inventarisatie frauderisic's Checklist fraude risicfactren Checklist risic's en maatregelen autmatisering Instructie beschrijving interne beheersing Instructie evaluatie interne beheersing Vrbeelden interne beheersingsmatrices Vrbeeld verzicht prcesrisic's en beweringen Instructie materialiteit

8 Mdel frmulier bepaling materialiteit Instructie inschatten van een risic p een afwijking van materieel belang Vrbeeld verzicht inschatting risic p een afwijking van materieel belang in de jaarrekening Instructie ptreden als grepsaccuntant Mdel audit instructies Mdel attentiepunten grepsaccuntants / werkzaamheden andere accuntants Vrbeeld Audit Questinnaire grepsnderdeel Instructie inzicht in verbnden partijen Instructie pre-audit meeting Vrbeeld agenda bespreekverslag pre-audit meeting Instructie cntrleplan en gebruik cntrleprgramma's Instructie specifieke nderwerpen cntrleplan Mdel cntrleplan Mdel urenbegrting per pdracht Uitvering cntrlewerkzaamheden Stappenplan uitvering cntrlewerkzaamheden Instructie systeemgerichte cntrlewerkzaamheden Instructie gegevensgerichte cntrlewerkzaamheden Mdel cmmunicatie aanvang interimcntrle met cntrlecliënt Mdel lijncntrle Instructie uitleg mdel prceduretesten Mdel prceduretests Vrbeeld cntrleprgramma systeemgericht Mdel attentiepunten deskundigen Mdel attentiepunten aangaande service rganisaties Instructie afsluitend memrandum interimcntrle Vrbeeld afsluitend memrandum interimcntrle Mdel p te leveren gegevens eindejaarscntrle Vrbeeld cntrleprgramma eindejaarscntrle, balanspsten Vrbeeld cntrleprgramma eindejaarscntrle, winst en verliesrekening Vrbeeld cntrleprgramma gegevensgerichte aanpak Vrbeeld cntrleprgramma schattingen Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie werkzaamheden fraude en fraudemelding Vrbeeld afsluitend sectiememrandum per jaarrekeningpst Vrbeeld cntrleprgramma cnslidatie Instructie discntinuïteit van de nderneming Vrbeeld cntrleprgramma discntinuïteit van de nderneming Afrnding cntrlewerkzaamheden Stappenplan afrnding cntrlewerkzaamheden Instructie afrnding cntrlewerkzaamheden Instructie afrndende cijferanalyse Instructie eindejaars-tpmem Mdel eindejaars-tpmem Instructie evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Mdel frmulier evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Instructie bespreking bevindingen cntrle en cncept jaarrekening Instructie LOR Vrbeeld cntrleprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Instructie dssierafrnding Mdel dssierafrndingschecklist

9 Rapprtering Instructie rapprtering en cntrleverklaring Instructie datering en ndertekening cntrleverklaring Instructie penbaar maken cntrleverklaring Instructie managementletter Vrbeeld managementletter Cntrles van financiële verzichten vr bijzndere deleinden Instructie cntrlepdrachten bij stelsels met bijzndere deleinden Instructie inbrengverklaring Cntrleprgramma beschrijving inbreng in natura Mdel dssierafrndingschecklist Vrbeeld vrvereenkmst prichting en inbreng Instructie verklaring verzekerd belang Cntrleprgramma pgave verzekerd belang Instructie verklaring bij een declaratie vr een subsidie Cntrleprgramma bij een declaratie vr een subsidie Handbek Cmpliance Officer Inleiding Actuele regelgeving Cmpliance Officer Instructie functie- en taakmschrijving Cmpliance Officer Mdel functie- en taakmschrijving Cmpliance Officer Mdel vereenkmst externe Cmpliance Officer Vrbeeld werkprgramma Cmpliance Officer Vrbeeld cmpliance plan Cmmunicatie met de AFM Mdel bevestigingsbrief (mede-) beleidsbepalers Instructie vastlegging van incidenten en schendingen Mdel schendingenregister Vrbeeld dssier Cmpliance Officer

10 Deel D - Persneelshandbek Inleiding Inleiding Instructie vr de beheerder Adviessalarissen accuntantskantren 2012 Adviestarieven accuntantskantren 2012 Instrm en uitstrm Inleiding werving, selectie en intrductie Instructie werving Instructie selectie Strmschema werving en selectie Mdel vragenfrmulier riënterend gesprek vr kandidaten Mdel inventarisatie arbeidsvrwaarden Mdelfrmulier nieuw in dienst Mdel welkmstbrief nieuwe medewerker Instructie intrductie en evaluatie preftijd Mdel preftijdberdeling Instructie exit-interview Mdel exit-interview Functies en berdelen Instructie functies en mschrijvingen Mdel functiehuis Overzicht cmpetenties vr functieprfielen Functieprfiel Beginnend Assistent Accuntant Functieprfiel Gevrderd Assistent Accuntant Functieprfiel Junir Belastingadviseur Functieprfiel Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Gevrderd Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Junir Medewerker Salarisadministratie Functieprfiel Zelfstandig Assistent Accuntant Functieprfiel Cntrleleider Functieprfiel Belastingadviseur Functieprfiel Zelfstandig Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Medewerker Salarisadministratie Functieprfiel Persneelsfunctinaris Functieprfiel Medewerker Finance & Cntrl Functieprfiel Receptiniste/Telefniste Functieprfiel Secretaresse Functieprfiel Medewerker PR & Marketing Functieprfiel (Senir) Accuntant Manager Functieprfiel Cmpliance Officer Functieprfiel Hfd Vaktechniek Functieprfiel Senir Belastingadviseur Functieprfiel Senir Medewerker ADV Functieprfiel Hfd Salarisadministratie Functieprfiel Operatineel Manager Instructie functinerings- en berdelingsgesprekken Mdel uitndigingsbrief functinerings- en berdelingsgesprek Mdel verslag functineringsgesprek Mdel berdelingsfrmulier Verzuim en arb Instructie verzuim en arb

11 Instructie verzuimpreventie Stappenplan frequent verzuim Mdel meldingsfrmulier verzuim Checklist verzuimbeleid Checklist verzuim en reïntegratie Mdel verlfaanvraag Ontwikkeling, pleiding en training Instructie ntwikkeling van medewerkers Stappenplan pleiding en ntwikkeling Instructie trainings- en pleidingsaanbd Instructie individuele studiekstenregeling Mdel richtlijnen individuele studiekstenregeling Mdel aanvraagfrmulier tekenning studiefaciliteiten Mdel studievereenkmst Instructie sturen p gewenst gedrag Instructie slecht nieuws gesprek Dssiervrming Instructie dssiervrming Checklist persneelsdssier Instructie bewaartermijnen na beëindiging dienstverband Mdel dssierindeling persneelsdssier Arbeidsvrwaarden Algemene bepalingen Aanstelling en beëindiging Belning, vergedingen en arbeidstijd Verlfregeling en aanpassing arbeidsduur Arbeidsngeschiktheid Pensien en verzekeringen Arbeidsmstandigheden Overige regelingen Bijlagen Bijlage 1 Autrichtlijnen Bijlage 2 Kinderpvang Bijlage 3 Fietsregeling Bijlage 4 Cmmunicatiemiddelen Bijlage 5 Levenslpregeling Bijlage 6 Regeling flexibele arbeidsvrwaarden Bijlage 7 Wet flexibiliteit en zekerheid en regeling uitzendkrachten Bijlage 8 Arbeidstijdenwet Bijlage 9 Mdel arbeidsvereenkmst Bijlage 10 Regeling telewerken Bijlage 11 Gebruik Scial Media

12 Deel F - Fiscaal mdellenbek Inleiding Inleiding Algemeen Instructie betalingsnmacht Mdel brief melding betalingsnmacht Mdel brief verzek uitstel van betaling Mdel algemene vlmacht Mdel bezwaarschrift Inkmstenbelasting Instructie inkmstenbelasting algemeen Instructie winst uit nderneming Instructie werkruimte eigen (privé) wning Instructie inkmen uit aanmerkelijk belang Mdel VOF-vereenkmst Mdel vereenkmst m/v firma Mdel meewerkvereenkmst Mdel vrvereenkmst geruislze terugkeer Mdel brief verzek m zekerheid vraf ver aandelenfusie Mdel brief verzek drschuiving bij staking nderneming dr verlijden Mdel intentieverklaring tt prichting BV Mdel brief verzek geruislze inbreng Mdel brief verzek terugwerkende kracht ruisende inbreng Mdel brief verzek vaststelling verkrijgingsprijs Mdel brief verzek m drschuiving aanmerkelijk belang winst Mdel brief verzek m aanmerkelijk belang verlies m te zetten in belastingkrting Mdel brgtchtvereenkmst vr nderneming Mdel vereenkmst van geldlening (krt) Mdel vereenkmst van geldlening (uitgebreid) Mdel durfkapitaallening Mdel brief verzek beschikking niet vr verwezenlijking vatbare deel Mdel brief verzek tt middeling Lnbelasting Instructie lnbelasting algemeen Instructie dienstbetrekking Mdel brief aanmelden BV als inhudingsplichtige Mdel brief eenmanszaak aanmelden als inhudingsplichtige Mdel brief VOF aanmelden als inhudingsplichtige Mdel brief melding van de beeindiging van inhudingsplicht Mdel brief verzek achterwegelaten inhuding Lnbelasting Mdel brief verzek tepassing vereenvudigde regeling meewerkende kinderen Mdel brief verzek m vrijstelling van inhuding lnbelasting / premie Instructie stamrechtvrijstelling Mdel brief verzek m tepassing stamrechtvrijstelling Mdel stamrechtvereenkmst Instructie gebruikelijk ln Mdel brief verzek vaststelling hgte gebruikelijk ln Instructie vrije vergedingen en verstrekkingen Mdel brief verzek gedkeuring regeling vaste kstenvergeding Mdel regeling belastingvrij te vergeden ksten

13 Instructie aut van de zaak Mdel telichting afspraak verbd privégebruik bestelaut Mdel kilmeteradministratie Mdel aanvulling arbeidsvereenkmst inzake verbd privegebruik bestelaut Instructie pensienen Mdel pensienfinancieringsvereenkmst Mdel brief verzek m gedkeuring pensienregeling Mdel brief verzek m aanwijzing pensienregeling Mdel brief verzek tt splitsing pensienaanspraak Mdel brief verzek belastingvrije verdracht pensienkapitaal naar buitenland Mdel brief verzek belastingvrije verdracht pensienkapitaal uit buitenland Mdel brief verzek achterwege laten heffing pgebuwde zuivere pensienen in buitenland Mdel pensienbrief DGA - eindlnregeling nieuwe vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - middellnregeling nieuwe vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - eindlnregeling bestaande vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - middellnregeling bestaande vereenkmst Mdel brief verzek m gedkeuring cafetariaregeling Mdel brief verzek m gedkeuring fietsenplan Venntschapsbelasting Instructie venntschapsbelasting algemeen Mdel arbeidsvereenkmst DGA Mdel managementvereenkmst Instructie investeringsaftrek Mdel brief verzek ntheffing uitsluiting investeringsaftrek Instructie deelnemingsvrijstelling Instructie bedrijfsfusie Mdel brief verzek artikel 14, lid 2 wet VPB Bedrijfsfusie Mdel intentieverklaring tt prichting van een BV met beperkte aansprakelijkheid Instructie geruislze terugkeer Mdel brief verzek geruislze terugkeer Mdel verklaring vergangstijdstip geruislze terugkeer Mdel brief meegeven verliezen geruislze terugkeer Instructie fiscale eenheid venntschapsbelasting Mdel brief verzek fiscale eenheid Mdel brief verzek verbreking fiscale eenheid Mdel brief verzek meegeven verliezen aan ntvegde dchtervenntschap Instructie verliesvenntschappen Mdel dividendnta Mdel rekening-curantvereenkmst Mdel rekening-curantvereenkmst tussen B.V. 's Mdel ntulen dividenduitkering Omzetbelasting Instructie mzetbelasting algemeen Instructie ndernemerschap Mdel brief aanvraag BTW-identificatienummer startende ndernemer Mdel brief aanvraag fiscale eenheid BTW Mdel brief Wijziging fiscale eenheid BTW

14 Instructie belastbaar feit Instructie plaats van de prestatie Instructie verzicht drempelbedragen afstandsverkpen Mdel beken en bescheiden Mdel aanvullend bewijsmiddel bij afhaaltransacties Mdel aanvullend bewijsmiddel bij afhaaltransacties met pleziervaartuigen Instructie verzicht wettelijke factuurvereisten Mdel brief aanvraag artikel 23-cdevergunning Mdel verzicht plaats van de diensten Instructie vrijstellingen Mdel brief ptieverzek vr BTW-belaste levering Mdel brief ptieverzek vr BTW-belaste verhuur Mdel huurvereenkmst bij BTW-belaste verhuur Instructie maatstaf van heffing Instructie BTW-tarieven Instructie aftrek van vrbelasting

15 Deel H Handbek Hrizntaal tezicht Inleiding Inleiding Brnnen Essentie van Hrizntaal Tezicht Essentie van Hrizntaal Tezicht Vrverleg Metatezicht Materialiteit Starten met Hrizntaal Tezicht Rl kepelrganisatie Nvak Kepelcnvenant Belastingdienst - Nvak Vrbeeld tetsingsfrmulier vr acceptatie Vrbeeld deelnameverklaring Vrbeeld frmulier Self Assessment Vrbeeld tetsingsfrmulier externe tetsing Instructie melding cnvenantcliënten bij Belastingdienst Kwaliteitsmaatregelen p kantrniveau Instructie cliëntacceptatie Instructie kwaliteitsbeleid Instructie tetsing stelsel van kwaliteitsbeheersing Mdel kwaliteitsreview Dssiervrming Instructie dssiervrming Vrbeeld permanent dssier natuurlijk persn Vrbeeld aangiftedssier inkmstenbelasting Vrbeeld aangiftedssier venntschapsbelasting Vrbeeld adviesdssier Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie pdrachtaanvaarding en -cntinuatie Mdel aanvulling pdrachtbevestiging Hrizntaal Tezicht Mdel brief testemming inzage Belastingdienst Uitvering Instructie aangiften inkmsten- en venntschapsbelasting Instructie aangiften znder samenstellingswerkzaamheden Mdel brief pvragen gegevens cnvenantaangifte inkmstenbelasting Mdel brief pvragen gegevens cnvenantaangifte venntschapsbelasting Mdel aangiftegeleidefrmulier Mdel werkprgramma aangiften IB en VPB Mdel aanbiedingsbrief aangifte inkmstenbelasting Mdel aanbiedingsbrief aangifte venntschapsbelasting Instructie aangifte mzetbelasting Mdel werkprgramma aangifte mzetbelasting Instructie aangifte lnheffingen Instructie adviezen / vereenkmsten Mdel geleidefrmulier adviezen / vereenkmsten Mdel werkprgramma adviezen / vereenkmsten Instructie vrverleg Instructie bezwaar- en berepsprcedures Instructie planning, uitstelregeling en schattingen

16 Deel K - Kleine kantren (kwaliteitsmaatregelen p kantr/pdrachtniveau vr samenstellingspdrachten) Starten (met het kwaliteitshandbek) Inleiding Startend accuntantskantr Overzicht artikelen startend accuntantskantr Instructie type pdrachten Startersbrchure NBA: Mijn accuntantspraktijk Vrwrd Oriëntatiefase Vereisten p kantr/rganisatieniveau Vereisten pdrachtuitvering en dssiervrming Kwaliteitsbewaking Hulpmiddelen bij de praktijkuitefening Bijlage: Schema regelgeving penbaar accuntantsuitefening Algemeen Inleiding, inhud en beheer Brnnen Kantrpzet Verzekeringen en waarneming Kantrregelingen Objectiviteit Geheimhuding Tekeningsbevegdheid Samenwerken en uitbesteden Archivering Urenverantwrding Debiteurenbeheer Retentierecht Elektrnische cmmunicatie Website Disclaimer Telefn Crrespndentie Overige huishudelijke zaken Bewaartermijnen Autmatisering en back-up Besprekingsverslagen Klachten- en incidenten Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid Stappenplan samenstellingspdracht Tetsing vaktechnische kwaliteit p kantr- en pdrachtniveau Vrschriften PE Medewerkers Cliëntbeheer en -acceptatie Relatiebeheer Risicprfiel cliënt en berdeling integriteit Overige bepalingen Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Fraude Bekennderzek Belastingdienst

17 Onderzek FIOD Vrbereiding en planning Uitbrengen ffertes Opdrachtaanvaarding Planning van de pdracht Opdrachtcntinuatie Opdrachtbeëindiging Materialiteit bij samenstellingspdrachten Uitvering, bespreking en rapprtering Dssiervrming Uitvering werkzaamheden Overzicht werkprgramma's samenstellingspdracht Discntinuïteit Tezending en bespreking cnceptrapprt Bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Opstellen jaarrekening en rapprtering Gebruik en verspreiding jaarrekening Datering en ndertekening jaarrekening Beneming bestuurder bij ntstentenis Publicatie jaarrekening Afrnding en evaluatie Afrndende werkzaamheden Overige nn assurance-pdrachten Overeengekmen specifieke werkzaamheden Overige pdrachten

18 Deel K - Mdellenbek (behrende bij deel K) Algemeen Mdel algemene vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst Kantrregelingen Mdelverklaring bjectiviteit en betrkkenheid bij incidenten Mdel werkcdelijst Mdel brief werkstp Mdel besprekingsverslag en aantekeningen Mdel klachten- en meldingsregeling (Optineel) Mdelbrief betalingsherinnering Mdellen vr aanmaningen Kwaliteitsbeleid Mdelfrmulier PE registratie NOvAA leden Mdel berdelingsfrmulier medewerkers Mdel kwaliteitsaudit Cliëntbeheer en -acceptatie Checklist riëntatie nieuwe cliënt Checklist risicprfiel cliëntacceptatie en berdeling integriteit cliënt Vrbereiding en Planning Mdel fferte Checklist pdrachtaanvaarding Mdel plegen cllegiaal verleg Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Checklist pdrachtcntinuatie Mdel bedrijfsbeschrijving Mdel planningschecklist Uitvering, bespreking en rapprtering Dssierindeling balansdssier Dssierindeling permanent dssier Werkprgramma samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht klein Werkprgramma samenstellingspdracht beheer Werkprgramma samenstellingspdracht ZZP Werkprgramma cnslidatie Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Checklist mzetbelasting Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten Checklist assuranties Mdel verzicht bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking Werkprgramma gebeurtenissen na balansdatum Mdel rapprtgeleidefrmulier Mdel brief tezending cncept jaarrekening Mdel ntulen AvA gedkeuring jaarrekening Mdel brief tezending definitief rapprt Mdel ntulen AvA uitstel Mdel brief tezending publicatiestukken aan cliënt Mdel brief aanbieding Kamer van Kphandel Afrnding en evaluatie Mdel dssierafrndingschecklist

19 Deel X XBRL/ SBR handbek 0. Het XBRL handbek vr intermediairs Over het XBRL handbek Vrwrd Releasentes Overzicht bijlagen 1. Inleiding 1.1 Inleiding 2. Wat is XBRL 2.1 Inleiding 2.2 Taxnmieën 2.3 Pas te f leg uit 3. SBR prgramma 3.1 Inleiding 3.2 Samenhang in een ntendp 3.3 Beheer taxnmieën 3.4 Administratiesystemen kppelen aan taxnmieën 3.5 Validaties 4. Belastingdienst 4.1 Inleiding 4.2 Aangiftes VPB en IB 4.3 Verkrte winstaangifte 4.4 Aangiftes Omzetbelasting 4.5 Aangifte Lnbelasting 4.6 Uitfasering BAPI 5. Kamers van Kphandel 5.1 Inleiding 5.2 Handmatige depnering en verwerking van de jaarrekening 5.3 Elektrnisch depneren van de jaarrekening 5.4 Vruitzichten 6. CBS 6.1 Inleiding 6.2 Specificatie rapprtages 6.3 Stappenplan 7. Kredietrapprtage aan banken 7.1 Inleiding 7.2 Huidige situatie 7.3 Achtergrnd kredietrapprtages 7.4 Specificatie kredietrapprtage 7.5 Aanleveren kredietgegevens 7.6 Kwaliteitsbrging 7.7 Vruitzichten 8. XBRL dcumenten uitwisselen met afnemende instanties 8.1 Inleiding 8.2 Kppeling met Digiprt 8.3 Bancaire Infrastructurele Vrziening (BIV) 8.4 Digitaal certificaat 8.5 Autrisatie 8.6 XBRL Serviceprviders 8.7 Prtaalsystemen 8.8 Intermediair aansluiten p Digiprt f BIV 9. XBRL en administratieve sftware 9.1 Inleiding 9.2 Srten van sftware

20 9.3 Algemene aandachtspunten 9.4 Bekhudsftware 9.5 Rapprtagesftware 9.6 Fiscale aangiftesftware 9.7 Salaris- en HRM-sftware 9.8 Overzicht sftwaresystemen 10. SBR/XBRL en intermediairs 10.1 Inleiding 10.2 Invled p rganisatie 10.3 Assurance 10.4 Aan de slag met SBR/XBRL 10.5 Vruitzichten 11. XBRL Glbal Ledger 11.1 Inleiding 11.2 De XML Auditfile Financieel 11.3 XBRL Glbal ledger 11.4 Rl leveranciers van standaard administratieve sftware 11.5 Rl intermediair 11.6 Vruitzichten 12. XBRL Tls 12.1 Inleiding 12.2 Taxnmieviewers 12.3 Overige XBRL tls 13. Verbreding in Nederland 13.1 Inleiding 13.2 Agrdmein 13.3 Wningcrpraties 13.4 Agentschap NL 13.5 Zrg 13.6 Onderwijs 13.7 Pensienen en verzekeringen 14. XBRL Internatinaal 14.1 Inleiding 14.2 Eurpa 14.3 IFRS 14.4 EIOPA 14.5 GRI

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012-18 Datum bekendmaking: Prjectmschrijving: Registratienummer: 16 februari 2012 Beleidsregels fiscale aspecten BD 12.2896153 persnele vergedingen en verstrekkingen Beleidsregel fiscale

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie