Inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, D, F, H, K en X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, D, F, H, K en X"

Transcriptie

1 Inhudspgave Nvak Kwaliteitshandbek deel A, B, C, D, F, H, K en X Deel A Kwaliteitsmaatregelen p kantrniveau Inleiding Inleiding Brnnen Kantrpzet Prcedure kantrpzet Instructie verlegstructuur Mdel algemene vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst Instructie verzekeringen Prcedure strategie en risicmanagement Vrbeeld kantrplan 200x Prcedure financieel beleid Kantrregelingen Prcedure planning en vrtgangsbewaking Prcedure samenwerken en uitbesteden Instructie archivering Instructie bewaartermijnen Instructie tekeningsbevegdheid Prcedure urenverantwrding Vrbeeld werkcdelijst Prcedure debiteurenbeheer Mdelbrief betalingsherinnering Mdellen vr aanmaningen Vrbeeld brief werkstp Prcedure retentierecht Instructie telefn Instructie crrespndentie Prcedure vakliteratuur Prcedure verige huishudelijke zaken Vrbeeld bestelfrmulier facilitaire zaken Mdel inschrijvingsfrmulier ten beheve van educatieve deleinden Instructie besprekingsverslagen Vrbeeld besprekingsverslag en aantekeningen Kantrautmatisering Instructie ICT Instructie elektrnische cmmunicatie Instructie disclaimer Instructie clud cmputing Instructie assurance ICT Prcedure website Kwaliteitsbeleid Instructie kwaliteit: meten en verbeteren Instructie gedragscde Vrbeeld gedragscde Instructie nafhankelijkheid en betrkkenheid bij incidenten Mdelverklaring bjectiviteit (nafhankelijkheid) en betrkkenheid bij incidenten Instructie geheimhuding Instructie Cmpliance Officer Prcedure klachten en incidenten Vrbeeld klachten en meldingsregeling

2 Prcedure klanttevredenheidsnderzek Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p kantrniveau Prcedure medewerkers Vrbeeld berdelingsfrmulier medewerkers Prcedure vrschriften PE Mdelfrmulier PE registratie NOvAA leden Cliëntbeheer en -acceptatie Prcedure relatiebeheer Checklist riëntatie nieuwe cliënt Instructie risicprfiel cliënt en berdeling integriteit Checklist risicprfiel cliëntacceptatie en berdeling integriteit cliënt Overige pdrachten Instructie verige pdrachten Instructie verzrgen belastingaangiften Werkprgramma verzrgen belastingaangiften Instructie tussentijdse rapprtages Werkprgramma tussentijdse rapprtages Overige pdracht Administratieve dienstverlening Instructie administratieve dienstverlening Mdel pdrachtbevestiging administratieve dienstverlening Mdel stamfrmulier ADV Checklist administratieve dienstverlening Vrbeeld administratiedssier Mdel vlgbiljet aangifte inkmstenbelasting 200x Mdel vlgbiljet aangifte venntschapsbelasting 200x Salarisadministratie Instructie salarisadministratie Mdel pdrachtbevestiging salarisadministratie Vrbeeld salarisdssier Vrbeeld salarisgegevens werkgever Vrbeeld permanente gegevens werkgever Checklist beëindiging werkgever Vrbeeld gegevens nieuwe werknemer Vrbeeld ziekmeldingen Checklist werknemer uit dienst Vrbeeld urenstaat Overige bepalingen Instructie fraude algemeen Prcedure bekennderzek Belastingdienst Instructie nderzek FIOD

3 Deel B Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van samenstellingspdrachten Inleiding Inleiding Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Stappenplan samenstellingspdracht Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p pdrachtniveau Checklist kwaliteitsreview samenstellingpdracht Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie dssiervrming Vrbeeld balansdssier Vrbeeld permanent dssier Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Vrbeeld fferte Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding samenstellingspdracht Mdel plegen cllegiaal verleg Instructie pdrachtverandering Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie samenstellingspdracht Prcedure pdrachtbeëindiging Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Opdrachtplanning Instructie planning Mdel bedrijfsbeschrijving Mdel planningschecklist Mdel urenbegrting samenstellingspdracht (ptineel) Instructie materialiteit bij samenstellingspdrachten Instructie frauderisic's en fraudemelding Uitvering Instructie uitvering werkzaamheden Overzicht werkprgramma's samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht klein Werkprgramma samenstellingspdracht beheer Werkprgramma samenstellingspdracht ZZP Werkprgramma samenstellingspdracht stichting/vereniging Werkprgramma cnslidatie Instructie discntinuïteit van de nderneming Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Checklist mzetbelasting Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten Checklist assuranties Afrnding en bespreking Instructie afrndende werkzaamheden Instructie afsluitende cijferanalyse Werkprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Checklist review jaarrekening Aantekening review jaarrekening Mdel dssierafrndingschecklist samenstellingspdracht

4 Prcedure tezending en bespreking cnceptrapprt Mdel bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking samenstellingspdracht Mdel brief tezending cncept jaarrekening Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Rapprtering Instructie pstellen jaarrekening en rapprtering Mdel rapprtgeleidefrmulier Instructie gebruik en verspreiding jaarrekening Instructie datering en ndertekening jaarrekening Mdel brief tezending definitief rapprt samenstellingspdracht Mdel ntulen AvA gedkeuring jaarrekening Mdel ntulen AvA uitstel Prcedure beneming bestuurder bij ntstentenis Instructie publicatie jaarrekening Mdel brief tezending publicatiestukken aan cliënt Mdel brief aanbieding Kamer van Kphandel Overige nn-assurance pdrachten Instructie vereengekmen specifieke werkzaamheden Instructie verige pdrachten

5 Deel B Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van berdelingspdrachten en bijzndere nderzeken Inleiding Inleiding Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Stappenplan berdelingspdracht Prcedure tetsing vaktechnische kwaliteit p pdrachtniveau Checklist kwaliteitsreview berdelingspdracht Checklist pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling berdelingspdracht Instructie dssiervrming Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie cnsultatie en verschillen van inzicht Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding berdelingspdracht Instructie nafhankelijkheid Mdel pdrachtgerichte nafhankelijkheidsverklaring Checklist nafhankelijkheid Mdel plegen cllegiaal verleg Instructie pdrachtverandering Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie berdelingspdracht Prcedure pdrachtbeëindiging Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Opdrachtplanning Instructie planning Instructie verwerven van inzicht in de entiteit en haar mgeving Vrbeeld vastlegging inzicht in de entiteit en haar mgeving Instructie risicverkenning en -beheersing in een geautmatiseerde mgeving Checklist risic's en maatregelen autmatisering Instructie cijferanalyse Mdel urenbegrting berdelingspdracht Instructie materialiteit en tlerantie berdelingspdracht en verslaggevingsmaterialiteit Mdel frmulier bepaling materialiteit Instructie frauderisic's en fraudemelding Checklist fraude risicfactren Instructie pre-audit meeting Vrbeeld agenda bespreekverslag pre-audit meeting Mdel berdelingsplan Uitvering Instructie uitvering werkzaamheden Mdel p te leveren gegevens Werkprgramma berdelingspdracht Mdel afsluitend sectiememrandum per jaarrekeningpst berdelingspdracht Instructie discntinuïteit van de nderneming Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Instructie evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen

6 Mdel frmulier evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Instructie tpmem Mdel eindejaars-tpmem Afrnding en bespreking Instructie afrndende werkzaamheden Werkprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Mdel dssierafrndingschecklist berdelingspdracht Prcedure tezending en bespreking cnceptrapprt Mdel verzicht bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking berdelingspdracht Instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Rapprtering Instructie rapprtering Instructie datering en ndertekening verklaring en penbaarmaking Mdel brief tezending definitief rapprt berdelingspdracht Cntrles van financiële verzichten vr bijzndere deleinden Instructie cntrlepdrachten bij stelsels met bijzndere deleinden Instructie inbrengverklaring Cntrleprgramma beschrijving inbreng in natura Mdel dssierafrndingschecklist inbrengverklaring Vrbeeld vrvereenkmst prichting en inbreng Instructie verklaring verzekerd belang Cntrleprgramma pgave verzekerd belang Instructie verklaring bij een declaratie vr een subsidie Cntrleprgramma bij een declaratie vr een subsidie

7 Deel C Kwaliteitsmaatregelen ten beheve van cntrlepdrachten Inleiding Inleiding en uitgangspunten cntrlehandbek Brnnen Kwaliteitsmaatregelen p pdrachtniveau Instructie kwaliteitsbeleid Vergunningplicht wettelijke cntrlepdracht Cliëntenadministratie wettelijke cntrlepdracht Prcedure dssierreview Checklist kwaliteitsreview Instructie pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling Checklist pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling Instructie cnsultatie en verschillen van inzicht Instructie dssiervrming Vrbeeld cntrledssier planning (CP) Vrbeeld cntrledssier interimcntrle (CI) Vrbeeld cntrledssier eindejaarscntrle (CE) Vrbeeld cntrledssier afrnding (CA) Vrbeeld permanent dssier (P) Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie inzake het cntrleprces Het vaststellen van de pdracht Instructie kennismaking en uitbrengen ffertes Instructie pdrachtaanvaarding Checklist pdrachtaanvaarding Instructie dssier inzage vrige accuntant Mdel cntrleprgramma berdeling dssier vrgaande accuntant Instructie pdrachtcntinuatie Checklist pdrachtcntinuatie Instructie nafhankelijkheid cntrlepdrachten Mdel pdrachtgerichte nafhankelijkheidsverklaring Checklist nafhankelijkheid Instructie pdrachtbeëindiging Planning en risicanalyse Stappenplan planning en risicanalyse Instructie planning Instructie verwerven van inzicht in de entiteit en haar mgeving Vrbeeld vastlegging inzicht in de entiteit en haar mgeving Instructie cijferanalyse Vrbeeld verzicht materiële psten en prcessen Instructie risic analyse Vrbeeld risic register Instructie significante risic s Vrbeeld significante risic s en cntrlemaatregelen Instructie inventarisatie frauderisic's Checklist fraude risicfactren Checklist risic's en maatregelen autmatisering Instructie beschrijving interne beheersing Instructie evaluatie interne beheersing Vrbeelden interne beheersingsmatrices Vrbeeld verzicht prcesrisic's en beweringen Instructie materialiteit

8 Mdel frmulier bepaling materialiteit Instructie inschatten van een risic p een afwijking van materieel belang Vrbeeld verzicht inschatting risic p een afwijking van materieel belang in de jaarrekening Instructie ptreden als grepsaccuntant Mdel audit instructies Mdel attentiepunten grepsaccuntants / werkzaamheden andere accuntants Vrbeeld Audit Questinnaire grepsnderdeel Instructie inzicht in verbnden partijen Instructie pre-audit meeting Vrbeeld agenda bespreekverslag pre-audit meeting Instructie cntrleplan en gebruik cntrleprgramma's Instructie specifieke nderwerpen cntrleplan Mdel cntrleplan Mdel urenbegrting per pdracht Uitvering cntrlewerkzaamheden Stappenplan uitvering cntrlewerkzaamheden Instructie systeemgerichte cntrlewerkzaamheden Instructie gegevensgerichte cntrlewerkzaamheden Mdel cmmunicatie aanvang interimcntrle met cntrlecliënt Mdel lijncntrle Instructie uitleg mdel prceduretesten Mdel prceduretests Vrbeeld cntrleprgramma systeemgericht Mdel attentiepunten deskundigen Mdel attentiepunten aangaande service rganisaties Instructie afsluitend memrandum interimcntrle Vrbeeld afsluitend memrandum interimcntrle Mdel p te leveren gegevens eindejaarscntrle Vrbeeld cntrleprgramma eindejaarscntrle, balanspsten Vrbeeld cntrleprgramma eindejaarscntrle, winst en verliesrekening Vrbeeld cntrleprgramma gegevensgerichte aanpak Vrbeeld cntrleprgramma schattingen Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Instructie werkzaamheden fraude en fraudemelding Vrbeeld afsluitend sectiememrandum per jaarrekeningpst Vrbeeld cntrleprgramma cnslidatie Instructie discntinuïteit van de nderneming Vrbeeld cntrleprgramma discntinuïteit van de nderneming Afrnding cntrlewerkzaamheden Stappenplan afrnding cntrlewerkzaamheden Instructie afrnding cntrlewerkzaamheden Instructie afrndende cijferanalyse Instructie eindejaars-tpmem Mdel eindejaars-tpmem Instructie evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Mdel frmulier evaluatie niet gecrrigeerde afwijkingen Instructie bespreking bevindingen cntrle en cncept jaarrekening Instructie LOR Vrbeeld cntrleprgramma gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperide Instructie dssierafrnding Mdel dssierafrndingschecklist

9 Rapprtering Instructie rapprtering en cntrleverklaring Instructie datering en ndertekening cntrleverklaring Instructie penbaar maken cntrleverklaring Instructie managementletter Vrbeeld managementletter Cntrles van financiële verzichten vr bijzndere deleinden Instructie cntrlepdrachten bij stelsels met bijzndere deleinden Instructie inbrengverklaring Cntrleprgramma beschrijving inbreng in natura Mdel dssierafrndingschecklist Vrbeeld vrvereenkmst prichting en inbreng Instructie verklaring verzekerd belang Cntrleprgramma pgave verzekerd belang Instructie verklaring bij een declaratie vr een subsidie Cntrleprgramma bij een declaratie vr een subsidie Handbek Cmpliance Officer Inleiding Actuele regelgeving Cmpliance Officer Instructie functie- en taakmschrijving Cmpliance Officer Mdel functie- en taakmschrijving Cmpliance Officer Mdel vereenkmst externe Cmpliance Officer Vrbeeld werkprgramma Cmpliance Officer Vrbeeld cmpliance plan Cmmunicatie met de AFM Mdel bevestigingsbrief (mede-) beleidsbepalers Instructie vastlegging van incidenten en schendingen Mdel schendingenregister Vrbeeld dssier Cmpliance Officer

10 Deel D - Persneelshandbek Inleiding Inleiding Instructie vr de beheerder Adviessalarissen accuntantskantren 2012 Adviestarieven accuntantskantren 2012 Instrm en uitstrm Inleiding werving, selectie en intrductie Instructie werving Instructie selectie Strmschema werving en selectie Mdel vragenfrmulier riënterend gesprek vr kandidaten Mdel inventarisatie arbeidsvrwaarden Mdelfrmulier nieuw in dienst Mdel welkmstbrief nieuwe medewerker Instructie intrductie en evaluatie preftijd Mdel preftijdberdeling Instructie exit-interview Mdel exit-interview Functies en berdelen Instructie functies en mschrijvingen Mdel functiehuis Overzicht cmpetenties vr functieprfielen Functieprfiel Beginnend Assistent Accuntant Functieprfiel Gevrderd Assistent Accuntant Functieprfiel Junir Belastingadviseur Functieprfiel Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Gevrderd Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Junir Medewerker Salarisadministratie Functieprfiel Zelfstandig Assistent Accuntant Functieprfiel Cntrleleider Functieprfiel Belastingadviseur Functieprfiel Zelfstandig Assistent Accuntant ADV Functieprfiel Medewerker Salarisadministratie Functieprfiel Persneelsfunctinaris Functieprfiel Medewerker Finance & Cntrl Functieprfiel Receptiniste/Telefniste Functieprfiel Secretaresse Functieprfiel Medewerker PR & Marketing Functieprfiel (Senir) Accuntant Manager Functieprfiel Cmpliance Officer Functieprfiel Hfd Vaktechniek Functieprfiel Senir Belastingadviseur Functieprfiel Senir Medewerker ADV Functieprfiel Hfd Salarisadministratie Functieprfiel Operatineel Manager Instructie functinerings- en berdelingsgesprekken Mdel uitndigingsbrief functinerings- en berdelingsgesprek Mdel verslag functineringsgesprek Mdel berdelingsfrmulier Verzuim en arb Instructie verzuim en arb

11 Instructie verzuimpreventie Stappenplan frequent verzuim Mdel meldingsfrmulier verzuim Checklist verzuimbeleid Checklist verzuim en reïntegratie Mdel verlfaanvraag Ontwikkeling, pleiding en training Instructie ntwikkeling van medewerkers Stappenplan pleiding en ntwikkeling Instructie trainings- en pleidingsaanbd Instructie individuele studiekstenregeling Mdel richtlijnen individuele studiekstenregeling Mdel aanvraagfrmulier tekenning studiefaciliteiten Mdel studievereenkmst Instructie sturen p gewenst gedrag Instructie slecht nieuws gesprek Dssiervrming Instructie dssiervrming Checklist persneelsdssier Instructie bewaartermijnen na beëindiging dienstverband Mdel dssierindeling persneelsdssier Arbeidsvrwaarden Algemene bepalingen Aanstelling en beëindiging Belning, vergedingen en arbeidstijd Verlfregeling en aanpassing arbeidsduur Arbeidsngeschiktheid Pensien en verzekeringen Arbeidsmstandigheden Overige regelingen Bijlagen Bijlage 1 Autrichtlijnen Bijlage 2 Kinderpvang Bijlage 3 Fietsregeling Bijlage 4 Cmmunicatiemiddelen Bijlage 5 Levenslpregeling Bijlage 6 Regeling flexibele arbeidsvrwaarden Bijlage 7 Wet flexibiliteit en zekerheid en regeling uitzendkrachten Bijlage 8 Arbeidstijdenwet Bijlage 9 Mdel arbeidsvereenkmst Bijlage 10 Regeling telewerken Bijlage 11 Gebruik Scial Media

12 Deel F - Fiscaal mdellenbek Inleiding Inleiding Algemeen Instructie betalingsnmacht Mdel brief melding betalingsnmacht Mdel brief verzek uitstel van betaling Mdel algemene vlmacht Mdel bezwaarschrift Inkmstenbelasting Instructie inkmstenbelasting algemeen Instructie winst uit nderneming Instructie werkruimte eigen (privé) wning Instructie inkmen uit aanmerkelijk belang Mdel VOF-vereenkmst Mdel vereenkmst m/v firma Mdel meewerkvereenkmst Mdel vrvereenkmst geruislze terugkeer Mdel brief verzek m zekerheid vraf ver aandelenfusie Mdel brief verzek drschuiving bij staking nderneming dr verlijden Mdel intentieverklaring tt prichting BV Mdel brief verzek geruislze inbreng Mdel brief verzek terugwerkende kracht ruisende inbreng Mdel brief verzek vaststelling verkrijgingsprijs Mdel brief verzek m drschuiving aanmerkelijk belang winst Mdel brief verzek m aanmerkelijk belang verlies m te zetten in belastingkrting Mdel brgtchtvereenkmst vr nderneming Mdel vereenkmst van geldlening (krt) Mdel vereenkmst van geldlening (uitgebreid) Mdel durfkapitaallening Mdel brief verzek beschikking niet vr verwezenlijking vatbare deel Mdel brief verzek tt middeling Lnbelasting Instructie lnbelasting algemeen Instructie dienstbetrekking Mdel brief aanmelden BV als inhudingsplichtige Mdel brief eenmanszaak aanmelden als inhudingsplichtige Mdel brief VOF aanmelden als inhudingsplichtige Mdel brief melding van de beeindiging van inhudingsplicht Mdel brief verzek achterwegelaten inhuding Lnbelasting Mdel brief verzek tepassing vereenvudigde regeling meewerkende kinderen Mdel brief verzek m vrijstelling van inhuding lnbelasting / premie Instructie stamrechtvrijstelling Mdel brief verzek m tepassing stamrechtvrijstelling Mdel stamrechtvereenkmst Instructie gebruikelijk ln Mdel brief verzek vaststelling hgte gebruikelijk ln Instructie vrije vergedingen en verstrekkingen Mdel brief verzek gedkeuring regeling vaste kstenvergeding Mdel regeling belastingvrij te vergeden ksten

13 Instructie aut van de zaak Mdel telichting afspraak verbd privégebruik bestelaut Mdel kilmeteradministratie Mdel aanvulling arbeidsvereenkmst inzake verbd privegebruik bestelaut Instructie pensienen Mdel pensienfinancieringsvereenkmst Mdel brief verzek m gedkeuring pensienregeling Mdel brief verzek m aanwijzing pensienregeling Mdel brief verzek tt splitsing pensienaanspraak Mdel brief verzek belastingvrije verdracht pensienkapitaal naar buitenland Mdel brief verzek belastingvrije verdracht pensienkapitaal uit buitenland Mdel brief verzek achterwege laten heffing pgebuwde zuivere pensienen in buitenland Mdel pensienbrief DGA - eindlnregeling nieuwe vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - middellnregeling nieuwe vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - eindlnregeling bestaande vereenkmst Mdel pensienbrief DGA - middellnregeling bestaande vereenkmst Mdel brief verzek m gedkeuring cafetariaregeling Mdel brief verzek m gedkeuring fietsenplan Venntschapsbelasting Instructie venntschapsbelasting algemeen Mdel arbeidsvereenkmst DGA Mdel managementvereenkmst Instructie investeringsaftrek Mdel brief verzek ntheffing uitsluiting investeringsaftrek Instructie deelnemingsvrijstelling Instructie bedrijfsfusie Mdel brief verzek artikel 14, lid 2 wet VPB Bedrijfsfusie Mdel intentieverklaring tt prichting van een BV met beperkte aansprakelijkheid Instructie geruislze terugkeer Mdel brief verzek geruislze terugkeer Mdel verklaring vergangstijdstip geruislze terugkeer Mdel brief meegeven verliezen geruislze terugkeer Instructie fiscale eenheid venntschapsbelasting Mdel brief verzek fiscale eenheid Mdel brief verzek verbreking fiscale eenheid Mdel brief verzek meegeven verliezen aan ntvegde dchtervenntschap Instructie verliesvenntschappen Mdel dividendnta Mdel rekening-curantvereenkmst Mdel rekening-curantvereenkmst tussen B.V. 's Mdel ntulen dividenduitkering Omzetbelasting Instructie mzetbelasting algemeen Instructie ndernemerschap Mdel brief aanvraag BTW-identificatienummer startende ndernemer Mdel brief aanvraag fiscale eenheid BTW Mdel brief Wijziging fiscale eenheid BTW

14 Instructie belastbaar feit Instructie plaats van de prestatie Instructie verzicht drempelbedragen afstandsverkpen Mdel beken en bescheiden Mdel aanvullend bewijsmiddel bij afhaaltransacties Mdel aanvullend bewijsmiddel bij afhaaltransacties met pleziervaartuigen Instructie verzicht wettelijke factuurvereisten Mdel brief aanvraag artikel 23-cdevergunning Mdel verzicht plaats van de diensten Instructie vrijstellingen Mdel brief ptieverzek vr BTW-belaste levering Mdel brief ptieverzek vr BTW-belaste verhuur Mdel huurvereenkmst bij BTW-belaste verhuur Instructie maatstaf van heffing Instructie BTW-tarieven Instructie aftrek van vrbelasting

15 Deel H Handbek Hrizntaal tezicht Inleiding Inleiding Brnnen Essentie van Hrizntaal Tezicht Essentie van Hrizntaal Tezicht Vrverleg Metatezicht Materialiteit Starten met Hrizntaal Tezicht Rl kepelrganisatie Nvak Kepelcnvenant Belastingdienst - Nvak Vrbeeld tetsingsfrmulier vr acceptatie Vrbeeld deelnameverklaring Vrbeeld frmulier Self Assessment Vrbeeld tetsingsfrmulier externe tetsing Instructie melding cnvenantcliënten bij Belastingdienst Kwaliteitsmaatregelen p kantrniveau Instructie cliëntacceptatie Instructie kwaliteitsbeleid Instructie tetsing stelsel van kwaliteitsbeheersing Mdel kwaliteitsreview Dssiervrming Instructie dssiervrming Vrbeeld permanent dssier natuurlijk persn Vrbeeld aangiftedssier inkmstenbelasting Vrbeeld aangiftedssier venntschapsbelasting Vrbeeld adviesdssier Opdrachtaanvaarding en -cntinuatie Instructie pdrachtaanvaarding en -cntinuatie Mdel aanvulling pdrachtbevestiging Hrizntaal Tezicht Mdel brief testemming inzage Belastingdienst Uitvering Instructie aangiften inkmsten- en venntschapsbelasting Instructie aangiften znder samenstellingswerkzaamheden Mdel brief pvragen gegevens cnvenantaangifte inkmstenbelasting Mdel brief pvragen gegevens cnvenantaangifte venntschapsbelasting Mdel aangiftegeleidefrmulier Mdel werkprgramma aangiften IB en VPB Mdel aanbiedingsbrief aangifte inkmstenbelasting Mdel aanbiedingsbrief aangifte venntschapsbelasting Instructie aangifte mzetbelasting Mdel werkprgramma aangifte mzetbelasting Instructie aangifte lnheffingen Instructie adviezen / vereenkmsten Mdel geleidefrmulier adviezen / vereenkmsten Mdel werkprgramma adviezen / vereenkmsten Instructie vrverleg Instructie bezwaar- en berepsprcedures Instructie planning, uitstelregeling en schattingen

16 Deel K - Kleine kantren (kwaliteitsmaatregelen p kantr/pdrachtniveau vr samenstellingspdrachten) Starten (met het kwaliteitshandbek) Inleiding Startend accuntantskantr Overzicht artikelen startend accuntantskantr Instructie type pdrachten Startersbrchure NBA: Mijn accuntantspraktijk Vrwrd Oriëntatiefase Vereisten p kantr/rganisatieniveau Vereisten pdrachtuitvering en dssiervrming Kwaliteitsbewaking Hulpmiddelen bij de praktijkuitefening Bijlage: Schema regelgeving penbaar accuntantsuitefening Algemeen Inleiding, inhud en beheer Brnnen Kantrpzet Verzekeringen en waarneming Kantrregelingen Objectiviteit Geheimhuding Tekeningsbevegdheid Samenwerken en uitbesteden Archivering Urenverantwrding Debiteurenbeheer Retentierecht Elektrnische cmmunicatie Website Disclaimer Telefn Crrespndentie Overige huishudelijke zaken Bewaartermijnen Autmatisering en back-up Besprekingsverslagen Klachten- en incidenten Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid Stappenplan samenstellingspdracht Tetsing vaktechnische kwaliteit p kantr- en pdrachtniveau Vrschriften PE Medewerkers Cliëntbeheer en -acceptatie Relatiebeheer Risicprfiel cliënt en berdeling integriteit Overige bepalingen Instructie melding ngebruikelijke transacties (Wwft) Fraude Bekennderzek Belastingdienst

17 Onderzek FIOD Vrbereiding en planning Uitbrengen ffertes Opdrachtaanvaarding Planning van de pdracht Opdrachtcntinuatie Opdrachtbeëindiging Materialiteit bij samenstellingspdrachten Uitvering, bespreking en rapprtering Dssiervrming Uitvering werkzaamheden Overzicht werkprgramma's samenstellingspdracht Discntinuïteit Tezending en bespreking cnceptrapprt Bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Opstellen jaarrekening en rapprtering Gebruik en verspreiding jaarrekening Datering en ndertekening jaarrekening Beneming bestuurder bij ntstentenis Publicatie jaarrekening Afrnding en evaluatie Afrndende werkzaamheden Overige nn assurance-pdrachten Overeengekmen specifieke werkzaamheden Overige pdrachten

18 Deel K - Mdellenbek (behrende bij deel K) Algemeen Mdel algemene vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst Kantrregelingen Mdelverklaring bjectiviteit en betrkkenheid bij incidenten Mdel werkcdelijst Mdel brief werkstp Mdel besprekingsverslag en aantekeningen Mdel klachten- en meldingsregeling (Optineel) Mdelbrief betalingsherinnering Mdellen vr aanmaningen Kwaliteitsbeleid Mdelfrmulier PE registratie NOvAA leden Mdel berdelingsfrmulier medewerkers Mdel kwaliteitsaudit Cliëntbeheer en -acceptatie Checklist riëntatie nieuwe cliënt Checklist risicprfiel cliëntacceptatie en berdeling integriteit cliënt Vrbereiding en Planning Mdel fferte Checklist pdrachtaanvaarding Mdel plegen cllegiaal verleg Mdel brief beantwrding verzek cllegiaal verleg Checklist pdrachtcntinuatie Mdel bedrijfsbeschrijving Mdel planningschecklist Uitvering, bespreking en rapprtering Dssierindeling balansdssier Dssierindeling permanent dssier Werkprgramma samenstellingspdracht Werkprgramma samenstellingspdracht klein Werkprgramma samenstellingspdracht beheer Werkprgramma samenstellingspdracht ZZP Werkprgramma cnslidatie Werkprgramma discntinuïteit van de nderneming Checklist mzetbelasting Checklist fiscaal gerelateerde aandachtspunten Checklist assuranties Mdel verzicht bespreekpunten cncept jaarrekening bespreking Werkprgramma gebeurtenissen na balansdatum Mdel rapprtgeleidefrmulier Mdel brief tezending cncept jaarrekening Mdel ntulen AvA gedkeuring jaarrekening Mdel brief tezending definitief rapprt Mdel ntulen AvA uitstel Mdel brief tezending publicatiestukken aan cliënt Mdel brief aanbieding Kamer van Kphandel Afrnding en evaluatie Mdel dssierafrndingschecklist

19 Deel X XBRL/ SBR handbek 0. Het XBRL handbek vr intermediairs Over het XBRL handbek Vrwrd Releasentes Overzicht bijlagen 1. Inleiding 1.1 Inleiding 2. Wat is XBRL 2.1 Inleiding 2.2 Taxnmieën 2.3 Pas te f leg uit 3. SBR prgramma 3.1 Inleiding 3.2 Samenhang in een ntendp 3.3 Beheer taxnmieën 3.4 Administratiesystemen kppelen aan taxnmieën 3.5 Validaties 4. Belastingdienst 4.1 Inleiding 4.2 Aangiftes VPB en IB 4.3 Verkrte winstaangifte 4.4 Aangiftes Omzetbelasting 4.5 Aangifte Lnbelasting 4.6 Uitfasering BAPI 5. Kamers van Kphandel 5.1 Inleiding 5.2 Handmatige depnering en verwerking van de jaarrekening 5.3 Elektrnisch depneren van de jaarrekening 5.4 Vruitzichten 6. CBS 6.1 Inleiding 6.2 Specificatie rapprtages 6.3 Stappenplan 7. Kredietrapprtage aan banken 7.1 Inleiding 7.2 Huidige situatie 7.3 Achtergrnd kredietrapprtages 7.4 Specificatie kredietrapprtage 7.5 Aanleveren kredietgegevens 7.6 Kwaliteitsbrging 7.7 Vruitzichten 8. XBRL dcumenten uitwisselen met afnemende instanties 8.1 Inleiding 8.2 Kppeling met Digiprt 8.3 Bancaire Infrastructurele Vrziening (BIV) 8.4 Digitaal certificaat 8.5 Autrisatie 8.6 XBRL Serviceprviders 8.7 Prtaalsystemen 8.8 Intermediair aansluiten p Digiprt f BIV 9. XBRL en administratieve sftware 9.1 Inleiding 9.2 Srten van sftware

20 9.3 Algemene aandachtspunten 9.4 Bekhudsftware 9.5 Rapprtagesftware 9.6 Fiscale aangiftesftware 9.7 Salaris- en HRM-sftware 9.8 Overzicht sftwaresystemen 10. SBR/XBRL en intermediairs 10.1 Inleiding 10.2 Invled p rganisatie 10.3 Assurance 10.4 Aan de slag met SBR/XBRL 10.5 Vruitzichten 11. XBRL Glbal Ledger 11.1 Inleiding 11.2 De XML Auditfile Financieel 11.3 XBRL Glbal ledger 11.4 Rl leveranciers van standaard administratieve sftware 11.5 Rl intermediair 11.6 Vruitzichten 12. XBRL Tls 12.1 Inleiding 12.2 Taxnmieviewers 12.3 Overige XBRL tls 13. Verbreding in Nederland 13.1 Inleiding 13.2 Agrdmein 13.3 Wningcrpraties 13.4 Agentschap NL 13.5 Zrg 13.6 Onderwijs 13.7 Pensienen en verzekeringen 14. XBRL Internatinaal 14.1 Inleiding 14.2 Eurpa 14.3 IFRS 14.4 EIOPA 14.5 GRI

Inhoudsopgave Novak modellenbibliotheek versiedatum: 9 april 2013

Inhoudsopgave Novak modellenbibliotheek versiedatum: 9 april 2013 Inhudspgave Nvak mdellenbiblitheek versiedatum: 9 april 2013 M - Mdellenbiblitheek Kantrvering Kantrpzet Mdel algemene vrwaarden NBA Mdel brief intrductie nieuwe Algemene Vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B Oktober 2012 V1.1

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B Oktober 2012 V1.1 Handleiding update Nvak Kwaliteitshandbek deel A en B Oktber 2012 V1.1 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven m het Nvak Kwaliteitshandbek deel A en B in zeven stappen z eenvudig

Nadere informatie

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Versiedatum: 21 oktober 2013

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Versiedatum: 21 oktober 2013 Inhudspgave Nvak Mdellenbiblitheek Versiedatum: 21 ktber 2013 Gebruik mdellenbiblitheek Welkm Kantrvering Kantrpzet Mdel algemene vrwaarden NBA Mdel brief intrductie nieuwe Algemene Vrwaarden Mdel waarnemingsvereenkmst

Nadere informatie

Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandboek deel K December 2010 V1.2

Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandboek deel K December 2010 V1.2 Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandbek deel K December 2010 V1.2 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven m het NOVAK Kwaliteitshandbek deel K in zes stappen z eenvudig mgelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek

Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Inhoudsopgave Novak Modellenbibliotheek Versie 050416 Inleiding Inleiding Kantoorvoering Kantooropzet Model algemene voorwaarden NBA Model brief introductie nieuwe Algemene Voorwaarden Model waarnemingsovereenkomst

Nadere informatie

Moreno Merhai 30 januari 2013

Moreno Merhai 30 januari 2013 Mren Merhai VIERDEJAARS ACCOUNTANCY SBR Prtal Virtueel accuntantskantr Arvum Uitvragende partijen Banken FIN ADM XBRL ingericht KVK Fiscus CBS 2 SBR-studiebek + SBR virtueel in accuntants - bedrijf kantr

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B Oktober 2013 V1.1

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B Oktober 2013 V1.1 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B Oktober 2013 V1.1 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B in zes stappen zo

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I Januari 2014 V1.0

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I Januari 2014 V1.0 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I Januari 2014 V1.0 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K December 2011 V1.0

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K December 2011 V1.0 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K December 2011 V1.0 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel K in zes stappen zo eenvoudig

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K Januari 2014 V1.0

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K Januari 2014 V1.0 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel K Januari 2014 V1.0 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel K in 6 stappen zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Deel A, B, C, D, F, H, K, I en Z Juli 2014 V1.2

Deel A, B, C, D, F, H, K, I en Z Juli 2014 V1.2 Handleiding structuur-update Novak Kwaliteitshandboek Deel A, B, C, D, F, H, K, I en Z Juli 2014 V1.2 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om de structuur-update voor uw Novak

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP Cruciale praktijksituaties dmein Ondernemerschap Instanties CP 1 De Kamer van Kphandel CH 1: Infrmatie van de Kamer van Kphandel begrijpen ver het starten van een bedrijf CH 2: Een adviesgesprek veren

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting:

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting: Aanmeldingsfrmulier Het bedrijf Naam van de nderneming: Bezekadres: Pstcde en plaats: Pstadres: Pstcde en plaats: Telefnnummer: E-mailadres: Website: Datum van prichting: Nummer Kamer van Kphandel: Welke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012-18 Datum bekendmaking: Prjectmschrijving: Registratienummer: 16 februari 2012 Beleidsregels fiscale aspecten BD 12.2896153 persnele vergedingen en verstrekkingen Beleidsregel fiscale

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandboek deel C Mei 2011 V1.1

Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandboek deel C Mei 2011 V1.1 Handleiding update NOVAK Kwaliteitshandboek deel C Mei 2011 V1.1 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het NOVAK Kwaliteitshandboek deel C in zes stappen zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken

Informatiemap Hypotheken 10-01-2017 Infrmatiemap Hyptheken Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Nicle van Lierp

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN SALARISADMINISTRATEUR

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN SALARISADMINISTRATEUR TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN SALARISADMINISTRATEUR In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Salarisadministrateur dient te

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek. Juni 2015 V1.4

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek. Juni 2015 V1.4 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B) en Controleopdrachten (C) 2015 Juni 2015 V1.4 Inleiding Deze handleiding voor het Novak

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Auto van de zaak. Syllabus

Auto van de zaak. Syllabus Syllabus Aut van de zaak Direct aan de slag met autfrfait, bijtelling, bestelaut, kilmeteradministratie, wachtdiensten, btw en de vergeding wn- werk- en zakelijk verkeer. Het ministerie van Financiën heeft

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen.

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen. Bijlage 5C Drdrecht Beschrijving rganisatie Drdrecht is een springlevende ude stad aan het water, waar de spanning tussen histrie en vernieuwing tt mie dingen leidt. Een gastvrije stad, waarin elke Drdtenaar

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel C Juni 2014 V2.1 (Scienta 3.0)

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel C Juni 2014 V2.1 (Scienta 3.0) Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel C Juni 2014 V2.1 (Scienta 3.0) Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel C in zes stappen zo eenvoudig

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA nr. 3.7 Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel B November 2011 V1.2

Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel B November 2011 V1.2 Handleiding update Novak Kwaliteitshandboek deel B November 2011 V1.2 1 Inleiding In deze handleiding staat het stappenplan beschreven om het Novak Kwaliteitshandboek deel B in zeven stappen zo eenvoudig

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012 Handbek Jeugd Kader 20 / 202 JEUGD. INLEIDING BLAD 2 van 2 ALLEN 26-0-205 0. INHOUD pagina 2. INLEIDING pagina 3 2. TAAKOMSCHRIJVING pagina 4 3. PROCEDURE pagina JEUGD. INLEIDING BLAD 3 van 2 ALLEN 26-0-205

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BEDRIJFSADMINISTRATEUR In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Bedrijfsadministrateur dient te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. Andy De Laet Erkend boekhouder - Fiscalist

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. Andy De Laet Erkend boekhouder - Fiscalist Berepsinstituut van erkende bekhuders en fiscalisten. Andy De Laet Erkend bekhuder - Fiscalist Inhud De tegang tt het berep van erkend bekhuder-fiscalist. Het takenpakket van een zelfstandig bekhuderfiscalist.

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA nr. 01_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm BAM Verzekering Aanvraagfrmulier 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 2. Omzetgegevens en aantal werkenemers 2.1 Graag pgave

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Accountant controle en afstemming werkwijze

Accountant controle en afstemming werkwijze Inkp Wm Maatwerkvrziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Vlendam: Adviestafel 10/10/2016 Accuntant cntrle en afstemming werkwijze Praktijk van de Wm zrg Agenda Adviestafel 9.05-10.30 Accuntantscntrle

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

In zulke gevallen adviseren wij u het betreffende nummer te omcirkelen. U heeft dan een verbeterpunt. Later zet u de verbeterpunten op een rij.

In zulke gevallen adviseren wij u het betreffende nummer te omcirkelen. U heeft dan een verbeterpunt. Later zet u de verbeterpunten op een rij. De HR Management scan 2016 Met deze scan kunt u zich een beeld vrmen van de sterke en zwakke punten van het HRM binnen uw bedrijf. U kunt er mee vaststellen welke nderdelen van het rganisatiebeleid en

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN ASSISTENT-ACCOUNTANT

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN ASSISTENT-ACCOUNTANT TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN ASSISTENT-ACCOUNTANT In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Assistent-accuntant dient te beschikken

Nadere informatie

COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS

COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS Vrwrd Het cmpliance charter beschrijft de definitie, delstellingen, scpe, en taken en verantwrdelijkheden van de betrkkenen in het kader van het in stand

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten beheve van hyptheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd. 21-9-2017 In deze werkinstructie wrdt beschreven (schematisch en stap vr stap) he de vestiging

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA nr. 03_K Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie