Memo. Datum: 1 december december Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:"

Transcriptie

1 Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie BT2012 (hierna BT). In deze release infrmatie wrdt inzicht gegeven in de belangrijkste wijzigingen ten pzichte van de vrgaande versie (BT2011). De BT bevat de rapprtages: 1. Kredietrapprtage vr Kleine rechtspersnen (enkelvudig en gecnslideerd) 2. Kredietrapprtage vr Natuurlijke persnen 3. Kredietrapprtage vr Middelgrte rechtspersnen (enkelvudig en gecnslideerd) 4. Bancaire Inkmstenbelasting (IB) aangifte (met winstbijlage). Publicatie Het ZIP-bestand met daarin pgenmen de BT is gepubliceerd p de website van het Financiële Rapprtages Cöperatief B.A. (FRC) ( Vr direct gebruik is de BT2012 tevens beschikbaar p de publicatiesite Wijzigingen In het nderstaande verzicht is aangegeven vr welke nderwerpen wijzigingen hebben plaatsgevnden in de bankentaxnmie. Aanvullend geeft de versining infrmatie per rapprtage inzicht in de infrmatie ver de wijzigingen in de gebruikte gegevenselementen. De wijzigingen wrden hiernder nader tegelicht. Onder de kp Algemeen zijn een aantal wijzigingen pgenmen die gelden vr de BT in het algemeen. Indien de pzet vr Kleine rechtspersnen, Natuurlijke persnen en Middelgrte rechtspersnen niet verschilt, hebben de vermelde wijzigingen betrekking p al deze rapprtages. Nr. Algemeen 1. Opschning bank gegevenselementen 2. Afstemming met NT 3. Bank gegevenselementen verplaatst naar cmmn data 4. Opschning telichtingen en grndslagen Kleine rechtspersnen (enkelvudig en gecnslideerd) 5. Verandering pname bestuurders cmmissarissen 6. Gebeurtenissen na balansdatum 7. Nevenvestigingen 8. Bijznder statutair recht inzake zeggenschap en winstbewijzen en srtgelijke rechten 9. Vervallen van de afschrijvingsmethden 10. Verandering in pzet grndslagen vr financiële verslaggeving 11. Resultaat in deelnemingen 12. Samenveging en uitsplitsing van gegevenselementen 13. Infrmatie ver tekmstige ntwikkelingen 14. Stelselwijzigingen 1

2 Nr. Algemeen 15. Fiscale reserves 16. Leningen, vrschtten en garanties bestuurders en cmmissarissen 17. Bezldiging bestuurders 18. Wettelijke en statutaire reserves 19. Accuntantsverklaring 20. Nieuwe rubricering W&V rekening 21. Aanpassing telichting W&V rekening 22. Grepsvermgen 23. Uitsplitsing vermgen in gecnslideerde jaarrekening 24. Uitsplitsing financiele vaste activa 25. Uitsplitsing <50% deelnemingen 26. Onvldende inzicht in de (langlpende en krtlpende) verplichtingen van participanten Natuurlijke persnen 27. Salarissen en vergedingen vennten Middelgrte rechtspersnen (enkelvudig en gecnslideerd) 28. Grndslagen resultaat in lijn gebracht met Kleine rechtspersnen 29. Verandering in pzet grndslagen vr financiële verslaggeving 30. Vrderingen 31. Uitsplitsing Materiële vaste activa 32. Balans passiva vrzieningen schulden 33. Kasstrmverzicht 34. Telichting Kasstrmverzicht 35. Gecnslideerd MG grndslagen 36. Vrzieningen 37. Gecnslideerd Algemene telichting Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 38. Geen scenari crrectie meer mgelijk 39. Algemene gegevens 40. Wijziging namespaces in lijn met NT 41. Engelstalige labels vr belastingdienstelementen 42. Gegevenselementen van naam gewijzigd 43. Onderscheid tussen beginwaarde en eindwaarde vervallen 44. Tuples met aangepaste cntent Naamgeving reprts De naamgeving van de reprts in de BT is als vlgt: - rpt-bank-krediet-kl-fisc-2011; - rpt-bank-krediet-kl-fisc-cns-2011; - rpt-bank-krediet-kl-fisc-np-2011; - rpt-bank-krediet-mg-cmm-2011; - rpt-bank-krediet-mg-cmm-cns-2011; - rpt-bank-aangifte-ib-2011; - rpt-bank-aangifte-ib-met-winstbijlage

3 ALGEMEEN 1. Opschning bankelementen Bankelementen die niet meer in de rapprtages wrden gebruikt, zijn verwijderd. 2. Afstemming met NT Bij de vergang naar de BT2012 is zveel mgelijk aangehaakt bij de keuzes die vr de NT2012 (hierna NT) zijn gemaakt. - Een aantal hergebruikte gegevenselementen is in de NT veranderd van dmein (met name van GEN naar KvK f andersm. - De naamgeving van gegevenselementen is gewijzigd. - Gegevenselementen zijn vervallen. - Bankelementen die ndig waren mdat het betreffende NT-element niet crrect f vlledig was (bijvrbeeld balancetype) zijn zveel mgelijk vervangen dr NTelementen. - Aansluiten bij de Nederlandse Taxnmie Architectuur (NTA) Vr alle gegevenselementen is nillable p false gezet. Invering van Dimensins p cntext niveau : de scenari s in de cntexten zijn vervangen dr Dimensins. Hierbij is zveel mgelijk aangehaakt bij de implementatie binnen de NT met dien verstande dat de tepassing van Dimensins vr verlpverzichten en dergelijke zals tegepast vr de jaarrekening niet is vergenmen. Ok is de technische inrichting van de Dimensins vr de kredietrapprtages enigszins vereenvudigd. De items en types zijn vergeheveld naar de (nieuwe) basis-directry. De imprts in de reprts zijn vervangen dr linkbaseref s. 3. Bankelementen verplaatst naar cmmn data Een aantal niet-financiële gegevenselementen zijn verplaatst naar de bank cmmn-data. Dit betreft nder meer Inschrijfnummer KvK en Verkpppervlakte. 4. Opschningen telichtingen en grndslagen In lijn met de terughudendheid ten aanzien van telichtingen zijn de telichtingen en grndslagen pgeschnd in de BT. Dit betekent dat minder telichtingen en grndslagen wrden uitgevraagd dr de bank. 5. Aanscherpen validatieregels Enige validatieregels zijn tegevegd m de interne cnsistentie van de aangeleverde rapprtages beter te waarbrgen. Het betreft nder andere: Indien jaarrekening is vastgesteld met k de datum van vaststelling zijn ingevuld; De verplichtstelling van de naam en vestigingsplaats van de intermediair; De verplichtstelling van de bestemmende bank; De verplichtstelling van het nett resultaat; De verplichtstelling van het aantal bestuurders; De invulling van de afwijkende rapprtageperide; De samenhang tussen tussentijdse rapprtage en de afwijkende rapprtageperide; en Het invullen van het grepsvermgen. Daarnaast zijn k enkele gegevenselementen binnen tuples verplicht gesteld zals de bekwaarde en het registratienummer f identificatienummer binnen de bancaire uitsplitsing van registergederen, schulden en vrderingen. KLEINE RECHTSPERSONEN 6. Verandering pname bestuurders en cmmissarissen De wijze van pname van bestuurders en cmmissarissen is gewijzigd in lijn met de NT. Het bankspecifieke gegevenselement Inschrijfnummer KvK vlstaat in aanvulling p de hergebruikte NT-elementen. 7. Gebeurtenissen na balansdatum 3

4 De pzet van Gebeurtenissen na balansdatum is sterk vereenvudigd in de BT en in lijn gebracht met de NT. Vlstaan wrdt met het telichtingselement Gebeurtenissen na balansdatum. 8. Nevenvestigingen De pzet van Nevenvestigingen is sterk vereenvudigd in de BT en in lijn gebracht met de NT. Vlstaan wrdt met het telichtingselement Nevenvestigingen. 9. Bijznder statutair recht inzake zeggenschap en winstbewijzen en srtgelijke rechten De pzet van Bijznder statutair recht inzake zeggenschap en Winstbewijzen en srtgelijke rechten is sterk vereenvudigd in de BT en in lijn gebracht met de NT. 10. Vervallen van de afschrijvingsmethden In de BT2011 was naast de grndslag per nderdeel k de afschrijvingsmethde pgenmen. In de NT is enkel de grndslag per nderdeel ng beschikbaar. Beslten is m in lijn met de NT de afschrijvingsmethde per nderdeel te laten vervallen. Vr de Immateriële vaste activa betekent dit bijvrbeeld dat het gegevenselement Gdwill afschrijvingsmethde en Afschrijvingen p immateriële en materiële vaste activa, willekeurige afschrijving, telichting zijn kmen te vervallen. 11. Verandering in pzet grndslagen vr financiële verslaggeving Deelnemingen in verige verbnden maatschappijen, grndslag is kmen te vervallen in de BT als nderdeel van de Financiële vaste activa, grndslag, in lijn met de NT. Onder Materiële vaste activa, grndslagen vr kleine rechtspersnen is het gegevenselement Afschrijvingen p immateriële en materiële vaste activa, willekeurige afschrijving, telichting vervallen in lijn met de NT. 12. Resultaat in deelnemingen Het gegevenselement Aandeel in winst (verlies) van ndernemingen waarin wrdt deelgenmen is tegevegd aan de specificatie Aandeel in resultaat deelnemingen 13. Samenveging en uitsplitsing van gegevenselementen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvering en Vruitbetaald p materiële vaste activa zijn samengevegd in de NT zwel vr balans, telichting als grndslag. In de BT is deze samenveging vergenmen. In de telichting p de balans is de uitsplitsing pgenmen van de beide waarde gegevenselementen: Vaste bedrijfsmiddelen in uitvering en Vruitbetalingen materiële vaste activa. 14. Infrmatie ver tekmstige ntwikkelingen De uitgebreide set van infrmatie ver tekmstige ntwikkelingen is teruggebracht in de BT tt het gegevenselement Infrmatie met betrekking tt tekmstige ntwikkelingen, in lijn met de NT. 15. Stelselwijzigingen De pzet van stelselwijzigingen is gewijzigd in de BT, in lijn met de NT. 16. Fiscale reserves In lijn met de NT zijn de fiscale reserves in de BT uitgebreid met het gegevenselement Winstreserve. 17. Leningen, vrschtten en garanties bestuurders en cmmissarissen De gegevenselementen vr Leningen, vrschtten en garanties bestuurders en cmmissarissen zijn uitgebreider pgenmen, zdat hierin meer inzicht wrdt verkregen. 18. Bezldiging bestuurders De bezldiging van bestuurders is gewijzigd, waardr de bezldiging zwel uit waarde- als een telichtingselement bestaat. 19. Wettelijke en statutaire reserves De uitsplitsing tussen wettelijke en statutaire reserves is pgenmen in de balans. Het samengestelde gegevenselement wrdt niet uitgevraagd. 4

5 20. Accuntantsverklaring De accuntantsverklaring (bestaande uit verschillende gegevenselementen) is niet meer beschikbaar in de NT. Er is in de BT wel één gegevenselement Accuntantsverklaring pgenmen m de psteller de mgelijkheid te bieden ver dit nderwerp iets te melden. 21. Nieuwe rubricering Winst- en verliesrekening (W&V rekening) De W&V rekening is met hernieuwd inzicht berdeeld. Om in lijn met het Mdellenbesluit te zijn is beslten het gegevenselement Brutmarge uit de W&V rekening te verwijderen en Bedrijfsresultaat een niveau dieper te presenteren. Tevens zijn in de telichting p de W&V rekening de vlgende twee gegevenselementen verwijderd Opbrengst van vrderingen die tt de vaste activa behren en Effecten, telichting. De betreffende validatieregels zijn aangepast in lijn met de veranderende pzet van eigen vermgen alsmede de regels die het passiva berekenen. 22. Aanpassing telichting Winst- en verliesrekening De telichting p de W&V rekening bestnd uit een aantal abstract gegevenselementen die niet vrzien in de mgelijkheid een telichting te geven. Beslten is deze specifiek bancaire telichtingselementen aan te passen naar telichtingselementen die hier wel in vrzien. Dit geldt nder meer vr Resultaat uit gewne bedrijfsuitefening na belastingen, telichting en Resultaat uit gewne bedrijfsuitefening vr belastingen, telichting. De uitsplitsing van de telichting p de W&V rekening ver twee frmsets is vervallen. 23. Grepsvermgen In lijn met de NT is in het gegevenselement Grepsvermgen tegevegd aan de balans. In de BT maken gecnslideerd en enkelvudig nu gebruik van dezelfde balans. 24. Uitsplitsing vermgen in gecnslideerde rapprtage Om meer inzicht te verkrijgen in het eigen vermgen wrdt in de gecnslideerde kredietrapprtage vrtaan vrzien in een uitsplitsing van het eigen vermgen. 25. Uitsplitsing Financiële vaste activa Het gegevenselement Deelnemingen in grepsmaatschappijen vervangt het bancaire gegevenselement Deelnemingen. Tevens is het gegevenselement Andere deelnemingen tegevegd aan de uitsplitsing van de financiële vaste activa, in lijn met de NT. 26. Uitsplitsing <50% deelnemingen In lijn met de NT zijn de gegevenselementen Vrderingen p verige verbnden maatschappijen en Schulden p verige verbnden maatschappijen tegevegd aan de BT, zwel krtlpend als langlpend. In de bancaire telichting is de uitsplitsing van deze gegevenselementen pgenmen. 27. Onvldende inzicht in de (langlpende en krtlpende) verplichtingen van participanten Om meer inzicht te verkrijgen zijn zwel de schulden als de vrderingen p participanten en aan maatschappijen waarin wrdt deelgenmen nader uitgesplitst, zwel krtlpend als langlpend. NATUURLIJK PERSONEN 28. Salarissen en vergedingen vennten Het gegevenselement Salarissen en vergedingen vennten is gewijzigd naar Aandeel in winst bestuurders en nderdeel gemaakt van de W&V rekening. MIDDELGROTE RECHTSPERSONEN 29. Grndslagen resultaat in lijn gebracht met Kleine rechtspersnen De grndslagen vr de bepaling van het resultaat zijn gelijk getrkken met de pzet vr Kleine rechtspersnen. 30. Verandering in pzet grndslagen vr financiële verslaggeving 5

6 De uitsplitsing van een grndslagvermelding per vrziening is lsgelaten in de BT. De uitsplitsing van de pensienen is aangepast in lijn met de NT. 31. Vrderingen De bancaire gegevenselementen Vrderingen belasting en Vruitbetalingen zijn vervangen dr een vijftal NT-elementen m meer in lijn met de NT te zijn. 32. Uitsplitsing Materiële vaste activa In de NT wrden de gegevenselementen Andere vaste bedrijfsmiddelen en Vastgedbeleggingen uitgevraagd als nderdeel van de materiële vaste activa. Beslten is deze eveneens te te vegen aan de BT en deze in lijn met de NT uit te vragen. 33. Balans passiva vrzieningen schulden In de BT wrdt de Garantievrziening bankspecifiek uitgevraagd, nu deze niet meer in de NT beschikbaar is. De Vrziening vr belastingen is tegevegd in lijn met de NT. 34. Kasstrmverzicht Het Kasstrmverzicht in de NT mvat grtendeels dezelfde gegevenselementen als die in de BT2011 bankspecifiek waren gedefinieerd. Gezien de drgeverde crrecties in de NT zijn de bankspecifieke gegevenselementen vervangen dr NT-elementen. Uitznderlingen hierp zijn de gegevenselementen Kasstrm uit bedrijfsperaties en Kasstrm uit peratinele activiteiten, nu deze geen balancetype bezitten. Tevens zijn de validatieregels vr de kasstrm gecrrigeerd: De indirecte Kasstrm uit bedrijfsperaties telt nu mee in Kasstrm uit peratinele activiteiten. Het bedrijfsresultaat telt mee in de Kasstrm uit bedrijfspraties. 35. Telichting p het Kasstrmverzicht De telichting p het Kasstrmverzicht is aangepast in de BT, in lijn met de NT. 36. Gecnslideerd grndslagen Het frmset gecnslideerd Middelgrt grndslagen is verwijderd uit de BT. Het gegevenselement Aandeel van rechtspersn in grepsvermgen, grndslag is kmen te vervallen. 37. Vrzieningen Het gegevenselement Stamrechtvrziening is kmen te vervallen, nu het NTgegevenselement Vrziening vr pensienen dit gegevenselement dekt. De Vrziening vr belastingen is tegevegd aan de BT, in lijn met de NT. In de specificatie van de verige vrzieningen is verder het gegevenselement Andere vrzieningen kmen te vervallen, nu reeds in een gegevenselement Overige vrzieningen (met uitsplitsing peratineel en niet-peratineel) is vrzien. De garantievrziening is verplaatst naar de specificatie van de verige vrzieningen. 38. Gecnslideerd Algemene telichting In de BT wrdt de hand van een validatieregel afgedwngen dat de uitspliting van de deelnemingen niet met wrden ingevuld bij de gecnslideerde rapprtages. Beslten is m in lijn met de NT de gegevenselementen in de Algemene telichting gecnslideerd p te nemen. Dr in lijn met de NT te zijn vervalt het gegevenselement Rechtspersn, vermelding aansprakelijkheidstelling en kmt het gegevenselement Rechtspersn, aandeel in stemrecht hiervr in de plaats. Deze wijziging geldt k vr Kleine rechtspersnen gecnslideerd. BANCAIRE IB AANGIFTE (met winstbijlage) 39. Teveging bancaire IB aangifte met winstbijlage Een nieuwe rapprtage is tegevegd aan de bankentaxnmie, te weten de bancaire IB aangifte met winstbijlage. De bancaire IB aangifte met winstbijlage geeft inzicht in de financiële situatie van de ndernemer inclusief de nderneming die hij drijft. 6

7 40. Geen scenari crrectie meer mgelijk In de BT2012 is het niet meer mgelijk het scenari crrectie te hanteren. Hiermee wrdt aangeslten bij de wijze waarp de Belastingdienst scenari s tepast. 41. Algemene gegevens Een aantal wijzigingen zijn drgeverd in de Algemene gegevens. Z zijn de gegevenselementen Rechtsvrm en Cmmanditaire vennt in film- f scheepvaart- CV J/N kmen te vervallen. Ok de begindatum en einddatum van de rapprtageperide als nderdeel van de dcument infrmatie wrdt niet meer uitgevraagd. Gegevens ver de intermediair zijn tegevegd aan de Algemene gegevens. 42. Wijziging namespaces in lijn met NT In lijn met de NT zijn in de Bancaire IB aangifte gegevenselementen gewijzigd van namespace. Dit betreft nder meer de wijziging van bd-bedrijven naar bd-algemeen. 43. Engelstalige labels vr belastingdienstelementen Hergebruikte belastingdienstelementen zijn in de Bancaire IB aangifte vrzien van een Engelstalig (preferred) banklabel, nu dit in de NT ntbreekt. 44. Gegevenselementen van naam gewijzigd Als gevlg van wijzigingen in de NT zijn een aantal hergebruikte gegevenselementen van naam gewijzigd. Dit geldt bijvrbeeld vr Datum verlijden partner. 45. Onderscheid tussen beginwaarde en eindwaarde vervallen Het nderscheid tussen beginwaarde en eindwaarde van Schulden vr tweede wning is kmen te vervallen. Hetzelfde geldt vr Schulden in verband met verige nrerende zaken. 46. Tuples met aangepaste cntent Een aantal bancaire tuples heeft als gevlg van gewijzigde gegevenselementen een aangepaste cntent gekregen. Dit geldt nder meer vr Schulden in verband met verige nrerende zaken, specificatie. 47. Vennten vervangen dr bestuurders De labels van de gegevenselementen met betrekking tt de bestuurders van natuurlijke persnen (vennten, maten, eigenaren, en dergelijke) zijn mgezet van vennten naar bestuurders. 7

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Memo 14 januari 2016 Release informatie BT2016 Belanghebbenden

Memo 14 januari 2016 Release informatie BT2016 Belanghebbenden Memo 14 januari 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2016 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2016.Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2014, versie 8.0.a.2

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2014, versie 8.0.a.2 Releasentes XBRL berichtspecificaties Behrend bij de Nederlandse Taxnmie 2014, versie 8.0.a.2 vr het den van fiscale aangiften, pgaven en verzeken. 15 juli 2013 NT 2014, versie 8.0.a.2 DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2014, versie 8.0.b.1

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2014, versie 8.0.b.1 Releasentes XBRL berichtspecificaties Behrend bij de Nederlandse Taxnmie 2014, versie 8.0.b.1 Vr het den van fiscale aangiften, pgaven en verzeken. 1 nvember 2013 NT 2014, versie 8.0.b.1 DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden Memo 17 december 2010 Onderwerp: Release informatie bankentaxonomie BT2011 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de nieuwe versie van de bankentaxonomie

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Releaseinformatie BT2010.1

Releaseinformatie BT2010.1 Inleiding Een nieuwe release van de bankentaxonomie (BT2010.1) heeft plaatsgevonden. Met deze nieuwe release hebben tevens wijzigingen plaatsgevonden in de validatie linkbase en documentatie. In deze release

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: 1. Algemeen Om welke buwaanvraag

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn versie 2012 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Releasenotes. Versie: nt12/bd/ b. nt12/bd/ b. Datum:

Releasenotes. Versie: nt12/bd/ b. nt12/bd/ b. Datum: Releasentes Behrend bij de Nederlandse Taxnmie versie 12 ten beheve van het aanleveren van fiscale aangiften, pgaven en verzeken bij de Belastingdienst DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Releasenotes. Versie: nt12/bd/ a. nt12/bd/ a. Datum:

Releasenotes. Versie: nt12/bd/ a. nt12/bd/ a. Datum: Releasentes Behrend bij de Nederlandse Taxnmie versie 12 ten beheve van het aanleveren van fiscale aangiften, pgaven en verzeken bij de Belastingdienst DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2016, versie 10.0

Releasenotes. XBRL berichtspecificaties. Behorend bij de Nederlandse Taxonomie 2016, versie 10.0 Releasentes XBRL berichtspecificaties Behrend bij de Nederlandse Taxnmie 2016, versie 10.0 Vr het den van fiscale aangiften, pgaven en verzeken. 19 nvember 2015 NT 2016, versie 10.0 DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

BIBOB-VRAGENFORMULIER

BIBOB-VRAGENFORMULIER 1 BIBOB-VRAGENFORMULIER Bij aanvraag mgevingsvergunning buwactiviteit. bibbvragenfrmulier mgevingsvergunning buwactiviteit 2 Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de riginele exemplaren

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

besloten vennootschap (B.V.) naamloze vennootschap (N.V.) rechtspersoon naar buitenlands recht stichting coöperatieve vereniging

besloten vennootschap (B.V.) naamloze vennootschap (N.V.) rechtspersoon naar buitenlands recht stichting coöperatieve vereniging 1 Mdel 4: Frmulier vr bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn. BIBOBVRAGENFORMULIER Bestemd vr de bestuurder/vennt/aandeelhuder in een: beslten venntschap (B.V.) naamlze venntschap (N.V.) rechtspersn

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 In deze release informatie van de definitieve release van de NT 2009 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen op functioneel niveau, ten opzichte

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG' DATUM: 16 nvember 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer datum uitspraak ~StichtjngZrggrep Pasana c.s. --------- --- ~ i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ rechter-cmmissaris,

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV) Mdel 2: frmulier vr vennt in een VOF f CV. n.a.v. nieuwe wet BIBOB 2013 Frmulier vr: vennt in VOF f CV BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (VOF) Cmmanditaire

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30 uur Pagina

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013 RAPPORT Stichting Present Walcheren Inzake: financieel verslag 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxemburg Generic Excel CDB Handleiding nvember 2013 www.gs1belu.rg The glbal language f business Deel III: He gegevens intrduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1 Inleiding In vergelijking

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB 2013 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma

Nadere informatie