aan de slag met alex plus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de slag met alex plus"

Transcriptie

1 hadleidig aa de slag met alex plus

2 INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist 10 Itradaygrafiek 12 Diepte va het boek 12 Time & Sales 13 Fudametele aalyse 13 Aalyse va opties 15 Portefeuille-overzicht 21 Rekeigoverzicht 22 Orderticket 22 Orderoverzicht 23 Coditioele order 24 Ordermadje 26 Nieuwsoverzicht 28 Nieuwsarchief 28 Geavaceerde mogelijkhede 29 3 Techische aalyse stadaard e TA-module 30 4 Werke met techische aalyse grafieke 32 Het koers- e lijtype va de TA-grafiek 32 De oderdele va de TA-grafiek 33 Zoome, pae e schale 34 De koersliiaal gebruike 36 De algemee istellige va de TA-grafiek wijzige 37 5 Werke met tekeobjecte 39 Nieuw tekeobject tekee 40 Bestaade tekeobjecte bewerke 40 6 Werke met idicatore 44 Nieuwe idicatore toevoege 44 Ee idicator selectere 50 Idicator(e) verwijdere 50 De eigeschappe va ee idicator veradere 51 De exacte idicatorwaarde weergeve 56 Idicatorparameters optimalisere 57 Tradigsimulatie 60 Techisch filter 65 7 De idelig va TA-grafieke opslaa 67 Idelig opslaa bij fods 67 Idelig opslaa als stadaard 67 Idelig als sjabloo opslaa/opee 68 Overige ideligfucties 69 8 Limietbewakig 70 Sigalerig met limietmoitor 70 Sigalerig met TA-grafiek 76 Plus BH

3 9 Poit-ad-Figure grafieke 79 De istellige va de Poit-ad-Figure grafiek wijzige 79 Overige fucties bij de Poit-ad-Figure grafiek 80 Plus BH

4 INLEIDING Voor u ligt de hadleidig Aa de slag met Alex Plus. Alex Plus is de slimme beleggersapplicatie waarop u zich kut aboere als u ee beleggigsrekeig bij Alex heeft. Met Alex Plus kut u zélf uw scherme idele e zelf bepale welke iformatie u ziet: realtime koerse, het laatste ieuws, uw portefeuille of misschie ekele grafieke? I deze hadleidig vidt u ee uitgebreide toelichtig op de fuctioaliteite va Alex Plus. U leest hoe u Alex Plus moet dowloade e hoe u moet ilogge. E u krijgt meer iformatie over het samestelle va uw eige schermidelig, het portefeuilleoverzicht e het orderticket. Tot slot late we u zie wat u allemaal kut doe met de techische aalyse tools va Alex Plus. TA-module Wilt u ook profitere va de zeer uitgebreide TA-module boveop de techische aalyse mogelijkhede waarmee Alex Plus stadaard is uitgerust? Sluit da voor 19,50 per maad ee aavulled aboemet af. I de tabel i hoofdstuk 3 ziet u precies over welke mogelijkhede u stadaard beschikt e welke extra tools u krijgt als u de TA-module afeemt. Heeft u gee aboemet op de TA-module? Da zij de meu-items i Alex Plus die oderdeel zij va de TA-module, lichtgrijs gekleurd. Dat beteket dat u gee toegag heeft tot deze meu-items. Helpfuctie Veel va de iformatie i deze hadleidig vidt u ook i de uitgebreide Helpfuctie va Alex Plus. U roept de helpfuctie op met de fuctietoets F1 of via het meu Help. Nog vrage? Heeft u vrage, eemt u da cotact op met de servicedesk. De servicedesk is dagelijks bereikbaar va 8.00 tot uur via telefooummer Uiteraard kut u ook ee sture aar Veel succes! Alex Vermogesbak Barbara Strozzilaa HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam Servicedesk Fax Iteret Mobiel iteret https://mobiel.alex.l Plus BH

5 1 ALEX PLUS INSTALLEREN EN INLOGGEN 1.1 Dowloade e istallere va Alex Plus Zodra u het aboemet op Alex Plus heeft geactiveerd kut u de applicatie istallere. Op de pagia Alex Plus oder Mij Alex ziet u ee lik staa om Alex Plus te dow loade. Klik op de lik, zodat oderstaad scherm verschijt: Klik op Uitvoere. De software wordt u gedowload. U ziet oderstaad scherm: Updates va Alex Plus Met eige regelmaat zulle er ieuwe fuctioaliteite aa de applicatie worde toegevoegd. Om gebruik te kue make va deze ieuwe fuctioaliteite zult u de Alex Plus-updates moete istallere. Bij het opstarte va Alex Plus wordt automatisch gecotroleerd of er updates beschikbaar zij. Is dat het geval, da krijgt u duidelijke istructies over de wijze waarop u de ieuwe updates kut istallere. Hierdoor bet u erva verzekerd dat u altijd met de laatste versie va Alex Plus werkt. Plus BH

6 Nadat het dowloade is voltooid, verschijt oderstaad scherm: Klik op Uitvoere of Ru zodat het volgede scherm verschijt. Klik op de butto Istalleer. Zodra het istallere gereed is, verschijt het volgede scherm. Klik op Afsluite om de istallatieprocedure te beëidige e Alex Plus op te starte. Systeemeise Alex Plus is ee krachtige applicatie. Er worde daarom hoge eise gesteld aa uw computer e uw iteretverbidig. Om goed gebruik te kue make va de applicatie moet u beschikke over ee pc met te miste ee PetiumII 1GHz-processor, ee iter geheuge va 256 Mb e 500 Mb beschikbare ruimte op de harde schijf. Op uw pc moet het besturigssysteem Widows 2000 met Servicepack4 of Widows XP met Servicepack1 zij geïstalleerd. Lagere versies va Widows (zoals Widows 98 of Widows ME) worde iet odersteud. Daaraast heeft u ee selle iteretverbidig odig, te miste ee ISDN-verbidig, maar ee breedbadverbidig (kabel of ADSL) wordt sterk aabevole. I het startmeu va Widows is oder Programma s ee ieuwe rubriek Alex aagemaakt. I deze rubriek staat het programma Alex Plus. Bovedie is er op uw bureaublad ee shortcut aagemaakt waarmee u Alex Plus voortaa kut opstarte. Plus BH

7 1.2 Ilogge Dubbelklik op de shortcut va Alex Plus op uw bureaublad om de applicatie op te starte. U kut de applicatie ook opee via Programma s i het startmeu va Widows. Als u Alex Plus heeft opgestart, verschijt oderstaad ilogscherm. Hier vidt u ook de belagrijkste berichte va Alex. U kut het bericht leze door erop te dubbelklikke. Voer uw gebruikersaam e wachtwoord i e klik op Ilogge. Uw gebruikersaam e wachtwoord voor Alex Plus zij gelijk aa de gebruikersaam e het wachtwoord voor Nadat Alex uw gegeves heeft gecotroleerd, wordt uw hadelssessie met Alex Plus gestart e uw schermidelig gelade. Houdt u er rekeig mee dat u slechts op éé computer tegelijk kut zij igelogd. Zodra u ilogt via Alex Plus worde evetuele adere opestaade sessies op adere pc s verbroke. Heeft u meerdere belegigsrekeige iclusief ee aboemet op Alex Plus, da kut u de applicatie wel meerdere kere tegelijkertijd op dezelfde pc gebruike. U hoeft dus iet uit te logge e opieuw op de adere rekeig i te logge. Plus BH

8 2 ALEX PLUS IN VOGELVLUCHT 2.1 Stadaard schermidelig Alex heeft voor u ee stadaard schermidelig gemaakt die u te zie krijgt als u de eerste keer ilogt op Alex Plus. I de stadaard schermidelig va Alex Plus vidt u oder meer ee koerslijst met alle aadele uit de AEX-idex, ee itradaygrafiek va de AEX, het ieuwsoverzicht e ee koerslijst met de belagrijkste iteratioale idices. Om optimaal gebruik te kue make va Alex Plus kut u twee beeldscherme op uw pc aasluite. Deze twee beeldscherme fuctioere da als het ware als éé groot beeldscherm. Daardoor bet u i staat om veel meer iformatie op ee overzichtelijke maier op uw werkblad te plaatse. Uw pc moet hiervoor uitgerust zij met ee dual display videokaart. Niet iederee heeft de beschikkig over ee pc met twee beeldscherme. Als u slechts éé moitor op uw pc heeft aageslote, is uw scherm al sel te klei om alle relevate iformatie op het scherm te zette. Daarom biedt Alex u de mogelijkheid om meerdere werkblade aa te make. Stadaard heeft Alex twee werkblade aagemaakt: Alex e Mij werkblad. Met uw rechtermuiskop maakt u echter et zoveel werkblade aa als u wilt. U kut liksoder i het scherm met éé muisklik wissele tusse de verschillede werkblade. De opbouw va uw scherm kut u helemaal aar eige wese idele. Op die maier zet u alle iformatie die voor ú relevat is op ee overzichtelijke maier op éé scherm e kut u zich volledig cocetrere op de markt. I de volgede stappe late wij u zie hoe u uw eige schermidelig samestelt Hoe stel ik mij eige schermidelig same? Bij het samestelle va ee eige schermidelig kut u kieze uit ee scala aa fuctioaliteite. Deze fuctioaliteite vidt u i de meubalk. Sla uw schermidelig op door aar het meu-item Bestad te gaa e vervolges op Opslaa als te klikke. Uw ieuwe schermidelig opet u door aar het meu-item Bestad te gaa e vervolges op Opee te klikke. Wijzigige i de schermidelig worde ook automatisch opgeslage bij het afsluite va Alex Plus. De volgede keer dat u Alex Plus opstart, wordt deze schermidelig automatisch gelade Sjabloe make Door sjabloe te make, kut u verschillede vesters aa elkaar koppele. U kut bijvoorbeeld ee sjabloo make va de itradaygrafiek, de diepte va het boek e ee TA-grafiek. Als u vervolges ee bepaald fods aar ee va deze vesters sleept, da ziet u direct i alle vesters de gegeves va het geselecteerde fods. Plus BH

9 Maak ee schermidelig met de vesters die u aa elkaar wilt koppele. Klik op het icoo rechtsbove i ee vester e selecteer het tabblad Sjabloe. Zet ee vikje voor de vesters die u aa elkaar wilt koppele. 2.2 Koerse Oder het meu Koerse vidt u koerslijste va de verschillede beurze e bepaalde fodstype. U kut zo heel eevoudig de koersiformatie va het door u geweste fods vide. U vidt bijvoorbeeld koers lijste va de AEX-idex e ee overzicht va alle fodse i de NASDAQ100. Wilt u de koersiformatie va ee aatal staatsobligaties bekijke? Da klikt u op obligaties e staatsobligaties e u ziet i ee overzicht de koerse va alle staatsobligaties bij elkaar. Zo kut u ook heel eevoudig de koersiformatie va trackers, warrats e de verschillede soorte turbo s e speeders opvrage. I oderstaad hoofdstuk gebruike wij het koerseoverzicht va de AEX-idex als voorbeeld Koerse AEX I het koersoverzicht va de AEX-fodse ziet u de AEX-idex zelf e alle aadele die deel uitmake va de idex. Alle koersupdates worde streamig doorgegeve. De koers licht groe op als de laatste koers hoger is da de vorige koerstick. Is de laatste koers lager da de vorige koerstick, da licht deze rood op. Bij gelijke koerse licht het blauw op. Pas, als u dat wilt, deze kleure aa via het meu Extra oder het kopje Istellige. Pas de vestergrootte met uw muis aa e sleep het vester aar de geweste positie op uw werkblad. U kut ook aageve welke kolomme u i de koerslijst wilt zie, i welke volgorde de kolomme moete staa e i welk lettertype e lettergrootte. Plus BH

10 Klik op het icoo rechtsbove i het scherm om uw koerslijst aar eige izicht i te dele. U krijgt da oderstaad cofiguratiescherm te zie. Wijzig, als u dat wilt, i het tabblad Algemee de aamgevig va het betreffede vester. Vik i het tabblad Kolomme aa welke kolomme getood moete worde e wijzig evetueel het lettertype e de lettergrootte. Wijzig i de koerslijst de volgorde va de kolomme door de betreffede kolomheader aa te klikke e te slepe aar de geweste positie (drag-ad-drop). Op deze maier stelt u ee koersoverzicht same dat precies aa uw wese voldoet. De adere koers lijste stelt u op dezelfde wijze same als de koerslijst va de AEX-fodse. 2.3 Nieuwe watchlist Naast de stadaard koerslijste biedt Alex Plus u ook de mogelijkheid om met ee watchlist zelf de samestellig va ee koerslijst te bepale. Ga aar het meu Koerse e kies vervolges het item Watchlist om ee watchlist aa te make. Er wordt ee lege watchlist voor u geoped waari u uw eige fodse kut zette. U kut ee obeperkt aatal watchlists aamake e i elke watchlist kut u et zoveel fodse opeme als u wilt Hoe voeg ik ee fods toe aa de watchlist? Voeg ee fods aa uw watchlist toe door op de butto te klikke. I het veld Selectie selecteert u ee verzamelig fodse. I het veld Fods worde de gevode fodse getood. Vul i het veld Filter evetueel (ee gedeelte va) de aam i waarop u wilt zoeke. Plus BH

11 Als u het geweste fods heeft geselecteerd, klikt u op OK of u dubbelklikt op het fods. Het fods staat u i uw watchlist. U voegt ook heel eevoudig vauit ee koerslijst of uw portefeuille ee fods aa uw watchlist toe door het betreffede fods aa te klikke e het aar uw watchlist te slepe (drag-ad-drop). Drag-ad-drop Overal i de applicatie kut u gebruik make va het drag-ad-drop mechaisme. Gebruik uw likermuiskop om ee fods te selectere. Als u de muiskop igedrukt houdt e u sleept het fods aar ee koersgrafiek, da wordt de koersgrafiek va het betreffede fods getood. Het drag-ad-drop mechaisme werkt ook bij het orderticket, de diepte va het boek grafiek, de watchlist, de techische aalyse grafieke, het ieuwsarchief e de limietmoitor. Plus BH

12 2.4 Itradaygrafiek Selecteer ee fods, bijvoorbeeld i ee koerslijst, e klik vervolges op de rechtermuiskop. Er verschijt da ee selmeu: Klik op de fuctie Itraday grafiek om de grafiek te opee. Het opvrage va ee grafiek met historische koerse gaat op ee vergelijkbare wijze, allee kiest u da voor de fuctie Koershistorie grafiek i het selmeu. 2.5 Diepte va het boek Alex Plus biedt u de mogelijkheid om de diepte va het boek op ee grafische maier te presetere. Op die maier ziet u i éé oogopslag hoe de verhoudig tusse vraag e aabod is. I oderstaad voorbeeld ziet u bijvoorbeeld dat er relatief veel aabod bove de markt hagt e dat er maar weiig vraag is. De verticale lij i de grafiek geeft de laatste koers weer (i dit voorbeeld 15,16). Op de horizotale as staa de koerse, op de verticale as staa de volumes uit het boek. Via het meu Extra Istellige Grafieke past u heel eevoudig de weergave va de diepte va het boek aa uw eige wese aa. Vraag de diepte va het boek grafiek op door ee fods te selectere e klik via de rechtermuiskop op Grafieke Diepte va het boek grafiek Plus BH

13 Wilt u de diepte va het boek i ee apart vester bekijke, selecteer da ee fods e klik via de rechter - muiskop op Diepte va het boek. De diepte va het boek wordt ook automatisch weergegeve i het orderticket. De diepte va het boek is allee beschikbaar voor fodse die geoteerd staa aa de Euroext beurze. 2.6 Time & Sales Via Time & Sales kut u i éé oogopslag alle trades i ee bepaald fods bekijke. U ziet precies het tijdstip, het aatal stukke e de prijs waarop gehadeld is. Selecteer ee fods, bijvoorbeeld i ee koerslijst, e klik vervolges met de rechtermuiskop op Time & Sales. 2.7 Fudametele aalyse Oderbouwt u uw beslissige op basis va fudametele aalyse? Met Alex Plus kut u zelf, heel ee voudig ee ischattig make va de waarde e waarde-otwikkelig va ee aadeel. Fudame tele aalyse is beschikbaar voor alle fodse aa Euroext Amsterdam e de belagrijkste fodse aa de buiteladse beurze waari u via Alex kut hadele. De fudametele gegeves kut u bekijke door ee fods te selectere e via de rechtermuiskop de fuctie Fudametele aalyse aa te klikke. Plus BH

14 Het vester fudametele aalyse bestaat uit drie tabblade. Bedrijfsifo I het tabblad Bedrijfsifo vidt u ee korte omschrijvig va het fods dat u heeft geselecteerd. U vidt oder adere iformatie over de keractiviteit va het bedrijf e het geografisch gebied waari het bedrijf actief is. Teslotte geeft het cosesusoordeel aa wat het gemiddelde oordeel va aaliste over het betreffede fods is. Sectoriformatie Oder het tabblad Sectoriformatie vidt u ee korte omschrijvig va de sector waari het door u gese lecteerde fods valt. I het sectorprofiel wordt kort omschreve welke soort bedrijve i de betreffede sector valle. I de tabel kut u alle bedrijve die i dezelfde sector valle als het door u geselecteerde fods met elkaar vergelijke. Op deze maier kut u heel eevoudig de algehele performace va ee sector bepale. Plus BH

15 Kergetalle I dit tabblad vidt u verschillede bedrijfsecoomische waardes e verhoudige, schattige va de wist e het divided per aadeel e vergelijkige met het sector- e marktgemiddelde. I de helpfuctie va Alex Plus vidt u ee beschrijvig va alle begrippe. Hieroder alvast ee bekopte uitleg va de belagrijkste kergetalle. De wist per aadeel is gebaseerd op de wist a belastig e a aftrek va preferet divided gedeeld door het aatal uitstaade aadele. De koers/wistverhoudig wordt bereked door de laatste slotkoers va ee fods te dele door de wist per aadeel. Dit getal geeft aa hoeveel keer de wist per aadeel beleggers bereid zij te betale om i het bezit va dat aadeel te kome. Het divided per aadeel geeft aa wat het totale bedrag aa divided is dat over het afgelope boekjaar per aadeel is uitgekeerd. Dit wordt bereked door het dividedbedrag voor dividedbelastig te dele door het aatal uitstaade aadele. Het totale dividedbedrag ka i meerdere dele zij uitgekeerd. Het dividedredemet is het uitgekeerde divided uitgedrukt i ee percetage va de koers va het aadeel. Het wordt bereked door het divided per aadeel te dele door de laatste slotkoers. De omzet per aadeel is gebaseerd op de omzet va het bedrijf gedeeld door het aatal uitstaade aa dele. Het koersredemet geeft aa wat de waardestijgig va het aadeel is i verhoudig tot de koers va 52 weke gelede e wordt als volgt bereked: Koersredemet = (laatste slotkoers -/- slotkoers 52 weke gelede) / slotkoers 52 weke gelede. 2.8 Aalyse va opties Alex Plus biedt ee aatal fuctioaliteite voor de aalyse va opties. De Optiewijzer: voor het late uitrekee va ee optiestrategie op basis va uw koersverwachtig. Optie grieke: hiermee ziet u va elke optieserie wat de waardes zij va de Grieke. Dit zij belagrijke ratio s voor de waarderig va opties. Payoff aalyse: met deze module kut u zelf ee optiestrategie bouwe e zie wat op expiratie het resultaat is bij verschillede koersuitkomste. Plus BH

16 2.8.1 Optiewijzer Met de Optiewijzer kut u op basis va uw eige koersverwachtig e criteria late berekee met welke optiestrategie u het hoogste redemet behaalt. U voert ekele gegeves i e de Optiewijzer reket gelijk duizede mogelijke optiestrategieë door. Bie ee paar secode krijgt u zo de optiestrategie met het hoogst verwachte redemet. De Optiewijzer bereket het optimale resultaat op basis va realtime koerse e parameters (verwacht divided, volatiliteit, rete) die cotiu door professioals worde bijgehoude. Zo komt het tot de meest auwkeurige schattig va uw resultaat op de eiddatum, voor ee bepaalde koersverwachtig. U kut allee gebruik make va de Optiewijzer als u de hadelsistellig Optiewijzer heeft geactiveerd. Voor meer iformatie gaat u op de klatesite aar Istellige oder het kopje Mij Alex. Als u de hadelsistellig Optiewijzer heeft geactiveerd e Alex Plus opieuw opstart, kut u direct gebruik make va deze fuctioaliteit. Waeer u gebruik wilt make va de Optiewijzer gaat u i het meu aar Aalyse e kiest voor Optiewijzer. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werkt de Optiewijzer? Kies het fods waar u ee optiestrategie voor wilt uitrekee. Geef uw koersverwachtig op voor dit fods. Geef de datum op waarvoor uw koersverwachtig geldt. Vervolges geeft u aa wat het maximale bedrag is dat u i deze optiestrategie wilt ivestere. Optioeel kut u aageve wat uw maximale verlies mag zij (met 95% betrouwbaarheid). Als u dit veld iet veradert is uw maximale verlies gelijk aa uw ivesterig. De Optiewijzer biedt ook de mogelijkheid ee aatal aavullede selectiecriteria op te geve. Zo kut u bepale welke strategieë de Optiewijzer moet doorrekee. Dit doet u door de geweste strategieë aa of uit te vike. Daaraast kut u ee selectie make va optieseries op basis va hu looptijd. Deze aavullede criteria kut u opgeve via de butto Istellige, rechtsbove i het hoofdscherm va de Optiewijzer. Plus BH

17 Waeer u alle geweste velde heeft igevoerd klikt u op de butto Doorrekee. De Optiewijzer maakt da ee selectie va strategieë die voldoe aa uw criteria. Vervolges zoekt de Optiewijzer beschikbare optieseries. Optimale optiestrategie Na het doorrekee va alle strategieë, worde uiteidelijk maximaal vijf optiestrategieë getood. Deze zij aa de likerkat va uw scherm va bove aar oder geragschikt op basis va het verwachte redemet. Elke strategie bestaat weer uit maximaal 5 versies, die uit verschillede optieseries gevormd worde. De strategie met het hoogst verwachte redemet is stadaard voorgeselecteerd. Hierva ziet u de payoff grafiek e ee schattig va: Het verwachte resultaat Redemet i % Maximaal verlies (met 95% betrouwbaarheid) Daaraast ziet u wat uw totale ivesterig is om deze strategie aa te schaffe. Ee egatief getal beteket dat u bij opeig va de positie geld otvagt. Let op: Het maximale verlies is bie ee 95%-iterval vastgesteld rod de huidige koers va de oderliggede waarde. Dit geeft bie de statistiek ee betrouwbare schattig va het risico dat u loopt met ee bepaalde strategie. Het betreft echter ee schattig e geeft u gee garatie dat het verlies iet groter uit ka valle. Plus BH

18 Payoff grafiek De grafiek die u bij elke optiestrategie krijgt te zie is ee zogeaamde payoff grafiek. I de grafiek ziet u voor elke koersverwachtig het verwachte resultaat op de door u aagegeve datum. Op de horizotale as staat de koers va de oderliggede waarde e op de verticale as het resultaat va de optiestrategie. Waar de grafiek ee groe vlak toot is sprake va ee positief resultaat. Bij ee rood vlak ket de optiestrategie ee egatief resultaat. U kut uit de grafiek precies afleze welk resultaat hoort bij welke koersverwachtig. I de berekeig va het resultaat is meegeome wat u aa premie heeft betaald of otvage e ee beaderig va de trasactiekoste voor het opee va de positie. Het put waar de lij kruist met de horizotale as is het break-eve poit va de strategie. De verticale lij i de grafiek geeft uw koersverwachtig va de oderliggede waarde aa e ee tweede horizotale due zwarte lij laat zie wat het resultaat is bij expiratie va de optie(s). Opgeve order Waeer u ee strategie wilt aaschaffe kut u de (combiatie)order direct plaatse. U klikt op de butto order ilegge. U krijgt ee volledig igevuld orderticket. U geeft akkoord om de order defiitief te plaatse De Optie Grieke Alex Plus geeft u ee overzicht va de Grieke voor elke optieserie. De Grieke zij ratio s, die worde aagegeve met de Griekse letters Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. Met deze ratio s mete optiehade lare de gevoeligheid va ee optieserie, voor factore die va ivloed zij op de optieprijs. De prijs va ee optie wordt o.a. bepaald door: Koers va de oderliggede waarde Beweeglijkheid of volatility va de oderliggede waarde Resterede looptijd va de optie Retevoet Elke Griek correspodeert met ee va deze factore. I de optiehadel spele dit soort ratio s ee belagrijke rol bij de bepalig va het risico va opties. Daaraast is het mogelijk om met behulp va deze ratio s de risico s va ee portefeuille af te dekke. Plus BH

19 U vidt de Optie Grieke via het meu Aalyse. Met de rechtermuiskop kiest u vervolges voor Optie Grieke. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werke de Optie Grieke? Kies ee fods waar u optieseries voor wilt selectere. U selecteert vervolges welke optieseries u i het overzicht wilt zie. Daarbij kut u kieze voor Meest actieve series e Alle series. Bij Grieke kut u ee keuze make voor de Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho of Implied Volatility. De waardes va de gekoze Griek worde i ee grafiek afgezet tege verschillede optieseries i ee bepaalde expiratiemaad. De grafiek geeft stadaard de waardes aa voor zowel de calls als puts i ee bepaalde expiratiemaad. U kut ook kieze voor allee calls of puts. Bij Expiratiedatum kiest u de expiratiedatum va de optieseries (allee voor optieseries die bie ee jaar expirere). Deze keuze heeft allee betrekkig op de optieseries voor de grafiek. Uitleg kolomme Optie Grieke Hieroder vidt u ee bekopte uitleg va de Optie Grieke. Ee uitgebreide uitleg met voorbeelde vidt u i de helpfuctie va Alex Plus. De Rho geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee veraderig va de retestad. De Theta geeft de hoeveelheid waarde aa die i de optiepremie wegvloeit met het voortschrijde va de tijd. De Vega geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee veraderig va de volatiliteit De Gamma geeft aa hoe de Delta zich zal otwikkele bij ee koersveraderig va de oderliggede waarde. De Delta geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee koersveraderig va de oderliggede waarde. De Implied Volatility geeft de beweeglijkheid va de oderliggede waarde die i ee optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als stadaarddeviatie, i procete va de koers. Plus BH

20 2.8.3 Payoff aalyse Met behulp va de Payoff aalyse kut u zelf ee optiestrategie samestelle e grafisch zie wat het resultaat is op expiratie bij verschillede koersuitkomste. De optiestrategie ka bestaa uit de oderliggede waarde (aadele) e uit ee of meerdere optieseries met dezelfde expiratiedatum. U vidt de Payoff aalyse via het meu Aalyse. Met de rechtermuiskop kiest u vervolges voor Payoff aalyse. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werkt de payoff aalyse? Kies ee fods waar u ee optiestrategie voor wilt samestelle. Bij Optieserie geeft u aa op welke expiratiedatum de optieseries aflope I de kolom Fods kut u ee keuze make uit welke optieseries de strategie gevormd moet worde. Dit doet u door te klikke op het vergrootglas aa het begi va de regel, vervolges selecteert u ee optieserie. Na selectie va de serie ziet u dat deze i het overzicht is opgeome. Bij aadeleopties staat de oderliggede waarde (aadele) va het fods op de boveste regel. Het aatal staat stadaard op 0 waardoor de aadele iet automatisch zij opgeome i de optiestrategie. Bij de geselecteerde optieseries staat het aatal stadaard op 1. Beide getalle kut i de kolom Aatal aapasse. U kut de geselecteerde series ook aa- of uitvike. U ziet da gelijk wat het effect is op de Payoff grafiek. I de kolom Aatal kut u aageve uit hoeveel cotracte (aadele) elk deel va de strategie moet bestaa. Daaraast bepaalt u hier voor elke optieserie of het gaat om ee log- of shortpositie. I de kolom Prijssoort kut u kieze voor bied/laat of eige prijs. Kiest u voor bied/laat, da wordt er voor de aaschaf va de optiestrategie gereked met de actuele bied- e laatkoerse. Waeer u kiest voor aaschafprijs, da kut u i de kolom Aaschafprijs zelf bepale tege welke koers u de optie series/aadele koopt of verkoopt(schrijve). I de kolom Aaschafprijs bepaalt u tege welke koers u ee bepaalde optieserie/aadeel koopt of verkoopt (schrijve). Plus BH

21 Grafiek De grafiek die u bij elke optiestrategie krijgt te zie is ee zogeaamde payoff grafiek. I de grafiek ziet u voor elke koersuitkomst het verwachte resultaat op de expiratiedatum. Op de horizotale as staat de koers va de oderliggede waarde e op de verticale as het resultaat va de optiestrategie. Waar de grafiek ee groe vlak toot is sprake va ee positief resultaat. Bij ee rood vlak ket de optiestrategie ee egatief resultaat. U kut uit de grafiek precies afleze welk resultaat hoort bij welke koersuitkomst. 2.9 Portefeuille-overzicht I het meu Rekeig oder het item Portefeuille-overzicht vidt u uw portefeuille-overzicht. Rechtsbove i het scherm ziet u het icoo. Voeg met het icoo bijvoorbeeld de kolomme Historische aakoopkoers e Ogerealiseerde resultaat aa uw portefeuille-overzicht toe. U kut de kolomme ook weer uit uw portefeuille-overzicht verwijdere. De fiaciële positie va uw portefeuille wordt cotiu realtime bereked op basis va streamig koerse. Als de samestellig va uw portefeuille wijzigt, bijvoorbeeld als er ee order is uitgevoerd, worde deze wijzigige direct i uw portefeuille verwerkt zoder dat u steeds op bijwerke hoeft te klikke. Ook uw vrije bestedigsruimte wordt opieuw bereked als er ee mutatie is i de samestellig va uw portefeuille. Klik op het icoo om uw vrije bestedigsruimte tussetijds te berekee. Wilt u wete hoe ee bepaalde positie i uw portefeuille is opgebouwd? Selecteer da ee positie i uw portefeuilleoverzicht e klik via de rechtermuiskop op Positie-opbouw. U ziet da precies welke trasacties u heeft gedaa i het betreffede fods. Plus BH

22 Alle details va ee bepaalde trasactie kut u vervolges zie door dubbel te klikke op ee tras actieregel Rekeigoverzicht I het meu Rekeig oder het item Rekeigoverzicht vidt u alle relevate gegeves va uw euro- e dollarrekeig. U ziet i éé oogopslag welke trasacties u de afgelope maad heeft gedaa. Selecteer liksbove welke trasacties u wilt bekijke. U kut kieze voor alle trasacties i ee bepaalde periode, bepaalde trasactieummers of alle trasacties i ee bepaald fods. Als u vervolges dubbelklikt op ee trasactieregel, ziet u de gedetailleerde gegeves va die specifieke trasactie Orderticket Selecteer ee fods e klik op de rechtermuiskop om het meu waarmee u het orderticket opet, op te roepe. Het orderticket wordt ook geoped als u dubbelklikt op ee fods. Plus BH

23 Het orderticket is verdeeld i verschillede tabblade: Tabblad Effecte Via dit tabblad plaatst u aa- e verkooporders va aadele. Liksbove ziet u de vraag e het aabod i de diepte va het boek. Bij elke regel staat aagegeve uit hoeveel verschillede orders de betreffede regel uit het orderboek is opgebouwd. U ziet bijvoorbeeld dat er vijf kopers zij op ee prijs va 32,73 voor i totaal stuks. Liksoder ziet u ee overzicht va de meest recete trasacties die op de beurs i dat fods hebbe plaatsgevode. Rechtsbove ziet u de relevate koersiformatie va het fods. Rechtsoder i het orderticket kut u uw order opgeve. U kut het orderaatal opgeve door met het toetsebord het geweste aatal i te voere, maar u kut ook ee orderaatal selectere uit het lijstje met veelgebruikte orderaatalle. Bij het opee va ee orderticket wordt het aatal-veld automatisch gevuld met het stadaard aatal dat u zelf kut istelle. Het limietveld wordt stadaard gevuld met de laatste koers. Wilt u ee adere limiet aa uw order mee geve, klik da de geweste prijs aa. Als u, waar da ook i het orderticket, ee koers aaklikt, da wordt het limietveld gevuld met die prijs. Tabblad Opties Hier kut u orders plaatse voor call- of putopties. Liksbove staat de aam va het fods e kut u evetueel ee ader fods kieze. Daaroder kiest u het type optie (call of put), de maad e het jaar e ee bepaalde uitoefeprijs. Wilt u i éé oogopslag zie welke optieseries er voor ee bepaald fods zij, klik da op de butto. Rechtsbove ziet u de bijbehorede koersiformatie va de door u geselecteerde optieserie e rechts oder i het orderticket plaatst u uw order. Tabblad Combiatieorder Via dit tabblad plaatst u ee combiatieorder voor opties. Liksbove staat de aam va het fods e kut u evetueel ee ader fods kieze. Daaroder kut u beide optieseries ivoere. Vervolges verschijt rechts de bijbehorede koersiformatie. Liksoder kut u ook beide type optieseries selectere of allee de maad, het jaar of de uitoefeprijs va de geselecteerde serie(s) wijzige Orderoverzicht Het orderoverzicht vidt u oder het meu Rekeig. I het orderoverzicht wordt de status weergegeve va al uw orders. Statuswijzigige worde streamig e realtime weergegeve. Om het statusverloop va uw order te bekijke, selecteert u de order i het orderoverzicht e klikt u vervolges via de rechtermuiskop op Orderiformatie. U ziet precies waeer e op welk tijdstip u de order heeft geplaatst e waeer deze is uitgevoerd. Wilt u ee order aulere, da klikt u op het kruisje dat voor de betreffede order staat. Plus BH

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Handleiding Binck Trader

Handleiding Binck Trader Handleiding Binck Trader 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck Trader...3 1.2 Eerste introductie...3 2 Vensters en templates...4 2.1 Werkvensters...4 2.2 Werkvensters wijzigen...5 2.3 Templates...5

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie