Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014"

Transcriptie

1 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l Pagia 1 va 10

2 diestverleig bij Zadkie: Algemee Pagia 2 va 10 Algemee Eigeschappe Equête Nummer Naam ENQ diestverleig bij Zadkie Istellig Zadkie Uit Zadkie Datum Gemaakt Datum Start Datum Eide Filter Vergelijk locatie: Marcoistraat Istellig, Zadkie (25LP) Groepe 5 Populatie 3 Respodete 118 Equêtes Compleet 113 ROCspiegel.l Pagia 2 va 10

3 diestverleig bij Zadkie: Leeswijzer Pagia 3 va 10 Leeswijzer Weergave Items Vraag Nummer Stadaard Deviatie Aatal Istellig Totaal Gemiddelde Score 1. Het rapport is helder. (N=200) 5p: oees - ees Vraag Tekst Gemiddelde Score Omschrijvig Schaal Stadaard Deviatie Score Istellig Totaal Aatal Atwoorde Weergave Kemerke Vraag Nummer Aatal Istellig Totaal Score 1. Bet u ma of vrouw? (N=500) Ma Vraag Tekst Vrouw Optie tekst Score Istellig Totaal Percetage Aatal per Optie Totaal Aatal ROCspiegel.l Pagia 3 va 10

4 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 4 va 10 Vrage 1. Kies hieroder de locatie waar je werkzaam bet. Werk je op meerdere locaties, kies da de hoofdlocatie (N=793) - 3e Katedrechtse Hfd Adm. De Ruyterstraat Schiedam Bethemstraat - Teiligerstraat Brede Hilledijk Campus Hoogvliet Dakotaweg Drutestraat Eikelaa Spijkeisse Frakedaal RDM campus Hoefstmidstraat Hoogvliet Hurthstraat Spijkeisse Ja Ligthartstraat Marcoistraat Marte Meesweg Mezehof Motessoriweg Mr. Kesperstraat Schoohove Nikkelstraat Posthumalaa Pris Alexaderlaa Pris Costatijweg Rigerstraat Schiedam Sportlaa Spijkeisse St Liduiastraat Schiedam iet i de lijst 0 0 ROCspiegel.l Pagia 4 va 10

5 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 5 va Is het schoo i e om jouw locatie? (N=792) 5p: Niet - Zeker Voel je je veilig op jouw locatie? (N=790) 5p: Niet - Zeker Hoe vid je de sfeer op jouw locatie? (N=788) 5p: Slecht - Goed Vid je de medewerkers va de receptie/balie va jouw locatie gastvrij? (N=664) 5p: Niet - Zeker Heb je i de laatste drie maade ee beroep gedaa op ee cociërge? (N=757) Ja Nee Be je tevrede over de klatvriedelijkheid tijdes het cotact met de cociërge? (N=622) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig door de cociërge? (N=621) 5p: Otevrede - Tevrede Zij de cociërges op jouw locatie over het algemee goed/slecht bereikbaar? (N=619) 5p: Slecht - Goed Wat vid je va de telefoische bereikbaarheid va de locaties e collega's? (N=777) 5pt. Slecht - Goed ROCspiegel.l Pagia 5 va 10

6 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 6 va Be je tevrede over de ICT-voorzieige (computers, smartboards, wifi)? (N=775) 5p: Otevrede - Tevrede Heb je i de laatste 3 maade ee beroep gedaa op ee ICT-odersteuer va je locatie? (N=760) Ja Nee Be je tevrede over de klatvriedelijkheid tijdes het cotact met de ICT-odersteuer va de locatie? (N=578) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig door de ICT-odersteuer? (N=575) 5p: Otevrede - Tevrede Zij de ICT-odersteuers va jouw locatie over het algemee goed/slecht bereikbaar? (N=574) 5pt. Slecht - Goed Heb je i de laatste 3 maade cotact gehad met ee medewerker va de servicedesk ICT (via de mail of het cetrale ummer)? (N=743) Ja Nee Be je tevrede over de klatvriedelijkheid tijdes het cotact met de medewerker va de helpdesk ICT (N=530) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig door de medewerker va de helpdesk ICT? (N=529) 5p: Otevrede - Tevrede ROCspiegel.l Pagia 6 va 10

7 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 7 va Heb je i de laatste 3 maade cotact gehad met ee HRM-cosulet? (N=743) Ja Nee Be je tevrede over de klatvriedeljkheid tijdes het cotact met de HRM-cosulet? (N=343) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig door de HRM-cosulet? (N=343) 5p: Otevrede - Tevrede Lees je de algemee Zadkie-ieuwsbrief? (N=766) 5P: Nooit, soms wel, soms iet, Altijd Be je tevrede over de algemee Zadkie-ieuwsbrief? (N=766) 5p: Otevrede - Tevrede Lees je de ieuwsberichte op mij.zakie.l? (N=766) 5p: Nooit - Altijd Bezoek je de jaaropeig? (N=766) P: Nooit/Soms-Altijd Be je tevrede over de jaaropeig? (N=594) 5p: Otevrede - Tevrede Maak je oderdeel uit va ee oderwijsteam? (N=766) Ja Nee ROCspiegel.l Pagia 7 va 10

8 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 8 va Zij de roosterwijzigige voor de volgede week op tijd beked? (N=449) 5p: Nooit - Altijd Zij de roosterwijzigige voor dezelfde dag op tijd bij je beked? (N=430) 5p: Nooit - Altijd Be je tevrede over de samewerkig met de roosteraars/plaers? (N=439) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de klatvriedelijkheid va de studeteadmiistratie? (N=415) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig va zake door de studeteadmiistratie? (N=412) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de klatvriedelijkheid va de Service Desk Odersteuig? (N=375) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de ihoudelijke afhadelig va zake door de Service Desk Oderwijs? (N=352) 5p: Otevrede - Tevrede Be je tevrede over de afhadelig va de verzuimregistratie door de Service Desk Odersteuig? (N=366) 5p: Otevrede - Tevrede Word je op tijd geïformeerd over de COE-examierige? (N=353) 5p: Nooit - Altijd ROCspiegel.l Pagia 8 va 10

9 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 9 va Zij er voldoede afame-momete voor de COE-examierige? (N=328) 5p: Weiig - Voldoede Be je tevrede over de afstemmig va de afamemomete met de reguliere oderwijsplaig? (N=356) 5p: Otevrede - Tevrede Wil je og iets kwijt aar aaleidig va deze equête, gebruik da de ruimte hieroder Laatste vraag. Ik be odersteuer. Het zou fij zij als er beter wordt schoogemaakt. B.v. oder de bureau's. Receptier/Balie moet mometeel beme door stagiaires Beveiligig. Echte receptie is bij de studeteadmiistratie... Temperatuur op Marcoistraat is veel te hoog. Door de warmte heb ik vaak hoofdpij e be ik welees misselijk. Toe er iemad had overgegeve weigerde hij te helpe. Bij facilitair lijkt me er alles aa te doe om maar iet i actie te hoeve kome. Aa helpe doe ze iet. jammer dat je iet zelf argumete ka aageve va dige die kue verbrtere. Ik heb verkeerd gedrukt. Ik maak wel oderdeel uit va ee oderwijsteam Ik vid de vrage vrij oppervlakkig. Bijvoorbeeld: over de ee cogierge be ik zeer tevrede, over de ader helemaal iet. Is moeilijk aa te geve waarom je op ee bepaalde maier beoordeeld. Ik werk bij het voormalig zadkie service cetrum/ studeteplei, maar wij ware afgelope augustus opgeheve. We valle u deels oder het oderwijs e deels zitte we verplicht i het schoolloopbaateam. bereikbaarheid school zeer matig ( ) computerprobleme opgelost krijge: ee crime e altijd ovriedelijke beaderig Ik be otevrede over het hrm omdat de vriedelijkheid vaak te wese overlaat. Ook ka ik a meerdere male aageve og steeds gee diesteformulier versture. Nee. Over ict: Op zich wel klatvriedelijk, maar het duurt sosms erg lag voordat ee vraag/opdracht uitgevoerd wordt. Voor het roostere va ee les rooster wordt er ovoldoede rekeig gehoude met rustmomete, volges artikel 5.4 va de Arbeidstijdewet. Meer da 5,5 ure arbeid per diest verricht, zij arbeid wordt oderbroke door ee pauze va te miste 30 miute, die ka worde gesplitst i pauzes va elk te miste 15 miute. Helaas komt het geregeld voor dat ik vroeg om 8 uur begit e pas om 15 uur of helemaal gee pauze(och koffiepauze och luchpauze om ee dag heb. De locatie Marcoistraat heeft als super groot adeel dat er ee zeer warm e droog klimaat heerst. Meer da 3 dage per week is de temperatuur bove de 25 grade. Dit is zeer slecht voor de leerprestaties va de studete e ook voor de werkbaarheid voor lerare. HRM blijkt eorme moeite te hebbe iets simpels als ee cotract, op tijd (dat beteked voor aavag va ee diestverbad) bij de betreffede persoo te hebbe. Hoe moeilijk is het om 1 A4-tje 2 maal te prite e te late odertekee? Het schoomake va het gebouw ka aar mij idee veel vaker. Tegewoordig zitte er stagiaires bij de balie bij biekomst. Veel va deze jogelui zij al kauwgum kauwed verdiept i hu mobiel. Dit behoeft volges mij toch wel de odige aadacht.??? ROCspiegel.l Pagia 9 va 10

10 diestverleig bij Zadkie: Vrage Pagia 10 va 10 Be pas i september begoe, dus weiig ervarig met vele dige. ict mogelijkhede belabberd, al diverse kere verbeterige beloofd, maar og iet waargemaakt. Schrijed dat op adere locaties zelfs smart boarde i kleie vergaderzale hage, terwijl wij met aftadse laptops, beamers e boxjes moete lope sjouwe door het hele gebouw. De lokale zoude beter schoogehoude kue worde, iet allee de vloere maar ook boveop schoomake. (Aarechte, wasbakke e computers) Het is erg stoffig. Ook zou het fij zij als het persoeel ee eige toilet zou hebbe. De toilette e de wasbakke zij vaak vies. De schoomakers zoude meer tijd moete krijge om schoo te make. ee Graag vaker schoomake va toilette, goede schoomaak va radiatore e sel aar ee locatie verhuize met ee goed klimaat. De equete heeft m.i teveel verschillede oderwerpe, die daardoor iet of te weiig diepgag hebbe Nee. ROCspiegel.l Pagia 10 va 10

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie