Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg"

Transcriptie

1 Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011

2 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee oordeel Over uzelf Algemee uitleg Deze rapportage beschrijft de resultate va de CQ-idex Kraamzorg Per vraag wordt getood wat de verdelig is over de gegeve atwoordcategorieë. Dit wordt weergegeve door middel va tabelle. I de tabel geeft de eerste kolom steeds de mogelijke atwoordcategorieë weer. I de tweede kolom wordt getood hoeveel respodete het desbetreffede atwoord hebbe gegeve (de ). De derde kolom geeft vervolges weer hoe dit aatal zich tot het totaal verhoudt (het ). Het ka zij dat opgetelde s door afrodig iet exact op 100% uitkome. Via Zichtbare Zorg vidt later i 2011 teves ee terugkoppelig plaats (Prestatie Idicatore hieri zij de resultate va de CQI Kraamzorg verwerkt). Deze resultate hebbe mogelijk statistische correctie odergaa om vergelijkig met adere zorgaabieders mogelijk te make. Daardoor ka het voorkome dat de i deze rapportage getoode getalle / s iets afwijke va de resultate die ZIZO terugkoppelt. Voor vrage over de resultate kut u maile met Carol Richel via Wij hope dat deze rapportage uw ee goed izicht geeft i de ervarige va uw cliëte met de door u geleverde zorg. Deelame e bevalmaad De CQ-idex Kraamzorg is afgeome tusse eid oktober 2010 e eid december Vrouwe die maximaal ee half jaar voor de meetperiode bevalle zij, werde beaderd voor oderzoek (met ee maximum va 500). Vrouwe joger da 18 e vrouwe die erstige problematiek hebbe ervare (eige gezodheid of die va het kid, teves overlijde) zij iet beaderd voor deelame aa dit oderzoek. Uiteidelijk hebbe respodete de vragelijst volledig igevuld (respos va 53%). De respodete zij i de volgede maade bevalle: Bevalmaad augustus % september % ok tober 4 1% De verdere opbouw va deze tabellerapportage volgt de opbouw va de vragelijst zoals de respodete deze hebbe igevuld. 1 Soms hebbe iet alle respodete elke vraag igevuld, vadaar dat i de tabelle het totaal lager ka zij da

3 DE INTAKE De vrage i deze vragelijst gaa over uw ervarige met de kraamzorg. De vrage 3 t/m 9 gaa specifiek over het voorbereided gesprek (itake) voor de bevallig. 3. Heeft u vóór de bevallig ee voorbereided gesprek gehad met iemad va de kraamzorgaabieder over de kraamzorg? Nee 1 0% Ja, er is iemad bij mij thuis geweest % Ja, tijdes ee groepsbijeekomst / groepsitake 0 0% Ja, er is telefoisch cotact geweest % 4. Bet u geïformeerd over wat u i huis moest hebbe voor de bevallig e daara? Nee 10 4% Ja % 5. Kreeg u iformatie va de kraamzorgaabieder over de dige die wel of juist iet bij de take va de kraamverzorgede hore? Nee 44 17% Ja % 6. Kreeg u iformatie over de bereikbaarheid va de kraamzorgaabieder? Nee 11 4% Ja % 7. Is met u besproke hoeveel ure kraamzorg u zou krijge? Nee 2 1% Ja % 8. Wat is er met u afgesproke tijdes het gesprek over het aatal ure kraamzorg dat u a de bevallig zou krijge? Mider da 49 uur 24 9% 49 uur % Meer da 49 uur 54 21% Weet ik iet 12 5% Totaal % Gemiddeld aatal ure Mider da 49, amelijk: 43 Meer da 49, amelijk: 57 2

4 9. Zij er met u schriftelijke afsprake gemaakt over de kraamzorg die u va de kraamzorgaabieder zou krijge? Nee, gee afsprake 25 9% Nee, allee modelige afsprake 39 15% Ja % ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE BEVALLING De vrage 10 t/m 16 gaa over uw ervarige met de kraamverzorgede tijdes de bevallig. 10. Waar bet u bevalle? Thuis % Ziekehuis % Kraamhotel / geboortecetrum 0 0% Aders 3 1% 11. Is er ee kraamverzorgede opgeroepe om bij de bevallig te assistere? Nee 11 9% Ja % Totaal % 12. Was de kraamverzorgede op tijd aawezig om te helpe bij de bevallig? (Meerdere atwoorde mogelijk) Nee, de bevallig gig te sel 33 31% Nee, de kraamverzorgede was te laat opgeroepe 5 5% Nee, de kraamverzorgede kwam te laat 6 6% Ja 70 65% 13. Was het ee probleem dat de kraamverzorgede iet op tijd was om te helpe bij de bevallig? Groot probleem 2 5% Klei probleem 5 13% Gee probleem 31 82% Totaal % 3

5 14. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgede voor de zorg tijdes de bevallig? Ee 0 beteket heel erg slecht. Ee 10 beteket uitsteked % % 9 of % Totaal % Gemiddelde: 8,4 ZORG VAN KRAAMVERZORGENDE TIJDENS DE KRAAMPERIODE Idie u thuis bet bevalle zij de vrage 15 t/m 17 iet op u va toepassig. Wij vrage u om door te gaa met vraag Was de kraamverzorgede sel aawezig adat u thuis kwam? Nee 8 5% Ja % Totaal % 16. Waarom was de kraamverzorgede iet sel aawezig adat u thuis kwam? (Meerdere atwoorde mogelijk) Het tijdstip va thuiskomst viel buite de werktijd va de kraamverzorgede 1 13% Er was op dat momet gee kraamverzorgede beschikbaar 1 13% De kraamzorgaabieder wist iet dat ik thuiskwam 0 0% Er was gee kraamzorg afgesproke 0 0% Er was afgesproke dat de kraamverzorgede later zou kome 3 38% Aders 3 38% 17. Was het ee probleem dat de kraamverzorgede iet sel aawezig was adat u thuis kwam? Groot probleem 1 13% Klei probleem 1 13% Gee probleem 6 75% Totaal 8 100% 18. Heeft u het aatal ure kraamzorg gekrege dat vooraf met u was besproke? Nee, mider 29 11% Nee, meer 92 35% Ja, precies zoals afgesproke % N.v.t., er was iets afgesproke 1 0% 4

6 19. Hoeveel ure kraamzorg heeft u gekrege? (de hulp tijdes de bevallig iet meerekee) Gemiddeld (=120) Miimum waarde Maximum waarde Spreidig 53 uur 3 uur 82 uur 15 uur 20. Wat was de rede dat u meer of mider ure kraamzorg heeft gehad? (Meerdere atwoorde mogelijk) Verblijf i het ziekehuis a de bevallig 36 30% Meerlig 1 1% Coditie baby 11 9% Coditie moeder 46 38% Probleme met voedig 40 33% Koste 1 1% Eige verzoek 9 7% Tekort aa kraamverzorgede 0 0% Aders 19 16% 21. Wat vidt u va het uiteidelijke aatal ure kraamzorg dat u heeft gehad? Te weiig 24 9% Net voldoede 47 18% Voldoede % Ruim voldoede 54 20% Te veel 2 1% 22. Had u tijdes de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgede? (de hulp tijdes de bevallig iet meerekee) Nee, 2 verschillede kraamverzorgede 74 28% Nee, meer da 2 verschillede kraamverzorgede 8 3% Ja % 23. Was het ee probleem dat u tijdes de kraamperiode twee of meer verschillede kraamverzorgede had? Groot probleem 4 5% Klei probleem 16 20% Gee probleem 62 76% Totaal % 5

7 24. Heeft u begeleidig va de kraamverzorgede() gekrege bij het geve va borstvoedig? Nee 3 1% Ja % Niet va toepassig 37 14% 25. Was de begeleidig bij het geve va borstvoedig voldoede? Nee 13 6% Ja % Totaal % 26. Heeft u begeleidig va de kraamverzorgede() gekrege bij het geve va flesvoedig? Nee 7 3% Ja 64 24% Niet va toepassig % 27. Was de begeleidig bij het geve va flesvoedig voldoede? Nee 4 6% Ja 60 94% Totaal % 28. Gaf (gave) de kraamverzorgede() op ee begrijpelijke maier uitleg? Soms 5 2% Meestal 41 15% Altijd % 29. Was (ware) de kraamverzorgede() beleefd tege u? Soms 1 0% Meestal 9 3% Altijd % 30. Luisterde() de kraamverzorgede() aadachtig aar u? Soms 7 3% Meestal 24 9% Altijd % 6

8 31. Nam(e) de kraamverzorgede() u serieus? Soms 0 0% Meestal 20 8% Altijd % 32. Had(de) de kraamverzorgede() geoeg tijd voor u? Soms 2 1% Meestal 31 12% Altijd % 33. Had(de) de kraamverzorgede() geoeg tijd voor uw baby? Soms 1 0% Meestal 13 5% Altijd % Totaal % 34. Vod u de kraamverzorgede() deskudig? Nooit 2 1% Soms 5 2% Meestal 72 27% Altijd % 35. Gig(e) de kraamverzorgede() zelfstadig te werk? Nooit 1 0% Soms 2 1% Meestal 37 14% Altijd % 36. Was (ware) de kraamverzorgede() opletted bij evetuele probleme? Soms 8 3% Meestal 59 22% Altijd % 7

9 37. Lette() de kraamverzorgede() erop dat u voldoede rust kreeg? Nooit 1 0% Soms 6 2% Meestal 51 19% Altijd % 38. Begeleidde() de kraamverzorgede() u i de omgag met uw baby? Nooit 1 0% Soms 7 3% Meestal 62 23% Altijd % Totaal % 39. Betrok(ke) de kraamverzorgede() uw parter bij de kraamzorg? Nooit 3 1% Soms 26 10% Meestal % Altijd % Niet va toepassig 4 1% 40. Zorgde() de kraamverzorgede() voor uw persoolijke hygiëe? (comfortabel, schoo) Soms 4 2% Meestal 37 14% Altijd % 41. Zorgde() de kraamverzorgede() voor de hygiëe va uw baby? (comfortabel, schoo) Soms 0 0% Meestal 17 6% Altijd % Totaal % 42. Zorgde() de kraamverzorgede() voor ee schoe omgevig (toilet, slaapkamer) Nooit 1 0% Soms 4 2% Meestal 23 9% Altijd % 8

10 43. Zorgde() de kraamverzorgede() dat u zelfvertrouwe kreeg i de omgag met uw baby? Nooit 9 3% Soms 46 17% Meestal % Altijd % Totaal 2 0% 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgede()? Nooit 1 0% Soms 10 4% Meestal 45 17% Altijd % 45. Gaf (gave) de kraamverzorgede() advies/ voorlichtig over bijvoorbeeld hygiëe, baby verzorgig, voedig? Soms 8 3% Meestal 65 25% Altijd % Totaal % 46. Gaf (gave) de kraamverzorgede() iformatie over veilig slape? Nee 24 9% Ja % 47. Gaf (gave) de kraamverzorgede() u tegestrijdige iformatie? Nooit % Soms 29 11% Meestal 1 0% Altijd 2 1% 48. Had(de) de kraamverzorgede() aadacht voor uw persoolijke e culturele achtergrod? Nee 8 3% Ja % 9

11 49. Ko u meebeslisse over wat het beste is voor u e uw kid? Soms 8 3% Meestal 51 19% Altijd % 50. Werkte() de kraamverzorgede() op uw maier? (zoals u graag wilt dat dige gedaa worde) Nooit 1 0% Soms 15 6% Meestal % Altijd % 51. Hield(e) de kraamverzorgede() rekeig met wat u zelf wel e iet ko? Soms 6 2% Meestal 40 15% Altijd % 52. Wist u bij wie u terecht ko met vrage, probleme e evetuele klachte over de geleverde kraamzorg? Nooit 3 1% Soms 6 2% Meestal 23 9% Altijd % 53. Was het ee probleem om de kraamzorgaabieder telefoisch te bereike? Groot probleem 0 0% Klei probleem 5 2% Gee probleem % Niet va toepassig 49 18% 10

12 SAMENWERKING EN AFSTEMMING ZORG 54. Werkte de kraamverzorgede() e de verloskudige met elkaar same? Nooit 9 3% Soms 23 9% Meestal 66 25% Altijd % 55. Verwees de kraamverzorgede u aar de verloskudige waeer u dat odig vod? Nooit 5 2% Soms 12 5% Meestal 44 17% Altijd % Totaal % ALGEMEEN OORDEEL 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgede() voor de zorg tijdes de kraamperiode? Ee 0 beteket heel erg slecht. Ee 10 beteket uitsteked % % 9 of % Totaal % Gemiddelde: 8, Zou u deze kraamverzorgede() bij vriede e familie aabevele? Beslist iet 2 1% Waarschijlijk iet 17 6% Waarschijlijk wel 51 19% Beslist wel % 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaabieder / het kraambureau? Ee 0 beteket heel erg slecht. Ee 10 beteket uitsteked % % 9 of % Gemiddelde: 8,67 11

13 59. Zou u deze kraamzorgaabieder / dit kraambureau bij vriede e familie aabevele? Beslist iet 0 0% Waarschijlijk iet 0 0% Waarschijlijk wel 52 20% Beslist wel % OVER UZELF 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte va u eerste kid? Nee % Ja % 61. Hoe zou u over het algemee uw gezodheid oeme? Uitsteked 54 20% Zeer goed 96 36% Goed % Matig 7 3% Slecht 3 1% 62. Hoe zou u over het algemee de gezodheid va uw baby oeme? Uitsteked 72 27% Zeer goed % Goed 88 33% Matig 2 1% Slecht 1 0,4 63. Hoe zou u over het algemee uw geestelijke gezodheid oeme? Uitsteked 61 23% Zeer goed 77 29% Goed % Matig 12 5% Slecht 0 0% Totaal 12

14 64. Wat is uw leeftijd? 18 t/m 24 jaar 69 26% 25 t/m 34 jaar % 35 t/m 44 jaar 41 15% 45 jaar e ouder 0 0% 65. Wat is uw hoogst voltooide opleidig? (ee opleidig afgerod met diploma of voldoede getuigschrift) Laag 60 22% Gemiddeld % Hoog 85 32% 13

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoe ek

Leerlingtevredenheidsonderzoe ek Leerligtevredeheidsoderzoe ek 2017-2018 februari 2018 Havo de Hof Leerligtevredeheidsoderzoek 2017-2018: Algemee Pagia 1 va 5 Algemee Eigeschappe Equête Nummer ENQ156484 Naam Leerligtevredeheidsoderzoek

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016 Oudertevredeheid ods 't Gijmik Pagia 1 va 7 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Oudertevredeheid ods 't Gijmik maart 2016 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2016 DigiDoc Pagia 1 va 7 Oudertevredeheid

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

ZZZ92VSLHJHOQO. Huygens College. VO Vensters voor verantwoording Leerlingen Online Evaluatie Instrument. april 2017

ZZZ92VSLHJHOQO. Huygens College. VO Vensters voor verantwoording Leerlingen Online Evaluatie Instrument. april 2017 VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 Pagia 1 va 6 ZZZ92VSLHJHOQO Olie Evaluatie Istrumet Huyges College VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 april 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2017

Nadere informatie

www. ROCspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. ROCspiegel.nl Online Evaluatie Instrument KOM!: 2016-2017 leerlige equête: Pagia 1 va 6 www. ROCspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Twets Aasluitigsetwerk KOM! 2016-2017 leerlige equête Evaluatieperiode: december 2016 april 2017 ROCspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Leerlingen 2016 Online Evaluatie Instrument mei 2017

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Leerlingen 2016 Online Evaluatie Instrument mei 2017 VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 Pagia 1 va 6 www. Olie Evaluatie Istrumet Berard Nieuwetijt College VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 mei 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2017

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Bloedtrasfusie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Biekort odergaat u of uw kid ee behadelig, waarbij de kas bestaat dat u of uw kid bloed toegedied moet krijge (bloedtrasfusie). Ieder jaar otvage zo

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoogeveen. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Burgerpeiling Hoogeveen. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeilig Hoogevee Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Burgerpeilig Hoogevee Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s drs. Kari du Log Loet Verhoeve MSc Het PON Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Pouwer Pagia 1 va 6 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Pouwer jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Waddixvee 2016 B. va Dale MSc drs. K. du Log het PON, keis i uitvoerig Tilburg, mei 2016 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete Waddixvee

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Burgerpeiling Gemeente Emmen - wijk Angelslo. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Burgerpeiling Gemeente Emmen - wijk Angelslo. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeilig Gemeete Emme - wijk Agelslo Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Burgerpeilig Gemeete Emme - wijk Agelslo Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Loet Verhoeve MSc drs. Kari du Log Het PON Colofo

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Ouders Online Evaluatie Instrument mei 2017

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Ouders Online Evaluatie Instrument mei 2017 VO Vesters voor veratwoordig Ouders 2016-2017 Pagia 1 va 5 www. Olie Evaluatie Istrumet Berard Nieuwetijt College VO Vesters voor veratwoordig Ouders 2016-2017 mei 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Julian gooit 20 keer met een dobbelsteen. Bereken de kans dat hij precies 5 keer een zes gooit.

Julian gooit 20 keer met een dobbelsteen. Bereken de kans dat hij precies 5 keer een zes gooit. - Test Hfst D kasrekeig - Kase ofwel exact ofwel afgerod op decimale geve. ( x p) Tim gooit drie keer met ee gewoe dobbelstee. Na zij derde worp telt hij het aatal oge va de drie worpe bij elkaar op. Bereke

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete ORS Lek e Lige Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ORS Lek e Lige jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015 Schoolsca Uic Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Schoolsca Uic jui 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc HBOspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Niftarlake Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Niftarlake jui 14 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Copy: Oudertevredenheidspeiling Online Evaluatie Instrument juli 2013

OBS 't Gijmink Copy: Oudertevredenheidspeiling Online Evaluatie Instrument juli 2013 Copy: Oudertevredeheidspeilig: Pagia 1 va 13 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Copy: Oudertevredeheidspeilig juli 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2013 DigiDoc Pagia 1 va 13 Copy: Oudertevredeheidspeilig:

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Via Nova Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Via Nova Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Via Nova Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Via Nova jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift Jaarafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de jaarafrekeig va de verhuurder. Het ka ook zij dat u gee jaarafrekeig va uw verhuurder

Nadere informatie

Wennen op Avonturijn

Wennen op Avonturijn WWW.AVONTURIJN.NL Wee op Avoturij 2 3 Weprocedure Kideropvag Avoturij Kideropvag Avoturij hateert bij plaatsig va de kidere ee weprocedure: ee oderdeel va het Kwaliteitshadboek va Avoturij. De wijze waarop

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Corderius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Corderius juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oostwende Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oostwende Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Oostwede Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oostwede jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 214 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Berg en Boschschool Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Berg en Boschschool Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Berg e Boschschool Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Berg e Boschschool juli 201 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Utrechtse School Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Utrechtse School jui 24 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Fiaciële zekerheid voor abestaade Met ee overlijdesrisicoverzekerig beschermt u uw abestaade tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde. Overlijdt de verzekerde bie de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Het Nieuwe Eemland Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Het Nieuwe Eemland Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Het Nieuwe Eemlad Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Het Nieuwe Eemlad jui 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie