Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus AA Amersfoort Tel. (033) Fax (033) Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves e evetuele adere gegeves gevraagd. Deze worde door De Amersfoortse verwerkt te behoeve va het aagaa e uitvoere va deze verzekerigsovereekomst e het behere va de daaruit voortvloeiede relaties, met ibegrip va de voorkomig e bestrijdig va fraude e het plege va regres. Heeft u vrage over dit formulier of hulp odig bij het ivulle, bel da de afdelig Ziektekoste Acceptatie. Het telefooummer is (033) Gegeves collectiviteit (werkgever, vereigig, e.d.) Idie va toepassig Naam collectiviteit (werkgever/vereigig/tussepersoo): Cotractummer (idie beked): 2. Gegeves verzekerigemer (werkemer/lid/e.d.) Naam e voorletters: Telefooummer: adres: Polisummer: Heeft u bij os ee AOV of pesioeverzekerig? Igagsdatum wijzigig*: ma vrouw ja, opame i Amersfoortse OderemersPla polisummer: igagsdatum: ee * Vraagt u deze verzekerig aa tusse 1 februari e 1 ovember? Da vrage wij u os ee bewijs te sture dat u bij uw vorige ziektekosteverzekeraar bet uitgeschreve. Voor alle persoe die u wilt verzekere hebbe wij dat bewijs odig. Wat gebeurt er als u gee bewijs va uitschrijvig opstuurt? Da make wij gee ziektekostepolis op e bet u dus iet bij os verzekerd. 3. Deze wijzigig betreft (Mee)verzekerig, zie vraag 4 Wijzigig Pakket bestaade verzekerde, zie vraag 5 Beëidigig Medeverzekerig, zie vraag 6 Wijzigig Betaligstermij, zie vraag 7 Wijzigig Betaligswijze, zie vraag 8 Wijzigig (post)bakrekeigummer, zie vraag 9 Adreswijzigig, zie vraag 10 Overige, zie vraag 11 Aadachtspute: - Kidere t/m 17 jaar hebbe géé eige risico op hu ziektekosteverzekerig. - Kidere t/m 17 jaar zij gratis verzekerd op basis va dezelfde aavullede verzekerig als de ouder met de meest uitgebreide aavullede verzekerig. - Voor ieuwe verzekerde geldt voor orthodotie ee wachttijd va ee jaar. - Heeft u ee basisverzekerig e /of ee Aavullig Budget e wilt u u ee aavullede verzekerig met dekkig voor orthodotie? Da is er ee wachttijd va éé jaar voor orthodotie. - De Oderemers Module kut u vaaf 18-jarige leeftijd afsluite als u zelfstadig oderemer bet i combiatie met ee. - De Aavullig Jogere e Tadarts Jogere zij allee af te sluite vaaf de leeftijd va 18 jaar tot 31 jaar. - De tadartsverzekerige kue iet afgeslote worde i combiatie met de Aavullig TotaalZorg e de Aavullig TotaalZorg Extra.

2 4. Gegeves mee te verzekere persoe Volwassee 1 Naam e voorletters: (Afwijked) wooadres e huisummer: Postcode e wooplaats: Natioaliteit: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): ma vrouw BSN-ummer: Nederladse Adere, amelijk: 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig): Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) Vorige ziektekosteverzekeraar Waar bet u tot u toe tege ziektekoste verzekerd? Oder welk polis/registratieummer: Is/wordt beëidigd per: Rede va overstap: Overstappe va adere ziektekosteverzekeraar Overzekerd per Afkomstig uit het buitelad per Bereike 18-jarige leeftijd Aders, amelijk (Mee)verzekerig kidere vaaf 18 jaar Naam e voorletters: (Afwijked) wooadres e huisummer: Postcode e wooplaats: Natioaliteit: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): ma vrouw BSN-ummer: Nederladse Adere, amelijk: 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig): Vorige ziektekosteverzekeraar: Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) Gelijk aa volwassee 1 Vorige ziektekosteverzekeraar Waar bet u tot u toe tege ziektekoste verzekerd? Oder welk polis/registratieummer: Is/wordt beëidigd per:

3 Rede va overstap: Overstappe va adere ziektekosteverzekeraar Overzekerd per Afkomstig uit het buitelad per Bereike 18-jarige leeftijd Aders, amelijk (Mee)verzekerig kidere t/m 17 jaar Kid 1 Naam e voorletters: Natioaliteit: Basisverzekerig Vorige ziektekosteverzekeraar: Nederladse Adere, amelijk: Gelijk aa volwassee 1 BSN-ummer: ma vrouw Vorige ziektekosteverzekeraar Waar bet u tot u toe tege ziektekoste verzekerd? Oder welk polis/registratieummer: Is/wordt beëidigd per: Rede va overstap: Overstappe va adere ziektekosteverzekeraar Overzekerd per Afkomstig uit het buitelad per Bereike 18-jarige leeftijd Aders, amelijk Kid 2 Naam e voorletters: Natioaliteit: Basisverzekerig Vorige ziektekosteverzekeraar: Nederladse Adere, amelijk: Gelijk aa volwassee 1 BSN-ummer: ma vrouw Vorige ziektekosteverzekeraar Waar bet u tot u toe tege ziektekoste verzekerd? Oder welk polis/registratieummer: Is/wordt beëidigd per: Rede va overstap: Overstappe va adere ziektekosteverzekeraar Overzekerd per Afkomstig uit het buitelad per Bereike 18-jarige leeftijd Aders, amelijk 5. Wijzigig pakket bestaade verzekerde Naam e voorletters betreffede verzekerde: Geboortedatum betreffede verzekerde: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig):

4 Naam e voorletters betreffede verzekerde: Geboortedatum betreffede verzekerde: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig): Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) Naam e voorletters betreffede verzekerde: Geboortedatum betreffede verzekerde: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig): Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) Naam e voorletters betreffede verzekerde: Geboortedatum betreffede verzekerde: Basisverzekerig: Eige risico (i euro s): waarva verplicht eige risico E 350,- (exclusief tadartskoste): 350, 450, 550, 650, 750, 850,- Aavullig Jogere Aavullig Budget Aavullig Basis Aavullig Uitgebreid Aavullig Optimaal ee (iclusief tadartskoste): Aavullig TotaalZorg Aavullig TotaalZorg Extra ee Comfort Module (vaaf 18 jaar): Tadartsverzekerig (vaaf 18 jaar): Oderemers Module (vaaf 18 jaar e allee bij ee idividuele verzekerig): Tadarts Jogere Tadarts Basis Tadarts Uitgebreid Tadarts Optimaal ee (Voor de Tadarts Optimaal diet u vraag 18 i te vulle) 6. Beëidigig medeverzekerig va Naam: Rede beëidigig:

5 7. Wijzigig betaligstermij Premiebetalig per: maad kwartaal halfjaar jaar 8. Betaligswijze Wijzigig betaligswijze Hoe wilt u het eige risico of eige bijdrage terugbetale? acceptgiro automatische icasso acceptgiro automatische icasso Veel ota's betale wij rechtstreeks aa de zorgverleer. Het eige risico of ee eige bijdrage vordere wij bij u terug. Ee machtigig voor ee automatische icasso kut u op elk momet itrekke. De afschrijvige kue steeds bie 56 dage ogedaa gemaakt worde. Door odertekeig va dit aavraagformulier machtigt u De Amersfoortse om periodiek de verschuldigde premie va uw rekeig af te schrijve. 9. Wijzigig (post)bakrekeigummer (Post)bakrekeigummer voor automatische icasso: Te ame va: Te: 10. Adreswijzigig Nieuw adres: Postcode: Wooplaats: 11. Overige wijzigige 12. Overige mededelige 12.1 Werd aa u ooit ee verzekerig va welke aard da ook geweigerd of opgezegd of werde er beperkede bepalige of premieverhogige voorgesteld? Zo ja, door welke maatschappij(e), waeer e waarom? 12.2 Heeft u og iets mee te dele (met betrekkig tot het te verzekere risico of uzelf of ee adere belaghebbede) dat voor De Amersfoortse voor de beoordelig va deze aavraag va belag zou kue zij?* 12.3 Heeft éé va de te verzekere persoe elders ee aavullede verzekerig afgeslote? Zo ja, welke verzekerig bij welke ziektekosteverzekeraar? * desgewest kut u deze iformatie vertrouwelijk aa de directie toezede.

6 13. Slotverklarig e odertekeig Door het aavrage va de ziektekosteverzekerig machtigt u os uw oude ziektekosteverzekerig ames u op te zegge. Dit doe wij via de overstapservice*. Wij gaa er teves va uit dat u os machtigt de aavullede verzekerig(e) ames u bij de oude ziektekosteverzekeraar op te zegge. Idie dit iet het geval is, diet u het oderstaade hokje aa te kruise. Ik wil iet dat De Amersfoortse mij aavullede verzekerige ames mij opzegt. * Bij de overstapservice wordt gebruik gemaakt va de dieste va VECOZO. Via VECOZO wordt te behoeve va zorgverzekeraar e, voor zover va toepassig, te behoeve va de aavullede ziektekosteverzekeraar waar de overstap betrekkig op heeft ee cotrole va uw persoosgegeves uitgevoerd op Extere Verwijzige via de databak va Stichtig CIS. Meer iformatie over deze databak vidt u op Odergetekede verklaart: - dat alle vrage aar waarheid e volledig zij beatwoord; - dat het hem/ haar beked is dat bij ojuiste e/ of ovolledige beatwoordig of verzwijgig De Amersfoortse zich op ogeldigheid va de overeekomst ka beroepe e schadevergoedig ka weigere; - akkoord te gaa met de bij deze verzekerig behorede polisvoorwaarde, die a acceptatie va de verzekerig zulle worde uitgereikt, maar u al kue worde opgevraagd; - feite e omstadighede met betrekkig tot het te verzekere risico va hem/ haar of ee adere belaghebbede die zich voordoe of beked worde i de periode tusse het ivulle va dit aavraagformulier (iclusief bijbehorede gezodheidsverklarig) e de igagsdatum va de verzekerig direct aa De Amersfoortse mee te dele. (Toelichtig: deze aavullede gegeves zulle deel uitmake va de reeds gedae verklarige op het aavraagformulier e de gezodheidsverklarig op basis waarva De Amersfoortse het risico beoordeelt.) Plaats: Datum: Hadtekeig verzekerigemer: Hadtekeig verzekerde: Hadtekeig verzekerigsadviseur: Relatieummer: U kut dit formulier opsture aar: Adres De Amersfoortse Verzekerige T.a.v. afdelig Ziektekoste Acceptatie Atwoordummer VB Amersfoort U hoeft gee postzegel te plakke. U kut het formulier ook aar os e. Het adres va de afdelig Ziektekoste Acceptatie is

7 14. Klachteregelig Klachte over oze producte e dieste kue i eerste istatie worde voorgelegd aa uw verzekerigsadviseur. Deze zoekt aar ee passede oplossig, zo odig i overleg met De Amersfoortse. Idie het overleg met uw verzekerigsadviseur e/of direct betrokkee va De Amersfoortse gee oplossig biedt, da kut u ee schriftelijke klacht idiee bij: De Amersfoortse Cliëteservice Postbus AA Amersfoort (033) / Wij verzoeke u hierbij uw aam, adres e polisummer te vermelde. Meer iformatie is terug te vide op oze website: 15. Klachteistaties Idie bie zes weke ee klacht iet aar tevredeheid wordt opgelost, of er wordt gemotiveerd aagegeve dat de oorsprokelijke beslissig gehadhaafd blijft, kut u zich wede tot: Stichtig Klachte e Geschille Zorgverzekerige, Postbus 291, 3700 AG Zeist Telefooummer (030) Voor meer iformatie kut u kijke op de website: De Stichtig Klachte e Geschille Zorgverzekerige (SKGZ) werkt oafhakelijk e opartijdig. Het doel is het helpe oplosse va probleme tusse verzekerde e de zorgverzekeraars. Als de zaak bemiddelbaar lijkt, da wordt de klacht eerst door de Ombudsma Zorgverzekerige i behadelig geome. Is de bemiddelig iet succesvol of is de zaak bij biekomst al iet bemiddelbaar, da wordt de klacht behadeld door de Geschillecommissie. De Geschillecommissie bregt ee bided advies uit aa de zorgverzekeraar e aa u. De Geschillecommissie ka ee bided advies uitbrege voor zowel de basisverzekerig als de aavullede ziektekosteverzekerige. Waeer u gee gebruik wilt make va de geoemde klachtebehadeligsmogelijkhede, of otevrede bet over de behadelig of de uitkomst, kut u het geschil voorlegge aa de bevoegde rechter, ook al heeft de Geschillecommissie ee bided advies uitgebracht. Idie de Geschillecommissie ee bided advies heeft uitgebracht, da zal de rechter allee procedureel aar de klacht kijke. 16. Registratie bij toezichthouder AFM ASR Basis Ziektekosteverzekerige NV (kvk ) e ASR Aavullede Ziektekosteverzekerige NV (kvk ), gevestigd aa de Stadsrig 15 te Amersfoort, staa oder toezicht va de Autoriteit Fiaciële Markte (AFM) e zij geregistreerd oder de AFM-ummers , e De Amersfoortse Verzekerige is aabieder va producte e dieste op het gebied va schade- e levesverzekerige. 17. Bedektijd Na isture va het wijzigigsformulier heeft de verzekerigemer het recht de overeekomst va ieuw te verzekere persoe zoder opgave va redee te otbide i de volgede twee gevalle: - Bie 14 dage adat de overeekomst tot stad is gekome. - Als de overeekomst later tot stad komt, bie 14 dage adat de eerste polis is otvage. Hierdoor wordt de overeekomst geacht iet te zij afgeslote.

8 Toelichtig bij de gezodheidsverklarig Lees deze toelichtig zorgvuldig e helemaal Is u iets iet duidelijk? Neem cotact op met De Amersfoortse. Medische gegeves oodzakelijk voor uw verzekerig Om te kue beoordele of u ee aavullede (tadarts)verzekerig kut afsluite, e zo ja tege welke voorwaarde, is het odig dat u aast uw aavraagformulier ook medische gegeves verstrekt. De beodigde medische gegeves moet u ivulle op de gezodheidsverklarig. De geeeskudig adviseur va De Amersfoortse geeft aa de had va uw atwoorde i de gezodheidsverklarig e evetuele aavullede gevraagde gegeves ee advies aa De Amersfoortse. Afhakelijk va uw gezodheid, ka de geeeskudig adviseur De Amersfoortse advisere ee hogere premie da ormaal te vrage e/of aavullede voorwaarde te stelle. Hij ka zelfs helemaal afwijzed advisere. Medische gegeves vertrouwelijk Uw medische gegeves worde, same met evetuele adere medische stukke i ee afzoderlijk archief i ee medisch dossier bewaard. Medische gegeves zij vertrouwelijk e worde ook als zodaig behadeld. Dat wil zegge dat ze i pricipe allee voor de geeeskudig adviseur toegakelijk zij. I bepaalde gevalle ka het odig zij om uw medische gegeves ook voor te legge aa de geeeskudig adviseur va ee herverzekerigsmaatschappij. I wet- e regelgevig is vastgelegd wat wel e iet mag met medische gegeves va ee verzekerde. Die bepalige zij uitgewerkt i oder adere de Gedragscode Verwerkig Persoosgegeves Fiaciële Istellige e het hierbij behorede Addedum Zorgverzekeraars e i het Protocol Verzekerigskeurige. Daaraa moete verzekeraars e geeeskudig adviseurs zich houde. Zowel de gedragscode als het protocol zij op te vrage bij het Verbod va Verzekeraars, telefoo (070) of via de website: Als uw gezodheidstoestad veradert: melde tot defiitieve acceptatie Er zit meestal eige tijd tusse het momet waarop u de gezodheidsverklarig ivult e het momet waarop De Amersfoortse laat wete uw aavraag te acceptere/ weigere. I die periode ka uw gezodheid veradere (verbetere of verslechtere). U moet die veraderig doorgeve aa de geeeskudig adviseur va De Amersfoortse. Daarvoor zij twee redee. De eerste is dat de veraderig va uw gezodheid va ivloed ka zij op de beoordelig va uw aavraag. Is uw gezodheid verslechterd, da moet de geeeskudig adviseur daarmee rekeig houde bij zij advies aa De Amersfoortse. De tweede rede om ee veraderig i uw gezodheid te melde is misschie og wel belagrijker: geeft u dit iet door, da is er sprake va verzwijgig. U loopt da de kas dat u gee uitkerig krijgt als het erop aa komt. U hebt da voor iets premie betaald. Zodra De Amersfoortse u heeft late wete dat u defiitief bet geaccepteerd, vervalt uw plicht om veraderige i uw gezodheidstoestad te melde. Defiitieve acceptatie blijkt uit ee polis, ee acceptatiebewijs of defiitieve dekkigsbevestigig die u wordt toegestuurd. Advies geeeskudig adviseur e bezwaar U hebt het recht als eerste te hore hoe het advies va de geeeskudig adviseur luidt. U moet dat wel vooraf schriftelijk vrage. Dat doet u door bij de gezodheidsverklarig ee briefje mee te sture aa de geeeskudig adviseur waari u aageeft dat u het advies als eerste wilt otvage. U kut de geeeskudig adviseur vervolges verzoeke De Amersfoortse iet op de hoogte te brege va zij advies. Bijvoorbeeld als er i staat dat er ee hogere premie moet e/of stregere voorwaarde moete worde vastgesteld. Het zal duidelijk zij dat i dat geval gee verzekerig mogelijk is. Aders gezegd: zoder advies gee verzekerig. Stuurt u de (igevulde e odertekede) gezodheidsverklarig i, da gaat De Amersfoortse erva uit dat u gee bezwaar maakt tege de verwerkig va de door u igevulde gegeves. Hebt u daar echter wel bezwaar tege, da moet u de gezodheidsverklarig iet isture. Maar ook i dat geval geldt weer: gee gegeves gee verzekerig. Gezodheidsverklarig Waarom dit formulier? Bij ee aavraag va ee aavullede Tadarts Optimaal verzekerig otvagt u als verzekerde deze gezodheidsverklarig. U vult op dit formulier de gestelde vrage volledig i. Lees vóór het ivulle de toelichtig bij de gezodheidsverklarig. Ivulle va de vrage Het is zeer belagrijk dat u alle vrage juist e volledig beatwoordt. Waeer u deze gezodheidsverklarig iet juist of ovolledig ivult, is er sprake va ee overtredig va de mededeligsplicht. Dit ka betekee dat de Tadarts Optimaal verzekerig omgezet ka worde i ee Tadarts Uitgebreid e dat De Amersfoortse ee verzoek om ee uitkerig ka weigere. Als uw gebitssituatie veradert Als uw gebitssituatie veradert a het ivulle va dit formulier, maar vóórdat de verzekerig tot stad komt, da moet u dit direct aa De Amersfoortse doorgeve. Defiitieve acceptatie blijkt uit ee defiitieve acceptatiebevestigig va De Amersfoortse of uit ee polis of acceptatieblad dat u wordt toegestuurd. 18. Gezodheidsverklarig tadarts verzekerig (Alléé i te vulle idie Tadarts Optimaal wordt aagevraagd)

9 18.1 Bet u de laatste 2 jaar miimaal 1 maal per jaar voor periodiek prevetief oderzoek (cotrole) aar de tadarts geweest? 18.2 Heeft u het afgelope jaar ee parodotologische (tadvlees) behadelig gehad? 18.3 Verwacht uw tadarts bie ee jaar ee parodotologische (tadvlees) behadelig? 18.4 Heeft u tade e/of kieze die lager da vijf jaar gelede vervage zij door kroo- e brugwerk, implatate of ee gedeeltelijke plaat- of frameprothese? 18.5 Heeft u getrokke of otbrekede tade e/of kieze die bie 1 jaar vervage worde door kroo- e brugwerk, implatate of ee gedeeltelijke plaat- of frameprothese? 18.6 Verwacht uw tadarts bie ee jaar ee behadelig met kroe, brugge e/of implatate? 19. Odertekeig Odergetekede verklaart dat hij/ zij keis heeft geome va de bij dit formulier behorede toelichtig op de gezodheidsverklarig, dat de atwoorde op bovestaade vrage e de evetueel bijgevoegde bijlage() door hem/ haar zij gegeve e aar waarheid e volledig zij vermeld, dat hij/ zij zich erva bewust is dat ee ojuistheid of ovolledigheid i deze gezodheidsverklarig ka leide tot verval va de rechte uit de overeekomst e dat hij/ zij gee bezwaar heeft tege het gebruik va medische gegeves voor de acceptatie va de met het bijbehorede aavraagformulier aagevraagde verzekerig(e). Plaats: Datum: Hadtekeig verzekerigemer: Hadtekeig volwassee 1: Hadtekeig volwassee 2: Hadtekeig(e) va (alle) kidere vaaf 18 jaar: Hadtekeig verzekerigsadviseur: Relatieummer: U kut dit formulier opsture aar: Adres De Amersfoortse Verzekerige T.a.v. afdelig Ziektekoste Acceptatie Atwoordummer VB Amersfoort U hoeft gee postzegel te plakke. U kut dit formulier ook rechtstreeks sture aa de geeeskudig adviseur va De Amersfoortse oder vermeldig va het woord vertrouwelijk op de evelop

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie