Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht"

Transcriptie

1 Klachte?

2 Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk. Toch ka het voorkome dat u iet helemaal tevrede bet. Da hore we dat graag va u! Wat allee als we wete waar de kelpute zitte, kue we oze diestverleig verbetere. I deze brochure leest u meer over oze klachte- e geschilleprocedure. Heeft u a het leze erva og vrage? Oze medewerkers helpe u graag verder. Over welke zake ka ik ee klacht idiee? U kut ee klacht idiee als u iet tevrede bet over Thuisvester, over uw woig of zake die daarmee te make hebbe. Dat ka oder adere om de volgede dige gaa: U vidt dat Thuisvester gemaakte afsprake iet goed is agekome. U heeft ee klacht wat betreft de huurprijs of met het afhadele va de huurbetalig. U heeft klachte over het oderhoud va uw woig. U vidt dat u iet correct behadeld bet door Thuisvester. U bet otevrede over oze telefoische bereikbaarheid. Voor reparatieverzoeke wedt u zich rechtstreeks tot oze woowikels i Geertruideberg, Oosterhout, Rucphe e Zudert. Ook voor klachte over bureoverlast e adere sociale klachte kut u zich wede tot oze woowikels. Reparatieverzoeke, bezwaar tege de huurverhogig, overlastmeldige e dergelijke kut u rechtstreeks via melde of bij ee va de woowikels. Hoe ka ik ee klacht idiee? Voordat u ee klacht kut idiee moet u de klacht eerst besproke hebbe met ee medewerker va Thuisvester. Als dit gesprek iet tot ee oplossig heeft geleid kut u uw klacht ook schriftelijk idiee door ee te sture aar: Telefoisch uw klacht kebaar make is ook ee mogelijkheid. I alle gevalle otvagt u ee otvagstbevestigig va uw klacht. Wij probere uw klacht bie éé week op te losse. Ik heb ee klacht Waeer u er bij de modelige behadelig va uw klacht overhoopt toch iet uitgekome bet of u bet het iet ees met de aagedrage oplossig, 2 3

3 da kut u zich wede tot de vestigigsdirecteur va Thuisvester. Hiermee zet u de formele klachteprocedure i gag. De procedure is als volgt: U schrijft de directie va Thuisvester ee brief waari u uw klacht uitlegt. U vermeldt ook dat u reeds gesproke hebt met ee va oze medewerkers e evetueel leidiggevede. Daaraast vermeldt u waarom u iet tevrede bet over de aagedrage oplossig. Bie éé week otvagt u ee otvagstbevestigig met adere gegeves over de behadelig va uw klacht. De behadelig vidt plaats bie drie weke a het idiee va de klacht. Thuisvester stelt ee iter oderzoek i aar uw klacht waarbij u mogelijk ka worde gevraagd uw klacht persoolijk toe te lichte. Zodra het oderzoek is afgerod otvagt u daarva bericht met het besluit va de directie. Wij behadele uw klacht altijd vertrouwelijk. Wat als ik iet tevrede be over de oplossig va Thuisvester? Ee week a afhadelig va de klacht, vrage we u of u tevrede bet met de afhadelig. Is dat iet het geval e kome we same iet tot ee goede oplossig? Da is er sprake va ee geschil tusse u e Thuisvester. Dat geschil kut u idiee bij oze oafhakelijke Geschillecommissie. Wie ka ee geschil voorlegge aa de Geschillecommissie? U kut ee geschil voorlegge als u: Huurder of medehuurder bet va ee woig va Thuisvester. Voormalig huurder of medehuurder bet va ee woig va Thuisvester. Let op: uw huurcotract mag iet lager da twee maade voor het idiee va het geschil beëidigd zij, of u legt het geschil voor bie twee maade a otvagst va de laatste afrekeig aar aaleidig va uw verhuizig. Als woigzoekede bij os staat igeschreve. Hoe leg ik ee geschil voor aa de Geschillecommissie? Ee geschil kut u allee schriftelijk voorlegge. U kut zelf ee brief schrijve, waari u het volgede aageeft: Uw aam, adresgegeves e telefooummer. Ee beschrijvig va uw klacht. De oplossig va Thuisvester e de rede waarom u daar iet tevrede over bet. Uit uw brief moet blijke dat u zich beadeeld voelt door de maier waarop Thuisvester gehadeld heeft. Uw hadtekeig, plaats e datum. Heeft u over de klacht gecorrespodeerd met Thuisvester, stuurt u da kopieë va die brieve mee. Kome we same iet tot ee goede oplossig? Da kut u ee geschil idiee bij oze oafhakelijke Geschillecommissie. Uw brief stuurt u aar: Geschillecommissie Thuisvester Postbus AB Oosterhout Heeft u hulp odig bij het opstelle va de brief, da helpt de secretaris va de Geschillecommissie u graag. Neemt u gerust cotact met hem op via telefooummer Ik heb ee klacht 4 5

4 Hoe wordt mij geschil behadeld? Vijf werkdage a otvagst sture wij u ee otvagstbevestigig. Het ka zij dat wij u om aavullede iformatie vrage. Komt uw geschil og iet i aamerkig voor behadelig, da late wij dat ook wete. Als de Geschillecommissie uw geschil i behadelig eemt, krijgt u daarva bericht. Ook de datum waarop de commissie uw geschil bespreekt, geve wij u door. Ogeveer ee week voor de vergaderig otvagt u ee uitodigig met het tijdstip va de zittig waari uw zaak behadeld wordt. Da vrage we ook of u het goed vidt dat ee afgevaardigde vauit Thuisvester daarbij aawezig is. Tijdes de zittig krijge beide partije de kas om hu verhaal te doe. U kut zelf het woord voere, of uw gemachtigde vrage dat te doe. De zittig va de Geschillecommissie is iet opebaar. De Geschillecommissie is ee oafhakelijk orgaa. Zij gaat a of Thuisvester steke heeft late valle of het beleid iet goed heeft toegepast. Vervolges brege ze advies uit aa het bestuur va Thuisvester. Het bestuur mag iet ogemotiveerd va dit advies afwijke. Bie vier weke a de zittig otvagt u het advies va de Geschillecommissie e de beslissig va het bestuur. Waeer eemt de Geschillecommissie ee geschil iet i behadelig? De Geschillecommissie behadelt het geschil iet als: U iet eerder ee klacht over het oderwerp heeft igedied bij Thuisvester. Als Thuisvester og iet voldoede gelegeheid heeft gehad om de klacht op te losse, ka ze het geschil helaas ook iet behadele. U gee (mede)huurder, of woigzoekede va Thuisvester bet. Het geschil gaat om ee huurverhogig of de hoogte va de servicekoste. Deze oderwerpe kut u bespreke met uw huurcommissie. Het geschil al i behadelig is bij ee katorechter. U het geschil te laat idiet. Bie twee maade adat Thuisvester ee defiitief besluit heeft geome over het oderwerp va het geschil, moet u de kwestie voorlegge aa de Geschillecommissie. Heeft de Geschillecommissie ee reglemet? Ja, het reglemet va de Geschillecommissie kut u ophale bij oze woowikel, u kut het telefoisch bestelle of dowloade via www. thuisvester.l. Voor evetuele verdere iformatie kut u cotact opeme met de secretaris va de Geschillecommissie, via telefooummer Heeft u og vrage? Neemt u da cotact op met oze medewerkers. Zij beatwoorde uw vrage graag. Ik heb ee klacht 6 7

5 Adresgegeves Thuisvester Hoofdkatoor e woowikel Oosterhout Mathildastraat HC Oosterhout Tel: Website: Woowikel Geertruideberg Pris Hedrikstraat JT Raamsdoksveer Tel: Website: Woowikel Rucphe Rucphesebaa RE Sprudel Tel: Website: Woowikel Zudert St. Bavostraat CJ Rijsberge Tel: Website: Volg Thuisvester op Facebook e Twitter! jauari 2014

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie