aan de slag met alex plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de slag met alex plus"

Transcriptie

1 hadleidig aa de slag met alex plus

2 INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist 10 Itradaygrafiek 12 Diepte va het boek 12 Time & Sales 13 Fudametele aalyse 13 Aalyse va opties 15 Portefeuille-overzicht 21 Rekeigoverzicht 22 Orderticket 22 Orderoverzicht 23 Coditioele order 24 Ordermadje 26 Nieuwsoverzicht 28 Nieuwsarchief 28 Geavaceerde mogelijkhede 29 3 Techische aalyse stadaard e TA-module 30 4 Werke met techische aalyse grafieke 32 Het koers- e lijtype va de TA-grafiek 32 De oderdele va de TA-grafiek 33 Zoome, pae e schale 34 De koersliiaal gebruike 36 De algemee istellige va de TA-grafiek wijzige 37 5 Werke met tekeobjecte 39 Nieuw tekeobject tekee 40 Bestaade tekeobjecte bewerke 40 6 Werke met idicatore 44 Nieuwe idicatore toevoege 44 Ee idicator selectere 50 Idicator(e) verwijdere 50 De eigeschappe va ee idicator veradere 51 De exacte idicatorwaarde weergeve 56 Idicatorparameters optimalisere 57 Tradigsimulatie 60 Techisch filter 65 7 De idelig va TA-grafieke opslaa 67 Idelig opslaa bij fods 67 Idelig opslaa als stadaard 67 Idelig als sjabloo opslaa/opee 68 Overige ideligfucties 69 8 Limietbewakig 70 Sigalerig met limietmoitor 70 Sigalerig met TA-grafiek 76 Plus BH

3 9 Poit-ad-Figure grafieke 79 De istellige va de Poit-ad-Figure grafiek wijzige 79 Overige fucties bij de Poit-ad-Figure grafiek 80 Plus BH

4 INLEIDING Voor u ligt de hadleidig Aa de slag met Alex Plus. Alex Plus is de slimme beleggersapplicatie waarop u zich kut aboere als u ee beleggigsrekeig bij Alex heeft. Met Alex Plus kut u zélf uw scherme idele e zelf bepale welke iformatie u ziet: realtime koerse, het laatste ieuws, uw portefeuille of misschie ekele grafieke? I deze hadleidig vidt u ee uitgebreide toelichtig op de fuctioaliteite va Alex Plus. U leest hoe u Alex Plus moet dowloade e hoe u moet ilogge. E u krijgt meer iformatie over het samestelle va uw eige schermidelig, het portefeuilleoverzicht e het orderticket. Tot slot late we u zie wat u allemaal kut doe met de techische aalyse tools va Alex Plus. TA-module Wilt u ook profitere va de zeer uitgebreide TA-module boveop de techische aalyse mogelijkhede waarmee Alex Plus stadaard is uitgerust? Sluit da voor 19,50 per maad ee aavulled aboemet af. I de tabel i hoofdstuk 3 ziet u precies over welke mogelijkhede u stadaard beschikt e welke extra tools u krijgt als u de TA-module afeemt. Heeft u gee aboemet op de TA-module? Da zij de meu-items i Alex Plus die oderdeel zij va de TA-module, lichtgrijs gekleurd. Dat beteket dat u gee toegag heeft tot deze meu-items. Helpfuctie Veel va de iformatie i deze hadleidig vidt u ook i de uitgebreide Helpfuctie va Alex Plus. U roept de helpfuctie op met de fuctietoets F1 of via het meu Help. Nog vrage? Heeft u vrage, eemt u da cotact op met de servicedesk. De servicedesk is dagelijks bereikbaar va 8.00 tot uur via telefooummer Uiteraard kut u ook ee sture aar Veel succes! Alex Vermogesbak Barbara Strozzilaa HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam Servicedesk Fax Iteret Mobiel iteret https://mobiel.alex.l Plus BH

5 2 ALEX PLUS IN VOGELVLUCHT 2.1 Stadaard schermidelig Alex heeft voor u ee stadaard schermidelig gemaakt die u te zie krijgt als u de eerste keer ilogt op Alex Plus. I de stadaard schermidelig va Alex Plus vidt u oder meer ee koerslijst met alle aadele uit de AEX-idex, ee itradaygrafiek va de AEX, het ieuwsoverzicht e ee koerslijst met de belagrijkste iteratioale idices. Om optimaal gebruik te kue make va Alex Plus kut u twee beeldscherme op uw pc aasluite. Deze twee beeldscherme fuctioere da als het ware als éé groot beeldscherm. Daardoor bet u i staat om veel meer iformatie op ee overzichtelijke maier op uw werkblad te plaatse. Uw pc moet hiervoor uitgerust zij met ee dual display videokaart. Niet iederee heeft de beschikkig over ee pc met twee beeldscherme. Als u slechts éé moitor op uw pc heeft aageslote, is uw scherm al sel te klei om alle relevate iformatie op het scherm te zette. Daarom biedt Alex u de mogelijkheid om meerdere werkblade aa te make. Stadaard heeft Alex twee werkblade aagemaakt: Alex e Mij werkblad. Met uw rechtermuiskop maakt u echter et zoveel werkblade aa als u wilt. U kut liksoder i het scherm met éé muisklik wissele tusse de verschillede werkblade. De opbouw va uw scherm kut u helemaal aar eige wese idele. Op die maier zet u alle iformatie die voor ú relevat is op ee overzichtelijke maier op éé scherm e kut u zich volledig cocetrere op de markt. I de volgede stappe late wij u zie hoe u uw eige schermidelig samestelt Hoe stel ik mij eige schermidelig same? Bij het samestelle va ee eige schermidelig kut u kieze uit ee scala aa fuctioaliteite. Deze fuctioaliteite vidt u i de meubalk. Sla uw schermidelig op door aar het meu-item Bestad te gaa e vervolges op Opslaa als te klikke. Uw ieuwe schermidelig opet u door aar het meu-item Bestad te gaa e vervolges op Opee te klikke. Wijzigige i de schermidelig worde ook automatisch opgeslage bij het afsluite va Alex Plus. De volgede keer dat u Alex Plus opstart, wordt deze schermidelig automatisch gelade Sjabloe make Door sjabloe te make, kut u verschillede vesters aa elkaar koppele. U kut bijvoorbeeld ee sjabloo make va de itradaygrafiek, de diepte va het boek e ee TA-grafiek. Als u vervolges ee bepaald fods aar ee va deze vesters sleept, da ziet u direct i alle vesters de gegeves va het geselecteerde fods. Plus BH

6 Maak ee schermidelig met de vesters die u aa elkaar wilt koppele. Klik op het icoo rechtsbove i ee vester e selecteer het tabblad Sjabloe. Zet ee vikje voor de vesters die u aa elkaar wilt koppele. 2.2 Koerse Oder het meu Koerse vidt u koerslijste va de verschillede beurze e bepaalde fodstype. U kut zo heel eevoudig de koersiformatie va het door u geweste fods vide. U vidt bijvoorbeeld koers lijste va de AEX-idex e ee overzicht va alle fodse i de NASDAQ100. Wilt u de koersiformatie va ee aatal staatsobligaties bekijke? Da klikt u op obligaties e staatsobligaties e u ziet i ee overzicht de koerse va alle staatsobligaties bij elkaar. Zo kut u ook heel eevoudig de koersiformatie va trackers, warrats e de verschillede soorte turbo s e speeders opvrage. I oderstaad hoofdstuk gebruike wij het koerseoverzicht va de AEX-idex als voorbeeld Koerse AEX I het koersoverzicht va de AEX-fodse ziet u de AEX-idex zelf e alle aadele die deel uitmake va de idex. Alle koersupdates worde streamig doorgegeve. De koers licht groe op als de laatste koers hoger is da de vorige koerstick. Is de laatste koers lager da de vorige koerstick, da licht deze rood op. Bij gelijke koerse licht het blauw op. Pas, als u dat wilt, deze kleure aa via het meu Extra oder het kopje Istellige. Pas de vestergrootte met uw muis aa e sleep het vester aar de geweste positie op uw werkblad. U kut ook aageve welke kolomme u i de koerslijst wilt zie, i welke volgorde de kolomme moete staa e i welk lettertype e lettergrootte. Plus BH

7 Klik op het icoo rechtsbove i het scherm om uw koerslijst aar eige izicht i te dele. U krijgt da oderstaad cofiguratiescherm te zie. Wijzig, als u dat wilt, i het tabblad Algemee de aamgevig va het betreffede vester. Vik i het tabblad Kolomme aa welke kolomme getood moete worde e wijzig evetueel het lettertype e de lettergrootte. Wijzig i de koerslijst de volgorde va de kolomme door de betreffede kolomheader aa te klikke e te slepe aar de geweste positie (drag-ad-drop). Op deze maier stelt u ee koersoverzicht same dat precies aa uw wese voldoet. De adere koers lijste stelt u op dezelfde wijze same als de koerslijst va de AEX-fodse. 2.3 Nieuwe watchlist Naast de stadaard koerslijste biedt Alex Plus u ook de mogelijkheid om met ee watchlist zelf de samestellig va ee koerslijst te bepale. Ga aar het meu Koerse e kies vervolges het item Watchlist om ee watchlist aa te make. Er wordt ee lege watchlist voor u geoped waari u uw eige fodse kut zette. U kut ee obeperkt aatal watchlists aamake e i elke watchlist kut u et zoveel fodse opeme als u wilt Hoe voeg ik ee fods toe aa de watchlist? Voeg ee fods aa uw watchlist toe door op de butto te klikke. I het veld Selectie selecteert u ee verzamelig fodse. I het veld Fods worde de gevode fodse getood. Vul i het veld Filter evetueel (ee gedeelte va) de aam i waarop u wilt zoeke. Plus BH

8 Als u het geweste fods heeft geselecteerd, klikt u op OK of u dubbelklikt op het fods. Het fods staat u i uw watchlist. U voegt ook heel eevoudig vauit ee koerslijst of uw portefeuille ee fods aa uw watchlist toe door het betreffede fods aa te klikke e het aar uw watchlist te slepe (drag-ad-drop). Drag-ad-drop Overal i de applicatie kut u gebruik make va het drag-ad-drop mechaisme. Gebruik uw likermuiskop om ee fods te selectere. Als u de muiskop igedrukt houdt e u sleept het fods aar ee koersgrafiek, da wordt de koersgrafiek va het betreffede fods getood. Het drag-ad-drop mechaisme werkt ook bij het orderticket, de diepte va het boek grafiek, de watchlist, de techische aalyse grafieke, het ieuwsarchief e de limietmoitor. Plus BH

9 2.4 Itradaygrafiek Selecteer ee fods, bijvoorbeeld i ee koerslijst, e klik vervolges op de rechtermuiskop. Er verschijt da ee selmeu: Klik op de fuctie Itraday grafiek om de grafiek te opee. Het opvrage va ee grafiek met historische koerse gaat op ee vergelijkbare wijze, allee kiest u da voor de fuctie Koershistorie grafiek i het selmeu. 2.5 Diepte va het boek Alex Plus biedt u de mogelijkheid om de diepte va het boek op ee grafische maier te presetere. Op die maier ziet u i éé oogopslag hoe de verhoudig tusse vraag e aabod is. I oderstaad voorbeeld ziet u bijvoorbeeld dat er relatief veel aabod bove de markt hagt e dat er maar weiig vraag is. De verticale lij i de grafiek geeft de laatste koers weer (i dit voorbeeld 15,16). Op de horizotale as staa de koerse, op de verticale as staa de volumes uit het boek. Via het meu Extra Istellige Grafieke past u heel eevoudig de weergave va de diepte va het boek aa uw eige wese aa. Vraag de diepte va het boek grafiek op door ee fods te selectere e klik via de rechtermuiskop op Grafieke Diepte va het boek grafiek Plus BH

10 Wilt u de diepte va het boek i ee apart vester bekijke, selecteer da ee fods e klik via de rechter - muiskop op Diepte va het boek. De diepte va het boek wordt ook automatisch weergegeve i het orderticket. De diepte va het boek is allee beschikbaar voor fodse die geoteerd staa aa de Euroext beurze. 2.6 Time & Sales Via Time & Sales kut u i éé oogopslag alle trades i ee bepaald fods bekijke. U ziet precies het tijdstip, het aatal stukke e de prijs waarop gehadeld is. Selecteer ee fods, bijvoorbeeld i ee koerslijst, e klik vervolges met de rechtermuiskop op Time & Sales. 2.7 Fudametele aalyse Oderbouwt u uw beslissige op basis va fudametele aalyse? Met Alex Plus kut u zelf, heel ee voudig ee ischattig make va de waarde e waarde-otwikkelig va ee aadeel. Fudame tele aalyse is beschikbaar voor alle fodse aa Euroext Amsterdam e de belagrijkste fodse aa de buiteladse beurze waari u via Alex kut hadele. De fudametele gegeves kut u bekijke door ee fods te selectere e via de rechtermuiskop de fuctie Fudametele aalyse aa te klikke. Plus BH

11 Het vester fudametele aalyse bestaat uit drie tabblade. Bedrijfsifo I het tabblad Bedrijfsifo vidt u ee korte omschrijvig va het fods dat u heeft geselecteerd. U vidt oder adere iformatie over de keractiviteit va het bedrijf e het geografisch gebied waari het bedrijf actief is. Teslotte geeft het cosesusoordeel aa wat het gemiddelde oordeel va aaliste over het betreffede fods is. Sectoriformatie Oder het tabblad Sectoriformatie vidt u ee korte omschrijvig va de sector waari het door u gese lecteerde fods valt. I het sectorprofiel wordt kort omschreve welke soort bedrijve i de betreffede sector valle. I de tabel kut u alle bedrijve die i dezelfde sector valle als het door u geselecteerde fods met elkaar vergelijke. Op deze maier kut u heel eevoudig de algehele performace va ee sector bepale. Plus BH

12 Kergetalle I dit tabblad vidt u verschillede bedrijfsecoomische waardes e verhoudige, schattige va de wist e het divided per aadeel e vergelijkige met het sector- e marktgemiddelde. I de helpfuctie va Alex Plus vidt u ee beschrijvig va alle begrippe. Hieroder alvast ee bekopte uitleg va de belagrijkste kergetalle. De wist per aadeel is gebaseerd op de wist a belastig e a aftrek va preferet divided gedeeld door het aatal uitstaade aadele. De koers/wistverhoudig wordt bereked door de laatste slotkoers va ee fods te dele door de wist per aadeel. Dit getal geeft aa hoeveel keer de wist per aadeel beleggers bereid zij te betale om i het bezit va dat aadeel te kome. Het divided per aadeel geeft aa wat het totale bedrag aa divided is dat over het afgelope boekjaar per aadeel is uitgekeerd. Dit wordt bereked door het dividedbedrag voor dividedbelastig te dele door het aatal uitstaade aadele. Het totale dividedbedrag ka i meerdere dele zij uitgekeerd. Het dividedredemet is het uitgekeerde divided uitgedrukt i ee percetage va de koers va het aadeel. Het wordt bereked door het divided per aadeel te dele door de laatste slotkoers. De omzet per aadeel is gebaseerd op de omzet va het bedrijf gedeeld door het aatal uitstaade aa dele. Het koersredemet geeft aa wat de waardestijgig va het aadeel is i verhoudig tot de koers va 52 weke gelede e wordt als volgt bereked: Koersredemet = (laatste slotkoers -/- slotkoers 52 weke gelede) / slotkoers 52 weke gelede. 2.8 Aalyse va opties Alex Plus biedt ee aatal fuctioaliteite voor de aalyse va opties. De Optiewijzer: voor het late uitrekee va ee optiestrategie op basis va uw koersverwachtig. Optie grieke: hiermee ziet u va elke optieserie wat de waardes zij va de Grieke. Dit zij belagrijke ratio s voor de waarderig va opties. Payoff aalyse: met deze module kut u zelf ee optiestrategie bouwe e zie wat op expiratie het resultaat is bij verschillede koersuitkomste. Plus BH

13 2.8.1 Optiewijzer Met de Optiewijzer kut u op basis va uw eige koersverwachtig e criteria late berekee met welke optiestrategie u het hoogste redemet behaalt. U voert ekele gegeves i e de Optiewijzer reket gelijk duizede mogelijke optiestrategieë door. Bie ee paar secode krijgt u zo de optiestrategie met het hoogst verwachte redemet. De Optiewijzer bereket het optimale resultaat op basis va realtime koerse e parameters (verwacht divided, volatiliteit, rete) die cotiu door professioals worde bijgehoude. Zo komt het tot de meest auwkeurige schattig va uw resultaat op de eiddatum, voor ee bepaalde koersverwachtig. U kut allee gebruik make va de Optiewijzer als u de hadelsistellig Optiewijzer heeft geactiveerd. Voor meer iformatie gaat u op de klatesite aar Istellige oder het kopje Mij Alex. Als u de hadelsistellig Optiewijzer heeft geactiveerd e Alex Plus opieuw opstart, kut u direct gebruik make va deze fuctioaliteit. Waeer u gebruik wilt make va de Optiewijzer gaat u i het meu aar Aalyse e kiest voor Optiewijzer. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werkt de Optiewijzer? Kies het fods waar u ee optiestrategie voor wilt uitrekee. Geef uw koersverwachtig op voor dit fods. Geef de datum op waarvoor uw koersverwachtig geldt. Vervolges geeft u aa wat het maximale bedrag is dat u i deze optiestrategie wilt ivestere. Optioeel kut u aageve wat uw maximale verlies mag zij (met 95% betrouwbaarheid). Als u dit veld iet veradert is uw maximale verlies gelijk aa uw ivesterig. De Optiewijzer biedt ook de mogelijkheid ee aatal aavullede selectiecriteria op te geve. Zo kut u bepale welke strategieë de Optiewijzer moet doorrekee. Dit doet u door de geweste strategieë aa of uit te vike. Daaraast kut u ee selectie make va optieseries op basis va hu looptijd. Deze aavullede criteria kut u opgeve via de butto Istellige, rechtsbove i het hoofdscherm va de Optiewijzer. Plus BH

14 Waeer u alle geweste velde heeft igevoerd klikt u op de butto Doorrekee. De Optiewijzer maakt da ee selectie va strategieë die voldoe aa uw criteria. Vervolges zoekt de Optiewijzer beschikbare optieseries. Optimale optiestrategie Na het doorrekee va alle strategieë, worde uiteidelijk maximaal vijf optiestrategieë getood. Deze zij aa de likerkat va uw scherm va bove aar oder geragschikt op basis va het verwachte redemet. Elke strategie bestaat weer uit maximaal 5 versies, die uit verschillede optieseries gevormd worde. De strategie met het hoogst verwachte redemet is stadaard voorgeselecteerd. Hierva ziet u de payoff grafiek e ee schattig va: Het verwachte resultaat Redemet i % Maximaal verlies (met 95% betrouwbaarheid) Daaraast ziet u wat uw totale ivesterig is om deze strategie aa te schaffe. Ee egatief getal beteket dat u bij opeig va de positie geld otvagt. Let op: Het maximale verlies is bie ee 95%-iterval vastgesteld rod de huidige koers va de oderliggede waarde. Dit geeft bie de statistiek ee betrouwbare schattig va het risico dat u loopt met ee bepaalde strategie. Het betreft echter ee schattig e geeft u gee garatie dat het verlies iet groter uit ka valle. Plus BH

15 Payoff grafiek De grafiek die u bij elke optiestrategie krijgt te zie is ee zogeaamde payoff grafiek. I de grafiek ziet u voor elke koersverwachtig het verwachte resultaat op de door u aagegeve datum. Op de horizotale as staat de koers va de oderliggede waarde e op de verticale as het resultaat va de optiestrategie. Waar de grafiek ee groe vlak toot is sprake va ee positief resultaat. Bij ee rood vlak ket de optiestrategie ee egatief resultaat. U kut uit de grafiek precies afleze welk resultaat hoort bij welke koersverwachtig. I de berekeig va het resultaat is meegeome wat u aa premie heeft betaald of otvage e ee beaderig va de trasactiekoste voor het opee va de positie. Het put waar de lij kruist met de horizotale as is het break-eve poit va de strategie. De verticale lij i de grafiek geeft uw koersverwachtig va de oderliggede waarde aa e ee tweede horizotale due zwarte lij laat zie wat het resultaat is bij expiratie va de optie(s). Opgeve order Waeer u ee strategie wilt aaschaffe kut u de (combiatie)order direct plaatse. U klikt op de butto order ilegge. U krijgt ee volledig igevuld orderticket. U geeft akkoord om de order defiitief te plaatse De Optie Grieke Alex Plus geeft u ee overzicht va de Grieke voor elke optieserie. De Grieke zij ratio s, die worde aagegeve met de Griekse letters Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. Met deze ratio s mete optiehade lare de gevoeligheid va ee optieserie, voor factore die va ivloed zij op de optieprijs. De prijs va ee optie wordt o.a. bepaald door: Koers va de oderliggede waarde Beweeglijkheid of volatility va de oderliggede waarde Resterede looptijd va de optie Retevoet Elke Griek correspodeert met ee va deze factore. I de optiehadel spele dit soort ratio s ee belagrijke rol bij de bepalig va het risico va opties. Daaraast is het mogelijk om met behulp va deze ratio s de risico s va ee portefeuille af te dekke. Plus BH

16 U vidt de Optie Grieke via het meu Aalyse. Met de rechtermuiskop kiest u vervolges voor Optie Grieke. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werke de Optie Grieke? Kies ee fods waar u optieseries voor wilt selectere. U selecteert vervolges welke optieseries u i het overzicht wilt zie. Daarbij kut u kieze voor Meest actieve series e Alle series. Bij Grieke kut u ee keuze make voor de Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho of Implied Volatility. De waardes va de gekoze Griek worde i ee grafiek afgezet tege verschillede optieseries i ee bepaalde expiratiemaad. De grafiek geeft stadaard de waardes aa voor zowel de calls als puts i ee bepaalde expiratiemaad. U kut ook kieze voor allee calls of puts. Bij Expiratiedatum kiest u de expiratiedatum va de optieseries (allee voor optieseries die bie ee jaar expirere). Deze keuze heeft allee betrekkig op de optieseries voor de grafiek. Uitleg kolomme Optie Grieke Hieroder vidt u ee bekopte uitleg va de Optie Grieke. Ee uitgebreide uitleg met voorbeelde vidt u i de helpfuctie va Alex Plus. De Rho geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee veraderig va de retestad. De Theta geeft de hoeveelheid waarde aa die i de optiepremie wegvloeit met het voortschrijde va de tijd. De Vega geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee veraderig va de volatiliteit De Gamma geeft aa hoe de Delta zich zal otwikkele bij ee koersveraderig va de oderliggede waarde. De Delta geeft aa hoe de optiepremie zich zal otwikkele bij ee koersveraderig va de oderliggede waarde. De Implied Volatility geeft de beweeglijkheid va de oderliggede waarde die i ee optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als stadaarddeviatie, i procete va de koers. Plus BH

17 2.8.3 Payoff aalyse Met behulp va de Payoff aalyse kut u zelf ee optiestrategie samestelle e grafisch zie wat het resultaat is op expiratie bij verschillede koersuitkomste. De optiestrategie ka bestaa uit de oderliggede waarde (aadele) e uit ee of meerdere optieseries met dezelfde expiratiedatum. U vidt de Payoff aalyse via het meu Aalyse. Met de rechtermuiskop kiest u vervolges voor Payoff aalyse. Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Hoe werkt de payoff aalyse? Kies ee fods waar u ee optiestrategie voor wilt samestelle. Bij Optieserie geeft u aa op welke expiratiedatum de optieseries aflope I de kolom Fods kut u ee keuze make uit welke optieseries de strategie gevormd moet worde. Dit doet u door te klikke op het vergrootglas aa het begi va de regel, vervolges selecteert u ee optieserie. Na selectie va de serie ziet u dat deze i het overzicht is opgeome. Bij aadeleopties staat de oderliggede waarde (aadele) va het fods op de boveste regel. Het aatal staat stadaard op 0 waardoor de aadele iet automatisch zij opgeome i de optiestrategie. Bij de geselecteerde optieseries staat het aatal stadaard op 1. Beide getalle kut i de kolom Aatal aapasse. U kut de geselecteerde series ook aa- of uitvike. U ziet da gelijk wat het effect is op de Payoff grafiek. I de kolom Aatal kut u aageve uit hoeveel cotracte (aadele) elk deel va de strategie moet bestaa. Daaraast bepaalt u hier voor elke optieserie of het gaat om ee log- of shortpositie. I de kolom Prijssoort kut u kieze voor bied/laat of eige prijs. Kiest u voor bied/laat, da wordt er voor de aaschaf va de optiestrategie gereked met de actuele bied- e laatkoerse. Waeer u kiest voor aaschafprijs, da kut u i de kolom Aaschafprijs zelf bepale tege welke koers u de optie series/aadele koopt of verkoopt(schrijve). I de kolom Aaschafprijs bepaalt u tege welke koers u ee bepaalde optieserie/aadeel koopt of verkoopt (schrijve). Plus BH

18 Grafiek De grafiek die u bij elke optiestrategie krijgt te zie is ee zogeaamde payoff grafiek. I de grafiek ziet u voor elke koersuitkomst het verwachte resultaat op de expiratiedatum. Op de horizotale as staat de koers va de oderliggede waarde e op de verticale as het resultaat va de optiestrategie. Waar de grafiek ee groe vlak toot is sprake va ee positief resultaat. Bij ee rood vlak ket de optiestrategie ee egatief resultaat. U kut uit de grafiek precies afleze welk resultaat hoort bij welke koersuitkomst. 2.9 Portefeuille-overzicht I het meu Rekeig oder het item Portefeuille-overzicht vidt u uw portefeuille-overzicht. Rechtsbove i het scherm ziet u het icoo. Voeg met het icoo bijvoorbeeld de kolomme Historische aakoopkoers e Ogerealiseerde resultaat aa uw portefeuille-overzicht toe. U kut de kolomme ook weer uit uw portefeuille-overzicht verwijdere. De fiaciële positie va uw portefeuille wordt cotiu realtime bereked op basis va streamig koerse. Als de samestellig va uw portefeuille wijzigt, bijvoorbeeld als er ee order is uitgevoerd, worde deze wijzigige direct i uw portefeuille verwerkt zoder dat u steeds op bijwerke hoeft te klikke. Ook uw vrije bestedigsruimte wordt opieuw bereked als er ee mutatie is i de samestellig va uw portefeuille. Klik op het icoo om uw vrije bestedigsruimte tussetijds te berekee. Wilt u wete hoe ee bepaalde positie i uw portefeuille is opgebouwd? Selecteer da ee positie i uw portefeuilleoverzicht e klik via de rechtermuiskop op Positie-opbouw. U ziet da precies welke trasacties u heeft gedaa i het betreffede fods. Plus BH

19 Alle details va ee bepaalde trasactie kut u vervolges zie door dubbel te klikke op ee tras actieregel Rekeigoverzicht I het meu Rekeig oder het item Rekeigoverzicht vidt u alle relevate gegeves va uw euro- e dollarrekeig. U ziet i éé oogopslag welke trasacties u de afgelope maad heeft gedaa. Selecteer liksbove welke trasacties u wilt bekijke. U kut kieze voor alle trasacties i ee bepaalde periode, bepaalde trasactieummers of alle trasacties i ee bepaald fods. Als u vervolges dubbelklikt op ee trasactieregel, ziet u de gedetailleerde gegeves va die specifieke trasactie Orderticket Selecteer ee fods e klik op de rechtermuiskop om het meu waarmee u het orderticket opet, op te roepe. Het orderticket wordt ook geoped als u dubbelklikt op ee fods. Plus BH

20 Het orderticket is verdeeld i verschillede tabblade: Tabblad Effecte Via dit tabblad plaatst u aa- e verkooporders va aadele. Liksbove ziet u de vraag e het aabod i de diepte va het boek. Bij elke regel staat aagegeve uit hoeveel verschillede orders de betreffede regel uit het orderboek is opgebouwd. U ziet bijvoorbeeld dat er vijf kopers zij op ee prijs va 32,73 voor i totaal stuks. Liksoder ziet u ee overzicht va de meest recete trasacties die op de beurs i dat fods hebbe plaatsgevode. Rechtsbove ziet u de relevate koersiformatie va het fods. Rechtsoder i het orderticket kut u uw order opgeve. U kut het orderaatal opgeve door met het toetsebord het geweste aatal i te voere, maar u kut ook ee orderaatal selectere uit het lijstje met veelgebruikte orderaatalle. Bij het opee va ee orderticket wordt het aatal-veld automatisch gevuld met het stadaard aatal dat u zelf kut istelle. Het limietveld wordt stadaard gevuld met de laatste koers. Wilt u ee adere limiet aa uw order mee geve, klik da de geweste prijs aa. Als u, waar da ook i het orderticket, ee koers aaklikt, da wordt het limietveld gevuld met die prijs. Tabblad Opties Hier kut u orders plaatse voor call- of putopties. Liksbove staat de aam va het fods e kut u evetueel ee ader fods kieze. Daaroder kiest u het type optie (call of put), de maad e het jaar e ee bepaalde uitoefeprijs. Wilt u i éé oogopslag zie welke optieseries er voor ee bepaald fods zij, klik da op de butto. Rechtsbove ziet u de bijbehorede koersiformatie va de door u geselecteerde optieserie e rechts oder i het orderticket plaatst u uw order. Tabblad Combiatieorder Via dit tabblad plaatst u ee combiatieorder voor opties. Liksbove staat de aam va het fods e kut u evetueel ee ader fods kieze. Daaroder kut u beide optieseries ivoere. Vervolges verschijt rechts de bijbehorede koersiformatie. Liksoder kut u ook beide type optieseries selectere of allee de maad, het jaar of de uitoefeprijs va de geselecteerde serie(s) wijzige Orderoverzicht Het orderoverzicht vidt u oder het meu Rekeig. I het orderoverzicht wordt de status weergegeve va al uw orders. Statuswijzigige worde streamig e realtime weergegeve. Om het statusverloop va uw order te bekijke, selecteert u de order i het orderoverzicht e klikt u vervolges via de rechtermuiskop op Orderiformatie. U ziet precies waeer e op welk tijdstip u de order heeft geplaatst e waeer deze is uitgevoerd. Wilt u ee order aulere, da klikt u op het kruisje dat voor de betreffede order staat. Plus BH

21 Wilt u uw orders i éé keer aulere, klik da op de butto. U vidt deze kop ook i het hoofdscherm. Ook voor dit overzicht geldt dat u zelf kut bepale welke kolomme e welk lettertype of welke letter -grootte getood moete worde Coditioele order Bij Alex kut u uw posities op ee slimme maier bewake. U bepaalt de codities voor aa- e verkoop va uw aadele, opties e/of futures e Alex houdt ze voor u i de gate. Op het momet dat aa uw coditie wordt voldaa, stuurt Alex uw order aar de beurs. Zo kut u bijvoorbeeld stop-loss orders op opties e futures ilegge, maar u heeft oeidig veel mogelijkhede. Alex Plus biedt de volgede coditioele ordersoorte aa op alle beurze: Koerslimiet: Bij ee koerslimiet houdt Alex voor u i de gate of de koers va ee bepaalde idex, fods, optie- of futureserie het door u igestelde prijsiveau (stopprijs) bereikt. Koerslimiet koerslimiet verkoop Trailig-stop: Bij ee trailig-stop zet u de stopprijs op ee vast aatal pute of ee bepaald percetage oder de hoogste of bove de laagste koers. De stopprijs schuift mee met de koers. Alex houdt voor u i de gate of de stopprijs wordt doorbroke. Trailig-stop verkoop trailig-stop limiet Bracket-limiet: Bij ee bracket-limiet stelt u ee bove- e odergres i. Ee bracket-limiet is otwikkeld om de wist op uw positie tijdig te verzilvere of uw verlies op tijd af te kappe. Alex houdt voor u i de gate of de koers buite de door u igestelde badbreedte komt. Bracket-limiet limiet bovegres limiet odergres verkoop Cumulatief volume: u kiest voor deze coditie als u ee koop- of verkoopopdracht wilt plaatse op het momet dat het cumulatief volume (volume dat is verhadeld sids de opeig) ee bepaald iveau heeft bereikt. U kut allee coditioele orders ilegge als u de hadelsistellig Coditioele orders heeft geactiveerd. Voor meer iformatie gaat u op de klatesite aar Istellige oder het kopje Mij Alex. Als u de hadelsistellig Coditioele orders heeft geactiveerd e Alex Plus opieuw opstart, kut u direct gebruik make va deze fuctioaliteit Ilegge va ee coditioele order U kut op de volgede maiere ee coditioele order ilegge: U gaat aar het meu Rekeig e kiest voor Nieuwe coditioele order. Via de rechtermuiskop (waeer u op ee fodsregel staat) kut u het vester Coditioele order opee. Plus BH

22 Oderstaad vester verschijt op uw scherm. Coditie toevoege Selecteer de coditie u die u wilt toevoege, bijvoorbeeld Koerslimiet e sleep deze aar de rechter zijde (drag-ad-drop) of dubbelklik op de coditie. I de rechterzijde va het scherm stelt u de voorwaarde va de coditioele order i. Bij alle rood oderstreepte woorde geeft u uw keuze aa. Als u meerdere codities wilt istelle da herhaalt u bovestaade voor iedere coditie. U kut zoveel codities ivoere als u zelf wilt. Als u meerdere codities opgeeft, kut u bovedie bepaalde codities aa elkaar koppele. Dit doet u door op het cijfer vóór de coditie te gaa staa e deze aar de adere coditie te slepe. Deze codities worde da aa elkaar gekoppeld. Dit ziet u direct i de ummerig. De codities die aa elkaar zij gekoppeld, hebbe bijvoorbeeld ummer 1.1 e 1.2. Dit kut u oeidig vaak herhale. U kut zoveel sub codities make als u zelf wilt. Meer uitleg hierover vidt u i de helpfuctie va Alex Plus. Order toevoege Als u uw coditie heeft igesteld, voegt u i het oderste deel va het scherm ee order toe. Selecteer order e sleep deze aar de rechterzijde (drag-ad-drop) of dubbelklik op order Aa de rechterzijde ziet u vervolges het rood oderstreepte woord <order>. Als u hier op klikt, verschijt het orderscherm. U voert hier op de gebruikelijke wijze de door u geweste order i. Waarschuwigsbericht per Wilt u ee otvage op het momet dat de door u igestelde coditie is bereikt? Selecteer da e sleep deze aar de rechterzijde (drag-ad-drop) of dubbelklik op . Plaatse va de coditioele order Als u de coditie e opdracht heeft igevoerd, doet u het volgede: Klik rechtsoder op de butto Plaats coditioele order. U bevestigt de vraag: Weet u zeker dat u deze coditioele order wilt plaatse?. U krijgt vervolges het orderummer va uw coditioele order te zie. Vaaf dat momet wordt uw coditioele order bewaakt. Plus BH

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Rijen met de TI-nspire vii

Rijen met de TI-nspire vii Rije met de TI-spire vii De tore va Pisa Me laat ee bal valle vaaf de tore va Pisa(63m hoog) Na elke keer stuitere haalt de bal og ee vijfde va de voorgaade hoogte. Gevraagd zij: a) De hoogte a de e keer

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

7.1 Recursieve formules [1]

7.1 Recursieve formules [1] 7.1 Recursieve formules [1] Voorbeeld: 8, 12, 16, 20, 24, is ee getallerij. De getalle i de rij zij de terme. 8 is de eerste term (startwaarde, u 0 ) 12 is de tweede term (u 1 ) 24 is de vijfde term (u

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Dit geeft ee voorwaarde die slechts afhagt va de begiwaarde va de `basisoplossige' (bij (3) is die voorwaarde a b a b 0). Hoe ka me twee lieair oafhak

Dit geeft ee voorwaarde die slechts afhagt va de begiwaarde va de `basisoplossige' (bij (3) is die voorwaarde a b a b 0). Hoe ka me twee lieair oafhak Lesbrief 5 Recurreties e ogelijkhede Recursief gedefiieerde rije Er zij getallerije {a } die voldoe aa ee recurrete betrekkig va de vorm a +k = f(a +k ;a +k ;:::;a ) voor = ; ;:::, waardoor de + k-de term

Nadere informatie

2. Limiet van een rij : convergentie of divergentie

2. Limiet van een rij : convergentie of divergentie 2. Limiet va ee rij : covergetie of divergetie 2. Eigelijke of eidige limiet 2.. Voorbeeld I ee bos staa 4 bome. De diest bosbeheer zal jaarlijks 2% bome kappe e ieuwe aaplate. Zal het bos verdwije? Zal

Nadere informatie

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij Ee meetkudige costructie va de som va ee meetkudige rij [ Dick Kliges ] Iets verder da Euclides deed Er wordt door sommige og wel ees gedacht dat Euclides (hij leefde rod 300 v. Chr.) allee over meetkude

Nadere informatie

Iteratie is het steeds herhalen van eenzelfde proces, verwerking op het bekomen resultaat. Verwerking

Iteratie is het steeds herhalen van eenzelfde proces, verwerking op het bekomen resultaat. Verwerking 1. Wat is iteratie? Iteratie is het steeds herhale va eezelfde proces, verwerkig op het bekome resultaat. INPUT Verwerkig OUTPUT Idie de verwerkig gebeurt met ee (reële) fuctie geldt voor ee startwaarde

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

figuur 2.50 Microscoop

figuur 2.50 Microscoop 07-01-2005 10:20 Pagia 1 Microscoop Ileidig Ee microscoop is bedoeld om kleie voorwerpe beter te kue zie, zie figuur 2.50. De bolle les dicht bij het oog (het oculair) heeft ee grote diameter. De bolle

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178 Ope Ihoud Uiversiteit leereeheid 6 Wiskude voor ilieuweteschappe Machtsfucties e wortelfucties Itroductie 77 Leerker 7 Machtsfucties et ee atuurlijk getal als epoet 7 Machtsfucties et ee egatief geheel

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie