One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack"

Transcriptie

1 ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack

2 I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka altijd e overal i de beste omstadighede werke, met de voor u meest geschikte techologie. Of dat u uw smartphoe is, uw vaste telefoo, uw laptop, uw tablet Wij zorge ervoor dat u efficiëter werkt e zo met og meer succes aa uw zaak ka bouwe.

3 Combieer uw vaste e mobiele telefoie i éé uieke formule Uw werkemers belle elkaar veel, zowel met hu vaste toestel als met de bedrijfs-gsm? Da is Oe Office Voice Pack ee must. Eé tariefpla voor vaste e mobiele telefoie bij Mobistar is voordelig, vereevoudigt uw telecombeheer e garadeert ee optimale commuicatie tusse uw medewerkers bie e buite de bedrijfsmure. Wat krijgt u? 1. Mobiele telefoie Veel ibegrepe beltijd. Voordelige tarieve om te belle e te sms e aar alle etwerke. uw zaak 2. Vaste telefoie 6, 8, 12 of 30 gesprekskaale. Werkt met uw huidige isd-cetrale.

4

5 De 6 vooraamste voordele va Oe Office Voice Pack 1 U krijgt veel ibegrepe beltijd. Met Exteded Fleet belt u obeperkt met uw gsm i België aar alle Mobistar-ummers e vaste lije*. 2 U krijgt meer e betaalt mider. Hoe hoger uw gekoze formule, hoe voordeliger uw tarief per miuut. 3 Uw admiistratie wordt eevoudiger. U otvagt éé globale factuur voor uw vaste telefoie e uw mobiele telefoie. Bovedie doet u ee beroep op oze professioele klatediest, exclusief voor busiessklate. 4 Uw bereikbaarheid is altijd verzekerd. Overschakele aar Mobistar gebeurt met behoud va uw huidige ummers. 5 Uw vertrouwe wordt belood. Getrouwheidskortig: u krijgt jaarlijks ee extra kortig op uw totale factuur. 6 U werkt efficiëter. Oze ibegrepe dieste make uw werk og eevoudiger: Secod Call, Pro Voice Mail, World Roamig, Call Trasfer, Coferece Call e Call Forwardig. * Aabod uitsluited voor ormaal professioeel gebruik. Mobistar behoudt zich het recht voor om de leverig va deze diest te beperke of om het cotract op te schorte e/of op te zegge i het geval va opstoppige i het etwerk of abormaal gebruik va de diest (zoals het gebruik als simbox of babyfoo, of als het maadelijkse gebruik vijf keer hoger ligt da het gemiddelde gebruik va alle klate).

6 Oe Office Voice Pack op uw maat Kies uw formule va Oe Office Voice Pack op basis va de beltijd die u west e het maadelijks miimumbedrag dat u opgebruikt. Op basis hierva weet u metee hoeveel uw miimumbudget voor mobiele e vaste telefoie bedraagt. Geiet va veel ibegrepe beltijd U belt iet allee voordelig. Uw zaak krijgt ook ibegrepe beltijd om kosteloos te belle met uw klate e leveraciers. Wat met Exteded Fleet belt u obeperkt met uw gsm i België aar alle Mobistar-ummers e vaste lije*. Zo verzorgt u uw relaties optimaal. U kiest ee maadelijks miimumbedrag, va 10 tot 4000 euro, dat u gebruikt voor: Alle atioale, iteratioale e roamig-sms e e mobiele oproepe (aar vast e mobiel); Mobiele dat, e alle atioale e iteratioale vaste oproepe (aar vast e mobiel); Opties zoals sms-budle, call-budle als u die eemt. Uw miimumbudget Uw totale miimumkostprijs per maad komt overee met dit maadelijkse miimumbedrag plus de maadelijkse prijs va uw simkaarte. Hoe hoger uw miimumbedrag, hoe lager het maadbedrag per simkaart. * zie voorwaarde op vorige pagia.

7 Uw keuze Uw formule 4.010m 4.080m 4.200m 4.800m m m Ibegrepe beltijd Exteded fleet Va gsm aar Mobistar-ummers Va gsm aar vast i België Oder collega s Maximaal 10 u. belle* Obeperkt Obeperkt Miimaal facturatiebedrag Miimaal facturatiebedrag Aboemet Maadelijks bedrag per kaart Totaal aatal kaarte Uw totale miimumkostprijs/maad Promo * De iet-gebruikte miute worde iet overgedrage aar volgede maad.

8

9 Voordelig tarief om te belle e sms e atioale oproepe De tarieve zij afhakelijk va het door u gekoze miimumbedrag. Hoe hoger dat bedrag, hoe lager het tarief per miuut. Prijs/miuut Mobiel aar mobiel Vast aar mobiel Vast aar vast Sms 4.010m 4.080m 4.200m 4.800m m m 0,115 0,110 0,105 0,095 0,090 0,085 0,05 0,045 0,040 0,035 0,035 0,030 0,024 0,022 0,020 0,018 0,017 0,016 0,115 0,110 0,105 0,095 0,090 0,085 Prijze per miuut i euro, exclusief btw. Niet va toepassig op speciale oproepummers. Facturerig per secode a de eerste miuut voor mobiele gesprekke. Oproepe met ee vast toestel worde per secode aagereked vaaf de eerste secode met ee verbidigskost va 0,01 per oproep aar ee vaste lij e 0,055 per oproep aar ee mobiel ummer. Iteratioale oproepe Raadpleeg oze stadaardtarieve voor iteratioale oproepe vaaf ee vaste lij op Met Oe Office Voice Pack beschikt u over voordelige tarieve voor iteratioale oproepe. U bet i België e belt vaak met uw gsm aar het buitelad? Maak da gebruik va Easy Iteratioal waarmee u goedkoper aar het buitelad belt. U bet i het buitelad? Maak gebruik va oze stadaardtarieve. Of bel met roamig for Busiess met uw bedrijf i het buitelad tege voordeligere tarieve. Meer ifo over de atioale e iteratioale tarieve vidt u op Extra tariefvoordeel global Mobistar Advatage Elke 12de maad otvagt u ee kortig va 3 % op het totaal va uw facture.

10 Kies ee va de vier toegagstypes Als uw bedrijf behoefte heeft aa 6 of meer gelijktijdige gesprekskaale, ka u gebruikmake va oze dieste voor vaste telefoie met rechtstreekse toegag. Bij ee rechtstreekse toegag wordt uw vestigig rechtstreeks aageslote op het etwerk va Mobistar via ee sdsl-coectie. Bij orechtstreekse toegag vrage we de activerig va de carrier selectcode aa op het etwerk va de atioale operator. Maadelijks aboemet Aatal gesprekskaale Verbidig sdsl Uitrustig Modem/Router Vereigbaar met OPTIE Voice lifelie Busiess Livebox 500S/100S - pabx plug 4 BA Busiess Livebox 500S/100S - pabx plug 6 BA isd e pabx/telefoocetrale met de daaraa verbode telefoo- e aaloge faxtoestelle. ee losstaade aaloge fax, betaaltermial e alarmsysteem. via ee simbox (2 simkaarte) Busiess Livebox 500S/100S - pabx plug 1 PRA

11 Superpraktische dieste Ibegrepe dieste Professioele klatediest Ruime opeigsure. Professioele medewerkers, exclusief voor busiessklate. Tariff Check Mobiele telefoie Secod Call Call Filter Pro Voice Mail World Roamig Coferece Call Call Trasfer Wij gaa elk jaar same met u a of uw formule og de meest geschikte is, e passe ze evetueel aa. Ee tweede gesprek beatwoorde zoder het eerste te stoppe. Schakel alle oproepe automatisch door aar uw Voice Mail. Ee uitgebreide Voice Mail om meer boodschappe voor ee lagere tijd te beware. Mobistar heeft parters over heel de wereld, zodat u zo goed als overal ka belle e gebeld worde. De vergaderzaal wordt mobiel: u overlegt via de gsm met maximaal 6 persoe tegelijk. Maak va uw gsm ee telefoocetrale e schakel uw oproepe door aar om het eve welk ummer i België.

12 Extra dieste Niet ibegrepe, maak uw keuze Mobiele Telefoie Busiess Isurace Duo Call Barrig Fax Mail Verzeker vaaf 5 euro per maad uw gsm s e de gsm s va uw collega s optimaal tege diefstal of schade. Ook uw accessoires zij verzekerd. U wil bereikbaar zij op 2 gsm s via éé e hetzelfde ummer? Da is Duo voor u de oplossig. Blokkeer bepaalde oproepe op uw kaarte om het budget optimaal te behere. U beschikt over ee persoolijk faxummer op uw gsm. U beslist waar e waeer u uw faxe uitprit of raadpleegt. Aatal sms e i budel Voordeliger sms e Prijs bie per België budel met ee budel. Prijs per sms , , ,0015 Belopties & obeperkt sms e + datavolume Natioal call ulimited Natioal ulimited Natioal ulimited BlackBerry Iteret Natioal ulimited BlackBerry Premium Voor 36 euro ka u obeperkt belle e krijgt u 1000 sms e*. Voor 43 euro ka u obeperkt belle e sms e ( sms jes) e hebt u 5 GB datavolume. Voor 43 euro ka u obeperkt belle e sms e ( sms jes) e hebt u 500 MB datavolume voor BlackBerry Iteret Service*. Voor 48 euro ka u obeperkt belle e sms e ( sms jes) e hebt u 1 GB datavolume voor BlackBerry Iteret Service*. * De ogelimiteerde miute e sms jes zij geldig bij ormaal gebruik bie België voor alle Belgische etwerke, behalve aar speciale ummers e dit op elk momet va de dag. Mobistar behoudt zich het recht voor om de leverig va de diest te beperke e/of het cotract op te schorte e/of te beëidige i geval va etwerkcogestie of i geval va abormaal gebruik va de diest voor mobiele telefoie (zoals simboxig e gebruik als babyphoe).

13 Extra dieste Niet ibegrepe, maak uw keuze Uw koste oder cotrole houde Fixed Diallig Numbers Ivoice Uw toestelle i goede hade GSM Cliic U bepaalt vooraf welke oproepummers uw medewerkers kue belle. U otvagt uw maadelijkse factuur va uw vaste e mobiele commuicatiekoste i Microsoft Excel -formaat. Zo ka u de gegeves omiddellijk gebruike voor kosteaalyses. Gsm defect? Gee probleem. Uw gsm wordt zo sel mogelijk hersteld.

14 Mobiele Datacommuicatie U mailt e surft waar e waeer u wil Werk og mobieler e efficiëter met iteret op uw smartphoe, laptop e/of tablet. Mobistar biedt u verschillede mogelijkhede om oderweg te surfe e te maile. Iteressat voor als u vaak oderweg bet, of iet altijd achter uw pc zit. Busiess Everywhere 200 MB smartphoe-oplossige Busiess Everywhere 1GB Busiess Everywhere 2GB Busiess Everywhere 5GB BlackBerry Iteret BlackBerry Eterprise Busiess Everywhere 5GB pc-oplossige Iteret Everywhere Daily Iteret Everywhere Relax Iteret Everywhere Max ipad15 ipadoplossige ipad 25 Maadelijks bedrag Per dag dat u surft Datavolume per maad 4, , ,13 12,40 24,79 12,40 20, , MB 1 GB 2 GB 5 GB 500 MB 1 GB 5 GB 1 GB 750 MB 2 GB 750 MB 1,5 GB Extra MB 0, Herlaadbudels Beschikbaar Deze dieste telle mee om het miimale Oe Office Full Pack-facturatiebedrag te bereike. Nieuw! Busiess Everywhere Duo Met deze ieuwe formule ka u uw datavolume verdele tusse uw smartphoe e uw tablet of laptop. Hiervoor krijgt u éé extra simkaart om i uw tablet of laptop te steke aargelag het toestel waarmee u uw data wil dele. U ka kieze tusse Busiess Everywhere Duo 1 GB (15 ) of 3 GB (25 ). OF

15 Uieke formule Mobile Data Sum&Share Met Mobile Data Sum&Share krijgt u, aargelag va uw formule, elke maad ee bepaald datavolume voor uw smartphoe, laptop e/of tablet. De datavolumes va alle Mobile Data Sum&Share opties e/of tariefplae met hetzelfde volume worde automatisch samegevoegd tot éé gemeeschappelijk datavolume. Dat globale volume ka u dele met alle gebruikers met hetzelfde volume. Mobiele data op smartphoe, pc & tablet Voorbeeld: Mobile Data Sum&Share 200 MB Mobile Data Sum&Share 500 MB Mobile Data Sum&Share 1 GB Maadelijks bedrag per kaart GB 1 GB 200 MB 200 MB 500 MB 500 MB 500 MB Datavolume per maad 200 MB 500 MB 1 GB Extra MB* 0,0248 0,0248 0, GB gemeeschappelijk datavolume 400 MB gemeeschappelijk datavolume 1,5 GB gemeeschappelijk datavolume * Tarief va toepassig per extra gebruikte MB zodra het gemeeschappelijke datavolume is opgebruikt. U vidt al oze tarieve e promoties op Dataverbruik oder cotrole Met Mobile Moitor hebt u ee eevoudige oplossig om het verbruik op de voet te volge. Hoe gaat dat precies i zij werk? Surf aar m.mobistar.be/accout. E otdek alle details.

16 ISDN PABX Meer ifo? Surf aar Vraag advies aa uw accoutmaager. V.U.: B. De Groote - Mobistar.v. - Bourgetlaa 3 - B-1140 Brussel. Cypres Mobistar Busiess Solutios E06/ Mobistar, alle rechte voorbehoude. Mobistar is ee gedepoeerd hadelsmerk. De eigeschappe va de vermelde producte e dieste kue zoder voorafgaade verwittigig veraderd worde. U vidt meer uitleg over het gebruik e de gebruiksmodaliteite va uw aboemet i oze Algemee Voorwaarde. Prijze zij oder voorbehoud va prijswijzigige, reke- e drukfoute, e gelde zolag de voorraad strekt. Alle prijze i de brochure vermeld zij exclusief btw.

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één One Office Full Pack Vast bellen, mobiel bellen en internet in één In alle vrijheid communiceren en zakendoen Mobistar biedt geïntegreerde oplossingen die uw zaak mobieler en productiever maken. U kan

Nadere informatie

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012 Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 9040146 03/2012 Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen? De juiste beslissingen nemen, ondersteund door een optimale

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij.

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij. Juli - Solde 2014 Kredietbemiddelaar e veratwoordelijke uitgever zie opdruk EXCLUSIEF BIJ JOUW EXELLENT IT NOTEBOOK - PAVILION 17-f048b scherm AMD Quad Core Processor A4-6210 8 GB geheuge 1 TB harde schijf

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Leef mobiel MOBISTAR

Leef mobiel MOBISTAR Leef mobiel OBISTAR Welkom bij Mobistar Voor particulieren Jouw herlaadkaart 6 Jouw abonnement 12 Voor professionals Uw professioneel abonnement 20 Communiceer zoals jij het wil Omdat Nancy, die elke dag

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland! JAARGANG 3 NUMMER 1 2015 Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER 2015 5 Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse

Nadere informatie

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Aantrekkelijke modules. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op uw

Nadere informatie

Gemakkelijk zaken doen

Gemakkelijk zaken doen Algemene informatie Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw Voor alle mobiele abonnementen en alle Mobiel Breedband abonnementen (excl. groepsbundel) gelden aansluitkosten. Kijk voor de tarieven op vodafone.nl/zakelijk

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Gemakkelijk zaken doen

Gemakkelijk zaken doen Algemene informatie Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw Voor alle abonnementen gelden aansluitingskosten. Er geldt een tarief voor mobiele abonnementen en een tarief voor Mobiel Breedband abonnementen,

Nadere informatie

NISSAN NV200. Design exterieur Design interieur Technologie en Prestatie Carrosserie en Accessoires Afdrukken Uitgang

NISSAN NV200. Design exterieur Design interieur Technologie en Prestatie Carrosserie en Accessoires Afdrukken Uitgang NISSAN NV200 Desig exterieur Desig iterieur Techologie e Prestatie Carrosserie e Accessoires Afdrukke Uitgag LOOK TWICE, THINK ONCE NETJES & DISCREET. Odaks het i zij klasse ogeëveaarde volume va 4,2 m

Nadere informatie

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement.

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Vast Mobiel integratie. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op

Nadere informatie

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Vast Mobiel integratie. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op uw

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie