Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête social media gebruik ROC West-Brabant"

Transcriptie

1 Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk va de vraagvorm, is achter de tabel het percetage (%) weergegeve dat het betreffede atwoord gegeve heeft, de frequetie (f) waarmee dit atwoord gegeve is, het totale aatal respodete (), het gemiddelde (gem.) e de stadaarddeviatie (sd) wat de verdeeldheid oder de respodete aageeft (oder de 1 geeft aa dat de groep behoorlijk eesgezid atwoord gegeve heeft). Gebruik social media 88% va de respodete maakt gebruik va eige vorm va social media. Twaalf procet geeft aa dit iet te doe. Waeer aar de volgede vraag wordt gekeke, waar verschillede soorte social media staa opgesomd, geeft echter og maar 4% va de respodete aa gee social media te gebruike. Welke social media worde gebruikt? % f Hyves Facebook Twitter YouTube LikedI 5 28 MySpace 3 13 Yammer 1 5 Skype MarocWeb 1 5 Aders, amelijk: Gee 4 22 Zoals te zie is i bovestaade tabel, is Facebook (84%) bij deze doelgroep de meest populaire vorm va social media, gevolgd door YouTube (78%) e Hyves (62%). Adere social media / digitale media die geoemd zij: MSN Messeger (chatte) (18x) Mobiele applicaties als What s app (8x), Pig (3x) e Viber (1x) Partyflock (4x)

2 Google Plus (4x) Tumblr (3x) Foursquare (2x) Netlog (2x) Forums zoals seoul.fm, marokko.l, turkishplace.l, sugababes.l (6x) Soudcloud, Tagged, Dailybooth, Badoo, Wordfeud Frequetie gebruik social media (Dagelijks =1, 2-4 keer per week =2, wekelijks =3, mider da 1 keer per week =4, ooit =5) gem. sd dagelijks-ooit 3,4 1,7 506 Hyves 3,1 1,6 426 Facebook 1,7 1,3 479 Twitter 2,9 1,9 363 YouTube 2,0 1,2 457 LikedI 4,8 0,7 287 MySpace 4,9 0,4 278 Yammer 4,9 0,4 276 Skype 4,1 1,2 340 MarocWeb 4,9 0,5 274 Facebook (1,7) e YouTube (2,0) worde het meest regelmatig bezocht. MySpace, Yammer e MarocWeb worde door deze studete het mist regelmatig bezocht (4,9).

3 Redee voor gebruik social media % f Om cotact met vriede e familie te houde Om iformatie te zoeke Om bij te blijve, op de hoogte te blijve va ieuwtjes Om ee zakelijke rede, bijvoorbeeld als etwerk voor ee baa of stage Voor de etertaimet / otspaig Om actief mee te prate over bepaalde oderwerpe Aders, amelijk: 6 28 Sociale cotacte oderhoude spat de kroo als het gaat om redee om social media te gebruike (voor 84% is dit (ee va de) redee). Ee zakelijke rede wordt het mist vaak geoemd als rede om social media te gebruike (19%). Adere redee die worde geoemd zij bijvoorbeeld muziek luistere, de tijd doorkome, foto s kijke e spelletjes doe. Meerwaarde social media i het oderwijs Zie de studete meerwaarde / toegevoegde waarde va het gebruik va bepaalde social media op school / tijdes stage of i de lesse? % f Ja, dat zou veel kue toevoege Ja, dat zou ee beetje waarde kue toevoege Nee, dat zou iets aa school / tijdes stage of lesse toevoege Ik weet het iet De meige over dit oderwerp zij erg verdeeld: ee bija eve zo grote groep (29%) dekt dat social media veel zou kue toevoege aa school, stage of lesse als de groepe die deke dat het iets zou toevoege (27%) of ee beetje (32%). I twee ope vrage is de studete gevraagd hoe social media iets zou kue toevoege aa hu school e aa de lesse die ze krijge. Opvalled is dat va met ame YouTube (i lessituaties) gedacht wordt dat het meerwaarde aa de lesse / school zou kue biede, gevolgd door Facebook e Twitter (groepsdiscussies e roosterwijzigige). Daaraast is opvalled dat ee grote groep (zo 20 tot 30%) dit juist helemaal iet ziet zitte.

4 Hieroder volge (letterlijke) reacties va de respodete, geclusterd aar thema. Reacties va dezelfde strekkig zij maar eemalig geoemd. 1. Ka iets toevoege - Is tijdsverspillig. - Niet. Het is otspaig e als er school of stage aa gekoppeld wordt is het gee otspaig meer. - Social media heeft gee toegevoegde waarde op school, ik vid het ook leuk maar op school zou ik het iet wille. Ik zie hieri gee mogelijkheid om leerlige iets bij te brege e ik dek persoolijk dat leerlige gebruik gaa make va de situatie dat ze social media moge gebruike. - Niks, de techologie op school is daar iet voor gemaakt. - Niks, oziig e oodig. Wie wil zij eige school ou op Facebook toevoege, e wie kijkt er daadwerkelijk aar? - Dek dat het iets toevoegt: teveel kas op wildgroei of foutieve ifo. - Ik dek iet dat dit werkt. Er wordt al steeds mider echt gepraat met elkaar, omdat iederee met social media bezig is. Ik vid dat school ee plaats moet blijve waar je persoolijk cotact hebt. - Ik vid dit iet echt ee goed idee. Me moet oppasse met wat er op social media wordt geplaatst e zeker i combiatie met school/stage. Het blijft ee persoolijke site. Ik vid dat dit gescheide moet blijve. - Nee, ik vid dat de school het goed doet met de website. 2. Nieuws e iformatie dele - Wijzigige i het lesrooster of uitval dagelijks oderhoude (Twitter / Facebook). - Belagrijke agedapute bijvoorbeeld via Twitter bekedmake (vakaties, schoolfeest) aagezie iederee tegewoordig (vooral oder de jogere) wel gebruikt maakt va Twitter. - Je weet sel het ieuws. - Iformatie doorspele aa mese die iet aawezig zij i de les door bv. ziekte. - Tijdes de les op Facebook zitte, omdat het saai is of wat da ook vid ik iet goed. Da let je iet goed op e dit heeft gevolge. Maar social media is wel heel leuk om wat va te lere, waar je bepaalde dige kut vide over stage, werk, meeloopdage, etc. Je kut er heel veel mee doe e het is toch de toekomst, dus het is wel leuk om er meer va te wete. E voor de meeste studete erg iteressat. - Veel bedrijve zitte tegewoordig ook op social media. Zo ka je ook veel iformatie over hu opzoeke e hierva op de hoogte blijve. - Om aa iformatie te kome over bepaalde oderwerpe. Als je op Twitter bijvoorbeeld zet : 'wie heeft er ervarig met ee rechtbak', da krijg je sel reactie. waardoor je ook betrouwbare iformatie ka otvage. 3. Toekomstgericht - Je leert bij Likedi bijvoorbeeld dat het ook ee zakelijke kat heeft et als Twitter. - Netwerke opbouwe om aa stage plaatse te kome. - Grote horecabedrijve zitte ook op Twitter e waeer je die zou volge zou je

5 op de hoogte blijve va de ieuwste bae die vrij kome e va de ieuwste otwikkelige. Het is dek ik goed om te lere omdat je dat later ook zult moete gebruike om op de hoogte te blijve. - Je zou bijvoorbeeld aar ee Facebook pagia va ee bepaald bedrijf kue kijke. Via Likedi zoude we cotact kue legge met bedrijve. - Het schijt dat Likedi veel gebruikt wordt i zakelijke sfeer. Ik heb het zelf (og) ooit gebruikt. Maar ik heb gehoord dat je hier qua vacatures e stages ook best terecht ka. E adere mese kue jou ook vide aa de had va bijvoorbeeld je cv. Hier zoude ze op school ook iets va ee les i kue geve, of i ieder geval wat het effect is als je er bijvoorbeeld allemaal "weeked" foto's op hebt staa. 4. Lesstof - Voor de lesstof toepasselijke YouTube filmpjes kijke. - Als de lerare meer iformatie over het oderwerp wille late zie, kue ze hu oderwerp bijvoorbeeld via YouTube filmpjes odersteue zodat de leerlige ook ee izicht krijge op de praktijk. - Werkopdrachte koppele aa YouTube filmpjes. - Afsprake make. - Huiswerk bijhoude. - Uitleg plaatse e geve. - Toetse iplae. - Je kut leerlige late zie hoe dige werke. - Door stellige op social media te zette. - Social media helpt jou ook met het make va je huiswerk dus bijv. YouTube filmpjes opzoeke. - Ka helpe bij sociale vaardigheidstraiige. - Social media is veel iteressater om te gebruike da de lesboeke. Het is meer up-to-date e sowieso moderer. Tijdes de lesse zoude social media veel meer betrokke kue worde bij de lesstof. Ik doel da op het gebruike va bijvoorbeeld YouTube filmpjes om bepaalde dige te verduidelijke, verder toe te lichte. - Discussies over bepaalde oderwerpe volge waar je ee betoog over kut houde. Dat is iteressater da ee aatal artikele via iteret. Je kut via social media heel veel meige tegekome die je kut gebruike. YouTube ku je bija overal bij gebruike. Daar krijge we op school da ook veel de kas voor. - Tijdes lesse e presetaties ka het ee extra toevoegig geve om iets iteressater te make voor de leerlige. - Forums bevatte tijdes mij studie 95% va de atwoorde die ik odig had voor mij projecte. Ook kue middele zoals Facebook het oderlige cotact verbetere e ka YouTube hele guides va ee oderwerp vide. E atuurlijk radio voor ee ormale werkbare werksfeer ;). - Cotact met vakbekwame mese e die daardoor uitodige voor ee presetatie. - Oze docet heeft al ees filmpjes op YouTube gezet met de juiste uitspraak va bepaalde veelvoorkomede woorde. Sommige stadaard lesse kue opgeome worde e op YouTube gezet worde zodat ee leerlig thuis verder ka lere, maar met,, feedback'' va de leraar. - De lesse door de leerlige late voorbereide, zodat de lesse korter kue worde.

6 - Ik doe de opleidig Eveemete orgaisatie e social media is ideaal om reclame te make. Dus het lijkt mij wel erg leuk, om te wete hoe je dit op de juiste maier aa moet pakke ezo. E kijke hoeveel mese er reagere op mij reclame. 5. Otspaig / afwisselig - I het OLC (ope leercetrum): tijdes school heb je ook otspaig odig, i de mediatheek zij dergelijke sites als Hyves, Facebook, Twitter e YouTube geblokkeerd, tijdes het harde lere ka je da iet eve relaxe door je tweets etc. te checke. - Maakt het allemaal wat leuker. Dat maakt de dag op school leuker. - Ik heb begrepe dat uit ee oderzoek aa de TU Delft is gebleke dat door het gebruik va sociale media -tijdes- werktijd werkemers over ee lagere termij productiever zij. Dit komt o.a. doordat het gebruik va sociale media otspaed werkt, e door af e toe hier gebruik va te make "otspa" je op tijd e ku je lager door werke. - Het maakt het lere e cotact met medeleerlige leuker, waardoor je meer plezier krijgt i de lesse e/of huiswerk. - Relaxter lere. - Lesse speelser aapakke. 6. Sociaal / cotact - Cotact met adere studete via ee speciaal voor he toegakelijke pagia. - Dat je meer komt te wete wat er i de school gebeurt. E je leert meer mese kee. - Wij gebruike al ee Facebook groep die ik heb opgericht waari allee oze klas ka prate e heel effectief dus vrage ka stelle. - Studete op stage beter begeleide. - I het dele va bestade e cotact houde met projectgroeplede. - Het gedrag va de persoe valt te oderzoeke. Ook de gevare va social media. - Ik gebruik het veel om te prate met klasgeote over het huiswerk. Stel er zou ook ee gezamelijke map kome waar je documete i ka opslaa als projectgeoot zijde.. dat zou perfect zij. - Voor stage, leerbedrijve e mogelijkhede om over oderwerpe te prate e dige te dele. - Via social media heb je ee groot publiek e dus meige va verschillede mese. - Skype met buiteladse studete of studete die daar u zitte. - Hierdoor zulle leerlige e lerare meer met elkaar i cotact kome e er da ook meer respect va weerszijde zal kome. - Betere commuicatie tusse school e bijvoorbeeld stageplaatse. - Je kut elkaar feedback geve. - Om discussie op school tijdes de lesse te stimulere, of om studete erva bewust te make wat de social media voor ivloed heeft op school met bijvoorbeeld ruzies. - Meige va adere late zie over discussiepute via social media. - Als er vrage zij over ee bepaald oderwerp is het makkelijker om hulp te vrage. E ook da ka iederee va bijvoorbeeld ee klas zie hoe je verder gaat met die vraag.

7 7. Praktisch - Selle reacties (selheid va media). - Sel iets opzoeke. - Direct zichtbaar voor diegee voor wie het bedoeld is. - Je bereikt ee grotere omgevig. - Zelf doe ik bbl bij jullie. Via bijvoorbeeld Skype is het mogelijk ee cosult met ee leraar te doe zoder fysiek aar school te moete. - Mail makkelijker koppele aa smartphoe. - Motiveert om dige beter i de gate te houde. E het is makkelijk als er maar 1 accout is waar alles op staat wat je odig hebt op school e je iet 20 verschillede codes e wachtwoorde hebt. - Commuicere met klasgeote, zo hoef je iet costat te "schreeuwe" door de klas. Social media dus late fugere als takeoverleg. - Itroductie va de school. - Het orgaisere va feestavode. - Als het ee ope iformatieblok is, waarvoor ik gee 'vriede' hoef te worde met school, ka het veel toevoege, maar zodra er ee vriedschappelijke coectie voor odig is, helemaal iks, ik wil amelijk aast school ee privé etwerk hebbe ;) - Bijvoorbeeld Ageda Syce met de school voor elke klas. E dat er ee backup va gemaakt wordt. E deze gestuurd wordt aar elke leerlig. Krijg je direct ee meldig op je smartphoe, computer etc. Via sociale media, huiswerk doorsture omdat je toch weet tegewoordig dat iederee erop zit e het leest. Krijg je ee meldig va. - Nakijke. - Dat er wifi is i de aula e als je iemad iet ka vide dat je da zo ka omschrijve waar iemad is. - Door via social media met docete te commuicere bijv. Skype zodat je makkelijker e seller vrage beatwoord krijgt. - Waeer studete (e adere mese) oder school/werk social media gebruike kue ze beter doorwerke. - Hadig voor huiswerk, dige vrage aa docete i de vakatie/i het weeked. - Je kut da buite schooltijde op ee leuke maier overlegge met medestudete e als je al je klasgeote bijv. op Facebook hebt toegevoegd, kue ze zich allemaal i de discussie mege. - Resultate va bepaalde toetse aar deze persoo toesture over deze social media. - Ja, het zorgt dat ee vraag e atwoord maar 1 keer gesteld worde wat je kut altijd terugleze. -Je kut idividueel uitleg krijge e beter doorwerke als je iets sapt aa adere oderwerpe. 8. Imago / passed - Alles, goede reclame voor school ook. Iederee gebruikt social media. - Iformatie dele op ee maier die past bij de studete. - Ka mese aatrekke voor de opleidig. - Het is moder e daarom iteressater. - Social Media iteresseert jogere u eemaal. Als er lesse om social media hee gemaakt worde, da zal er veel meer aadacht zij voor de lesse. E ik

8 dek dat zelfs de motivatie va de leerlige om hu best te blijve doe, misschie wel groter wordt. - Uitstralig school. Skype e buiteladstages Zou Skype volges de studete iets kue betekee bij de begeleidig va hu stage i het buitelad? % f Ja heel veel Ja ee beetje Nee iet echt 5 23 Nee helemaal iet 4 20 Weet iet Totaal ziet maar liefst 73% va de respodete iets i Skype om studete i het buitelad te begeleide. De helft va de respodete (49%) is hier zelfs zeer positief over.

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie