Drs. Martin Hoorn CMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drs. Martin Hoorn CMC"

Transcriptie

1 Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0) Site: Prfiel Martin is een prettige vent met een prfessinele, senire uitstraling en een duidelijke mening. In zijn werk velt hij zich verantwrdelijk en werkt gedreven en mensgericht aan het te bereiken resultaat. Martin neemt graag het vrtuw en sprt in een gede sfeer de mensen m hem heen aan het beste van henzelf te tnen en zich te ntwikkelen. Kennisgebieden Business prjectmanagement en -change: Realiseren van business benefits middels implementatie prjecten Implementeren van verandering vanuit bv wet- en regelgeving (Basel II, Slvency II) Verbeteren van de perfrmance van de business vanuit Agility (wendbaarheid van rganisaties) en High Perfrmance Organisatin-aspecten Businessarchitectuur en -alignment: Afstemming aspecten bedrijfsvering p strategische en peratinele delen Prces- en Prductarchitectuur (STP/ ratinalisatie/ innvatie/ ptimalisatie). Branchekennis Finance: Hyptheken, (Schade-)Verzekeringen, Pensienen, Basic Banking en Retail Banking Zrg (-Verzekeringen) Martin heeft ervaring bij de vlgende financiële dienstverleners: ING/DI, Delta Llyd Verzekeringen, Ohra, SNS Bank, Staalbankiers, DBV, Syntrus Achmea, RabBank, Van Lanscht Bankiers, Friesland Bank. Rllen Prgramma/Prject/Implementatiemanager (realiseren verandering met visie en daadkracht) van COPAFIJTH trajecten Management cnsultant Business Architect

2 Vaardigheden en cmpetenties sterk analytische vaardigheden (waar gaat het werkelijk m) utside-in benadering (wat heeft de klant er aan, ndernemend prfessinal) gevel vr getallen, patrnen, prcessen en systematiek (he zit het in elkaar) mensgerichtheid (cmmunicatie naar cllega s/stakehlders en geven van vertruwen) actiegerichtheid en resultaatgerichtheid (passie en drive, streven naar succes) structureren, cntrleren en imprviseren (planmatig en vrtvarend uitveren). Belangrijkste uitgeverde pdrachten / werkervaring Mei heden Okt April 2010 Jan Mei 2009 April 2008 Juni 2008 Sept Feb Juni 2007 Aug Freelance Prject Manager / Management Cnsultant Diverse parallelle pdrachten (.a. Slvency II, Prductratinalisatie). Business Develper (Freelance) vr gerenmmeerd Cnsultancy Onderzek mgelijkheden van prpsitie Agility (wendbaarheid van rganisaties). Inhudelijke marktverkenning en (financieel) businessplan tbv prpsitie Agility. Prgramma / Business Unit / Operatinal Manager vr Ordina Finance Cnsulting Richting geven aan een (deel van) cnsultancy rganisatie met duidelijk extern marktprfiel en intern gericht p prfessinele ntwikkeling. Stijging van gemiddelde facturabiliteit (met 10%) en stijging van tarief p inzet (30% in 2 jaar) - Grei mzet bij tp 10 klanten (van 40% naar 70%) en aanzienlijke grei van aantal FTE s (50% in 2 jaar) - Verbetering marktpsitie dr business develpment (marketing, prpsities, relatiemanagement): Verbetering naamsbekendheid (+50%) en tename klantrelaties (+200%) - Verbetering van interne peratie: cntracten, facturering, budgettering, frecasting (snellere afhandeling, weinig disputen, adequate budgettering) - Realisatie van 2000 uur prfessinalisering (in 2 jaar tijd) en pstellen van Prfessinaliseringsplan vr Ordina Cnsulting (600 prfessinals) - Opstellen, uitveren, en mnitren van Businessplannen 2008 en (den) Opstellen van visie & trends whitepapers t.a.v. Betalingsverkeer, Verzekeren, Hyptheken en Pensienen. Prjectmanager Sales + HR vr Ordina Hlding/HR Leiden van het salestraject vr de vrgenmen utsurcing van een ICT bedrijfsnderdeel van een grte financiële dienstverlener (Frtis). Businesscase tbv utsurcing. Prjectmanager vr ING/ Divisie Intermediair Westland Utrecht Hyptheekbank Overname 2 e fase van prject drlpende prvisie (inrichting van de rganisatie, prcessen en systeemfunctinaliteit tbv mutaties en crrecties). Prject qua besturing en inhud p rde gebracht en weer vergedragen. Prductmanager vr SNS Bank Vrbereiding realisatie begd prduct assrtiment hyptheken en rentevarianten vastgesteld vr de labels SNS Bank, BLG Hyptheken en SNS Regi Bank. Cnversieplan per prduct (hyptheekvrmen en rentevarianten) en per label: beschrijving van wijze van harmnisatie /uitfasering /verbeteringen, inclusief glbale impact p administratie (wat den met bestaande prtefeuille, bendigde acties daarvr, glbale inschatting bendigde capaciteit)

3 Juni 2006 Feb Juni 2006 Nv Mei 2003 Mei 2006 Jan April 2003 Juli 2002 Dec Okt Juni 2002 Prjectmanager vr ING/ Divisie Intermediair Westland Utrecht Hyptheekbank Intrductie van een nieuwe Distributiebeleid vr de WUH met als delstelling meer rendement te halen uit het huidige bestand (prtefeuille en intermediairs). Definitie, uitwerking en uitrl van een nieuw segmentatiemdel met bijbehrende prcessen, management infrmatie, en vernieuwde servicecncepten vr intermediairs. Aanpak: COPAFIJTH en PrinceII. Prjectmanager vr ING/ Divisie Intermediair Natinale Nederlanden Integrale intrductie van een nieuwe hyptheekvrm, de Startershyptheek. Intern: de uitwerking van prductrequirements, inrichting prcessen en systemen, en pleiding van en cmmunicatie naar de intern rganisatie (administratie, cmmerciële zaken en accuntmanagement). Extern: de vrbereiding en uitvering van de externe marktintrductie (marketing/cmmunicatie met Web 2.0 aspecten), en masterclasses vr intermediairs. Aanpak: COPAFIJTH, PrinceII en teamwrk! Management Cnsultant vr Delta Llyd Schade (DLS) 1. (Mei 2003 Dec. 2003) Vertalen en peratinaliseren van de delstellingen van DLS Zakelijk naar aspecten van Sturing & Structuur van de rganisatie. 2. (Jan Dec. 2004) Uitwerken nieuwe prpsitie van DLS Zakelijk vr de MKB markt. 3. (Jan Mei 2006) Het beter den aansluiten van het prductaanbd p de marktbehefte én de verlaging van de ksten van de administratie. 4. (Jan Mei 2006) Met de Business Change Manager van DLS definiëren van delstellingen t.a.v. Organisatientwikkeling. 1. Via wrkshps en verleg (afstemming van prcessen, functies/cmpetenties en rganisatie, relatie met IT) met diverse disciplines invulling geven aan Besturingsfilsfie (BBSCs), Afsprakenstelsel, KPI s, et cetera. 2. Invulling van bedrijfsvering (rganisatie en ICT) en uitwerking businesscase van een nieuw te veren prpsitie vr de MKB markt. 3. Ratinalisatie en harmnisatie van het prductenprtfli (dr vermindering van het aantal prducten/prductvarianten) en vereenvudiging van de gerelateerde primaire prcessen middels multi-disciplinaire wrkshps. 4. Rapprtage en advies t.a.v. de belangrijkste ntwikkelissues en met de business vrstel pgesteld vr ntwikkelprgramma. Aanpak: MSP, COPAFIJTH, PrinceII en teamwrk! Management Cnsultant vr Ordina Hlding / Staalbankiers Onderzek t.b.v. mgelijke Jint Venture: BPO Basic Banking Financiële business case pgesteld dr aan bestaande back-ffice prcessen cstdrivers en vlumes te hangen, kstprijzen te bepalen en een pricingmdel (vr insurcen third-parties) te intrduceren, alsmede mgelijke efficiëntieslagen in kaart te brengen. Business Architect vr Pstkantren BV Uitveren tekmsttets p de Business Architectuur van Pstkantren BV. Rapprtage en advies ver de aansluiting en invulling van diverse architectuuraspecten (Business-, Prces-, Infrmatie-, Applicatie- en Technische architectuur). Vervlgens uitvering prcesanalyse t.b.v. het ntmeilijken (bv Operatinal Excellence) van het prces Bedienen klant. Prjectmanager en -facilitatr vr Cntrller afdeling, ING Bank Nederland Opstellen en implementeren van blauwdruk vr de business-, prces- en rapprtagearchitectuur als basis vr verbetering van huidige kernprcessen

4 (leveren van management infrmatie en externe verantwrding) van de Cntrller functie. Ondersteunen van andere prjectmanagers bij uitvering van hun prjecten. Jan Sept Rapprtage en advies ver de vrgestelde blauwdruk. Implementatie van vereenvudigde rapprtage- en infrmatieprcessen. Aanbrengen fcus p prcesmatige sturing en pririteitstelling van het prjectprtfli p Stuurgrep- en MT-niveau. Prjectmanager vr ING (Service Center Hyptheken/Sharing) Opleveren van specificaties vr nieuw Hyptheken systeem (Sharing). Het Sharing systeem cmbineert een CBD aanpak met WFM en Dcument Imaging ter realisatie van peratinal excellence en flexibiliteit in de service-verlening. Aansturing van Multi-Disciplinaire Teams (MDTs) bemand dr in ttaal z'n 25 á 30 persnen. Bewaking planning, budget en kwaliteit van de p te leveren specificaties. Verbetering van kwaliteit pgeleverde specificaties dr maken van duidelijke kwaliteitsafspraken en reguliere afstemming met betrkken labels, en dr inrichten team van leading functinele architecten. Daarnaast aanzet gegeven tt de structuur en de verall (plateau-) planning vr het prgramma. Lpbaan Nv heden Mei 2009 Okt Jan Mei 2009 Juli 2002 Dec Mei 2000 Juni 2002 Freelance prjectmanager, cnsultant & interim-manager HrnCnsult Eigenaar en Directeur, verantwrdelijk vr alle aspecten van de bedrijfsvering. Dienstverlening: Prject- en Prgrammamanagement, Verander/Interim-management, Management Cnsultancy. Sabbatical Reflectie p de afgelpen 20 jaren. Plannen maken vr de tekmst. Vakantie m nieuwe hriznten te verkennen. Business Unit Manager / Prgrammamanager Ordina Finance Cnsulting Business Unit Manager verantwrdelijk vr unit van 20 business cnsultants en prjectmanagers (Verzekeren, Hyptheken en Pensienen) en lid van Management Team. Lid van vakgrepen Verzekeren en Change. Huder van.a. prtefeuilles Interne rganisatie en Marketing & Prpsitie Ontwikkeling. Vanaf 10/2008 Operatineel Manager heel OFC (66 FTE). Daarnaast actief in Prgramma s bij klanten. Senir Management Cnsultant / Prgrammamanager Ordina Finance Senir Management Cnsultant verantwrdelijk vr prjecten en implementaties bij klanten van Ordina in Finance (Hyptheken en Verzekeren). Gespecialiseerd in Prductntwikkeling en intrducties, Sturing & Structuur, Organisatientwikkeling, Visie & Strategie wrkshps, Business cases. Prjectmanager Devte

5 Jan April 2000 Prjectmanager verantwrdelijk vr prjecten en implementaties bij klanten van Devte in Finance. Gespecialiseerd in Business ICT Alignment trajecten. Managing Cnsultant, Prjectmanager Cmpuware Prfessinal Services Prjectmanager verantwrdelijk vr prjecten en implementaties bij klanten van Cmpuware in Finance. Gespecialiseerd in Startup en Cnversie trajecten. Als Managing Cnsultant lid van Management Team en verantwrdelijk vr Delivery van prjecten. Maart 1991 Dec Senir Cnsultant Juni 1990 Feb Sept Mei 1990 Mei 1986 Aug Aug April 1986 Aug Juli 1985 Uniface/Cmpuware Eurpe Senir Cnsultant verantwrdelijk vr Opleiding en Startup van nieuwe klanten (wereldwijd). Senir Cnsultant Heineken BV Senir Cnsultant vr Enterprise Resurce Management. Senir Cnsultant Philips TDS Senir Cnsultant verantwrdelijk vr Opleiding en Startup van nieuwe klanten (Eurpa) 2e Luitenant (dienstplicht) Ministerie van Defensie Reserve fficier academisch gevrmd: nderzek bij TNO-FEL. Research medewerker (stage) Shell, KSLA Uitveren nderzek tbv afstudeerscriptie ( Slutin Mining ). Student-assistent Vrije Universiteit, Amsterdam Onderwijzen en begeleiden studenten tijdens werkclleges. Opleidingen Opleiding/Academische status Organisatie Afgernd Enterprise Risk Management Universiteit van Amsterdam bezig Drs Wiskunde Vrije Universiteit - Amsterdam 1986 Kandidaats (cum laude) Afstudeerstage bij Shell KSLA Hfdvak: Tegepaste Analyse, bijvakken: Fysica, ICT. N-prpadeuse Landbuw Hgeschl - Wageningen 1981 Gymnasium-β RSG Steenwijk 1980 Martin is lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA)

6 Cursussen / Kwalificaties Prfessinalisering Organisatie Afgernd Slvency II Wrkshp Gutss Advies 2010 Lean Six Sigma Wrkshp Kenniscentrum SixSigma.nl 2009 CMC In de Wind Leergang vr Organisatieadviseurs SIOO 2007 Effectief Leiderschap Remc Claassen 2007 Delgericht veranderen Prf. S. ten Have 2007 Cmmercial Skills II GITP 2004 Verandermanagement Schuten & Nelissen 2002 Caching Ormit 2002 Interventiestrategie en analyse Prf. Miel Ott 2002 Leergang Praktisch Middel-Management Bertien & Partners 2001 Prject/Prgrammamanagement pleidingen Organisatie Afgernd Managing Succesful Prgrammes ISES 2007 Prince II Zelfstudie 2002 Prjectmanagement Devte 2000 Prjectmatig werken Twijstra & Gudde 1990 Branchegericht pleidingen Organisatie Afgernd Leven Certificaat A NIBESVV 2010 Masterclass Hyptheken Hypstech 2006 Prcesptimalisatie in Financiële Dienstverlening Cnferentie IIR 2004 Leergang Financiële Dienstverlening NIBESVV 2002 Media/Interesses/Passies Wat Inhud Datum Publicatie Met de Klant p Expeditie! (Incrwd) Nvember 2007 Site/Weblg / blg.martinhrn.nl Sinds april 2009 Interesses/Passies Geschiedenis, Opera, Kajuitzeilen, Vlleybal, F1, Reizen, Bergwandelen Sinds heel lang

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@hqvirtual.nl

Nadere informatie

het is helder Opleidingen algemeen

het is helder Opleidingen algemeen Naam: René Kint Titel: ir. Geb.datum: 3 september 1968 Adres: Antniestraat 77, 2011 CP, Haarlem Telefn: +31652540720 e-mail: rene.kint@liquet.nl CURRICULUM VITAE René Kint (selectie) René Kint: praktisch

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@vd-cnsultancy.nl

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten Persnlijke gegevens Naam: Ing. F.J. (Erik) Bulten Gebrtedatum: 31 januari 1971 Wnplaats: Ridderkerk Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Natinaliteit: Nederlandse Opleiding Jaar van tt 1983-1988 HAVO

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Jhan Van Strijthem ( 14/04/1977) jvastc bvba Nattestraat 38 B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Cntactgegevens:

Nadere informatie