Curriculum Vitae. Drs. D.D. (Dick) Konings Prins Hendriklaan / (Nederlandse nationaliteit)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Drs. D.D. (Dick) Konings Prins Hendriklaan 28. 071-5226431 / 06-109.44.788 dick.konings@liquet.nl 1965 (Nederlandse nationaliteit)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Persnalia. Naam Adres Pstcde wnplaats Telefn Gebrtejaar Drs. D.D. (Dick) Knings Prins Hendriklaan JC Oegstgeest / (Nederlandse natinaliteit) Prfielschets. Ik gebruik mijn ervaring als lijn- en prjectmanager m structuur, rust en richting te geven aan rganisaties f teams die met anderen meten samenwerken. Daarbij kan het gaan m relaties tussen een prject en de lijn, met klanten, leveranciers, bestuurders f de hele keten van samenwerkende partijen. De laatste tien jaar werk ik verwegend in de publieke sectr, de zrg en in de energiesectr, waar ik verantwrding heb gedragen vr afdelingen, prjecten en prgramma s en vr het splitsen, kantelen en fuseren van rganisaties en afdelingen m de klanttevredenheid, effectiviteit en efficiency te verhgen. Hewel geen infrmaticus van huis uit de ik al z n 20 jaar de IT, sms als pdrachtgever, sms als pdrachtnemer, sms als mentr van prjectleiders. In dat veld sla ik de brug tussen plitiek, bestuurders, directies en klanten enerzijds en hfden, prjectleiders, leveranciers en medewerkers anderzijds. Ik zie erp te zrg dat ieders delstellingen en belangen effectief en efficiënt gerealiseerd kunnen wrden. Ik ben een mensen-mens en een echte peple manager. Ik help mijn cllega s binnen en buiten mijn team bij hun persnlijke grei en maak mijzelf hiermee na zekere tijd verbdig. Ik heb een gede antenne vr krachten en belangen en gebruik mijn mensen-, business- en vakkennis, vertuigingskracht en energie m de afgesprken delen te realiseren. Deze manier van werken geeft mij veel plezier. Opleidingen. In 1992 afgestudeerd in de Plitieke Wetenschappen p de relatie tussen verheid en bedrijfsleven aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit in Rtterdam, aangevuld met Bedrijfsecnmie en Marketing. Naast de Achmea Management Leergang en de Crprate Management Training van DCE Cnsultants heb ik vele één- f meerdaagse trainingen p het gebied van 1

2 Ervaringen. prjectmanagement, infrmatietechnlgie, cnsultancy skills (.a.krauthammer) en sales (.a. NIVE & Slutin Selling) genten. Als dcent heb ik meer dan vijftig trainingen Prjectmanagement gegeven aan cnsultants en externe klanten, maar k tailr-made bijvrbeeld en vr stuurgrepen en directieteams. Zelfstandig werkend vanuit Liquet BV (sinds 2006): In 2014: Interim manager Infrmatisering en Autmatisering vr het Hgheemraadschap van Delfland vanaf december 2013 tt heden, met als pdracht een prfessinaliseringsprgramma te ntwerpen, bestuurlijk te den vaststellen en uit te veren. Dit prgramma rust p vier pijlers: een besturingsmdel vr het hele I&A-dmein; herverdeling van taken en verantwrdelijkheden in het team (38 fte); verbetering van de uitvering van de I&A-prcessen; een pleidingsprgramma vr versterking kennis en vaardigheden van individuele medewerkers. In 2013: Interim MT-vrzitter Expect Prjectmanagement BV Interim-prjectmanager Renvatie Distributiepmpstatins Waternet i..v. Crn Elektrtechniek Tendermanager EMVI-deel diverse ffertes Crn Elektrtechniek, divisie Industry Prjectleider renvatie Hgspanningsinstallatie Waternet i..v. Crn Elektrtechniek Prjectdirecteur Realisatie Tpside Lifting System vr Pieter Schelte (Allseas), i..v. Crn Marine & Offshre In 2012: Vanaf vrjaar Interim-manager afdeling Prjecten EDSN. Integrale (MT-) verantwrdelijkheid vr alle prjecten bij EDSN, deels in pdracht van de netbeheerders (Centrale marktfacilitering), deels in pdracht van de gehele sectr (Prgrammabureau Nieuw marktmdel i..v. NEDU). Vanaf dec Prgrammamanager vr de realisatie en de acceptatie van alle Centrale Marktfaciliterende Systemen bij EDSN in het kader van de intrductie van het Nieuwe Marktmdel in de Nederlandse energiesectr. Vanaf sept Prgrammamanager vr de centralisatie van alle aansluitingen van alle Nederlandse reginale netbeheerders naar het Centraal Aansluitingenregister bij EDSN. In 2011: Prjectleider realisatie, migratie en ingebruikname landelijk Prductie-installatie register (PIR). Prjectleider realisatie en ingebruikname Prtal P4 (ntsluiting slimme meters ). Landelijk prgrammamanager van de sectrrelease in de energiesectr (80 marktpartijen in energie en gas gaan in juni 2011 ver naar een nieuwe versie van 2

3 de prcedures, interfaces en systemen waarmee zij nderling 20 miljen berichten met klant- en meetdata per maand uitwisselen). Implementatiemanager vr de migratie van 5 miljen gas- en elektriciteitsaansluitingen van Liander naar het Centraal (landelijk) Aansluitingenregister. Ontwikkelaar van Infrmatiebeleid vr de peride in een Waterschap. In 2010: Organisatieadviseur vr Amsterdamse stadsdelen bij de rganisatie van de dienstverlening in het sciale dmein. Organisatieadviseur vr de rerganisatie van het zrgbedrijf van een ziekenhuis naar resultaatverantwrdelijke eenheden. Organisatieadviseur Infrmatiebeleid vr een zrgleverancier. Prgrammamanager vr de migratie van de administratie van het bedrijfspensienfnds vr de Buw van Crdares in A dam naar de systemen van APG in Heerlen Interim manager van de FrntOffice van het Centraal AdministratieKantr (CAK). Belangrijkste resultaat: de change van een kanaalgeriënteerde rganisatie naar een klantgeriënteerd, multichannel cntact center. Het FrntOffice verwerkt met ruim 350 medewerkers ngeveer telefnische en schriftelijke infrmatievragen en mutatieverzeken per week. De inhud en het vlume zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de infrmatieverwerking eerder in de keten, maar k van de aandacht in de ppulaire actualiteitenprgramma s. De inzetbaarheid van de medewerkers mest verbreed en hun kennis mest verhgd, waarmee bereikbaarheid en first time fix, en dus klanttevredenheid, zijn tegenmen. 1 e helft Cntractmanager vr de buw van het Centraal (landeljk) Aansluitregister dr Lgica, waarvr de pdracht dr de reginale netbeheerders aan EDSN was verstrekt. 2 e helft Advies en management bij verschillende diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam, waarnder: inrichting van het demand management naar de verschillende ICT-leveranciers vr de systeemintegratie met SOA/BPM plssingen vr het Servicehuis Persneel i..; kwartiermaker vr de digitalisering van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met behulp dcument management en wrkflw management technieken; prgrammamanager Helis, een dienstenverstijgend prgramma waarin de business- en ICT-prjecten van drie Diensten in het Sciale Dmein gezamenlijk naar buiten te ptreden. Vrbeelden van gezamenlijk ptreden zijn: samen nderhandelen ver keuzes in de stedelijke architectuur, strmlijnen van de gezamenlijke demand van de Diensten naar het Servicehuis ICT en samen de gvernance van de nieuwe generieke vrzieningen rganiseren en financieren. 1 e helft Plaatsvervangend manager Uitvering van de Dienst Zrg en Samenleven (DZS) van de gemeente Amsterdam met diverse managementndersteunende activiteiten zals: 3

4 Accuntmanagement naar grte ketenpartners en (ICT-)leveranciers Ontwikkelen en pstellen managementinfrmatie, begrting en meerjarenramingen. Caching van interne en externe prjectleiders en reviewen prjectplannen in de prgramma s Ontwikkeling ketenmanagement in de WMO en Integratie WMO Backffice in een shared service center Interim-manager Uitvering WMO bij DZS van de gemeente Amsterdam. Verantwrdelijk vr de levering van de individuele vrzieningen binnen de WMO. Met ruim klanten, nieuwe aanvragen per jaar, en een pen-einde budget van bijna 110 miljen, waarbij vrijwel al het werk was uitbesteedt aan tientallen ketenpartners, was er vlp aandacht van media en plitiek. De dienst was p ntstaan uit een samenveging van drie nderdelen uit drie (verschillende) andere diensten en de prichting van een nieuwe afdeling vr het nieuwe (ex-awbz) prduct Thuiszrg. De eerste pgave bestnd eruit dat mensen, prcessen en systemen met elkaar mesten kunnen en willen samenwerken. Naast het gewne lijnmanagement werd een 4-jarig prgramma uitgeverd vr de ttale vernieuwing van rganisatie, prcessen en ICT in de WMO-keten, waarvr het Cllege 9Mi krediet beschikbaar had gesteld. Reeds gestart in de WVG-tijd kreeg dit prgramma landelijke belangstelling als tnbeeld van keteninfrmatisering en utsurcing van niet-kerntaken. Hiermee kantelde de gemeente haar rl van een leverancier van prducten en diensten, naar regisseur van actren in de (WMO-)keten. Vr deze keteninfrmatisering is een service geriënteerde architectuur gerealiseerd met gegevensmagazijnen, een Enterprise Service Bus, een Business Prces Manager en diverse frntfficeapplicaties vr dataverwerking en -presentatie en kennisdistributie. Tegelijkertijd is de bestaande, zeer diverse, legacy uitgefaseerd en zijn een grt aantal prcessen geünifrmeerd. Omdat het pen einde karakter van de regelingen in plitiek pzicht risicvl is, zijn ketenpartners actief ndersteund m beter te rapprteren p indicatren die relevant zijn vr een vregtijdig inzicht in vlume, kapitaalbeslag en kwaliteit. Vr binnengemeentelijke rapprtage is een mnitr ntwikkeld m deze parameters peridiek te kunnen vlgen en m, waar ndig, tijdig te kunnen ingrijpen Interim-manager ICT bij Welzrg Nederland BV. Lid van het management team. Tevens interim-regimanager Utrecht en West-Gelderland (juni tm ktber) en, na vername van de Deense marktleider, ntwikkelen van een flexibele infrmatie- en applicatiearchitectuur (SOA met ESB en BPM) vr de verdere grei in Scandinavië. Resultaten: Afdelingen en verdelingen van taken p nieuw ingericht met 25% efficiencywinst. Achterstallig nderhud in de Oracle-applicatie en de Oracle-database weggewerkt en de perfrmance van de hsting-partij drastisch verbeterd. 4

5 Gedeeltelijke herimplementatie van de recent pgeleverde Oracle-implementatie en aanpassing ten beheve van de rerganisatie van Welzrg (een kanteling van 43 ttaal -vestigingen naar 20 lcale frntffices en vier reginale service centra). Ontwikkeling en gedeeltelijke implementatie van een service riented architecture, server based cmputing vr de buitendienst, BPM en ESB tussen de legacy en de frntffice en de klanten die via prtals tegang begnnen te krijgen tt hun leverancier Aanjager vr het ntwerp en de realisatie van een efficiënte en flexibele administratiefabriek vr pensienadministraties. Delen: grei dr krtere time t market, hge kwaliteit en efficiënte uitvering. Opdrachtgever: Crdares Adviseur infrmatiebeleidsplan 2007 tm Opdrachtgever: Prvincie Flevland. DCE Cnsultants BV, : Practice Directr vr de Public Sectr & Utilities en Center f Excellence fr Change. Integraal verantwrdelijk vr recruitment, peple develpment, expertisentwikkeling, marketing, sales en businessdevelpment vr de verheid en vr de hele energiewereld. Omzet circa 5 Miljen Eur met circa 35 adviseurs, architecten en prjectmanagers. Lid Crprate Bard DCE Nederland BV : Cnsultant, Senir Cnsultant, Principal Cnsultant en Managing Cnsultant. Prjectmanager en adviseur in change prcessen vr rganisatie, prcessen en ICT. Expertisegebieden.a. shared service centers, digitale dienstverlening en managementinfrmatie. Dcent en verantwrdelijke vr de training prjectmanagement. Achmea Verzekeringen, : in pdracht van Achmea Hlding als prjectmanager gewerkt aan de integratie van alle persneel- en salarisadministraties van de tenmalige 10 Achmea-merken met ingang van : Manager binnenlandse hulpverlening. Lid MT EurCrss Internatinal. In het MT verantwrdelijk vr de prductntwikkeling, verkp en interne rganisatie van de gehele binnenlandse hulpverlening. Tevens eerste aanspreekpunt vr de ICTprtefeuille en vr business en financial cntrlling : Zilveren Kruis Verzekeringen, beleidsmedewerker managementinfrmatie en cntrl. Verantwrdelijk vr het verbeteren van de beschikbaarheid van financiële sturingsinfrmatie. Het resultaat hiervan was de ntwikkeling, implementatie en de jaarlijkse uitvering van de planning- en begrtingscyclus van alle business units en de ntwikkeling van peridieke managementinfrmatie ver budgetten en realisaties. Ten Berge Cating Systems, Assistent van de interim manager bij de sanering van drie fabrieken en de verbetering van het rendement p de werkzaamheden vr de Duitse aluminium en staalmarkt. 5

Curriculum Vitae. Drs. D.D. (Dick) Konings Prins Hendriklaan 28. 071-5226431 / 06-109.44.788 dick.konings@liquet.nl 1965 (Nederlandse nationaliteit)

Curriculum Vitae. Drs. D.D. (Dick) Konings Prins Hendriklaan 28. 071-5226431 / 06-109.44.788 dick.konings@liquet.nl 1965 (Nederlandse nationaliteit) Curriculum Vitae Persnalia. Naam Adres Pstcde wnplaats Telefn E-mail Gebrtejaar Drs. D.D. (Dick) Knings Prins Hendriklaan 28 2341 JC Oegstgeest 071-5226431 / 06-109.44.788 dick.knings@liquet.nl 1965 (Nederlandse

Nadere informatie

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Opleiding tt cach (pst-hbo)

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rganisatie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 Januari 2013 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Bedrijfsplan Woningbouwstichting De Gemeenschap 2015-2020

Bedrijfsplan Woningbouwstichting De Gemeenschap 2015-2020 Bedrijfsplan Wningbuwstichting De Gemeenschap 2015-2020 Vr een prettig, duurzaam en betaalbaar Thuis in Nijmegen Inhudspgave 1. Wrd vraf 2. Strategische delen 2.1 Van visie naar missie 2.2 Kernwaarden

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe Als jeugd en tekmst tellen Uitveringplan transitie jeugdzrg 2013-2015 regi Nrd en Midden Drenthe Als er iets speelt in Drenthe, laat het dan het kind zijn 1 Inhudspgave Inleiding Vastgestelde dcumenten

Nadere informatie

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten.

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Een Nieuw NHV: één centraal geleide rganisatie met reginale steunpunten. Op 17 december 2011 zal de Bndsvergadering gevraagd wrden akkrd te gaan met de uitwerking van het traject naar één NHV, zals pgesteld

Nadere informatie

Dementiezorg gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam, Aalburg

Dementiezorg gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam, Aalburg Plan van aanpak Dementiezrg gemeenten Merdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Wudrichem, Werkendam, Aalburg Dementie Ondersteuningsnetwerk Merdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Wudrichem, Werkendam, Aalburg

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Afdeling zorg op pad!

Afdeling zorg op pad! Afdeling zrg p pad! Afdeling Zrg p bezek bij het MuZIEum p 23 mei 2013 Jaarplan 2014 en 2015 Afdeling Zrg Gemeente Oss April 2014 2 Afdeling Zrg p Pad! Werk je p de afdeling Zrg? Dan hud je van ntwikkelen

Nadere informatie

het is helder Opleidingen algemeen

het is helder Opleidingen algemeen Naam: René Kint Titel: ir. Geb.datum: 3 september 1968 Adres: Antniestraat 77, 2011 CP, Haarlem Telefn: +31652540720 e-mail: rene.kint@liquet.nl CURRICULUM VITAE René Kint (selectie) René Kint: praktisch

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/857

Statenvoorstel nr. PS/2014/857 Statenvrstel nr. PS/2014/857 Investeringsvrstel sciaal flankerend beleid 2015 (Kracht van Overijssel pgave 50) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 28 ktber 2014 2014/0290848 dhr. W.R.J. de Haas, telefn 038

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013 Bard 2014-2020 Metrplregi Amsterdam: wnen, werken, wereldplek September 2013 Inhudspgave Vrwrd: Wnen, werken, wereldplek: sleutel tt blijvend succes Leeswijzer 1. Inleiding: cntext en del van het Bard

Nadere informatie

Heddes Bouw & Ontwikkeling

Heddes Bouw & Ontwikkeling Heddes Buw & Ontwikkeling Zelfsturende teams p de buwplaats Ontwerpgericht nderzek naar zelfsturende teams Bedrijfsbegeleider 1e begeleider van de UT 2e begeleider van de UT Auteur: Studie: Dhr. P. Beemster

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM } J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM Statinsweg 35, 7941 HC Meppel Telefn: 06 12800015 E-mail: Tiene@blauwpurper.cm Website: www.blauwpurper.cm Gebren p 10 ktber 1965 te Hasselt Persnlijke verbinding Tiene is

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

Samenwerken Over Grenzen

Samenwerken Over Grenzen Okt 14 Samenwerken Over Grenzen Het verbruggen van grenzen tussen prfessinals in een multidisciplinaire samenwerking rnd huiselijk geweld en kindermishandeling Masterscriptie Latifa el Bumassudi Publiek

Nadere informatie

Risico analyse Jan van Es Instituut

Risico analyse Jan van Es Instituut Risic analyse Jan van Es Instituut Raad van Bestuur Jan van Es Instituut 5 mei 2012 Jan Van Es Instituut - Randstad 2145-a - 1314 BG Almere - 036 7670360 - KvK: 32142465 - www.jvei.nl Inhud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid Samenwerking tussen gemeenten en lkale vedselbanken Een nderzek naar de relatie tussen vedselbanken en lkaal armedebeleid Erasmus Universiteit Rtterdam Faculteit der Sciale Wetenschappen Master Beleid

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

De Hollandsche Molen Jaarplan 2014

De Hollandsche Molen Jaarplan 2014 De Hllandsche Mlen Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 1 Inleiding De Hllandsche Mlen zet zich al 90 jaar in vr de wind- en watermlens in Nederland. De vereniging werkt aan de Beleving, Bescherming en Belangenbehartiging

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

Van meedeinen naar koers zetten

Van meedeinen naar koers zetten Strategische keuzes van wningcrpraties in een veranderend krachtenveld (2015-2020) Prf. Dr. Cr van Mntfrt Dr. Martin Schulz Eva Buwalda-Greneweg MA Universiteit van Tilburg - TIAS Schl fr Business and

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie