het is helder Opleidingen algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het is helder Opleidingen algemeen"

Transcriptie

1 Naam: René Kint Titel: ir. Geb.datum: 3 september 1968 Adres: Antniestraat 77, 2011 CP, Haarlem Telefn: CURRICULUM VITAE René Kint (selectie) René Kint: praktisch in EA/CIO (staf-)rllen, grte bedrijven, verheid, grte prjecten, cmplexe architecturen, geeft pstdc les in praktische enterprise architectuur aan Nyenrde, nieuwsgierig, drtastend, snelle denker, DJ 3FM, manager radi Haarlem105. Veelzijdige persnlijkheid, vrlijk, pen, brug tussen techniek (hi-tech!) en de business Opleidingen algemeen Gymnasium B, 1986 TU Delft, Electrtechniek/Digitale Regeltechniek/Rbtica en Artificial Intelligence, 1991 Extra leergang presentatietechnieken en tactieken, TU Delft, 1990 Media-academie Hilversum, interviewtechnieken en presentatie, Talen: Nederlands - medertaal, Engels zeer ged (schriftelijk), ged (mndeling), Duits kennis Opleidingen Management en lijntaken Onderhandelingstechnieken, Bertien en Partners (WO niveau), 2001 Caching van teams, 2002 AO/IC management, KPMG, 2002 Kwaliteitsmanagement vlgens INK, basis, 2002 Opleidingen Advisering Adviesvaardigheden in beleidsmgevingen, 2003 Geavanceerde adviesvaardigheden, DCE, 2005 Opleidingen Infrmatie- en Enterprise Architectuur IAF, fundatins, IIR, 2007 TOGAF8, fundatin, 2008; TOGAF9, fundatin, 2011 Business mdellen: etom, Prter, 2009 Business IT alignment: Cmmn Requirements Visin (CRV), 2009 Business Prcess Management, 2010 Opleidingen Prjectmanagement Prjectmanagement (alle mdules), Bertien en Partners, 2001 Prince II Fundatin, 2003 Opleidingen Techniek en IT-specifiek

2 ITIL basis, 2002 Ontwikkelmethde SDM, 1996 Middleware/messaging: CORBA (prfessineel), MQ-series (basis), DAE (prfessineel), BEA Aqualgic (fundamenten, basis), ORACLE (fundatins, veel ervaring met implementaties) Prgrammeren: C, C++ (prfessineel) Java (basis) Operating Systems: HP/UX, Slaris, OS/2, Linux, Windws, Mac OSX, Mac OSX Server, diverse real-time systemen (embedded) Hbbies en verige zaken Manager Radi van Haarlem105 RTV, één van de grtste en meest prfessinele streekzenders van Nederland, DJ s, 24 uur per dag prgrammering en nieuws Hbbies: radiprgramma s presenteren, muziek, radi- en geluidstechniek, vetbal (actief sinds 1974), radi-amateur (F-licentie: PA1RKT) Persnlijk: strateeg, sterke, inspirerende cmmunicatr (zwel in wrd als geschrift), snelle denker, scherp, analytisch, drvrager, cachende stijl, kan sterk sturen indien ndig, pgeruimd en pen karakter Entertainend Spreker/dcent p diverse architectuur- en IT-seminars en - bijeenkmsten, facilitatr vr IT alignment (tussen business- en IT management), Nyenrde Business University (pst-dc ver Architectuur)

3 Relevante ervaring : CIO van het Hgheemraadschap van Delfland. Verantwrdelijk vr ntwikkeling en inbedding van nieuw I&A gvernance prces en aansluiting p ( meerganiserende ) I&A afdeling (38 fte). Sleutelwrden: aansluiting p business, heldere besluitlijnen, strakke sturing p visie, architectuur en prjectenprtfli, aansluitend p een breed spectrum aan surcings- en samenwerkings- scenari s : Lead architect van het Identificatin & Access Management (IAM) deel van de beveiligingsarchitectuur van netwerkbedrijf Alliander. De architectenrl is hier gemengd met prjectmanagement vaardigheden. Ontwerp, surcing, buw, delivery. Team van 3 architecten, rapprtage aan MT van Alliander. 2013: Onderzek naar architectuur en bijbehrende prjectprtfli van waterbedrijf Evides. Structuur, rganisatie, inbedding van IG prjecten in de staande architectuur. Samenwerking met partner Qhuba. 2013: Mede-auteur en reviewer (vanuit IT-architectuur) van de Asset Management strategie van Hgheemraadschap Hllands Nrderkwartier (samen met Stratelligence). Aansluiting van de prcessen rndm asset management en de bijbehrende infrmatievrziening (nderhudsystemen, meldgingen, GIS-kppeling) : Enterprise Architect van de invering van het Nieuwe Marktmdel (NMM) van de energiesectr bij energieleverancier Nun/Vattenfall. Tevens architect vr het CCC (custmer care center) dmein van Vattenfall en de linking pin tussen de dmeinen CCC en Trade van Nun/Vattenfall. Daarnaast verantwrdelijk vr het ntwerp van de nieuwe architectuur vr cllectie van slimme meters. Rapprtage aan MT van Nun CCC. 2012: Mede-ntwerper en -auteur van de nieuwe Surcing Strategie van Rijkswaterstaat (samen met Kirkman Cmpany). Vanuit IT-specifieke invalsheken werd gekeken welke RWS-specifieke systemen via verschillende scenari s al dan niet knden wrden utsurced. Resultaat: een gedetailleerde strategie per applicatiegrep, inclusief beleidskaders : Enterprise Architect bij Stedin Netbeheer. Als zdanig Prgramma Architect vr de tegelijktijdige invering van het Nieuwe Marktmdel (NMM) van de energiesectr én de invering van een nieuw SAP ERP systeem vr de Klantprcessen van Stedin. Linking pin met het CCC dmein van Stedin (het NMM grijpt vral daar in) : Prgramma Architect vr de inrichting, ingebruikname en review van een gecnslideerd twin-datacenter (met disaster recvery als 3e nde) vr RWE, één van de grtste energieleveranciers van Eurpa. Bepaling van de architectuur, principes en implementatie namens de gebruikersrganisatie (trading). Migratie van applicaties en systemen vanuit New Yrk, Singapre, Duitsland en het Verenigd Kninkrijk, pstellen (en het bewaken van) de business requirements. Tevens pstellen en bewaken van surcing levels en bijbehrende cntractafspraken : Enterprise Architect / Strategie adviseur van de Raad van Bestuur en de Directie van netwerkbedrijf Alliander. Opbuw van de Integratie- en Applicatie architectuur van Alliander als afsplitsing van het vrmalige NUON m nieuwe prducten en diensten mgelijk te maken. Applicatielandschap is een mix van specifieke best-f-breed plssingen (veelal COTS) en een grte SAP ERP implementatie als transactineel backend. Integratie met service- en dmeinbussen, afgebeeld p de business architectuur, geïmplementeerd met Oracle/BEA en SAP cmpnenten. Eerste stap richting SOA architectuur met BPM en B2B gateways vr specifieke cmmunicatie met de rest van sectr. Flexibiliteit is ndig vr de geleidelijke buiten de deur plaatsen (inclusief utsurcing) van prcessen. Strategie en funding rechtstreeks gecmmuniceerd met de Raad van Bestuur. Functineel leidinggevend

4 aan 6 integratie architecten en indirect aan ngeveer 20 beheerders en ntwikkelaars van de integratie infrastructuur van Alliander : Enterprise Architect van Het Waterschapshuis. Opstellen van de strategische Visie p ICT van de gezamenlijke waterschappen, in pdracht van de ICT-managers en de directeuren ( ). De visie is een stapsgewijze migratie (in 5 stappen, ngeveer 5-7 jaar) naar een vlledige SOA-architectuur, waarin het faciliteren van decentrale dienstverlening centraal staat. Als Enterprise Architect lid van de stuurgrep en vrzitter van het Architectenverleg, waar alle prjectarchitecten nder vallen : Enterprise Architect en Adviseur van de Expertgrep Architectuur Midffice van de Gemeente Amsterdam, De expertgrep fungeert als stuurgrep namens 8 gemeentelijke diensten (stadsbreed) vr de inrichting van een SOA-architectuur, waarbij de bedrijfsfuncties wrden gebundeld in een midffice. Amsterdam maakt gebruik van een BEA Aqualgic ESB. 2008: Enterprise Architect en Manager Infrmatiebeleid bij het Hgheemraadschap van Rijnland. Schrijver en cmmunicatr van het Infrmatie Beleids Plan, waarin de architectuur en de bijbehrende radmap staan beschreven tt Transitie van maatwerk naar COTS als speerpunt, grte integratie- en architectuurprjecten, zwel I als T : Enterprise Architect in stuurgrep Z-Inf; ntwikkeling van een p SOA gebaseerde infrmatie/technische architectuur vr de Nederlandse Waterzuiveringsbedrijven. Tevens aansturing van de prjectarchitect. In 2010 is de strategie mgezet naar een aantal uitveringsprgramma s : Enterprise Architect van de splitsing van energiebedrijf (prductie en netwerk) NUON, als zdanig verantwrdelijk vr de p te buwen architecturen van de uiteindelijke twee bedrijven (Nun en Alliander). In later stadium Prgramma Architect van de splitsing zelf - de migratie van de interfaces tussen alle systemen naar de beide (verschillende!) architecturen. Grtste IT prject van Nun it, prgrammabudget ngeveer 100M : Enterprise Architect van Welzrg, de grtste leverancier van rlstelen en andere hulpmiddelen in Nederland. Integratie van verschillende COTS systemen t.b.v. de ntwikkeling van nieuwe prducten en diensten. Verantwrdelijk vr de cmplete keten Business Architectuur / Infrmatie Architectuur / Technische architectuur. Intrductie van Service Oriented Architectuur (SOA) p basis van BEA Aqualgic Enterprise Servicebus (in 2009 gekcht dr Oracle en pnieuw in de markt gezet als Oracle Service Bus). Integratieprblematiek van lsse business-units en grte centrale database en ERP (Oracle), veranderende prcessen dr prductdiversificatie en grei van de mzet/vlumes, greiende vraag naar (web-)tegang dr klanten en eindgebruikers van hulpmiddelen : Lead Architect van het grtste datawarehuse van het Ministerie van OC&W met alle leerlinggegevens (inclusief resultaten e.d.). Spil tussen managers, gebruikers, ntwerpers, buwers. Verantwrdelijk vr het aansluiten van het systeem p de infrmatieen technische architectuur en ntwerpprincipes bij OC&W. Eindverantwrdelijkheid, directe rapprtage aan de directie. Lid van de stuurgrep. Het datawarehuse ntsluit ruwe gegevens uit duizenden externe brnnen via verschillende aggregaties naar meerdere niveaus en gebruikers. Vlledig SOA-gebaseerd ntwerp, messaging via een (intern ntwikkelde!) Enterprise Service Bus : CIO bij de Unie van Waterschappen. Beleidsntwikkeling en uitvering,infrmatievrziening en inrichting van de IT in een cmplexe bestuurlijke mgeving: 48 autnme Waterschappen (inmiddels gefuseerd tt 26), maar unifrm werkveld en verantwrdelijkheden. Lid/vrzitter van diverse stuurgrepen:

5 prichting IDsW (standaardisatie-rgaan natte sectr: diverse ministeries en alle prvincies) prichting en inrichting Het Waterschapshuis, een shared service rganisatie vr grte/brede IT-prjecten en andere ndersteunende prjecten, zals verkiezingen ntwikkeling WIA, inmiddels de leidende business architectuur van de Waterschappen, bedeld m unifrmiteit in prcessen te faciliteren : Vertegenwrdiger namens de Nederlands Overheid (Verkeer en Waterstaat en Defensie) in de ntwikkeling en certificering van de ECDIS standaard vr elektrnische kaarten in het vaarverkeer. Internatinale stuurgrep : Architect en Prject manager van de ntwikkeling en vervanging van het Watermeetnet Rijkswaterstaat Rijksinstituut vr Kust en Zee (tegenwrdig RWS-CIV), inclusief de plssing van het millennium prbleem. Een systeem p basis van messaging (znder brker-functie weliswaar). Prjectmanager, eindverantwrdelijkheid (budget ca. 2 miljen gulden/jaar). Aansturing prjectteams, marktpartijen, inkp en aanbestedingstrajecten, verdracht aan beheer. Directe rapprtage aan directie RIKZ, indirect aan directie Rijkswaterstaat : Architect, prject manager en ntwerper/prgrammeur van het nieuwe Luchtmeetnet Amsterdam. OMEGAM/Gemeente Amsterdam/GGD. Van de grnd af aan gebuwd: ntwerper, infrmatie-architect en systeem-prgrammeur in één. Vlledige eindverantwrdelijkheid, directe verantwrding aan de directie. Decentraal luchtmeetnet van 15 statins, nderlinge cmmunicatie p basis van messaging (CORBA/MQ) ver TCP/IP, zwel vr besturing als gegevensuitwisseling. DAE gebruikt vr abstractie van sensr-systemen. In feite een SOA avant la lettre met multi-threaded cmpnenten. 1992: Ontwerp en prgrammering, buw van systemen vr autmatische identificatie van vijandige frmaties p de grnd, Ministerie van Defensie/Dienstencentrum Autmatische Wapen- en Cmmandsystemen (DCAWACO). Overig: Radi/TV presentatr landelijke mrep, hgste niveau (dagelijks verdag presenteren), VARA/KRO/VPRO/NOS, Radi 2 en 3FM, Haarlem105 (1988 heden). Pstdc dcent Enterprise Architectuur aan Nyenrde (2010-heden)

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

De Midoffice ontrafeld

De Midoffice ontrafeld De Midoffice ontrafeld Guido Bayens, Marc Lankhorst In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord Midoffice een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie