Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland"

Transcriptie

1 Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012

2 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking framewrk 2 nd line: Risk Management & Cmpliance Rapprteren mtrent (rest) risic s Inrichten en nderhuden risk & cntrl framewrk 1 st line: Business Rapprteren mtrent mate van beheersing (in cntrl zijn) Inrichten prcessen & cntrles Value Chain Lcal knwledge. Glbal pwer. 2

3 Delstelling Risk Management Risk Management: een keten van prcessen die gezamenlijk leiden tt inzicht in risic s en de mate van beheersing. De schakels van deze keten bestaan uit drievudige cntrles: 1e lijn: Cntrle dr peratinele afdeling die belast is met het specifieke aandachtsgebied. 2e lijn: Cntrle dr de centrale Risk en Cmpliance Management functies. 3e lijn: Cntrle dr een nafhankelijk interne auditr 4 e lijn: Externe stakehlders en reviewpartijen, waarnder DNB, Ernst & Yung en Twers Watsn. Lcal knwledge. Glbal pwer. 3

4 Risicbeheersing in de praktijk Risk Management is geen afdeling, maar een manier van denken die geldt vr iedereen binnen AEGON Juiste risiccultuur binnen de rganisatie is cruciaal Balans tussen frmeel versus effectief risk management van cruciaal belang De effectiviteit van de risk management rl in de eerste lijn is bepalend vr de mvang van de 2 e lijn. De beleving van het belang van risic geriënteerd werken is bepalend vr de effectiviteit van de 1 e lijn Om te kmen tt een sterke risiccultuur dient aan de vlgende randvrwaarden te wrden vldaan: Senir management cmmitment Organisatrische inrichting van de three lines f defence Een ged risk en cntrl framewrk Risic geriënteerde berdelingssystematiek Training van de 1 e lijn Lcal knwledge. Glbal pwer. 4

5 3 lines f defence: Invulling risk management 1 e lijn 2 e lijn 3 e lijn Eigenaar prcessen & cntrles Verantwrdelijk vr definitie en implementatie cntrleraamwerk Uitvering van prcessen en gedefinieerde cntrles Rapprtage mtrent de mate van prcesbeheersing ( in cntrl ): aantnen implementatie cntrles Verantwrdelijk vr risk respnse (acceptatie versus reductie) tv risic s dr het nemen van mitigerende maatregelen Vertaling cntrles naar risic s (inrichting risic-cntrle raamwerk) Operatinal Risk Plicies vanuit Grup vertalen naar Aegn NL Inzicht verschaffen in mate van risicbeheersing: tetsing van implementatie raamwerk (restrisic s na implementatie cntrles) Tetsen keuze mitigerende maatregelen cnfrm risk appetite Aegn NL nafhankelijk rdeel advies Tetsing effectieve werking cntrleraamwerk Rapprtage externe tezichthuders Cntact externe accuntant nafhankelijk rdeel thema-audits buiten RM en cmpliance Lcal knwledge. Glbal pwer. 5

6 Sleutelfuncties Slvency 2: Risk Management Artikel 44 - Risicmanagement functie Ondernemingen hebben een deltreffend en geïntegreerd risicmanagementsysteem: Het risicbeheersysteem mvat nder meer de vlgende terreinen: risic-acceptatie en reservering ALM beleggingen (.a. derivaten) liquiditeit en cncentratierisic peratineel risic herverzekering en andere risicmitigatietechnieken De risicbeheerfunctie heeft de vlgende taken: de dagelijkse leiding van de verzekeraar assisteren met het tepassen van het risicbeheersysteem tezien p het risicbeheersysteem het nderhuden van een cmpleet risicprfiel van de verzekeraar details ver risicbltstelling rapprteren aan de dagelijkse leiding het identificeren en inschatten van pkmende risic s Lcal knwledge. Glbal pwer. 6

7 Wat det risk management niet bij AEGON ALM: Vaststellen van de gewenste balanspsitie wat betreft asset allcatie, duratin en hedging is een 1 e lijns beslissing. Risk Management tetst aan risic strategie Hedgen van risic s: AEGON verstrekt veel rendementsgaranties aan klanten. Het risic hiervan wrdt beheerst dr het uitveren van een hedge prgramma. De eerste lijn vert uit, Risk Management test de vlgende zaken: Hedgedelstelling en mandaat Aannames Integriteit hedge en waarderingsmdellen Uitvering tv risicbeleid Vaststellen van de risic strategie. Het nemen van risic s binnen geaccepteerde kaders is een 1 e lijns verantwrdelijkheid. Risk tetst en challenged de kaders, maar stelt deze niet vast. Lcal knwledge. Glbal pwer. 7

8 Sleutelfuncties Slvency 2: Cmpliance Artikel 46 - Cmpliance functie Ondernemingen hebben een deltreffend en geïntegreerd interne cntrlesysteem Het interne cntrlesysteem zrgt vr: effectiviteit en efficiency van activiteiten beschikbaarheid & betruwbaarheid infrmatie handelen van de verzekeraars in vereenstemming met wetten en reglementen De verzekeraar met zrgen vr een geschikte cntrle mgeving De cmpliance functie heeft de vlgende taken: Advies ver naleving van wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen van de richtlijn, inclusief berdeling van mgelijke gevlgen van: (i) wijzigingen in rechtskader (ii) verrichtingen van betrkken nderneming (iii) cmpliance risic s. Lcal knwledge. Glbal pwer. 8

9 3 lines f defence: Invulling cmpliance 1 e lijn 2 e lijn 3 e lijn Adviseren van senir management ver de wijze waarp de rganisatie kan vlden aan geldende wet- en regelgeving Assesment van de mgelijke impact van wetswijzigingen Identificeren van cmpliance risk expsure Uitveren van cntrle activiteiten Vaststellen van beleid en plicies mbt cmpliance risic Uitveren van activiteiten vr het creëren van cmpliance awareness binnen de business Lines Bewaken van plssen van incidenten Assistentie bij nderzeken tezichthuders Het uitveren van de centrale AMLO functies Verantwrdelijk vr het cmpliance cntrl framewrk Waarbrgen dat de rganisatie handelt in lijn met haar eigen strategie, interne plicies en rapprtage prcedures Identificeren van cmpliance risk expsure Berdelen van cmpliance risic s Uitveren van cntrle activiteiten prprtineel aan het risic Rapprtage ver cmpliance risic s Mnitring van cmpliance risic s Mnitren p naleving van prcedures Tetsen van beleid en plicies p het gebied van cmpliance Opstellen van een cmpliance plan Assistentie bij nderzeken tezichthuders De cördinatr van het 2 e lijns cmpliance team is dè cmpliance functinaris van AEGON Nederland Valideren van de effectiviteit van het risk cntrl framewrk Audits p de effectiviteit van de mnitringactiviteiten van de 2e lijn Tetsen dat in de cmpliance plices en systems f gvernance p de juiste wijze invullingen wrdt gegeven aan: -Taken en verantwrdelijkheden - Prces rndm cmpliance - Dcumentatie en cntrls Lcal knwledge. Glbal pwer. 9

10 Sleutelfuncties Slvency 2: Internal audit Artikel 47 - Interne audit functie Ondernemingen hebben een deltreffende interne audit functie. Deze functie evalueert adequaatheid en deltreffendheid van: Het interne cntrle systeem Overige nderdelen van het gvernancesysteem De interne auditfunctie: is vrij in het uitdrukken van haar meningen en het presenteren van haar bevindingen aan de dagelijkse leiding van de verzekeraar heeft het nbeperkte recht m binnen de nderneming waar en wanneer dan k infrmatie in te winnen De interne auditfunctie heeft als taak m te evalueren f de interne cntrle en het gvernance systeem adequaat en deltreffend zijn zal een audit-planning pzetten, waarin zij haar pririteiten stelt p basis van risic s zal minstens een keer in het jaar een verslag ver haar bevindingen maken, wat zij vrlegt aan de dagelijkse leiding Objectief en nafhankelijk van peratinele functies én van andere sleutelfuncties: Functie heeft geen andere taken Lcal knwledge. Glbal pwer. 10

11 Sleutelfuncties Slvency 2: Actuariele functie Artikel 48 - Actuariële functie Ondernemingen hebben een deltreffende actuariële functie. Verantwrdelijk vr cördinatie van de berekening van technische vrzieningen Waarbrgt juistheid van gebruikte methdieken, mdellen en aannames; Berdeelt betruwbaarheid en kwaliteit van gebruikte gegevens; Tetst best estimates aan ervaring; Lcal knwledge. Glbal pwer. 11

12 Invulling actuariële functie binnen AEGON Nederland Eerstelijns functiescheiding tussen: Ontwikkelen mdellen en gebruik mdellen Vaststellen assumpties en gebruik assumpties vr rapprtage Vaststellen assumpties en gebruik assumpties vr pricing Actuariële functie Cördinatie en berekening technische vrziening Berdeelt betruwbaarheid en kwaliteit van gebruikte gegevens Tetst best estimates aan ervaring: Vaststellen assumpties Pricing Waarbrgt juistheid van gebruikte methdieken, mdellen en aannames Invulling Financiële rapprtage afdeling Financiële rapprtage afdeling Capital management Business supprt finance 2 e lijns risk management Lcal knwledge. Glbal pwer. 12

13 Risk Gvernance Risk & Audit Cmité RvC Directie Nederland Operatinal risk & Cmpliance: Risk & Audit cmité DN Financial risk: Risk & Capital Cmmittee Terugkijkend: RAC s per bedrijfsnderdeel Vruitkijkend: Stuurgrep ISCO Subcie: - Funding cie - Prductpricing cie - ALCO bank Lcal knwledge. Glbal pwer. 13

14 Additinele frmele rllen Risk Management & Cmpliance Overleg rgaan Prduct apprval bard Stuurgrep remuneratie Directie Nederland Risk gremia AEGON Grup Enterprise Risk Management Cmmittee Risk Gvernance & Plicy cmmittee Methdlgy & Assumptin Review Cmmittee Operatinal Risk Management Cmmittee Mdel Validatin Cmmittee Glbal Ethics Cunsel Risk rl(len) CRO, Cördinatr Cmpliance CRO, Cördinatr Cmpliance CRO berdeelt alle stukken vraf en geeft reactie CRO NL FRM NL FRM NL ORM NL CRO NL Cmpliance NL Lcal knwledge. Glbal pwer. 14

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@hqvirtual.nl

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Klanten zonder namen:

Klanten zonder namen: Samenvatting prfessinele vaardigheden TEAM Organisatrisch Ervaren afdeling- en prjectmanager. Ervaren met aansturen externe partijen als verlengstuk van de eigen rganisatie in surcing, prcurement relatiebeheer.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie