CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma"

Transcriptie

1 Persnalia Naam: Valk Repnaam: Sander Adres: Praamstraat KN Zaandam Telefn: Website: Gebrtedatum: 7 september 1978 Gebrteplaats: Enschede Natinaliteit: Nederlandse Geslacht: Man Burgerlijke staat: Ongehuwd, samenwnend Rijbewijs: B Opleidingen Peride Opleiding Instituut Diplma Excellent Leiderschap Assciatie vr Caching Centrum vr excellent leiderschap, Aarle Rixtel Officierspleiding brandweer: Hfdbrandmeester Officierspleiding brandweer: Adjunct-hfdbrandmeester Nederlands Instituut vr Brandweerzrg Nederlands Instituut vr Brandweerzrg Incl. 14 daagse peratinele training in Mretn-In-Marsh, UK Veiligheidsmanager Nederlands Instituut vr Brandweerzrg Gedeeltelijk Bestuurskunde - Integrale Veiligheidszrg.a. Beleidskunde, Pliticlgie, Scilgie, Psychlgie, Statistiek, Externe beleidsadvisering, Methden en techniek van nderzek, Buwbeleid en sancties, Milieubeleid, Sciale Vaardigheden, Bedrijfsecnmie, Netwerkmanagement. Saxin Hgeschl Enschede Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente, Enschede Nee VWO Examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Wiskunde b, Natuurkunde, Ecnmie één, Bilgie Schlengemeenschap Zuid, Enschede Basisnderwijs Het Strink, Enschede Referenties p verzek beschikbaar Curriculum Vitae S. Valk Pagina 1 van 5

2 Werkervaring 2010 heden Zelfstandig Ondernemer, VIAVALK Interim & Advies, Adviseur incidentmanagement, Scheepvaartverkeerscentrum Rijkswaterstaat (dec heden);.a.: Mnitren en evalueren van implementatie prject Waterrand intern RWS; Vraagbundelaar vr nderdeel scheepvaart ( Nat ) vr implementatie digitaal cmmunicatiesysteem (C2000) bij RWS vr samenwerking met hulpdiensten tijdens incidenten en calamiteiten; Actualiseren handbek piketrganisatie SVC en rganiseren wrkshps. Prjectadviseur en auteur actualisatie deelplannen gemeentelijke prcessen crisisbeheersing, Veiligheidsregi Midden-West Brabant (juni heden) Beschrijving werkprcessen en pstellen (integrale) blauwdruk gemeentelijke crisisrganisatie; Beschrijving taakmschrijvingen en ntwikkelen tls. Adviseur herinrichting BHV-rganisatie, Ahld Eurpa (sept heden) Uitveren quickscan huidige BHV-rganisatie; Tetsing aan risicprfiel bedrijfsvering hfdkantr Albert Heijn; Opstellen advies nieuwe BHV-rganisatie inclusief implementatieplan. Prjectadviseur en auteur crisiscmmunicatieplan, Veiligheidsregi Midden-West Brabant (nv 2010-juni 2011) Beschrijving werkprcessen en pstellen (integrale) blauwdruk vr herpsitinering crisiscmmunicatie binnen gemeentelijke crisisrganisatie; Beschrijving taakmschrijvingen en ntwikkelen tls. Implementatieadviseur Prject Standaardisatie Incidenttyperingen, Bureau Veiligheidsberaad (kt dec 2010) Adviseur m.b.t. implementeren standaardtyperingen incidenten in digitale alarmeringssysteem meldkamers hulpdiensten; Prjectleider Risicinventarisatie en Evaluatie, Gezndheidsdienst vr Dieren (kt-dec 2010) Prjectleiding RI&E ICT ruimte Inhudelijk uitveren rganisatrisch nderdeel van RI&E (interviews, bedrijfsscan, etc.); Aansturing technisch specialist vr technisch nderdeel RI&E; Opstellen advies en eindrapprt incl. presentatie aan directie. Advisering persneel en rganisatie a.g.v. invering Wet Veiligheidsregi, Brandweer Wrmerland en Ostzaan (nv 2010) Analyse van huidig P&O beleid i.r.t. nieuwe wetgeving Opstellen advies ver bendigde veranderingen en vrstel tt implementatie Curriculum Vitae S. Valk Pagina 2 van 5

3 Prjectleider Specialistische taken, Veiligheidsregi Zaanstreek-Waterland Reginaal prject m te kmen tt reginaal financieringsmdel vr specialistische taken brandweer, bijstand en grtschalig ptreden Inventarisatie huidige situatie (.a. aantallen en srten vertuigen, financieringswijzen, verdeelsleutels, verhead en bedrijfsvering per krps, relevante mgevingsfactren en rganisatientwikkelingen); Vaststellen relevante parameters en uitgangspunten p bestuurlijk, tactisch en uitverend niveau vr uitwerken nieuwe mdel d.m.v..a. interviews en benchmark; M.b.v vertegenwrdiging uit het veld pstellen van cnceptmdellen incl. drvertaling naar persnele, rganisatrische, financiele, technische en peratinele cnsequenties. Uitbrengen advies en drgeleiding naar reginaal Veiligheidsbestuur. Gefaseerde drntwikkeling en prfessinalisering van vrnemde taken p basis van uitkmsten reginaal dekkingsplan t.a.v. pleiden en efenen, planvrming en prcedures, spreiding en bezetting. Integreren van relevante elementen uit strategisch reginaal veranderprces van de betrkken brandweerrganisaties dat parallel aan dit prject verliep Vrzitter werkgrepen verandering van werkwijze en cmmunicatie en pvv prjectleider prject Infrmatiemanagement, Veiligheidsregi Zaanstreek-Waterland Ontwikkelen netcentrische, multidisciplinaire, werkwijze samen met veiligheidsdiensten en 9 gemeenten vr interactief peratineel infrmatieprces bij calamiteiten dr gebruik te maken van een nieuw landelijk te te passen ICT-tl: Analyse huidige bedrijfsprcessen 4 klmmen (plitie, brandweer, GHOR en (9) gemeenten met zwel reginale als lkale uitveringscmpnenten; Drvertalen cnsequenties implementatie nieuwe ICT-tl naar huidige werkwijzen per klm; M.b.v. multidisciplinaire werkgrepen vaststellen gewenst tekmstbeeld en eventuele fasering; Ontwikkelen van blauwdruk (werkprces en rganisatie) en aansluiting p bestaande ict-prcessen; Creëren van (bestuurlijk) draagvlak vr vrgestelde wijzigingen en verandertraject. Ondersteuning prject t.a.v. cmmunicatieprces waarnder schrijven van multidisciplinair cmmunicatieplan, creëren van draagvlak, prmtie nieuwe werkwijze, etc Hfd Afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Veiligheidsregi Zaanstreek- Waterland Lid Managementteam VrZW, bepaling visie en strategie, ntwikkeling en aansturing Veiligheidsregi Zaanstreek-Waterland (reginaal multidisciplinair samenwerkingsband) Bedrijfsvering afdeling C&R (16 fte) Speerpunten: - Herzien functiehuis en begrting afdeling - Opstellen meerjarenvisie C&R (meerjarenbeleidsplan) - Kwaliteitstraject peratinele leiding brandweer - Prgrammaleider Uitveringsprgramma Externe Veiligheid II Verantwrdelijk vr beleidsvelden Risicbeheersing, Operatinele vrbereiding en Bestuurlijke vrbereiding Curriculum Vitae S. Valk Pagina 3 van 5

4 Deelprjectleider rerganisatie (ntvlechting) Reg.BW ZaWa Brandweer Zaanstad Invulling geven aan bestuurlijke pdracht tt scheiden van 2 rganisaties (Reginale Brandweer Zaanstreek-Waterland en Brandweer Zaanstad). Deeltraject: Reginale Organisatie Analyse huidige rganisatie en p taakniveau verzicht maken van reginale en gemeentelijke taken; Analyse begrting, functiehuis en frmatiebezetting met daarbij nderscheid tussen reginale en gemeentelijke financiering/bedrijfsvering; Opsplitsen frmatiebezetting reginale en lkale rganisatie; Ontwikkelen reginale rganisatiestructuur en beschrijven inrichting werkprcessen p hfdlijnen en vrstel den tt functiehuis; Begeleiden (bestuurlijke) besluitvrming tijdens rerganisatie incl. cntacten met medezeggenschap; Advisering Interim Reginaal Cmmandant; Afdelingshfd Practie, Reginale Brandweer Zaanstreek-Waterland Bedrijfsvering afdeling practie (5,5 fte); Prgrammaleider Uitveringsprgramma Externe Veiligheid II; Prjectleider Kennistraject Externe Veiligheid; Berdelen van en adviseren ver risicanalyses; Advisering brandweerzrg en externe veiligheid in ruimtelijke rdening Senir Medewerker Practie, Reginale Brandweer Zaanstreek-Waterland Cördinatie taakveld practie; Opstelling beleidsplan practie; Berdelen van en adviseren ver risicanalyses; Advisering brandweerzrg en externe veiligheid in ruimtelijke rdening Prjectmedewerker Risicbeheersing, Reginale Brandweer Twente Opstellen Handbek practie; Advisering ver brandweerzrg bij grtschalige ruimtelijke prjecten; Adviseur Cmbitunnel Nijverdal; 2002 Afstudeernderzek, Reginale Brandweer Twente Onderzek naar de rl van de Reginale Brandweer Twente bij de Veiligheidseffectrapprtage Traineeship, British Petrleum (BP) Nederland, Rtterdam Curriculum Vitae S. Valk Pagina 4 van 5

5 Werkervaring peratineel Hfd Stafsectie brandweer, Veiligheidsregi Zaanstreek-Waterland Lid van multidisciplinair, peratineel crisisteam en verantwrdelijk vr cördinatie brandweerprcessen Officier van Dienst Brandweer, Veiligheidsregi Zaanstreek-Waterland Operatineel leidinggevende bij branden, hulpverleningen en ngevallen met gevaarlijke stffen. Inclusief multidisciplinaire cördinatie met plitie, GHOR en derden AC Piketfficier Operatineel leidinggevende p meldkamerniveau en ndersteunend aan peratineel prces in het veld Bevelverder tankautspuit, Brandweer Zaanstad Manschap tankautspuit, Brandweer Zaanstad Persnlijk prfiel * Het prfiel van dhr. Valk is gericht p het leggen en nderhuden van persnlijke en functinele cntacten (netwerken), p mensen, p het geven van sturing aan mensen en prcessen, p praktische, mentale en/f zakelijke hulp- en dienstverlening, p het signaleren van kansen, mgelijkheden en nieuws, p prbleemanalyse en plssing, p creatie en ntwikkeling, p leveren van kwaliteit (tt in detail), p cnslidatie en beheer (kwaliteit en cntrle) en p het tewerken naar vastgestelde delen. Dhr. Valk bezit van nature sterk leidinggevende vaardigheden gebaseerd p zijn intrinsieke dminantie, zijn verwicht (autriteit) en zijn sciale cmpetenties (waarnder zijn empathisch vermgen). Zijn natuurlijke stijl van leidinggeven kan het beste wrde getypeerd als situatineel. * Brn: cmpetentieanalyse 2007, Vnk Cmpetentie Expertise (beschikbaar desgewenst) Cursussen (1998-heden) Diverse bijschlingen Officier van Dienst brandweer Brandweerchauffeur Kennistraject Externe Veiligheid EHBO / reanimatie Caching medewerkers Rt Cause Analysis Praktische bedrijfsvering Bedrijfshulpverlening Nevenactiviteiten Vrijwillig Kazernecmmandant Brandweer Westzaan-zuid, krps Zaanstad ( ) Verantwrdelijk vr integrale bedrijfsvering brandweerpst met ± 18 vrijwilligers Assistent judleraar ( ) Bestuurslid studievereniging HBO ( ) Mederganisatr themadagen Integrale Veiligheidszrg (1999, 2000) Hbby s Squash Salsadansen Sprtduiken Zeilen Lezen Tuinieren Sauna Curriculum Vitae S. Valk Pagina 5 van 5

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december 1972 E-mail svrwinden@ventuxcnsultancy.nl LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten Persnlijke gegevens Naam: Ing. F.J. (Erik) Bulten Gebrtedatum: 31 januari 1971 Wnplaats: Ridderkerk Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Natinaliteit: Nederlandse Opleiding Jaar van tt 1983-1988 HAVO

Nadere informatie

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties Curriculum vitae Annet Muller Van middelantstraat 23 Guda, Zuid-Hlland 2806 XK Telefn: 06 14864819 E-mail: inf@lisadvies.nl Gebren: 02-07-1970 Natinaliteit: Nederlandse Burgelijke staat: getruwd en 2 kinderen

Nadere informatie

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM } J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM Statinsweg 35, 7941 HC Meppel Telefn: 06 12800015 E-mail: Tiene@blauwpurper.cm Website: www.blauwpurper.cm Gebren p 10 ktber 1965 te Hasselt Persnlijke verbinding Tiene is

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar ZOEKPROFI EL De rganisatie Onze pdrachtgever is UMCG Ambulancezrg en Ambulancezrg Fryslân, die samen verantwrdelijk zijn vr de ambulancehulpverlening in Drenthe en een deel van Friesland, inclusief de

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

Personalia. Curriculum Vitae. Kevin Conemans

Personalia. Curriculum Vitae. Kevin Conemans 2013 Curriculum Vitae Kevin Cnemans Persnalia Naam: Kevin Cnemans, Kevin Hubert Marie Adres: Hazenkampstraat 81, 6445 BL, Brunssum Telefn: 06-54931563 E-mailadres: kevincnemans@gd-wrk.nl Gebrtedatum: 06

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan

Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan Persnlijke gegevens Peter (Petrus Everardus Jzef) Laan Hrn (NH), 1957 Studie: 1980-1985 Dctraalstudie Bilgie (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Opleiding tt cach (pst-hbo)

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie