Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam."

Transcriptie

1 1 Inleiding Vanaf januari 2006 werk ik bij de Plitie ZrgPlis (PZP), unit van een grte zrgverzekeraar. De PZP is de zrgverzekering (cllectiviteit) vr de Nederlandse plitie. Vanwege het bijzndere karakter van deze cllectiviteit is er sprake van geheimhudingsplicht (i.v.m. zwel persns-, als medische gegevens). Hiervr heb ik 26 jaar gewerkt bij de vrlper van de PZP, de Dienst Geneeskundige Verzrging Plitie (DGVP). Vanaf 1991 als manager van de afdeling Medische administratie. Vr de kmst van de basisverzekering was de DGVP de publiekrechtelijke ziektekstenverzekering vr alle plitieambtenaren. Bij het team Medische berdelingen van de PZP ben ik eerste medewerker en daarmee verantwrdelijk vr de primaire aansturing van het team, bestaande uit 8 persnen (in het begin 15 persnen). Het werk van het team bestaat uit het berdelen van verzeken m testemming vr een medische behandeling, het veren van crrespndentie en het afhandelen van klachten en geschillen. Daarnaast participeren de teamleden in het telefnteam van de unit PZP. Zij zijn verantwrdelijk vr alle telefnafhandeling met verzekerden (plitieambtenaren), zrgverleners, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Waaruit bestaat mijn werk? Het is mijn taak dat het team alle delstellingen met betrekking tt servicelevels (SLA s) en kwaliteit (KPI s) behaald. Wrden delstellingen niet behaald, ga ik het gesprek aan met cllega s. Daarnaast maak ik verlfen werkrsters en hud elke zes weken een afdelingsverleg. Ik faciliteer medewerkers (.a. werkverdeling en vaststellen pleidingsbehefte) zdat zij het werk ged en naar tevredenheid uit kunnen veren. Ik vind medewerkerstevredenheid belangrijk. Bij cmplexe medische vraagstukken neem ik zelfstandig beslissingen, eventueel na verleg met een (para)medisch adviseur. Dit heeft altijd, sms grte, financiële cnsequenties. Meilijke telefngesprekken, bij nheuse bejegening en bij medisch inhudelijke prblemen, wrden dr mij geverd. Deze telefngesprekken ver ik wanneer een teamlid het telefngesprek uit handen met geven f p verzek van de plitieambtenaar. Als het ndig is, neem ik plaats in het telefnteam. Ik ben aanwezig bij verschillende verlegstructuren: afdelings- en teamleidersverleg, inkpteam Psychpl/Fysipl, verleg t.b.v. telefnteam. Dr het Ministerie van Veiligheid en Justitie wrdt aan elke plitieambtenaar speciale reïntegratietrajecten aangebden, wanneer er sprake is van fysieke en/f mentale prblematiek. Het gaat m het Psychpl- en het Fysiplprject. Twee medewerkers zijn belast met de administratieve afhandeling. Ik ben hiervr verantwrdelijk. Ten beheve van deze prjecten participeer ik in het inkpteam en nderhud cntacten met plitiekrpsen, plitieambtenaren, bedrijfs-/krpsartsen en reïntegratiebedrijven. Daarnaast zrg ik vr managementinfrmatie. Wat is mijn histrie? Zals aangegeven heb ik 26 jaar gewerkt bij de DGVP. Ik ben begnnen met het betaalbaar stellen van declaraties. Na een aantal jaren heb ik de verstap gemaakt naar de autmatiseringsafdeling als prgrammeur (RPG-III/CL) bij de rganisatie waar de DGVP nder ressrteerde. Na drie jaar ben ik gevraagd terug te kmen m leiding te geven aan het team waar ik werkzaam was. In 1991 heb ik de verstap gemaakt naar de afdeling Medische administratie in de functie van manager.

2 2 Wat zijn mijn vaardigheden? Ik heb kennis van medische en tandheelkundige terminlgie. Ik heb een aantal jaren in de ndernemingsraad gezeten. Hier heb ik geleerd m p alle niveaus te cmmuniceren; van de werkvler tt aan RvB. Daarnaast heb ik in de Medezeggenschapsraad (schl van mijn dchter) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (schlenstichting) gezeten, beide als vrzitter. Ok hier mest ik veel cmmuniceren p directieniveau. Ik ben bekend met Outlk, kan ged mgaan met Excel, Wrd, Access en Pwerpint. Ik kan zwel ged in teamverband werken als zelfstandig. Ik vind het belangrijk m verantwrdelijkheid te (kunnen) nemen maar vind het k belangrijk dat anderen verantwrdelijkheid nemen. Ik ben sciaal, vind een ged cntact met cllega s belangrijk. Geen 9:00 tt 17:00 mentaliteit. Hbby s: Lezen, Mtrrijden, Klussen in en rnd het huis.

3 3 Curriculum Vitae Persnlijke gegevens Naam : van Grtveld Vrnaam : Gerrit Jan Crnelis Repnaam : Gert Adres : Adriaan Mulderstraat 23 Pstcde : 3555 BL Wnplaats : Utrecht Telefn : Mbiel : Gebrtedatum : 31 juli 1960 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke Staat : getruwd Opleidingen Mav-4; met Geschiedenis, Aardrijkskunde, Handelskennis, Nederlands, Engels en Bilgie. Cursus/training Basiskennis Infrmatica B Prgrammeren in RPG-III en CL (Cmmand Language) Gestructureerd prgrammantwerp RPG-III S38/AS Cursus AWBZ dbase IV Cntrl Center en DisplayWrite5 basis Basiscursus intermediair Wrkshps Berdelen, leidinggeven, verzuimgesprekken en selectiegesprekken Klantgericht en zakelijk schrijven Medische terminlgie Medische terminlgie Training: Veren van meilijke telefngesprekken Training CIEP: gestructureerd werken Crrespndentie Training gesprekstechnieken ECDL Training Prfessineel Klantcntact Training Klantcmmunicatie Leiding geven znder macht sept.-kt. Nederlands HBO (gehaald) kt.-nv. cursus WFT basis (gehaald) Naast bvengenemde ng vele interne cursussen en wrkshps p het gebied van berdelen, leidinggeven, verzuim, selectie en crrectiegesprekken.

4 4 Werkervaring Jan kt.1986 Nv.1986 dec.1989 Jan feb.1993 Mrt dec.2005 Afdeling Ntaverwerking DGVP Functie: Berdelaar Berdelen en betaalbaar stellen van verzekerdendeclaraties. Afdeling autmatisering RZMN Functie: Prgrammeur Het buwen van applicaties ten beheve van de rganisatie. Prgrammeertaal RPG III en CL Afdeling Ntawerking DGVP Functie: Blkhfd. Het geven van leiding aan een team waarvan het werk bestaat uit het berdelen en verwerken van declaraties van verzekerden. Afdeling Medische administratie DGVP Functie: Manager Het geven van leiding aan een team waarvan het werk bestaat uit het berdelen en verwerken van aanvragen vr machtiging. Daarnaast ntwikkeling en uitver van de nieuwe interventieprjecten Psychpl en Fysipl. Tevens uitver van wachtlijstbemiddeling. Jan heden Afdeling MBZ van de Unit Plitie ZrgPlis (PZP) Functie: 1e medewerker Het primair aansturen van het team; Het fungeren als vraagbaak met betrekking tt cmplexe medische prblematiek. Hierbij wrden zelfstandig besluiten genmen met betrekking tt het verlenen van (buitenreglementaire) vergedingen en akkrdverklaringen; Het vervangen van de teamleider tijdens afwezigheid; Verantwrdelijk vr het team welke zrgdraagt vr een crrecte administratieve uitvering van het prject Fysipl/Psychpl (reïntegratietrajecten specifiek t.b.v. plitieambtenaren); Participatie in diverse verlegstructuren (teamleidersverleg,1e medewerkerverleg, inkpteam Fysipl/Psychpl, werkgrep Fysipl/Psychpl, Verhaalszaken). Zrgdragen vr implementatie van nieuwe en gewijzigde regelgeving en prtcllen binnen de werkprcessen en de prjecten Psychpl/Fysipl; Het pstellen van verlf- en werkrsters; Het veren van sllicitatiegesprekken; Het bewaken van SLA s met betrekking tt prductie, , kwaliteit, telefnische afhandeling en klachten en geschillen; Het aanleveren van diverse vrmen van managementinfrmatie m.b.t. servicelevels en kwaliteit van prductie, telefnafhandeling, klachtafhandeling, en Psychpl/Fysipl. Overige: Tijdens het verblijf p de basisschl van mijn dchter ben ik 5 jaar vrzitter geweest van de Medezeggenschapsraad.

5 5 Tijdens de laatste 3 jaar van het verblijf p de basisschl van mijn dchter ben ik lid geweest van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geweest bij de schlenstichting waarnder de basisschl ressrteert. Het laatste jaar als vrzitter. Bij Agis Zrgverzekeringen heb ik meerdere jaren in de OR gezeten. Waarvan de laatste peride als vicevrzitter. In 2005 is uit een assessment (bureau Berenscht te Utrecht) gebleken dat ik geschikt ben vr een functie als teamleider en kan functineren p Hb-niveau. In 2008 is uit een assessment (bureau Wave te Bilthven) gebleken dat ik geschikt ben vr een functie als teamleider (Nn Prfit) en kan functineren p Hb-niveau. Hbby s: Lezen, Mtrrijden, Klussen in en rnd het huis.

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Opleiding tt cach (pst-hbo)

Nadere informatie

Personalia. Curriculum Vitae. Kevin Conemans

Personalia. Curriculum Vitae. Kevin Conemans 2013 Curriculum Vitae Kevin Cnemans Persnalia Naam: Kevin Cnemans, Kevin Hubert Marie Adres: Hazenkampstraat 81, 6445 BL, Brunssum Telefn: 06-54931563 E-mailadres: kevincnemans@gd-wrk.nl Gebrtedatum: 06

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december 1972 E-mail svrwinden@ventuxcnsultancy.nl LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie