Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn Website Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Jaarpleiding Prfessineel Innvatief Trainer Academie vr Innvatief Trainen Opleiding tt cach (pst-hbo) BGL & Partners Hfddrp Universiteit Bedrijfswetenschappen Afstudeerrichting Bedrijfskunde Kathlieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Hea bank- en verzekeringswezen HES Amsterdam Hav HFC Heerhugwaard Diverse trainingen en cursussen p het gebied van: SENS 1 ster (LEAN-prgramma van Achmea) 2012 The cnnectin leergang vr teamleiders en managers van Achmea 2010 Wft Hypthecair Krediet PE 2011 en PE Verzekeringspraktijk Leven en Basispleiding Financiële Dienstverlening 2007 Management Develpment Prgramma Delta Llyd 2006 Cmmunicatieve vaardigheden en persnlijke ntwikkeling Autmatisering, testen, prjectmatig werken en prjectmanagement Bank- en verzekeringswezen Extra tegevegde waarde Als leidinggevende richt ik me niet alleen p het ged laten verlpen van de peratinele activiteiten maar lever ik extra tegevegde waarde dr de samenwerking en prestaties binnen het team en van de mensen binnen het team te verbeteren. Mijn del daarbij is dat de ntwikkeling duurzaam is en dat deze blijft drwerken na mijn vertrek. Pagina 1 van 6

2 Specifieke ervaring en persnskenmerken Specifieke ervaring (Cachend) leiding geven (Re-)rganiseren afdeling Prjectleiding / Prjectmatig werken Analyseren, inrichten en verbeteren prcessen Lean management Persnskenmerken Kwaliteitsgericht Delgericht Sciaal / Mensgericht Betrkken en verantwrdelijk Analytisch Werkervaring Functie Opdrachtgever/Werkgever Peride Cördinatr acceptatieteams a.i. Stater N.V Manager Hyptheken Argenta Manager Debiteuren- en Bijznder Beheer en manager Speciale prtefeuilles Achmea Bank Teammanager Debiteuren- en Bijznder Beheer Achmea Hyptheekbank Teammanager akte en uitbetalen Achmea Hyptheekbank Teamleider / Prjectleider Natinaal Spaarfnds Bedrijfsadviseur IMK Intermediair Zelfstandig ndernemer (ZZP) Testprjectleider Frtis Bank (Rtterdam) Testprjectleider Testanalist / -cnsultant Functineel applicatiebeheerder Bedrijvenadviseur CMG Finance BV Rabbank Gresbeek Millingen a/d Rijn Afstudeerprject bedrijfskunde Rabbank Nederland Pagina 2 van 6

3 Telichting werkervaring Cördinatr acceptatieteams a.i. Stater N.V. Scheppen van de randvrwaarden en cördineren, begeleiden, plannen en sturen van de capaciteit en werkzaamheden van een acceptatieteam dat vr drie klanten van Stater hyptheekacceptatie verzrgt. In de maanden januari t/m maart de inrichting van een nieuwe grep verzrgt die vr één van de klanten de vlledige midffice van fferte tt en met finaal akkrd verzrgt. Vr de twee andere klanten wrdt 1e acceptatie respectievelijk Finaal Akkrd gedaan. Ik was in deze peride medeverantwrdelijk vr het pbuwen van een team van vldende mvang en met gede kwaliteit. Daarnaast heb ik structuur helpen aanbrengen in de dag- en weekstarts, in het capaciteitsmanagement en in de kwaliteitscntrles. In maart en april vrm en inhud gegeven aan de delstellingen vr 2015 en het daaruit vlgende 100-dagenplan. De basis gelegd vr het kpi-dashbard en gezrgd vr tls vr het meten van de SLA en FTR. Tijdens deze pdracht werkte ik nauw samen met de interim teamleider van dit team en daarna met de nieuwe teamleider. Manager Hyptheken Argenta In januari 2014 begn ik als manager hyptheken bij Argenta. Deze samenwerking eindigde in de pstartfase. Manager Debiteuren- en Bijznder Beheer en Speciale Prtefeuilles Achmea Bank Vr een hyptheekprtefeuille van ca. 12 miljard gaf ik leiding aan het bijznder beheer team van Achmea Bank bestaande uit 9 medewerkers debiteurenbeheer (early) en 9 medewerkers bijznder beheer (late). Debiteurenbeheer richt zich p het herstel van de betalingen. Wanneer dit in de eerste peride niet lukt, neemt Bijznder Beheer het ver. Bijznder Beheer prbeert in eerste instantie k herstel te realiseren. Wanneer dit niet mgelijk is wrdt vergegaan tt (gedwngen) verkp van de wning. Dit gebeurt bij vrkeur nderhands (via vlmacht) en in het uiterste geval via een executieveiling. Restvrderingen die ntstaan na verkp wrden k beheerd en geïncasseerd dr Bijznder Beheer. In deze rl rapprteerde ik aan de manager Operatins en nam ik deel aan het verleg van de kredietcmmissie. Vanaf 2011 heb ik met dit team vlgens de SENS-methdiek (het LEAN-prgramma van Achmea) gewerkt. In deze functie heb ik met gede resultaten het bijznder beheer van Achmea Bank getransfrmeerd van een sterk incass-gedreven aanpak naar een veel klantgerichter benadering. Als reactie p de kredietcrisis heb ik samen met het team het verkptraject vr wningen verder geprfessinaliseerd dr intensiever met ntariële verkpvlmachten te gaan werken en dr met een makelaarsnetwerk te gaan werken. Hiermee is het aantal veilingen sterk teruggedrngen en zijn de verkpresultaten in drlptijd en pbrengst verbeterd. In deze functie heb ik k jaarlijks zrg gedragen vr het implementeren van de NHG regelgeving en ik heb samen met het team gezrgd vr aansluiting p de richtlijnen van de AFM. Ok heb ik het actieve beheer van restvrderingen verder geprfessinaliseerd en in 2013 heb ik samen met twee medewerkers preventief beheer pgezet binnen Achmea Bank. Op 1 april 2012 werd ik k teammanager van het team Speciale Prtefeuilles met 3 medewerkers. Dit team det het beheer en bijznder beheer van effectenlease, scheepshyptheken, wninghyptheken en restvrderingen cnsumptief krediet. In deze rl heb ik sterke vrtgang gerealiseerd in het uitfaseren van de effectenlease prtefeuille. Vr de scheepshyptheken heb ik,.a. dr het uitveren van taxaties, het inzicht in het risic van deze prtefeuille verbeterd en acties geïnitieerd m klanten te stimuleren meer af te lssen m z het risic vr de klant en de bank te verlagen. Vanaf 1 april 2012 had ik k vr de afdeling Operatins de aandachtsgebieden klachtenmanagement en incidentmanagement nder mijn hede. Pagina 3 van 6

4 Pagina 4 van 6

5 Teammanager Akte & Uitbetalen Achmea Hyptheekbank Ik gaf leiding aan het team Akte & Uitbetalen binnen de BackOffice van Achmea Hyptheekbank. Dit team bestnd uit 10 persnen en hield zich bezig met het gehele passeertraject van hyptheken en het deptbeheer vr hyptheken met een buwdept. Dr dit team werden de definitieve stukken vr passeren gemaakt, de gelden wrden uitbetaald aan de ntaris en achteraf de fficiële stukken wrden gecntrleerd en geregistreerd. Als teammanager richt ik me het efficiënt inrichten van prcessen en rganisatie, het behalen van een gede prductiviteit en het naleven van de prcedures en richtlijnen. Naast de rganisatie van het team richt ik me p het mensmanagement dr het cachen en begeleiden van de medewerkers, veren van ntwikkelings- en berdelingsgesprekken, de HR taken (verzuim, verlf e.d.) en het aansturen van de mensen p de werkvler. Teamleider / Prjectleider Natinaal Spaarfnds (dchter van Delta Llyd) Ik gaf leiding aan twee teams binnen de afdeling Levensverzekeringen van Natinaal Spaarfnds. Het team Debiteurenbeheer bestnd uit 8 persnen (ca. 5 fte) en het team Verwerking Verzekeraar Leven bestaande uit 13 persnen (ca. 10 fte). Het team verwerking hield zich bezig met alle activiteiten rnd de administratie van levensverzekeringen. Vanaf ktber 2006 tt medi 2008 was ik tevens prjectleider van het prject Integratie. In dit prject is de afdeling Leven gererganiseerd. Daarbij zijn een aantal muurtjes binnen de afdeling afgebrken en is er een nieuwe structuur neergezet die is gericht p intensievere en efficiëntere samenwerking. Dr deze rerganisatie kan de afdeling Leven flexibeler mgaan met fluctuaties in de werkvrraad. Bedrijfsadviseur IMK Intermediair Als bedrijfsadviseur heb ik nderzek gedaan naar de levensvatbaarheid van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, gemeenten geadviseerd ver bijstandverlening en ndernemers adviezen gegeven vr het verbeteren van hun bedrijfsvering. Dergelijke adviezen wrden gegeven wanneer een zelfstandig ndernemer bij zijn gemeente een aanvraag det vr financiering van zijn bedrijf f vr inkmensndersteuning. Of de nderneming levensvatbaar is f gaat wrden is het belangrijkste aandachtspunt van het nderzek. Daarnaast wrdt berdeeld f iemand tt de delgrep van de regeling behrt en vastgesteld f iemand echt bijstandbeheftig is. In het nderzek wrdt gekeken naar cmmerciële en (bedrijfs-)ecnmische aspecten van het bedrijf en wrdt een rdeel gevrmd ver de kwaliteiten van de ndernemer. Pagina 5 van 6

6 Zelfstandig ndernemer (ZZP) / Testcördinatr Frtis Bank j In 2001 heb ik als zzp-er een pdracht aangenmen als testprjectleider binnen een grt autmatiseringsprject bij Frtis Bank te Rtterdam. Daar heb ik een testdeelprject gecördineerd binnen een prject waarbij administratieve systemen van ex-mees Piersn en ex-generale Bank werden geïntegreerd. Cnsultant CMG Finance BV (nu Lgica) Van 1998 tt en met 2001 ben ik werkzaam geweest bij ICT-dienstverlener CMG (nu LgicaCMG). In de bijna 3 jaar dat ik daar heb gewerkt heb ik diverse functies uitgeefend. Ik ben begnnen als Functineel Applicatie Beheerder bij diverse pdrachtgevers (vrnamelijk verzekeraars) en ben vervlgens vergestapt naar het vakgebied testen. Ik heb p diverse pdrachten als testanalist/testcnsultant gewerkt en daarna als testprjectleider (testcördinatr). Bedrijvenadviseur Rabbank Gresbeek Millingen aan de Rijn Als bedrijvenadviseur bij de Rabbank was ik verantwrdelijk vr de advisering en verkp van alle bank- en verzekeringsprducten aan circa 400 klanten in het midden- en kleinbedrijf en vr het relatiebeheer vr deze klanten. Het zwaartepunt bij de advisering lag p het berdelen en verstrekken van bedrijfsfinancieringen. Afstudeerprject bedrijfskunde Rabbank Nederland Mijn afstudeerprject vr de studie bedrijfskunde heb ik uitgeverd bij de afdeling Begeleiding Bijzndere Kredieten van Rabbank Nederland. Deze afdeling ndersteunt Rabbanken bij het mgaan met prbleemfinancieringen. Ik heb vr deze afdeling een QuickScan ntwikkeld waarmee bedrijven in cntinuïteitsprblemen snel en eenvudig kunnen wrden drgelicht. Overige Talen Spreken Schrijven Nederlands Ged Ged Engels Ged Ged Systemen / Applicatie In de peride dat ik.a. als applicatiebeheerder en testanalist/testcördinatr vr CMG bij verschillende bedrijven werkte heb ik geleerd snel met nieuwe systemen/applicaties te kunnen werken. Enkele applicaties waarmee ik heb gewerkt zijn: Micrsft Office Ltus Ntes Perfect View (Bijznder Beheer Achmea) FIS 2000 (Finance en Debiteurenbeheer Achmea) SAP HR en ICT (autrisaties e.d.) Diverse eigen systemen / applicaties van de bedrijven waarmee ik heb gewerkt waarnder k mainframe. Pagina 6 van 6

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Jhan Van Strijthem ( 14/04/1977) jvastc bvba Nattestraat 38 B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Cntactgegevens:

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie